Жұмыс бағдарламасы негізінде 5В051100 Маркетинг мамандығы үшін құрастырылғанбет1/3
Дата15.01.2017
өлшемі1.23 Mb.
#82
  1   2   3
Алматы, 2014

Құрастырған: п.ғ.магистрі, аға оқытушы Б.Қ.Бейсембиев


Силлабус «Кәсіби қазақ тілі» жұмыс бағдарламасы негізінде 5В051100 – Маркетинг мамандығы үшін құрастырылған.


Силлабус кафедра отырысында қарастырылған


«____»_______________ 2014ж. № ____ хаттама

Кафедра меңгерушісі___________________________ Г.Садыр


Кіріспе

Кәсіби қазақ тілін оқыту үрдісінде болашақ маманды қалыптастыру үшін сөйлеуде қолайлы жағдай туғызу, тіл үйренушілерді мамандығына сәйкес оқыту, мамандықтарына қатысты лексикалық минимумды игерту қарастырылады. Кәсіби қазақ тілінің зерттеу нысаны – сөйлеу тілі қалыптасқан үйренушілердің қазақша сөйлеуін, жазуын, баяндауын мамандықтарына қатысты жетілдіру, лексикасын байыту.Кәсіби қазақ тілі пәнін оқыту практикалық сабақтар, ОБСӨЖ (Студенттің оқытушы басшылығымен жүргізілетін жұмысы), СӨЖ (Студенттің өздік жұмысы) арқылы жүзеге асырылады.

Кәсіби қазақ тілін оқытудың мақсаты:коммуникативтік құзыреттілік дағдыны қалыптастыру және дамыту, бәсекеге қабілетті әрі құзыреттілігі жоғары тұлғаның кәсіптік маңызы бар жағдайларда ғылыми тілмен қазақша ойын толық және анық жеткізуі үшін тілдік кәсіби бағдарға дайындықты қамтамасыз ету.

Кәсіби қазақ тілін оқытудың міндеттері:

 • қазақ тілін кәсіптік қарым-қатынас құралы ретінде меңгерту;

 • қазақ тілін іскерлік қарым-қатынас құралы ретінде меңгерту;

 • студенттердің ауызша және жазбаша кәсіби салада сөйлеу тәртібі мен мәдениетінің деңгейін көтеру;

 • мамандық туралы энциклопедиялық және зияткерлік – мәдени мәліметтермен студенттердің білімін толықтау;

 • студенттердің диалогтық және монологтық сөйлеуін, ауызша және жазбаша түрде дамыту.

Тыңдалым бойынша:

 • берілген нақты мамандық саласындағы танымдық-қатысымдық міндетті шешуге керекті ақпаратты тыңдап түсіне білуі;

 • түсіндірмелі сипаттағы монолог түрінде берілген мамандық саласы жайындағы ойды, тақырыпты, негізгі мазмұнды, оның жекелік мағыналық бөлшектері бойынша негізгі ақпаратты тыңдау арқылы түсіне білуі тиіс;

 • іскер-ресми кездесулердегі екі немесе бірнеше адамдардың арасындағы сұхбат мазмұнын, негізгі ойды түсініп, қорытынды жасай білу тиіс;

Оқылым бойынша:

 • оқылған мәтіннің негізгі мазмұнын, жеке мағыналық бөліктері арасындағы логикалық және себеп-салдарлық байланысты түсіне білуі;

 • мамандық саласы бойынша берілген мәтіннің мазмұныны өз көзқарасы тұрғысынана толықтырып, өзгертулер енгізе отырып, әңгімелеп бере білуі;

 • мамандық саласы бойынша берілген мәтінді, ғылыми мақаланы,баяндаманы оқу барысында оқудың стратегияларын қолдана білуі;

 • мәтіннің негізгі идеясын түсініп, оның ішінен өзіне қажетті ақпаратты ала білуі;

 • хабарға, ақпаратқа өзінше түйіндеме жасап, автордың ойына баға бере білу тиіс;

Жазылым бойынша:

 • мамандығы бойынша таңдап алған тақырыпқа жоспар құру арқылы осы тақырып бойынша естіген, оқыған мәтін мазмұнында берілген ойды қайта жаңғырта, толықтыра, өз бетінше өңдей білуі тиіс;

 • ғылыми баяндама, мәлімдеме, баяндама жазу үшін ойды логикалық жүйемен жазбаша құра білуі тиіс;

 • нақты мамандығы бойынша оқыған кітаптары, мақалалары, тыңдаған хабарлары жайында шағын мәлімдеме, түйіндеме жаза білуі тиіс.

Айтылым бойынша:

 • өздеріне ұсынған тақырыптардың біріне таңдауы бойынша сұхбат (сөйлесім) құрады.

 • берілген тақырып бойынша таңдаған кәсібі, мамандығы жайында әңгімелеп айта білуі;

 • баяндама жасай білуі, сұхбат құра білуі тиіс;

 • айтушының ой-пікіріне өзінің тұжырымдарымен жауап беріп, әр түрлі сұрақтар қою негізінде өзіне қажетті ақпараттар ала білуі;

 • мамандығы бойынша жаңалықтармен бөлісіп, ол жайында өз көзқарастарын серіктесіне жеткізе білуі;

 • естіген ақпараттары жайындағы өзіндік тұжырымын дәлелдей білуі тиіс.

 • Қазақ тілінің қоғамдық-әлеуметтік қызметтері мен оған қажетті тілдік сөз орамдарын, сөздер мен сөз тіркестерін сөйлеуде орнымен қолдану, үйрету;

 • Сөз мәдениетінің негізін ұлттық әдеп пен тілдік этикетті білдіретін шаблондар арқылы игерту;

 • Кәсіби тілде сөйлеу мен жазу үлгілерін ресми кездесулерде, келіссөздерде, пікірталастарда қолдана алуға дағдыландыру;

 • Іскерлік қарым-қатынастағы оқу, жазу, сөйлеу дағыналарын қалыптастыру.

Кәсіби қазақ тілі пәні бойынша белгіленгені: 2 кредит

Меңгеру: Практикалық сабақтарда меңгерген бизнес саласына қатысты сөздер мен терминдер, шаблондар, фразаларды күнделікті ресми кездесулерде, келісімшарт жасауда, көпшілік алдында сөйлей білуге, бизнес-тренингтердегі қолданылатын клишелерді меңгеру.

Дағды:Сабақ барысында жүргізілген тұсаукесерлерден, бұқаралық ақпарат құралдарына жасалған тұжырымдамалардан, ойбөлісулерден, ойталқылардан, пікірлесулерден алған тәжірибелерін келешек қызметінде пайдалана білуге дағдыландыру.

Құзіреттілік:Пән бойынша үйренген тілдік дағдыларды, лексикаларды жинақтай келе, ұжымда жұмыс істей білуге, тіл табыса білуге үйрету. Көпшілік ортада өзін-өзі ұстай білуге, ойларын нақты, дәл жеткізе білуге үйрету.
Алдыңғы деректемелер: мәліметтерді беруге дайындығы болуы; белгілі бір тақырыпты талқылауға деген өз қабылдауының болуы; тұрмыстық сөйлеу жағдаяттарында әңгімен қолдау және талқылай білуі; алған мәліметтерге өз көзқарасын білдіре алуы; мәліметтерді беруге дайын болуы; нұсқау, кеңес бере білу; мәліметтерді беруге дайындығы мен қабілеттегі болуы керек.Олардың сөздік қоры 1200 – 1500 сөз болуы тиіс;
Кейінгі деректемелер: оқудың басты стратегиясын пайдалану; мәтіннің негізгі идеясын түсініп, қажетті ақпараттарды ала білу; мамандық бойынша ғылыми баяндама, мәлімдеме, хабарлама жазу үшін ойды логикалық жүйемен жазбаша құра білу, таңдаған кәсібі бойынша баяндама жасай білу. Курс студенттердің кәсіби лексиканы игеруіне бағытталған. Кәсіби жоғары дайындық деңгейіне жету үшін мамандыққа байланысты лексикалық қорды байытып, тілді тереңдете оқып, ғылыми тілді меңгерту, болашақ мамандығы бойынша терминдерді меңгеру, кәсіби стильдегі мәтіндермен жұмыс істеуге дағдыландыру;
Пәннің қысқаша сипаттамасы:

Қазақ тілі Қазақстан Республикасының «Тілдер туралы Заңның» 4-бабында жазылғандай қазақ тілі мемлекеттік тіл болып саналғандықтан мемлекеттік тілдің мәртебесін көтеру мақсатында барлық деңгейлерде типтік бағдарламалар негізінде тақырыптар беріледі.

Кәсіби қазақ тілінде берілген бағдарлық тақырыптарды игеру арқылы ресми тілде сөйлеу, жазу түрлеріне машықтандыру, кәсіби терминдер бойынша ауызша және жазбаша жұмыстарын сауатты жүргізу есскеріледі.

Осымен қатар, кез келген ресми және бейресми жағдайларда қарым-қатынас жүргізе алатын тақырыптық диалог үлгілері, аудио материалдары да кеңінен қамтылған.Ресми тілде меңгерген материалдарды сөз әдебі тұрғысынан орнымен қолдануға, орнықты жауап беруге, сөйлеуде, жазуда, ойды жеткізуде сыпайы сөздерді таңдап алуға дағдыландырады.

Күнтізбелік – тақырыптық жоспар

р/с

Тақырыптар

Апта бойынша бөлінуі

Практикалық сабақтар

ОБСӨЖ

СӨЖ

1.

Экономиканы білу-пайда

3

1

2

2.

Жоспар қажет пе?

3

1

2

3.

Баға деген не?

3

1

2

4.

Бизнес дегеніміз не?

3

1

2

5.

Табыс қайдан келеді?

3

1

2

6.

Пайда

3

1

2

7.

Ақша деген не?

3

1

2

Аралық бақылау

8.

Бәсеке керек пе?

3

1

2

9.

Маркетингтік қызмет

3

1

2

10.

Ұқыптылық үнемшілдік-экономика жаны

3

1

2

11.

Маркетингтің баға саясаты

3

1

2

12.

Маркетингтегі тауар саясаты

3

1

2

13

Маркетинг жүйесіндегі жарнама

3

1

2

14.

Халықаралық маркетинг

3

1

2

15.

Қызметтер және бейкоммерциялық әрекеттің маркетингі

3

1

2

Аралық бақылау
Барлығы: 90

45

15

30
Аралық бақылау

7, 14 - апта
Емтихан уақыты

16,17,18 - апта

Практикалық сабақтар мазмұны,бақылау түрі және бағалау


тақырыпПрактикалық сабақтардың сұрақтары

Әдебиеттер

Бақылау түрі

Жоғары балл

1

2

3

4

5

1

1.Экономиканың түрлері

2.Қазақстан экономикасы

3.Сөйлесім: Көшеде жүру тәртібі. «Әнші құм» - табиғат ескерткіші


З.С.Күзекова Қазақ тілі. (Экономистерге арналған) Алматы, 2011ж. Қазақ тілі энциклопедия. Алматы, 1998.

Сұхбат,

сұрақ –жауап,

әңгіме-

леу, ой бөлісу, пікірталас100
100
100

2

1. Жоспар қажет пе?

2.Уақытты жоспарлау

3. Сөйлесім: Бағдаршамның шығу тарихы. Ғылым күмбезі


З.С.Күзекова Қазақ тілі. (Экономистерге арналған) Алматы, 2011ж.

Хожаназаров Қ. Маркетинг негіздері. Алматы,1996.Пікірталас

Жеке жұмыс, топтық жұмыс100

100


100

3

1. Баға деген не?

2.Саудаласып көрелік

3. Сөйлесім: Базар тынысы. Ғарыштан естілген қазақ тілі.


З.С.Күзекова Қазақ тілі. (Экономистерге арналған) Алматы, 2011ж.

Хожаназаров Қ. Марке-тинг негіздері. Алматы,1996. Қазақ тілі (Қысқаша грамматика-лық анықтағыш) Алматы, 2008.Пікірталас

Жеке жұмыс, топтық жұмыс100

100


100

4

1.Кәсіпкерлік

2.Шағын және орта бизнес

3. Сөйлесім: Көк базар тарихынан. «Желкілдеп өскен жас құрақ, біз болмасақ, сіз барсыз...»


З.С.Күзекова Қазақ тілі. (Экономистерге арналған) Алматы, 2011ж.

Хожаназаров Қ. Маркетинг негіздері. Алматы,1996. Қазақ тілі (Қысқаша грамматика-лық анықтағыш) Алматы, 2008.Әңгіме

леу, пікір-талас баяндау100

100
1005

1. Табыс қайдан келеді?

2. Табыс көзі өндірісте

3. Сөйлесім: Электр қуатын үнемдеу. «Болашақ» бағдарламасы


З.С.Күзекова Қазақ тілі. (Экономистерге арналған) Алматы, 2011ж. Хожаназаров Қ. Марке-тинг негіздері. Алматы,1996. Қазақ тілі (Қысқаша грамматика-лық анықтағыш) Алматы, 2008.

Монолог, диалог

100
100
100

6

1.Пайда

2.Пайданың түрлері

3. Сөйлесім: Суды үнемдеу. Айтыс – қазаққа тән ерекше өнер.


З.С.Күзекова Қазақ тілі. (Экономистерге арналған) Алматы, 2011ж. Хожаназаров Қ. Марке-тинг негіздері. Алматы,1996. Қазақ тілі (Қысқаша грамматика-лық анықтағыш) Алматы, 2008.

Диалог құрастыру.Жеке жұмыс

100

100


100

7

1. Ақша нарығы

2. Қайталау

3. Сөйлесім: Бұқаралық ақпарат құралдары. Қазақтың күй өнері.


З.С.Күзекова Қазақ тілі. (Экономистерге арналған) Алматы, 2011ж. Хожаназаров Қ. Маркетинг негіздері. Алматы,1996. Қазақ тілі (Қысқаша грамматикалық анықтағыш) Алматы, 2008.

Әңгіме

леу, пікір-талас баяндау100

100


100

8

1. Қаржы және валюта нарығы

2. Бәсеке деген не?

3. Сөйлесім: Қазақ тіліндегі сайттар. Құрманғазының «Сарыарқасын» тартшы...


З.С.Күзекова Қазақ тілі. (Экономистерге арналған) Алматы, 2011ж. Хожаназаров Қ. Марке-тинг негіздері. Алматы,1996. Қазақ тілі (Қысқаша грамматика-лық анықтағыш) Алматы, 2008.

Монолог, диалог

100
100

100


9

1. Маркетингтік қызмет

2.Маркетинг түрлері

3. Сөйлесім: Сүйікті ісіңіз. Суретші әлемінде.


З.С.Күзекова Қазақ тілі. (Экономистерге арналған) Алматы, 2011ж. Хожаназаров Қ. Марке-тинг негіздері. Алматы,1996. Қазақ тілі (Қысқаша грамматика-лық анықтағыш) Алматы, 2008.

Пікірталас

Жеке жұмыс, топтық жұмыс100
100

100


10

1.Үнемшіл болу-сараңдық емес

2. Ұқыпты болу оңай ма?

3. Сөйлесім: Тойыңыз тойға ұлассын. Қазақтың тұңғыш операсы.


З.С.Күзекова Қазақ тілі. (Экономистерге арналған) Алматы, 2011ж.Хожаназаров Қ. Марке-тинг негіздері. Алматы,1996. Қазақ тілі (Қысқаша грамматика-лық анықтағыш) Алматы, 2008.

Пікірталас

Жеке жұмыс, топтық жұмыс100
100
100

11

1. Маркетингтің баға саясаты

2.Бағаның бейімделуі

3. Сөйлесім: Қазақтардың жиі тойлайтын тойы. Қазақстанда ЕҚЫҰ саммиті өткізілді


З.С.Күзекова Қазақ тілі. (Экономистерге арналған) Алматы, 2011ж. Хожаназаров Қ. Марке-тинг негіздері. Алматы,1996. Қазақ тілі (Қысқаша грамматика-лық анықтағыш) Алматы, 2008.

Ойын түрлері

100
100

100


12

1.Маркетинг жүйесіндегі тауар

2.Тауар саясаты

3. Сөйлесім: Әр үйге шаттық орнайды. Сыртқы саясат.


З.С.Күзекова Қазақ тілі. (Экономистерге арналған) Алматы, 2011ж.Хожаназаров Қ. Марке-тинг негіздері. Алматы,1996. Қазақ тілі (Қысқаша грамматика-лық анықтағыш) Алматы, 2008.

Әңгімелеу баяндау

Сұхбат,


сұрақ –жауап,

әңгіме-


леу, ой бөлісу, пікір-талас

100
100

100


13

1.Маркетинг жүйесіндегі жарнама

2.Жарнама тарату құралдары

3. Сөйлесім: Үй салу оңай ма? Астана-елімнің алтын ордасы.


З.С.Күзекова Қазақ тілі. (Экономистерге арналған) Алматы, 2011ж. Хожаназаров Қ. Маркетинг негіздері. Алматы,1996. Қазақ тілі (Қысқаша грамматика-лық анықтағыш) Алматы, 2008.

Сұхбат,

сұрақ –жауап,

әңгіме-

леу, ой бөлісу, пікір-талас100
100
100

14

1. Халықаралық маркетинг

2. Қайталау, сөздікпен жұмыс

3. Сөйлесім: Адам, сен алдымен өзіңді таны.


З.С.Күзекова Қазақ тілі. (Экономистерге арналған) Алматы, 2011ж. Хожаназаров Қ. Маркетинг негіздері. Алматы,1996. Қазақ тілі (Қысқаша грамматикалық анықтағыш) Алматы, 2008.

Әңгімелеу баяндау

Сұхбат,


сұрақ –жауап,

әңгіме-


леу, ой бөлісу, пікір-талас

100
100
100

15

1.Қызметтер маркетингі

2.Коммерциялық емес маркетинг

3. Сөйлесім: Компьютерсіз өмірді елстете аласыз ба?


З.С.Күзекова Қазақ тілі. (Экономистерге арналған) Алматы, 2011ж. Хожаназаров Қ. Маркетинг негіздері. Алматы,1996. Қазақ тілі (Қысқаша грамматикалық анықтағыш) Алматы, 2008.

Сұхбат,

сұрақ –жауап,

әңгіме-

леу, ой бөлісу, пікір-талас Жеке жұмыс100
100
100
Каталог: download
download -> Жұмыс бағдарламасы «Кәсіби қазақ тілі»
download -> Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
download -> Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
download -> Э н. профессор М. Д. Жұмабаева. Силлабус «5В090800 «Бағалау» мамандығының студенттеріне/магистранттарына арналған ««Іскерлік қазақ тілі» курсының типтік бағдарламасы
download -> Меббм қазақстан-ресей нуо казахстанско- российский медициналық
download -> «бжзқ» АҚ Басқармасының 2013 жылғы 04 қазандағы №40 хаттамасымен бекітілген
download -> «бжзқ» АҚ Басқармасының 2013 жылғы 04 қазандағы №40 хаттамасымен бекітілген
download -> Тараз мемлекеттік педагогикалық институтының хабаршысы ғылыми-педагогикалық журнал вестник таразского государственного педагогического института научно-педагогический журнал
download -> Педагогиканы ң жалп ы негіздер І
download -> Мекен жайы


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3
©melimde.com 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
тоқсан бойынша
бағдарламасына сәйкес
бағалауға арналған
Сабақ жоспары
Реферат тақырыбы
жиынтық бағалауға
сәйкес оқыту
арналған тапсырмалар
Қазақстан республикасы
білім беретін
оқыту мақсаттары
бағалау тапсырмалары
Жалпы ережелер
республикасы білім
рсетілетін қызмет
жиынтық бағалаудың
бекіту туралы
тоқсанға арналған
Қазақстан тарихы
Қазақстан республикасының
мерзімді жоспар
арналған жиынтық
қызмет стандарты
болып табылады
жалпы білім
арналған әдістемелік
Мектепке дейінгі
оқыту әдістемесі
бағалаудың тапсырмалары
Қазақ әдебиеті
пәнінен тоқсанға
Инклюзивті білім
нтізбелік тақырыптық
Зертханалық жұмыс
Әдістемелік кешені
білім берудің
республикасының білім
туралы жалпы
Қазақстанның қазіргі
Қысқа мерзімді
Жұмыс бағдарламасы
қазақ тілінде
қазіргі заман
атындағы жалпы
туралы хабарландыру