Кіріспе Дипломдық жобаның өзектілігібет2/8
Дата10.06.2022
өлшемі92.93 Kb.
#267713
түріДиплом
1   2   3   4   5   6   7   8
Байланысты:
Доскина Алина Асхатовна ПП-901C

Зерттеу әдістері: философиялық, психологиялықпедагогикалық әдебиеттерді талдау; эксперименттің анықталу, қалыптастыру және бақылау кезеңдерін әзірлеу және жүзеге асыру; алынған мәліметтерге сапалы талдау жүргізу.
Зерттеудің ғылыми жаңалығы және теориялық маңызы: - «балалардың аутоагрессиялық мінез-құлық тәжірибесі» ұғымының мәні мен мазмұны көрсетілген; - теориялық және эксперименталды түрде балалардың мінез-құлық тәжірибесін қалыптастыру үшін ересектердің мақсатты іс-әрекетінің қажеттілігі мен мүмкіндігі дәлелденді.
Зерттеудің практикалық маңыздылығы: балалардың тұрмыстағы аутоагрессиялық мінез-құлық тәжірибесін зерттеуге арналған диагностикалық әдістер және оның жоюды қамтамасыз ететін педагогикалық шарттардың кешені жасалды және іске асырылды;
Дипломдық жобаның құрылымы: дипломдық жоба кіріспе бөлім және бөлімдерінен тұрады. Қорытынды бөлім мен пайдаланған әдебиеттер қарастырылған.

I. Аутоагрессивті мінез-құлық психологиясын зерттеудің теориялық аспектілері
1.1 Аутоагрессия түсінігі және психологиядағы аутоагрессия феноменінің ерекшеліктері
"Аутоагрессия" сөзі "aggredi" сөзінен шыққан, (gradus "қадам" дегенді білдіреді, ал ad-"үстінде"), яғни, "жылжу", "қадам"сияқты нәрсе шығады. "Аутоагрессия" ұғымы, әдетте,адамның өзіне зиян келтіруге бағытталған белгілі бір мінез-құлықты қамтиды.
Американдық зерттеуші Э. Шнейдман берген тұжырымдамаға тоқталсақ: " Аутоагрессивті мінез – құлық-бұл сіздің соматикалық немесе психикалық денсаулығыңызға зиян келтіруге бағытталған әрекеттер". Аутоагрессия мінез-құлықтың әлеуметтік нормалары, балалар мен жастардың әлеуметтенуінің психологиялық аспектілері мен проблемаларын, бейімделу және өзін-өзі реттеу мәселелерін, сондай-ақ әртүрлі әлеуметтік патологиялар мен жарақаттан кейінгі стресстің бұзылуы және агрессивті мінез-құлқы бар адамдардың проблемалары сияқты көптеген құбылыстарды қамтиды. Осыған байланысты психологтың тұлғаның аутоагрессивті мінез-құлқын зерттеудің жалпы және арнайы әдіснамалық және психодиагностикалық негіздерін жасау және зерттеу қажеттілігі туындайды.
Жасөспірімдік жас - балалық шақтың есейуге деген алғашқы үрдістер жүретін кезең. Бұл күрделі кезеңде жағымсыз көріністер, жеке тұлғаның құрылымындағы үйлесімсіздігі, баланың бұрын қалыптасқан мүдделер жүйесінің төмендеуі, оның ересектерге қатысты мінез-құлқының өзгеру болады. Екінші жағынан, жасөспірім көптеген жағымды факторлармен ерекшеленеді: баланың тәуелсіздігі артады, басқа балалармен және ересектермен қарым-қатынас әр түрлі және мазмұнды болады, оның қызмет ету аясы едәуір кеңейеді.Ең бастысы, бұл кезең баланың сапалы жаңа әлеуметтік позицияға шығуымен ерекшеленеді, онда оның қоғамның мүшесі ретінде өзіне деген саналы көзқарасы қалыптасады [6;93].
Осы уақытта балалардатеріс фаза үрдісі жүреді.Бұл жасөспірімнің бұрынғы және жаңа мүдделердің пайда болуымен байланысты. Егер бұл жасөспірімнің бастамасы бойынша орын алса, онда жасөспірімнің қажетсіз мінездерден босатылуына ықпал етеді,яғни ересек адамдардың (мысалы,ата-анасының) әсеріне семантикалық кедергі жасайтын жанжалды қатынастар пайда болады. Егер бұл ересектердің бастамасы бойынша болса, онда ол біртіндеп, қақтығыссыз түсіністікпен жүреді.Яғни,бұл девиантты мінез-құлық.Девиантты мінез-құлық психологиясында адамның өзін-өзі бұзатын мінез-құлқының нақты аспектілерін зерттеуге ерекше рөл беріледі, ол қасақана, саналы немесе саналы емес адамның өзіне зиян келтіруге бағытталған әрекеті болып табылады.
Сонымен, Карл Ясперс бұл құбылысты қарастыра отырып, аутоагрессияның феноменологиялық және экзистенциалды себептері балалардың әлеуметтік бейімделуге қабілетсіздігі және қоршаған ортадағы тұлғааралық өзара әрекеттесудің сәтсіздігі болып табылады деген пікірін білдірген. Өйткені, оның тұжырымадасы бойынша,аутоагрессия құбылысының болуы,бұл басқа адамдардың қабылдау ерекшеліктерімен байланысты деп есептейді.
Н. В. Агазаде аутоагрессия өзін – өзі айыптаудың, өзін-өзі қорлаудың, өзін-өзі өлтірудің, өзін-өзі өлтіруге дейінгі әртүрлі ауырлықтағы дене жарақаттарының ерекше көрінісі ретінде өзін-өзі бұзатын мінез-құлық екенін көрсетеді.Яғни,маскүнемдік, алкоголизм, нашақорлық, қауіпті жыныстық мінез-құлық, экстремалды спорт пен кәсіптерді таңдау сияқты әлеуметтік мінез-құлық патологиясының түрі екендігін айтады.[1;57].
Клиникалық және девиантты мінез-құлық психологиясындағы аутоагрессия құбылысын зерттеудің көптеген формалары бар. Сыртқы жағынан, аутоагрессия-бұл,Винникот ұсынған "өте жақсы" терминнен деструктивті физикалық және психологиялық зақымға әкелетін мінез-құлықтыңбір түрі. Жалпы жағдайда аутоагрессивті мінез-құлық агрессивті нұсқа ретінде қарастырылады, онда іс-әрекеттің тақырыбы мен объектісі сәйкес келеді.
Аутоагрессияны белгілі бір уақыт кезеңіне немесе кез-келген жеке әлеуметтік топқа ғана тән қасиет ретінде тануға болмайтындығына назар аударумыз қажет. Өзін-өзі зақымдайтын мінез-құлықтың қолданыстағы жіктеулері аутоагрессияны психопатологияның ауырлығын, өмірге қауіптілік дәрежесін және әлеуметтік бейімделу деңгейін ескере отырып, адамның дисфункционалды жағдайының көрінісі ретінде қарастырады.
Осылайша, Н. В. Агазаде барлық аутодеструктивті әрекеттерді келесідей жіктеді:
- адам өмірінің саласына әсері бойынша: физикалық, психикалық, әлеуметтік, рухани;
- құрылымдық сипаттамалары:  деңгейлік көріністері:
-іске асыру тәсілі бойынша: тікелей, кеңейтілген, жанама, трансагрессивті;
-ерікті дәрежесі бойынша: саналы, бейсаналық.
-қалыптастыру қарқыны бойынша: өткір, өткір, созылмалы;
-уақытша көрсеткіштер бойынша: өтпелі, қайталанатын, тұрақты;
-даму түрі бойынша: стационарлық, прогрессивті, регрессия, трансформация.
-аурумен немесе оныңасқынуымен байланысты: морбидті;
-аурудың ағымына әсері бойынша: шартты-жағымсыз, шартты-оң және шартты-бейтарап [1, 142-146 .].
В. Н. Кудрявцева сонымен қатар аутоагрессия тікелей және жанама формаларға бөлінетінін атап өтеді. Тікелей аутоагрессия– бұл кісі өлтіру, зорлау, ұрып-соғу және т. б.
Жанама аутоагрессия – қауіп-қатер, кісі өлтіруге еліктеу, қорлау, және т.б. Жанама аутоагрессия шеңберіне барлық психосоматикалық аурулар, бейімделу аурулары, тегіс бұлшықеттері мен вегетативті иннервациясы бар ішкі ағзалардың барлық спецификалық емес аурулары кіреді.[17, 122-124].
Сондай-ақ, аутоагрессия тұжырымдамасының феноменологиялық ерекшеліктерінде Карл Меннингер ұзақ уақыт бойы аутоагрессияның екі түрлі формасы өзін-өзі зақымдау және аутодеструкция өзін-өзі бұзатын мінез-құлықтың жалпы стилінің бастапқы және соңғы кезеңі ретінде қарастырылғанын түсіндіреді.
Меннингер өзіне-өзі зиян келтіруді нақты суицидтен аулақ болу үшін дененің бір бөлігіне қатысты "өлтіру импульсінің" бағыты ретінде анықтады, ал аутоагрессия құбылысы өз көріністерінде суицидке қарағанда әлдеқайда кең және оны аутодеструкциямен толық анықтау мүмкін емес. Өзіне-өзі зиян келтіру аутодеструкциядан бірнеше негізгі параметрлермен ерекшеленеді:
-нәтиже туралы хабардар болу;
-әлеуметтік бағалау және қоршаған ортаның реакциясы; әрекеттің қайталануына стресстік жағдайдың әсері
-эмоционалды жағдайдың өзгеруіне ықпал ету; танымдық стильдің ерекшеліктері;
Өзіне-өзі зиян келтірудің түрлері мен нысандары туралы айтатын болсақ, әдетте, аутоагрессивті субъект өзіне-өзі зиян келтірудің бірнеше түрін біріктіреді, мысалы, тамақтанудың бұзылуы, тәуелділік және т.б.[13, 3]. Осылайша, психологиядағы аутоагрессия феноменінің ерекшелігі девиантты мінез-құлықтың әртүрлі үлгілерімен ауыстырылады және аутоагрессияның барлық нұсқаларын қарастыруға мүмкіндік береді.
Жақындаотандық және шетелдік әдебиеттердегі аутоагрессияны зерттеу мәселесі өте белсенді талқылануда. Бір жағынан, аутоагрессияны жеткілікті деңгейі эмоционалды-еріктік реттеуде маңызды рөл атқарады және тұтастай алғанда жетілген тұлғаның адаптивті ресурсын қалыптастыруды анықтайтын маңызды ішкі фактор болып табылады.
Екінші жағынан, авторлардың көпшілігі әлеуметтік-психологиялық бейімделудің қиындықтары, жасөспірімдер мен жасөспірімдерде өздері туралы және олардың жеке қасиеттері туралы барабар түсінік қалыптастыру алаңдаушылықтың жоғары деңгейімен байланысты екенін айтады (В.М. Астапов, А.и. Захаров, н. Д. Левитов, А. М. Приходшылар және т. б.). Қалыпты жағдай ретінде аутоагрессияның әр сау адам теріс нәтижелерді күту жағдайында сезінеді.
Жасөспірімдерде аутоагрессияның әлеуметтік аспектісі өмір сүру жағдайының күтпеген өзгеруімен байланысты. И. П. Павлов алаңдаушылық жағдайы өмір жағдайындағы, әдеттегі іс-әрекеттегі өзгерістерден туындайды деп санайды. Аутоагрессияның психологиялық себептері ішкі жанжалдан туындауы мүмкін, ол өзінің "Мен" бейнесі туралы дұрыс емес түсінікпен байланысты, талаптардың жеткіліксіз деңгейі мен мақсаттың жеткіліксіз негіздемесі мен әр түрлі іс-әрекеттер арасындағы таңдау қажеттілігінен.
Міне,балаларда мінез-құлықтың өзгеруі осындай факторлар бойынша жүзеге асады. Биологиялық тұрғыдан алғанда аутоагрессия , мұндай белсенділік психофизиологиялық гомеостазды бейімсіздіктің белгілі бір кезеңінде сақтаудың патологиялық механизмі ретінде қарастырылады.
Өзін – өзі бұзатын мінез-құлық-бұл жеке бейімделу мүмкіндіктерімен анықталатын биологиялық тұрғыдан қарағанда,қорғаныс және бейімделу реакциясы. Балалар арасында аутоагрессияның таралуының нақты эпидемиологиялық көрсеткіштері жоқ. Құбылыс невротикалық және мінез-құлық бұзылыстары бар жасөспірімдерде жиі кездеседі.
Балаларда аутоагрессияның себептеріне және пайда болуына тоқталсақ: Біріншіден,балаларда ол отбасылық қатынастардың бұзылуымен қалыптасады.
Екіншіден,жасөспірімдер үшін сыртқы әлеуметтік байланыстар саласы маңызды болып табылады, сондықтан агрессиялық үрдістер құрдастарымен, мұғалімдермен қақтығыстар кезіндеде пайда болады.
Аутоагрессияның негізгі себептері:
-эмоционалдық жағдайына сезімтал,
-өзін-өзі бағалауы төмен,
жабық, қарым-қатынассыз, көңіл-күйдің көңіл-күйіне бейім балаларға әсер етеді.


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8
©melimde.com 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
тоқсан бойынша
бағдарламасына сәйкес
бағалауға арналған
Сабақ жоспары
Реферат тақырыбы
жиынтық бағалауға
сәйкес оқыту
арналған тапсырмалар
Қазақстан республикасы
білім беретін
оқыту мақсаттары
бағалау тапсырмалары
рсетілетін қызмет
Жалпы ережелер
жиынтық бағалаудың
республикасы білім
бекіту туралы
тоқсанға арналған
Қазақстан тарихы
Қазақстан республикасының
мерзімді жоспар
арналған жиынтық
қызмет стандарты
болып табылады
жалпы білім
арналған әдістемелік
бағалаудың тапсырмалары
Мектепке дейінгі
оқыту әдістемесі
Қазақ әдебиеті
нтізбелік тақырыптық
пәнінен тоқсанға
Зертханалық жұмыс
Инклюзивті білім
Әдістемелік кешені
республикасының білім
білім берудің
туралы жалпы
Қазақстанның қазіргі
Қысқа мерзімді
Жұмыс бағдарламасы
қазақ тілінде
қазіргі заман
туралы хабарландыру
атындағы жалпы