Ііі қорытынды IV пайдаланған әдебиеттер тізімі І кіріспебет2/5
Дата20.11.2021
өлшемі108.25 Kb.
1   2   3   4   5
ІІ Негігі бөлім

2.1. Электроэнергетикадагы микропроцессорлық құралдар.

Энергетикадағы микропроцессорлық (сандық) деп аталады микроконтроллерлер негізінде жасалған электрондық құрылғылар

Микропроцессорлық құрылғының негізгі блогы-микроконтроллер-микропроцессорлық жүйенің барлық қажетті элементтерін және бірқатар көмекші элементтерді қамтитын әмбебап бағдарламаланатын сандық интегралды схема

Микропроцессорлық құрылғылардың кіріс өлшеу тізбектері жоғары вольтты электр тогындағы кернеулер мен токтарды өлшеу үшін желілер микроэлектрондық құрылғылардың тиісті тізбектеріне ұқсас. Диаграммада датчиктер де бар электрлік емес шамаларды (Температураны, қысымды) өлшеуге арналған, тербелістер және т.б.) бақыланатын объектіде. Бұл сенсорлардың шығуы қосалқы өлшеуіштердің тиісті кірістеріне қосылады түрлендіргіштер "бақыланатын мән x-кернеу". Екінші өлшеу түрлендіргіштерінен кейін лездік өлшенетін аналогтық шамалардың мәндері аналогқа түседі көп арналы Аналогты-сандық түрлендіргіштің кірістері(ADC), екілік кодтарды құрайтын (логикалық тізбектер осы лездік мәндерге пропорционал іріктеу және кванттау қағидаттарына сәйкес

Алынған екілік кодтар өлшенетін шаманы есептеу түрінде микроконтроллердің жад ұяшықтарына жіберіледі. Интервал іргелес үлгілер арасындағы t уақыт қосындысы іріктеу кезеңі деп аталады. Кейде ADC орнына құрылғыларда күрделі өңдеуге арналған мамандандырылған DSP микроконтроллері (Digital Signal Processor – сандық сигналдық процессор) қолданылады нақты уақыттағы аналогтық сигналдар.

Микроконтроллердің бағдарламалық жасақтамасы екілік кодтармен қажетті әрекеттерді орындайды: қажетті деректерді жадқа жазады, математикалық есептеулер жүргізеді, нәтижелерді дисплейге шығарады.

Қажетті параметрлердің мәндерін микропроцессорға енгізіңіз

құрылғыларда болады көмегімен пернетақта К.

Микроэлектрондық құрылғылар сияқты, микропроцессорлық құрылғылар да жедел құрылғыларға әсер етеді

РҚА тізбектері РО-да шығатын релелік органдар арқылы алынады ДПДС көмегімен дискретті басқару сигналдары. Алайда, микропроцессорлық құрылғылардың байланыс компоненті әлдеқайда кең. Олар сигналдары бар байланыс интерфейстерімен жабдықталған тиісті ПИ түрлендіргіштері қалыптастырады және ақпараттық желі арқылы басқа құрылғылармен деректер алмасуға мүмкіндік береді. Микроконтроллер бағдарламалық жасақтамасында математикалық есептеулердің ең көп таралған түрінің мысалын қарастырыңыз. Энергия қажеттіліктері үшін құрылғыларда мұндай есептеулер кернеудің немесе токтың нақты Белсенді мәнін анықтауды қамтиды.

Өлшеу кірістеріне өлшенетін Аналогты электрлік және электрлік емес шамалар беріледі. Әдетте, бұл кірістер тиісті бастапқы өлшеу түрлендіргіштерінің – датчиктердің шығуларына қосыңыз. Төмен вольтты электр кернеу мен токтың кірісі (1 кВ дейін) тікелей электр желісіне қосылуы мүмкін.

Дискретті кірістерге сандық (екі деңгейлі)кіреді РЗА жүйелерінде микропроцессорлық құрылғыны қолданған кезде 0 В немесе 220 В болатын сигналдар, бақылау мақсатында коммутациялық құрылғылардың контактілерінен келеді олардың қазіргі жағдайы. Мысалы, жоғары вольтты ажыратқыштардың блоктық контактілерінен.

Құрылғының қуат кірісіне қуат кернеуі тең болады, әдетте, 220 В. РЗА және телемеханика жүйелерінде микропроцессорлық құрылғылар операциялық кернеу көзінен қуат алады.

Микропроцессорлық құрылғының релелік шығысы көп жағдайда "құрғақ байланыс", яғни механикалық байланыс, бастапқыда кернеу жоқ.

РҚА жүйелерінде релелік шығулар жедел ток тізбегіне қосылады, ал басқару құрылғыларында бұл шығулар тізбектерге қосылады әр түрлі құрылғыларды басқару: электр қозғалтқыштары, электр шамдары, компенсаторлық құрылғылар және т. б.

Өлшеу трансформаторларына, сондай-ақ жедел ток тізбектеріне қосылу бақылау кабельдері немесе монтаж сымдары арқылы жүзеге асырылады.

Бақылау кәбілдері 100 Гц дейінгі жиіліктегі номиналды ауыспалы кернеуі 660 В дейін немесе тұрақты кернеуі бар электр тарату құрылғыларының стационарлық электр аспаптарына, аппараттарына, жинақтарына қосуға арналған 1000 В дейін.

КВВГЭ белгілеуі: бақылау кабелін білдіреді, поливинилхлоридтен жасалған оқшаулау және қабық пластикат, мыс экраны бар. Көп сымды кабельдерде өткізгіштер иілу орындарындағы өзара әсерді азайту үшін ортақ орталықтың айналасында бұралған.

Кейбір микропроцессорлық құрылғыларда кернеулер пайда болатын басқару Белсенді шығулары бар қажетті форма. Мысалы, электр қозғалтқышының роторының айналу жылдамдығын басқаруға арналған PWM сигналдары. Алдыңғы кірістер-шығулар микропроцессорлық құрылғыны компьютерге қосуға немесе басқа қосылған құрылғылар бар ақпараттық желіге қосуға мүмкіндік береді. Сымды немесе сымсыз байланыс интерфейстері арқылы құрылғылар арасында мәліметтер алмасу, бұл электрмен жабдықтау жүйелеріне қызмет көрсетудің функционалдығын едәуір арттырады.

Алдыңғы панельдегі микропроцессорлық құрылғылардың көпшілігі джойстик деп аталатын көрсеткі суреттері бар түймелер бар.

Бұл түймелер бағдарламалық мәзір арқылы жылжу үшін қажет құрылғылар. Бағдарламалық мәзірдің екі түрі бар: сызықтық және тармақталған.

Микропроцессорлық жүйелерді барлық дерлік электр құрылғыларында қолдану қазіргі қоғамның техникалық инфрақұрылымының маңызды белгісі болып табылады. Электр энергетикасы, өнеркәсіп, көлік, байланыс жүйелері компьютерлік басқару жүйелеріне айтарлықтай тәуелді. Микропроцессорлық жүйелер өлшеу құралдарына, электр құрылғыларына, жарықтандыру қондырғыларына және т. б.

Мұның бәрі электрикке ең болмағанда Микропроцессорлық техниканың негіздерін білуге міндеттейді.

Микропроцессорлық жүйелер ақпаратты өңдеуді автоматтандыруға және әртүрлі процестерді басқаруға арналған.

"Микропроцессорлық жүйе" ұғымы өте кең және "электронды есептеу машинасы (компьютер)", "басқару компьютері", "Компьютер" және т. б. сияқты ұғымдарды біріктіреді.

Микропроцессорлық жүйеге аппараттық немесе ағылшынша-аппараттық және бағдарламалық жасақтама (бағдарламалық жасақтама) - software кіреді.

Микропроцессорлық жүйе сандық кодтардың тізбегі болып табылатын сандық ақпаратпен жұмыс істейді.

Кез-келген микропроцессорлық жүйенің негізі тек екілік сандарды қабылдай алатын микропроцессор болып табылады (0 және 1-ден тұрады). Екілік сандар екілік сандар жүйесі арқылы жазылады. Мысалы, күнделікті өмірде біз ондық сан жүйесін қолданамыз, онда сандарды жазу үшін он таңба немесе 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 цифрлары қолданылады. Тиісінше, мұндай таңбалардың (немесе сандардың) екілік жүйесінде тек екеуі бар – 0 және 1.

Сандық жүйе тек сандарды жазу ережелері екенін түсіну керек, ал жүйенің түрін таңдау қолданудың ыңғайлылығымен анықталады. Екілік жүйені таңдау оның қарапайымдылығына байланысты, яғни сандық құрылғылардың сенімділігі және оларды техникалық іске асырудың жеңілдігі.

Сандық ақпараттың өлшем бірліктерін қарастырыңыз:

Бит (ағылшынша "екілік цифр" - екілік сан) тек екі мәнді алады: 0 немесе 1. "Иә" немесе" жоқ "логикалық мәнін," Қосулы "немесе" Өшірулі "күйін," ашық "немесе" жабық "күйін және т. б. кодтауға болады.

Сегіз биттік топ байт деп аталады,мысалы 10010111. Бір байт 256 мәндерін кодтауға мүмкіндік береді: 00000000 – 0, 11111111 - 255.

Бит-ақпаратты ұсынудың ең кіші бірлігі.

Байт-ақпаратты өңдеудің ең кіші бірлігі. Байт-бұл әдетте 8 биттен тұратын және компьютерде сақтау, беру және өңдеу кезінде ақпарат мөлшерінің бірлігі ретінде қолданылатын машина сөзінің бөлігі. Байт әріптерді, слогдарды және арнайы таңбаларды (әдетте барлық 8 битті алады) немесе ондық сандарды (1 байтқа 2 саннан) көрсету үшін қолданылады.

Өзара байланысты екі байт сөз деп аталады, 4 байт – қос сөз, 8 байт – есепке алынған сөз.

Бізді қоршап тұрған барлық дерлік ақпарат аналогтық болып табылады. Сондықтан, ақпарат процессорға өңдеуге жіберілмес бұрын, ол ADC (Аналогты-сандық түрлендіргіш) арқылы түрлендіріледі. Сонымен қатар, ақпарат белгілі бір форматта кодталады және сандық, логикалық, мәтіндік (символдық), графикалық, бейне және т. б. болуы мүмкін.

Мысалы, мәтіндік ақпаратты кодтау үшін ASCII кодтар кестесі қолданылады (ағылшын тілінен. American Standard Code for Information Interchange-ақпарат алмасуға арналған американдық стандартты код). Бір таңбаны жазу 256 мәнді қабылдай алатын бір байтпен жүзеге асырылады. Графикалық ақпарат нүктелерге (пиксельдерге) бөлінеді және түсті кодтау және әр нүктенің көлденең және тігінен орналасуы жүзеге асырылады.

МС-да екілік және ондық жүйелерден басқа, оналтылық жүйе қолданылады, онда 0 таңбалары сандарды жазу үшін қолданылады...9 және А...F. оны қолдану бір байттың екі таңбалы он алтылық санмен сипатталатындығына байланысты, бұл сандық кодты жазуды едәуір азайтады және оны оқуға мүмкіндік береді (11111111 – FF).

Кесте 1-Әр түрлі сандық жүйелердегі сандарды жазу

Санның мәнін анықтау үшін (мысалы, әр түрлі сандар жүйелері үшін 100 санының мәні 42, 10010, 25616 болуы мүмкін), санның соңында сандық жүйені білдіретін латын әрпі қосылады: екілік сандар үшін В әрпі, он алтылық үшін - h, ондық үшін – d. қосымша белгісі жоқ сан ондық болып саналады.
Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5
©melimde.com 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
Сабақтың мақсаты
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
ғылым министрлігі
рсетілетін қызмет
тоқсан бойынша
Жалпы ережелер
қызмет стандарты
бағалауға арналған
бекіту туралы
Сабақ жоспары
Қазақстан республикасы
жиынтық бағалаудың
тоқсанға арналған
жиынтық бағалауға
Әдістемелік кешені
бағалау тапсырмалары
арналған жиынтық
республикасы білім
арналған тапсырмалар
туралы хабарландыру
білім беретін
Қазақстан республикасының
бағалаудың тапсырмалары
мерзімді жоспар
пәнінен тоқсанға
арналған әдістемелік
Қазақстан тарихы
Реферат тақырыбы
Жұмыс бағдарламасы
Қазақ әдебиеті
болып табылады
Мектепке дейінгі
нтізбелік тақырыптық
бағдарламасына сәйкес
біліктілік талаптары
әкімінің аппараты
мамандығына арналған
туралы анықтама
оқыту әдістемесі
қойылатын жалпы
әдістемелік ұсыныстар
Конкурс туралы
жалпы біліктілік
республикасының білім
жалпы білім
мемлекеттік әкімшілік
білім берудің
қазақ тілінде