I. Жасушалық мембрана биофизикасы


Әрқайсысы дербес автономды энергия көзі болып табылатын, жеке элементтің көптеген санынан тұратын орта

Loading...


бет5/42
Дата28.03.2020
өлшемі0.77 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   42
Әрқайсысы дербес автономды энергия көзі болып табылатын, жеке элементтің көптеген санынан тұратын орта:

 1. +Белсенді

 2. Белсенді емес

 3. Тұтқыр

 4. Идеал

 5. Қозған

57. Иондардың екінші реттік белсенді тасымалдануының түрлері:

 1. саңылау арқылы тасымалдану және жеңілдетілген диффузия

 2. қарапайым диффузия, саңылау арқылы тасымалдану, симпорт

 3. қарапайым диффузия, саңылау арқылы тасымал және жеңілдетілген диффузия

 4. +унипорт, симпорт және антипорт;

 5. қарапайым диффузия және жеңілдетілген диффузия.

58. Әр типтегі бірдей зарядталған иондардың әр түрлі жаққа қарай тасымалдану үрдісіі:

 1. қарапайым диффузия

 2. саңылау арқылы тасымалдану

 3. унипорт

 4. симпорт

5. +антипорт

59. Зарядталған бөлшектердің потенциалдың аз мәніне қарай тек бір бағытта тасымалдануы: 1. қарапайым диффузия

 2. саңылау арқылы тасымалдану

 3. +унипорт

 4. Симпорт

 5. Е. антипорт

60. Қарама қарсы зарядталған иондардың бір бағытқа қарай тасмалдану үрдісі:

 1. қарапайым диффузия

 2. жеңілдетілген диффузия

 3. саңылау арқылы тасымалдану

 4. унипорт

 5. +симпорт

61. Тетродотоксин биологиялық мембрана арқылы ... өтімділігін тежейді:

 1. калий иондарының

 2. +натрий иондарының

 3. Хлор иондарының

 4. Кальций иондарының

 5. Судың

62. Тетраэтиламмоний биолоогиялық мембрана арқылы ... өтімділігін тежейді:

 1. +калий иондарының

 2. натрий иондарының

 3. Хлор иондарының

 4. Кальций иондарының

 5. Судың

63. Қатырып, кесу әдісі мынадай этаптардан тұрады:

 1. +қатырады, кеседі

 2. Кристалданады, қыздырады

 3. ағады, қыздырады

 4. суытады,кристалданады

 5. қыздырады,кристалданады

64. Холестерин мембрананың аққыштығына (қозғалғыштығы) былай әсер етеді:

 1. +Оны азайтады

 2. Оны тек температура жоғарлағанда ғана азайтады

 3. Оны көбейтеді

 4. Оны тек температура жоғарлағанда ғана көбейтеді

 5. әсер етпейді

65. Биологиялық мембрананың динамикалық қасиеттерін зерттеуде спиндік белгі мен зондтар кеңінен қолданылады. Спиндік зонд:

 1. молекула мен молекулалық топтардың мембранамен ковалентті байланысы, молекула мен молекулалық топтардың флуоресценциямен ковалентті байланыс түзуі

 2. +молекула мен молекулалық топтардың мембрана компоненттерімен ковалентсіз байланыс түзуі

 3. молекула мен молекулалық топтардың мембранамен химиялық байланысы

 4. молекула мен молекулалық топтардың, радиобелсенді изотоптардың, мембрана компоненттерімен ковалентсіз байланыс түзуі

 5. молекула мен молекулалық топтардың мембранамен энергетикалық байланысы молекула мен молекулалық топтардың, флуоресценциямен ковалентті байланыс түзуі

66. Биологиялық мембрананың динамикалық қасиеттерін зерттеуде спиндік белгі мен зондтар кеңінен қолданылады. Спиндік белгі ........ .

 1. +молекула мен молекулалық топтардың мембрана компоненттерімен ковалентті байланысы.

 2. молекула мен молекулалық топтардың флуоресценциямен ковалентті байланыс түзуі

 3. молекула мен молекулалық топтардың мембрана компоненттерімен ковалентсіз байланыс түзуі

 4. молекула мен молекулалық топтардың мембранамен химиялық байланысы

 5. молекула мен молекулалық топтардың, радиобелсенді изотоптардың, мембрана компоненттерімен ковалентсіз байланыс түзуі

67. Биологиялық мембрананың динамикалық қасиеттерін зерттеуде флуоресцентті белгі мен зондтар қолданылады. Флуоресцентті зонд:

 1. молекула мен молекулалық топтар радиобелсенді изотоптардан тұрады,мембрана компоненттерімен қосылып ковалентсіз байланысы

 2. молекула мен молекулалық топтар радиобелсенді изотоптардан тұрады,мембрана компоненттерімен қосылып коваленті байланысы

 3. молекула мен молекулалық топтардың, мембранамен қосылған ковалентсіз байланысы

 4. молекула мен молекулалық топтардың, мембрана компоненттерімен қосылып коваленті байланысы

 5. +молекула мен молекулалық топтардың флуоресценция сияқты, мембрана компоненттерімен қосылып ковалентсіз байланысы

68. Биологиялық мембрананың динамикалық қасиеттерін зерттеуде флуоресцентті белгі мен зондтар қолданылады. Флуоресцентті белгі .

 1. молекула мен молекулалық топтардың, мембрана компоненттерімен қосылып ковалентсіз байланысы

 2. + молекула мен молекулалық топтардың флуоресценция сияқты, мембрана компоненттерімен қосылып коваленті байланысы

 3. молекула мен молекулалық топтардың флуоресценция сияқты, мембрана компоненттерімен қосылып ковалентсіз байланысы

 4. молекула мен молекулалық топтар радиобелсенді изотоптардан тұрады,мембрана компоненттерімен қосылып ковалентсіз байланысы

 5. молекула мен молекулалық топтар радиобелсенді изотоптардан тұрады,мембрана компоненттерімен қосылып коваленті байланысы

69. Мембрана арқылы өтетін зарядталмаған бөлшектер тасымалының тығыздығын көрсететін формула:

 1. J=-UmZFcd/dx

 2. +J=P(Ci-C0)

 3. J= -Ddc/dx-D/RTzFcdx/dx

 4. J= -D(dc/dx+/lc)

 5. J= -C(dc/dx+/lc)

70. Мембрананың биқабатының бетiне келетiн жылулық қозғалысының қарқындылығының атауы:

 1. белсендi емес тасымал

 2. қарапайым диффузия

 3. +латеральды диффузия

 4. жеңiлдетiлген диффузия

 5. тыныштық потенциалы

71. Грамицидин молекуласы мембрана арқылы.... тасымалдайды.

  1. K+ и Na+ иондарын

  2. Ca2+ иондарын

  3. Cl- и OH- иондарын

  4. +Na+ иондарын

  5. Cl- иондарын

72. Na+, K+ - насосы жасушаға:

 1. 2Na+, жасушадан 3K+ тасымалдайды

 2. +2K+ , жасушадан 3Na+ тасымалдайды

 3. 3K+, жасушадан 2Na+ тасымалдайды

 4. 3Na+, жасушадан 2K+ тасымалдайды

 5. 3 Na+, жасушадан 3K+ тасымалдайды

73. Диуффизия теңдеуі:

 1. Ньютон

 2. Эйнштейн

 3. Планк

 4. + Фик

 5. Гольдман –Ходжкин

74. Биологиялық мембрананың негізгі молекулалық компоненттері:

 1. Ферменттер, бос радикалдар, липидтер.

 2. +Ақуыздар, көмірсулар, липидтер.

 3. Иондар, нуклеин қышқылдары, су.

 4. Фибрилдар, глобулдар, микротүтікшелер.

 5. Холестерин, фосфолипидтер, көмірсулар.

75. Биологиялық мембрананың өмір сүру уақыты:

 1. тек мембрана құрамынан тәуелді

 2. тек сыртқы шарттан тәуелді

 3. +мембрана құрылымына жәнен сыртқы жағдайдан тәуелді

 4. температурадан тәуелді

 5. конформациялық түрленулерден тәуелді

76. Жасуша мембранасы арқылы жүретін оттегі тасымалы:

 1. +қарапайым диффузия

 2. жеңілдетілген диффузия

 3. электродиффузия

 4. арнадағы иондық тасымал

 5. индуцирленген иондық тасымал

77. Егер мембрана арқылы өтетін диффузия стационар болса, онда концентрация градиенті:

 1. артады

 2. кемиді

 3. +тұрақты

 4. нөлге тең

 5. шексіз

78. Стационар емес диффузияда заттың концентрациясы кез келген нүктеде:

 1. тұрақты

 2. нөлге тең

 3. уақытыпен анықталады

 4. координатамен анықталады

 5. +координатамен және уақытпен анықталады

79. Мембрана арқылы иондарды тасымалдаушылардың қозғалысы мына үрдісті қамтамасыз етеді:

 1. қарапайым диффузияны

 2. +жеңілдетілген диффузияны

 3. электродиффузияны

 4. арнадағы иондық тасымалды

 5. белсенді тасымалды

80. Фиктің диффузия құбылысына арналған теңдеуі:

 1. .

 2. .

 3. .

 4. +.

 5. .

81. Пассивті тасымалдың бір түрі болып табылады:

 1. Концентрация градиенті қарсы калий ионының диффузиясы

 2. + Су молекуласының үлкен мәнінен аз мәнінен қарай диффузиясы

 3. Симпорт

 4. Натрий диффузиясының потенциал градиенті бойынша

 5. Унипорт

82. Молекулалар мен иондардың диффузиясы аз концентрация жаққа қарай жүретін, өріс әсерінен орын ауыстыруы:

 1. белсенді тасымал

 2. +белсенді емес тасымал

 3. осмос

 4. фильтрация

 5. арна арқылы өтетін диффузия

83. Жасуша мембранасындағы белсенді емес тасымалмен қатар молекулалары концентрациясы көп аумаққа қарай тасымалданатын тасымалдың түрі:

 1. арна арқылы диффузия

 2. осмос

 3. +белсенді тасымал

 4. жеңілдетілген диффузия

 5. тасымалдаушымен жүреитін диффузия

84. Мембрананың ішкі жасушасында қызметі әртүрлі субжасушалы бөлшектер түзіледі, олар:

1.лизосомалар, аксоплазма

2.неврилемма, лизосомалар

3.+митохондрия, лизосомалар

4.ЭПС, көмірсулар

5. Эритроциттер

85. Төмен молекулалы заттардың мембранасының липидтері өздерінің қасиеттері жағынан мыналарға ұқсас:


 1. глицеринге

 2. қантқа

 3. +майға

 4. Көмірсуларға

 5. спиртке

86. Сингер және Никольсон (1972ж.) ұсынған биологиялық мембрана құрылысының моделі:

 1. ''бутерброд''

 2. унитарлы

 3. +сұйық-мозаикалы

 4. Көмірсулы

 5. екі қабатты

87. Мембрана арқылы тасымалданған молекуланың электр заряды болмаса, онда белсенді емес тасымал бағыты:

 1. электр потенциалдар айырымы арқылы жүзеге асады

 2. +мембрананың екі жақ шетіндегі заттың концентрация айырымы арқылы жүзеге асады

 3. Заттың молекуласының өлшемі арқылы жүзеге асады

 4. Температура айырымы арқылы жүзеге асады

 5. заттың концентрация және потенциалдар айырымы арқылы жүзеге асады

88. Биологиялық мембрана арқылы.....жақсы өтеді :

  1. Иондар

  2. +майда ерігіш заттар, сулар

  3. Суда ерігіш заттар

  4. қышқылдар, сулар

  5. қышқылдар,негізгілер

89. Гликолипид:

1.+ жасушалық беттерде теріс электр зарядтарының пайда болуын қамтамасыз етеді

2.Биологиялық мембраналар арқылы иондардың тасымалдануын қамтамасыз етеді

3.Арналардың болуын қамтамасыз етеді

4.Биопотенциалдар арқылы заттарды қамтамасыз етеді

5.Жеңілдетілген диффузияны қамтамасыз етеді

90. Бірінші типті ақуыздар:

1. + Электростатистикалық өзара әсерлесуді қамтамасыз етеді

2.Фагоцитозды қамтамасыз етеді

3.Жеңілдетілген диффузияны қамтамасыз етеді

4.Арналардың болуын қамтамасыз етеді

5.Биопотенциалдар арқылы заттарды қамтамасыз етеді

91. Екінші типті ақуыздар:

1.+Ван-дер- Вальс өзара әсерлесуін қамтамасыз етеді

2.Жеңілдетілген диффузияны қамтамасыз етеді

3.Арналардың болуын қамтамасыз етеді

4.жасушалық беттерде теріс электр зарядтарының пайда болуын қамтамасыз етеді

5.Биопотенциалдар арқылы заттарды қамтамасыз етедіДостарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   42
Loading...


©melimde.com 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
рсетілетін ызмет
Жалпы ережелер
ызмет стандарты
дістемелік кешені
бекіту туралы
туралы хабарландыру
біліктілік талаптары
кіміні аппараты
Конкурс туралы
жалпы біліктілік
ойылатын жалпы
мемлекеттік кімшілік
жалпы конкурс
білім беретін
Барлы конкурс
республикасы білім
ызмет регламенті
бойынша жиынты
ткізу туралы
конкурс атысушыларына
біліктілік талаптар
атысушыларына арнал
Республикасы кіметіні
идаларын бекіту
облысы кімдігіні
мемлекеттік ызмет
рсетілетін ызметтер
стандарттарын бекіту
Конкурс ткізу
дебиеті маманды
мемлекеттік мекемесі
Мектепке дейінгі
дістемелік сыныстар
дістемелік материалдар
ауданы кіміні
конкурс туралы
жалпы білім
рметті студент
облысы бойынша
мектепке дейінгі
мыссыз азаматтар
Мемлекеттік кірістер
білім беруді
дарламасыны титулды
Конкурс жариялайды
дістемелік кешен
мелетке толма
ызметтер стандарттарын
разрядты спортшы
аласы кіміні
директоры бдиев

Loading...