Жедел-жөндеуДата03.01.2022
өлшемі0.49 Mb.
#148354
Байланысты:
11-20 novy (2)


11-БЛОГ

1.Жөндеу, монтаждау және реттеу жұмыстары кезіндегі техникалық және жедел қызмет көрсетуді ұйымдастырутын электротехникалық қызметкерлер: 1. Жедел

 2. Жедел-жөндеу

 3. Жөндеу

 4. Әкімшілік

 5. Электротехнологиялық

2.Электр қондырғысымен жұмыс істеуге рұқсат беруші, басқарушы, қызмет көрсетуші электротехникалық қызметкерлер:

 1. Жедел

 2. Жедел-жөндеу

 3. Жөндеу

 4. Әкімшілік

 5. Электротехнологиялық

3.Жедел қызмет көрсетуші, қосалқы станциялардағы жөндеу жұмыстарын кезекші қызметкерлердің көмегінсіз атқаратын электротехникалық қызметкерлер:

 1. Жедел

 2. Жедел-жөндеу

 3. Жөндеу

 4. Әкімшілік

 5. Электротехнологиялық

4.Электр құрылғылары үшін техникалық қызмет көрсетуші, оларды жөндеп, монтаждан өткізіп, реттеп, сынақтан өткізуші электротехникалық қызметкерлер:

 1. Жедел

 2. Жедел-жөндеу

 3. Жөндеу

 4. Әкімшілік

 5. Электротехнологиялық

5.Технологиялық электротехникалық қондырғыларды басқаратын қызметкерлер:

 1. Жедел

 2. Жедел-жөндеу

 3. Жөндеу

 4. Әкімшілік

 5. Электротехнологиялық

6.Әкімшілік-техникалық қызметкерлердің рұқсаттық біліктілік тобы келесілерден кем емес: а) IV 1000В-қа дейін, б) IV 1000В-тан жоғары, в) V 1000В-қа дейін, г) V 1000В-тан жоғары, д) V 1000В-қа дейін және одан жоғары

 1. а) және в)

 2. б) және г)

 3. в) және г)

 4. д)

 5. а) және г)

7.Өкімхатты беруге келесі адамдар құқылы:

а) IV 1000-қа дейін және одан жоғары тобы бар әкімшілік-техникалық қызметкерлер;

б) V 1000-қа дейін және одан жоғары тобы бар әкімшілік-техникалық қызметкерлер;

в) IV 1000-қа дейін тобы бар әкімшілік-техникалық қызметкерлер;

г) V 1000-тан жоғары тобы бар әкімшілік-техникалық қызметкерлер;

д) V 1000-қа дейін тобы бар әкімшілік-техникалық қызметкерлер. 1. а) және в)

 2. б) және г)

 3. в) және г)

 4. а) және д)

 5. д) және г)

8.Басқа тығыз жұмыстар кезінде электр қондырғыларындағы апаттардың алдын алу және оларды жою, өкімхаттар мен жарлықтарды беру құқығы кімге тапсырылады?

 1. IV тобы бар жедел-жөндеу қызметкерлерінің адамына

 2. IV тобы бар осы электр қондырғысының жедел қызметкерлерінің адамына

 3. IV 1000 В-қа дейінгі тобы бар әкімшілік-техникалық қызметкерлерінің адамына

 4. V 1000 В-тан жоғары тобы бар әкімшілік-техникалық қызметкерлерінің адамына

 5. IV 1000 В-қа дейінгі және одан жоғары тобы бар әкімшілік-техникалық қызметкерлерінің адамына

9.Жұмыстардың жауапкершілікті жетекшісі ретінде келесі адамдар орнатылуы мүмкін:

а) IV 1000-қа дейін және одан жоғары тобы бар әкімшілік-техникалық қызметкерлер;

б) V 1000-қа дейін және одан жоғары тобы бар әкімшілік-техникалық қызметкерлер;

в) IV 1000-қа дейін тобы бар әкімшілік-техникалық қызметкерлер;

г) V 1000-тан жоғары тобы бар әкімшілік-техникалық қызметкерлер;

д) V 1000-қа дейін тобы бар әкімшілік-техникалық қызметкерлер. 1. а) және в)

 2. б) және г)

 3. в) және г)

 4. а) және д)

 5. д) және г)

10.Электротехникалық қызметкерлердің қайсысы өкімхатта көрсетілген барлық қауіпсіздік шаралары мен олардың толығымен жеткіліктігіне, қосымша қауіпсіздік шараларына, бригаданың мақсатты нұсқамасының толықтылығы мен сапасына, сонымен бірге, жұмысқа рұқсат беруші мен жұмысты өндірушілердің де нұсқамасына, жұмысшылардың басқа өндірістік факторлардан электр қауіпсіздігі мен қарапайым қауіпсіздігіне жауап береді?

 1. Өкімхатты беруші адам

 2. Жұмыстың жауапкершілікті жетекшісі

 3. Жұмысқа рұқсат беруші адам

 4. Жұмысқа жіберуші

 5. Жұмысты өндіруші

11.Электр қондырғылары бойынша өкімхатпен жұмыс істейтін жұмысқа жіберуші ретінде келесі алынуы мүмкін:

а) IV 1000 В-тан жоғары рұқсат тобы бар жедел қызметкерлерден алынған адам;

б) ІІІ 1000 В-қа дейін рұқсат тобы бар жедел қызметкерлерден алынған адам;

в) IV 1000 В-тан жоғары рұқсат тобы бар жөндеу қызметкерлерінен алынған адам;

г) ІІІ 1000 В-қа дейін рұқсат тобы бар жөндеу қызметкерлерінен алынған адам;

д) IV 1000 В-қа дейін рұқсат тобы бар әкімшілік қызметкерлерден алынған адам. 1. а) және в)

 2. б) және г)

 3. в) және г)

 4. а) және д)

 5. д) және г)

12.Қандай қызметкердің міндетіне өкімхатпен жұмыс істеу барысында төмендегі талаптар кіреді –

1) өкімхатта, жарлықта көрсетілген жұмыс орны мен оның сипатының техникалық ұйымдастырылуына сәйкес даярлау бойынша орындалатын техникалық шараларды дұрыс және тиянақты орындау;

2) жұмысқа әділ рұқсат беріп жіберу;

3) бригада мүшелеріне толық әрі сапалы нұсқама өткізу. 1. Өкімхатты беруші адам

 2. Жұмыстың жауапкершілікті жетекшісі

 3. Жұмысқа рұқсат беруші адам

 4. Жұмысқа жіберуші

 5. Жұмысты өндіруші

13.Электр қондырғыларындағы жұмысты өндіруші болып қандай адам алынуы мүмкін?

а) IV 1000 В-тан жоғары рұқсат тобы бар электротехникалық қызметкерлерден алынған адам;

б) ІІІ 1000 В-қа дейін рұқсат тобы бар жедел қызметкерлерден алынған адам;

в) IV 1000 В-тан жоғары рұқсат тобы бар әкімшілік қызметкерлерден алынған адам;

г) ІІІ 1000 В-қа дейін рұқсат тобы бар жөндеу қызметкерлерінен алынған адам;

д) ІІІ 1000 В-қа дейін рұқсат тобы бар электротехникалық қызметкерлерден алынған адам. 1. а) және в)

 2. б) және г)

 3. в) және г)

 4. а) және д)

 5. д) және г)

14.Бақылаушы келесіге жауап береді:

1) даярланған жұмыс орны өкімхатта көрсетілген нұсқауға сәйкес болуы керек;

2) жұмыс орнында орнатылған жерге тұйықталудың, шекаралардың, плакаттардың және қауіпсіздіктің белгілерінің, жетектің бекітуші құрылғыларының болуы мен сақтығына жауап береді;

3) электр қондырғысының электр тогымен зақымдану және де басқа өндірістік факторлардың әсерінен бригада мүшелерін қауіпсіздікпен қамтамасыз ету;

4) бригада мүшелерін тиянақты әрі толығымен нұсқамамен таныстыру;

5) ол өзі және бригада мүшелері де жұмысты қауіпсіз өткізуі және ТЭЕ сақтауы тиіс. 1. 1,2,3

 2. 2,3,4

 3. 3,4,5

 4. 4,5,1

 5. 5,1,2

15.Аталған электротехникалық қызметкерлердің қайсысы жұмыс орнының өкімхаттағы нұсқамамен сәйкестігіне жауап бермейді – 1) жұмыстың жетекшісі; 2) бақылаушы; 3) рұқсат беруші адам; 4) жұмысқа жіберуші; 5) жұмысты өндіруші?

 1. 1

 2. 2

 3. 3

 4. 4

 5. 5

16.Өкімхат бойынша жұмыс істеген кезде бригада мүшелеріне тұрақты бақылау жасайтын адам кім?

 1. Өкімхатты беруші адам

 2. Жұмыстың жауапкершілікті жетекшісі

 3. Жұмысқа рұқсат беруші адам

 4. Жұмысқа жіберуші

 5. Жұмысты өндіруші

17.Электротехникалық қызметкерлердің қайсысы жұмыс орнындағы орнатылған шекаралардың, плакаттардың, жетектің бекітуші құрылғыларының сақтығына жауапты – 1) өкімхатты беруші адам; 2) жұмыстың жауапкершілікті жетекшісі; 3) жұмысқа жіберуші; 4) бақылаушы; 5) жұмысты өндіруші?

 1. 1,2

 2. 2,3

 3. 3,4

 4. 4,5

 5. 5,1

18.Жұмысқа жіберуші келесіге жауапты:

1) өкімхатта, жарлықта көрсетілген жұмыс орны мен оның сипатының техникалық ұйымдастырылуына сәйкес даярлау бойынша орындалатын техникалық шараларды дұрыс және тиянақты орындау;

2) жұмысқа әділ рұқсат беріп жіберу;

3) бригада мүшелеріне толық әрі сапалы нұсқама өткізу;

4) ол өзі және бригада мүшелері де жұмысты қауіпсіз өткізуі және ТЭЕ сақтауы тиіс;

5) жұмыс орнында орнатылған жерге тұйықталудың, шекаралардың, плакаттардың және қауіпсіздіктің белгілерінің, жетектің бекітуші құрылғыларының болуы мен сақтығына жауап береді. 1. 1,2,3

 2. 2,3,4

 3. 3,4,5

 4. 4,5,1

 5. 5,1,2

19.Жұмысты өндірушінің рұқсаттық біліктілік топтары

 1. ІІІ 1000 В-қа дейін және одан жоғары топтар;

 2. IV 1000 В-қа дейін және одан жоғары топтар;

 3. IV 1000 В-тан жоғары және ІІІ 1000 В-қа дейінгі топтар;

 4. V 1000 В-тан жоғары және IV 1000 В-қа дейінгі топтар;

 5. V 1000 В-тан жоғары және 1000 В-қа дейінгі топтар.

20.Электр қондырғысында өздігінен жұмыс істеуге құқығы жоқ жұмысшылардың бригадасына бақылауды кім жүргізеді?

 1. Жұмыстың жауапкершілікті жетекшісі

 2. Жұмысқа рұқсат беруші адам

 3. Жұмысқа жіберуші

 4. Бақылаушы

 5. Жұмысты өндіруші


12-БЛОГ

1.Электр қондырғысындағы жұмыстың қандай түрі кернеуде тұрған немесе ток өткізгіш бөліктердің қалыпты аралығынан асып кетіп, ток өткізгіш бөліктерге жанасу арқылы орындалады? 1. Ток өткізгіш бөліктерден кернеуді түсірмей істелінген жұмыс

 2. Кернеуді түсіру арқылы орындалатын жұмыс

 3. Ағымдағы қолданыс реттілігімен орындалатын жұмыс

 4. Техникалық қызмет көрсету

 5. Ток өткізгіш бөліктерден немесе оларға жақын аралықтан кернеуді түсірмей істеленетін жұмыс

2. 10 кВ электр қондырғысындағы жұмыстың түрін анықтау: - ток өткізгіш бөліктерден кернеуді алғанда жұмысты өндіру үшін қауіпсіз аралықта ток өткізгіш бөліктер кернеулі болып қала берді.

 1. Ток өткізгіш бөліктерден кернеуді түсірмей істелінген жұмыс

 2. Кернеуді түсіру арқылы орындалатын жұмыс

 3. Ағымдағы қолданыс реттілігімен орындалатын жұмыс

 4. Техникалық қызмет көрсету

 5. Ток өткізгіш бөліктерден немесе оларға жақын аралықтан кернеуді түсірмей істеленетін жұмыс

3. 6 кВ электр қондырғысындағы жұмыстың түрін анықтау: - ток өткізгіш бөліктерден кернеуді алғанда жұмысты өндіру үшін қауіпті аралықта ток өткізгіш бөліктер кернеулі болып қала берді.

 1. Ток өткізгіш бөліктерден кернеуді түсірмей істелінген жұмыс

 2. Кернеуді түсіру арқылы орындалатын жұмыс

 3. Ағымдағы қолданыс реттілігімен орындалатын жұмыс

 4. Техникалық қызмет көрсету

 5. Ток өткізгіш бөліктерден немесе оларға жақын аралықтан кернеуді түсірмей істеленетін жұмыс

4. Кабельді желіні өшірген кезде оның екі жағынан да кабельдің жалғануын доғаратын көрінетін ажырау қалыптастырылған, жұмыстың түрін анықтау керек.

 1. Ток өткізгіш бөліктерден кернеуді түсірмей істелінген жұмыс

 2. Кернеуді түсіру арқылы орындалатын жұмыс

 3. Ағымдағы қолданыс реттілігімен орындалатын жұмыс

 4. Техникалық қызмет көрсету

 5. Ток өткізгіш бөліктерден немесе оларға жақын аралықтан кернеуді түсірмей істеленетін жұмыс

5. 1000 В кернеулі электр қондырғысында орындалатын көлемі бойынша үлкен емес (бір ауысымнан артық емес) жөндеу және тағы да басқа жұмыстар:

 1. Ток өткізгіш бөліктерден кернеуді түсірмей істелінген жұмыс

 2. Кернеуді түсіру арқылы орындалатын жұмыс

 3. Ағымдағы қолданыс реттілігімен орындалатын жұмыс

 4. Техникалық қызмет көрсету

 5. Ток өткізгіш бөліктерден немесе оларға жақын аралықтан кернеуді түсірмей істеленетін жұмыс 1. Ағымдық қолданыстағы реттілік бойынша орындалатын жұмыстың ұзақтығы:

 1. 1000 В-қа дейін бір ауысымнан артық емес

 2. 1000 В-қа дейін бірнеше ауысымның көлемінде

 3. 1000 В-тан жоғары бір ауысымнан артық емес

 4. 1000 В-тан жоғары бір ауысымның ғана көлемінде

 5. 1000 В-қа дейін екі жұмыс ауысымының көлемінде 1. Ағымдық қолданыстағы реттілік бойынша орындалатын жұмыстың тізімін анықтайтын тұлға:

 1. Өкімхатты беруші адам

 2. Электр шаруашылығына жауапты адам

 3. Жұмыстың жауапкершілікті жетекшісі

 4. Бас инженер

 5. Кәсіпорын жетекшісі 1. Ағымдық қолданыстағы реттілік бойынша орындалатын жұмыстарда жарлық беру құқығына ие тұлға:

 1. Өкімхатты беруші адам

 2. Электр шаруашылығына жауапты адам

 3. Жұмыстың жауапкершілікті жетекшісі

 4. Бас инженер

 5. Кәсіпорын жетекшісі 1. Ағымдық қолданыстағы реттілік бойынша орындалатын жұмыс кезінде бұйрық беру құқығына ие тұлға:

 1. Өкімхатты беруші адам

 2. Электр шаруашылығына жауапты адам

 3. Жұмыстың жауапкершілікті жетекшісі

 4. Бас инженер

 5. Кәсіпорын жетекшісі 1. Электр қондырғысының қажетті режимін жүргізуіне, ауыстырғыштардың өндірісіне, құрылғыларды зерттеуге, құрылғыны жөндеу жұмысына, техникалық қызмет көрсетуге дайындауға байланысты жұмыстардың жіктелуі қандай?

 1. Кернеуді алу арқылы жұмыс

 2. Ағымдық қолданыстағы реттілік бойынша орындалатын жұмыс

 3. Техникалық қызмет көрсету

 4. Жедел қызмет көрсету

 5. Зерттеп, байқау 1. Электр қондырғысында өздігінен жұмыс істеуге құқылы рұқсаттылығы бар қызметкерлердің біліктілік тобы:

 1. 1000 В-қа дейін ІІ кем емес, 1000 В-тан жоғары ІІІ кем емес

 2. 1000 В-қа дейін ІІІ кем емес, 1000 В-тан жоғары IV кем емес

 3. 1000 В-қа дейін және одан жоғары ІІІ кем емес

 4. 1000 В-қа дейін және одан жоғары IV кем емес

 5. ІІ-ден V аралығындағы барлық 1. Құрылғының қалыпты жұмыс істеуіне кедергі жасайтын бүлінулер мен ақаулықтарды жоюға арналған жұмыстар:

 1. Кернеуді алу арқылы жұмыс

 2. Ағымдық қолданыстағы реттілік бойынша орындалатын жұмыс

 3. Техникалық қызмет көрсету

 4. Жедел қызмет көрсету

 5. Шұғыл жұмыстар

13. Кернеуді түсірмей отырып орындалатын жұмыстардың қатарына келесі жұмыстарды жатқызуға болмайды:

1) кернеуде тұрған ток өткізетін бөліктерге жанасу арқылы орындалатын, 2) ток өткізетін бөліктерден аралығы қалыптыдан әлдеқайда аз аралықта орындалатын, 3) ток өткізетін бөліктерден аралығы қалыптыдан әлдеқайда көп аралықта орындалатын, 4) жетеленген кернеуде тұрған ток өткізгіш бөліктерге жанасу арқылы орындалатын, 5) жетеленген потенциалда тұрған ток өткізгіш бөліктерге жанасу арқылы орындалатын. 1. 1)

 2. 2)

 3. 3)

 4. 4)

 5. 5) 1. Өшірілген ауа желісінің одан кернеуі әлдеқайда жоғары желімен қиылысып орындалатын жұмысты қандай жұмысқа жатқызады?

 1. Ток өткізгіш бөліктерден кернеуді түсірмей істелінген жұмыс

 2. Кернеуді түсіру арқылы орындалатын жұмыс

 3. Ағымдағы қолданыс реттілігімен орындалатын жұмыс

 4. Техникалық қызмет көрсету

 5. Ток өткізгіш бөліктерден немесе оларға жақын аралықтан кернеуді түсірмей істеленетін жұмыс 1. Жетеленген потенциал кезінде орындалатын жұмысты келесіге жіктейді:

 1. Ток өткізгіш бөліктерден кернеуді түсірмей істелінген жұмыс

 2. Кернеуді түсіру арқылы орындалатын жұмыс

 3. Ағымдағы қолданыс реттілігімен орындалатын жұмыс

 4. Техникалық қызмет кө

 5. Ток өткізгіш бөліктерден немесе оларға жақын аралықтан кернеуді түсірмей істеленетін жұмыс 1. Қандай жағдайда өшірілген ток өткізгіш бөліктер жетеленген кернеудің қол астында болуы мүмкін?

 1. Ток өткізетін бөліктерден аралығы қалыптыдан әлдеқайда көп аралықта орындалатын жұмыс

 2. Ток өткізетін бөліктерден аралығы қалыптыдан әлдеқайда аз аралықта орындалатын жұмыс

 3. Ток өткізгіш бөліктерден кернеуді түсірмей істелінген жұмыс

 4. Ток өткізгіш бөліктерден кернеуді түсіру арқылы істелінетін жұмыс

 5. Сырттай орнатылған электр қондырғыларында істелінетін жұмыс

17. Ағымдағы қолданыстағы реттілік бойынша орындалатын жұмыс келесі тұлғалармен жүзеге асырылады:

а) электротехникалық қызметкерлер,

б) жедел-жөндеу қызметкерлері,

в) жедел кызметкерлер,

г) жөндеу қызметкерлері,

д) инженерлі-техникалық қызметкер. 1. а) және б)

 2. б) және в)

 3. в) және г)

 4. г) және д)

 5. д) және а) 1. Егер өшірілген ток өткізгіш бөліктер қалған кернеулері бар бөліктерден арашаланып, бөлек қоршалып тұрса, онда орындалатын жұмыс келесіге жатқызылады:

 1. Ток өткізгіш бөліктерден кернеуді түсірмей істелінген жұмыс

 2. Кернеуді түсіру арқылы орындалатын жұмыс

 3. Ағымдағы қолданыс реттілігімен орындалатын жұмыс

 4. Техникалық қызмет көрсету

 5. Ток өткізгіш бөліктерден немесе оларға жақын аралықтан кернеуді түсірмей істеленетін жұмыс 1. Қандай тұлғаға өкімхатпен жұмыс барысында өзінің жеке жұмыстарын қатар орындауына тыйым салынады?

 1. Өкімхатты беруші тұлға 1. Жұмысты өндіруші тұлға

 2. Жұмыстың жауапты жетекшісі

 3. Жұмысқа жіберуші тұлға

 4. Бақылаушы тұлға

 1. Өкімхатпен жұмыс істеу барысында жауапты тұлғалардың қызметін қатар орындау мүмкіндігін қандай тұлға анықтайды?

 1. Жұмыстың жауапты жетекшісі

 2. Өкімхатты беруші тұлға

 3. Электр шаруашылығына жауапты тұлға

 4. Бас инженер

 5. Кәсіпорынның жетекшісі

13-БЛОГ
1. Кернеуді түсіру аркылы орындалатын жұмыстардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге арналған техникалық шаралардың реті қандай? - 1) қажетті өшірулердің өндірісі; 2) ток өткізгіш бөліктерде кернеудің болмауын қадағалау; жерге тұйықтауды орындау; 3) жұмыс орнын қоршау; 4) тыйым салушы плакаттарды ілу; 5) «Жерге тұйықталған» атты ескертуші плакаттарды ілу.

 1. 1,2,3,4,5 1. 1,2,3,5,4 1. 1,2,5,4,3 1. 1,2,4,5,3 1. 1,2,4,3,5

2. «Қоспа! Адамдар жұмыс істеп жатыр!» атты тыйым салушы плакатты сөндірулі қандай аспапқа ілмейді?

 1. Қол жетекті аппараттарының жетектеріне

 2. Ажыратқыштардың пневматикалық жетектеріне

 3. Дистанционды басқарудың батырмаларына

 4. Жергілікті басқарудың батырмаларына

 5. Алынган сақтандырғыштардың орнына

3. Ажыратылған тізбектегі қол жетекті аппараттың жетегінде қандай плакат ілінуі керек?

 1. «Ашпа! Адамдар жұмыс істеп жатыр»

 2. «Қоспа! Желіде жұмыс істеп жатыр»

 3. «Қоспа! Адамдар жұмыс істеп жатыр»

 4. «Қоспа! Сөндірулі»

«Жерге тұйықталған»

4. Тыйым салушы плакаттардың қайсысын өшіп тұрған, бірақ оның бойында жұмыс істелініп жатқан кабельді желіге іледі? 1. «Ашпа! Адамдар жұмыс істеп жатыр»

 2. «Қоспа! Желіде жұмыс істелініп жатыр»

 3. «Қоспа! Адамдар жұмыс істеп жатыр»

 4. «Қоспа! Сөндірулі»

 5. «Жерге тұйықталған»

5. Плакаттардың қайсысы ажыратылған тізбектегі ажыратқыштың пневматикалық жетегінің тиегіне ілінуі тиіс?

 1. «Ашпа! Адамдар жұмыс істеп жатыр»

 2. «Қоспа! Желіде жұмыс істелініп жатыр»

 3. «Қоспа! Адамдар жұмыс істеп жатыр»

 4. «Қоспа! Сөндірулі»

 5. «Жерге тұйықталған» 1. Тыйым салушы плакат «Қоспа! Желіде жұмыс істелініп жатыр» қайда ілінеді?

 1. Өшірілген кабельді желіде

 2. Ажыратқыштың пневматикалық жетегінің тиегіне

 3. Сақтандырғыштары алынған жерлерде

 4. Ажыратылған басқарушы тізбектің аппаратында

 5. Ажыратылған күштік тізбектің аппаратында 1. 1000 В-қа дейінгі кернеудің жоқтығын тексеру қандай аспаппен жүзеге асырылады?

 1. Тұрақты вольтметрмен

 2. Тасымалды вольтметрмен

 3. Оқшаулағыш кемпірауызбен

 4. Кернеуді көрсеткішпен

 5. Бақылау шамымен 1. Кернеуді алумен орындалатын жұмыстардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында жүргізілетін техникалық шараларды қандай тұлға өткізеді?

 1. Жұмысты өндіруші тұлға

 2. Жұмыстың жетекшісі

 3. Жұмысқа рұқсат беруші тұлға

 4. Жұмысқа жіберуші тұлға

 5. Өкімхатты немесе жарлықты беруші тұлға 1. Өкімхатқа сәйкес жұмыс орнын даярлау қызметін кім орындайды?

 1. Жұмысты өндіруші тұлға

 2. Жұмыстың жетекшісі

 3. Жұмысқа рұқсат беруші тұлға

 4. Жұмысқа жіберуші тұлға

 5. Өкімхатты немесе жарлықты беруші тұлға 1. Жұмыс орнын қоршау қажет емес, егер:

 1. Егер жақын маңда кернеулері бар ток өткізгіш бөліктер қалса

 2. Егер ток өткізгіш бөліктер жетеленген кернеуге түссе

 3. Егер ток өткізгіш бөліктер потенциалдың әсерінің астында болса

 4. Егер жұмыс ҮҚ-да бірнеше жалғануларда орындалса

 5. Егер ток өткізгіш бөліктерде және олардың маңайында кернеу алынып тасталса 1. 1000 В-қа дейінгі электр қондырғыларында кернеулері алынбай істелетін жұмыстар кезінде ток өткізгіш бөліктер мен уақытша қоршаулардың арасындағы ең кіші ара қашықтық:

 1. 0,6 метр

 2. 0,6 метрден кем

 3. 1,0 метрден артық

 4. Мөлшерленбейді

 5. 1,0 метрден кем 1. 135 кВ қондырғыларында кернеулері алынбай орындалатын жұмыстар кезінде ток өткізгіш бөліктер мен уақытша қоршаулар арасындағы ең кіші ара қашықтық:

 1. 0,6 метр

 2. 0,6 метрден кем

 3. 1,0 метрден артық

 4. Мөлшерленбейді

 5. 1,0 метрден кем 1. Егер жұмыс орнын қоршау мүмкін емес болса, келесі қауіпсіздік шарасын қолданады: 1. Оқшаулағыш аралықты орнату

 2. Нұсқамалары жазылған плакаттарды ілу

 3. Тыйым салушы плакаттарды ілу

 4. Бақылаушы белгіленеді

 5. Тасымалды жерге тұйықтатқыш құрылғыларды салу 1. Жұмыс орнының уақытша қоршауында қандай плакат ілінеді?

 1. «Жолама! Өлтіреді»

 2. «Кіру осында!»

 3. «Жұмыс істеу осында»

 4. «Тоқта! Кернеу»

 5. «Қауіпті! Кернеу» 1. «Кіру осында!» деген плакат қайда ілінеді?

 1. Уақытша қоршауларға

 2. Тұрақты сатылар мен құрылымдарға

 3. Құрылымның қондырғысымен шектескен жерінде

 4. Сөндірілген қондырғыға

 5. Тасымалды сатылар мен басқыштарға 1. Тасымалды жерге тұйықтатқыштарды орнатудың ретін анықтау керек – а) жерге тұйықтатқыш құрылғыға жалғау, б) ТҚ-мен жалғайтын орынды тазалау, в) кернеудің жоқтығын тексеру, г) ток өткізгіш бөлікке қосу, д) жұмыс орнын қоршау.

 1. б, а, в, г

 2. д, а, г, в

 3. г, в, а

 4. б, а, г, д

 5. а, в, г, д 1. Тасымалды жерге тұйықтатқыштарды жинап, алып тастаудың ретін анықтау керек – 1) жерге тұйықтатқыш құрылғыдан ажырату, 2) кернеудің жоқтығын тексеру, 3) ток өткізгіш бөліктен ажырату, 4) жұмыс орнындағы қоршауды алып тастау.

 1. 1, 2, 3

 2. 3, 1

 3. 4, 3, 1

 4. 2, 3, 1. 1,3 1. 1000 В-қа дейінгі қондырғыларда жалғануларды жерге тұйықтаудың қажеттілігі мен мүмкіндігін кім анықтайды?

 1. Жұмысқа жіберуші тұлға

 2. Жұмысты өндіруші тұлға

 3. Жұмыстың жетекшісі

 4. Жұмысқа рұқсат беруші тұлға

 5. Өкімхатты немесе жарлықты беруші тұлға 1. 1000 В-тан жоғары үлестіргіш құрылғыларда нелер жерге тұйықталуы керек?

 1. Көрінетін ажырауды қамтамасыз ететін ток өткізгіш бөліктер

 2. Ажыратылған барлық фазалардың ток өткізгіш бөліктері

 3. Ажыратылған кабельдің түйіндері

 4. Расшиновкамен ажыратылған бөліктер

 5. Ток өткізгіш бөліктердің жеке фазалары 1. Қандай жағдайда жерге тұйықтау тікелей 1000 В-тан жоғары ҮҚ-ның жұмыс орнында орналастырылады?

 1. Егер жұмыс орны жетеленетін кернеудің әсерінің астында болу мүмкіндігінде

 2. Егер жұмыс орны кернеулері бар ток өткізгіш бөліктерге жақын орналасса

 3. Барлық жағдайда

 4. Егер жұмыс құрама шиналарда орындалса

 5. Егер кернеудің әсерінің астында тұрған бөліктердің көрінетін ажырауы жоқ болса


14-БЛОГ
1.Аталған электр қорғаныстық құралдардың қайсысы 1000 В-қа дейінгі қондырғыларда негізгілердің қатарына жатпайды?

 1. Электр өлшегіш кемпірауыздар

 2. Диэлектриктік қолғаптар

 3. Оқшаулағыш қол аспабы

 4. Кернеуді көрсеткіштер

 5. Диэлектриктік кілемдер

2. Токтың әсерінен қорғамайтын электр қорғаныстық құралдар:

 1. Ұжымдық қорғанысқа арналған құралдар

 2. Жеке қорғанысқа арналған құралдар

 3. Қосымша қорғаныстық құралдар

 4. Жеке қолдануға арналған құралдар

 5. Негізгі қорғаныстық құралдар

3. Оқшауланған тұтқасы бар слесарлы-монтажды аспаптар электр қорғаныстық құралдардың қандай тобына жатады?

 1. Ұжымдық қорғанысқа арналған құралдар

 2. 1000 В-қа дейінгі қосымша қорғаныстық құралдар

 3. 1000 В-қа дейінгі қосымша қорғаныстық құралдар

 4. 1000 В-қа дейінгі негізгі қорғаныстық құралдар

 5. 1000 В-тан жоғары қосымша қорғаныстық құралдар

4. Оқшауланған зілтемір электр қорғаныстық құралдардың қайсысына жатады?

 1. Ұжымдық қорғанысқа арналған құралдар

 2. Жеке қорғанысқа арналған құралдар

 3. Қосымша қорғаныстық құралдар

 4. Жеке қолдануға арналған құралдар

 5. Негізгі қорғаныстық құралдар

5. Диэлектриктік резеңке етік пен кебістер электр қорғаныстық құралдардың қайсысына жатады?

 1. Ұжымдық қорғанысқа арналған құралдар

 2. Жеке қорғанысқа арналған құралдар

 3. Қосымша қорғаныстық құралдар

 4. Жеке қолдануға арналған құралдар

 5. Негізгі қорғаныстық құралдар 1. Шешіліп, тасымалданатын экрандық жинақталым қандай қорғаныстық құралдарға жатады?

 1. Электр қорғаныстық құралдарға

 2. Электр өрістерінен қорғауға арналған құралдарға

 3. Қосымша қорғаныстық құралдарға

 4. Жеке қолдануға арналған құралдарға

 5. Негізгі қорғаныстық құралдарға 1. Оқшаулағыш зілтемірді сақтаудың шарттары келесілерді тізімнен шығаруды ескеру керек – а) қабырғалармен жанасу, б) сөрелерде сақтау, в) құрғақ бөлмелерде сақтау, г) иілу, д) арнайы шкафтарда сақтау.

 1. а, б,

 2. б, в

 3. г, д

 4. а, д

 5. а, г 1. Электр қорғаныстық құралдардың (ЭҚҚ) қандай түрлерінде мынадай мөртаңба басылады – 1. Барлық электр қорғаныстық құралдарда

 2. Резеңке мен полимерлерден жасалған электр қорғаныстық құралдарда

 3. Оқшауланған аспапта

 4. Қондырғының кернеуіне тәуелді электр қорғаныстық құралдарда

 5. Қондырғының кернеуінен тәуелсіз электр қорғаныстық құралдарда 1. Электр қорғаныстық құралдардың (ЭҚҚ) қандай түрлерінде мынадай мөртаңба басылады – 1. Барлық электр қорғаныстық құралдарда

 2. Қосымша қорғаныстық құралдарда

 3. Негізгі қорғаныстық құралдарда

 4. Қондырғының кернеуіне тәуелді электр қорғаныстық құралдарда

 5. Қондырғының кернеуінен тәуелсіз электр қорғаныстық құралдарда 1. Бірнеше бөліктерден тұратын зілтемір қалай нөмірленуі керек?

 1. Әрбір бөліктің өз нөмірі болуы тиіс

 2. Әрбір бөліктің жалпы нөмірі болуы тиіс

 3. Нөмір тек қана оқшаулағыш бөлікте қойылады

 4. Нөмір тек қана жұмыс бөлігінде қойылады

 5. Нөмір әрбір жеке бөліктерде қойылмауы керек 1. Электр қорғаныстық құралдардың (ЭҚҚ) қайсысы басқа ЭҚҚ-дың түрлерінен бөлек шкафтар мен сөрелерде сақталынуы керек?

 1. Тек қана оқшаулағыш зілтемірлер

 2. Тек қана оқшаулағыш кемпірауыздар

 3. Диэлектриктік кілемдер

 4. Тасымалды жерге тұйықтатқыштар

 5. Оқшаулағыш құрылғылар мен аспаптар 1. Электр қорғаныстық құралдардың (ЭҚҚ) қайсысын қабырғалардың беткі қабатына жанастыру арқылы сақтауға болмайды?

 1. Оқшаулағыш зілтемірлер

 2. Диэлектриктік кілемдер

 3. Тасымалды жерге тұйықтатқыштар

 4. Оқшаулағыш құрылғылар мен аспаптар

 5. Қауіпсіздік плакаттары 1. Аталған электр қорғаныстық құралдардың қайсысы 1000 В-қа дейінгі негізгі құралдарға жатады?

 1. Диэлектриктік резеңке етіктер

 2. Диэлектриктік кебістер

 3. Диэлектриктік кілемдер

 4. Диэлектриктік қолғаптар

 5. Диэлектриктік қалпақ 1. Аталған электр қорғаныстық құралдардың қайсысы 1000 В-тан жоғары негізгі құралдарға жатады?

 1. Тасымалдау мен потенциалдарды тегістеуге арналған зілтемірлер

 2. Диэлектриктік резеңке етіктер

 3. Диэлектриктік кебістер

 4. Оқшауланған қалпақтар

 5. Оқшауланған кемпірауыздар 1. Сызықты кернеудің үш еселі мәніне тең, бірақ, 40 кВ-тан кем емес кернеуде сынақтан өткізілген электр қорғаныстық құралдар қандай кернеуге есептелінеді?

 1. 1-35 кВ

 2. 35 кВ және одан жоғары

 3. 110 кВ және одан жоғары

 4. 220 кВ және одан жоғары

 5. 1 кВ-қа дейін 1. Фазалық кернеудің үш еселі мәніне тең кернеуде сынақтан өткізілетін электр қорғаныстық құралдар қандай кернеуге есептелінеді?

 1. 1-35 кВ

 2. Тек қана 35 кВ

 3. 110 кВ және одан жоғары

 4. 220 кВ және одан жоғары

 5. 1 кВ-қа дейін 1. 1000 В-қа дейінгі оқшауланған қорғаныстық құралдар үшін толық сынақты кернеуді ұстаудың ұзақтығы қандай?

 1. 0,5 минут

 2. 1 минут

 3. 3 минут

 4. 5 минут

 5. Мөлшерленбейді 1. Қабат-қабат диэлектриктерден тұратын оқшауланған қорғаныстық құралдар үшін толық сынақты кернеуді ұстаудың ұзақтығы қандай?

 1. 1 минут

 2. 5 минут

 3. Мөлшерленбейді

 4. 3 минут

 5. 0,5 минут 1. Аталған электр қорғаныстық құралдардың қайсысы 1 кВ-қа дейінгі негізгі және 1 кВ-тан жоғары қосымша құралдарға жатады?

 1. Диэлектриктік резеңке етіктер

 2. Диэлектриктік кебістер

 3. Диэлектриктік кілемдер

 4. Диэлектриктік қолғаптар

 5. Диэлектриктік қалпақ 1. Есептелген кернеуі (1-35) кВ болатын электр қорғаныстық құралдар қандай кернеуде сынақтан өткізілуі керек?

 1. Сызықты кернеудің үш еселі мәніне тең

 2. Фазалы кернеудің үш еселі мәніне тең

 3. Номиналды

 4. Кернеуі 35 кВ

 5. Кернеуі 1 кВ

15-БЛОГ


  1. 1000 В-қа дейінгі электр қондырғыларында рұқсат беруші өкімхатты қандай тұлға беруге құқылы?

 1. (III) үштен кем емес рұқсат беруші тобы бар әкімшілік-техникалық қызметкерлер

 2. (IV) төрттен кем емес рұқсат беруші тобы бар әкімшілік-техникалық қызметкерлер

 3. (III) үштен кем емес рұқсат беруші тобы бар жедел қызметкерлер

 4. (IV) төрттен кем емес рұқсат беруші тобы бар жедел қызметкерлер

 5. (IV) төрттен кем емес рұқсат беруші тобы бар жөндеу қызметкерлері  1. 1000 В-тан жоғары электр қондырғыларында жұмысқа рұқсат беруші өкімхатты қандай тұлға беруге құқылы?

 1. (IV) төрттен кем емес рұқсат беруші тобы бар әкімшілік-техникалық қызметкерлер

 2. (V) бестен кем емес рұқсат беруші тобы бар әкімшілік-техникалық қызметкерлер

 3. (III) үштен кем емес рұқсат беруші тобы бар жедел қызметкерлер

 4. (IV) төрттен кем емес рұқсат беруші тобы бар жедел қызметкерлер

 5. (IV) төрттен кем емес рұқсат беруші тобы бар жөндеу қызметкерлері  1. 1000 В-тан жоғары электр қондырғыларындағы жұмыстарға жауапты жетекші:

 1. (IV) төрттен кем емес рұқсат беруші тобы бар әкімшілік-техникалық қызметкерлер

 2. (V) бестен кем емес рұқсат беруші тобы бар әкімшілік-техникалық қызметкерлер

 3. (III) үштен кем емес рұқсат беруші тобы бар жедел қызметкерлер

 4. (IV) төрттен кем емес рұқсат беруші тобы бар жедел қызметкерлер

 5. (IV) төрттен кем емес рұқсат беруші тобы бар жөндеу қызметкерлері  1. 1000 В-қа дейінгі электр қондырғыларындағы жұмысқа жауапты жетекші:

 1. (IV) төрттен кем емес рұқсат беруші тобы бар әкімшілік-техникалық қызметкерлер

 2. (V) бестен кем емес рұқсат беруші тобы бар әкімшілік-техникалық қызметкерлер

 3. (III) үштен кем емес рұқсат беруші тобы бар жедел қызметкерлер

 4. (IV) төрттен кем емес рұқсат беруші тобы бар жедел қызметкерлер

 5. (IV) төрттен кем емес рұқсат беруші тобы бар жөндеу қызметкерлері  1. 1000 В-қа дейінгі электр қондырғыларына жұмыс істеуге жіберуші тұлға:

 1. (IV) төрттен кем емес рұқсат беруші тобы бар әкімшілік-техникалық қызметкерлер

 2. (V) бестен кем емес рұқсат беруші тобы бар әкімшілік-техникалық қызметкерлер

 3. (III) үштен кем емес рұқсат беруші тобы бар жедел қызметкерлер

 4. (IV) төрттен кем емес рұқсат беруші тобы бар жедел қызметкерлер

 5. (IV) төрттен кем емес рұқсат беруші тобы бар жөндеу қызметкерлері  1. 1000 В-тан жоғары электр қондырғыларына жұмыс істеуге жіберуші тұлға:

 1. (IV) төрттен кем емес рұқсат беруші тобы бар әкімшілік-техникалық қызметкерлер

 2. (V) бестен кем емес рұқсат беруші тобы бар әкімшілік-техникалық қызметкерлер

 3. (III) үштен кем емес рұқсат беруші тобы бар жедел қызметкерлер

 4. (IV) төрттен кем емес рұқсат беруші тобы бар жедел қызметкерлер

 5. (IV) төрттен кем емес рұқсат беруші тобы бар жөндеу қызметкерлері  1. 1000 В-тан жоғары электр қондырғыларындағы жұмыстың өндірісін бақылаушы тұлға:

 1. (IV) төрттен кем емес рұқсат беруші тобы бар әкімшілік-техникалық қызметкерлер

 2. (V) бестен кем емес рұқсат беруші тобы бар әкімшілік-техникалық қызметкерлер

 3. (III) үштен кем емес рұқсат беруші тобы бар жедел қызметкерлер

 4. (IV) төрттен кем емес рұқсат беруші тобы бар жедел қызметкерлер

 5. (IV) төрттен кем емес рұқсат беруші тобы бар жөндеу қызметкерлері  1. 1000 В-қа дейінгі электр қондырғыларындағы жұмыстың өндірісін бақылаушы тұлға:

 1. (IV) төрттен кем емес рұқсат беруші тобы бар әкімшілік-техникалық қызметкерлер

 2. (V) бестен кем емес рұқсат беруші тобы бар әкімшілік-техникалық қызметкерлер

 3. (III) үштен кем емес рұқсат беруші тобы бар жедел қызметкерлер

 4. (IV) төрттен кем емес рұқсат беруші тобы бар жедел қызметкерлер

 5. (IV) төрттен кем емес рұқсат беруші тобы бар жөндеу қызметкерлері  1. 1000 В-қа дейінгі электр қондырғыларындағы жұмыстарды өндіруші тұлға қандай рұқсат беруші тобына ие болуы керек?

 1. Үштен кем емес (III)

 2. Төрттен кем емес (IV)

 3. Бестен кем емес (V)

 4. Төрт (IV)

 5. Үш (III)  1. 1000 В-тан жоғары электр қондырғыларындағы жұмыстарды өндіруші тұлға қандай рұқсат беруші тобына ие болуы керек?

 1. Үштен кем емес (III)

 2. Төрттен кем емес (IV)

 3. Бестен кем емес (V)

 4. Төрт (IV)

 5. Үш (III)  1. Қандай тұлғаға өз міндеттерінен бөлек қауіпсіз жұмыстың өндірісіне жауапты болу қызметін қатар алуға болмайды?

 1. Жұмысқа рұқсат беруші тұлға мен жұмысты өндіруші тұлға

 2. Өкімхатты беруші тұлға мен жұмысқа жіберуші тұлға

 3. Өкімхатты беруші тұлға мен жұмыс жетекшісі

 4. Жұмысты өндіруші тұлға мен жұмысқа жіберуші тұлға

 5. Өкімхатты беруші тұлға мен жұмысқа рұқсат беруші тұлға  1. Аталған тұлғалардың қайсысына өз міндеттерінен басқа жұмыстың қауіпсіз өндірісіне жауаптылық міндетін қатар алуға рұқсат берілмейді?

 1. Жұмысқа рұқсат беруші тұлға

 2. Жұмысқа жіберуші тұлға

 3. Жұмыс жетекшісі

 4. Жұмысты өндіруші тұлға

 5. Бақылаушы тұлға  1. Электр қондырғыларындағы жұмысқа тиянақты әрі әділ кіру рұқсатын беруге қандай тұлға жауапты?

 1. Жұмысқа өкімхат беруші тұлға

 2. Жұмысқа жіберуші тұлға

 3. Жұмыс жетекшісі

 4. Жұмысты өндіруші тұлға

 5. Бақылаушы тұлға  1. Жұмысқа кіру рұқсатын бермей тұрып, бригада мүшелеріне толық және сапалы нұсқаманы жүргізу міндетіне қандай тұлға жауап береді?

 1. Жұмысқа өкімхатты беруші тұлға

 2. Жұмыс жетекшісі

 3. Жұмысты өндіруші тұлға

 4. Жұмысқа жіберуші тұлға

 5. Бақылаушы тұлға  1. Жұмыс орнын даярлау кезіндегі орындалатын техникалық шаралардың дұрыс және нақты өтуіне жауапты тұлға:

 1. Жұмысқа өкімхатты беруші тұлға

 2. Жұмыс жетекшісі

 3. Жұмысты өндіруші тұлға

 4. Жұмысқа жіберуші тұлға

 5. Бақылаушы тұлға  1. Жұмысқа кіруге рұқсат беруші тұлға:

 1. Әкімшілік-техникалық қызметкер

 2. Жедел қызметкер

 3. Жөндеу қызметкері

 4. Электротехнологиялық қызметкер

 5. Жедел- жөндеу қызметкері  1. Өкімхатта көрсетілген барлық қауіпсіздік шараларының орындалуы мен жеткіліктілігіне жауапты тұлға:

 1. Жұмысқа өкімхатты беруші тұлға

 2. Жұмыс жетекшісі

 3. Жұмысты өндіруші тұлға

 4. Жұмысқа жіберуші тұлға

 5. Бақылаушы тұлға  1. 1000 В-қа дейінгі электр қондырғыларында өздігінен жұмыс істеуге құқығы бар тұлғалардың рұқсат беруші топтары қандай болуы тиіс?

 1. Үш

 2. Төрт

 3. Үштен кем емес

 4. Төрттен кем емес

 5. Бестен кем емес  1. 1000 В-тан жоғары электр қондырғыларында өздігінен жұмыс істеуге құқығы бар тұлғалардың рұқсат беруші топтары қандай болуы тиіс?

 1. Үш

 2. Төрт

 3. Үштен кем емес

 4. Төрттен кем емес

 5. Бестен кем емес  1. Жалпыға ортақ электр қондырғыларында жұмыс істейтін электротехнологиялық қызметкерлердің рұқсат беруші тобы қандай болуы тиіс?

 1. Екі

 2. Үш

 3. Екі және үш

 4. Төрт

 5. Үш және төрт

16-БЛОГ
1.«Қоспа! Адамдар жұмыс істеп жатыр» атты электр қорғаныстық плакаты қандай топқа жатады?

 1. Ескертуші

 2. Көрсеткіш

 3. Нұсқаушы

 4. Рұқсат беруші

 5. Тыйым салушы

2.« Қоспа! Желіде жұмыс істелініп жатыр» атты электр қорғаныстық плакаты қандай топқа жатады? 1. Ескертуші

 2. Көрсеткіш

 3. Нұсқаушы

 4. Рұқсат беруші

 5. Тыйым салушы

3.«Қоспа! Желіде жұмыс істелініп жатыр» деген электр қорғаныстық плакаты қандай құрылғымен жұмыс кезінде ілінеді? 1. Күш трансформаторларында

 2. Реакторларда

 3. Электр тасымалдағыш желілерде

 4. Электр қозғалтқыштарында

 5. Пневматикалық түтіктердің тиегінде

4.«Ашпа! Адамдар жұмыс істеп жатыр» деген электр қорғаныстық плакаты қандай құрылғымен жұмыс кезінде ілінеді? 1. Күш трансформаторларында

 2. Реакторларда

 3. Электр тасымалдағыш желілерде

 4. Электр қозғалтқыштарында

 5. Пневматикалық түтіктердің тиегінде

5.«Жерге тұйықталған» деген электр қорғаныстық плакаты қандай топқа жатады? 1. Ескертуші

 2. Көрсеткіш

 3. Нұсқаушы

 4. Рұқсат беруші

 5. Тыйым салушы

6.«Кіру осында!» атты электр қорғаныстық плакаты қандай топқа жатады? 1. Ескертуші

 2. Көрсеткіш

 3. Нұсқаушы

 4. Рұқсат беруші

 5. Тыйым салушы

7.«Жұмысты осында орындау!» атты электр қорғаныстық плакаты қандай топқа жатады? 1. Ескертуші

 2. Көрсеткіш

 3. Нұсқаушы

 4. Рұқсат беруші

 5. Тыйым салушы

8.«Жолама! Өлтіреді» атты электр қорғаныстық плакаты қандай топқа жатады? 1. Ескертуші

 2. Көрсеткіш

 3. Нұсқаушы

 4. Рұқсат беруші

 5. Тыйым салушы

9.Қауіпсіздік плакаттарының қайсысы нұсқаушы плакатқа жатады? 1. «Жолама! Өлтіреді»

 2. «Жұмысты осында орындау!»

 3. «Жерге тұйықталған»

 4. «Ашпа! Адамдар жұмыс істеп жатыр»

 5. «Қоспа! Желіде жұмыс істелініп жатыр», «Қоспа! Адамдар жұмыс істеп жатыр»

10.Қауіпсіздік плакаттарының қайсысы көрсеткіш плакатқа жатады? 1. «Жолама! Өлтіреді»

 2. «Жерге тұйықталған»

 3. «Ашпа! Адамдар жұмыс істеп жатыр»

 4. «Кіру осында!»

 5. «Қоспа! Желіде жұмыс істелініп жатыр», «Қоспа! Адамдар жұмыс істеп жатыр»

11.Қауіпсіздік плакаттарының қайсысы нұсқаушы плакатқа жатады? 1. «Жолама! Өлтіреді»

 2. «Жерге тұйықталған»

 3. «Ашпа! Адамдар жұмыс істеп жатыр»

 4. «Қоспа! Желіде жұмыс істелініп жатыр»

 5. «Кіру осында!»

12.Қауіпсіздік плакаттарының қайсысы тыйым салушы плакатқа жатады? 1. «Жолама! Өлтіреді»

 2. «Жерге тұйықталған»

 3. «Ашпа! Адамдар жұмыс істеп жатыр»

 4. «Кіру осында!»

 5. «Жұмысты осында орындау!»

13.Қауіпсіздік плакаттарының қайсысы тыйым салушы плакатқа жатады? 1. «Жолама! Өлтіреді»

 2. «Жерге тұйықталған»

 3. «Қоспа! Желіде жұмыс істелініп жатыр»

 4. «Кіру осында!»

 5. «Жұмысты осында орындау!»

14.Қауіпсіздік плакаттарының қайсысы ажыратқыштың жетегінің тұтқасына ілінеді? 1. «Жолама! Өлтіреді»

 2. «Жұмысты осында орындау!»

 3. «Жерге тұйықталған»

 4. «Ашпа! Адамдар жұмыс істеп жатыр»

 5. «Қоспа! Адамдар жұмыс істеп жатыр»

15.Қауіпсіздік плакаттарының қайсысы кернеудің әсерінде қалып қалған ток өткізгіш бөліктердің уақытша қоршауларына ілінеді? 1. «Тоқта! Кернеу»

 2. «Жолама! Өлтіреді»

 3. «Жұмысты осында орындау!»

 4. «Жерге тұйықталған»

 5. «Қоспа! Адамдар жұмыс істеп жатыр»

16.Электротехникалық қызметкерлердің қайсысы қауіпсіздік плакаттарын іледі?
 1. Жұмысқа өкімхатты беруші тұлға

 2. Жұмыс жетекшісі

 3. Бақылаушы тұлға

 4. Жұмысқа жіберуші тұлға

 5. Бригада мүшесі

17.«Ашпа! Адамдар жұмыс істеп жатыр» атты электр қорғаныстық плакатты қандай топқа жатқызады? 1. Ескертуші

 2. Нұсқаушы

 3. Көрсеткіш

 4. Рұқсат беруші

 5. Тыйым салушы

18.«Қоспа! Желіде жұмыс істелініп жатыр» атты электр қорғаныстық плакатты қандай топқа жатқызады? 1. Ескертуші

 2. Нұсқаушы

 3. Көрсеткіш

 4. Рұқсат беруші

 5. Тыйым салушы

19.Қауіпсіздік плакаттарын шешуге электротехникалық қызметкердің қайсысы құқылы? 1. Жұмысты өндіруші тұлға

 2. Жұмыс жетекшісі

 3. Жұмысқа өкімхатты беруші тұлға

 4. Жұмысқа жіберуші тұлға

 5. Бригада мүшелері

20.«Жұмысты осында орындау!» атты электр қауіпсіздік плакатын қай жерге іледі? 1. Тұрақты құрылымдарда

 2. Уақытша құрылымдарда

 3. Тасымалды қоршауларда

 4. Өшірілген қондырғының жетегіне

 5. Өшірілген ток өткізгіш бөліктерге17-БЛОГ

1.Қосалқы станцияның АҮҚ-да қондырғыларды экрандау не үшін қажет? 1. Электр магнитты тосқауылдарды азайту үшін

 2. Ток күшінің артуынан қорғау

 3. Қысқа тұйықталудан қорғау

 4. Жанасу кернеуінің мәнін азайту әдісі

 5. Қадам кернеуінің мәнін азайту әдісі

2.Қосалқы станцияның АҮҚ-ның қандай электрлік элементінде сақиналы экранды қолдануға болады? 1. Трансформатор

 2. Кабельді желі

 3. Ток трансформаторы

 4. Ауа желісі

 5. Ғимарат, құрылым

3.Сақиналы экранды қосалқы станцияның АҮҚ-дағы қандай электрлік элементінде орнатуға болады? 1. Трансформатор

 2. Ток күшінің артуын шектегіш

 3. Кабельді желі

 4. Ауа желісі

 5. Ғимарат, құрылым

4.Электр магнитты тосқауылдарды азайту үшін ашық қосалқы станцияларда не қолданылады? 1. Найзағайдан қорғаушы

 2. Жерге тұйықтаушы

 3. Потенциалдарды теңестіру

 4. Потенциалдарды тегістеу

 5. Экрандау

5.Ашық қосалқы станциялардың қондырғыларында сақиналы экрандарды не үшін қолданады? 1. Электр магнитты тосқауылдарды азайту үшін

 2. Потенциалдарды теңестіру үшін

 3. Потенциалдарды тегістеу үшін

 4. Корпустың потенциалын азайту үшін

 5. Найзағайдың тогын азайту үшін

6.Ашық қосалқы станцияның құрылғыларының қайсысы электр магнитты өрістердің әсерінен қорғайды? 1. Электр механикалық құрылғылар

 2. Күш трансформаторлары

 3. Ток күшінің артуын шектегіш

 4. Электронды және электрлік құрылғылар

 5. Электр тогын ажыратқыш

7.Ашық қосалқы станцияның электр магнитты өрістері нені қалыптастырады? 1. Электр магнитты тосқауылдарды

 2. Электр қондырғысындағы қосымша динамикалық әсерлер

 3. Электр қондырғысындағы қосымша термиялық әсерлер

 4. Найзағай тогының қосымша өту жолдары

 5. Электр механикалық тосқауылдар

8.Электр магнитты өрістердің әсерін қандай жолмен әлсіретуге болады? 1. Найзағайдан қорғанысты қолдану арқылы

 2. Экрандауды қолдану арқылы

 3. Жерге тұйықтауды қолдану арқылы

 4. Потенциалдарды теңестіруді қолдану арқылы

 5. Потенциалдарды тегістеуді қолдану арқылы

9.Қосалқы станцияның АҮҚ-дағы электр магнитты өрістердің қайнар көзі: 1. Барлық электр қондырғылар

 2. 35 кВ-қа дейінгі кернеулі электр қондырғылар

 3. 110 кВ және одан жоғары кернеулі электр қондырғылар

 4. 220 кВ және одан жоғары кернеулі электр қондырғылар

 5. 500 кВ және одан жоғары кернеулі электр қондырғылар

10.Қосалқы станцияның АҮҚ-дағы электр магнитты өрістердің әсерінен қорғайтын экрандар қандай материалдардан жасалынады? 1. Мыс

 2. Алюминий

 3. Қоспасы бар алюминий

 4. Болат

 5. Шойын

11.Қосалқы станцияның АҮҚ-да қондырғыларды экрандау не үшін қажет? 1. Электр магнитты тосқауылдарды азайту үшін

 2. Ток күшінің артуынан қорғау

 3. Қысқа тұйықталудан қорғау

 4. Жанасу кернеуінің мәнін азайту әдісі

 5. Қадам кернеуінің мәнін азайту әдісі

12.Қосалқы станцияның АҮҚ-ның қандай электрлік элементінде сақиналы экранды қолдануға болады? 1. Трансформатор

 2. Кабельді желі

 3. Ток трансформаторы

 4. Ауа желісі

 5. Ғимарат, құрылым

13.Сақиналы экранды қосалқы станцияның АҮҚ-дағы қандай электрлік элементінде орнатуға болады? 1. Трансформатор

 2. Ток күшінің артуын шектегіш

 3. Кабельді желі

 4. Ауа желісі

 5. Ғимарат, құрылым

14.Электр магнитты тосқауылдарды азайту үшін ашық қосалқы станцияларда не қолданылады? 1. Найзағайдан қорғаушы

 2. Жерге тұйықтаушы

 3. Потенциалдарды теңестіру

 4. Потенциалдарды тегістеу

 5. Экрандау

15.Ашық қосалқы станциялардың қондырғыларында сақиналы экрандарды не үшін қолданады? 1. Электр магнитты тосқауылдарды азайту үшін

 2. Потенциалдарды теңестіру үшін

 3. Потенциалдарды тегістеу үшін

 4. Корпустың потенциалын азайту үшін

 5. Найзағайдың тогын азайту үшін

16.Ашық қосалқы станцияның құрылғыларының қайсысы электр магнитты өрістердің әсерінен қорғайды? 1. Электр механикалық құрылғылар

 2. Күш трансформаторлары

 3. Ток күшінің артуын шектегіш

 4. Электронды және электрлік құрылғылар

 5. Электр тогын ажыратқыш

17.Ашық қосалқы станцияның электр магнитты өрістері нені қалыптастырады? 1. Электр магнитты тосқауылдарды

 2. Электр қондырғысындағы қосымша динамикалық әсерлер

 3. Электр қондырғысындағы қосымша термиялық әсерлер

 4. Найзағай тогының қосымша өту жолдары

 5. Электр механикалық тосқауылдар

18.Электр магнитты өрістердің әсерін қандай жолмен әлсіретуге болады? 1. Найзағайдан қорғанысты қолдану арқылы

 2. Экрандауды қолдану арқылы

 3. Жерге тұйықтауды қолдану арқылы

 4. Потенциалдарды теңестіруді қолдану арқылы

 5. Потенциалдарды тегістеуді қолдану арқылы

19.Қосалқы станцияның АҮҚ-дағы электр магнитты өрістердің қайнар көзі: 1. Барлық электр қондырғылар

 2. 35 кВ-қа дейінгі кернеулі электр қондырғылар

 3. 110 кВ және одан жоғары кернеулі электр қондырғылар

 4. 220 кВ және одан жоғары кернеулі электр қондырғылар

 5. 500 кВ және одан жоғары кернеулі электр қондырғылар

20.Қосалқы станцияның АҮҚ-дағы электр магнитты өрістердің әсерінен қорғайтын экрандар қандай материалдардан жасалынады? 1. Мыс

 2. Алюминий

 3. Қоспасы бар алюминий

 4. Болат

 5. Шойын

18-БЛОГ

1.Сыртқы найзағайдан қорғаушы жүйе неден қорғайды? 1. Коммутациялық ток күшінің артуынан

 2. Режимді ток күшінің артуынан

 3. Жетеленетін электр магнитты сәулеленуден

 4. Найзағайдың тікелей түсуінен

 5. Найзағайдың екінші реттік әсерлерінен

2.Ішкі найзағайдан қорғаушы жүйе неден қорғайды? 1. Коммутациялық ток күшінің артуынан

 2. Режимді ток күшінің артуынан

 3. Жетеленетін электр магнитты сәулеленуден

 4. Найзағайдың тікелей түсуінен

 5. Найзағайдың екінші реттік әсерлерінен

3.Қорғалатын объектінің ішіндегі ұшқындалудың алдын алу міндеті қандай аспаппен орындалады? 1. Найзағайдан қорғайтын сыртқы жүйе

 2. Найзағайдан қорғайтын ішкі жүйе

 3. Қорғаныстық жерге тұйықтау

 4. Жайтартқыш
 1. Жай қабылдағыш

4.Жай қабылдағыштан, жерге тұйықтатқыш құрылғыдан және ток бұрғыштан тұратын қорғаныстық құрылғыны қалай атайды?
 1. Ток күшінің артуын шектегіш

 2. Өзекті жайтартқыш

 3. Сымды жайтартқыш

 4. Кез келген типті жайтартқыш

 5. Найзағайдан сақтандырғыш арқан

5.Егер найзағайдан қорғаушы аспаптың өлшемі едәуір үлкен болса, онда келесі қорғаныс құралы қолданылады: 1. Ток күшінің артуын шектегіш

 2. Өзекті жайтартқыш

 3. Сымды жайтартқыш

 4. Кез келген типті жайтартқыш

 5. Найзағайдан сақтандырғыш арқан

6.Дараланған биік объектіні НТТ-нен (найзағайдың тікелей түсуінен) қорғау үшін нені қолданады? 1. Ток күшінің артуын шектегіш

 2. Өзекті жайтартқыш

 3. Сымды жайтартқыш

 4. Кез келген типті жайтартқыш

 5. Найзағайдан сақтандырғыш арқан

7.Ауа желілерін НТТ-нен (найзағайдың тікелей түсуінен) қорғау үшін нені қолданады? 1. Ток күшінің артуын шектегіш

 2. Өзекті жайтартқыш

 3. Сымды жайтартқыш

 4. Кез келген типті жайтартқыш

 5. Найзағайдан сақтандырғыш тор

8.Қандай құрылғы төменде көрсетілген пішінді қорғаныс аймағына ие?

 1. Ток күшінің артуын шектегіш

 2. Өзекті жайтартқыш

 3. Түтікшелі ток ажыратқыш

 4. Арқанды жайтартқыш

 5. Найзағайдан сақтандырғыш тор

9.Найзағайдан қорғау аймағындағы объектінің электр магнитты параметрлерін қалыпты мөлшерлеу не үшін қажет? 1. Қорғау аймақтарына жіктеу

 2. Қорғаныс құралдарын таңдау

 3. Электр тізбектерін қорғау

 4. Электронды тізбектерді қорғау

 5. Кез келген объектілерді қорғау

10.Найзағайлы ажырау кезінде электр қондырғылар мен ЭТЖ-дің (электр тасымалдағыш желілердің) жанында қандай ток күшінің артуы пайда болады? 1. Режимді

 2. Коммутациялық

 3. Доғалы

 4. Индуктирленген

 5. Найзағайдың тікелей түсуі

11.Найзағайдан қорғау жүйесінің «0 аймағы»-на сәйкес келетін объектінің қасиетін анықтау керек. 1. Найзағайдың толық тогы өтеді

 2. Найзағайдың тікелей түсуіне ұшыраған

 3. Найзағайдың тікелей түсуіне ұшырамаған

 4. Максималды электр магнитты әсерге ұшыраған

 5. Әлсіреген электр магнитты әсерге ұшырамаған

12.Қорғалатын объектінің қандай құрылымдық бөліктерін табиғи ток бұрғыштар ретінде қолдануға ұсынылмайды? 1. Металлдан жасалған құрылымдық бөлшектер

 2. Металлдан жасалған ғимараттың сыртқы қаңқасы

 3. Үздіксіз электрлік байланысты қамтамасыз ететін болаттан жасалған қосынды темір арқау

 4. Егер құрылымдық бөлшектердің қалыңдығы 0,5мм-ден кем емес болса, фасад бөлігінің элементтері

 5. Егер құрылымдық бөлшектердің қалыңдығы 0,5мм-ге дейін болса, фасад бөлігінің элементтері

13.Найзағайдан қорғау жүйесінің қандай элементі ретінде металлдан жасалған шатыр немесе металлдан жасалған үйдің төбесінің құрылымдық бөлшектері қолданылады?
 1. Арнайы жай қабылдағыш

 2. Табиғи жай қабылдағыш

 3. Табиғи ток бұрғыш

 4. Ток қабылдағыш

 5. Жай қабылдағыш

14.Объектінің найзағайдан қорғайтын сыртқы жүйесін жерге тұйықтауды орындауға арналған талаптар – 1) жеке жерге тұйықтатқыш құрылғыны төсеу, 2) табиғи жерге тұйықтатқыштарды қолдану, 3) қорғалатын объектіні жерге тұйықтауды қолдану, 4) объектіні жерге тұйықтау мен найзағайдан қорғауды қатар қолдану, 5) потенциалдарды теңестіру жүйесімен жалғау. 1. 1,2,3

 2. 1,3

 3. 3,4,5

 4. 4,5

 5. 3,5

15.Өзекті жайтартқыштың қорғайтын стандартты аймағы қандай өлшемдермен анықталады: - 1) конустың биіктігімен h0, 2) жайтартқыштың биіктігімен h, 3) h0 биіктікті конустың радиусымен, 4) h биіктікті конустың радиусымен, 5) объектінің биіктігіндей конустың радиусымен. 1. 1,2

 2. 2,4

 3. 2,5

 4. 1,3

 5. 1,5

16.Өзекті жайтартқыштың аймағындағы rX шамасымен нені анықтайды?


 1. Қорғалатын объектінің деңгейіндегі радиус

 2. Стандартты қорғайтын аймақтың радиусы

 3. Толық қорғайтын аймақтың радиусы

 4. Жайтартқыщтың биіктігіне сәйкес келетін радиус

 5. Қорғаныстың бұрышына сәйкес келетін радиус

17.Найзағайдан қорғайтын аймақтағы rx радиусы бар аймақ нені білдіреді?

 1. Екі өзекті жайтартқыштың қорғалатын объектінің деңгейіне сәйкес келетін қорғаныс аймағы

 2. Екі өзекті жайтартқыштың стандартты қорғалатын аймағы

 3. Екі өзекті жайтартқыштың толығымен қорғалатын аймағы

 4. Екі өзекті жайтартқыштың толық биіктігіне сәйкес келетін аймақ

 5. Арқанды жайтартқыштың стандартты қорғаныс аймағы

 6. Арқанды жайтартқыштың қорғалатын объектінің деңгейіне сәйкес келетін қорғаныс аймағы

18.Екі өзекті жайтартқыштың қорғаныс аймағындағы hС өлшемі нені анықтайды?

 1. Қорғаныс аймағының ең аз биіктігі

 2. Қорғаныс аймағының максималды биіктігі

 3. Тартылған сымның шекарасының биіктігі

 4. Қорғаныс аймағының есептік биіктігі

 5. Объектінің деңгейіндегі қорғаныс аймағыгың биіктігі

19.Арқанды жайтартқыштың стандартты қорғаныс аймағы келесі радиустардың мәнімен анықталады:

 1. 2rX

 2. rX

 3. 2r0

 4. r0

 5. r0 + rХ

20.Найзағайдан қорғауды есептеу үшін беріктіктің дәрежесі келесіге сәйкес болуы керек: 1. Объектінің қауіптілігімен

 2. Объектінің қауіпсіздігіне

 3. Қорғалатын аймақтың өлшемімен

 4. Жайтартқыштың түрімен

 5. Найзағайдан қорғайтын жүйенің түрімен

19-БЛОГ

1.Сақтандырғышының балқымалы кірістірмесінің тогының мәнін келесі шарттарға сүйеніп анықтау керек: 1000 В-қа дейінгі жерге тұйықталған бейтарабы бар желідегі бір фазалы ҚТ тогы мәніне тең болғанда.
2.Бір фазалы ҚТ тогы I(1)=130 А мәніне тең болғанда, автоматтардың қайсысы өшіруді қамтамасыз етеді? 1. IТ.Р.=50 А

 2. IТ.Р.=40 А

 3. IТ.Р.=100 А

 4. IТ.Р.=120 А

 5. IТ.Р.=80 А

3.Егер фазалық өткізгіштің көлденең қимасының ауданы АПВ-(1х25) болса, онда нөлдік қорғаныс өткізгішінің ауданы қандай болады? 1. АПВ-(1х25)

 2. ПВ-(1х16)

 3. АПВ-(1х16)

 4. АПВ-(1х10)

 5. ПВ-(1х10)

4.Выбрать сечение нулевого рабочего проводника, если сечение фазного АПВ-(1х25)
 1. АПВ-(1х25)

 2. ПВ-(1х16)

 3. АПВ-(1х16)

 4. АПВ-(1х10)

 5. ПВ-(1х10)

5.Жарылуға қауіпті қондырғының бір фазалы ҚТ тогыI(1)=230 А. Автоматты сөндіргіштің ҚТ тогын өшіретін жылулық тізбекті ажыратушының тогын анықтау керек. 1. IТ.Р.=200 А

 2. IТ.Р.=160 А

 3. IТ.Р.=50 А

 4. IТ.Р.=40 А

 5. IТ.Р.=32 А

6.Жылулық тізбекті ажыратушының тогы IТ.Р.=100 А тең автоматты сөндіргіш жарылуға қауіпті қондырғының тізбегінде орналастырылған. Бір фазалы ҚТ кезінде автомат іске қосылу үшін оның тогы қандай болу керек? 1. I(1)=700 А

 2. I(1)=600 А

 3. I(1)=500 А

 4. I(1)=400 А

 5. I(1)=300 А

7.Жарылуға қауіпті қондырғының бір фазалы ҚТ тогыI(1)=230 А. ҚТ тогын өшіруге арналған сақтандырғыштың балқымалы кірістірмесінің тогын анықтау керек. 1. IТ.Р.=200 А

 2. IТ.Р.=160 А

 3. IТ.Р.=50 А

 4. IТ.Р.=40 А

 5. IТ.Р.=32 А

8.Балқымалы кірістірмесінің тогы IПЛ.В.=100 А тең болатын сақтандырғыш жарылуға қауіпті қондырғының тізбегінде орналастырылған. Бір фазалы ҚТ кезінде жанып кету тогын анықтау керек. 1. I(1)=700 А

 2. I(1)=600 А

 3. I(1)=500 А

 4. I(1)=400 А

 5. I(1)=300 А

9.Фаза-бейтарап ілмегінің жалпы кедергісі ZП=0,2 Ом-ға тең. Автоматтардың қайсысы 0,4 кВ қалыпты электр қондырғыларында болатын бір фазалы ҚТ-дан қорғаудың шарттарын қанағаттандырмайды? 1. IТ.Р.=250 А

 2. IТ.Р.=400 А

 3. IТ.Р.=160 А

 4. IТ.Р.=100 А

 5. IТ.Р.=80 А

10.Фаза-бейтарап ілмегінің жалпы кедергісі ZП=0,5 Ом-ға тең. Автоматтардың қайсысы 0,4 кВ қалыпты электр қондырғыларында болатын бір фазалы ҚТ-дан қорғаудың шарттарын қанағаттандырады? 1. IТ.Р.=250 А

 2. IТ.Р.=400 А

 3. IТ.Р.=160 А

 4. IТ.Р.=100 А

 5. IТ.Р.=630 А

11.Фаза-бейтарап ілмегінің жалпы кедергісі ZП=0,2 Ом-ға тең. Сақтандырғыштардың қайсысы 0,4 кВ қалыпты электр қондырғыларында болатын бір фазалы ҚТ-дан қорғаудың шарттарын қанағаттандырмайды? 1. IПЛ.В.=250 А

 2. IПЛ.В.=400 А

 3. IПЛ.В.=160 А

 4. IПЛ.В.=100 А

 5. IПЛ.В.=80 А

12.Фаза-бейтарап ілмегінің жалпы кедергісі ZП=0,5 Ом-ға тең. Сақтандырғыштардың қайсысы 0,4 кВ қалыпты электр қондырғыларында болатын бір фазалы ҚТ-дан қорғаудың шарттарын қанағаттандырады? 1. IПЛ.В.=250 А

 2. IПЛ.В.=400 А

 3. IПЛ.В.=160 А

 4. IПЛ.В.=100 А

 5. IПЛ.В.=630 А

13.Фаза-бейтарап ілмегінің жалпы кедергісі ZП=0,11 Ом-ға тең. Автоматтардың қайсысы 0,4 кВ жарылуға қауіпті электр қондырғыларында болатын бір фазалы ҚТ-дан қорғаудың шарттарын қанағаттандырмайды? 1. IТ.Р.=250 А

 2. IТ.Р.=400 А

 3. IТ.Р.=160 А

 4. IТ.Р.=100 А

 5. IТ.Р.=80 А

14.Фаза-бейтарап ілмегінің жалпы кедергісі ZП=0,2 Ом-ға тең. Автоматтардың қайсысы 0,4 кВ жарылуға қауіпті электр қондырғыларында болатын бір фазалы ҚТ-дан қорғаудың шарттарын қанағаттандырады? 1. IТ.Р.=250 А

 2. IТ.Р.=400 А

 3. IТ.Р.=160 А

 4. IТ.Р.=200 А

 5. IТ.Р.=630 А

15.Фаза-бейтарап ілмегінің жалпы кедергісі ZП=0,2 Ом-ға тең. Сақтандырғыштардың қайсысы 0,4 кВ жарылуға қауіпті электр қондырғыларында болатын бір фазалы ҚТ-дан қорғаудың шарттарын қанағаттандырмайды? 1. IПЛ.В.=250 А

 2. IПЛ.В.=160

 3. IПЛ.В.=150 А

 4. IПЛ.В.=100 А

 5. IПЛ.В.=80 А

16.Фаза-бейтарап ілмегінің жалпы кедергісі ZП=0,12 Ом-ға тең. Сақтандырғыштардың қайсысы 0,4 кВ жарылуға қауіпті электр қондырғыларында болатын бір фазалы ҚТ-дан қорғаудың шарттарын қанағаттандырады? 1. IПЛ.В.=250 А

 2. IПЛ.В.=400 А

 3. IПЛ.В.=1600 А

 4. IПЛ.В.=1000 А

 5. IПЛ.В.=630 А

17.0,4 кВ қалыпты электр қондырғыларында болатын бір фазалы ҚТ кезінде IТ.Р.=100 А тең болатын автомат қорғаныстың барлық шарттарына жауап беру үшін фаза-бейтарап ілмегінің кедергісі қаншаға тең болуы керек? 1. 0,82 Ом-нан артық емес

 2. 0,72 Ом-нан артық емес

 3. 0,9 Ом-нан артық емес

 4. 0,82 Ом-ден кем емес

 5. 0,72 Ом-ден кем емес

18.0,4 кВ қалыпты электр қондырғыларында болатын бір фазалы ҚТ кезінде IПЛ.В.=100 А тең болатын сақтандырғыш қорғаныстың барлық шарттарына жауап беру үшін фаза-бейтарап ілмегінің кедергісі қаншаға тең болуы керек? 1. 0,82 Ом-нан артық емес

 2. 0,72 Ом-нан артық емес

 3. 0,9 Ом-нан артық емес

 4. 0,82 Ом-ден кем емес

 5. 0,72 Ом-ден кем емес

19. К-2 нүктесіндегі ҚТ үшін фаза-бейтарап ілмегінің кедергісін есептеу керек.

 1. Z=0,26 Ом

 2. Z=0,01 Ом

 3. Z=0,28 Ом

 4. Z=0,1 Ом

 5. Z=0,15 Ом

20.К-1 нүктесіндегі ҚТ үшін фаза-бейтарап ілмегінің кедергісін есептеу керек.

 1. Z=0,26 Ом

 2. Z=0,11 Ом

 3. Z=0,28 Ом

 4. Z=0,1 Ом

 5. Z=0,15 Ом

20-БЛОГ
1.ТП-10/0,4 кВ-дағы жерге тұйықтатқыштардың санын анықтау керек. Дара тік жерге тұйықтатқыштың кедергісі ROC=28,2 Ом тең.

 1. n=17

 2. n=28

 3. n=7

 4. n=8

 5. n=40

2.ТП-6/0,4 кВ-дағы жерге тұйықтатқыштардың санын анықтау керек. Дара тік жерге тұйықтатқыштың кедергісі ROC=18,2 Ом тең. 1. n=17

 2. n=28

 3. n=7

 4. n=5

 5. n=40

3.Көлденең орналасқан жерге тұйықтатқыштың ұзындығын анықтау керек, егер тік орналасқандардың саны n=7 тең болса. Тік орналасқан жерге тұйықтатқыштардың ұзындығы LB=3м, қатынасы (а/LB)=2. 1. LГ=35 м

 2. LГ=42 м

 3. LГ=36 м

 4. LГ=21 м

 5. LГ=18 м

4.Көлденең орналасқан жерге тұйықтатқыштың ұзындығын анықтау керек, егер тік орналасқандардың саны n=10 тең болса. Тік орналасқан жерге тұйықтатқыштардың ұзындығы LB=3м, қатынасы (а/LB)=2. 1. LГ=30 м

 2. LГ=60 м

 3. LГ=57 м

 4. LГ=54 м

 5. LГ=27 м

5.Көлденең орналасқан жерге тұйықтатқыштың ұзындығын анықтау керек, егер тік орналасқандардың саны n=7 тең болса. Тік орналасқан жерге тұйықтатқыштардың ұзындығы LB=5м, қатынасы (а/LB)=1. 1. LГ=35 м

 2. LГ=42 м

 3. LГ=36 м

 4. LГ=30 м

 5. LГ=18 м

6.Көлденең орналасқан жерге тұйықтатқыштың ұзындығын анықтау керек, егер тік орналасқандардың саны n=12 тең болса. Тік орналасқан жерге тұйықтатқыштардың ұзындығы LB=5м, қатынасы (а/LB)=1. 1. LГ=35 м

 2. LГ=42 м

 3. LГ=55 м

 4. LГ=60 м

 5. LГ=65 м

7.ТП-10/0,4 кВ-дағы жерге тұйықтатқыштың ең кіші ұйғарынды кедергісін анықтау керек. Егер жерге тұйықталу тогыIЗ=35 А тең болса. 1. RЗУ=4 Ом

 2. RЗУ=10 Ом

 3. RЗУ=3,57 Ом

 4. RЗУ=8 Ом

 5. RЗУ=0,4 Ом

8.ТП-10/0,4 кВ-дағы жерге тұйықтатқыштың ең кіші ұйғарынды кедергісін анықтау керек. Егер жерге тұйықталу тогы IЗ=25 А тең болса. 1. RЗУ=4 Ом

 2. RЗУ=10 Ом

 3. RЗУ=3,57 Ом

 4. RЗУ=8 Ом

 5. RЗУ=0,4 Ом

9.ТП-6/0,4 кВ-дағы жерге тұйықтатқыштың ең кіші ұйғарынды кедергісін анықтау керек. Егер жерге тұйықталу тогы IЗ=35 А тең болса. 1. RЗУ=4 Ом

 2. RЗУ=10 Ом

 3. RЗУ=3,57 Ом

 4. RЗУ=8 Ом

 5. RЗУ=0,4 Ом

10.ТП-6/0,4 кВ-дағы жерге тұйықтатқыштың ең кіші ұйғарынды кедергісін анықтау керек. Егер жерге тұйықталу тогы IЗ=25 А тең болса. 1. RЗУ=4 Ом

 2. RЗУ=10 Ом

 3. RЗУ=3,57 Ом

 4. RЗУ=8 Ом

 5. RЗУ=0,4 Ом

11.ТП-10/0,4 кВ-дағы жерге тұйықтатқыштардың санын анықтау керек. Дара тік жерге тұйықтатқыштың кедергісі ROC=28,2 Ом тең. 1. n=17

 2. n=28

 3. n=7

 4. n=8

 5. n=40

12.ТП-6/0,4 кВ-дағы жерге тұйықтатқыштардың санын анықтау керек. Дара тік жерге тұйықтатқыштың кедергісі ROC=18,2 Ом тең. 1. n=17

 2. n=28

 3. n=7

 4. n=5

 5. n=40

13.Көлденең орналасқан жерге тұйықтатқыштың ұзындығын анықтау керек, егер тік орналасқандардың саны n=7 тең болса. Тік орналасқан жерге тұйықтатқыштардың ұзындығы LB=3м, қатынасы (а/LB)=2. 1. LГ=35 м

 2. LГ=42 м

 3. LГ=36 м

 4. LГ=21 м

 5. LГ=18 м

14.Көлденең орналасқан жерге тұйықтатқыштың ұзындығын анықтау керек, егер тік орналасқандардың саны n=10 тең болса. Тік орналасқан жерге тұйықтатқыштардың ұзындығы LB=3м, қатынасы (а/LB)=2. 1. LГ=30 м

 2. LГ=60 м

 3. LГ=57 м

 4. LГ=54 м

 5. LГ=27 м

15.Көлденең орналасқан жерге тұйықтатқыштың ұзындығын анықтау керек, егер тік орналасқандардың саны n=7 тең болса. Тік орналасқан жерге тұйықтатқыштардың ұзындығы LB=5м, қатынасы (а/LB)=1. 1. LГ=35 м

 2. LГ=42 м

 3. LГ=36 м

 4. LГ=30 м

 5. LГ=18 м

16.Көлденең орналасқан жерге тұйықтатқыштың ұзындығын анықтау керек, егер тік орналасқандардың саны n=12 тең болса. Тік орналасқан жерге тұйықтатқыштардың ұзындығы LB=5м, қатынасы (а/LB)=1. 1. LГ=35 м

 2. LГ=42 м

 3. LГ=55 м

 4. LГ=60 м

 5. LГ=65 м

17.ТП-10/0,4 кВ-дағы жерге тұйықтатқыштың ең кіші ұйғарынды кедергісін анықтау керек. Егер жерге тұйықталу тогыIЗ=35 А тең болса. 1. RЗУ=4 Ом

 2. RЗУ=10 Ом

 3. RЗУ=3,57 Ом

 4. RЗУ=8 Ом

 5. RЗУ=0,4 Ом

18.ТП-10/0,4 кВ-дағы жерге тұйықтатқыштың ең кіші ұйғарынды кедергісін анықтау керек. Егер жерге тұйықталу тогы IЗ=25 А тең болса. 1. RЗУ=4 Ом

 2. RЗУ=10 Ом

 3. RЗУ=3,57 Ом

 4. RЗУ=8 Ом

 5. RЗУ=0,4 Ом

19.ТП-6/0,4 кВ-дағы жерге тұйықтатқыштың ең кіші ұйғарынды кедергісін анықтау керек. Егер жерге тұйықталу тогы IЗ=35 А тең болса.

 1. RЗУ=4 Ом

 2. RЗУ=10 Ом

 3. RЗУ=3,57 Ом

 4. RЗУ=8 Ом

 5. RЗУ=0,4 Ом

20.ТП-6/0,4 кВ-дағы жерге тұйықтатқыштың ең кіші ұйғарынды кедергісін анықтау керек. Егер жерге тұйықталу тогы IЗ=25 А тең болса. 1. RЗУ=4 Ом

 2. RЗУ=10 Ом

 3. RЗУ=3,57 Ом

 4. RЗУ=8 Ом

 5. RЗУ=0,4 Ом
Достарыңызбен бөлісу:
©melimde.com 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
тоқсан бойынша
рсетілетін қызмет
бағалауға арналған
Сабақ жоспары
Жалпы ережелер
Қазақстан республикасы
қызмет стандарты
бекіту туралы
жиынтық бағалауға
жиынтық бағалаудың
республикасы білім
тоқсанға арналған
бағалау тапсырмалары
Қазақстан республикасының
арналған тапсырмалар
Реферат тақырыбы
білім беретін
арналған жиынтық
бағдарламасына сәйкес
Әдістемелік кешені
болып табылады
мерзімді жоспар
бағалаудың тапсырмалары
туралы хабарландыру
Қазақстан тарихы
сәйкес оқыту
пәнінен тоқсанға
арналған әдістемелік
республикасының білім
Қазақ әдебиеті
оқыту мақсаттары
Мектепке дейінгі
нтізбелік тақырыптық
қазақ тілінде
Жұмыс бағдарламасы
жалпы білім
оқыту әдістемесі
білім берудің
Республикасы білім
әдістемелік ұсыныстар
Инклюзивті білім
пәнінен тоқсан
туралы анықтама
тақырыптық жоспар
Қысқа мерзімді