«КӘсіпорын экономикасы» ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешеніДата10.09.2017
өлшемі49.09 Kb.
#20105

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

3 деңгейлі СМЖқұжаты

ПОӘК

УМКД 042-18-1.1.14/01-2013

ПОӘК

Оқытушыға «Кәсіпорын экономикасы» пәні бойынша арналған жұмыс оқу бағдарламасы

2 баспасы _____________«КӘСІПОРЫН ЭКОНОМИКАСЫ»

ПӘНІНІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ
мамандықтары 5В071200-Машина жасау студенттеріне арналған
ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

Семей 2013
Алғы сөз


 1. ҚҰРАСТЫРЫЛДЫ

Құрастырған Алимжанова А.М. __________ «______»_____________2013ж.,

«Экономика және бизнес» кафедрасының аға оқытушысы

 1. ТАЛҚЫЛАНДЫ

2.1 «Экономика және бизнес» кафедрасының мәжілісінде
Хаттама_____ «______»_____________2013ж.,
Кафедра меңгерушісі, э.ғ.к., доцент ____________________ Жайлаубаева Ш.Д.
2.2 Қаржы-экономикалық факультетінің оқу-әдістемелік бюросының мәжілісінде
Хаттама_____ «______»_____________2013ж.,
ОӘБ төрағасы ______________ Тойкин С.Қ. 1. БЕКІТІЛДІ

Университеттің Оқу-әдістемелік кеңесі мәжілісінде бекітілді және баспаға ұсынылды


Хаттама_____ «______»_____________2013ж.,
ОӘК төрайымы, бірінші проректор __________________ Г.Искакова 1. ЕНГІЗІЛДІ

«_____»___________2012ж. №1 басылым орнына
Мазмұны


 1. Қолдану өрісі

 2. Нормативтік сілтемелер

 3. Жалпы ережелер

 4. Оқу пәнінің (модульдің) мазмұны

 5. Студенттердің өздік жұмысына арналған тақырыптар тізімі

 6. Пәннің оқу-әдістемелік картасы

 7. Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтылу картасы

 8. Әдебиет 1. ҚОЛДАНУ ӨРІСІ

«Кәсіпорын экономикасы» пәнінің оқу-әдістемелік кешенінің құрамына кіретін оқутышының жұмыс оқу бағдарламасы мамандықтары 5В071200 студенттеріне арналған.

«Кәсіпорын экономикасы» пәнінің оқу әдістемелік кешені мамандықтары 05071200- Машина жасау студенттеріне арналады. Ол студенттерді курс мазмұнымен, оның қазіргі уақытқа сайлығымен, қажеттігімен, курс саясатымен, оқу процесінде студенттер алатын дағды мен білімдер тізімімен таныстырады. Оқу-әдістемелік кешен пәнді оқытудың негізгі құжаты болып табылады.


 1. НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР

«Кәсіпорын экономикасы» пәні бойынша оқытушыға арналған берілген жұмыс оқу бағдарламасы берілген пән бойынша оқу процесін ұйымдастыру ретін келесі құжаттардың талаптарына және ұсыныстарына сай белгілейді:

- 5В071200 мамандықтары бойынша Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты, ҚР МЖБС 3.08.310 - 2006, Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі Бұйрығымен 2006 жылдың 7 тамызында бекітілген және іске қосылған.

- СТШ 042-РМҚК-СМУ-8-2007 Университет стандарты «Пәндердің оқу-әдістемелік кешендерін құрастыруға және ресімдеуге арналған жалпы талаптар»;

- ҚП 042-1.01-2013 «Пәндердің оқу-әдістемелік кешендерінің құрылымы және құрамы» құжатталған процедура.


 1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР:


3.1.Кәсіпорын халық шаруашылығының негізгі элементі бола отырып, оған нарықтық қатынас жағдайында шаруашылық еркіндік және өзін-өзі басқару берілгендіктен, олардың жұмысының соңғы нәтижелеріне жауапкершілік артты. Осыған байланысты кәсіпорын, фирма экономикасын жете білу кез келген экономика мамандарына міндетке айналды. Кәсіпорын экономикасы пәні машина жасау мамандығында оқитын студенттер үшін ең маңызды пәндердің бірі болып табылады. Нарық қарым-қатынастары жағдайында экономикалық қызметтің орталығы бүкіл экономиканың негіэгі бөлігіне-кәсіпорынға ауысып отыр, өйткені тек экономиканың осы деңгейінде ғана қоғамға қажет өнім шығарылады және қызмет көрсетіледі. Мұнда халықтың жұмысқа қабілетті адамдарының негізгі бөлігі жұмыс істейді. Білікті кадрлар да негізінен осында шоғырланған. Кәсіпорында қажет өндіріс қорларын тиімді пайдалану, жоғары сапалы техника мен технологиялар енгізу сұрақтары қарастырылады.Мұнда өндіріс шығындарын ең төменгі мәнге жеткізу, бизнес-жоспарларды құру, маркетинг шараларын жүргізу, нәтижелі басқару әдісі, менеджментті қолдану әдістері іске асырылады.

Кәсіпорын экономикасы пәнінің негізгі зерттеу объектілеріне келесі жатады: • Кәсіпорынның өндірістік қорлары, олардың құрамы мен құрылымы;

 • Кәсіпорынның еңбек қорлары, олардың еңбек өнімділігін жоғарлату жолдары;

 • Шаруашылық стратегияны таңдау, қызметтер мен жұмыстарды жасау жоспарын құрастыру;

 • Кәсіпорын капиталын қалыптастыру, қолдану, пайданың көлемін өсіру;

 • Кәсіпорынның инвестициялық және инновациялық саясаты, оларды тиімді қолдану;

 • Өндіріске кеткен шығындардың сметаларын құру, шығындар калькуляциясын жасау және тарифтерін құрастыру саясатын анықтау;

 • Кәсіпорынның шығаратын өнімінің сапасын өсіру, экологиялық сұрақтарды қарастыру;

 • өндірістік процесті ұйымдастыру сұрақтары, ұйымдастыру қағидаларын және әдістерін зерттеу;

 • еңбек ұжымының жұмысын уәждеу сұрақтарын шешу жолдары;

 • кәсіпорынның сыртқы экономикалық қызметі.

3.2.Кәсіпорынэкономикасығылымыныңбастымақсаты-студенттерге нарық жағдайларында фирманың, кәсіпорынның экономикалық негізгі факторлары және оларды тиімді қолдану жөнінде, фирманың экономикалық және қаржылық тұрғыдан дамуын қамтамасыз ететін нарықтық әдістер туралы теориялық ақпарат пен нақты дағдылар беру

3.3. Пәнді зерттеудің басты міндеттерінарықтық экономика дамуының объективті шарттарымен және мемлекеттің экономикалық саясатымен белгіленген. Негізгі міндеттері:

 • Студенттерге кәсіпорын, фирма түсініктері, олардың түрлері және негізгі құқықтары мен міндеттемелері жөнінде ақпарат беру.

 • Кәсіпорынның құрылуын, ұйымдастырушылық формаларын, тіркелу тәртібін зерттеу.

 • Кәсіпорынның өндірістік қорларын басқару жолдарын зерттеу.

 • Кәсіпорындағы еңбек қарым-қатынастарын зерттеу.

 • Кәсіпорынның негізгі экономикалық нәтижелерін зерттеу.

 • Кәсіпорынның экономикалық қызметін талдау негіздерін зерттеу.

 • Кәсіпорынның өнім сапасын арттыру, инновациялық қызметін жетілдіру жолдарын зерттеу.

 • Кәсіпорын сыртқы экономикалық қызметін зерттеу.

 • Кәсіпорындағы басқару қызметін зерттеу және оны жетілдіру жолдарын қарастыру.

Пәнді оқу нәтижесінде студент келісіні орындау керек:

3.4. – кәсіпорынның өндірістік-шаруашылық қызметінің тиімділігін есептеу әдістемесін, ҒТП негізгі бағыттарының тиімділігін, күрделі салымдардың, негізгі қорларды пайдаланудың, еңбек өнімділігін және өндіріс рентабельділігін өсіру тиімділігін анықтауды білу қажет;

- нарықтық қарым-қатынастар жағдайларында өндірістің барлық қорларын тиімді қолданудың жаңа әдістерін қолдануды білу қажет. • кәсіпкерлік есептеулердің, аналитикалық есептеулер мен болжамдардың сандық әдістерін, өндіріс тиімділігінің жалпылама және жеке көрсеткіштерін анықтау әдістемесін игеру керек

 • өндірісті дұрыс және құзырлы ұйымдастыруды, нарық талаптарын анықтауды, әртүрлі шаруашылық міндеттерді шешуге шығармашылық тұрғыдан қарастыруды, кәсіпорынның экономикалық жағдайын талдауды және экономика дамуында сапалық өзгерістерді дұрыс бағалауды білу қажет;

 • жалпы экономика теориясы бойынша білімі болу керек;

 • кәсіпорында экономикалық жұмысты дербес жүргізудің, іс жүзіндегі бастапқы ақпаратты және есептелген экономикалық көрсеткіштерді дұрыс талдаудың дағдылары болу керек.

3.5. Курс пререквизиттері:

Экономикалық теория, микроэкономика, макроэкономика, маркетинг, менеджмент, қаржы, статистикажәне т.б.3.6. Курс постреквизиттері:

Бағаны жасау, тәуекелдерді басқару, кәсіпкерлік, фирма ішіндегі жоспарлау, және болжау, экономикалық талдау, дипломдық жұмыс және т.б.


Кесте 1 – Оқу жоспарынын жазылым


Курс

Семестр

Кредит

Дәріс (сағ)

СПС (сағ)

СОӨЖ (сағ)

СӨЖ

(сағ)


Барлығы (сағ)

Соңғы бақылау формасы

4

7

3

30

15

45

45

135

емтихан

4. ОҚУ ПӘНІНІҢ (МОДУЛЬДІҢ) МАЗМҰНЫ
Тақырып атаулары және олардың мазмұны

Сағат саны

1

2

Дәріс тақырыптары мен мазмұны

Тақырып 1. Кәсіпорын туралы түсінік, түрлері

Курстың оқыту заты, әдісі мен мазмұны. Кәсіпорынның жалпы экономикадағы алатын орын, рөлі. ҚР халық шаруашылығының басты салалары, машина жасау саласының ерекшеліктері. Кәсіпорынның сыртқы және ішкі элементтері. Кәсіпорындардың негізгі түрлері мен ұйымдастырушылық формалары. Кәсіпорындар-дың негізгі құқықтары мен міндеттемелері.2

Тақырып 2. Кәсіпорынның негізгі өндірістік қорлары

Негізгі қорлардың мәні мен қолдану мақсаты. НӨҚ бағалау әдістері. Халық шаруашылығындағы әртүрлі салаларындағы НӨҚ құрылымы. НӨҚ тозуы мен амортизациясы. НӨҚ пайдалануды сипаттайтын көрсеткіштер. НӨҚ қайта өндірісі. Инвестициялар, инвестициялардың тиімділігін есептеу әдістері4

Тақырып 3. Кәсіпорынның айналым қаржысы

Айналым қаржысының құрамы мен жіктелуі. Кәсіпорынның айналым қаржыдағы қажеттілігін анықтау. Айналым қаржыларын нормалау әдістемесі. Айналым қаржыларын пайдалануды сипаттайтын көрсеткіштер. Қорларды басқару. Кәсіпорындағы айналым қаржылардың айналымдылығын жеделдету жолдары4

Тақырып 4. Кәсіпорынның еңбек қорларын дамыту

Кәсіпорын персоналы. Еңбек нарығы туралы қысқаша мағлұмат. Кәсіпорын персоналының жіктелуі. Кадрларды даярлау және олардың біліктілігін өсіру. Еңбек өнімділігі, есептеу әдістемесі. Еңбек өнімділігін өсірудің негізгі факторлары. Еңбекті тарификациялау. Еңбекті материалдық ынталандыру әдістері.2

Тақырып 5. Еңбек ақы ұғымы, түрлері, формалары

Еңбек ақы туралы жалпы түсінік. Еңбек ақы түрлері. Еңбекті төлеуді ұйымдастыру қағидалары. Еңбек ақыны төлеу формалары мен жүйелері. Еңбек ақыны ұйымдастыру жүйелері. Тарифтік жүйе элементтері. Тарифсіз жүйелер. Икемді жүйелер. Еңбек ақының қалыптасу кезеңдері.2

Тақырып 6. Кәсіпорын қызметінің нәтижелері

Кәсіпорын шығындарының түсінігі және түрлері. Шығындардың негізгі жіктелуі. Шығындарды экономикалық элемент және шығын баптары бойынша топтастыру. Жұмыстардың шығындарын төмендетудің басты жолдары тәжірибесі. Кәсіпорындардағы жалпы табысты есептеу әдістемесі. Фирманың таза пайдасы. Оны бөлу әдісі және жолдары. Пайданың рөлі, оны өсіру жолдары. Рентабельділік, оның түрлері. Қызметтің шығынсыздығын анықтау4

Тақырып 7. Кәсіпорын өніміне баға жасау

Бағаның мәні. Баға жасаудың міндеттері. Бағалардың функциялары. Бағалар жүйесі. Кәсіпорынның баға, тариф саясаты. Баға стратегиясын таңдау. Баға жасау әдістері. ҚР-ның ерекшеліктері. Бағаны құрастырудағы әлемдік және халықаралық тәжірибе4

Тақырып 8. Өнім сапасы, негізгі көрсеткіштері.

Өнім сапасының және бәсекелестік қабілетінің түсінігі және көрсеткіштері. Сапаны басқару әдістемесі. Стандарттау және сертификаттау жұмыстары. Сапаның халықаралық стандарттары және жүйелері. Сапаны жоғарлату жолдары мен әдістері.4

Тақырып 9. Инвестициялар, жобалардың тиімділігін есептеу әдістері

Инвестициялар түсінігі, түрлері, Инвестициялардың экономикалық тиімділігін анықтау әдістері. Таза келтірілген құн көрсеткіші. Дисконттау көрсеткішін анықтау жолдары. Инвестициялық жобаның қаржы жоспары4

Тәжірибелік сабақ (семинар) тақырыптары мен мазмұны

Тақырып 1. Кәсіпорын туралы түсінік, түрлері

 1. Курстың оқыту заты, әдісі мен мазмұны.

 2. Кәсіпорынның жалпы экономикадағы алатын орын, рөлі.

 3. ҚР халық шаруашылығының басты салалары, машина жасау саласының ерекшеліктері.

 4. Кәсіпорынның сыртқы және ішкі элементтері.

 5. Кәсіпорындар-дың негізгі түрлері мен ұйымдастырушылық формалары.

 6. Кәсіпорындардың негізгі құқықтары мен міндеттемелері.

1

Тақырып 2. Кәсіпорынның негізгі өндірістік қорлары

 1. Негізгі қорлардың мәні мен қолдану мақсаты.

 2. НӨҚ бағалау әдістері.

 3. Халық шаруашылығындағы әртүрлі салаларындағы НӨҚ құрылымы.

 4. НӨҚ тозуы мен амортизациясы.

 5. НӨҚ пайдалануды сипаттайтын көрсеткіштер.

 6. НӨҚ қайта өндірісі.

2

Тақырып 3. Кәсіпорынның айналым қаржысы

 1. Айналым қаржысының құрамы мен жіктелуі.

 2. Кәсіпорынның айналым қаржыдағы қажеттілігін анықтау.

 3. Айналым қаржыларын нормалау әдістемесі.

 4. Айналым қаржыларын пайдалануды сипаттайтын көрсеткіштер.

 5. Қорларды басқару.

 6. Кәсіпорындағы айналым қаржылардың айналымдылығын жеделдету жолдары

2

Тақырып 4. Кәсіпорынның еңбек қорларын дамыту

 1. Кәсіпорын персоналы.

 2. Еңбек нарығы туралы қысқаша мағлұмат.

 3. Кәсіпорын персоналының жіктелуі.

 4. Кадрларды даярлау және олардың біліктілігін өсіру.

 5. Еңбек өнімділігі, есептеу әдістемесі.

 6. Еңбек өнімділігін өсірудің негізгі факторлары.

 7. Еңбекті тарификациялау.

 8. Еңбекті материалдық ынталандыру әдістері.

1

Тақырып 5. Еңбек ақы ұғымы, түрлері, формалары

 1. Еңбек ақы туралы жалпы түсінік.

 2. Еңбек ақы түрлері.

 3. Еңбекті төлеуді ұйымдастыру қағидалары.

 4. Еңбек ақыны төлеу формалары мен жүйелері.

 5. Еңбек ақыны ұйымдастыру жүйелері.

 6. Тарифтік жүйе элементтері.

 7. Тарифсіз жүйелер. Икемді жүйелер.

 8. Еңбек ақының қалыптасу кезеңдері.

1

Тақырып 6. Кәсіпорын қызметінің нәтижелері

 1. Кәсіпорын шығындарының түсінігі және түрлері.

 2. Шығындардың негізгі жіктелуі.

 3. Шығындарды экономикалық элемент және шығын баптары бойынша топтастыру.

 4. Жұмыстардың шығындарын төмендетудің басты жолдары тәжірибесі.

 5. Кәсіпорындардағы жалпы табысты есептеу әдістемесі.

 6. Фирманың таза пайдасы. Оны бөлу әдісі және жолдары.

 7. Пайданың рөлі, оны өсіру жолдары.

 8. Рентабельділік, оның түрлері.

 9. Қызметтің шығынсыздығын анықтау

2

Тақырып 7. Кәсіпорын өніміне баға жасау

 1. Бағаның мәні.

 2. Баға жасаудың міндеттері.

 3. Бағалардың функциялары.

 4. Бағалар жүйесі.

 5. Кәсіпорынның баға, тариф саясаты.

 6. Баға стратегиясын таңдау.

 7. Баға жасау әдістері. ҚР-ның ерекшеліктері.

 8. Бағаны құрастырудағы әлемдік және халықаралық тәжірибе

2

Тақырып 8. Өнім сапасы, негізгі көрсеткіштері.

 1. Өнім сапасының және бәсекелестік қабілетінің түсінігі және көрсеткіштері.

 2. Сапаны басқару әдістемесі.

 3. Стандарттау және сертификаттау жұмыстары.

 4. Сапаның халықаралық стандарттары және жүйелері.

 5. Сапаны жоғарлату жолдары мен әдістері.

2

Тақырып 9. Инвестициялар, жобалардың тиімділігін есептеу әдістері

 1. Инвестициялар түсінігі, түрлері,

 2. Инвестициялардың экономикалық тиімділігін анықтау әдістері.

 3. Таза келтірілген құн көрсеткіші.

 4. Дисконттау көрсеткішін анықтау жолдары.

 5. Инвестициялық жобаның қаржы жоспары

25 СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫНА АРНАЛҒАН ТАҚЫРЫПТАР 1. ҚР заңдылығы бойынша кәсіпорындарды құру тәртібі.

 2. ҚР 2010 жылға дейінгі индустриальды-инновациялық саясатының мақсаттары мен негізгі бағыттары

 3. Халықаралық глобализация және оның Қазақстан экономикасын дамытудағы рөлі

 4. НӨҚ пайдалану тиімділігіне әсер ететін факторлар.

 5. Инвестициялар. Тиімділігін анықтау әдістері.

 6. Инновациялардың өмірлік циклы.

 7. Инновациялық қызметтің мазмұны.

 8. НӨҚ тозуы және амортизациясы.

 9. НӨҚ ұдайы өндірісін басқару әдістері.

 10. ҚР инвестициялары.

 11. Жобаларды басқару.

 12. Айналым қаржының өнеркәсіптік кәсіпорындардағы оңтайлы құрамы мен құрылымы.

 13. ҚР еңбек нарығы: мәні және қалыптасу механизмі.

 14. Кадрлар құрылымы, оларды даярлау және қайта даярлау.

 15. Еңбек ақыны анықтау қағидалары

 16. Өндіріс шығындарын азайту көздері мен факторлары.

 17. Фирманың жалпы табысы, пайдасы және рентабельділігі.

 18. .Пайданы бөлу.

 19. Пайданы өсіру жолдары

 20. Тарифтерді анықтау шарттары. Инконтермс шарттары

 21. Баға шегерімдерінің түрлері

 22. Сапа түсінігі, оның негізгі көрсеткіштері.

 23. Кәсіпорының бәсекелестік қабілеті.

 24. Сапаға әсер ететін факторлар.

 25. Сапаны басқару әдістері мен нақты жолдары.

 26. ҚР стандартизация мен сертификация.

 27. Тұтынушылардың құқықтарын қорғау.

 28. Монополиялық қызмет, оны шектеу

 29. Инвестициялардың тиімділігін анықтаудың дисконттау әдісін қолдану өрісі.

6. ПӘН БОЙЫНША ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТА
Кесте 3 – Пән бойынша оқу-әдістемелік карта

Дәріс және практикалық сабақ тақырыбы

Көрнекі құрал, ОТҚ, плакаттар

Өздік оқуға арналған сұрақтар

Бақылау формасы

1

2

3

4

Кәсіпорын туралы түсінік, түрлері

Дәрістер конспектісі, семинар жоспары, тақта, бор

 1. Кәсіпорын экономикасы не зерттейді?

 2. Кәсіпкерлік ортаның кәсіпорын қызметіндегі рөлін сипаттаңыз.

 3. Экономикалық зерттеуде қандай әдістер қолданылады?

 4. «халық шаруашылығы кешені», «экономика өрісі» ұғымдарын түсіндіріңіз

 5. Экономиканың негізгі салаларын атаңыз?

Сұрау

Кәсіпорынның негізгі өндірістік қорлары

Дәрістер конспектісі, семинар жоспары, тақта, бор

Өнеркәсіптегі негізгі өндірістік қорлардың құрамы мен құрылымы қандай?

Негізгі өндірістік қорларды бағалау әдістерін сипаттау.

Амортизация әдістерін атап, олардың ерекшеліктерін және қолдану өрісін көрсету

Ұдайы өндірістің негізгі әдістерін және түрлерін сипаттаңыз.Сұрау, есеп шығару

Кәсіпорынның айналым қаржысы

Дәрістер конспектісі, семинар жоспары, тақта, бор

Өнеркәсіптің айналым қаржыларының құрылымы. Әртүрлі салалардағы ерекшеліктері. Қорларды басқару әдістері. Айналымдылықты жоғарлату жолдары

Сұрау. Есеп шығару

Кәсіпорынның еңбек қорларын дамыту

Дәрістер конспектісі, семинар жоспары, тақта, бор

Өнеркәсіптегі еңбектің өнімділігін өсіру жолдары Персоналды жоспарлау әдістемесі. Еңбек ұжымының қозғалысын сипаттайтын көрсеткіштер. Кадрларды іріктеу және қабылдау ерекшеліктері

Сұрау, есеп шығару

Еңбек ақы ұғымы, түрлері, формалары

Дәрістер конспектісі, семинар жоспары, тақта, бор

Еңбек ақыны ұйымдастыру қағидалары. Еңбек ақы түрлері. Еңбек ақыны есептеу әдістемесі. Еңбек ақыны ұйымдастыру формалары мен жүйелері.

Тарифтік және тарифсіз жүйелерге сипаттама беру. Икемді жүйелерді енгізу мәселесі.Сұрау, коллоквиум

Кәсіпорын қызметінің нәтижелері

Дәрістер конспектісі, семинар жоспары, тақта, бор

Шығындардың жіктелуі. Шығындарды экономикалық элемент және шығын баптары бойынша топтастыру. Шығындарды төмендету факторлары Қызметерді және жұмыстарды өткізуден түсетін табыс. Пайда, оның негізгі түрлері мен бөлінуі. Рентабельділік түсінігі, түрлері. Шығынсыздық нүктені анықтау

Сұрау, есеп шығару

Кәсіпорын өніміне баға жасау

Дәрістер конспектісі, семинар жоспары, тақта, бор

Фирманың баға саясаты Баға стратегиясын таңдау мәселесі

Тарифтерді анықтау әдістері

Баға шегерімдері, олардың түрлері


Сұрау, есеп шығару

Өнім сапасы, негізгі көрсеткіштері.

Дәрістер конспектісі, семинар жоспары, тақта, бор

«Сапа» және «бәсекелестік қабілет» сияқты ұғымдарға сипаттама беріңіз. Олардың өзара байланыстылығы неде, айырмашылығы неде?

Сапа көрсетекіштері жүйесіне кіретін көрсеткіштерді атаңыз?

Кәсіпорынның бәсекелестік қабілетін сипаттайтын көрсеткіштерді атаңыз.

Стандарттау мен сертификаттаудың мақсаттары мен міндеттері қандай?Сұрау

Инвестициялар, жобалардың тиімділігін есептеу әдістері

Дәрістер конспектісі, семинар жоспары, тақта, бор

Инвестициялар түрлері. Кәсіпорынның инвестициялық саясаты мен қызметі. Инвестициялар көздері. Инвестициялардың тиімділігін анықтау әдістері.

Сұрау. Есеп шығару коллоквиум7. ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТПЕН ҚАМТАМАСЫЗДЫҚТЫҢ КАРТАСЫ
Кесте 4 – Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтамасыздықтың картасы

Оқулықтар, оқу-әдістемелік құралдар аты

Саны

Студент саны

Қамтамасыздық пайызы

Әбдікәрімова Ж.Р. Кәсіпорын экономикасы, 2008ж.

5

15

33,3

Үмбетәлиев Қ.Д. Кәсіпорын экономикасы және кәсіпкерлік, 2009ж.

3

15

20

Ниязбекова Д.А. Кәсіпорын экономикасы, 2008ж.

2

15

13,3

Кайкен Ж.Б., Сұлтанов Ө.С., Қалдыбаев М.М. Кәсіпорын экономикасы, 2010ж.

10

15

66,7


8. ӘДЕБИЕТ

8.1 Негізгі әдебиет

1. ҚР 2003-2015 жылдарға арналған индустриальды-инновациялық даму Стратегиясы // ҚР Президенті мен Үкіметінің шығарған актілерінің Жинағы, 2003, № 23-24.

2. 2010 жылға дейінгі экономикалық саясаттың негізгі бағыттарының Стратегиялық жоспары. Егемен Қазақстан, 4.12.2001 ж.

3. ҚР ПРезидентінің Қазақстан халқына жолдауы «Бәсекелеске қабілетті Қазақстанға, бәсекелеске қабілетті экономикаға, бәсекелеске қабілетті ұлтқа», 19 наурыз 2004 ж.,Астана.

4. ҚР ПРезидентінің Қазақстан халқына жолдауы «Қазахстанжеделдетілген экономикалық, әлеуметтік және саяси жаңартулар жолында», 18 ақпан 2005 ж., Астана

5. ҚР заңы «Жеке дара кәсіпкерлік туралы» 19 маусым 1997 ж

6. ҚР заңы «Табиғи монополиялар туралы» Егемен Қазақстан, 1998, 24 қараша.

7. ҚР заңы «Заңсыз бәсеке туралы» 9 маусым 1998ж.

8. ҚР заңы «Бәсеке және монополиялық қызметі шектеу туралы» 19 қаңтар 2001 ж.

9. ҚР заңы «Акционерлік қоғамдар туралы» 13 мамыр 2003ж.

10. ҚР заңы «Жаупкершілігі қосымша және шектелген серіктестіктер туралы» 2 сәуір 1998ж.

11. ҚР заңы «Кешенді кәсіпкерлік лицензия (франчайзинг) туралы» 24 мамыр 2002ж.

12. ҚР Президентінің Жарлығы «ҚР мемлекеттік басқару жүйесін одан әрі дамытуға бағытталған шаралар туралы» 30 қыркүйек 2004 ж.

13. ҚР заңы «Инновациялық қызмет туралы» 3 шілде 2002ж.

14. ҚР заңы «Инвестициялар туралы» 28 ақпан 2003ж.

15. ҚР бюджеттік кодексы, 28 сәуір 2004 жыл.

16. ҚР кодексы «Салықтар және бюджетке төленетін басқа міндетті төлемдер туралы», Алматы, 2001.

17. Әбдікәрімова Ж.Р. Кәсіпорын экономикасы, 2008ж

18. Үмбетәлиев Қ.Д. Кәсіпорын экономикасы және кәсіпкерлік, 2009ж.

19. Ниязбекова Д.А. Кәсіпорын экономикасы, 2008ж.

20. Кайкен Ж.Б., Сұлтанов Ө.С., Қалдыбаев М.М. Кәсіпорын экономикасы, 2010ж

8.2 Қосымша әдебиет

1. Большой экономический словарь./Под ред. Л. II. Азрилияна М.: Институт новойэкономики, 2002.

2. Жиделева В.В., Каптейн Ю.Н. Экономика предприятия: Учебное пособие - М.: ИНФРА-М, 2001.

3. Калдыбаев О., Темирбаев А. Экономика предприятия (фирмы). Алматы, «Санат», 1997.

4. Мокий М. С., Скамай Л. Г., Трубочкина М.И. Экономика предприятия: Учебное пособие - М.: ИНФРА-М, 2000.

5. Кобринский Н.Е., Майминас Е.З., Смирнов А.Д. Экономическая кибернетика. М.: Экономика, 2004.

6. Попов Г.Х. Эффективное управление. М.: Экономика, 2005.

7. Волков О. И., Скляренко В.К. Экономика предприятия. – М.: ИНФРА-М 2002.

8. Грузинов В.П. и др. Экономика предприятия. М.: Банки и биржи ЮНИТИ, 1999.

9. Непомнящий Е.Г. Экономика и управление предприятием. Таганрог: ТРТУ, 2003.

10. Оқулық /Под ред Сафронова Н.А. М., 2001

11. Экономика предприятия / под ред. О.И. Волкова, М.: «Инфра-М», 1997 г.

12. Экономика предприятия и предпринимательства./ Грузинов В. М., 2000

13. Экономика предприятия .Швандар В.А.. М., 2000.

14. Экономика предприятия. Под ред. проф. В. Я. Горфинкеля, проф. В.А.Швандара. М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2000

15. Экономика предприятия. Под ред. Н.А. Сафронова. М., 2000

16. Экономика предприятия. Тесты, задачи, ситуации. / Под ред. проф. В.А. Швандара.- М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2001.

17. Экономика предприятия. М.: «Издательство ПРИОР»,2000.18. Экономика предприятия. Под ред. В.Я. Хрипача. М.,2000
Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
umkd -> «Кәсіптік қазақ тілі» ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> «Кәсіптік қазақ тілі» ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Саясаттанумамандығына арналған «КӘсіби қазақ тілі» пәнінің
umkd -> ПӘннің ОҚу бағдарламасы (силлабус)
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі семей қаласының ШӘКӘрім атындағы мемлекеттік
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі семей қаласының ШӘКӘрім атындағы мемлекеттік
umkd -> Доцент Ж. Ш.Әбіш Іскерлік әлемі. Экономикалық терминология негіздері. Сөздің дәлдігі. Тақырыптың тірек сөздері
umkd -> Анкета көмегімен жаппай мәлімет жинау әдісі
umkd -> «ветеринариялық санитариядағЫ Ғылыми зерттеу негіздері»


Достарыңызбен бөлісу:
©melimde.com 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
тоқсан бойынша
рсетілетін қызмет
бағалауға арналған
Сабақ жоспары
Жалпы ережелер
Қазақстан республикасы
қызмет стандарты
бекіту туралы
жиынтық бағалауға
жиынтық бағалаудың
республикасы білім
тоқсанға арналған
бағалау тапсырмалары
Қазақстан республикасының
арналған тапсырмалар
Реферат тақырыбы
білім беретін
арналған жиынтық
бағдарламасына сәйкес
Әдістемелік кешені
болып табылады
мерзімді жоспар
бағалаудың тапсырмалары
туралы хабарландыру
Қазақстан тарихы
сәйкес оқыту
пәнінен тоқсанға
арналған әдістемелік
республикасының білім
Қазақ әдебиеті
оқыту мақсаттары
Мектепке дейінгі
нтізбелік тақырыптық
қазақ тілінде
Жұмыс бағдарламасы
жалпы білім
оқыту әдістемесі
білім берудің
Республикасы білім
әдістемелік ұсыныстар
Инклюзивті білім
пәнінен тоқсан
туралы анықтама
тақырыптық жоспар
Қысқа мерзімді