Кашкинбаева З. Ж. Поәк гпи ғылыми-әдiстемелiк комиссиясында қарастырылды және мақұлданды: 20 ж

Loading...


Дата30.06.2020
өлшемі97.76 Kb.
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
«Ө.А.Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті» АҚ


ПОӘК кафедра отырысында қаралды және бекітілді:
«___»____20___ж. Хаттама №___

ППжФ


кафедрасының меңгерушiсi

___________ Кашкинбаева З.Ж.


ПОӘК ГПИ ғылыми-әдiстемелiк комиссиясында қарастырылды және мақұлданды:

«___»____20___ ж. Хаттама №___

ҒӘК төрағасы

_________________ Хамитова Э.А.


Кафедра: Педагогика ,психология және филология


аға оқытушысы Мурзалиева Айкерим Байказаховна

(автордың аты-жөні)


Практикалық (семинар) сабақтарғаәдістемелік нұсқау
«Психология тарихы»

(пәннің аты)


6В01202-Мектепке дейінгі оқыту мен тәрбиелеу, білім берудегі психолог

мамандығына арналған
Оқу түрі: күндізгі, жеделдетілген

Жезқазған, 2019Практикалық сабақтарға арналған әдістемелік нұсқаулар.
Практикалық сабақтарға арналған әдістемелік нұсқаудың мақсаты:

 • студенттерді курс бойынша алған теориялық білімдерін практикалық сабақтарда қолдана білуге, олардың бойына ізденушілік, ғылыми және зерттеушілік қасиеттерді қалыптастыру мақсатын көздейді.

Себебі дәріс сабақтарында пән бойынша студент меңгеруге тиісті барлық ғылыми және теориялық білімдер жүйесін меңгертуге мүмкіндік бола бермейді. Сонымен қатар пайдалануға ұсынылған негізгі және қосымша әдебиеттерді табу мүмкіндігі шектеулі де болғандықтан, басты проблемалар бойынша семинар сабақтарында нақты мәселелеріне жасау қажеттігі сақталынады.

Семинар сабақтарының тақырыптық және мазмұндық жүйесі ғылыми-зерттеушілік сипатта алынады. Ондағы мақсат сол-дәрістер оқу барсында тек шолу мәнінде ғана айтылып қана кететін нақты мәселелер екі жақты талдау нысанына айналуында. Семинар сабақ болғандықтан ол сұрақ-жауап түрінде емес, керісінше пікірталас, көзқарастар тартысы, белгілі бір жағдайларға деген ой-қорытындысына келу мақсатында жүргізілуге тиісті.

«Психология тарихы» пәні жоғары оқу орындарында оқылатын болғандықтан, оның жан-жақты оқу процесіндегі барлық ғылыми және методикалық мәселелері бір жүйеге түсті дей алмаймыз. Семинар сабақтары тақырыптары ғылыми сипаттағы ізденушілік мақсаттағы ұстанымда болуының себебі осы пән бойынша зерттеу нысанасында әлі күнге дейін қарастырыла қоймаған тақырыптардың алдағы уақытта қандай жолда саралануына жол ашу жағында десе де болады.

Әдістемелік нұсқау түрінде айтылып отырылған бұл мәселелердің барлығын студент тек осы пәнді меңгеру жолында ғана емес, зерттеуге алған ғылыми жұмысына әдіснамалық әдіс-тәсілдерді де дәл тауып қолдану жағына белгілі бір дәрежеде көмек көрсете алуға тиісті. Осы пән бойынша жасалып отырған силлабустық бағдарлама жүйесінде қамтылған барлық ұстанымдар жүзеге асыруға қол жеткізе алсақ, онда алға қойған мақсат-міндеттердің орындалғаны деп санар едік.
Практикалық және семинар сабағының жоспары мен сұрақтары
1 – тақырып. Психология тарихына кіріспе

Жоспары:


 1. Психология тарихының пәні және міндеттері. Оның қазіргі заманда алатын орны.

 2. Психология ғылымының функциялары және принциптері.

 3. Психология тарихының даму кезеңдері.Зерттеу әдістері2 – тақырып. Ежелгі және орта ғасырдағы психоло-гиялық білімдер

Жоспары: 1. Ежелгі Египет кезеңіндегі рухани жағдай.

 2. Ежелгі Индиядағы индуистік ағымдар және олардың тарихи қайнар көзі.

 3. Психологиялық білімдердің ежелгі Қытай философиясындағы дамуы.

 4. Сюнь Цзы адамдық мәннің табиғаты туралы.

 5. Қазіргі шығыс елдерінде психологиялық ойлардың даму ерекшеліктері


Тақырып 3. Антикалық психология

Жоспар:


 1. Алғашқы қоғамда және Антика кезеңінде психика туралы түсініктер

 2. Антикалық психологиядағы идеалистік көзқарастар.

 3. Антикалық психологияда материалистік ілімнің негізгі қағидалары.

 4. Материалистік психология бағытының өкілдері.

 5. Антика дәуіндегі психологиялық көзқарастың дамуы.

 6. Антика дәрігерлерінің жетістіктері.


Тақырып 4. Орта ғасыр мен Қайта өркендеу дәуіріндегі психология

Жоспар:


 1. Араб тілдес философтардың ілімде жан мен тән мәселесі.

 2. Араб елдерінде Аристотельдің көзқарастарын дамытушылар.

 3. Психологияның діни философия шеңберінде дамуы.

 4. Орта ғасыр психологиясындағы материалистік идеялар.

 5. Психологияның қайта өрлеу кезеңінде дамуы.


Тақырып 5. ХYІІ ғасырдағы Европалық психология

Жоспар:


 1. Сананың психиканың критерии ретінде бөлуі.

 2. Рефлекс түсінігінің анықтамасы

 3. Р.Декарттың рационалистік психологиясы. Дуализм.

 4. Б.Спинозаның психологиялық көзқарастары.

 5. Неміс эмпирикалық психологияның қалыптасуы.

 6. Дж.Локк жан туралы идеясы.


Тақырып 6. ХYІІІ ғасырдағы психологияның дамуы

Жоспар:


 1. И.М.Сеченов психолог ретінде.

 2. Сеченовтың психологияны дамыту бағдарламасы.

 3. "Бас миының рефлекстері" еңбегінің орыс және дүние жүзілік психологияның кейінгі дамуы үшін мәні мен маңызы.

 4. Психологияның жеке ғылымға бөлінуінің ғылыми алғышарттары.

 5. Э.Вебер ашылымдары.

 6. Г.Фехнердің психофизика негізін қалауы.

 7. Вундтың психология пәні мен ондағы эксперименттің рөлі жайлы түсінігі жан дүниесі заңдары.

 8. Алғашқы психологиялық лабораториялар Г.Гельмгольц: сезім мүшелерінің эксперименталды психофизиологиясы.


Тақырып 7. ХІХ ғасырдағы психологияның дамуы

Жоспар:


 1. Педагогикалық психологияның қалыптасып дамуы

 2. Педагогикалық психологияның негізгі зерттеулері мен ашулары.

 3. Медициналық психология және эксперименталды психологияның өзара байланысы.

 4. Еңбек психологиясы және оның басты мәселелері .


Тақырып 8. Психологияның дербес ғылым ретіндегі қалыптасуы

Жоспар:


 1. З.Фрейд психоанализдің негізін салушысы.

 2. Психоанализдің қалыптасу мен дамудың басты мәселелері.

 3. Психоанализ мектебінің негізгі бағыттарының пайда болуы: К.Юнг және А.Адлер мектептері

 4. Неофрейдизм және оның ерекшеліктері


Тақырып 9. Психологиядағы ХІХ–ХХ ғасыр шебіндегі теориялық тұжырымдамалар

Жоспар:


 1. Гештальтпсихологияның қалыптасып, дамуы.

 2. Гештальтпсихологияның басты идеялары.

 3. Неогештальтпсихологияның өкілдері және олардың идеялары.

 4. Бихевиоризм және Скинердің басты идеялары.

 5. Бихевиоризмнің басты психологиялық жаңалықтары.

 6. Необихевиоризм және оның өкідерінің өзіндік идеялары.


Тақырып 10. ХІХ ғасырдың екінші жартысы мен ХХ ғасырдан басындағы сараптау психологиясының дамуы

Жоспар:


 1. ХІХ ғ. Ресей психологиясының екі бағытта дамуы.

 2. Ресейде эксперименталды психология дамуының алғы шарттары.

 3. Ресейдегі алғашқы психологиялық эксперименталды лабораториялар.

 4. Ресейдің әлемдік психологиялық идеялардағы ролі.


Тақырып 11. Психологияның қазіргі тарихы. Психологиядағы әлемдік мектептер

Жоспар:


 1. Когнетивті психологияның жетекші идеялары.

 2. Когнетивті психология өкілдерінің психологиялық идеялары.

 3. Когнетивті психологияның басқа психологиялық мектептерді сынға алуы.

 4. Француз социологиялық мектептің негізгі қағидалары.

 5. Э.Дюргеймнің психологиялық идеялары.

 6. Ж.Пиаженің негізгі теориясы.

 7. Француз социологиялық мектеп өкілдері және олардың тұжырымдамалары.


Тақырып 12. Марксизм философиясына негізделген кеңес психологиясының қалыптасуы

Жоспар:


 1. Марксизм классиктерінің психология саласындағы негізгі идеялары.

 2. Психология ғылымына марксизмді еңгізу тарихы. ХХ ғасыр 20-30 жылдары аралығындағы әдіснамалық пікір сайыстардың тарихи ролі.

 3. П.П.Блонский, Л.С.Выготский, К.Н.Корнилов, С.Л.Рубинштейіннің маркстік психологиялық ғылымының қалыптасуындағы рөлі.

 4. И.П.Павлов, А.А.Ухтомский, Н.А.Бернштейн, П.К.

 5. Анохиннің мінез-құлық пен психикалық іс-әрекеттің философиялық механизмдерін зерттеуі.

 6. Кеңес психологиясының 20-30 жылдарындағы жалпы психология саласындағы жетістіктері.

 7. Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн.

 8. С.Л.Рубинштейннің «Психология негіздері» 1935 ж. кітабы кеңес психологиясының соғысқа дейінгі даму нәтижесін қортуы.


Тақырып 13. Қазақстанда ХІХ ғасырдағы қазақ ағартушыларының психологиялық идеялары Шоқан, Абай, Ыбырай

Жоспар:

 1. Қазақ даласындағы алғашқы ағартушылар дүниетанымдарының саяси мазмұны


 2. Қазақстанда ағартушылық ойдың мəнін түсінуде қазіргі отандық ғылымда  қалыптасқан теориялық жəне əдіснамалық қағидалар

 3. Қазақстандағы XIX ғ. қоғамдық-саяси, философиялық жəне ағартушылық ой-пікірінің бірінші өкілі

 4. XIX ғ. екінші жартысында Уəлихановтың ағартушылық дəстүрлерін Ыбырай Алтынсарин мен Абай Құнанбаевтың əрі қарай дамытуы


Тақырып 14. Шетелдік психологиясының жаңа бағыттары мен беталыстары

Жоспар:


 1. Жан Пиаженің генетикалық психологиясы.

 2. Анри Валлонның даму психологиясы.

 3. Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін психологяның жаңа салаларының пайда болуы мен дамуы.

 4. Инжанерлік психология, эргономика, кросс мәдени психологиялық зерттеулер, ұйымдастыру, тарихи, экологиялық психологиялар, психолингвистика т.б.

 5. Кибернетика мен ақпарат иеорияларының психологияға әсері.

 6. Когнетивті психология.

 7. Әлеуметтік когнетивтік психология.

 8. Неофрейдизм Г.Салливен, К.Хорни, необихевиоризмдегі А.Бандура тұлға теориялары, гуманистік психология Ш.Бюллер, А.Маслоу, Г.Олпорт, К.Роджерс.

 9. Жаңа психопрактиктердің таралуы.

 10. Батыстың математика, физика, нейрофизиология, социология, саясаттану ғылымдары мен пән аралық байланыстарының дамуы.


Тақырып 15. Қазақ психологиясы тарихының елеулі кезеңдері және Қазақстандағы психологияның бүгінгі жағдайы

Жоспар:


 1. Ежелгі түрік жазбаларындағы психологиялық ойлар.

 2. 15-18 ғғ. Қазақ зиялыларының психологиялық көзқарастары.

 3. 19-20 ғ. Қазақ ағартушыларының психология ғылымына қосқан үлесі.

 4. Қазақстанның тәуелсіз мемлекет ретінде дамуынан бастап психологиядағы жетістері.


Достарыңызбен бөлісу:
Loading...


©melimde.com 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
рсетілетін ызмет
Жалпы ережелер
ызмет стандарты
дістемелік кешені
бекіту туралы
туралы хабарландыру
біліктілік талаптары
кіміні аппараты
жалпы біліктілік
Конкурс туралы
ойылатын жалпы
мемлекеттік кімшілік
жалпы конкурс
Барлы конкурс
білім беретін
ызмет регламенті
республикасы білім
ткізу туралы
конкурс атысушыларына
біліктілік талаптар
атысушыларына арнал
бойынша жиынты
Республикасы кіметіні
идаларын бекіту
облысы кімдігіні
рсетілетін ызметтер
мемлекеттік ызмет
стандарттарын бекіту
Конкурс ткізу
дебиеті маманды
мемлекеттік мекемесі
дістемелік сыныстар
дістемелік материалдар
Мектепке дейінгі
ауданы кіміні
конкурс туралы
рметті студент
облысы бойынша
жалпы білім
мыссыз азаматтар
Мемлекеттік кірістер
мектепке дейінгі
Конкурс жариялайды
білім беруді
дарламасыны титулды
разрядты спортшы
мелетке толма
дістемелік кешен
ызметтер стандарттарын
директоры бдиев
аласы кіміні

Loading...