Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры Ш. Ж. Асқаров 2021 жбет10/12
Дата19.01.2023
өлшемі454.23 Kb.
#417140
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
Байланысты:
Автоматтандырылған басқару жүйелері
коммуникативтік дағдылар, Шағым, емтихан сұрақтары, Банк ісі, деректану сессия ответы (копия)
БАРЛЫҒЫ

120
Дәріс сабақ:

15
Практикалық сабақ

15
БАОӨЖ:

10
БАӨЖ:

80

Ескерту!

  • Курстың мазмұнын модульдер санына бөлу пәндердің өзіндік ерекшеліктері мен тақырыптардың өзара байланысына қарай.

  • Лекциялық, практикалық, зертханалық сабақтардың, БОӨЖ баллдары Платонус бағдарламасында көрсетіледі.II. Сабақтардың түрлеріне сәйкес білім алушының жұмыс уақытын бөлу

Сағаттардың жалпы саны

Академиялық сағаттар саны

Лекциялар

Практикалық / семинарлық

зертханалық

БАОӨЖ

БАӨЖ

150

30

15

-

10

95

III. Аралық бақылаулар мен емтихандардың сұрақтары:

1. ДҚ-ға анықтама беріңіз.


2. ДҚБЖ функциялары және өзгерушілік деңгейі бойынша ДҚ қалай бір бірінен функционалдық мүмкіндіктері және пайдаланушылық сипаттамалары бойынша өзгешеленетін, қандай транзакцияны орындау мысалдарын келтіріңіз.
3. БДҚ жұмыс істегенде пайдаланушылар қандай артықшылықтарғаие болады?
4. Ақпаратты сервер-клиенттің архитектурасында өңдеу процесіндепайдаланушылар БҚ жұмыс істеудің негізгі параметрлері бойынша және файлдық серверді пайдаланумен технологиялар бойынша салыстырыңыз.
5. СД анықтамасын беріңіз. Саралау жүйесінде ақпараттық ДСпайдалану қажеттілігі қандай?
6. Желілерді олардың функционалдық-аумақтық ерекшеліктерібойынша қалай жіктеуге болады?
7. Компьютерлерді желіге біріктіретін қандай үш негізгі схемабілесіз?
8. Халықаралық стандарттау жөніндегі ұйым ұсынған ашықжүйелердің архитектурасы (анықтамалық моделі) тұжырымдамасында қанша деңгей сипатталған?
9. Жергілікті және ғаламдық желілерде көпір деген не және оныңқызметі қандай?
11. Тіршілік кезеңі БӨ-нің қандай кезеңдері бар?
12. Желілік ОЖ пайдаланушы тіркелгілерінің рөлі қандай? Негізгі ОЖ тізімін жасаңыз.
13. АБЖ жобалау процесіне жіктеу тәсілін қолданудыңорындылығын қалай сипаттауға болады? Операциялардың тізбесін келтіріңіз.
14. Ақпараттық ресурстарды бағалау санаттарын ақпараттыққауіпсіздік тұрғысынан көрсету.
15. Қоғамдық жаһандық желілерді пайдаланғанда корпоративтікақпаратты қорғау ерекшеліктері қандай?
16. АЖ жаңылыстарды және СБК рұқсат етілмеген қолжетімділікқалай жүзеге асырылады?
17. Сіз білетін құпия сөзді көшірудің екі негізгі әдісі қандай?
18. Тізімі ашық жүйелер сәулет анықтамалық моделін түрлідеңгейдегі үшін көптеген функцияларын байланысты болуы мүмкін желілік шабуылдар үшін опциялар.
19. Автокөлік құралдарын басқарудың шағын жүйесінде автоматтандырылатын міндеттердің ауқымын қалай сипаттауға болады?
20. АКК АБЖ дамытудың негізгі мақсатын тұжырымдау.
21. Қандай ақпарат интерактивті режимде ауысым күндік жоспарлауміндеттерді кезеңінде бастапқы деректер банктен контроллеріқолжетімді жасалуы керек?
22. АКК аналитиктердің динамикалық ШҚҚЖ жұмыс істеу кезіндежұмыс істеу мысалдарын келтіріңіз, олар арнайы сұрауларды өңдеуге бағытталған.
23. Көліктік жүйенің жұмысы кезінде кіретін және шығатынақпараттық ағындармен байланысты сипаттаңыз.
24. Автомобиль көлігін жоспарлау және басқару саласындағы мамандандырылған БҚ мысалында бағдарламалық модульдерді өзара әрекеттесудің жеңілдетілген схемасын беріңіз.
25. Көп өлшемді массивтерді ұсынудың екі жолы қандай және олардың айырмашылықтары қандай?
26. Бір мезгілде талдау гиперкубаның бірнеше өлшемдерінен қалайа нықталады? АКК қызметін талдау саласынан мысалдар келтіріңіз.
27. Корпоративтік ДС іске асыру үшін қандай үш құралдар (технологиялар) бар? Олардың айырмашылығы қандай?
28. Жол жүру және көлік құжаттамаларын автоматтандырылған өңдеу бағдарламаларына тән негізгі функционалдылықты көрсетіңіз.
29. ERP / MRP II ERP бөлігі болып табылатын шағын жүйелердің ең аз жиынтығы қандай?
30. ERP-жүйесінің архитектурасын сипаттаңыз.
31. БҚ қатысты мұра ағашы деген не және оны өзгертуді қалайжүзеге асыру керек?
32. ERP / MRP II жүйелерін қандай тәртіппен және қандай әдістермененгізу керек.
33. «Жаһандық жайғастыру» терминіне анықтама беріңіз.
34. ОЖА басқа, тағы қандай қосымша жүйелер МОМЖқұрамына кіреді?
35. ОЖА жаһандық серіктік жүйелерінде жайғастырудыорындау үшін қандай әдістер пайдаланылады?
36. Жаһандық серіктік жүйелерді атаңыз.
37. GPS- NAVSTAR серіктік жүйесінде қандай кодтарпайдаланылады?
38. МОМЖ қандай байланыс құралдары пайдаланылуымүмкін?
39. Автокөлік құралдары мониторингінің жүйесі қандайсипаттамалары болуға тиіс?
40. МОМЖ жүйесінің тиімділігін анықтаған кезде еңалдымен қандай факторлар есепке алынады?
41. ОЖА жүйелерін мақсаты бойынша қалай жіктеугеболады және ең бірінші кезекте қандай техникалық параметрлер ескеріледі?
42. ОЖА әдістерін қандай үш санатқа бөлуге болады?
43. Ғарыш аппаратының қандай басты құрауыштарын сізбілесіз? Олардың функционалдық мақсаттарын атаңыз.
44. Айналма орбиталарда жұмыс істейтін СБЖ негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштерін үш топ бойынша келтіріңіз.
45. Автомобильдік тасымалдауды орындаған кезде МОМЖ бірге пайдаланылатын серіктік байланыс жүйелерін атаңыз.
46. УҚТ-диапазонында жұмыс істейтін МОМЖ қабылдау-жіберудің қосымша жүйелеріне қандай маңызды шектеулер тән?
47. Ақпараттық технологияға анықтама беріңіз, автомобилькөлігін басқару жүйелерінде ЖҚ жұмысын жоспарлау және ұйымдастыру бойынша АБЖ шешілетін функционалдық міндеттерді сипаттаңыз.
48. Интернетжелісінде мамандандырылған сайттарда орналастырылған және қалааралық (халықаралық) авто тасымалдауды жоспарлау үшін пайдаланылатын қандай ақпарат АБЖ пайдаланушыларына қолжетімді?
49. Жүктерді жеткізудің маршруттық желісін жоспарлаудың өндірістік міндеттерін шешу үшін қашықтан қолжетімділіктің АБЖ қосымша функционалдық мүмкіндіктерін атаңыз.
50. КАЖ-ға барлық құжаттар түрлерін өңдеу рәсімдерін автоматтандыруды іске асыруға арналған қағидатты тәсілдерді сипаттаңыз.
51. Қандай аппараттық-бағдарламалық құралдар электрондық кеңсе құрамына кіреді?
52. Құжаттарды өңдеудің автоматтандырылған жүйесіне қатысты «workflow» термині жайлы айтып беріңіз?
53. CASE-аспаптар базалық сәулетінің негізіне салынған процестерді сипаттау әдістерін атаңыз.
54. Интернет желісіне сервистік мүмкіндіктерді пайдалануды, сондай-ақ мобильдік пайдаланушылар үшін технологиялық шешімді сипаттаңыз.
55. Ақпараттық желінің сәулетін стратегиялық жоспарлау бойынша шешімдер қабылдау процесінде қандай мәселелер тобын қарау қажет?
56. Интернеттің танымалдығы корпоративтік желілердің дамуына қалайша ықпал етеді (техникалық жәнетехнологиялық қана емес, сонымен бірге ұйымдастыру жағынан)?
57. АКК (фирмада) ЖҚ жұмысын ұйымдастыру және жоспарлау қызметтерінің өндірістік міндеттерін шешу үшін интернеттің мүмкіндіктерін пайдалануға мысалдар келтіріңіз.
58. Ақпараттық жұмыстың (атап айтқанда автомобиль көлігін басқару жүйелерінде) тиімділігін қалай бағалауға боладыжәне неге байланысты?
59. АТ күрделі салым бойынша қандай ұсыныстар АБЖ жаңғырту процесінде ескерілді?
60. АЖ деректерді өңдеу саласына нейрокомпьютерлік техниканы кеңінен енгізу қалай әсер етеді?
61. Қазіргі уақытта Ресей Көлік министрлігі жүзеге асыратын Ресей ұйымдастыру-басқарушылық процестерді автоматтандыру саласындағы мемлекеттік саясаттың негізгі ережелерін қалыптастырыңыздар.
62. КК БАҚЖ құру арқылы қандай проблемаларды жоюға болады? Саланы ақпараттандыру процесінің логикалық дамуы не болып табылады?
63. Ақпараттық бірлігінің қағидаты қандай элементтерге негізделуі тиіс?
64. ЕТ құралдарын іске асырудың техникалық аспектілерінің өсуін мәлімдеуге байланысты деректер массивтерін өңдеу бойынша пайдаланушының мүмкіндіктерінің өсуіне мысал келтіріңдер.
65. Автокөлікті сақтандырудың ақпараттық жүйесін тұрғызудың міндеті мен тағайындалуы.
Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
©melimde.com 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
Сабақтың мақсаты
бағдарламасына сәйкес
ғылым министрлігі
тоқсан бойынша
Реферат тақырыбы
бағалауға арналған
сәйкес оқыту
Сабақ жоспары
оқыту мақсаттары
жиынтық бағалауға
арналған тапсырмалар
білім беретін
бағалау тапсырмалары
Қазақстан республикасы
Қазақстан тарихы
жиынтық бағалаудың
мерзімді жоспар
тоқсанға арналған
республикасы білім
Жалпы ережелер
бекіту туралы
нтізбелік тақырыптық
арналған жиынтық
жалпы білім
болып табылады
Қазақстан республикасының
Зертханалық жұмыс
арналған әдістемелік
рсетілетін қызмет
оқыту әдістемесі
Мектепке дейінгі
Қазақ әдебиеті
бағалаудың тапсырмалары
Инклюзивті білім
Қысқа мерзімді
білім берудің
пәнінен тоқсанға
тақырыптық жоспар
қызмет стандарты
туралы жалпы
атындағы жалпы
пайда болуы
әдістемелік ұсыныстар
Жұмыс бағдарламасы
қарым қатынас
емтихан сұрақтары
пәнінен тоқсан