Жұмыс бағдарламасы Басылым №1 «Жазбаша аударма практикасы» пәні бойынша 5В020700 «Аударма ісі»Дата10.09.2017
өлшемі157.5 Kb.
#20076
түріЖұмыс бағдарламасы


Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым Министрлігі

Семей қаласының Шәкәрім атындағы Мемлекеттік Университеті

3 деңгейлі СМЖ құжаты

ПОӘК

ПОӘК 042 –18-17. 1.17/01-2013

ПОӘК


Оқытушыға арналған

«Жазбаша аударма практикасы» пәнінің оқытушыға арналған жұмыс бағдарламасы

Басылым №1


«Жазбаша аударма практикасы» пәні бойынша

5В020700 «Аударма ісі» мамандығына арналғанОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН
Пәннің оқытушыға арналған жұмыс бағдарламасы

Семей


2013


Кіріспе

1 Жаcалынды

Құрастырған Ибраева А.А. “Аударма теориясы мен практикасы” кафедрасының аға оқытушысы, Семей қаласының Шәкәрім атындағы Мемлекеттік Университеті.

2 Талқыланды.

2.1. Аударма теориясы және практикасы кафедрасында
Хаттама № 1 «02» қыркүйек 2013 ж.
Кафедра меңгерушісі _______________________ Калимова Ж. У.

2.2 Гуманитарлық - заң факультетінің оқу-әдістемелік бюросында

Хаттама № 1 17.09 2013 г
Оқу-әдістемелік бюро бастығы _____________ Кенесбаева Ш.С.
3. Бекітілді.

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында мақұлданды және басылымға ұсынылды.


Хаттама № 1 «18» қыркүйек 2013ж.
Оқу-әдістемелік кеңестің бастығы,

бірінші проректор _________________ ____________ Искакова Г.К.

4. Алғашқы рет енгізілді

(« » ____________ 20 __ж. №__ басылымның орнына)

Мазмұны


 1. Қолдану саласы.

 2. Нормативті сілтемелер.

 3. Жалпы ережелер.

 4. Пәннің оқытушыға арналған жұмыс оқу бағдарламасының мазмұны

5. Студенттердің өздік жұмыстары тақырыптарының тізімі.

6. Пән оқу-әдістемелік картасы

7. Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтылу картасы

8. Әдебиет1 ҚОЛДАНУ САЛАСЫ

« Жазбаша аударма практикасы» пәнінің оқу - әдістемелік кешені «5B020700»- «Аударма ісі» мамандығы студенттеріне арналған.

бойынша студенттерге арналған. Ол студенттерді курстың мазмұнымен, курстың барысымен, студенттердің оқу барысында меңгеретін дағдылармен таныстырады.

Бұл құжат « Жазбаша аударма практикасы» пәні бойынша оқу процесін ұйымдастырудың негізгі заңдылықтарын бір жүйеге келтіреді және “Аударма теориясы мен практикасы” кафедрасында қолдануға арналған.
 1. НОРМАТИВТІ СІЛТЕМЕЛЕР

«Жазбаша аударма практикасы» пәнінің оқу-әдістемелік кешені аталған пән бойынша оқу процесін келесі құжаттардың нұсқаулары мен талаптарына сәйкес ұйымдастыру тәртібін бекітеді: • Білім деңгейіне сай Мемлекеттік білім стандарты

 • «5B020700»- «Аударма ісі» мамандығы бойынша типтік оқу жоспары

- СТУ 042-ГУ-4-2013 Университет стандарты « Пәннің оқу-әдістемелік кешенін құрастыруға және безендіруге қойылатын жалпы талаптар»;

 • ДП 042-1.01-2013 Құжатталған процедура « Пәннің оқу-әдістемелік кешенінің құрылысы мен мазмұны».3 Жалпы ережелер
3.1 . Курстың қысқаша мінездемесі

«Жазбаша аударма практикасы» курсы кәсіби маман аудармашыларды дайындаудағы ең маңызды курстардың бірі болып есептелінеді.

«Жазбаша аударма практикасы» курсының бағдарламасы «5B020700»-«Аударма ісі» мамандығы бойынша ҚР 3.08.27-200. МЖМБС негізінде құралған.

Бұл пәнді оќытудың практикалқќ және білімдік маңызы бар. Бұл пән болашақ аудармашыларға жазбаша аударма жасау барысында үлкен көмек көрсетеді.


3.2 Курстың мақсаты. Курстың маќсаты студенттердің тіларалыќ ќатынаста лингвистикалыќ жєне аудармашылыќ компетенцияларын жазбаша аудармада ќалыптастыруында.


 • Республиканың басќа мемлекеттермен ішкі экономикалық және ішкі саяси байланыстарын жүзеге асыруда мемлекеттік мекемелер мен ұйымдарда;

 • Ғылыми-техникалық әдебиеттер аудармасымен қамтамасыз ететін институттарда

 • Халықаралық кеңес, конференция, көрмелер, симпозиумдар өткізу барысында және т.б.


3.3 Курс міндеттері:

 • Жалпы теориялыќ білімді бекітуге;

 • Мәтіннің аудармашылық талдау қабілетін дамыту;

 • Орындалған аударманы редакторлау жєне сапалық талдау ќабілетін дамыту;

 • Әртүрлі жанрдағы мәтіндерді бір тілден екінші тілге жазбаша аудару барысында практикалыќ ќабілеттерін дамыту.

 • Аударма тәсілдерін қолдану әдісін дамыту.


3.4 Курс соњында студент білуі тиіс:

-Жазбаша аударманың түрлерін:

-Әртүрлі жанрдағы жазбаша аудармадағы лингвистикалыќ және лингвистикалыќ емес факторлардың маңыздылығын:

-Лексикалыќ және грамматикалыќ трансформациялардың түрлерін:

-Орындалѓан жазбаша аударманың сапалыќ талдауының ережелерін:

Курс соңында студент мынандай істерді атќара алуы тиіс:

-Мәтінде берілген аќпараттың түрін ажыратуы :

-Мәтінде берілген ќарым-ќатынас түрін ажыратуы:

-Мәтіннің жанрын айќындауы:

-Аударманың бірліктерін айќындауы :

-Лексикалыќ жєне грамматикалыќ трансформацияларды ќолдануы:

-Орындалѓан аударманың сапалыќ талдауын өз еркімен орындауы:

-Аударылѓан мәтінді редакторлау:

-Мәтін редакторының компьютерлік баѓдарламасын қолдануы:
  1. Курстың перереквизиттері:

«Тіл біліміне кіріспе»

«Тіл теориясыныњ негіздері»

«Аударма теориясы»
3.6 Курстың постреквизиттері:

«Мәдениаралық қарым-қатынастың теориясы және практикасы»

«Елтану»

«Ақпараттық аударма»


Оқу жоспарының көшірмесі

Курс

Семестр

Кредит саны

Дәріс

ПС

ӨСӨЖ

СӨЖ


Барлығы

Баќылау түрі

Ш


VI

3

15

30

22.5

67.5

135

Емтихан
 1. ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МАЗМҰНЫ

2 кесте – Пәннің мазмұны. Сабақ түріне қарай сағат бөлу :


Тақырыптың атауы мен мазмұны

Сағат саны

Әдебиет

Дәрістер:Аударманың теоретикалық мәселелері.

Екітілділік жанама түрдегі қатынас ретіндегі аударма үрдісінің мәні. Аударманың түпнұсқаның қатынастық тапсырмасына және тіл мөлшеріне сәйкестігі. Жазбаша аударма процесіндегі талдау және синтез.1

В. Н. Крупнов. Практикум по переводу.М-2005

 1. Интернет жүйесі.
Жазбаша аудармадағы грамматикалық мәселелер.

Сөйлемді талдау. Аударма үрдісінде сөйлем құрылымын талдау. Шетел және ана тілдеріндегі құрылымның түрлік пішіндік және қызметтік сәйкестіктері.1

И. С. Алексеева. Профессиональный тренинг пеоеводчика. Учебное пособие по устному и письменному переводу для переводчиков и преподавателей.


Жазбаша аудармадағы грамматикалық мәселелер.

Аударма жасау кезінде сөйлем құрылысы өзгеруінің әр-түрлі факторларға тәуелділігі.

а) шетел және ана тіліндегі грамматикалық түрлердің бір-біріне сай келмеуінен;

ә) грамматикалық түрлер мен синтаксистік құрылымдардың лексикалық толығуынан;

б) контекстен.


1

 1. А. Е. Айзенкоп. Практикум по техническому переводу.
Аударма процесіндегі грамматикалық өзгерістер.

Құрылымның толық және ішінара өзгеруі. Сөз ретінің өзгеруі. Сөз таптары мен сөйлем мүшелерінің өзгеруі. Қосу және түсіріп тастау.1

. Н. Крупнов. Практикум по переводу.М-2005

 1. Интернет ж‰йесі.
Аударма процесіндегі грамматикалық өзгерістер.

Ырықсыз етіс құрылымдарын аудару. Көп мүшелі атрибуттық топтарды аудару. Әр түрлі меңгерудегі сөйлемнің біріңғай мүшелерін аудару.1

Федоров А.В. Основы общей теории перевода.

Аударма процесіндегі грамматикалық өзгерістер.

Синтаксистік кешіндерді аудару: күрделі бастауышты, күрделі толықтауышты, күрделі баяндауышты аудару.1

Комиссаров В.Н.Лингвистика перевода

Аударманың лексико-семантикалық және фразеологиялық мәселелері.

Сөздің көп мағыналығы және сөз мағынасының бөлшектенуі. Көп мағыналы сөздердің лексико-семантикалық варианттары және оларды контекстке сәйкес таңдау.1

Комиссаров В.Н.Лингвистика перевода

Аударманың лексико-семантикалық және фразеологиялық мәселелері.

Баламасыз лексика және оны беру тәсілдері: калькалау, транскрипция, ауыстыру, сипаттама аударма.1

. Н. Крупнов. Практикум по переводу.М-2005

 1. Интернет жүйесі.
Аударманың лексико-семантикалық және фразеологиялық мәселелері.

Мәтіндегі болмыстар.Шет тіліне аударма кезінде болмысты беру тәсілдері және этномәдени олқылықтардың орнын толтыру. Жалқы есімдер мен географиялық атауларды аудару.1

Мирам Г. и др.Основы перевода.


Аударманың лексико-семантикалық және фразеологиялық мәселелері.

Сөздердің бірігуі тәсілімен жасалған сөздер аудармасы. Еркін сөз тіркесін аударудың ерекшеліктері. Интернационалдық және жалған интернационалдық лексика. Неологизмдерді аудару.1

Федоров А.В. Основы общей теории перевода.

Аударманың лексико-семантикалық және фразеологиялық мәселелері.

Аударма процесіндегі лексико-семантикалық қайта құрулар: бөлшектеу және нақтылау, мағынаның кеңейуі, антонимдік аударма, сөзді алып тастау және қосу.1

. Н. Крупнов. Практикум по переводу.М-2005

 1. Интернет жүйесі.
Аудармада мәтіннің авторлық тұжырымдамасын ескеру.

Автордың түпкі ойына аудармашының салыстырмалы талдау жасауы. Автордың стилистикалық тәсілдерін беру. Түпнсқаға қатысты аудармашының еркіндік дәрежесі.1

. Н. Крупнов. Практикум по переводу.М-2005

 1. Интернет жүйесі.
Аудармада тілден тыс факторларды ескеру және аударылған мәтіннің адресаты.

Тілдік емес факторларды аудару кезінде шыѓарманың туындау орнын, этно-мәдениеттік мәтіннің айырмашылыѓын есепке алу.1

Мирам Г. и др.Основы перевода.


Аудармада тілден тыс факторларды ескеру және аударылған мәтіннің адресаты.

Аудармалыќ стратегиялар арасындағы таңдау мәселесі. Мамандарға, балаларға, әзірліксіз аудиторияѓа арналған аударма.1

Миньяр – Белоручев Р.К. Общая теория перевода и устный перевод

Шевцова С.В. Шаг за шагом к совершенству в английском язык
Барлығы:

15

Практикалық сағат


Тақырыптың атауы мен мазмұны

Сағат саны

Әдебиет


Аударма үрдісіндегі лексикалыќ мәселелер

2. Сөз аудармасы және мәтін.

3. Эквивалентсіз лексика жєне оның аударылу тәсілдері.2


И. С. Алексеева. Профессиональный тренинг пеоеводчика. Учебное пособие по устному и письменному переводу для переводчиков и преподавателей.


Аударма үрдісіндегі лексикалыќ мәселелер

1. Мәтіндегі реалии.

2. оның аударылу тәсілдері.


2

. Крупнов. Практикум по переводу.

Мирам Г. Переводческие алгоритмы.
Аударма үрдісіндегі лексикалыќ мәселелер

1. Суреттеу аудармасы.

2. Жалќы есімдер мен географиялыќ атаулардың аударылуы.


2

Мирам Г. Переводческие алгоритмы.

Славина Н.М., Бударкевич Н.М. Сборник упражнений по переводу с английского языка на русский.Аударма үрдісіндегі лексикалыќ мәселелер

1. Бір топ сөздердің аударылуы.

2. Ерікті сөз тіркестерінің аударылу ерекшеліктері.


4

Крупнов. Практикум по переводу.

Мирам Г. Переводческие алгоритмы.
Аударма үрдісіндегі лексикалыќ мәселелер

1. Халыќаралыќ лексика.

2. Неологизмдер аудармасы.


2

Казакова Т.А.Практические основы перевода.

Лексико-семантикалыќ трансформациялар.

1. Конкретизация жєне генерализация

2. Маѓыналардың өзгеруі (метафоралыќ жєне метонимиялыќ трансформациялар.)

3. Антонимикалыќ аударма. Ќайтадан фразалау.
4

И. С. Алексеева. Профессиональный тренинг пеоеводчика. Учебное пособие по устному и письменному переводу для переводчиков и преподавателей.


Лексико-семантикалыќ трансформациялар

1. Лексикалыќ болмыс туралы түсінік.

2. Әртүрлі фразеологиялыќ бірліктердің аударылу ерекшеліктері.


2

Виноградов В.С. Лексические вопросы перевода художественной прозы.

Аударма процесіндегі грамматикалық өзгерістер.

1.Ырықсыз етіс құрылымдарын аудару. 2.Көп мүшелі атрибуттық топтарды аудару.

3.Әр түрлі меңгерудегі сөйлемнің біріңғай мүшелерін аудару.


4

Виноградов В.С. Лексические вопросы перевода художественной прозы.

Аударма процесіндегі грамматикалық өзгерістер.

Синтаксистік кешіндерді аудару: 1. күрделі бастауышты,

 2. күрделі толықтауышты,

 3. күрделі баяндауышты аудару.

6

Гачечиладзе Г.Р.Художественный перевод и литературные взаимосвязи. Казакова Т.А.Практические основы перевода.

Аудармада тілден тыс факторларды ескеру және аударылған мәтіннің адресаты.

Тілдік емес факторларды аудару кезінде шыѓарманың туындау орнын, этно-мәдениеттік мәтіннің айырмашылыѓын есепке алу.1

Гачечиладзе Г.Р.Художественный перевод и литературные взаимосвязи. Казакова Т.А.Практические основы перевода.

Аударманың мәтін адаптациясы.

1. Аударманың мәтін адаптациясы мәтінді алушының дәрежесіне байланысты.

2. Аударма стратегияларды таңдау мәселесі.


1

Виноградов В.С. Лексические вопросы перевода художественной прозы.

Барлығы:

30


5 СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСЫНА АРНАЛҒАН ТАҚЫРЫПТАРЫНЫҢ ТІЗІМІ
Мәтінді аударып, ќысќартуѓа келетін сөздерге көңіл аударыңыз.

Аударылѓан мәтіннің ұлттыќ-мәдени дәстүрін есепке ала отырып, орыс немесе ќазаќ тіліне аударыңыз:

Келесі мәтінді аударып, аударма бірліктерін айќындаңыз:

Функционалды аударманы ќолданып, жарнамалық мәтінді өз тіліңіздегі жарнамалық мәтінмен салыстырыңыз.

Мәтіндегі бірліктердің ќайсысы аудармалыќ транскрипцияѓа жататындығын айќындаңыз:

Мекемелердің аты және географиялыќ атуларѓа назар аудара отырып, мәтінді аударыңыз. Ќандай жаѓдайда аудармалыќ транскрипцияны ќолдануѓа, ќандай жаѓдайда оны ќолданбаѓан дұрыс.

Келесі үзіндіні талдап, синонимдік вариантын ұсынып көріңіз.

Асты сызылѓан бірліктердің аудармалыќ шешімдерін табыңыз.

Мәтінді аудара отырып маѓынасын кеңітуді ќажет ететін сөздерді табыңыз.

аѓылшын жєне ќазаќ фразеологизмдерін салыстыра отырып ондаѓы ұќсастыќ пен айырмашылыќтарды табыңыз.

Антонимдік аударманы ќолдана отырып, келесі сөйлемдерді аѓылшын тілінен ќазаќ немесе орыс тіліне аударыңыз.

Публицистикалыќ мәтіндерді аудару.

Арнайы құжаттар аудармасы.

Contracts and agreements.


Ѓылыми-техникалық мәтіннің аудармасы

“To the new space market via Earth’s equator”


Көркем мәтін аудармасы.

“David Copperfield”


6 ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТАСЫ


 1. кесте- Пәннің оқу-әдістемелік картасы
Дәріс тақырыбы

ПС тақырыбы

Көрнекті құралдар

Өз бетімен оқуға арналған сұрақтар

Тексеру түрі

Аударма үрдісінің пайда болуы.

Коммуникативті тапсырмадаѓы тіл нормаларының аудармамен сәйкестілігі. Аударма алдындаѓы мәтін талдауы.


Оқулық, тақта, мақалалар,компьютер

Аударма тілдік ќызметтің бір түрі.

Ауызша сұрау, жаттығу

лар жасауЖазбаша аудармадағы грамматикалық мәселелер.

Жазбаша аудармаға қойылатын негізгі талаптар.
Оқулық, тақта, мақалалар,компьютер

екі тілдің ұқсастығы мен айырмашылығы.


Ауызша сұрау,

жаттығу


лар жасау

Аударма үрдісіндегі грамматикалық трансформациялар

Аударылып жатқан тілдің функциональді-ситуативті мазмұнының аудармадағы эквиваленті.Оқулық, тақта, мақалалар,компьютер

Эквиваленттіктің 2 жєне 3 түрінің мінездемесі.

Ауызша сұрау,

жаттығу


лар жасау

Бірыңғай сөйлем мүшелерінің әркелкі аударылуы.

Тіл бірліктері семантикасының аударылғандағы аудармалыќ эквиваленттері.


Оқулық, тақта, мақалалар,компьютер

Жазбаша аудармашының жұмысындаѓы сөздік, аныќтама дың маңыздылыѓы.


Конспект

жаттығу


лар жасау

Күрделі сөйлемдер аудармасы.

Аударма үрдісіндегі сөйлем құрылысын таңдау..


Оқулық, тақта, мақалалар,компьютер

формальді жєне функциональды сәйкестіктері.


Конспект

жаттығу


лар жасау

Ќимыл шаќтарындаѓы тіл аралыќ айырмашылыќ.


Аудармадаѓы сөйлемдердің орналасу тєртібінің өзгеру жолдары


Оқулық, тақта, мақалалар,компьютер

Аудармадаѓы риторикалыќ сұраќ.

Конспект

жаттығу


лар жасау

Жазбаша аударманың лексикалыќ мәселелері.

Аударманың грамматикалыќ мәселелері.
Оқулық, тақта, мақалалар,компьютер

Ќосындылар мен түсіп қалу.


Конспект

жаттығу


лар жасау

Мәтіндегі реалии. Оның бір тілден екінші тілге берілу тәсілдері:

1. Пассивті құрылым аудармасы.

2. Етістіктер аудармасы.

Оқулық, тақта, мақалалар,компьютер

калькалауграмматикалыќ ауысу, сипаттама аударма.

Конспект

жаттығу


лар жасау

Ќос сөздердің аударылуы, ерікті және фразеологиялық тіркестердің аударылуы. Неологизмдер аудармасы.

1. Сөйлемнің бірыңғай мүшелерінің аудармасы.

2. Синтаксистік жиынтыќтар аудармасы.


Оқулық, тақта, мақалалар,компьютер

Интернациональды лексика.


Пікір

талас, аударма жасауконкретизация, генерализация.

1. Артикльдердің берілу жолдары.

2. Күрделі сөйлемдер аудармасы.


Оқулық, тақта, мақалалар,компьютер

сөздердің түсіп ќалуы мен ќосылуы.

аударма жасау

Әртүрлі фразеологиялыќ бірліктердің аударылу ерекшеліктері

Аударма үрдісіндегі сөйлемдердің бөлінулері мен бірігулері.

Шет тіліндегі модальділіктің аударылулары.
Оқулық, тақта, мақалалар,компьютер

Идиомалардың аударылуы.

аударма жасау

Бір тілден екінші тілге аудару кезіндегі авторлыќ стилистикалыќ және әзәәіл сөздердің берілу ерекшеліктері.

Шаќтарды ќолданудаѓы тіларалыќ айырмашылыќ.

Шаќтардың сәйкестіліктерін ќолдану принциптері.
Оқулық, тақта, мақалалар,компьютер

Шақтардың қиылысуы.

аударма жасау

Аудармалыќ стратегиялардың жасалуы.

Тұраќты ќимылдардың берілу тәртіптері.


Оқулық, тақта, мақалалар,компьютер

Етістік түрлері мен етістіктің маѓыналыќ түрлерінің аударылуы.


Конспект, аудармаға арналған жаттығулар

Тілдік емес факторларды аудару кезінде этно-мәдениеттік мәтіннің айырмашылыѓын есепке алу.

1.Әртүрлі маѓына беретін сөйлемдердің аударылу тәртібі.
Оқулық, тақта, мақалалар,компьютер

Этно-мәдениеттік айырмашылық

Конспект, аудармаға арналған жаттығулар

Мамандарға, балаларға, әзірліксіз аудиторияѓа арналған аударма.

Сөздердің көп мағыналылығы.

Көп мағыналы сөздердің лексико-семантикалық варианттары.
Оқулық, тақта, мақалалар,компьютер

аударма мен сөз мағынасы.


Конспект, аудармаға арналған жаттығулар


7 ОҚУ- ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТПЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ КАРТАСЫ

4 кесте – Оқу әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз ету картасы
Оқулықтың атауы

Әдебиет саны

Студент саны

Қамтамасыздандыру пайызы

Алексеева И.С. Профессиональный тренинг переводчика. Издательство «Союз», 200


4

8

50

Комиссаров В.Н. Теория перевода (лингвистические аспекты).- М.: Высшая школа, 1990.


8

8

100

Латышев Л.К. Курс перевода: эквивалнтность перевода и способы ее достижения.- М: Международные отношения, 1981.8

8

100

Федоров А.В. Основы общей теории перевода.- 4-е изд., перераб.и доп.- М.:Высшая школа, 1983.


8

8

100

Казакова Т.А.Практические основы перевода. Спб: Изд-во «Союз», 2002.


8

8

100


8.Әдебиет

  1. Негізгі әдебиет

8.1.1 Алексеева И.С. Профессиональный тренинг переводчика. Издательство «Союз», 2003.-278с.

   1. Белякова Е.И. Переводим с английского. Спб: Изд-во «Каро», 2003.-160с.

   2. Беспалова Е.И. и др. Перевод и реферирование общественно-политических текстов. М.: Изд-во РУДН, 2003.-125

   3. Виноградов В.С. Лексические вопросы перевода художественной прозы. М.: Изд-во МГУ, 1978.-174с.

   4. Гачечиладзе Г.Р.Художественный перевод и литературные взаимосвязи. – М.: Советский писатель,1972.- 262с.

   5. Казакова Т.А.Практические основы перевода. Спб: Изд-во «Союз», 2002.- 320с.

   6. Комиссаров В.Н. Теория перевода (лингвистические аспекты).- М.: Высшая школа, 1990. -253с.

   7. Комиссаров В.Н.Лингвистика перевода. – М.: Международные отношения, 1980.-173с.

   8. Крупнов В.Н. В творческой лаборатории переводчика.- М.: Международные отношения. 1976.-190с.

   9. Латышев Л.К. Курс перевода: эквивалнтность перевода и способы ее достижения.- М: Международные отношения, 1981.-248с.
  1. Қосымша әдебиет

8.2.1 Мирам Г. и др.Основы перевода. Курс лекций по теории и практике перевода для институтов и факультетов международных отношений. Киев, 2002.-200с.

   1. Рецкер Я.И. Теория перевода и переводческая практика.- М.:Международные отношения. 1974.-216с.

   2. Федоров А.В. Основы общей теории перевода.- 4-е изд., перераб.и доп.- М.:Высшая школа, 1983.- 303с

8.2.4 Миньяр – Белоручев Р.К. Общая теория перевода и устный перевод.- М.: Воениздат, 1980.-237с.

8.2.5 Мирам Г. Переводческие алгоритмы. Киев, 1998.-176с.

8.2.6 Славина Н.М., Бударкевич Н.М. Сборник упражнений по переводу с английского языка на русский. Москва: Высшая школа, 1974.-159с.

8.2.7 Флорин С. Чем словари не удовлетворяют переводчика // Мастерство перевода. –М.: Советский писатель, -С. 381-401.

8.2.8 Циткина Ф.А. Терминология и перевод. – Львов, 1988.-155с.

8.2.9 Шевцова С.В. Шаг за шагом к совершенству в английском языке: Учебное пособие.- 2-е издание, с изменениями.-М.: Лист Нью. 2003.-176с.

Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
umkd -> «Кәсіптік қазақ тілі» ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> «Кәсіптік қазақ тілі» ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Саясаттанумамандығына арналған «КӘсіби қазақ тілі» пәнінің
umkd -> ПӘннің ОҚу бағдарламасы (силлабус)
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі семей қаласының ШӘКӘрім атындағы мемлекеттік
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі семей қаласының ШӘКӘрім атындағы мемлекеттік
umkd -> Доцент Ж. Ш.Әбіш Іскерлік әлемі. Экономикалық терминология негіздері. Сөздің дәлдігі. Тақырыптың тірек сөздері
umkd -> Анкета көмегімен жаппай мәлімет жинау әдісі
umkd -> «ветеринариялық санитариядағЫ Ғылыми зерттеу негіздері»


Достарыңызбен бөлісу:
©melimde.com 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
тоқсан бойынша
рсетілетін қызмет
бағалауға арналған
Сабақ жоспары
Жалпы ережелер
Қазақстан республикасы
қызмет стандарты
бекіту туралы
жиынтық бағалауға
жиынтық бағалаудың
республикасы білім
тоқсанға арналған
бағалау тапсырмалары
Қазақстан республикасының
арналған тапсырмалар
Реферат тақырыбы
білім беретін
арналған жиынтық
бағдарламасына сәйкес
Әдістемелік кешені
болып табылады
мерзімді жоспар
бағалаудың тапсырмалары
туралы хабарландыру
Қазақстан тарихы
сәйкес оқыту
пәнінен тоқсанға
арналған әдістемелік
республикасының білім
Қазақ әдебиеті
оқыту мақсаттары
Мектепке дейінгі
нтізбелік тақырыптық
қазақ тілінде
Жұмыс бағдарламасы
жалпы білім
оқыту әдістемесі
білім берудің
Республикасы білім
әдістемелік ұсыныстар
Инклюзивті білім
пәнінен тоқсан
туралы анықтама
тақырыптық жоспар
Қысқа мерзімді