Жеделдетілген және курьерлік пошта байланысы қызметтерін (ems жөнелтімдерін жіберу) ұсыну туралы Типовой договор № үлгі шарт Алматы қ. 2022ж. Бұдан әрі «Тапсырыс беруші»бет26/26
Дата22.11.2022
өлшемі1.35 Mb.
#360922
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26
Байланысты:
Договор по предоплате 2022 (7019) (8) Алматинский почтамт (1)
Bolatkhan Zhannel 115 (1), Afzal Farwa, Сведение нб студентов ОМ 23,02, Politologia kaz otd test (1), экзамен философия ТЕСТ 300 казакша 2020-2021 (5) (1), Brain drain Текст на английском, Psychology, Filling in the gaps, Семинар 1. Русский язык как один из мировых языков, эссе чем город прит. люд., Абилхан Зейнеп 104 топ, case study 4, изменение в ведомст.правил от 29.03.2022 № 173 (14) 111
type of item / Вид РПО / ПЖ түрі

06

Letters

Корреспонденция

Хат-хабарлар

07

Parcel

Посылка

Сәлемдеме

08

EMS

EMS-отправление

EMS-жөнелтімдер

13

Magazines, newspaper packs

Журналы, Газетные пачки

Журналдар , Газет бумалары

12

Special communication items

ПО спец. связи

Арнайы байланыс ПЖ

05

Grouped items "consignment"

Сгруппированные почтовые отправления "Консигнация"

Консигнация топталған жөнелтімдер

04

Notification form

Бланк уведомления

Хабарлама бланкі

03

Sending e-mail

Отправление электронной почты

Электронды почтамен жіберу

02

Direct mailvan

Прямой почтовый контейнер

Тура почта контейнері

01

Postal money order

Почтовый перевод денег

Почталық ақша аударым

09

Braille letters

Секограмма

Секограмма

10

M Bag

Мешок "М"

Х қабы

14

Undefined

неопределенно

Белгісіз

category of item (1) / Категория РПО (1) / ПЖ санаты (1)

99

No information

нет данных

деректер жоқ

02

Registered

Заказное

тапсырысты

04

Ordinary

Обыкновенное (ая)

Қарапайым

03

Insured

С объявленной ценностью

құндылығы жарияланған

05

Insured and cash-on-delivery

С объяв. цен. и налож. плат.

Құндылығы жарияланған және үстеме төлеммен

01

Ordinary

Простое (ая)

жай

category of item (2) / Категория РПО (2) / ПЖ санаты (2)

99

N/A

нет данных

деректер жоқ

01

Newspaper package

Газетная пачка

Газет бумасы

02

Newspaper

Газеты

Газеттер

03

Magazines

Журналы

Журналдар

20

Letter

Письмо

Хат

04

Wrapper

Бандероль

Бандероль

05

Small packet

Мелкий пакет

Ұсақ пакет

06

PostCard

Почтовая карточка

Почта карточкссы

07

Special communication packet

Пакет спец. связи

Арнайы байланыс пакеті

08

Special communication parcel

Посылка спец. связи

Арнайы байланыс сәлемдемесі

09

Bulky parcel without overload

КГП без перегрузка

асыра тиелмеген ІГС

10

Bulky

Крупногабаритная

Ірі габаритті

11

Bulky parcel with overload

КГП с перегрузом

асыра тиелген ІГС

12

Non-standard over 150 cm

Нестандартные свыше 150 см.

150 см. жоғары стандартты еместер

13

For bulky parcel over 180*130*80

За КГП свыше 180*130*80

180*130*80 жоғары ІГС

14

EMS packets

EMS пакеты

EMS пакеттер

15

EMS parcels

EMS посылки

EMS сәлемдемелер

16

EMS packets "delivery by 10"

EMS "Доставка до 10:00 " пакеты

EMS "10:00 дейін жеткізу " пакеттер

17

EMS parcels "delivery by 10:00"

EMS "Доставка до 10:00 " посылки

EMS "10:00 дейін жеткізу " сәлемдемелер

18

EMS packets "delivery by 12:00"

EMS "Доставка до 12:00 " пакеты

EMS "12:00 дейін жеткізу " пакеттер

19

EMS parcels "delivery by 12:00"

EMS "Доставка до 12:00 " посылки

EMS "12:00 дейін жеткізу " сәлемдемелер

Region of the purpose / Регион назначения / Тасымалдау аймағы

01

010000

г. Астана

Астана қаласы

02

020000

Акмолинская область

Ақмола облысы

03

030000

Актюбинская область

Ақтөбе облысы

04

040000

Алматинская область

Алматы облысы

05

050000

г. Алматы

Алматы қаласы

06

060000

Атырауская область

Атырау облысы

07

070000

Восточно-Казахстанская область

Шығыс Қазақстан облысы

08

080000

Жамбылская область

Жамбыл облысы

09

090000

Западно-Казахстанская область

Батыс Қазақстан облысы

10

100000

Карагандинская область

Қарағанды облысы

11

110000

Костанайская область

Қостанай облысы

12

120000

Кызылординская область

Қызылорда облысы

13

130000

Мангистауская область

Маңғыстау облысы

14

140000

Павлодарская область

Павлодар облысы

15

150000

Северо-Казахстанская область

Солтүстік Қазақстан облысы

16

160000

Южно-Казахстанская область

Оңтүстік Қазақстан облысы
Орындаушы/Исполнитель:
«Қазпошта» АҚ «Алматинский почтамт» АФ бизнес бойынша директор орынбасары
Заместитель директора по бизнесу АФ АО «Казпочта» «Алматинский почтамт»
Мусаев Т. К.____________________________________
м. о./м. п.

Тапсырыс беруші/Заказчик:
«Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті» АҚ Басқарма Төрайымы-Ректор Председатель Правления-Ректор АО «Казахский университет международных отношений и мировых языков им.Абылай хана» Кунанбаева С.____________________ м. о./м. п.2022 жылғы «___»_____________


№___________________________
шарттың №5 қосымшасы
Приложение №5 к Договору от «__»_________ 2022 г.
№___________________________
Заңды тұлғалар өкілдерінің дербес деректерін жинауға және өңдеуге
келісім
____________қ. 202__ ж. «___» ______________

Мен, _____________________________________________________________:


(тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда), туған күні және жері, тұрғылықты жері,
жеке басын куәландыратын құжаттың нөмірі және күні, ЖСН)  1. «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес, «Қазпошта» Акционерлік қоғамына (бұдан әрі - Қоғам):

  1. Қоғамның барлық көздерден мен туралы кез келген ақпаратты жинауына және Қоғамның сол ақпараттарды, менің дербес деректерімді қоса алғанда, соның ішінде электрондық түрде, қағаз нұсқада және кез келген басқа тасымалдағыштарда жазылған биометриялық деректерімді, сондай-ақ болашақта болатын өзгерістер мен толықтыруларды (бұдан әрі - Ақпарат) өңдеуіне;

2) Қоғаммен пошталық, қаржылық және (немесе) басқа да қызмет көрсетуді қоса алғанда, алайда бұнымен шектелмей, соның ішінде болашақта кез келген құқықтық қатынастар туындауына байланысты, Қоғамның Ақпаратты өз қалауы бойынша ҚР заңнамасына қайшы келмейтін кез келген әдіспен жинауына, сақтауына және өңдеуіне;
3) Ақпаратты жинаудың Қоғам мәлімдеген мақсаттарынан тыс жағдайларда Ақпаратты жариялауына;]1
4) Қоғамның ақпаратқа қол жеткізу шарттарын өз бетінше белгілеуіне;
5) Қоғаммен құқықтық қатынастар тоқтатылғаннан кейін Қазақстан Республикасының заңнамасында және Қоғамның ішкі құжаттарында белгіленген мерзім ішінде Қоғамның Ақпаратты кез келген тасымалдағыштарда сақтауына;
6) Ақпаратты жинау және өңдеу бойынша Қоғам жасап жатқан әрекеттер туралы біреуге хабарлауына міндетті емес екеніне сөзсіз келісім беремін.
2. Міндеттенемін:
1) Қоғамның Ақпаратқа өзгертулер және (немесе) толықтырулар енгізуі үшін тиісті растайтын құжаттарды Қоғамға ұсына отырып, Қоғамға жіберілген Ақпараттағы кез келген өзгерістер және (немесе) толықтырулар туралы жазбаша түрде хабарлауға;
2) Қоғаммен қандай да бір құқықтық қатынастар болған жағдайда, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында және Қоғамның ішкі құжаттарында белгіленген мерзім ішінде мұндай құқықтық қатынастар тоқтатылған жағдайда аталған келісімді қайтып алмауға және Қоғамға Ақпаратты жою туралы талап қоймауға міндеттенемін.
3. Аталған келісімнің белгісіз мерзімге (мерзімсіз) жарамды екенін және Қоғаммен болған барлық қатынастарды, соның ішінде осы келісімді беру кезінде болып жатқан және / немесе туындап жатқан, сонымен қатар болашақта туындайтын кез келген басқа қатынастарды да қамтитынын растаймын.
Аталған келісімнің мәтінін оқып шықтым, толықтырулар, ескертулер немесе қарсылықтарым жоқ, растайтыным ретінде қол қоямын_____________________________
(Ақпарат субъектісі өз қолымен тегін, атын, әкесінің атын (бар болған жағдайда) жазып, жеке қолтаңбасын қояды)
Аталған келісімді «Қазпошта» акционерлік қоғамы __________________________________________________________________________ атынан қабылдады.
(осы келісімді қабылдауға уәкілеттік берілген тұлға тегін, атын, әкесінің атын (бар болған жағдайда) жазады және қолын қояды).Орындаушы/Исполнитель:
«Қазпошта» АҚ «Алматинский почтамт» АФ бизнес бойынша директор орынбасары
Заместитель директора по бизнесу АФ АО «Казпочта» «Алматинский почтамт»
Мусаев Т. К.____________________________________
м. о./м. п.

Тапсырыс беруші/Заказчик:
«Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті» АҚ Басқарма Төрайымы-Ректор Председатель Правления-Ректор АО «Казахский университет международных отношений и мировых языков им.Абылай хана» Кунанбаева С.____________________ м. о./м. п.2022 жылғы «___»_____________


№___________________________
шарттың №5 қосымшасы
Приложение №5 к Договору от «__»_________ 2022 г.
№___________________________
Согласие
на сбор и обработку персональных данных представителей юридических лиц

г. ______________ « » ______________ 20___ г.


Настоящим я, __________________________________________________________________:


(фамилия, имя, отчество (если имеется), дата и место рождения, место жительства,
номер и дата документа, удостоверяющего личность, ИИН)

1. В соответствии с Законом РК «О персональных данных и их защите», даю акционерному обществу «Казпочта» (далее – Общество) безусловное согласие:
1) на сбор Обществом из всех источников и обработку Обществом любой информации обо мне, включая мои персональные данные, в т.ч. биометрические, зафиксированные на электронном, бумажном и любом ином носителе, а также происходящие в них в будущем изменения и дополнения (далее – Информация);
2) на сбор и обработку Обществом Информации по своему собственному усмотрению любыми способами, не противоречащими законодательству РК, в связи с возникновением с Обществом, в том числе в будущем, любых правоотношений, связанных, включая, но не ограничиваясь, с: почтовыми, финансовыми и (или) иным обслуживанием.
3) на распространение Обществом Информации в случаях, выходящих за рамки заявленных Обществом целей ее сбора;]2
4) на самостоятельное определение Обществом условий доступа к Информации;
5) на хранение Обществом Информации на любых носителях в течение сроков, установленных законодательством РК и внутренними документами Общества, после прекращения правоотношений с Обществом;
6) с тем, что Общество не обязан уведомлять кого-либо о совершаемых Обществом действиях по сбору и обработке Информации.
2. Обязуюсь:
1) письменно сообщить Обществу о любых изменениях и (или) дополнениях Информации, переданной Обществу, с представлением Обществу соответствующих подтверждающих документов для внесения Обществом в Информацию изменений и (или) дополнений;
2) не отзывать настоящее согласие и не предъявлять Обществу требований об уничтожении Информации при наличии любых правоотношений с Обществом, а также в течение установленных законодательством РК и внутренними документами Общества сроков хранения Обществом Информации в случае прекращения таких правоотношений.
3. Подтверждаю, что настоящее согласие действует в течение неопределенного срока (бессрочно) и распространяется на все отношения с Обществом, как существующие и/или возникающие при предоставлении настоящего согласия, так и на любые другие, которые будут возникать в будущем.
Текст настоящего согласия мной прочитан, дополнений, замечаний и возражений не имею,
в подтверждении чего ставлю свою подпись _____________________________________________

(субъектом Информации собственноручно указываются фамилия, имя и отчество (если имеется), проставляется личная подпись)


Настоящее согласие принято акционерным обществом «Казпочта» в лице ________________________________________________________________
(указываются фамилия, инициалы имении отчества (если имеется) и проставляется подпись лица, уполномоченного принимать настоящее согласие)Орындаушы/Исполнитель:
«Қазпошта» АҚ «Алматинский почтамт» АФ бизнес бойынша директор орынбасары
Заместитель директора по бизнесу АФ АО «Казпочта» «Алматинский почтамт»
Мусаев Т. К.____________________________________
м. о./м. п.

Тапсырыс беруші/Заказчик:
«Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті» АҚ Басқарма Төрайымы-Ректор Председатель Правления-Ректор АО «Казахский университет международных отношений и мировых языков им.Абылай хана» Кунанбаева С.____________________ м. о./м. п.


1 Аталған абзац дербес деректер субъектісі келіспеген жағдайда келісім мәтінінен алынып тасталады.

2 Данный абзац исключается из текста согласия при несогласии субъекта персональный данныхДостарыңызбен бөлісу:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26
©melimde.com 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
бағдарламасына сәйкес
тоқсан бойынша
Реферат тақырыбы
бағалауға арналған
Сабақ жоспары
сәйкес оқыту
жиынтық бағалауға
арналған тапсырмалар
оқыту мақсаттары
білім беретін
Қазақстан республикасы
бағалау тапсырмалары
Қазақстан тарихы
жиынтық бағалаудың
республикасы білім
мерзімді жоспар
Жалпы ережелер
бекіту туралы
тоқсанға арналған
Қазақстан республикасының
рсетілетін қызмет
нтізбелік тақырыптық
жалпы білім
болып табылады
арналған жиынтық
Зертханалық жұмыс
оқыту әдістемесі
арналған әдістемелік
Мектепке дейінгі
Қазақ әдебиеті
қызмет стандарты
бағалаудың тапсырмалары
Инклюзивті білім
білім берудің
тақырыптық жоспар
пәнінен тоқсанға
туралы жалпы
Қысқа мерзімді
атындағы жалпы
пайда болуы
Жұмыс бағдарламасы
әдістемелік ұсыныстар
республикасының білім
қарым қатынас
Әдістемелік кешені