=жалпы қоғамның ерекше жұмыс істеуі мен дамуының заңдылықтары туралы ғылымДата10.06.2022
өлшемі448.67 Kb.
#267406
Байланысты:
-568576195.docxӘЛЕУМЕТТАНУ
6. Жауаптары. Калашников автоматын (қол оқшашарын) жартылай бөлшектеу жəне құрастыру

1.Әлеуметтану – бұл:
=жалпы қоғамның ерекше жұмыс істеуі мен дамуының заңдылықтары туралы ғылым
қоғам мен қоғамдық қатынастар туралы ғылым
табиғат, қоғам және ойлаудың жалпы даму заңдылықтары туралы ғылым
саяси құбылыстардың пайда болуы мен дамуы, заңдылықтары, жолдары мен формалары туралы қоғамдық ғылым
қоғамның құрылымы, ондағы адамдардың мінез құлқы туралы ғылым
2.Әлеуметтанудың объектісі:
қоғамда болып жатқан әлеуметтік және экономикалық процестер
=социум, яғни тұтас жүйе ретіндегі қоғам және онда жүріп жатқан процестер
әлеуметтік шындық
әлеуметтік орнына байланысты адамдардың қоғамдағы мінез құлқы
біздерге сеніммен берілген объективтік шындық
3.Әлеуметтану ғылым болып қашан қалыптасты?
ХVІІІ ғ.
ХХ ғ.
=ХІХ ғ.
орта ғасырларда
ХVІІ ғ.
4.Қоғам жөніндегі басқа ғылымдармен салыстырғанда әлеуметтанудың өзіндік ерекшеліктері неден көрінеді?
Оны тарихи тұрғыдан зерттеуден
Ондағы «әлеуметтік» және «қоғамдық» ұғымдардың теңестірілуінен
«Әлеуметтану» терминін нақты мағынада қолдануынан
=Қоғамның қызметін, дамуын әлеуметтік процестер мен құбылыстары арқылы зерттеуден
Әлеуметтанудың тек өзіне тән зерттеу әдісі мен арнайы әдістемелігінің болуынан
5.«Әлеуметтану» терминін алғашқы қолданған кім?
К.Маркс
Аристотель
И.Кант
Н.Макиавелли
=О.Конт
6.Әлеметтанудың алғашқы арнайы еңбектері қалай аталады?
=О.Конттың «Позитивтік философия курсы»
Н.Макиавелидің «тақсыры» (государь)
К.Маркстің «Капиталы»
Ф.Энгельстің «Семьяның, меншіктің және меммлекеттің шығуы»
Аристотельдің «Саясаты»
7.Қоғамның әлеуметтік өміріне не жатады?
Саяси қатынастар
=Адамдар қауымдастығы арасындағы қатынастар (топтар, партиялар, жіктер және ұжымдар т.б.)
Түрлі жағдайдағы адамдардың мінез-құлықтары
Қоғам өмірінің рухани саласында қатынастар
Экономикалық қатынастар
8.«Позитивтік философия курсын» жазған кім?
Т.Гоббс
Г.Спенсер
=О.Конт
П.Сорокин
Ю.Хабермас
10.Тарихта ең алғаш әлеметтанушы болған кім?
Платон
Спиноза
К.Гегель
=О.Конт
К.Маркс

11.Әлеуметтануға байланысты алғашқы шығарма қалай аталды?


Ш.Монтескьенің «Заңдар рухы туралы»
Аристотельдің «Саясаты»
Маркиавеллидің «Тақ сыры»
Ж.Жак Руссоның «Қоғамдық келісім туралы»
=О.Конттың «Позитивтік саясат жүйесі немесе адамзаттың діни негіздері туралы әлеуметтану трактаты»
12.Әлеуметтанудағы алғашқы бағыт:
=позитивизм
материализм
идеализм
интернационализм
марксизм
13.Қоғамның революциялық жолмен дамуын жақтаған кім?
А.Бебель
=К.Маркс
Д.Рекардо
Т.Сорокин
М.Вебер
14.П.Соркин қай тұжырымдамалардың авторы болып саналады?
Қоғамның мәдени тарихи типтік теориясы
Субъективтік идеализм
= Әлеуметтік стратификация мен мобильдік
Диалектикалық материализм
Тарихи материализм
15.Әлеуметтік интеракция теориясының авторын көрсетіңіз?
Р.Мертон
Дж.Мертон
Э.Ламберг
=Дж.Г.Мид
О.Конт
16.Қоғам дегеніміз не?
Қоғам дегеніміз – бір аймақты мекендеген, бір тілде сөйлейтін адамдардың үлкен тобы
Қоғам – бір елде өмір сүретін адамдардың жиынтығы
Қоғам – жалпы ортақ мүдде мен біріккен адамдар жиынтығы
Екі немесе көп адамдардың бірігуі қоғамды құрайды
=Қоғам деп өз қажеттіліктерін қанағаттандыру мақсатында адамдардың тарихи формаларымен біріккен, өзара байланыстары мен өзара әрекеттері туындайтын адамдар жиынтығын айтады
17. Қандай жағдайда адамдардың бірігіп өмір сүруін – әлеуметтану мағынасында қоғам деп айтуға болады?
=Тұрақты өзара әрекетте және өзара байланыста болатын адамдардың бірігуін – қоғам деп айтуға толық негіз бар
Егерде меншігі саналатын территорияда адамдардың кез- келген бірігуі болатын болса олардың өзіндік тарихымен атауы болса
Қоғамның өмір сүруі міндетті түрде мемлекеттің өмір сүруіне байланысты
Белгілі мақсаттар үшін құрылған адамдардың кез-келген бірлестігі
Адамдардың жәйшілікте бірге тұруында қоғам деп айтуға болады
18.Қоғамның негізгі даму жолдары қандай?
Революциялық
=Революциялық және эволюциялық үйлесімділігі
Эволюциялық
Реформалық
Секіріп өту жолы
19.Революция «тарихтың локомитві» деп айтқан кім?
В.И.Ленин
М.Вебер
=К.Маркс
П.Сорокин
Г.В.Плеханов
20.Революция дегеніміз не?
Өмір сүріп отырған әлеуметтік құбылыстың негіздеріне тимей жүзеге асырылатын қайта құру
Саяси режимнің алмасуы
Қандай да партияларға біріккен бір топ адамдардың төңкерісі
=Қоғам дамуының бүкіл саласына түбірімен төңкеріс жасау
Алғашқы қауымдық құрылыстан құл иеленушілікке өту
21.Қандай әлеуметтік жағдайды қоғамның дамуына дұрыс әсерін тигізеді деуге болады?
Өмір сүру жағдайынан шықпайтын әлеуметтік организмнің барлық тұтынымы
Ескі әлеуметтік нормалардың өз күшін жоюы
Демократиялық басқару формасы
Тоталитарлық басқару формасы
=Өндіріс күштерінің даму деңгейінің өндіріс қатынастарының сипатына сәйкестігі
22.Қоғамды жүйелік тұрғыда зерттеу дегеніміз не?
=Қоғамды құрылымдық функционалдық және динамикалық тұрғыда зерттеуі
Қоғамды экономикалық аспектілерде зерттеу
Қоғамды әлеуметтік аспектілерде зерттеу
Қоғамды саяси аспектілерде зерттеу
Жоғарыда айтылған барлық аспектілер
23.Қай әлеуметтанушылардың еңбектерінде қоғам теориясының жалпы ережелері мейлінше дамыды?
К.Маркс
=П.Сорокин
Э.Дюркгейм
П.Флоренский
Н.Бердяев
24.«Қоғам бұл белгілі бір географиялық шекарасы бар, жалпы бір ортақ заң шығару жүйесімен белгілі бір ұлттық біркелкілікті адамдар бірлесітігі» деп анықтама берген кім?
Э.Дюркгейм
М.Вебер
=Н. Смельзер
П.Сорокин
Т.Парсонс
25.Әлеуметтану тұрғысынан қоғам деп нені айтуға болады?
Дүниежүзілік капитализм жүйесін
Дамушы елдерді
«Өркениетті елдер» деп аталатындарды
=Әлемдік халықтардың бірлестігін
БҰҰ
26.Әлеуметтік өзара әрекет пен қатынастың алғашқы агентіне не жатады?
Қоғам
Мемлекет
Ру
Адамдар тобы
=Тұлға
27.Адамдардың ортақ қасиеттері мен қабілеттерін сипаттау үшін қандай ұғым қолданылады?
=Адам
Тұлға
Жеке адам
Адамдық қасиеттердің бәрін нақтылы алып жүруші
Нақты адам
28.Әлеуметтік құрылым – бұл:
әлеуметтік байланыстарды құрайтын элементтердің жиынтығы
=элементтердің тұрақты байланысы
қарама-қарсы пікірлердің қақтығысуы
жеке адамдардың жиынтығы
әлеуметтік байланыстар
29.Маркстік теория бойынша әлеуметтік құрылымның өзегі:
қоғамдық жіктер
әлеуметтік жіктер
=таптар
әлеуметтік топтар
тап аралық жіктер- «үшінші сословие»
30.Қоғам әлеуметтік құрылымның негізі туралы Маркстік ілімге қарсы тұрған теория:
әлеуметтік интеграция
әлеуметтік диспозиция
әлеуметтік бағдарлау
=әлеуметтік стратификация
әлеуметтік мүдделер
31.Әлеуметтанудың классикалық негізін салушылар
Конфуций
Платон, Аристотель
Сократ, Демокрит
Г.Мид, Т.Парсонс
=О.Конт, Э.Дюркгейм, М.Вебер
32.«Мәдениет» дегеніміз –
=мінез-қылықтардың қалыптасқан ортақ ережелері мен нормалары
адамдардың көңіл-күйлерінің көріністері
адамдар арабайланысының заңдылықтары
биологиялық жолмен берілетін құндылықтар
дүниені танып-білу
33.Әлеуметтік мобильдік теориясын қалыптастыруда қай теория әдістемелік негіз болды?
Әлеуметтік қауымдастықтар
=Әлеуметтік стратификациялар
Эмпирикалық әлеуметтік зерттеулер
Әлеуметтік өзгерістер
Тұлғалар
34.«Әлеуметтік мобильдік» теориясын 1927 жылы әлеуметтануға енгізген кім?
Б.Барбер
А.Турэн
=П.Сорокин
Л.Уолнер
Р.Дарендорф
35.П.Сорокиннің көзқарасына сәйкес әлеуметтік мобилдік әлеуметтік сатыдан сатыға қозғалуды білдіреді:
жоғары және төмен сызық бағытымен
көлденең сызық бағытымен
жоғары сызық бағытымен
=тік және көлденең сызық бағытымен
жеке адамның өзіне жаңа әлеуметтік мәртебенің бекітілуімен
36.Әлеуметтік мобильдік – бұл:
мамнадықтың, кәсіптің өзгеруі
биліктің өзгеруі
қоғамның деңгейінің өзгеруі
діни бағыттардың өзгеруі
=жеке адамның немесе топтың мәртебесін өзгертуі
37.Адамдардың табиғи мақсаты яғни адамдарды біріктіру мен мінез құлқын реттейтін функцияны қамтамассыз ететін құралдар:
=әлеуметтік ұйымдар
әлеуметтік страталар
әлеуметтік топтар
әлеуметтік қауымдастықтар
әлеуметтік құрылымдар
38.Әлеуметтік ұйым қай негізде пайда болады?
Жеке адамның әлеуметтік мәртебесін өзгертуден
=Енбек бөлінісі мен оның функционалдық белгілеріне қарай мамандандырылудан
Қоғамның ашық болу дәрежесінің өзгеруінен
Әлеуметтік қауымдастықтардан
Әлеуметтік ұйымдардан
39.Ұйымдардың типтері ретінде әлеуметтанушылар нені көрсетеді?
Мамандандырылған және мамандандырылмаған ұйымдарды
Бір бағыттағы және әртүрлі бағыттағы ұйымдарды
=Ресми және ресми емес ұйымдарды
Тиімді және тиімсіз ұйымдарды
Бұқаралық және бұқаралық емес ұйымдарды
40.Формальді ұйымдар дегеніміз не?
Тұлғааралық және топаралық нормалардың жүйесі
Жүйелердің бірыңғайлығы
Бюрократия
=Әлеуметтік байланыстар, мәртебелер мен нормальдық формализациялау негізінде ұйымды құрудың тәсілі
Өндірістің шаруашылық экономикалық тиімділігі
41.Еңбек бөлінісінің жүйе ретінде көрінуі:
мәртебелер – ролдер
мәртебелер- әлеуметтік сатылар
мәртебелер- реттеушілер
мәртебелер- қауымдастықтар
=мәртебелер-қызметтер
42.Өзбетінше қалыптасқан тұлғааралық және топаралық әлеуметтік байланыстардың, өзара әрекеттерінің, топаралық қатынас нормаларының жүесі нені көрсетеді?
=Формальды емес ұйымдар
Формальды ұйымдар
Әлеуметтік құрылымды
Өркениет
Әлеуметтік институттарды
43.Қоғамның ең ірі әлеметтік ұйымдары болып саналатындар?
Адамзат қауымдастығы
=Мелекет
Формальді емес топ
Бюрократизм
Тап
44.Болжау мен жоспарлау қай негізінде жүзеге асырылады?
Кадрларды басқару арқылы
Басқару жүйесін қолдау негізінде
=Ақпараттар негізінде
Басқаруды реттеу негізінде
Басқарылатын және басқаратын негізінде
45.Ұйымдар қоғамды басқару функциясы ретінде нені қарастыруға бағытталған?
Бақылау жүйесі
Есеп-қисапқа алу жүйесін
Жетілген басқару
=Басқарушы және басқарылатын жүйелерді
Жүйеленген мәліметтерді
46.Әлеуметтік жобалау деп нені айтады?
әлеуметтік жүйсеннің түрлі даму нұсқаларын қарастыруды
мақсатқа бағытталған қызметті
ғылыми-техникалық және әлеуметтік прогрестің объективті заңдылықтарын зерттеуді
Әлеуметтік прогрестің келешекте дамитын нұсқаларын үлгілеуді.
=жаңа әлеуметтік прогрестер мен құбылыстардың даму нұсқаларының ғылыми тұрғыдан анықталуы
47.Этнос деген:
=әлеуметтік қауымдастық
әлеуметтік ұйым
әлеуметтік ұжым
әлеуметтік институт
әлеуметтік бірлестік
48.Этнос әлеуметтануының негізгі мәселесіне не жатады?
Қоғам мен тұлғаның өзара қарым қатынастары
=Ұлтаралық қатынастар
Тап аралық қатынастар
Отбасылық қатынамтар
Рухани қатынастар
49.Ұлт дегеніміз не?
бір территорияда тұратын адамдар жиынтығы
ортақ тіл ұлттың басты белгісі болып табылады
=територияның тұтастығы мен, тілі мен, эканомикалық өмірі мен, салт-дәстүрі мен, психологиялық қасиеттері мен байлансқан адамдар жиынтығы
кәсіби мүдделер мен дағдылармен біріккен адамдар
аталғандардың бәрі
50.Ұлт адамдардың тарихи қауымдастығы ретінде қалыптасты:
Құлиеленушілік
Феодализм
Социолизімде
=Капитализімде
Антикалық дәуірде
51.Адамдардың қандай қауымдастығын этнос деуге болады?
Нәсілдік
Діни
Мәдени
Тілдік
=Ұлыстық
52.«Этногенез және жер биосферасы» атты еңбектің авторы кім?
=Л.Гумилев
Т.Заславская
В.Вернатский
Ю.Бромелий
П.Сорокин
53.Этностың негізгі құрамды элементтерін көрсетіңіз:
таптар, жіктер, топтар
=тайпа, ұлыс, ұлт
қабат нәсіл, ұжым
отбасы, мемлекет, партия
қоғамдық қозғалыстар
54.Қазіргі кездегі қалалардың даму ерекшеліктерін сипаттайтын тенденция:
қалалардың кішірейуі
қала маңындағы мекендердің қалаға қосылуы
=қалалардың іріленуі
қала типтес поселкелердің санының көбеюі
жоғарыда айтылғандардың барлығы
55.Қоныстанудың жаңа түріне қайсысы жатады?
Қала-спутниктер
Қала-село
Қала типті поселкелер
=Бір жерге шоғырланған тұрақ жай
Қыстақтар
56.Қазіргі ірі қалалардың ерекшелікті проблемаларына жататындар:
еңбек қорларын тиімді пайдалану
қазіргі талапқа сай баспаны-тұрмыстық қызмет көрсету кешендерін құру
үй және шаруашылық қызметтерін жаңа кешендерін құру
адамдардың күнделікті өмір тіршілігінің ұтымды ұйымдастыру
=мәдени-тұрмыстық және өндірістік қажеттіліктерді сәйкестендіру, құрылысты тәртіпке келтіру
57.Қалалардың әлеуметтік жопарлау объектісі болып табылатындар:
=әлеуметтік және өндірістік инфрақұрылымдар
сауда айналымы
халық санының артуы
табыс деңгейі
тұрғын үй қоры
58.Дін әлеуметтануының көңіл қояры:
қоғамдық сананың түрі
=қоғамның маңызды құрылымдық компоненті-әлеуметтік құбылыс
ерекшелікті дүниетаным
ұлттық және жалпы адамзаттық мәдениетінің қабаты
адамзаттың рухани мұрасы
59.Дін элементтеріне жататындар:
шындықтың көріну формасы
діни жүйе
=діни салт, діни сана
дүниені тану тәсілі:
діни сананың мазмұны
60.Діни салт дегеніміз – бұл:
қоғамдық сананың формасы
дүниені танудың тәсілі
ақиқаттар
=адамдардың мінез-құлқы мен қатынастарының бірден-бір формасы, нақты діни жүйесін құрылымдық элементтер
аталғанның барлығы
61.Діннің өзегін құрайтын не?
Діни салт
Діни тәжірбие
Адамдардың діни қатынасы
Діни жүие
=Діни сана
62.Теология, діни ілім мен діни идеология қай ұғымға саяды?
=Діни дүние түйсіну
Діни мейрамдар
Діни сана
Діни салт
Діни тәжірбие
63.Дін әлеуметтануы нені зерттейді?
Діни сананың динамикалық өзгеруін
=Аталғандардың барлығы
Конфесионалдық
Діннің әлеуметтік процеске ықпал ету деңгейін
Діни сананың қоғамға таралуын
64.Дінге сенетін адамдардың бірлестігі, шіркеу мен діни ұйымдар нені құрайды?
Діни сипаттарды
Діни мейрамдарды
=Дін институтын
Дүниеге діни көзқарасты
Дүниені діни бейленуді
65.Дін әлеуметтануының теориялық деңгейде объекті ретінде зерттейді:
діни институттар, ұйымдар мен қозғалыстар қызметтері
құдайдың ырқы:
дінді тудырған қоғамдық қатынастар
=әлеуметтік жүйедегі жалпы дінді, оның ішкі құрылымдары, ондағы болып жатқан процестерді
адамдардың мінез-құлқы мен діни санасы
66.Тұлға мен қоғамның өмір деңгейі мен түрлі жақтарының діннің ықпалынан босату процесі бұл –
ферменизация
седентеризация
конвертатция
революция
=секуляризация
67.Индивидтің әлеуметтік жүйеде алатын орнын қалай атаймыз?
=Әлеуметтік статус
Әлеуметтік роль
Дара тұлғаның диспозициясы
Әлеуметтік жағдайы
Жеке тәуелсіздік, дербестік
68.Ғылым әлеуметтануының мақсатына не жатады?
Болашағы бар және келешегі жоқ ғылымит мәселелерді анықтау
=Ғылымның әлеуметтік және ғылым-техникалық прогреске ықпал жасайтын жағдайларды айқындау
Қазіргі жұмыс істеп тұрған экономикалық механизмдер мен ғылыми техникалық жетістерді қалпына келтіру
Нақты бағыт бойынша
Ғылыми кадрларды даярлау
69.Девианттық мінез-құлыққа жататындар:
қылмыстық мінез-құлық
заңдардан ауытқушылық
=ауытқыған мінез-құлық
заңды саналы мойындамау
әлеуметтік стандарттардан бас тарту
70.Адамның өмір сүру үшін қажетті білімдерді, нормаларды, құндылықтарды меңгеруі, тұлға болып қалыптасуының әлеуметтанудағы атауы – ...
білім беру процесі
қалыптасу процесі
тәрбие беру процесі
=әлеуметтену процесі
тұрғаның даму процесі
71.Девианттық мінез-құлықтың көрсететіні:
қоғамдық дамудағы қайшылықтар
ішкі және сыртқы өмір сүру жағдайына дамудағы жүйелерді әліде толық бейімделмеуі:
дене және ой еңбегі арасындағы қайшылықтар
кездейсоқ оқиғалардың байланысы
=ресми мойындалмаған немесе нормаларға сәйкеспейтін бұқаралық қызметтің формасы
72.Әлеументтендірудің агентін көрсетіңіз:
=аталғандардың барлығы дұрыс
білім беру институттары
жанұя
әлеуметтік бейімдеу орталықтары
әлеуметтік орта
73.Әлеуметтану ғылымында ұлттық пен ғаламдық мәдениеттер арасындағы қатынастар қандай терминмен анықталады?
Секуляризация
=Жаһандану
Либерализм
Конформизм
Традиционализм
74.Белгілі бір құндылықтар мен міндеттерге байланысты адамның қоғамдағы позициясы?
Әлеуметтік роль
Әлеуметтік позиция
=Әлеуметтік статус
Әлеуметтік өлшем
Әлеуметтік мобильділік
75.Ішкі шиеленістер немен анықталады?
Әр түрлі моралдық жүйенің қақтығысуымен
Адамдардың мәдени денгейлерінің сәйкес келмеуі
Адамдардың адамегршілік ұстанымдарының түрлі болуымен
=Жеке бастың моральдық санасының қайшылықтарымен
Құнды бағдарлардың бір-бірінен алшақтауы
76.Немқұрайлық менмендік, дөрекілік т.б. ауытыған мінез-құлықтың қай түріне жатады?
Моральдық принциптердің бұзылуына
Қоғамдық сананы қалыптастырудың бұзылуына
Ұлы державалық шованизмге
Діни наным сенімдерге
=Адамдар арасындағы ізгілік принціпінің бұзылуына
77.Ауытқыған мінез-құлық шектен асып, қоғамның мүддесіне қауіп төндіретіндер?
=Қылмыскерлік
Нашақорлық
Қаңғыбастық
Маскүнемдік
Токсикомандық
78.Өз бетінше пайда болып, үлкен эмоциялдықпен және конформизммен айыршақталатын
формальды топтар
=стихиялы топтар
формальды емес топтар
қылмыстық топтар
мүддесіне орай құрылған топтар
79.Қоғамның тұтастығын сақтау мен өмір сүрудің қамтамасыз ету мақсатында катаң реттеу жолдары мен күштерде, әлеуметтік өмірді реттеудің еркше түрін қалай атайды?
Билік
Отбасы
=Саясат
Идеология
Мемлекет
80.Саясатта әлеуметтік ықпал етушіліктің ерекше түрі деп анықтауға мүмкіндік берген өзіндік өзгешілікке не жатады?
Бәсеке
Мәжбүр етушілік
Коррупция
=Билік
Ымыра
81.Биліктің негізгі саяси институты болып табылатынды анықта:
қоғам
қауымдастық
тап
ұлт
=мемлекет
82.Саясат – бұл әлеуметтік ықпал етудің түрі, ол о бастан мынаумен сипатталады ...
=теңсіздігімен
теңдікпен
тепе-теңдікпен
үстемдікпен
мәжбүр етумен
83.Саясаттың іске асар кеңестігі – бұл ...
мемлекет
=саяси сала
идеологиялық сала
экономикалық сала
әлеуметтік сала
84.Саяси жүйенің бастапқы элементтері ретінде мыналар қарастырылуы мүмкін –
саяси мақсаттар
нақты жеке адамдар
=саяси ролдер, қатынастар, байланыстар және нормалар
жалпы алғандағы қоғам
әлеуметтік қауымдастықтар
85.Адам туылғаннан бастап ие болатын, мұра арқылы берілетін статус – бұл ...
Қолжеткізген статус
Негізгі статус
Аралас статус
=Жазылған статус
Барлығы дұрыс
86.Индивидтің өзінің жеке күш жігері арқылы жеткен статусы ...
Аралас статус
Негізгі статус
Жазылған статус
Барлығы дұрыс
=Қолжеткізген статус
87.Сіну және үйрену Ж.Пиаженің ойы бойынша меңгерудің формалары ...
=білімдегі тәжірибені
білімді
іскерлікті
дағдыны
өмірлік ұстанымды
88.Ақпаратты қабылдау процесінде білім тұлғаның өзін дамытып, тұлғалық пішім алады. Мұндай ойлар білімге қандай тұрғыдан қараудың негізі болады?
Білімді меңгеру
=Мәдениетті меңгеру
Тәжірибені меңгеру
Еңбекті
Танымды
89.Толық білім мен бөлімдер ара қатынасы мынадан көрінеді – ...
білім алу процесінде адамның өз қабілетін жүзеге асырудан
«өзін басқада жалғастыру» қажеттігі тәрбиеші қызметіндегі басты алғы шарт болатындықтан
=білімнің пайда болуы, міндеттерін атқаруы әлеуметтендіру мен тәрбиесінің көмегінсіз мүмкін еместіктен
«өзін басқада жалғастыру» талпынысы адамның өзінде қалған
біріккен қоғамдық қызметте әлеуметтік тіршілікті сақтау қажеттігінен туындайды
90.Мектептің пайда болуын ненің шығуы мен дамуы шешті?
Өнер
Әдебиет
Техника
=Ғылым
Білім институттары
91.Білім институттары жүйесіне кіретін не?
Мектеп, отбасы, фабрика
Отбасы, ғылым, өндірістік кәсіпорын
Отбасы, жоғары оқу орны
Кәсіптік техникалық
=Отбасы, мектеп, мәдениет орындары, бұхаралық ақпарат құралдары
92.Білімнің беделін айқындаушы – ...
=қоғамның білім маңыздылығын мойындауын
материалдық сыйдың деңгейін
моральдық қанағаттандыру денгейі
білімнің материалдық қамтамассыз етіліуі
білімнің жалпылығы теңдігі
93.Білім адамның селекциялық сұрыптау және болжамдық мүмкіндігіне арқа сүйеп жүзеге асырар функциясы – ...
әлеуметтіку қорғану
=әлеуметтік жұмылдыру
қоғамның мәдени игілігінің
сақтаушы
аталғандардың барлығы
94.Отбасы әлеуметтік институт ретінде қай кезде пайда болды?
Мемлекеттің шығу кезінде
Ұлттардың қалыптасу кезінде
=Алғашқы қауымдық құрылыс кезінде
феодалдық құрылыс кезінде
ұлыстың құрылу кезінде
95.Отбасының негізгі функциясы – ...
өндірістік
тәрбиелік
шаруашылық
=дүниеге гнәресте әкелу
моральды жауапкершілік
96.Көптеген қала отбасыларына тән сипат – ...
2-3 баланың болуы
2 баланың болуы
баланың болмауы
кемінде 3 баланың блуы
=1 баланың болуы
97.Адамзаттық қоғамның бірінші тыйым салғаны – ...
=қан араласуға
өзіндік меншікке қол сұғуға
жеке меншікке қол сұғуға
халықтық меншікке қол сұғуға
адам өміріне қол сұғуға
98.Қазіргі қоғамның белгісі болып саналатыны?
Пуналуалды отбасы
=Шағын отбасы (нуклеарды)
Жұпты отбасы
Жартыкешті отбасы
Патриархалды отбасы
99.Қоғамның негізгі институты бұл – ...
адвакатура институты
билік институты
=отбасы институты
жекеменшік институты
аталғандардың барлығы
100.Ажырасу себептерінің ішінде бірінші орында тұрған себеп – ...
материалдық қиыншылықтар
мінездің сәйкес келмеуі
өмірлік мақсаттардың әртүрлі болуы
=маскүнемдік
отбасында баланың болмауы
101.Адамның қоғамдағы орнын анықтайтын статус?
Қолжеткізген статус
Жазылған Статус
Аралас статус
Барлығы дұрыс
=Негізгі статус
102.Адамның статусына байланысты күтілетін мінез-құлық?
=Әлеуметтік рол
Әлеуметтік статус
Әлеуметтік конфликт
Әлеуметтік мінез-құлық
Әлеуметтік позиция
103.Алғашқы қоғам кімдерден тұрды?
Патриархалды топтардан
=Жергілікті туыстық топтардан
Туыс емес топтардан
Териториялық топтардан
Отбасылардан
104.Тұлғаны әлеуметтендіру қай уақытқа дейін созылады?
Әлеуметтік жетілгенге дейін
Күндізгі оқу барысында
=Барлық өмірінде
20-жасқа дейін
25-жасқа дейін
105.Жаһандану жағдайында мемлекеттің тәуелсіздігін сақтаудың жолы?
Әскери қорғанысты нығайту
Қоғамдық сананың жоғары дамуы
Шетелдермен түрлі саладағы арабайланыстарды шектеу
Тек алдыңғы қатарлы дамыған елдермен ғана әріптестік орнату
=Индустриялық-инновациялық даму, оны жоғары әлеуметтік мәдениетпен үйлестіру, көрші елдермен одақты нығайту
106.Аномия процесі нені білдіреді?
Адамдардың миграциясы
Топтардың қайшылығы
Адамдардың білім дәрежесіндегі өзгерістер
Халық құрамындағы өзгерістер
=Құндылықтардың ірі өзгерістері
107.Девианттық қимыл дегеніміз не?
=Қоғамдағы нормаларды бұзу
Көзге көрінбейтін қимыл
Әдеттік қимыл
Мақсатқа ұмтылу
Аффективті қимыл
108.Әлеуметтендіру агенті дегеніміз – ...
Тұлғаның қарым-қатынасын реттейтін институттар
=Тұлғаны әлеуметтендіру процесін жүзеге асыратын институттар, адамдар және әлеуметтік топтар
Әлеуметтендіру процесінің обьектісі мен субьектісі
Барлығы дұрыс
Барлығы дұрыс емес
109.Әлеуметтік норма нені білдіреді?
Топтардың қызығулары
Әлеуметтік топтар мүшелігі
=Қимыл-әрекетті бағыттау мәселесі
Көзқарастар системасы
Тәрбиені
110.Әлеуметтік институттың басты артықшылығы?
Неғайбылдық, күтпеген шешім жасау
Эксперимент мүмкіндігі
Кездейсоқтық
=Алдын-ала болжам жасау, сенімділік, тұрақтылық
Ретсіздік, тұрақсыздық
111.Әлеуметтік институттар пайымдау үшін мыналарды негіз етіп береді:
белгілі бір қажеттіліктің кез келген жағдайда қанағаттандырылуы
қажеттіліктің белгілі бір жағдайдайда қанағаттандырылуын
қажеттілікті қанағаттандырудың мағынасы жоқтығын
қажеттілікті қанағаттандыру мүмкін еместігін
=қажеттіліктің сапалық денгейде қанағаттандырылуын
112.Әлеуметтік өмірдің институттық аспектісінің білдіретіні – ...
=нығайтуды, реттілікті
кезеңдікті, тұрақсыздықты
тұрақтылықты, өзгерісті
өзгермейтін, қатып қалғанды
аталғандардың барлығын
113.Әлеуметтендіру дегеніміз бұл – ...
адамның өсуі
=әлеуметтік сапаға ие болу
материалдық дамуы
адамның биологиялық жетілуі
сапаны жеткізу
114.Институт ең алдымен неге негізделеді?
Мүдделердің сәйкестігіне
Қажеттіліктер деңгейінің бірдеңгейлігіне
=Ара қатынастарды әлеуметтік реттеушілікке
Міндеттемелерді әлеуметтік реттеушілікке
Тәжірибе алмасу
115.Альтуризм ұғымы нені білдіреді?
Өзін-өзі құрбан ету
Бостандық үшін қозғалыс
Қоғамның даму бағыты
=Қоғамдық мүдделерге толық берілу
Екі топтың қақтығысы
116.Институттардың тиімділігін арттыруда не мүмкіндік тудырады?
Жеке жауапкершіліктің жоғарғы деңгейі
Материалдық мүдделік
Моральдық мүдделік
Санкциялар
=Еңбек бөлінісі және кәсібилік
117.Девиацияның әлеуметтанулық тұрғыдан алғашқы болып түсіндірмесін берген әлеуметтанушы – ...
=Э.Дюркгейм
Р.Мертон
Ч.Ламброзо
М.Вебер
Т.Парсонс
118.Аномия бұл – ...
құнды нормалар жиынтығы
=ретсіздік, заңсыздық, нормасыздық
құндылық, қызығушылық, мүдде
қоғамдағы әлеуметтік процестерді басқару
барлығы дұрыс емес
119.Құндылықтардың, нормалардың, әлеуметтік байланыстардың болмауы немесе олардың тұрақсыз және қарама-қарсы болуы, қоғамның ұйымдаспаған жағдайы?
Девиация
Санкция
=Аномия
Қылмыс
Конфликт
120.Қызмет процесіндегі қызметкердің мүмкіншілігін білу, оларды іске асырудың жағдайларын, жеке бас мүддесі мен қоғамдық мүддені келістіру жолдарын не оқытады?
Қала әлеуметтануы
Билік әлеуметтануы
Ғылым әлеуметтануы
=Еңбек әлеуметтануы
Тұлға әлеуметтануы
121.Материалдық өндірістік тиімді даму мүмкіндігін тек еңбек құралдары мен заттарына тәуелді еместігін, сонымен бірге ол еңбекті ұйымдастыруға, жұмыскер дағдысымен кәсіби деңгейіне байланысты болатынын алғаш айтқан кім?
А.Гастев
П.Керженцев
К.Маркс
В.Ленин
=Ф.Тейлор
122.Девианттық мінез-құлықтың шығу себебі қоғамның мәдени мақсаттары мен оған жетудің әлеуметтік қолдау тапқан құралдары мен әдістері арасындағы алшақтықта деп көрсеткен әлеуметтанушы – ...
=Р.Мертон
Э.Дюркгейм
Т.Парсонс
М.Вебер
Ч.Ламброзо
123.Бір еркекпен бір әйелдің некеге тұруы?
Полигиния
=Моногамия
Полигамия
Полиандрия
Эндогамия
124.«Адамдағы биологиялық» проблемасын зерттеуге парасатты үлес қосқандар?
К.Маркс, Ф.Энгельс
Т.Парсонс, Р.Мертон
=А.Файоль, О.Ерманский, А.Попов
Т.Леви, Г.Спесер
П.Сорокин, С.Булгаков
125.Еңбекке деген қатынастың негізін не құрайды?
Жеке басаралық қатынастар
Материалдық қажеттіліктер
Еңбектің жағдайы
=Қажеттіліктер, тапсырмалар, құнды бағдарлар
Отбасылық дәстүрлер
126.Өз тобының мүшесімен некелесу?
Экзогамия
Полигиния
Полиандрия
Полигамия
=Эндогамия
127.Басқа топтың мүшесімен некелесу?
=Экзогамия
Эндогамия
Полигиния
Полиандрия
Полигамия
128.Әлеуметтік байланыстардың екі басым типі бар?
Әлеуметтік шиеленістер және әлеуметтік топтар
=Әлеуметтік түйісулер және әлеуметтік өзара әрекеттер
Әлеуметтік түйісулер (контакт)
Әлеуметтік өзара әрекеттермен әлеуметтік рольдер
Әлеуметтік рольдер және әлеуметтік шиеленістер
129.Біріктіретін, ынтымақтастыратын күштердің бірігуін сәйкестендіретін өзара әрекетпен байланыс негізінде қалыптасатын қауымдастық атауы?
Әлеуметтік шеңбер
Әлеуметтік қауымдастық
=Әлеуметтік топ
Формальды топ
Мақсатты топ
130.Таптық, территориялық, ұлттық ретіндегі қауымдастықтардың анықтайтыны?
Әлеуметтік шеңбер
Үлкен топтар
Этникалық топтар
=Формальды топтар
Кіші топтар
131.Кәсіподақтар мен партиялар неге жатқызылады?
Үлкен топтарға
Кіші топтарға
Әлеуметтік топтарға
Формальды емес топтарға
=Формальды топтарға
132.Кеңейтілген жанұя бұл – ...
=нуклеарлы жанұя және басқада туысқандарын қамтитын жанұялық құрылым
жаңа туылған сәбиі бар жанұя
баласы жоқ жанұя
ата-аналарымен балаларын ғана қамтитын жанұялық құрылым
көп балалы жанұя
133.Социомәдени құндылықтар эволюциясын талдау, қазіргі қоғамның ХХғ. 60-70ж.ж. дағдарысының бірден-бір себебін анықтау тұрғысынан келсек, ол төмендегідей жайларға бағытталған тұрақты құндылықтар болып табылады:
шиеленіссіз қоғамның моделі
=тоталитарлы мемлекеттегі индустриалды дамудың моделі, ол баспанамен, жұмыспен, т.б. қамтамасыз ететін
рухани құндылықтар басымдылығы
қор жинау қоғамы
тұтыну қоғамы
134.Топтарды іштен ұйымдастыратын белгілерге саятындар:
белгілі бір әлеуметтік жіктің саяси ұйымы
фукциялардың бөлінуі мен лидердің болуы
=басқару органдары мен бақылау формаларының болуы
ортақ міндеттер
басқару органдары мен лидердің болуы
135.Әлеуметтік дағдарыс жағдайында жаңа құндылықтардың ең бастысы және бір ғана «заң шығарушысы» болып көрінетіндер?
Қоғам
Тап
Партия
=Мемлекет
Әлеуметтік топ
136.Дамудың индустриялдық моделінен постиндустриялық үлгісіне көшу үшін, қажетті және мол жағдайлар ретінде социомәдени түрде ірге тас керек – ...
бұрынғы құндылықтар
алдағы өзгерістердің құндылықтары мен мәртебелері
бұрынғы болып өткен өтпелі процестердің құндылықтары және әлеуметтік мәртебелері
жаңа мінез құүлық формалары
=өтпелі процеске бара-бар құндылықтар және әлеуметтік мәртебелер
137.Дағдарыс проблемасын ауырлататын әлеуметтік потологияның түп тамырының әкеп соқтыратыны – ...
=әлеуметтік бақылау механизімін жасауға негіз болатын ерікті түрде мойындалған құндылық жүйесінің болиауы
индустриалдық құндылықтарды сақтауға
посдиндустриалануға көшкен елдерде жалпы құндылдықтардың сақталуына
индустриалды және подиндустриалды қоғам құндылықтары арасындағы шиеленістерге
аталғандардың барлығы
138.Жеке адамның қоғамнан безуін әлеуметтану былайша түсіндіреді – ...
аталмыш категорияларға мемлекеттік қолдаудың болмауы
=заңды құралдармен мақсатқа жетуге тырысудың сәтсіздігі
мектеп білімінің кемдігімен
жеке адамның генетикалық бейімділігімен
өзін-өзі бекітуге тырысумен
139.Мәдениеттің тұжырымдамасының бірі оның шығармашылық қызметін түсіндіруден құралады. Бұл тұжырымдамалар кімнің еңбектерінен көрінеді?
В. авидовичтің, Э.Маркарянның
М.Иовчуктың, Л.Коганный
=Э.Баллердің, В.Межуевтің, Н.Злобиннің
А.Уледовтың
Е.Вавиловтың, В.Фафановтың
140.«Орта қолды» деп кімдерді атайды?
Жоғары білімі болмағанды
Кәсіби денгейінің жеткілікті болып, бірақта мәдени патенциялы болмағанды
Мамандығына сәйкес емес жұмыстың артық болуы
=Кәсіби төмендігінің көп жағдайда жалпы мәдени денгейінің төмендігі ұштасқанды
Аталғандардың барлығы
141.«Мәдени және рухани» құндылықтар қаждеттіліктер ұғымының білдіретіні?
Жақсы жұмысқа деген қажеттілік
Бос уақытқа деген қажеттілік
Болса екен деген білім денгейі
Болса екен комфорд денгейі
=Білімге, дүниеге деген өзініңі эстетикалық көзқарасын қалыптастыру
142.Хиппи, панки, рокерлер қайдан шығады?
=Жастар субмәдениетінен
Андеграуында
Ресми емес бірлестіктерден
Адамдардың әлеуметтік мәртебесіне қарай біріктірілуінен
Кәсіби емес өнерден
143.Қоғамдық байланыстар мен қатынастардың молшылығында, өмір сүрудегі қызметтің тұтастығын адамның өндіруі мына феноменді өзіне қосқан – ...
ғылым
=мәдениет
өнер
әлеуметтану
қоғам
144.Әлеуметтану ғылымдары жүйесінде әлеуметтану зерттемелерінің өзіндік ерекшелігі байқалады, өйткені әлеуметтанудың зерттейтіні?
Адам өміріндегі экономикалық сала
Адам өміріндегі саяси сала
=«Қоғамдағы адам»
Адам өміріндегі әлеуметтік сала
Адам өміріндегі мәдени сала
145.Макро- әлеуметтанудың зерттейтіні?
Әлеуметтік алмасу теориясы
Әлеуметтік интераксия теориясы
Шағын топтардағы әлеуметтік құбылыстар мен процестер
=Халықаралық қатынастармен әлеуметтік жүйелер денгейіндегі әлеуметтік құбылыстар мен әлеуметтік процестер
Тұлғаралық процестер
146.Әдістемелікті әлеуметтік талдаудың техникасы мен процедурасының жиынтығы ретінде қарайтындар?
Дәстүршілер
Теорияшылар
Марксшілер
Функционалшылдықтар
=Эмпириктер
147.Әлеуметтануда тарихилық принцип қандай әлеуметтік ақиқатты білдіреді?
=Уақыт кеңістігінде өзгеруші және дамушы
Дамушы
Жүйелі
Жүйеден тыс
Уақыт кеністігінде өзгеретін
148.Әлеуметтану зерттеуін ұйымдастыру мен оны іске асыру принциптерінің жиынтығын, сонымен қатар әлеуметтану білімін құру мен негіздейтін тәсілдер жиынтығын көрсетіңіз – ...
әдіс
=әдістемелік
әдістеме
айла-тәсілдер
құралдар
149.Әлеуметтанудың алғашқы әдістерінің бірі болған?
Тарихи-салысырмалы
Функционалды
=Эмприкалық
Биологиялық
Ғұмырнамалық
150.Керекті тарихи мәтіндерді түсіндіру әдісін ата – ...
түсіну
эмприкалық
биологиялық
=герменевтикалық
талдау
151.Бақылау, сұхбат, анкета қай әдіске жатады?
Әлеуметтік өлшеу
Эксперимент
Сұрыптау
Эмприкалық
=Әлеуметтік өлшеу тәсілдеріне
152.Қазіргі кезеңдегі мемлекеттің атқарар жаңа ролі – ...
=еркін азаматтар мен жеке секторлардың өздері үшін тиімді шавраларды қолдануға жағдайлар қалыптастыру
негізгі шешімдердіқабылдау
қоғамдық сананы қалыптастыру
қоғам ішінде конфронтацияға жол бермеу
көші-қон ағымына бақылау жасау
153.Қазақстанды ХХІ ғасырдың алғашқы ширегінде сипаттайтын негізгі ұғымдар – ...
саяси тұрақтылық, егемендік
=барлық қазақстандықтардың өркендеуі, қауіпсіздігі мен тұрмыс халін жақсарту
құқықтық мемлекет, құқықтық қорғалыс
патриотизм және ұлтшылдық
ұлттық менталитет, ұлттың аман-саулығы
154.Қазақстан үшін бірінші орындағы ұзақ мерзімділік приоритет не?
Ішкі саяси тұрақтылық
Энергетикалық ресурстар
=Ұлттық қауіпсіздік
Инфрақұрылымдар
Кәсіби мемлекет
155.Тұлға әлеуметтік қатынастар субъектісі ретінде ең алдымен немен сипатталады?
Белсенді қызметімен
Әлеуметтік мінез-құлықтың өзін-өзі реттеуімен
Адамның әлеуметтік қасиеттерінің тұтастығымен
=Автономдығымен, қоғамнан белгілі бір дәрежеде тәуелсіздігімен
Қоғамға тәуелділігімен
156.Биліктік қатынастардың субъектісі – ...
Халық
Этнос
Этникалық топтар
Ұлт
=Жоғарыда аталғандардың барлығы
157.Белгілі бір жағдайларда топ ретінде ұйымдасуға мүмкіндігі бар, бірақ әлі топ түрінде анықталмаған адамдардың жүйесіз, ұйымдаспаған жиынтығы қалай аталады?
=Квазитоп
Әлеуметтік топ
Әлеуметтік ұйым
Халық
Қоғамдық ұйым
158.Қазақстанды зайырлы мемлекет ретінде нығайтудың жолдары қандай?
Адамдардың әлеуметтік және экономикалық теңдігін нығайту
=Адамдардың білімі мен мәдениетін жоғары деңгейде дамыту
Адамдардың құқықтарын шектеу
Діни ұйымдар қызметін барынша шектеу
Қоғам санасын атеистік бағытта тәрбиелеу
159.Географиялық орта мен әлеуметтік қатынастардың өзара байланыстылығын көрсеткен географиялық әлеуметтануды негіздеушілерді атаңыз?
Поль Ле Бланш пен Рудольф Штейнмец
Огюст Конт пен Герберт Спенсер
=Карл Маркс пен Фридрих Энгельс
П.Сорокин мен Ж.Тощенко
Э.Гидденс пен М.Вебер
160.Қоғамның әлеуметтік-таптық жіктелуін сипаттайтын ұғым – ...
трансформация
идеологизация
интеграция
=стратификация
идентификация
161.Әлеуметтанудың зерттейтін әлеуметтік құбылыстарына қайсы жатады?
Экономикалық процестер
Саяси процестер
Диалектикалық материализм
Адамның физиологиясы
=Адам өмірінің мәні
162. Маргиналдық әлеуметтік топтарға жататындар – ...
=екі құндылық арасындағы әлеуметтік топтар
субмәдениет өкілдері
қалалардағы үйсіз-күйсіз жандар мен көше жезөкшелері
жастардың хиппи, панки, рокерлік топтары
жергілікті тұрғындар
163.Әлеуметтік институттардың қызметінің басты артықшылығы?
Күтпеген, аяқ асты асығыс шешімдер қабылдау
=Алдын-ала болжау, сенімділік, тұрақтылық
Эксперимент жасау мүмкіндігі
Кездейсоқтық, тосын тәуекел
Ретсіздік, тұрақсыздық
164.Белгілі бір белгілеріне байланысты бірдей сипаттамасы бар индивидтер топтарының жиынтығы (мысалы, жынысы, жасы, кәсібі, діни сенімі, т.с.с.) – ...
әлеуметтік ұйым
әлеуметтік белгі
=әлеуметтік категория
әлеуметтік арабайланыс
әлеуметтік стратификация
165.Маркстік құрылым бойынша әлеуметтік құрылымның өзегі – ...
қоғамдық жіктер
әлеуметтік жіктер
әлеуметтік топтар
=таптар
тап аралық жіктер – «үшінші сословие»
166.Гендерлік арабайланыстарды реттеу, адамзат өміртіршілігін жалғастыру, бала тәрбиелеу функциялары қай әлеуметтік институтқа тиесілі?
Гендерлік ұйымдар
Бала бақша
Балалар үйі
Мектеп
=Отбасы
167.«Нуклеарлық отбасы» деген ұғымға түсінік беріңіз – ...
=кеңейтілген отбасы
шағын отбасы
дәстүрлі отбасы
дәстүрлі емес отбасы
девианттық (ауытқушылықты) отбасы
168.Өмір шындығын бейнелейтін ақпараттық, дәлелдік құбылыстарды қалай атаймыз?
Әлеуметтік іс-әрекет
=Әлеуметтік факт
Әлеуметтік мінез-құлық
Әлеуметтік тәжірибе
Әлеуметтік институт
169.Қоғамның әлеуметтік өмірін зерттейтін ғылым?
Саясаттану
Тарих
=Әлеуметтану
Педагогика
Экономика
170.Әлеуметтанулық теорияның құрлымы қандай?
Әлеуметтік философия
Әлеуметтік динамика және статика
Әлеуметтік прогресс және өлшеуші регресс
=Макро- және микро- әлеуметтану
Әлеуметтік заңдар және әлеуметтік категория
171.Қазіргі кездегі әлеуметтану ғылымын Қазақстанда дамытушылар?
Радугин, Н.Айтов
Ковалевский, Пузыков
Платонов, Аженов
Г.Мид, М.Садырова, М.Аженов
=М.Аженов, Н.Айтов, К.Биекенов, М.Садырова
172.Белгілі бір географиялық аумағы, ортақ заң жүйесі, әлеуметтік мәдени ортасы бар адамдардың жиынтығы?
=Қоғам
Ұжым
Ұйым
Топ
Тап
173.К.Маркс қоғамды қанша фармацияға бөлді?
2
=5
8
4
6
174.Урбанизация процесі – ...
қарым-қатынастың шиеленісуі
қаладағы қылмыстың өсуі
=халықтың қалаларға шоғырлануы
өнеркәсібі дамыған қоғам
барлығы дұрыс емес
175.Қауым немесе ауылдық қоғам дегенді білдіретін ұғым – ...
дәстүрлі қоғам
индустриалдық сатыға дейінгі қоғам
гезельшафт
=гемайншафт
барлығы дұрыс
176.Қалалық өндірістік қоғамды білдіретін ұғым?
Индусриалдық қоғам
Постиндустриалдық қоғам
Гемайншафт
Барлығы дұрыс
=Гезельшафт
177.Қоғамды гемайншафт және гезельшафт деп бөліп олардың айырмашылықтарын көрсеткен ғалым?
=Ф.Теннис
Д.Белл
Т.Парсонс
У.Растау
Р.Арон
178.Қоғамның негізгі элементтерін көрсетіңіз – ...
өзара тығыз байланыста, қарым-қатынаста болатын индивидтер
=жеке тұлғалар және олардың ұжымдық бірлестіктері
қоғам мүшелерінің бірігуі, топтасуы негізінде пайда болып дамып отыратын әлеуметтік топтар
қоғамда қалыптасқан белгілі бір функцияларды атқаратын әлеуметтік институттар
барлығы дұрыс емес
179.Белгілі бір әлеуметтік қажетіліктерді қанағаттандыруға арналған рөлдер мен статустардың жиынтығы?
әлеуметтік роль
әлеуметтік статус
=әлеуметтік институт
ұйым
ұжым
180.Белгілі бір ортақ белгілері бар яғни мүдделері, құндылық бағдарлары, атқаратын қызмет, іс-әрекеттері ұқсас адамдардың жиынтығы – ...
ұйым
ұжым
әлеуметтік институттар
=әлеуметтік топтар
бірлестік
181.Мазмұнына қарай топтар нешеге бөлінеді?
5
24
10
1
=2
182.М.Вебер бойынша теңсіздіктің компоненттері – ...
=байлық, бедел, билік
байлық, бедел, білім
билік, бедел, байлық, білім, діни-көзқарас
~позиция, меншік, билік, күшжігер
~барлығы дұрыс емес
183.Екі компонент, әлеуметтік байланыс пен әлеуметтік құрам өздеріне нені біріктірген?
Әлеуметтік жүйені
=Әлеуметтік құрылымды
Статусты
Қоғамды
Мемлекетті
184.Әлеуметтік құрылым бұл – ...
әлеуметтік байланыстар
әлеуметік байланыстарды құрайтын элементтер
=әлеуметтік құрлымдағы элементтердің тұрақты байланысы
нақты өмір сүретін эмперикалық есепке аланған жеке адамдардың жиынтығы
қарама-қарсы мақсаттарды құрайтын элементтердің жиынтығы
185.Маркстік теория бойынша әлеуметтік құрлымның өзегі – ...
әлеуметтік топтар
әлеуметтік жіктер
қоғамдық жіктер
=таптар
топ аралық жіктер
186.Қоғамның әлеуметтік құрлымының негізі туралы маркстік ілімге қарсы тұрған теория?
Әлеуметтік интеграция
Әлеуметтік бағдарлау
Әлеуметтік диспозиция
Әлеуметтік мүдделер
=Әлеуметтік стратификация
187.Страта түсінігі нені білдіреді?
=Жіктер
Диспозиция
Бағдар
Топтар
Таптар
188.Әлеуметтанудың пайда болуына кімнің еңбектері әсер етті?
Платонның
=Француз энциклопидистерінің (Вольтер, Дидро, Руссо)
Маркстің
Макиавеллидің
Аристотельдің
189.Әлеуметтік мобильділік теориясын қалыптастыруда қай теория әдістемелік негіз болды?
Әлеуметтік өзгерістер
Эмперикалық әлеуметтік зерттеулер
=Әлеуметтік қауымдастықтар
Әлеуметтіқ қақтығыстар
Әлеуметтік стратификация
190.Әлеуметтік мобильділік терминін 1927 жылы әлеуметтануға енгізген кім?
Барбер
Дарендорф
Уолнер
=Сорокин
Турен
191.П.Cорокин көзқарасына сәйкес әлеуметтік мобильділік әлеуметтік сатыдан сатыға қозғалуды білдіреді – ...
жоғары және төменгі сызық бағытымен
бір қалыпты әлеуметтік деңгейде
жеке адамның жаңа әлеуметтік мәртебесінің бекітілуімен
тік және көлденең сызық бағытымен
=жоғары бағытпен
192.Әлеуметтік мобильділік бұл – ...
=қоғамның ашықтық деңгейінің өзгеруі
мамандықтың өзгеруі
биліктің өзгеруі
діни және наным-сенімдік бағыттарының өзгеруі
жеке адамның немесе топтың әлеуметтік мәртебесінің өзгеруі
193.М.Вебер теңсіздіктің неше компонентін көрсетті?
8
=3
7
9
4
194.П.Сорокин бойынша әлеуметтік топтардың түрлері – ...
нарықтық және нарықтық емес
дәстүрлі және кәсіби
=ұйымдасқан және ұйымдаспаған
ресми және бейресми
формальді және формальсіз
195.Нуклеарлы отбасы бұл – ...
жаңа туылған сәбиі бар жанұя
баласы жоқ жанұя
нуклеарлы жанұя және басқада туысқандарын қамтитын жанұялық құрылым
=ата-аналарымен балаларын ғана қамтитын жанұялық құрылым
көп балалы жанұя
196.Жанұяның негізгі белгісі – ...
некенің заңды түрде тіркеуі
бөлек тұру
бөлек мүлік
өзара сыйластық пен махаббатқа негізделген қатынастар
=некелік немесе туысқандық байланыстар
197.Қандай әлеуметтік институт адамға барлық тарихтық байлықты меңгеруге көмектеседі?
=Жанұя
Мемлекет
Дін
Армия
Жекеменшік
198.Көп әйелге үйлену бұл – ...
моногамия
жұптық неке
=полигиния
полиандрия
топтық неке
199.Мемлекеттің демографиялық саясаты неге бағытталған?
Халықты әлеуметтік тұрғыдан қорғауды нығайтуға
Азаматтардың материалдық әл-ауқатын көтеруге
Әлеуметтік қатынастарды нығайтуға
=Ана мен баланы қорғау және тууды қамтамасыз етуге
Материалдық қамсыздандыру деңгейін көтеруге
200.Ең алғашқы еңбек дағдыларын бала қайда алады?
Балабақшадан
Мектепте
Өз құрдастарынан
БАҚ-тан
=Жанұяда
201.Жанұяда әлеуметтендіру обьектісі болып табылатын?
=Бала
Күйеуі
Әйелі
Қариялар
Алыс туысқандар
202.Көп балалық дегеніміз?
=Ерлік
Аномалия
Норма
Жанұя жүгі
Потология
203.Отбасының негізгі функциясы?
Өндірістік
=Репродуктивті
Тәрбиелеу
Моральдық-жауапкершілік
Шаруашылық
204. Қала отбасыларына тән?
2-3 баланың болуы
3-баланың болуы
=1-баланың болуы
Баласыз жанұя
2-баланың болуы
205.Формальді және формальсіз қарым-қатынас жүйесіндегі белгілі қызметі бар адамдардың бірігуі?
Кіші топ
Саяси топ
Үлкен топ
=Әлеуметтік топ
Барлығы дұрыс
206.ХХ ғ. басында топ терминін алғаш рет ғылыми айналымға енгізген американдық әлеуметтанушы?
Бабосов
Пригожин
Харчева
Мертон
=Кулли
207.Протестанттық этика және капитализм рухы кітабының авторы?
=М.Вебер
Э.Дюркгейм
Морено
К.Маркс
Т.Парсонс
208.Әлеуметтанудың кешігіп пайда болу себебін немен түсіндіруге болады?
Қоғам дамуының обьективтік заңдылықтарымен
=Оның зерттеу обьектісінің күрделігінен
Оның пайда болуына дейін жалпы зерттеу білім деңгейінің төмен болуымен
Табиғи және нақты ғылымдар әлеуметтік ғылымдардан гөрі аса маңызды болып саналатындығынан
Ғалымдар әлеуметтік заңдылықтарды баяу ашқан
209.Адамды тұлға, яғни белгілі бір тип, бірнеше адамның үлгісі, бейнесі ретінде қарайды – ...
Ғылыми өлшем
Демографиялық өлшем
=Әлеуметтік өлшем
Барлығы дұрыс
Психологиялық өлшем
210.Әлеуметтік статус бұл – ...
адамның қатынастар жүйесіндегі орны
жұмыс орнында көтерілу
материалдық жағдайы
=адамның білім дәрежесі
адамдардың табиғаттағы орны
211.Әлеуметтанулық әдіс бұл – ...
тұрғылықты орындарына байланысты халыққа сұрау жүргізу
жеке адамдар арасындағы қарым-қатынас
құжаттарды талдаудың әлеуметтанулық әдістерінің бірі
зерттеу тақырыбының құрылымын анықтайтын алдын ала ойластырылған сұрақтардан тұратын, сұрау әдісі
=қоғамдық пікірдің күйі туралы хабар алуға бағытталған сұрау әдісі
212.П.Сорокин қай тұжырымдамалардың авторы болып саналады?
=Әлеуметтік стратификация, мобильділік
Диалектикалық матерализм
Тарихи матерализм
Қоғамның мәдени, тарихи типтік теориясы
Субьективтік идеализм
213.Дәстүрлер дегеніміз бұл – ...
әлеуметтік институт
=әлеуметтік және мәдени мұрагерліктің элементтері
өмір концепциясы
ақпарат жиынтығы
әлеуметтік мекеме
214.Жанұяның ең қажетті функциясы?
Жаңа құрылымдар қызметін қамтамасыз ету
Экономикалық бірқалыптылығы
=Дәстүр мен жаңашылдық арасындағы тепе-теңдік
Қоғамның мәдени байлығын сақтау
Жағдайы төмен азаматтарды қорғау
215.Қазіргі кезде балаларды тәрбиелеу кімнің ісі?
Мемлекеттің
Әркімнің
Мемлекеттің және жанұяның
=Жанұяның
Қоғамның
216.Жанұя әлеуметтік институт ретінде қай кезеңде қалыптасты?
Ұлттар қалыптаспау кезеңінде
Феодалдық құрылыс кезеңінде
Ұлыстар қалыптасу кезеңінде
Ұлттар құрып кету кезеңінде
=Мемлекеттің құрылу кезеңінде қалыптасты
217.Қоғамдық жүйенің негізгі элементтерінің өзара әрекеттерін, топаралық қатынастарды, кең көлемдегі әлеуметтік процестермен заңдылықтарды сипаттайтын теориялар жататын әлеуметтанулық білімнің деңгейі?
=Макроәлеуметтану
Микроәлеуметтану
Теориялық әлеуметтану
Әлеуметтік статика
Әлеуметтік динамика
218.Тұлға аралық қатынастардың, шағын топтағы ұжымдық мінез-құлықтың нақты әлеуметтік құбылыстардың пайда болуы мен даму процестеріне әсерін сипаттайтын теориялар?
Макроәлеуметтану
=Микроәлеуметтану
Әлеуметтік динамика
Әлеуметтік статика
Теориялық әлеуметтану
219.Алғашқы болып қоғам және мемлекет ұғымдарының арақатынасын ашуға ұмтылған ғалым?
Т.Гоббс
М.Вебер
=М.Макиавелли
Г.Спенсер
О.Конт
220.О. Конт ең алғаш «леуметтануды қалай атады?
Әлеуметтік динамика
Әлеуметтік эволюционизм
Әлеуметтік философия
=Әлеуметтік физика
Әлеуметтік дарвинизм
221.Әлеуметтану ғылымының негізін қалаушы?
Э.Дюркгейм
М.Вебер
Г.Спенсер
Н.Смельзер
=О.Конт
222.Әлеуметтану қоғамды екі деңгейде зерттейді?
=Макро және микро деңгейде
Формальді және формальсіз
Жалпы және ерекше деңгейде
Тікелей және жанама түрде
Барлығы дұрыс
223.Ұжымдық сананың қоғамда маңызды орын алатындығы туралы пікір айтқан әлеуметтанушы?
О.Конт
=Э.Дюркгейм
М.Вебер
Г.Спенсер
П.Сорокин
224.Қоғамда тәртіп пен ережелерді сақтау үшін құқықтық нормалар мен қатар моральдық нормалардың маңызды орын алатындығын көрсеткен ғалымды көрсетіңіз?
О.Конт
Э.Дюркгейм
=Т.Парсонс
М.Вебер
Г.Спенсер
225.Әлеуметтануда қоғамды жүйелік түрде талдаған?
О.Конт
Э.Дюркгейм
М.Вебер
=Т.Парсонс
Г.Спенсер

Достарыңызбен бөлісу:
©melimde.com 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
тоқсан бойынша
бағдарламасына сәйкес
бағалауға арналған
Сабақ жоспары
Реферат тақырыбы
жиынтық бағалауға
сәйкес оқыту
арналған тапсырмалар
Қазақстан республикасы
білім беретін
оқыту мақсаттары
бағалау тапсырмалары
рсетілетін қызмет
Жалпы ережелер
жиынтық бағалаудың
республикасы білім
бекіту туралы
тоқсанға арналған
Қазақстан тарихы
Қазақстан республикасының
мерзімді жоспар
арналған жиынтық
қызмет стандарты
болып табылады
жалпы білім
арналған әдістемелік
бағалаудың тапсырмалары
Мектепке дейінгі
оқыту әдістемесі
Қазақ әдебиеті
нтізбелік тақырыптық
пәнінен тоқсанға
Зертханалық жұмыс
Инклюзивті білім
Әдістемелік кешені
республикасының білім
білім берудің
туралы жалпы
Қазақстанның қазіргі
Қысқа мерзімді
Жұмыс бағдарламасы
қазақ тілінде
қазіргі заман
туралы хабарландыру
атындағы жалпы