«Кәсіптік қазақ тілі» ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешеніДата15.01.2017
өлшемі156.5 Kb.
#67


ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

СЕМЕЙ қаласының ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІСМЖ 3-деңгейдегі құжат

ПОӘК

ПОӘК 042-18-7.1.43/01-2013ПОӘК

Оқытушыға арналған «Кәсіптік қазақ тілі» пәннің бағдарламасы


№1 басылым

«18» қыркүйек 2013ж.«Кәсіптік қазақ тілі»

ПӘНІНІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

5В072800– «Өңдеу өндірістерінің технологиясы» мамандығы үшін
ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘНІНІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ

Семей

2013
Алғы сөз
1 ӘЗІРЛЕНДІ

Құрастырған Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің «Ет, сүт және тамақ өнімдерінің технологиясы» кафедрасының аға оқытушысы Игенбаев Айдын Каирбекович ___________


28 тамыз 2013 ж.
2 ТАЛҚЫЛАНДЫ

2.1 «Ет, сүт және тамақ өнімдерінің технологиясы» кафедрасының мәжілісінде


№­­­­­­­­­­1 хаттама ­­­28 тамыз 2013ж.
Кафедра меңгерушісі ____________ Б.К. Асенова
2.2 Инженерлік-технологиялық факультеттің оқу-әдістемелік бюро мәжілісінде
№­­­­­­­­­­1 хаттама ­­­12 қыркүйек 2013ж.
Төрайымы ______________ С.С.Төлеубекова
3 БЕКІТІЛДІ

Университеттің Оқу-әдістемелік кеңесінің мәжілісінде қолдау алды және басып шығаруға ұсынылды


№1 хаттама 18 қыркүйек 2013ж.
ОӘК төрайымы ____________ Г. К.Искакова

4 АЛҒАШҚЫ РЕТ ЕНГІЗІЛДІ
Мазмұны


1

Қолдану аясы

4

2

Нормативтік сілтемелер

4

3

Жалпы ережелер

4

4

Оқу пәнінің мазмұны (модулдің)

6

5

Студенттердің өздік жұмыстарына арналған тақырыптар

7

6

Пәннің оқу-әдістемелік картасы

7

7

Оқу-әдістемелік әдебиеттердің қамтылу картасы

9

8

Әдебиеттер

10


1.ҚОЛДАНУ АЯСЫ

«Кәсіптік қазақ тілі» пәнінің оқу-әдістемелік кешені 5В072700– «Азық-түлік өнімдерінің технологиясы» мамандығы бойынша оқытылатын студенттерге арналған.


Осы бағдарлама ҚР МЖБС 5.04.019-2008 стандарты бойынша оқу жүктемесі көлеміне және бакалаврларды орыс, қазақ және шет тілдері дайындау деңгейінің мазмұнына талаптар қояды.

ЖОО тілдік емес мамандықтарға ЖП циклі бойынша студенттердің мәдениет аралық коммуникативті компетенциясын түзуге бағытталған.

Студенттерді курс мазмұнымен, оның өзектілігі мен қажеттілігін, оқу процесінде игеретін курс саясатымен таныстырады. Оқу-әдістемелік кешені пәнді оқып-үйретудің негізі болып табылады.

2.НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР

«Кәсіптік қазақ тілі» пәнінің оқу-әдістемелік кешені ҚР 5.04.019-2008 Мемлекеттік жалпы білім беру стандартына сүйене отырып жасалынды.

«Кәсіптік қазақ тілі» пәнінің оқу-әдістемелік кешені осы пән бойынша оқу процесін ұйымдастыру тәртібін белгілейді және төмендегі құжаттардың талаптары мен сілтемелеріне сай келеді:

ЖОО тілдік емес мамандықтарға ЖП циклі бойынша мемлекеттік жалпыға бірдей білім стандарты ҚР МЖБС 5.04.019-2008, ҚР Білім және ғылым министрлігінің № 319 ІІІ хаттама, 27.07.2007ж. бұйрығымен бекітілген.


3.ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
3.1. Пәннің қысқаша мазмұны

«Кәсіптік қазақ тілі» пәні - Кіріспе. Монолог – өндірістегі көріністі суреттеу. Мамандыққа қатысты түйіндеме сөздер. Этикалық сипаттағы диалог. Диалог – іс-әрекеттегі қарым-қатынас. Диалог – белгілі бір технологиялық сызба бойынша ой алмасу, сұрақ алмасу. Диалог – технологиялық құрал-жабдықтың жұмыс режимі жайлы. Ауызша және жазбаша коммуникация орнату. Мамандыққа қатысты тақырыптарды талқылаулар. Бидай ұсақтау, нан-тоқаш технологияларын түсіндіру. Өткен технологиялық желі бойынша баға беру. Жарма өндірісі бойынша мәлімдеме жасау. Өндіріс басшысы ретінде автобиография жазу сияқты тақырыптардан тұрады.


3.2. Пәнді оқыту мақсаты:

- Студенттерді тіл жүйесін меңгеруге және мәдениаралық-коммуникативті шығармашылықта қолданудың тәсілдерін үйрету.

- Алған білімдерін жетік жеткізуге, оқу бағдарламасы бойынша өз көзқарастарын айтуға, кез-келген тақырыпты талқылауға, еркін қарым-қатынас орнату;

3.3. Пәнді оқытудың негізгі тапсырмасы:  • Студенттерге кәсіптік қазақ тілі бойынша білім беру;

  • Пән бойынша бойынша студенттердің мәдениет аралық коммуникативті компетенциясын жетілдіру.

3.4. Оқытудың нәтижелері:

Пәнді оқу барысында студент білу керек:

білу керек:

- қазақ тілінің негізгі ережелерін ;


  • қазақ тілінің негізгі заңдылықтарын;

  • қазақ тілінің граматикасын;

  • студент өз мамандығы жайлы негізгі сөздіктерді;

Істей алады:

- бір-бірімен қарым-қатынас орната алады;

- түрлі тақырыптарда ой-пікірлерін айта алады (дебат, диспут);

- жоспарға сүйене отырып, сюжетті, мәтінді мазмұндай, баяндай алады;

- 10-15 сөйлемнен тұратын мамандық бойынша жазбаша шығармалар


меңгереді:

- дилогтың түрлерін, мамандық бойынша термин сөздіктерді, технологиялық режимдер мен сызбалардың қазақша атауларын.


түсінеді:

-басқа баяндаушылардың баяндамаларын, сөздерін, шығармаларын, ой-пкірлерін.


Іске асыра алады:

- технологиялық сызбаларын жасай алады.

3.5. Курс пререквизиттері.

Өндеу өндірістерінің жалпы технологиясы, Өңдеу өнідірістерінің теориялық негіздері, Құрама нан, макарон және кондитер өнімдерінің технологиясы, Элеватор өндірісі және астықты жинақтағаннан кейінгі өңдеу технологиясы.

3.6. Курс постреквизиттері.Астық түйірді кептіру, Нан, кондитер және макарон өнімдерінің технологиясы.
3.7. Жұмыс оқу жоспарынан үзінді

Кесте 1.Курс

Семестр

Кредит саны

Дәр.

сабақ


Тәжірибелік

сабақ


СОӨЖ

(сағ)


СӨЖ (сағ)

Барлығы

Жиынтық тексеру формасы

2

3

2

-

15

22,5

67,5

135

Емтихан

(тест)
4.ОҚУ ПӘНІНІҢ МАЗМҰНЫ (МОДУЛДІҢ)

Кесте 2.Тақырып атауы және олардың мазмұндары

Сағат саны

1

2

Тәжірибелік сабақ
1.Кіріспе. Кәсіптік қазақ тілінің техникалық мамандықтар үшін маңызы мен міндеті, курс саясаты

1

2. Мамандыққа қатысты түйіндеме сөздер.

1

3. Монолог – өндірістегі көріністі суреттеу. Этикалық сипаттағы диалог.

1

4. Диалог – іс-әрекеттегі қарым-қатынас. Диалог – белгілі бір технологиялық сызба бойынша ой алмасу, сұрақ алмасу.

1

5. Ауызша және жазбаша коммуникация орнату. 10-15 сөйлемнен тұратын шығарма.

1

6. Диалог – технологиялық құрал-жабдықтың жұмыс режимі жайлы

1

7. Мамандыққа қатысты тақырыптарды талқылаулар.

1

8. Ұнның арнайы технологиясын талқылау

1

9. Бидай ұсақтау, нан-тоқаш технологияларын түсіндіру.

1

10. Нан пісіру технологиясы желісі бойынша баға беру.

1

11. Жарма өндірісі бойынша мәлімдеме жасау.

1

12. Қамырды дайындау үрдісіндегі технологиялық режимдердің айырмашылығын ажырату

1

13. Макарон өндірісін баяндау

1

14. Ұннан жасалған кондитерлік өнімдердің ассортименттеріне атаулары

1

15. Өндіріс басшысы ретінде автобиография, мәлімдеме жазу

1

Барлығы:

155. СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА АРНАЛҒАН ТАҚЫРЫПТАРДЫҢ ТІЗІМІ


5.1. Мамандыққа қатысты түйіндеме сөздер

5.2. Технологиялық режимдер

5.3. Ұнның арнайы технологиясына арналған сөздіктер

5.4. Бидай ұсақтау, нан-тоқаш технологияларына арналған сөздіктер

5.5. Нан пісіру технологиясы желісіне арналған сөздіктер

5.6. Қамырды дайындау үрдісі

5.7. Ұнның арнайы технологиясы

5.8. Бидай ұсақтау, нан-тоқаш технологиялары

5.9.Нан пісіру технологиясы желісі

5.10. Жарма өндірісі

5.11. Макарон өндірісінің технологиясы

5.12.Ұннан жасалған кондитерлік өнімдердің ассортименттері

5.13. Кеспе өндірісінің технологиясы

5.14. Ұн сұрыптары

5.15. Технологиялық құрал-жабдықтардың сипаттамалары
6. ПӘН БОЙЫНША ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТА

Кесте 3.


Тақырыптың атауы

Әдістемелік нұсқаулар, плакаттар

Өзіндік оқып үйренуге арналған сұрақтар

Бақылау түрі

Тәжірибелік сабақтар

1

2

3

4

1.Кіріспе. Кәсіптік қазақ тілінің техникалық мамандықтар үшін маңызы мен міндеті, курс саясаты

Оқулық

Кәсіптік қазақ тілінің техникалық мамандықтар үшін маңызы мен міндеті, курс саясаты?

Жазбаша және ауызша қорғау

2. Мамандыққа қатысты түйіндеме сөздер.

Оқулық

Сөздіктер

Жазбаша, ауызша

3. Монолог – өндірістегі көріністі суреттеу. Этикалық сипаттағы диалог.

Суреттер, бейне баяндар

Өндіріс түрлері, өндіріс құрылымдары және т.б.

Ауызша

4. Диалог – іс-әрекеттегі қарым-қатынас. Диалог – белгілі бір технологиялық сызба бойынша ой алмасу, сұрақ алмасу.

Суреттер, бейне баяндар

Технологиялық реттілік, технологиялық кезектілік және т.б.

Ауызша

5. Ауызша және жазбаша коммуникация орнату. 10-15 сөйлемнен тұратын шығарма.

Сөздіктер

Хат жазу, сөйлемдер құрастыру

Жазбаша, ауызша

6. Диалог – технологиялық құрал-жабдықтың жұмыс режимі жайлы

Зертханалық құрал-жабдықтар

Өндірісте қолданылатын құрал-жабдықтардың түрлері, олардың қызметтері

Ауызша

7. Мамандыққа қатысты тақырыптарды талқылаулар.

Әр түрлі технологиялық сызбалар

Технологиялық сызбалар ерекшеліктері және т.б.

Ауызша

8.Ұнның арнайы технологиясын талқылау

Технологиялық сұлба

Ұнның сорттары

Ауызша

9. Бидай ұсақтау, нан-тоқаш технологияларын түсіндіру.

Технологиялық сұлба

Бидай ұсақтаудың технологиялық режимдері

Ауызша

10. Нан пісіру технологиясы желісі бойынша баға беру.

Технологиялық сұлба

Нан ассортименттері

Ауызша, жазбаша

11. Жарма өндірісі бойынша мәлімдеме жасау.

Технологиялық сұлба

Жарма өндірісіне жарамды шикізаттар

Жазбаша

12. Қамырды дайындау үрдісіндегі технологиялық режимдердің айырмашылығын ажырату

Технологиялық сұлба

Қамырды ашыту технологиясы

Ауызша

13. Макарон өндірісін баяндау

Технологиялық сұлба, бейне баян

Макарон ассортименттері

Жазбаша, ауызша

14. Ұннан жасалған кондитерлік өнімдердің ассортименттеріне атаулары

Технологиялық сұлба

Ұн өнімдерінің технологиясы

ауызша

15. Өндіріс басшысы ретінде автобиография, мәлімдеме жазу

Автобиография үлгісі

Құжаттар түрлері

жазбаша


7.ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТТЕРДІ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ КАРТАСЫ

Кесте 4


Әдебиеттердің , оқу-әдістемелік оқулықтардың атауы

Оқулықтардың саны

Студенттер саны

Қамтамасыз етілу проценті

1

2

3

4

Шаханова Р.Ә. Техникалық жоғары оқу орындарының орыс бөлiмдерiнде қазақ тiлiн мамандыққа қатысты оқытудың ғылыми -әдiстемелiк негiздерi: Пед.ғыл.док. … дисс. –Алматы, 2002. -327б.

5

5

100

Жорақпаева М.Д. Ет-сүт биотехнология бөлiм студенттерiне қазақ тiлiн тыңдалым әрекетi арқылы оқыту әдiстемесi: Пед.ғыл.канд. … дисс. – Алматы, 2002. -156б.

5

5

100

Құрманбаева Ш.Қ. Қазақ тілін мемлекеттік қызметшілерге жеделдете оқытудың ғылыми-әдістемелік негіздері: пед.ғыл.докт. авторефераты, Алматы, 2009, 44 б.

8

5

100

Назарова Н.И. «Общая технология пищевых производств», М. «Легкая пищевая промышленность», 2000г, стр.360.

5

5

100

Чеботарев О.Н. «Технология муки, крупы» М. Издательский центр «Март» 2004г. стр. 688.

7

5

100

Ауэрман Л.Я. Технология хлебопекарного производства./ СПб: Профессия, 2005, 416 с.

8

5

100

Пащенко Л.П., Жаркова И.М. технология хлебобулочных изделий./ М.: Колос, 2006, 389 с

10

5

100

Медведев Г.М. «Технология макаронного производства» М.Колос 2000г. стр.272.

320 с.


8

5

100

Кузнецова Л.С. технология приготовления мучных кондитерских изделий. М.: Мастерство. Высшая школа, 2001,

11

5

1008.ӘДЕБИЕТТЕР
8.1 Негізгі әдебиеттер

8.1.1. Шаханова Р.Ә. Техникалық жоғары оқу орындарының орыс бөлiмдерiнде қазақ тiлiн мамандыққа қатысты оқытудың ғылыми -әдiстемелiк негiздерi: Пед.ғыл.док. дисс. –Алматы, 2002. -327б.

8.1.2. Жорақпаева М.Д. Ет-сүт биотехнология бөлiм студенттерiне қазақ тiлiн тыңдалым әрекетi арқылы оқыту әдiстемесi: Пед.ғыл.канд. дисс. – Алматы, 2002. -156б.

8.1.3. Құрманбаева Ш.Қ. Қазақ тілін мемлекеттік қызметшілерге жеделдете оқытудың ғылыми-әдістемелік негіздері: пед.ғыл.докт. авторефераты, Алматы, 2009, 44 б.

8.1.4. Назарова Н.И. «Общая технология пищевых производств», М. «Легкая пищевая промышленность», 2000г, стр.360.

8.1.5.Чеботарев О.Н. «Технология муки, крупы» М. Издательский центр «Март» 2004г. стр. 688.

8.1.6.Ауэрман Л.Я. Технология хлебопекарного производства./ СПб: Профессия, 2005, 416 с.

8.1.7.Пащенко Л.П., Жаркова И.М. технология хлебобулочных изделий./ М.: Колос, 2006, 389 с.

8.1.8. Құлажанов К.Т., Күзембаев Г.Т., Техникалық сөздік, Алматы 2004ж. С-274
8.2 Қосымша әдебиеттер
8.2.1.Налеев О.Н. «Технология зерносушения» Изд. Алматинский технологический университет. 200г. стр.200.

8.2.2.Кононенко И.В. и др..«Товароведение пищевых продуктов» Изд-во .М. «Экономика» 1975г. стр.423.

8.2.3.Стеле Р «Срок годности пищевых продуктов».Изд-во «Профессия» 2006г. стр.480.

8.2.4.Алешина Л.М. и др. «Лабораторные работы по технологии продукции общественного питания» М.Экономика. 1987г. стр.321.

8.2.5.Медведев Г.М. «Технология макаронного производства» М.Колос 2000г. стр.272.

8.2.6.Романов А.С. и др. Экспертиза хлеба и хлебобулочных изделий. / Сиб. Унив. Изд-во, 2005, 278 с.

8.2.7.Кузнецова Л.С. технология приготовления мучных кондитерских изделий. М.: Мастерство. Высшая школа, 2001, 320 с.

8.2.8.Салина Т.В. Практикум по технологии хлеба, кондитерских и макаронных изделий. / М.: Колос, 2006, 215 с.

8.2.9.Н.М. Чечеткина «Товарная экспертиза». Ростов на Дону, Феникс. 2000, 510 с.

8.2.10Ковальский Л.П. «Общая технология пищевых производств» М.Колос. 1997г. стр. 320.

Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
umkd -> «Кәсіптік қазақ тілі» ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Саясаттанумамандығына арналған «КӘсіби қазақ тілі» пәнінің
umkd -> ПӘннің ОҚу бағдарламасы (силлабус)
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі семей қаласының ШӘКӘрім атындағы мемлекеттік
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі семей қаласының ШӘКӘрім атындағы мемлекеттік
umkd -> Доцент Ж. Ш.Әбіш Іскерлік әлемі. Экономикалық терминология негіздері. Сөздің дәлдігі. Тақырыптың тірек сөздері
umkd -> Анкета көмегімен жаппай мәлімет жинау әдісі
umkd -> «ветеринариялық санитариядағЫ Ғылыми зерттеу негіздері»
umkd -> «web-технологиясы»


Достарыңызбен бөлісу:
©melimde.com 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
тоқсан бойынша
Сабақ жоспары
бағдарламасына сәйкес
бағалауға арналған
Реферат тақырыбы
жиынтық бағалауға
Қазақстан республикасы
рсетілетін қызмет
арналған тапсырмалар
сәйкес оқыту
Жалпы ережелер
білім беретін
бағалау тапсырмалары
бекіту туралы
республикасы білім
оқыту мақсаттары
жиынтық бағалаудың
қызмет стандарты
тоқсанға арналған
Қазақстан республикасының
мерзімді жоспар
Қазақстан тарихы
арналған жиынтық
болып табылады
бағалаудың тапсырмалары
арналған әдістемелік
жалпы білім
Әдістемелік кешені
нтізбелік тақырыптық
Қазақ әдебиеті
пәнінен тоқсанға
Мектепке дейінгі
Зертханалық жұмыс
республикасының білім
оқыту әдістемесі
Инклюзивті білім
туралы хабарландыру
білім берудің
Жұмыс бағдарламасы
туралы жалпы
қазақ тілінде
Қысқа мерзімді
тақырыптық жоспар
пайда болуы
пәнінен тоқсан