Жеке тұлғаларға арналған өтінімнің пішіміДата10.09.2017
өлшемі43.87 Kb.
#19974

форма № ___
ҮМІТКЕР ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

(жеке тұлғаларға арналған өтінімнің пішімі)


Толық аты-жөні (қазақша және орысша)
Азаматтығы
Нақты мекенжайы (индексін көрсету) - қазақша және орысша
Телефон (кодын көрсету)
Факс (кодын көрсету)
Үялы телефон
Электронды мекенжайы
Веб-сайт
Жеке куәлік нөмірі

Берілген кезі (кк.аа.жж.)

Қолдану мерзімі (кк.аа.жж.)

Берген мекеме____________________

____________________

____________________

____________________Паспорттың нөмірі

Берілген кезі (кк.аа.жж.)

Қолдану мерзімі (кк.аа.жж.)

Берген мекеме____________________

____________________

____________________

____________________Үміткердің СТТН
Үміткердің ЖСН
Үміткердің банкілік деректемелері: банктің атауы, банктің СТТН, БСК, ЖСН


Ұйымның соңғы 24 ай ішінде өзге донорлардан алған гранттары туралы ақпарат (ағымдағы және аяқталған, ең соңғы гранттардан бастап хронологиялық тәртіппен):
Донор

Жобаның атауы

Гранттың сомасы

Жобаның басталу күні

Жобаның аяқталу күні

Донордың бағасы

Донордың байланыстары (байланысатын тұлға, телефондар, электрондық мекенжайлары)


аа/жжжж.

аа/жжжж.
аа/жжжж.

аа/жжжж.
аа/жжжж.

аа/жжжж.
аа/жжжж.

аа/жжжж.
аа/жжжж.

аа/жжжж.


Өтінімге қоса тіркелетін құжаттар1: 1. Тіркелуі туралы куәліктің көшірмесі

 2. Банктен шоттың болуы туралы анықтама және шоттың нөмірі

 3. Ұйымның СТТН көшірмесі

 4. Ұйым басшысының жеке куәлігінің не/және төлқұжатының көшірмесі

 5. Жобаның басты орындаушыларының түйіндемесі

Жоғарыда аталған құжаттармен қатар Қор қосымша ақпаратты сұратуға құқылы.


Жобаның сипаттамасында үміткердің аты-жөні көрсетілмеуі тиіс. Аты-жөнінің орнына «Грантқа үміткер» ұғымы пайдалануы керек.

ЖОБА ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР
Бағдарлама (бір пункті белгілеу керек)

¨ Мемлекеттік қаржының ашықтығы

¨ Құқықтық реформа

¨ Жастардың бастамалары

¨ БАҚ-ты қолдау¨ Арнаулы бастамалар

Жобаның атауы (қазақша және орысша)
Жобаның ұзақтығы

аа.жжжж. – аа.жжжж.

Сұратылып отырған грант сомасы (теңгемен) 1. ЖОБАНЫҢ ТҮЙІНДЕМЕСІ

 • Ағымдағы жағдай мен орын алып отырған мәселелерге сипаттама беру (250 сөзден артық болмағаны абзал)

 • Краткое описание предполагаемой деятельности, включая цели и задачи проекта (не более 250 слов, на каз. и рус. языках). Жобаның мақсаттар және міндеттерін қоса жоспарланған іс-әрекеттердің қысқаша сипаттамасы (250 сөзден аспауы тиіс).

 1. ЖОБАНЫҢ МАҚСАТТЫҚ ТОБЫ
 • Жобаның мақсаттық тобы кім?
Топтың атауы

Қамтуы (саны)

Топтың сипаттамасы
 • Жобаның мақсаттық тобының қажеттіліктерін бағаладыңыз ба (егер бұл қолдануға келетін болса)? Егер бағалаған болсаңыз, қалайша бағаладыңыз? Қашан? Кім қатысты? Не анықталды?

 1. ЖОБАНЫҢ СЕРІКТЕСТЕРІ
 • Жобаның серіктестері мен қатысушылары кімдер?
Ұйымның атауы /Байланыстағы тұлға

Жобаға салымдау (мазмұны/ қаржыландыру)

Ұйымның, серіктестіктің байланыстары

Ескерту
 1. АДВОКАЦИЯЛАУ ЖӨНІНДЕГІ ШАРАЛАР
 • Жоба шеңберінде жоба бенефициарларының пайдасына арнап заңнаманы өзгертуге не жаңадан нормативтік-құқықтық актілерді қабылдауға арнап бағытталған қызметті, соның ішінде зерттеулерді және өзге де шығармашылық қызмет түрлерін жүзеге асыру жоспарланған ба?


(керектісін «Х» белгісімен көрсету)

ИӘ ______ ЖОҚ ______ • Жоба шеңберінде Парламент мүшелерінің, Үкімет өкілдері мен өзге Қазақстан Республикасының және/не өзге елдердің мемлекет органдары мүшелерінің қатысуымен бас қосулар жоспарланған ба?


(керектісін «Х» белгісімен көрсету)

ИӘ ______ ЖОҚ ______

Егер жоспарланған болса, толығырақ ақпарат беріп кетуіңізді сұраймыз:

 • Жоба шеңберіндегі қызметте жоба бенефициарларының пайдасына арнап заңнаманы өзгертуге не жаңадан нормативтік-құқықтық актілерді қабылдауға арнап бағытталған өзге түрдегі әрекеттер (мысалы, ақпараттық компаниялар) көзделген бе?(керектісін «Х» белгісімен көрсету)

ИӘ ______ ЖОҚ ______

Егер «Иә» болса, толығырақ ақпарат беріп кетуіңізді сұраймыз:
 1. ЖОБАНЫҢ ЛОГИКАЛЫҚ ШЕҢБЕРІ

(осы кестенің барлық бөлімдерін, соның ішінде мақсатын, мақсатқа қол жеткізу индикаторларын, міндеттерді, шараларды, көрсеткіштерді, нәтижелерді, жобадағы тәуекелдер мен тәуекелдерді жеңу жолдарын толтырып шығу қажет)


Жобаның мақсаты:Жобаның мақсатына қол жеткізу индикаторлары:

1.

2.

3.Міндеттер

Шаралар (қызметтің сипаттамасы)

Жоба шараларының өткізілу көрсетіштері

Нәтижелері (жобаның міндеттері бойынша)

Жобаның тәуекелдері

Тәуекелдерді жеңу/азайту жолдары

1-міндет: [Атауы]1-шара2-шара
3-шара
2-міндет: [Атауы]1-шара2-шара
3-шара
Міндет …: [Атауы]1-шара2-шара
3-шара
Ұзақмерзімді нәтиже:


 • Бұл жоба Сіздің аймақта жергілікті не орталық билік органдарымен, үкіметтік емес сектормен, сондай-ақ СҚҚ серіктестерімен осы бағытта жүргізіп жатқан қызметті қалай толықтыратын болады (ары кеткенде150 сөз)?
 1. ЖОБАНЫҢ ТҰРАҚТЫЛЫҒЫ (ары кеткенде 350 сөз)


(Жоба ұйым тұрақтылығына жетуге қалай көмектеседі? Қаржыландыру аяқталғаннан кейін осы бағыттағы қызметтің қысқа-, орта- және ұзақмерзімді әлеуетте қалай жалғасатынын сипаттап кетіңіз)

 1. ТӘЖІРИБЕ ЖӘНЕ ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ӘЛЕУЕТ (ары кеткенде 300 сөз)
Өтінушінің жобаларды басқарудағы тәжірибесіӨтінуші мен серіктестердің Сіз таңдаған бағдарламалық бағыттағы жобаларды жүзеге асырудағы тәжірибесі 1. МҮДДЕЛІ ТАРАПТАРДЫ ХАБАРДАР ЕТУ
Жоба туралы ақпарат алып отыратын мақсаттық топтар не ұйымдар

Хабардар ету әдістері

Хабардар етудің мерзімділігі
 1. ЖОБАНЫҢ БЮДЖЕТІ

(тек Сіздің жобаңызға қатысы бар бюджеттік санаттар мен қосалқы санаттарды ғана толтыру қажет)


Шығын бабы/Статья расходов

Баға өлшемі/Цена за ед.

Саны/Кол-во

Барлығы/Всего

 1. Жалақы/Заработная плата


1.1.


1.2.


және т.б.


Барлығы/Итого:


 1. Әкімгерлік шығындар (кеңселік)/Административные расходы


2.1.


2.2.


және т.б.


Барлығы /Итого:


 1. Жарияланымдар/Публикации


3.1.


3.2.


және т.б.


Барлығы /Итого:


 1. Шаралар/Мероприятия


4.1.


4.2.


және т.б.


Барлығы /Итого:


 1. Көлік төлемдері/Транпортные расходы


5.1.


5.2.


және т.б.


Барлығы /Итого:


 1. Басқа төлемдер/Прочие


6.1.


6.2.


және т.б.


Барлығы /Итого:


БАРЛЫҒЫ/ВСЕГО:


 1. ЖОБАНЫҢ КҮНТІЗБЕЛІК ЖОСПАРЫ (жобаның орындалу мерзіміне байланысты)
Жобаның міндеттері / шаралары

1 ай

2 ай

3 ай

4 ай

5 ай

6 ай11 ай

12 ай

1-міндет
1-міндет/қызмет
2-міндет/қызмет
және т.б.
2-міндет
1-міндет/қызмет
2-міндет/қызмет
және т.б.


 1. ӨЗГЕ КӨЗДЕРДЕН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ
 • Осы жобаны өзге донорлық ұйымдардан толық не ішінара қаржыландыру көзделген бе (осы өтінімді Сорос-Қазақстан қорына жіберудің алдында не, қатар түрде)? (керектісін «Х» белгісімен көрсету)


ИӘ ______ ЖОҚ ______

Егер жауабы «ИӘ» болса, толығырақ ақпаратты ұсынуыңызды сұраймыз:
 1. ҰСЫНЫЛҒАН АҚПАРАТТЫҢ ШЫНАЙЫЛЫҒЫН РАСТАУ • Сұраным беруші осы өтінімде ұсынылған барлық ақпараттың шынайылығын растайды (керектісін «Х» белгісімен көрсету).ИӘ ______ ЖОҚ ______1 Егер тізімде аталған құжаттар Қорға бұдан бұрын ұсынылған болса және өзгермеген болса, қайталап ұсынудың қажеті жоқ

Каталог: uploads -> user 68
uploads -> Қазақстан республикасы төтенше жағдайлар министрлігі көкшетау техникалық институты
uploads -> Сабақтың тақырыбы Сырммен Малайсарының шешендік сөздері
uploads -> 11 сынып. Тест жұмысы 1-тоқсан. 1 – нұсқа Іздеу жүйесін құрайтын бөліктерді көрсетіңдер
uploads -> Аздаған тарихи деректер мен статистикалық мәліметтер
uploads -> Тест 9 сынып, қазақ әдебиеті
user 68 -> Жеке тұлғаларға арналған өтінімнің пішімі
user 68 -> Жол жүру грантына арналған сұраным үлгісі
user 68 -> Описание проекта по проведению Летнего университета «Использование методов анализа политики в прикладных исследованиях»


Достарыңызбен бөлісу:
©melimde.com 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
тоқсан бойынша
рсетілетін қызмет
бағалауға арналған
Сабақ жоспары
Жалпы ережелер
Қазақстан республикасы
қызмет стандарты
бекіту туралы
жиынтық бағалауға
жиынтық бағалаудың
республикасы білім
тоқсанға арналған
бағалау тапсырмалары
Қазақстан республикасының
арналған тапсырмалар
Реферат тақырыбы
білім беретін
арналған жиынтық
бағдарламасына сәйкес
Әдістемелік кешені
болып табылады
мерзімді жоспар
бағалаудың тапсырмалары
туралы хабарландыру
Қазақстан тарихы
сәйкес оқыту
пәнінен тоқсанға
арналған әдістемелік
республикасының білім
Қазақ әдебиеті
оқыту мақсаттары
Мектепке дейінгі
нтізбелік тақырыптық
қазақ тілінде
Жұмыс бағдарламасы
жалпы білім
оқыту әдістемесі
білім берудің
Республикасы білім
әдістемелік ұсыныстар
Инклюзивті білім
пәнінен тоқсан
туралы анықтама
тақырыптық жоспар
Қысқа мерзімді