Жұмыс бағдарламасы (syllabus) жн-03-21 фр-01 12 беттің -беті


Оқыту әдістері мен технологияларыбет3/3
Дата24.12.2021
өлшемі252 Kb.
#148355
1   2   3
латын алипби силлабус
Связанные:
қашықтық, латын алипби силлабус, латын алипби силлабус
Оқыту әдістері мен технологиялары

Сөздік әдіс, көрнекілік әдіс, зерттеу әдісі, бес бармақ әдісі, хикая картасы, топтық жұмыс, жұптық жұмыс, кластер, идеялар себеті, фишбоун.

Пәннің пререквизиттері:

Тіл біліміне кіріспе, фонетика және лексикология, қазақ тілінің морфологиясы, Қазақ жазуының тарихы .

Пәннің постреквизиттері


Жоқ


Қысқартулар

ББ- білім беру бағдарламасы

ЭПК- Элективті пәндер каталогы

СӨЖ - білім алушының санатына қарай ол студенттің өзіндік жұмыстары

ОСӨЖ - оқытушының жетекшілігімен жүргізілетін студенттің өзіндік жұмысы

АБ- ағымдық баға

МБ- межелік бақылау

ҚБ-қорытынды бағалау


  1. ДӘРІС ТАҚЫРЫПТАРЫ, ЖОСПАРЫ


Апта реті

Дәрістің тақырыбы мен жоспары

Сағат саны

Әдебиеттер

1–модуль. Қазақ жазуының тарихы: әліпби түрлері мен емле мәселелері

1

1-аптаЖазудың маңызы мен қызметі

1.Жазудың жалпы даму тарихы

2.Көне түркі алфавитінің шығу тегі жөніндегі болжамдар мен зерттеулер


1

1,2,3,4

2

2-аптаЕскі түркі жазу ескерткіштері

1.Орхон-Енисей жазуындағы дауысты, дауыссыз дыбыстар сингармонизм заңы1

1,2,3,4,5

3

3-аптаЖазба тіл және оның ауызша тілден ерекшеліктері

1.Жазу дербес жүйе

2. Жазу мен ойлау


1

1,2,3,4

4

4-аптаАуызша тілді жазба тілге кодтау процесі.

1.Жазу теориясындағы фонема ұғымы

2. Жазудың негізгі категориялары


1

1,2,3,4,5

5

5-аптаЖазу теориясындағы графема ұғымы

1.Орыс графикасына негізделген қазақ әліпбилері (19ғ.)

2. Орыс кирилицасы


1

1,2,3,4

6

6-аптаКөне түркі жазуы: әліпбиі мен графикасы

1.Араб графикасына негізделген қазақ жазуы: қадим жүйесі

2.Араб графикасына негізделген қазақ жазуы: жәдид жүйесі


1

1,2,3,4,5

7

7-аптаҰлттық әліпби жасаудың алғышарттары мен маңызы

1.Төте жазудың (Байтұрсынұлы әліпбиінің) әліпби құрамы мен графикалық ерекшеліктері1

1,2,3,4,5

2–модуль. Латын әліпбиі: емле, әдістеме және тәжірибе

8

8-аптаҚазақ жазуындағы емле ұстанымын таңдау қағидаты (Байтұрсын принципі)

1. Қазіргі қазақ жазуын латын графикасына ауыстыру мәселесі: ұсыныстар1

6,7,8,9

9

9-аптаҚ. Жұбановтың әліпби, емле туралы тұжырымдамалары

1. Қазақ тілі емле ережелеріне қатысты ұсыныстар1

6,7,8,9

10

10-аптаЕлу жылда ел жаңа немесе кирилден латынға дейін

1. Жаһандану және ұлттану үдерісіндегі қазақ тілінің өміршеңдігі

2.Латын графикасына негізделген қазақ ұлттық әліпбиін түзудің принциптері


1

1,2,3,4,5

11

11-аптаЛатын негізді жаңа қазақ жазуы емле ережесіндегі жаңашылдықтар

1.Қазіргі айтылым нормалары мен жазудың арақатынасы

2.Әліпби нұсқаларының салыстырмалы сипаты


1

6,7,8,9

12

12-аптаЛатын әліпбиіне көшудегі ұстаздардың алдындағы міндеттер

1. Бастауыш буында латын әліпбиін ендіруде жазылымның ішкі дағдыларын дамыту маңыздылығы1

6,7,8,9

13

13-аптаЛатын графикасына негізделген қазақ әліпбиі

1. Жаңа қазақ-латын әліпбиінің жобасы мен графика мәселесі

2.Латын әліпбиіне көшудегі бастауыш сынып мұғалімінің құзіреттілігі мен мүмкіндігі


1

1,2,3,4,5

14

14-аптаЛатын әліпбиіне көшу – қазақ жазуындағы іргелі реформа

1. Жаһандану және ұлттану үдерісіндегі қазақ тілінің өміршеңдігі1

6,7,8,9

15

15-аптаҰлттық жаңғырудың негізі – тілдік жаңғыру

1.Латын әліпбиін енгізудің ғылыми ұйымдастырушылық міндеттері1

6,7,8,9Барлығы:

15
  1. СЕМИНАР САБАҚТАРЫНЫҢ ТАҚЫРЫПТАРЫ, ЖОСПАРЫ


Апта реті

Сабақтың тақырыбы мен жоспары

Сағат саны

1-модуль. Қазақ жазуының тарихы: әліпби түрлері мен емле мәселелері

1

1-апта

Қазақ жазуының теориялық негіздері

1.Жазудың маңызы мен қызметі

2.Жазудың жалпы даму тарихы

3. Руникалық жазу, көне түркі алфавитінің шығу тегі жөніндегі болжамдар мен зерттеулер2

2

2-апта

Тасқа жазылған таңбалар мен суреттер

1. Ескі түркі жазу ескерткіштері

2. Орхон-Енисей жазуы.

3. Орхон-Енисей жазуындағы дауысты, дауыссыз дыбыстар2

3

3-апта


Жазба тіл және оның ауызша тілден ерекшеліктері

1.Жазу дербес жүйе

2. Жазу мен ойлау


2

4

4-апта


Ауызша тілді жазба тілге кодтау процесі.

1.Жазу теориясындағы фонема ұғымы

2. Жазудың негізгі категориялары


2

5

5-апта


Жазу теориясындағы графема ұғымы

1.Орыс графикасына негізделген қазақ әліпбилері (19ғ.)

2. Орыс кирилицасы


2

6

6-апта


Көне түркі жазуы: әліпбиі мен графикасы

1.Араб графикасына негізделген қазақ жазуы: қадим жүйесі

2.Араб графикасына негізделген қазақ жазуы: жәдид жүйесі


2

7

7-апта


Ұлттық әліпби жасаудың алғышарттары мен маңызы

1.Төте жазудың (Байтұрсынұлы әліпбиінің) әліпби құрамы мен графикалық ерекшеліктері

2.Төте жазудың (А.Байтұрсын әліпбиінің) емле ерекшеліктері


2

2-модуль. Латын әліпбиі: емле, әдістеме және тәжірибе

8

8-апта


Қазақ жазуындағы емле ұстанымын таңдау қағидаты (Байтұрсын принципі)

1. Қазіргі қазақ жазуын латын графикасына ауыстыру мәселесі: ұсыныстар2

9

9-апта


Қ. Жұбановтың әліпби, емле туралы тұжырымдамалары

1. Қазақ тілі емле ережелеріне қатысты ұсыныстар

2. Қытай қазақтары тіліндегі төте жазу ерекшеліктері


2

10

10-апта


Елу жылда ел жаңа немесе кирилден латынға дейін

1. Жаһандану және ұлттану үдерісіндегі қазақ тілінің өміршеңдігі

2.Латын графикасына негізделген қазақ ұлттық әліпбиін түзудің принциптері


2

11

11-апта


Латын негізді жаңа қазақ жазуы емле ережесіндегі жаңашылдықтар

1.Қазіргі айтылым нормалары мен жазудың арақатынасы

2.Әліпби нұсқаларының салыстырмалы сипаты


2

12

12-апта


Латын әліпбиіне көшудегі ұстаздардың алдындағы міндеттер

1. Бастауыш буында латын әліпбиін ендіруде жазылымның ішкі дағдыларын дамыту маңыздылығы2

13

13-апта


Латын графикасына негізделген қазақ әліпбиі

1. Жаңа қазақ-латын әліпбиінің жобасы мен графика мәселесі көзқарас, тарихына жаңаша бағам пайда бола бастады.

2. Латын әліпбиіне көшудегі бастауыш сынып мұғалімінің құзіреттілігі мен мүмкіндігі


2

14

14-апта


Жаһандану және ұлттану үдерісіндегі қазақ тілінің өміршеңдігі

1.Ұлттық жаңғырудың негізі – тілдік жаңғыру

2. Латын әліпбиіне көшу – қазақ жазуындағы іргелі реформа


2

15

15-апта

Латын әліпбиіне көшкен түркітілдес елдердегі диаспоралар мен аз ұлттардың әліпбиі туралы

1.Ұлттық жаңғырудың негізі – тілдік жаңғыру2.Латын әліпбиін енгізудің ғылыми ұйымдастырушылық міндеттері

2Барлығы

30
  1. ОСӨЖ ТАҚЫРЫПТАРЫ, ЖОСПАРЫ


ОСӨЖ тақырыбы

мен жоспары

Сағат саны

Бақылау түрі

Тапсырмаларды өткізу аптасы

1-модуль. Қазақ жазуының тарихы: әліпби түрлері мен емле мәселелері

1

Жазба тіл және оның ауызша тілден ерекшеліктері

2

Баяндама

1-апта

2

Қазақ жазуының теориялық негіздері

2

Эссе

2-апта

3

Қазіргі қазақ жазуын латын графикасына ауыстыру мәселесі: ұсыныстар

2

Шығарма

3-апта

4

Төте жазудың (Байтұрсынұлы әліпбиінің) әліпби құрамы мен графикалық ерекшеліктері

2

Диалог

4-апта

5

Орыс графикасына негізделген қазақ әліпбилері (19ғ.)

2

Конспект

5-апта

6

Көне түркі жазуы: әліпбиі мен графикасы

2

Сұхбат

Сұрақ жауап6-апта

7

Араб графикасына негізделген қазақ жазуы: жәдид жүйесі

2

Презентация

7-апта

2-модуль. Латын әліпбиі: емле, әдістеме және тәжірибе

8

Елу жылда ел жаңа немесе кирилден латынға дейін

2

Баяндама

8-апта

9

Ұлттық жаңғырудың негізі – тілдік жаңғыру

2

Эссе

9-апта

10

Латын әліпбиіне көшу – қазақ жазуындағы іргелі реформа

2

Шығарма

10-апта

11

Латын графикасына негізделген қазақ ұлттық әліпбиін түзудің принциптері

2

Диалог

11-апта

12

Қазіргі айтылым нормалары мен жазудың арақатынасы

2

Конспект

12-апта

13

Латын әліпбиін енгізудің ғылыми ұйымдастырушылық міндеттері

2

Сұхбат

Сұрақ жауап13-апта

14

Латын негізді жаңа қазақ жазуы емле ережесіндегі жаңашылдықтар

2

Презентация

14-апта

15

Әліпби нұсқаларының салыстырмалы сипаты

2

Баяндама

15-апта
Барлығы

30


  1. СӨЖ ТАПСЫРМАЛАРЫ


Тапсырма атауы

Тапсырмаларды өткізу аптасы

1-модуль. Қазақ жазуының тарихы: әліпби түрлері мен емле мәселелері

1

Қазақ жазуының теориялық негіздері

1,2,3-апта

2

Қазіргі қазақ жазуын латын графикасына ауыстыру мәселесі: ұсыныстар

4,5-апта

3

Төте жазудың (Байтұрсынұлы әліпбиінің) әліпби құрамы мен графикалық ерекшеліктері

6,7-апта

2-модуль. Латын әліпбиі: емле, әдістеме және тәжірибе

1

Латын әліпбиін енгізудің ғылыми ұйымдастырушылық міндеттері

8,9-апта

2

Латын негізді жаңа қазақ жазуы емле ережесіндегі жаңашылдықтар

10,11,12-апта

3

Жаһандану және ұлттану үдерісіндегі қазақ тілінің өміршеңдігі

13,14,15-апта


5. ПАЙДАЛАНАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР МЕН WEB САЙТТАР ТІЗІМІ

Негізгі:

1.Латын әліпбиі: теория, әдістеме және насихат. – Нұр-Сұлтан: «Ш.Шаяхметов атындағы «Тіл-Қазына» ұлттық ғылыми-практикалық орталығы» КеАҚ, 2019.

2. Күдеринова Қ.Б. Қазақ жазуының тарихы мен теориясы. Оқу құралы. – Алматы: «Елтаным баспасы», 2013

3. Ғ.Айдаровтың «Көне түркі жазба ескерткіштерінің тілі» еңбегі.

4. А.Х.Касымжанов., Рыскиева А.А. Орхон –Енисей жазба ескерткіштеріндегі түркілік дүниетанымның рәміздік негіздері. – Алматы – 2009.5. Сартқожаұлы Қ. Орхон-Енисей жазба ескерткіштерінің атласы. – Астана, 2008

Қосымша:

6.Назарбаев Н.Ә. «Қазақстан — 2050» Стратегиясы — қалыптасқан мемлекеттің жаңа  саяси бағыты.  Жолдауы.- Астана, 2012 ж.

7.Жунисбек Ә.  Әліпби  ауыстыруды  жазу  реформасына  айналдыру  керек. - Орал: Ағартушы, 2007

6. БІЛІМ АЛУШЫНЫҢ БІЛІМІН БАҒАЛАУ САЯСАТЫ
1. Студенттердің білімін бақылау мен бағалау балдық-рейтингілік жүйе бойынша жүзеге асырылады:


Әріптік жүйе бойынша бағалар

Балдардың сандық эквиваленті

Балдар (%-тік құрамы)

Дәстүрлі жүйе бойынша бағалар

А

4,0

95-100

Өте жақсы

А-

3,67

90-94

В+

3,33

85-89

Жақсы

В

3,0

80-84

В-

2,67

75-79

С+

2,33

70-74

С

2,0

65-69

Қанағаттанарлық

С-

1,67

60-64

D+

1,33

55-59

D-

1,0

50-54

FX

0,5

25-49

Қанағаттанарлықсыз

F

0

0-24


2. Ағымдық бақылау оқу үрдісінде студенттің білімін, оның аудиториялық сабақтардағы белсенділігі мен өздік жұмыстарын уақытылы орындауын жүйелі тексеруге бағытталған. Әрі студенттің семестр бойындағы жалпы жұмысын, яғни практикалық сабақтарға қатысуын (семинар), ОСӨЖ жұмыстарын орындауын, ағымдық бақылауларды тапсыруын, шығармашылық белсенділігін, ғылыми-зерттеу жұмыстарына бағалау жүргізіледі. Ағымдық бақылау оқытушымен жүргізіледі (лектормен).

3. СӨЖ(ОСӨЖ) тапсырмалары және оларды орындауға қойылатын талаптары мен бағалау критерийлері «Platonus» жүйесіне енгізілген.

4. Оқытушы бір семестр бойы барлық білім алушылар үшін семестр бойы оқылатын пәндерден екі міндетті межелік бақылауды келесі мерзімдерде өткізеді: бірінші межелік бақылауды – 7 (жетінші) аптада және екінші межелік бақылауды – 15 (он бесінші) аптада.

5. Бағалау тәртібі: әрбір межелік бақылау апталығына дейін профессор-оқытушы құрамы білім алушыларды практикалық, зертхана, семинар, ОСӨЖ, СӨЖ және т.б. сабақтарында бағалап, орта арифметикалық қосындысын 3, 5, 7, 10, 12, 14, 15 апталарда «Platonus» жүйесіне енгізіп отырады.
Ағымдық бақылау:

1)Реферат қорғау: семестрде 4 рет;

2) Презентация жасау: семестрде 3 рет;
3) Тест: семестрде 3 рет;
4) Жеке тапсырма (СӨЖ): семестрде 6 тапсырма беріледі

Ескерту: Пәнді оқытудағы бір семестрдегі СӨЖ тапсырмаларының саны 6-дан аспау керек. Ағымдық бақылаудың келтірілген әрбір түрі бойынша максималды баға 1-кестеде көрсетілген апталарда қойылады. Межелік бақылауға дейінгі ағымдық бақылаудың жиынтығы 100 балдан аспау керек.
Межелік бақылау: 7-ші және 15 аптада өтетін тест(ауызша, жазбаша)
Қорытынды емтихан: емтихан сессиясы кезеңінде

Білімді бағалау үлесі , %

Ағымдық бақылау (АБ) – 30 %

Межелік бақылау(МБ) – 30%
Қорытынды емтихан(Е) – 40%


Жалпы: 100%
Аралық аттестаттаудың қорытындысы төменде көрсетілген формуламен есептелінеді:

Қорытынды бағалау(ҚБ) = 0,15*АБ1+ 0,15*МБ1+0,15*АБ2+0,15*МБ2+0,4*Е

Мұндағы:


АБ1 -

3,5,7 апталардағы ағымдық бақылаулардың орта балы

МБ1-

1-7 апталарда өтілген тақырыптар бойынша алынған бақылаудың (бірінші межелік бақылау) нәтижесі

АБ2 -

10,12,15 апталардағы ағымдық бақылаулардың орта балы

МБ2 -

8-15 апталарда өтілген тақырыптар бойынша алынған бақылаудың (екінші межелік
бақылау) нәтижесі

Е -

Емтихан бағасы

1-кесте

Жұмыстарды тапсыру кестесі


Апталар

Тапсырмалар


1

2

3

4

5

6

7
8

9

10

11

12

13

14

15Баяндама

 *

 

*
*
Эссе
*


*


Шығарма*


*Диалог


*


*
Конспект

 


*


*

Сұхбат
*


*


Презентация*
*
*Ағымдық бақылау (АБ)100
100
100

АБ1 ≤100


100
100
100АБ2 ≤100

Межелік бақылау(МБ)100

МБ1 ≤ 100


100
МБ2 ≤ 100

Қорытынды бағалау

ҚБ= 0,15*АБ1+ 0,15*МБ1+0,15*АБ2+0,15*МБ2+0,4*Е 

Ескерту: Сессияға оқу ақысын толық төлеген, сабаққа 75% -тен жоғары қатысқан, ағымдық және межелік бақылаулардан өту балын жинаған (өту балы 0,15*АБ1+0,15*МБ1+0,15*АБ2+0,15*МБ2≥50 балл) академиялық демалыста немесе ұзақ мерзімді емделуде жоқ студенттер жіберіледі.

Назар аударыңыздар: Барлық тапсырма түрлерін орындау және тапсыру барысында, сонымен бірге межелік бақылау мен емтихан тапсырған кезде академиялық адалдық қағидаттарын сақтау қажет. Межелік бақылау мен емтихан кезінде барлық ақпараттық, есептегіш құралдарды пайдалануға немесе басқа студентпен сөйлесуге, көшіруге тыйым салынады. Бұл талап орындалмаған жағдайда емтихан тапсыру тоқтатылып, акт толтырылады. Акт толтырылған студенттер академиялық адалдық қағидаттарын бұзғаны үшін факультет декандары шара қолданады. Егерде студент емтихан барысында академиялық адалдық қағидаттарын өрескел бұзған жағдайда оқудан шығару мәселесі қаралады.

Қорытынды бақылаудың оң бағасын емтихан сессиясының осы кезеңінде көтеру мақсатында қайта тапсыруға рұқсат етілмейді.

«FХ» белгісіне сәйкес келетін «қанағаттанарлықсыз» баға алған жағдайда, білім алушы оқу пәнінің бағдарламасын қайта өтпей-ақ қорытынды бақылауды қайта тапсыру мүмкіндігіне ие. Бұл ретте емтихан сессиясы барысында факультет деканының рұқсатымен студент емтиханды жеке кесте бойынша тапсырады.

«F» белгісіне сәйкес келетін «қанағаттанарлықсыз» баға алған жағдайда, білім алушы осы оқу пәніне/модуліне келесі академиялық кезеңде немесе жазғы семестрде қайта жазылады, оқу сабақтарының барлық түрлеріне қатысады, бағдарламаға сәйкес оқу жұмысының барлық түрлері орындайды және қорытынды бақылауды қайта тапсырады.

Білім алушы аралық аттестаттау кезінде оқу пәні бойынша емтиханды екі реттен артық емес қайта тапсыруға жол беріледі.

Үшінші рет «қанағаттанарлықсыз» бағаға сәйкес келетін FX немесе F бағасын алғанда, білім алушы қаншалықты «қанағаттанарлықсыз» бағасын алуына қарамастан университеттен оқудан шығарылады және осы пәнге қайтадан жазылу мүмкіндігінен айырылады.

Курстан курсқа көшу GРА (Grade Point Average) балын жинаған студент келесі курсқа көшіріледі: 1 курстан 1,5; 2 курстан – 1,8; 3 курстан – 2,00; 4 курстан-2,33.
7. ШЕКТЕУ ШАРАЛАРЫ КЕЗЕҢІНДЕ БІЛІМ БЕРУ ҚЫЗМЕТІН ҰЙЫМДАСТЫРУҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР


  1. 2021-2022 оқу жылында оқу үдерісі келесі тәртіппен ұйымдастырылады: студенттерге барлық бағыттар бойынша аралас оқыту форматында оқу процесі ұйымдастырылады (лекция – қашықтықтан, қолданбалы сипаттағы зертханалық, семинар және практикалық сабақтар – дәстүрлі).

  2. Аудиториялық сабақтар ұзақтығын ОСӨЖ сағаттарын бір уақытта ұлғайтып 40 минутқа дейін қысқартылады.

1 ш.м. 1 адам (1 партада 1 адамнан) – әлеуметтік қашықтандыруды ескере отырып аудиторияның толымдылығын қамтамасыз етіледі және 1 білім алушыға кемінде 5 ш.м. қамтамасыз етумен зертхана сабақтары өткізіледі.

Әртүрлі академиялық топтардың үзілісте араласпауын қамтамасыз ету үшін жылжымалы өзгерістер кестесі әзірленеді. Сабақ кестесі университет сайтында орналасады (http://sirdariya.kz).

Кестеде ауаны залалсыздандыру мен желдетуді қоса алғанда, аудиторияларды санитариялық өңдеу үшін оқу сабақтары арасында 20 минут үзіліс көзделеді. Студенттердің аудиториядан тыс байланысын болдырылмау қажет.

Білім алушылардың спортзалда 1 ш.м.-ге 1 адамнан әлеуметтік қашықтандырылу есебімен табылуын қамтамасыз ету, бұл ретте залдың толымдылығы 40%-дан аспауы керек.

Шетелдік студенттер қашықтықтан оқыту форматында оқытуды жалғастырады.

Университет білім алушыларға дәріс материалдарынан, семинар/практикалық және / немесе зертхана тапсырмаларынан, өзіндік жұмыс тапсырмаларынан тұратын оқу материалдарына еркін қолжетімділікті қамтамасыз ету арқылы оқу материалдарын «Платонус» ААЖ-не орналастырады.


8. ШЕКТЕУ ШАРАЛАРЫ КЕЗЕҢІНДЕ БІЛІМ АЛУШЫҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР

COVID-19, өкпе пневмониясы немесе басқа да вирустық аурулар белгілері болған жағдайда студент өтініш жазып, қашықтықтан оқу форматында оқытуды жалғастырады.

Сабақтың барлық түрлері бойынша (онлайн, оффлайн) студент сабақ кестесіне сәйкес уақытылы қатысуы керек.

Сабақ барысында студент аудиторияларда бетперде кию міндетті. Бетпердесіз келген студенттер аудиторияларға жіберілмейді.

Аудиторияға кіргенде студент антисептиктері бар санитайзерлермен колын залалсыздандыру керек.

Аудиторияда студент 2 метр әлеуметтік қашықтықты сақтау керек.Сабақ аяқталғаннан кейін аудиторияларды уақытылы босату керек.

ЖОО ішінде, сабақ кезінде, студенттер мен оқытушылар ара қатынасында этикалық кодекс ережелерін сақтау тиіс.

Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3
©melimde.com 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақтың мақсаты
Сабақ тақырыбы
ғылым министрлігі
тоқсан бойынша
рсетілетін қызмет
бағалауға арналған
Жалпы ережелер
Сабақ жоспары
Қазақстан республикасы
қызмет стандарты
бекіту туралы
жиынтық бағалауға
жиынтық бағалаудың
республикасы білім
тоқсанға арналған
бағалау тапсырмалары
Қазақстан республикасының
Реферат тақырыбы
арналған тапсырмалар
арналған жиынтық
білім беретін
бағдарламасына сәйкес
Әдістемелік кешені
болып табылады
мерзімді жоспар
бағалаудың тапсырмалары
туралы хабарландыру
Қазақстан тарихы
арналған әдістемелік
пәнінен тоқсанға
республикасының білім
сәйкес оқыту
Қазақ әдебиеті
Мектепке дейінгі
оқыту мақсаттары
қазақ тілінде
нтізбелік тақырыптық
жалпы білім
Жұмыс бағдарламасы
оқыту әдістемесі
білім берудің
Республикасы білім
әдістемелік ұсыныстар
Инклюзивті білім
пәнінен тоқсан
туралы анықтама
тақырыптық жоспар
мамандығына арналған