Қылмыснама заң мамандықтарында оқитын студенттерге арналған кестелер альбомы (оқу-көрнекілік құралы) Павлодар (075. 8) Ббк 67. 51 я 73 о- 54 С. Торайғыров атындағы пму ғылыми Кеңесімен ұсынылған Пікір хат жазушыларбет7/7
Дата09.09.2017
өлшемі458 Kb.
#19859
1   2   3   4   5   6   7

Абайсыз қылмыстылық


(қызмет ету саласына байланысты)


.
Техникалық (адамның техникамен ара-қатынасы саласында)
Тұрмыстық (тех-никалық құралдарды қолданусыз)
Кәсіпқой


(басқару функциясын және көлік құралдарын пайдаланумен байланысты емес кәсіпқой қызмет саласында)

Лауазымдық


(лауазымдық (басқару) функцияларын жүзеге асыру саласында)


34-кесте - Ішімдікке салынуды және алкоголизмды алдын алу шаралары


Идеологиялық


Медициналық

Ұйымдастыру-шылықӘлеуметтік қауіп ретінде ішімдікке салынуды, спирттерді тұтынуды мемлекеттің біріңғай бағалауы

Тұрғындардың жалпыға бірдей диспансеризациясы

Денешынықтыру және спорт, мәдени демалу инфроқұры-лымдарын дамыту

Ішімдіке салыну мен алкоголизмнің бастапқы нысанын анықтау үшін емханаларда психотерапевтік бөлмелерді ұйымдастыру

Тиісті заңнама базасын дамыту


Оқу орындарының, мәдени спорт меке-мелерінің, тұрғындар көп жүретін жер-лердің жанында спирттік ішімдік-терді сатуға шек қоюОтбасында, мектепте, еңбек ұжымында алкоголге қарсы тәрбие беру


Ішімдікке салын-ғандарды және алкогол-мен ауыратындады жұмысқа орналас-тыру, әлеуметтік қатынасты орнату

Кең және сапалы алкоголға қарсы насихат
Сапасыз алкоголдык өнімдерді өндіруді және олардың импортын қатаң алдын алу

Спирттік ішімдіктер жарнамасына қатаң тыйым салуАдамдардың ішімдіке салынуынан алдын алу үшін діннің мүмкіншіліктерін пайдалану, адамдарды тәрбиелеуСалауатты өмір салтын насихаттауМысалы, мемлекеттік қызметшілердің ішімдіктерден бастартуы

35-кесте - Ішімдіке салыну және алкоголизмнің қылмыстылықтың жағдайына әсеріӘлеуметтік-психо-логиялық факторлар

Қылмыснамалық факторлар:
Ішімдікке салынғандар мен алкоголиктер жасайтын ауыр қылмыстар санының көбейуіне әкеледі

Адамның еңбектік және шығармашылық белсенділігінің, жағымды әлеуметтік байланыстардың жоғалуына, тұлғаның деградациялануына әкеледі


Рецедивтік қылмыс-тылықтың дең-гейінің жоғарлауына атсалысады
Адамдардың өзін-өзі қадағалау мүмкін-шілігін төмендетеді және шиеленіс дең-гейін көтереді


Адамның виктимизациясына әсер етуіҚозуды күшейтеді және өз-өзін ұстау мен өз-өзін шектеу-дің әлеуметтік қа-лыптасқан дағдысын төмендетеді


Криминогенді негіз-де адамдардың бірігуіСпирттік ішімдікке қаражат табу мақсатында қылмыс жасауға адамды итермелейді
Объективтік ақиқат пен нақты өмірлік жағдайды дұрыс қабылдауды бұзады


Адамда жағымсыз қасиеттердің пайда болуына әкеледі


Адамның мінез-құлқы үшін маңызды, оның санасы мен еркін қоздыру және тежеу орталықтарына шек қояды


Сыртқы қоздырушыларға жағым-ды реакцияны төмендетеді

Кәсібилікті (қызметшілерде) күрделі жағдайларда дұрыс шешімді қабылдау қабылеттігін төмендетеді

36- кесте - Қылмыстылық пен наркотизмның байланысы
Есірткі заттарын заңсыз дайындау, иемденіп алу, сақтау, тасымалдау немесе сату

Есірткілік қозу жағдайында пайда күнемдік қылмыстарды жасауНаркотизм

қоғамға қарсы іс-әрекеттердің жиынтығынан тұратын, адам ағзасының тұтақты түрде есірткі заттарын тұтыну тәуелділігіне негізделген жағымсыз әлеуметтік құбылысЕсіркі заттарын сатып алу үшін

заңсыз әдістер, атап айтқанда ұрлық, тонау, алаяқтықЕсірткі заттарын ұрлау

Есірткі заттарын тұтынуға тартуНаркобизнес және онымен байланысты өзге де қылмыстар

Есірткі заттарын тұтыну үшін притондарды ұйымдастыру немесе ұстау

37- кесте - Халықаралық қылмыстылық және оның түрлеріХалықаралық қылмыстылық – бұл адамзат қоғамының дамуына зиян әкелетін, жағымсыз әлеуметтік құбылыс және онда жасалған қылмыстарды жиынтығы


Халықаралық қылмыстар


Бейбітшілікке, адамзатқа қарсы қылмыстар, әскери қылмыстарХалықаралық қатынас-тарға, мемлекеттің экономикалық және әлеуметтік мәдени дамуына, сондай-ақ тұлғаға, моралдық құндылықтарға зиян келтіретін қылмыстар

Халықаралық сипаттағы өзге де қылмыстарГеноцид
Терроризм


Су асты ком-муникацияларын зақымдау және бұзуЭкоцид


Ауа, теңіз кемесінде жасалатын қылмыстар

Биоцид
Теңізде көмек көрсетпеу


Жалдамалылық


Контрабанда

Қоршаған ортаға қылмыстық қол сұғушылық

Нәсілшілік

Азаптау


Апартеид

Адамдардың саудасы


Теңізде балық аулау ережесін бұзуЖалған ақша жасау
Адамдарды кепілге алуҰлттық мәдени ескерткіштерге қылмыстық қол сұғушылық


38-кесте - Қылмыстылықпен күресуде халықаралық ынтымақтастықтың нысандары
Қылмыстылықты алдын алуда халықаралық ынтымақтастық – бұл қылмыстылықты алдын алудың, онымен күрестің және құқық бұзушыларды түзетудің тиімділігін арттыру мақсатында мемлекеттердің және халықаралық қатынастың басқа да қатысушылары күшін біріктіру болып табылады
Қылмыстылықты алдын алу саласында ынтымақтастық бағдарламаларын жасау


Алдын алу шараларын ұйымдастырған және өткізген кезде тәжерибе алмасуӨз мемлекетінде немесе тұрақты тұрғылықты жерінде жазаны өтеу үшін бас бостандығын айыру түріндегі жазаға сотталғандарды беру

Қылмыстық қудалау үшін басқа мемлекетке немесе халықаралық органдарға қылмыскерді беру


Кадрларды дайындау, сараптамалық қызмет көрсету, арнайы ғылыми-техникалық құралдарды беру, басқа мемлекеттерге материалдық техникалық көмек көрсету


Әдебиеттер
Нормативтік құқықтық актілер

1 Қазақстан Республикасының Конституциясы 1995 жыл 30 тамыз, 1998 жылғы 7 қазандағы өзгертулер мен толықтырулырды қоса.

2 «Қазақстан Республикасының егемендігі туралы» ҚР Декларация.// Ведомстволар, 1990. − № 44.

3 «Қазақстан Республикасы мемлекттік тәуелсіздігі туралары» Қазақстан Республикасының конституциялық заңы.// Ведомстволар. − 1991. − № 51.

4 Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексі (1997 жыл 16 шілде). − Алматы: Жеті жарғы, 2005. − 130 б.

5 Қазақстан Республикасының Қылмыстық іс жүргізу Кодексі (1997 жыл 13 желтоқсан). − Алматы: Жеті жарғы, 2005. − 120 б.


Негізгі әдебиетер

1 Алексеев А.И. Криминология. Курс лекций. − М. : Бек, 1998. – 430 с.

2 Алауханов Е.О. Криминология: Оқулық. – Алматы: Жеті жарғы, 2005. – 232 б.

3 Долгова А.И. и др. Понятия советской криминологии. Методическое пособие. ­ М. : Наука, 1985. – 450 с.

4 Каиржанов Е.И. Криминология. ­ Алматы: Жеті жарғы, 1997. ­ 320 с.

5 Карпец И.И. Преступность: иллюзии и реальность. − М. : Норма, 1992. ­ 120 с.

6 Курс советской криминологии. Предмет. Методология. Преступность и её причины. Преступник. ­ М. : Госюриз., 1985. ­ 250 с.

7 Курс советской криминологии. Предупреждение преступности. ­ М. : Наука, 1986. ­ 150 с.

8 Кузнецова Н.Ф. Проблемы криминологической детерминации. ­ М. : Наука, 1984. ­ 130 с.

9 Криминология: учебник / под ред. И.О. Карпеца, В.Е. Эминова. ­ М. : Бек, 1992. ­ 290 с.

10 Криминология: учебник / под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова. ­ М. : Проспект, 1997. ­ 450 с.

11 Криминология: учебник / под ред. А.И. Долговой. ­ М. : Бек, 1997. ­ 530 с.

12 Криминология и организация предупреждения преступлений: учебное пособие /под ред. Э.И. Петрова. ­ М. : Норма, 1995. ­ 130 с.

13 Криминология и профилактика преступлений: учебник / под ред. А.И. Алексеева. ­ М. : Наука, 1989. ­ 140 с.

14 Олжабаев Б.Х. Криминология. Общая и особенная части ­ Альбом схем для студентов юридических факультетов и ВУЗов: учебно-наглядное пособие. ­ Алматы: Қазақ университеті, 2001. ­ 40 с.
Қосымша әдебиеттер

1 Ағыбаев А.Н. Қылмыстық құқық. Жалпы бөлім. – Алматы: Жеті жарғы, 2001. − 350 б.

2 Антонян Ю.М. Причины преступного поведения. ­ М. : Норма, 1992. − 160 с.

3 Антонян Ю.М. Преступность среди женщин. ­ М. : Бек, 1992. ­ 120 с.

4 Булгакова Д.А. Мемлекет және құқық теориясы. Оқу құралы. − Алматы: Заң әдебиеті, 2004. − 106 б.

5 Боргашвили И. Ш., Рахимжанова Г. К. Уголовное право. − Алматы: Дәнекер, 2000. − 820 с.

6 Баишев Ж. Конституционное право РК. − Алматы: Жеті жарғы, 2001. − 370 с.

7 Бахрах Н. Административное право. − М. : Бек. 1996. − 390 с.

8 Джекебаев У.С., Рахимов Т.Г., Судакова Р.Н. Мотивация преступления и уголовная ответственность. ­ Алматы: Наука, 1987. − 204 с.

9 Гуров А.И. Профессиональная преступность: прошлое и современность. ­ М. : Госюриз, 1989. ­ 130 с.

10 Насилие, агрессия, жестокость. Криминально-психологическое исследование. Сб. научных трудов. Отв. ред. А.Р. Ратинов. ­ М. : Мосгосунив, 1992. ­ 530 с.

11 Организованная преступность / Под ред. А.И. Долговой, С.В. Дьякова. ­ М. : Наука, 1989. ­ 20 с.

12 Проблемы борьбы с организованной преступностью. Сб. научных трудов. /Отв. Ред. В.Г. Гриб. ­ М. : Бек, 1990. ­ 430 с.

13 Чукмаитов Д.С. Применение уголовного наказания в целях предупреждения рецидивной преступности. ­ Алматы: Жеті жарғы, 1997. ­ 130 с.

14 Сапарғалиев Ғ.С. Қазақстан Республикасының Конституциялық құқығы. − Алматы: Жеті жарғы, 1998 − 370 б.

15 Сағындыкова А.Н. Конституционное право Республики Казахстан. − Алматы: Білім, 1999. − 380 с.

16 Төлеубекова Б.Қ. Қазақстан Республикасының Қылмыстық іс жүргізу құқығы. Жалпы бөлім. − Алматы: Жеті жарғы, 2000. − 416 б.

Мазмұны
Алғы сөз...............................................................................3

1-кесте Қылмыснаманың түсінігі және пәні, оның заңи

ғылымдары және басқа да заңи емес ғылымдар

жүйесіндегі орны.................................................................4

2-кесте Қылмыснаманың әдістері..................................................5

3-кесте Қылмыснаманың қалыптасуы және қазіргі кездегі

жағдайы................................................................................6

4-кесте Қылмыстылықтың түсінігі және белгілері.......................7

5-кесте Қылмыстылықтың негізгі статистикалық

көрсеткіштері .....................................................................8

6-кесте Латенттік қылмыстылық....................................................9

7-кесте Қылмыстылықтың жағдайлары мен себебі.....................9

8-кесте Қылмыстың себептерін топтастыру................................10

9-кесте Қылмыстылықтың себебі мен жағдайы (деңгейлік

бағыты)..............................................................................11

10-кесте Қылмысты жасаған тұлға (қылмыскердің тұлғасы)

және оның құрылымы.....................................................12

11-кесте Қылмыскердің жеке басының қылмыстық құқықтық

сипаттамасы.....................................................................13

12-кесте Қылмыскердің әлеуметтік-демографиялық

сипаттамасы......................................................................14

13-кесте Қылмыскердің жеке басының өнегелілік-

психологиялық сипаттамасы..........................................15

14-кесте Қоғамға қарсы бағыттың тереңділігі және

тұрақтылығы бойынша қылмыскердің типтері............16

15-кесте Қылмыстық мінез-құлықтың

мотивациясы....................................................................17

16-кесте Жеке қылмыстық мінез-құлықтың

динамикасы......................................................................18

17-кесте Қылмыснамалық жағдайларды топтастыру (пайда болу

қайнар көзі бойынша)......................................................19

18-кесте Қылмыстылықтың алдын-алудың әлеуметтік

жүйесі................................................................................20

19-кесте Қылмыстылықтың алдын-алу жүйелерін

топтастыру........................................................................21

20-кесте Қылмыстылықты жалпы алдын-алу..............................22

21-кесте Қылмыстылықты жеке алдын-алу.................................23

22-кесте Рецидивтің қылмыснамалық түсінігі............................24

23-кесте Қылмыстық рецидив және оның түрлері......................25

24-кесте Кәсіби қылмыстылықтың түсінігі және қылмыстық

кәсібиліліктің белгілері...................................................26

25-кесте Ұйымдасқан қылмыстылықтың түсінігі мен

белгілері............................................................................27

26-кесте Ұйымдасқан қылмыстылықтың

деңгейі...............................................................................28

27-кесте Ұйымдасқан қауымдастықтың қылмыстық

қызметі.............................................................................29

28-кесте Күштеу қылмыстарының қылмыснамалық

сипаттамасы......................................................................30

29-кесте Лауазымдық және «ақ жағалы» қылмыстылықтың

қылмыснамалық сипаттамасы........................................31

30-кесте Әйел қылмыстылығының қылмыснамалық

сипаттамасы......................................................................32

31-кесте Әскери қызметшілер қылмыстылығының

қылмыснамалық сипаттамасы........................................33

32-кесте Кәмелетке толмағандар мен жастар

қылмыстылығының қылмыснамалық сипаттамасы.....34

33-кесте Абайсыз қылмыстылықтың түрлері..............................35

34-кесте Ішімдікке салынуды және алкоголизмды алдын алу

шаралары.........................................................................36

35-кесте Ішімдіке салыну және алкоголизмнің

қылмыстылықтың жағдайына әсері...............................37

36-кесте Қылмыстылық пен наркотизмның байланысы.............38

37-кесте Халықаралық қылмыстылық және оның

түрлері...............................................................................39

38-кесте Қылмыстылықпен күресуде халықаралық

ынтымақтастықтың нысандары.....................................40

Әдебиеттер........................................................................41


Каталог: fulltext -> transactions
transactions -> Е. Жұматаева жоғары мектепте оқытудың біртұтас дидактикалық ЖҮйесінің теориясы монография Павлодар 2012 Кереку
transactions -> Әлеуметтану оқу құралы
transactions -> Темербаева Жанна Амангелдиевна
transactions -> Б. Б. Мубаракова іс қАҒаздарын қазақ тілінде жүргізу павлодар Алғы сөз Қазақстан Республикасы Президентінің 2001 жылғы 7 ақпанындағы №550 «Тілдерді қолдану мен дамытудың 2001-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы туралы»
transactions -> А. Баймуханова Мемлекеттік тілде іс жүргізу
transactions -> Филология ғылымдарының докторы А. Р. Бейсенбаев филология ғылымдарының кандидаты, доцент А. Ф. Зейнулина педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент А. Ш
transactions -> С. Т. Иксатова Қылмыстық құқықтың Жалпы және Ерекше бөлімі бойынша тестілердің жинағы
transactions -> Саяси партиялар және партиялық жүйелер
transactions -> Қазақ фольклорын зерттеу мәселелері: ХХ ғасырдың бірінші жартысы
transactions -> Электрмагнит өрісінің теориясы «Электр техникасының теориялық негіздері»


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7
©melimde.com 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
тоқсан бойынша
рсетілетін қызмет
бағалауға арналған
Сабақ жоспары
Жалпы ережелер
Қазақстан республикасы
қызмет стандарты
бекіту туралы
жиынтық бағалауға
жиынтық бағалаудың
республикасы білім
тоқсанға арналған
бағалау тапсырмалары
Қазақстан республикасының
арналған тапсырмалар
Реферат тақырыбы
білім беретін
арналған жиынтық
бағдарламасына сәйкес
Әдістемелік кешені
болып табылады
мерзімді жоспар
бағалаудың тапсырмалары
туралы хабарландыру
Қазақстан тарихы
сәйкес оқыту
пәнінен тоқсанға
арналған әдістемелік
республикасының білім
Қазақ әдебиеті
оқыту мақсаттары
Мектепке дейінгі
нтізбелік тақырыптық
қазақ тілінде
Жұмыс бағдарламасы
жалпы білім
оқыту әдістемесі
білім берудің
Республикасы білім
әдістемелік ұсыныстар
Инклюзивті білім
пәнінен тоқсан
туралы анықтама
тақырыптық жоспар
Қысқа мерзімді