Жұмыс бағдарламасы «Адам экологиясы»Дата10.09.2017
өлшемі43.62 Kb.
#20110
түріЖұмыс бағдарламасы


ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ3 деңгейлі СМЖ құжаты

ПОӘК

ПОӘК 042.14.4.05.1.20.71/01.02-2015

ПОӘК оқытушыға арналған пәннің оқу жұмыс бағдарламасы «Адам экологиясы» пәнінің оқу-әдістемелік кешені

№1басылым 18.09.2015ж.


050608 «Экология » мамандықтарына арналған

«Адам экологиясы» пәнінің

ОҚУ ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

Оқутышының жұмыс оқу бағдарламасы

Семей-2015

1. ӘЗІРЛЕГЕН

Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің «Экология және қоршаған ортаны қорғау» кафедрасының аға оқытушысы

___________Ж.М.Нуржуманова «28» 08. 2015ж.

2. ТАЛҚЫЛАНДЫ
2.1 Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің «Экология және қоршаған ортаны қорғау» кафедрасының отырысында

Хаттама № 1 « » 2015ж.


Кафедра меңгерушісі доцент ____________Е.Н. Артамонова
2.2 Аграрлық факультетінің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында

Хаттама № 1 « » 2015 ж.


АФ ОӘБ төраға доцент м.а. ______________Г.И. Джаманова

3. БЕКІТІЛДІ
Университеттің Оқу-әдістемелік кеңесі мақұлдап басып шығаруға ұсынады
Хаттама №1 « » 2015 ж.
Оқу-әдістемелік кеңестің төрағасы,

оқу-әдістемелік жұмысы бойынша проректор профессор_____ Г.К. Искакова4. БІРІНШІ РЕТ КІРГІЗІЛДІ

Мазмұны 1. Қолданылу саласы

 2. Нормативтік сілтемелер

 3. Жалпы ереже

 4. Оқутышының жұмыс оқу бағдарламасының мазмұны.

5. Студенттердің өзіндік жұмыстарының тақырыптары.

6. Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз ету картасы.

7. Әдебиеттер.

Алғы сөз


 1. Қолдану саласы

«Адам экологиясы» пәнінің оқу-әдістемелік кешені «Экология» мамандығы студенттеріне арналған. Ол студенттерді курстың мазмұны, өзектілігі мен маңыздылығы мен, саясаттылығымен таныстырады. Осы курсты оқуда студенттер әдебиеттермен жұмыс істеуді, әдебиеттерді іздестіру жолдарымен және химиялық, биологиялық, қауіпсіздік негізі әдістерімен танысады. Пәнді оқытуда оқу-әдістемелік кешен негізгі құрал болып табылады.
 1. Нормативтік сілтемелер

«Адам экологиясы» пәні бойынша оқу - әдістемелік кешен құрамына енетін оқытушының жұмыс оқу бағдарламасы төмендегі құжаттар талаптарына сай осы бойынша оқу үрдістері ұйымдастыру тәртібін белгілейді:

-5В050608 «Экология» мамандығы бойынша элективті пәндер каталогі.

- СТУ 042-ГУ-4-2013 Университет стандарты «Пәнді оқу әдістемелік кешенін әзірлеу және ресімдеудің жалпы талаптары»

- ДП 042-1.01-2013 Құжат «Пәннің оқу әдістемелік кешенінің құрылымы мен мазмұны»
Жалпы ереже


  1. 3.1 Пәндердің мазмұнының қысқаша сипаты.

«Адам экологиясы» пәні 050608 «Экология» мамандығы бойынша кешенді экологиялық әлеуметтік-экономикалық білім саласы, онда әлеуметтік, экономикалық және табиғи жағдайлардың барлығы бірдей адам өмірінің маңызды құрылымдары ретінде қарастырылады, олар қажеттіліктердің барлық жақтарын қамтамасыз етеді. Адам экологиясының пәні (нысаны) – адамның қоршаған ортадағы рөлі мен орны.

Студенттерде қоршаған ортаға және өз денсаулығына ұқыптылықпен қарау сезімін қалыптастыру. Адамның шығу тегінен мәліметтермен танысу болып табылады. Курсты игеру барысында болашақ эколог-мамандар экологиялық тұрғыдан сауатты шешімдер қабылдап, сол арқылы адам мен қоршаған орта арасындағы байланысты нығайтуға септігін тигізеді.

3.2 Пәнді оқытудың негізгі міндеттері: Адам экологиясы - пәнінің міндеті – «Адам – қоршаған орта» қатынасын зерделеу; қоршаған ортаның экологиялық факторларын зерделеу; адам денсаулығына пайдалы да, зиянды да әсер ететін орта факторларын зерделеу. Экологиялық қауіпті факторлар (ЭҚФ) химиялық (ортаның химиялық ластануы), физикалық (электромагнитті, радиоактивті, вибрациялық, шулы, жарық, жылулық), биологиялық (биологиялық ластану, ортаның ластануы, оның ластану көзі тірі ағзалар мен тірі тасымалдағыштар), механикалық (қатты қалдықтар, қоқыс) факторлардан тұрады.
3.3 Курстың негізгі мақсаты:

«Адам экологиясы» пәнінің мақсаты – студенттердің экологиялық мәдениетін қалыптастыру мен қоршаған орта жағдайын жақсарту бойынша және экологиялық білім мен моралді насихаттау мақсатында іс-шараларды ұйымдастыруға әзірленген Табиғаттың тұрақтылығы мен өнімділігі қағидаларын және оның антропогенді факторлар әсерінен болған өзгерістерін түсіну. Популяциялық динамика заңдарын білу негізінде қоғамдағы демографиялық үдерістерді талдау мүмкіндігі. Экологиялық құқық негіздерін меңгеру және экологиялық білім мен тұрақты даму саласындағы халықаралық ынтымақтастық дамуын қадағалау. Студенттердің экологиялық мәдениетін қалыптастыру мен қоршаған орта жағдайын жақсарту бойынша және экологиялық білім мен моральді насихаттау мақсатында іс-шараларды ұйымдастыруға әзірлік.


3.4 Курсты оқу барысында студент білуі тиіс:

білу керек:

адамның қоршаған ортаға әсерінің деңгейі туралы;

антропогенді факторлардың әсерінен адам өмірінің ұзақтығын өзгеруін анықтай білу;

меңгеру:

қоршаған орта сапасын реттеу мәселелері туралы;біліп алу:

алған теориялық және практикалық білімдерін қызметте қолдана білу;

адам экологиясының әлеуметтік аспектілерін;

үйрену:

адам экологиясы – антропологиясының биологиялық аспектілерін;

антропологияның практикалық бағыттарын

есте сақтау:

ортаның ластану деңгейін бағалау (атмосфералық ауа мысалында);

тамақ өнімдерінде ластану заттарының мөлшерін анықтай алу (нитраттар мөлшерін және т.б.).
3.5 Пәннің пререквизиттері:

«Адам экологиясы» пәні 050608 «Экология» мамандығы бойынша Адам экологиясы курсын игеру мынадай пәндердің: Экология, биологиялық экологиядан білімнің болуын қажет етеді.

3.6. Пәннің постреквизиттері:

Бұл пәннен алынған білім қоршаған ортаның мониторингі пәнді оқып үйренуде қажет болады.


3.7 Жұмыс оқу жоспарынан көшірме

1-кесте


Курс

Семестр

Кредит

Дәріс

Тәж

Зертханалық

СОӨЖ

СӨЖ

Барлығы

Қорытынбақылау
3

2

15

30

-

45

45

135

Емтихан
 1. Оқытушының жұмыс оқу бағдарламасының мазмұны.

2-кесте

Тақырып атаулары және мазмұны

Сағат саны

Модуль 1.Адам экологиясы

Дәріс сабақтары

Кіріспе Ғылымдар арасында пәннің алатын орны. Адам экологиясының аксиомасы

1

Антропоэкожүйелер – адам экологиясының зерттеу объектісі

2

Демографиялық зерттеулер және Адам экологиясы

2

Тарихи антропоэкология

1

Тәжірибелік сабақтар

Антропоэкожүйелер – адам экологиясының зерттеу объектісі.

4

Модуль 2. Қоғамдық денсаулық экологиясы.

Дәріс сабақтары

Қоғамдық денсаулық экологиясы. Халықтың өмір сапасы мен тіршілік түрі

1

Жыныстық революция және оның зардаптары. Антропоэкологиялық зерттеулердегі жанұя.

1

Тәжірибелік сабақтар

Демографиялық зерттеулер және Адам экологиясы.

4

Ауыл және қаладағы тіршіліктің антропологиялық ерекшеліктері. Адамның үйі экологиялық орын ретінде.

4

Модуль 3. Адамның үйі экологиялық орын ретінде.

Дәріс сабақтары

Ауыл және қаладағы тіршіліктің антропологиялық ерекшеліктері. Адамның үйі экологиялық орын ретінде.

2

Адамның қоршаған орта сапасы

2

Тәжірибелік сабақтар

Қоғамдық денсаулық экологиясы. Халықтың өмір сапасы мен тіршілік түрі.

4

Жыныстық революция және оның зардаптары. Антропоэкологиялық зерттеулердегі жанұя.

4

Модуль 4. Адам экологиясы саласында іс-әрекеттер қызметі.

Дәріс сабақтары

Адам экологиясы саласында іс-әрекеттер қызметі

1

Сақтандыру мәселелері

2

Тәжірибелік сабақтар

Адамның қоршаған орта сапасы.

3

Адам экологиясы саласында іс-әрекеттер қызметі.

4

Сақтандыру мәселелері.

3
 1. Студенттердің өздік жұмыстарның тақырыптары
  1. «Адам экологиясына» кіріспе. Ғылымдар арасындағы пәннің орны. Адам экологиясының аксиомасы.

  2. Тарихи антропология

  3. Қоғамдық денсаулық экологиясы. Халықтың өмір сапасы мен тіршілік түрі

  4. Ауылдық және қалалық жерлерде өмір сүрудің антропоэкологиялық ерекшеліктері. Адамның үйі экологиялық орын ретінде.

  5. Адамның қоршаған орта сапасы.


6 ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТАСЫ

3- кестеТақырыбы

Көрнекі құралдар, плакаттар стендтер, слайдтар

Өздік жұмыстар үшін сұрақтар

Бақылау түрі

Дәріс сабақтары

Тәжірибелік сабақтар

Зертханалық сабақтар

Кіріспе

Антропоэкожүйелер – адам экологиясының зерттеу объектісі.
Проекторслайдтар

«Адам экологиясына» кіріспе. Ғылымдар арасындағы пәннің орны.


Ағымдағы бақылау

Ғылымдар арасында пәннің алатын орны. Адам экологиясының аксиомасы

Демографиялық зерттеулер және Адам экологиясы.
Проектор

слайдтар, әдістемелік көрсетілімдерАдам экологиясының аксиомасы.

жазбаша жұмыс

Антропоэкожүйелер – адам экологиясының зерттеу объектісі

Қоғамдық денсаулық экологиясы. Халықтың өмір сапасы мен тіршілік түрі.
Проектор

слайдтар, схемаларТарихи антропология


Ағымдағы бақылау

Демографиялық зерттеулер және Адам экологиясы


Қоғамдық денсаулық экологиясы. Халықтың өмір сапасы мен тіршілік түрі


Ағымдағы бақылау

Тарихи антропоэкология
Қоғамдық денсаулық экологиясы. Халықтың өмір сапасы мен тіршілік түрі

Жыныстық революция және оның зардаптары. Антропоэкологиялық зерттеулердегі жанұя.
Проектор

слайдтар, схемаларАуылдық және қалалық жерлерде өмір сүрудің антропоэкологиялық ерекшеліктері. Адамның үйі экологиялық орын ретінде.


Ағымдағы бақылау

Жыныстық революция және оның зардаптары. Антропоэкологиялық зерттеулердегі жанұя.

Адамның қоршаған орта сапасы.
Проектор слайдтар
Реферат


Ауыл және қаладағы тіршіліктің антропологиялық ерекшеліктері. Адамның үйі экологиялық орын ретінде.

Адам экологиясы саласында іс-әрекеттер қызметі.
Проекторслайдтар

Адамның қоршаған орта сапасы.Ағымдағы бақылау

Адамның қоршаған орта сапасы

Сақтандыру мәселелері.
Проекторслайдтар

Әдістемелік

нұсқаулар

Ағымдағы бақылау
1

2

3

4

5

6

Адам экологиясы саласында іс-әрекеттер қызметі

Ауызша жауап

Сақтандыру мәселелері

Ағымдағы бақылау

7. Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз ету картасы.

Кесте 4

Оқулық атаулары, оқу әдістемелік кешендері

Дана саны

Студенттер саны

Қамтамасыз етілу пайызы

1

2

2

4

 1. Прохоров Б.Б. Экология человека. М.: Academa, 2003

2

2

100

Федорова А.И., Никольская А.Н. Практикум по экологии и охране окружающей среды. М.: Владос, 2003

3

2

100

Реймерс Н.Ф. Охрана природы и окружающей человека среды. Словарь-справочник. М.: Просвещение, 1992

4

2

100

Коробкин В.И., Передельский Л.В. Экология. Ростов-на-Дону: Феникс, 2005


3

2

100

Степановских А.С. Охрана окружающей среды. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001

5

2

100

Черняховский Э.Р. Управление экологической безопасностью. М.: Альфа-Пресс, 2007

2

2

33

Пехов А.П. Биология с основами экологии. С-Пб.-М.-Краснодар: «Лань», 2004

3

2

100

Большая энциклопедия Жизнь и здоровье женщины. М.: Олма-медиагрупп, 2004

5

2

100


8 Әдебиеттер

Қосымша әдебиеттер:

1. Бигон М., Харпер Дж., Таунсенд К. Экология особи, популяции, сообщества. Т.1,2. – М., 1989 г. 1. Гиляров А.М. Популяционная экология. – М., 1990 г.

 2. Полная энциклопедия Жизнь и здоровье мужчины. М.: Олма-медиагрупп, 2005. Т.1-Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
umkd -> «Кәсіптік қазақ тілі» ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> «Кәсіптік қазақ тілі» ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Саясаттанумамандығына арналған «КӘсіби қазақ тілі» пәнінің
umkd -> ПӘннің ОҚу бағдарламасы (силлабус)
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі семей қаласының ШӘКӘрім атындағы мемлекеттік
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі семей қаласының ШӘКӘрім атындағы мемлекеттік
umkd -> Доцент Ж. Ш.Әбіш Іскерлік әлемі. Экономикалық терминология негіздері. Сөздің дәлдігі. Тақырыптың тірек сөздері
umkd -> Анкета көмегімен жаппай мәлімет жинау әдісі
umkd -> «ветеринариялық санитариядағЫ Ғылыми зерттеу негіздері»


Достарыңызбен бөлісу:
©melimde.com 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
тоқсан бойынша
рсетілетін қызмет
бағалауға арналған
Сабақ жоспары
Жалпы ережелер
Қазақстан республикасы
қызмет стандарты
бекіту туралы
жиынтық бағалауға
жиынтық бағалаудың
республикасы білім
тоқсанға арналған
бағалау тапсырмалары
Қазақстан республикасының
арналған тапсырмалар
Реферат тақырыбы
білім беретін
арналған жиынтық
бағдарламасына сәйкес
Әдістемелік кешені
болып табылады
мерзімді жоспар
бағалаудың тапсырмалары
туралы хабарландыру
Қазақстан тарихы
сәйкес оқыту
пәнінен тоқсанға
арналған әдістемелік
республикасының білім
Қазақ әдебиеті
оқыту мақсаттары
Мектепке дейінгі
нтізбелік тақырыптық
қазақ тілінде
Жұмыс бағдарламасы
жалпы білім
оқыту әдістемесі
білім берудің
Республикасы білім
әдістемелік ұсыныстар
Инклюзивті білім
пәнінен тоқсан
туралы анықтама
тақырыптық жоспар
Қысқа мерзімді