Жмб 10-сынып

Loading...


бет1/3
Дата04.05.2021
өлшемі153.58 Kb.
  1   2   3

4-нұсқа ЖМБ 10-сынып

1. Электр заряды +2е су тамшысынан, заряды -3е кішкентай тамшы бөлінді. Тамшының қалған бөлігіндегі электр заряды

A) -е. B) -5е. C) +5е. D) +3е. E) +е.

2. Заряды +q сынап тамшысы заряды –q басқа тамшымен қосылды. Пайда болған тамшының заряды

A) q. B) –q. C) 2q. D) –2q. E) 0.

3. Екінші шардың заряды оң болатын жағдай:
A) 1. B) 2. C) 3. D) 4. E) 1, 3.

4.Өткізгіштерді тізбектей жалғағанда тұрақты болатын шама

A) кедергі B) кернеу C) ток күші D) кедергі және кернеу E) ток күші және кернеу

5. Электр тізбегінде төрт электр шамы қосылған (сурет). Бұлардың ішінде тізбектей қосылғаныB) 1 және 4. C) 1, 2 және 3. D) 1 және 2. E) 1, 2, 3, 4.

6.Әрқайсысының кедергісі 10 Ом бес өткізгіш бір-бірімен параллель жалғағандағы жалпы кедергісі

A) 50 Ом. B) 10 Ом. C) 100 Ом. D) 2 Ом. E) 500 Ом.

7.Әрқайсысының кедергісі 10 Ом бес өткізгіш бір-бірімен тізбектей жалғағандағы жалпы кедергісі

A) 50 Ом. B) 10 Ом. C) 100 Ом. D) 2 Ом. E) 500 Ом.

8.Ток күші тең

A) өткізгіш арқылы ток жүретін уақыттың электр мөлшерінің қатынасына

B) өткізгіштің көлденең қимасы арқылы тасымалданатын электр мөлшері мен уақыттың қосындысына

C) өткізгіштің көлденең қимасы арқылы қандай да бір уақыт аралығында тасымалданатын электр мөлшерінің сол уақыт аралығының қатынасына

D) өткізгіштің көлденең қимасы арқылы тасымалданған электр зарядының уақытқа көбейтіндісіне

E) өткізгіштің көлденең қимасы арқылы қандай да бір уақыт аралығында тасымалданатын электр зарядының сол уақыт аралығының айырмасына

9.Ток күшін анықтайтын өрнек

A) B) C) D) E)

10.Кернеудің негізгі өлшем бірлігі ...

A) 1 А. B) 1Ом. C) 1 Дж. D) 1 Вт. E) 1В.

11.Өткізгіштің кедергісі тәуелді емес ...

A) өткізгіштің ұзындығына B) өткізгіштің көлденең қимасының ауданына

C) өткізгіштің меншікті кедергісіне D) ток күшіне

E) өткізгіштің ұзындығына, көлденең қимасының ауданына, меншікті кедергісіне

12.Кедергінің негізгі өлшем бірлігі ...

A) 1 А. B) 1 Ом. C) 1 Дж. D) 1 Вт. E) 1 В.

13.Тізбек бөлігіне арналған Ом заңының формуласы ...A) B) C) D) E)

14.Тізбек бөлігіне арналған Ом заңының тұжырымдамасы ...

A) тізбектің бөлігіндегі ток күші – осы бөліктің ұштарындағы кернеуге тура пропорционал да, өткізгіштің кедергісіне кері пропорционал.

B) тізбектің бөлігіндегі ток күші – өткізгіштің кедергісіне тура пропорционал да, осы бөліктің ұштарындағы кернеуге кері пропорционал.

C) ток күші өткізгіштің көлденең, қимасы арқылы қандай да бір уақыт аралығында тасымалданатын электр мөлшерінің сол уақыт аралығының қатынасына тең.

D) ток күші электр заряды тасымалданатын уақыттың сол зарядтың шамасына қатынасына тең.

E) ток күші электр заряды тасымалданатын уақыттың сол зарядтың шамасына көбейтіндісіне тең.

15.Электр тізбегіндегі ток күші 2 А тең. Электр шамының кедергісі 14 Ом, шамның кернеуі ...

A) 28 В. B) 7 В. C) 0,125 В. D) 16 В. E) 2,8 В.

16.Кернеуі 220 В желіге қосылған электр плитасының спиралінің кедергісі 55 Ом, спиральдегі ток күші ...

A) 0,25 А. B) 0,4 А. C) 2,5 А. D) 4 А. E) 40 А.

17.Шамның қылы арқылы өтетін ток күші 2 А. Шамдағы кернеу 10 В, ол шам қылының кедергісі ...

A) 0,2 Ом. B) 5 Ом. C) 2 Ом. D) 20 Ом. E) 0,5 Ом.

18.Өткізгіштің ұштарындағы кернеу 6В, кедергісі 3 Ом. Өткізгіштің ток күші

A) 12 А B) 0,5 А C) 108 А D) 2 А E) 18 А

19.Электр қыздырғышы кернеуі 220 В желіге жалғанған. Қызған қыздырғыштың спиралінің кедергісі 55 Ом. Спиральдағы ток күшінің мәні

A) 0,25 А B) 0,4 А C) 2,5 А D) 4 А E) 10А

20.Шамның қылсымындағы ток күші 0,3 А, кернеуі 6 В. Шамның кедергісі

A) 2 Ом. B) 1,8 Ом. C) 0,05 Ом. D) 20 Ом. E) 0,5 Ом.

21. Электр қуаты 36 Вт, 12В кернуге есептелінген шамдағы ток күшін анықта

A) 0,44А B) 6 А C) 3 А D) 0,33 А E) 4 А

22. Электр қуатының формуласы

A) R/U B) U/I C) RU D) IU E) I/U

23. Ток күшінің өлшем бірлігі:

A) Ватт. B) Ампер. C) Вольт. D) Ом. E) Джоуль.

24. Электр кедергісінің өлшем бірлігі:

A) Ватт. B) Ампер. C) Вольт. D) Ом. E) Джоуль.

25. Кернеудің өлшем бірлігі:

A) Ватт. B) Ампер. C) Вольт. D) Ом. E) Джоуль.

5-нұсқа ЖМБ 10-сынып

1. Тізбектегі электр зарядының орын ауыстыру жұмысын сипаттайтын физикалық шама.

A) кедергі. B) кернеу. C) қуат. D) заряд. E) кернеулік.

2. I = 10 А ток t = 10 мин уақытта тасымалдайтын заряд.

A) 3000 Кл. B) 600 Кл. C) 6000 Кл. D) 0,6 Кл. E) 60 Кл.

3. Кедергісі R = 5 Ом өткізгіштен t = 1,5 мин уақытта Q = 45 Кл электр өтеді. Өткізгіштің ұштарындағы кернеу.

A) 25 В. B) 2,5 В. C) 250 В. D) 30 В. E) 130 В.

4. Электр тізбегінде төрт электр шамы қосылған (сурет). Бұлардың ішінде параллель қосылғаныA) Тек 2 және 3 шамдар. B) Тек 1 және 2 шамдар. C) 1, 2 және 3 шамдар.

D) Тек 1 және 4 шамдар. E) Барлық төрт шамлар.

5.Өткізгіштерді параллель жалғағанда тұрақты болатын шама ...

A) кедергі B) кернеу C) ток күші D) кедергі және ток күші E) кернеу және ток күші

6. Тізбектің толық кедергісін анықта, егер R1 = 6 Ом, R2 = 6 Ом болса (сурет).A) 12 Ом. B) 6 Ом. C) 3 Ом. D) 18 Ом. E) 2 Ом.

7. Тізбектің толық кедергісін анықта,егер R1 = 6 Ом, R2 = 6 Ом болса (сурет).

A) 12 Ом. B) 6 Ом. C) 3 Ом. D) 18 Ом. E) 2 Ом.

8. Шамда көрсетілген ток күші 0,25 А және кернеуі 6 В. Шамның қуаты.

A) 12 Вт. B) 1,5 Вт. C) 0,75 Вт. D) 0,08 Вт. E) 2,25 Вт.9. Электр тогы жұмысының формуласы:

A) А = mgh. B) . C) . D) E).

10. Ұштарындағы кернеуі 5 В өткізгіштен 100 Кл заряд өтті. Токтың жұмысы.

A) 5 Дж. B) 0,5 Дж. C) 500 Дж. D) 5000 Дж. E) 50 Дж.

11.Металдардан электр тогы өткенде байқалатын құбылыс

A) тек жылулық B) тек магниттік C) тек химиялық

D) жылулық және магниттік E) жылулық және химиялық

12.Судағы тұз ерітіндісінде ток тасымалдайтын бөлшек–

A) тек электрондар B) тек иондар C) электрондар мен «кемтіктер»

D) электрондар мен иондар E) иондар мен «кемтіктер»

13.Газдардағы электр тоғын тасымалдаушылар

A) электрондар мен оң иондар B) оң және теріс иондар

C) электрондар мен оң және теріс иондар D) электрондар E) электрондар мен теріс иондар

14. Магнит өрісінің сипаттамасы

A) магнит ағыны B) магнит индукциясы C) кернеулік D) ток күші E) күш моменті

15. Магнит индукциясы векторының бағытын анықтайтын ереже

A) оң қол ережесі B) бұрғы ережесі C) сол қол ережесі D) оң нормаль ережесі E) Ленц ережесі

16.Магнит индукциясы 10мТл. біртекті магнит өрісіне перпендикуляр орналасқан, ұзындығы 1см түзу өткізгіш арқылы 1А ток өткенде, оған әсер ететін күш

A) 0,2 мН B) 0,1 мН C) 1 мН D) 2 мН E) 10 мН

17. Кернеуі 220 В ток көзіне электр шамы қосылған. Шамнан өтетін ток күші 0,3 А – ге тең, оның 20 с ішіндегі жұмысын анықтаңдар А) 1 320 Дж В) 396 Дж С) 66 Дж Д) 4 400 Дж Е) 6 200Дж 18. Сымының орам ұзындығы 0,2м, электрқозғалтқыш якорінің орналасқан жеріндегі магнит индукциясы 0,25Тл. 20А ток күші өткенде, орамға әсер ететін күш

A) 2Н B) 1Н C) 3Н D) 5Н E) 4Н

19. Электрон мен протонның зарядтарын белгілеңдер

А) электрон заряды – теріс, протон заряды – оң В) электрон заряды – оң, протон заряды - теріс

С) электрон және протонның зарядтары – оң Д) электрон – теріс, протонның заряды жоқ
Е) электрон және протонның зарядтары – теріс 20. ток күшінің өлшем бірлігі –

А) Ватт В) Ампер С) Вольт Д) Ом Е) Джоуль

21. Кедергісі 20 Ом болатын өткізгіште 10 минут ішінде 2 А ток жүргенде, өткізгіште бөлінетін жылу мөлшерін есептеңдер

А) 480 кДж В) 24Кдж С) 800 Дж Д) 400Дж Е) 48кДж

22. Бөлмеде үш электр шамы бар люстра, теледидар және үтік тізбекке жалғанған. Олар бір- біріне қатысты қалай жалғанғанын анықтаңдар

А) бәрі параллель В) бәрі тізбектей С) шамдар параллель, ал үтік пен теледидар тізбектей


Д) шамдар мен үтік – тізбектен, ал теледидар - параллель
Е) шамдардың қосылуы аралас, ал үтік пен теледидар - параллель

23.Электр зарядтарының өзара әрекеттесуі туралы тұжырымның дұрысы

А) әсерлеспейді
В) аттас зарядтар тартылады, әр аттас зарядтар тебіледі
С) аттас зарядтар әсерлеспейді, әр аттас зарядтар тартылады
Д) аттас зарядтар тебіледі, әр аттас зарядтар әсерлеспейді
Е) аттас зарядтар тебіледі, әр аттас зарядтар тартылады, егер зарядтар қозғалмаса

24. Ток көзі емес құрылғыны көрсетіңдер

А) Реостат В) Гальвани элемент С) Электрфорлық машина Д) Фотоэлемент Е) Аккумулятор

25. Заряды оң болатын бөлшек

А) атом В) электрон С) протон Д) нейтрон Е) фотонДостарыңызбен бөлісу:
  1   2   3
Loading...
©melimde.com 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
Сабақтың мақсаты
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
рсетілетін қызмет
ғылым министрлігі
Жалпы ережелер
қызмет стандарты
тоқсан бойынша
бекіту туралы
Әдістемелік кешені
бағалауға арналған
Сабақ жоспары
туралы хабарландыру
тоқсанға арналған
жиынтық бағалаудың
арналған жиынтық
Қазақстан республикасы
бағалау тапсырмалары
жиынтық бағалауға
арналған тапсырмалар
бағалаудың тапсырмалары
Қазақстан республикасының
республикасы білім
білім беретін
пәнінен тоқсанға
Жұмыс бағдарламасы
біліктілік талаптары
Қазақстан тарихы
арналған әдістемелік
әкімінің аппараты
туралы анықтама
мамандығына арналған
қойылатын жалпы
Конкурс туралы
жалпы біліктілік
мемлекеттік әкімшілік
Қазақ әдебиеті
мерзімді жоспар
Мектепке дейінгі
жалпы конкурс
қатысушыларға қойылатын
әдістемелік кешені
оқыту әдістемесі
Қазақстан облысы
ортақ біліктілік
қызмет регламенті
пәнінен тоқсан
мамандығы бойынша
болып табылады

Loading...