I. Жасушалық мембрана биофизикасы

Loading...


бет42/42
Дата28.03.2020
өлшемі0.77 Mb.
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   42

Жарықтың жұтылуы

331. Жарықтың жұтылу құбылысы:  1. +жарық энергиясының энергияның басқа түріне айналуы мен бәсеңдеуі

  2. жарық энергиясының артуы

  3. жарықтың бірнеше жарық түсіне жіктелуі

  4. жарықтың монохроматты түрге айналуы

  5. жарықтың заттың оптикалық тығыздығына әсер етуі

332. Кез келген заттан өткендегі жарық қарқындылығының кемуі, және соның есебінен жарық энергиясының энергияның басқа түріне айналуы:

 1. жарықтың шашырауы

 2. дисперсия

 3. нтерференция

 4. дифракция

 5. +жарықтың жұтылуы

333. Жарықтың жұтылуына арналған Бугер заңы:

 1. +I = l0e-kl

 2. I = l0ekl

 3. I = l0/ekl

 4. I = l02/e-kl

 5. I0 = le-kl

334. Жұтылу кезінде жарықтың энергиясы энергияның қандай түріне айналады?

  1. электр энергиясына

  2. механикалық энергияға

  3. +дененің ішкі энергиясына, жылу энергиясына

  4. жылу энергиясына және механикалық энергияға

  5. жарық энергиясы түрінде қалады

335.Заттың оптикалық тығыздығының формуласы:

 1. D=lg x/x0

 2. +D=lg l0/l

 3. D=lcl

 4. D=cl/l

 5. D= cl

336. Оптикалық тығыздыққа кері шама ....

  1. жұтылу коэффициенті деп аталады

  2. жұтылу спектрі деп аталады

  3. шашырау көрсеткіші деп аталады

  4. +өткізгіштік көрсеткіші деп аталады

  5. оптикалық тығыздығы деп аталады

337. Заттың оптикалық тығыздығының жұтылған жарықтың толқын ұзындығына тәуелділік графигі:

 1. +жұтылу спектрі

 2. шашырау спектрі

 3. сыну спектрі

 4. оптикалық тығыздық графигі

 5. жұтылған жарық қарқындылығының графигі

338. Концентрациялық колориметрия әдiсi:

 1. газдардағы заттың концентрациясын анықтау

 2. +боялған ерiтiндiдегi заттардың концентрациясын анықтау

 3. боялған ерiтiндiлердiң сыну көрсеткiшiн анықтау

 4. жарықтың толқын ұзындығын анықтау

 5. жарық толқын ұзындығының жылдамдығын анықтау

339. Концентрациялық колориметрия әдісі.... негізделген.

 1. Жарықтың шашырауна

 2. B.Жарықтың дисперсиясына

 3. C.+Жарықтың жұтылуына

 4. D.Жарықтың поляризацисына

 5. E.Жарықтың сынуна

340. Ерiтiндiнiң қалыңдығы артқан сайын ерiтiндiден өткен жарықтың қарқындылығы:

 1. Пропорционалды өседi

 2. Пропорционалды кемидi

 3. Экспоненттi өседi

 4. +Экспоненттi кемидi

 5. Парабола түрде өседi

341.Берiлген формула I=I0 e-kcl:

 1. Фик заңы

 2. Ньютон заңы

 3. Бугер заңы

 4. +Бугер-Ламберт-Бер заңы

 5. Стокс заңы

342. Ортада таралатын жарық шоғының мүмкін болатын барлық бағыттарда ауытқуы:

 1. +жарықтың шашырауы

 2. дисперсия

 3. интерференция

 4. дифракция

 5. жарықтың жұтылуы

343. Релей заңының формуласы:

 1. I = 1 / 

 2. I = 

 3. +I= 1 / 4

 4. I= 4

 5. I= 2

344. h=A+(mv2)/2 – бұл теңдеу:

 1. Столетов фототок үшін

 2. +Фотоэффект үшін Эйнштейн

 3. Бугер-Бер

 4. фотоэффектінің қызыл шекарасы

 5. Бугер-Бер-Ламберт

345. Боялған ерітінділердің концентрациясын анықтау әдісі:

 1. поляриметрия

 2. рефрактометрия

 3. нефелометрия

 4. дозиметрия

 5. +колориметрия

346. Фотоэлектрондық құралдардың жұмысы:

 1. + Сыртқы және ішкі фотоэффекті құбылыстарына негізделеді

 2. Жылулық және механикалық құбылыстарға негізділеді.

 3. Жылулық және электр құбылыстарына негізделеді

 4. Электр өткізгіштік құбылысына негізделеді

 5. Механикалық деформацияға негізделеді

347. Фотобиологиялық үрдістер бөлінеді:

 1. +негативті, позитивті

 2. механикалық, толқындық

 3. электрлік, механикалық

 4. толқындық, поляризациялық

 5. поляризациялық, электрлік

348.Позитивті үрдістерге жатады

 1. фотолану, фотопериодизм

 2. фотоаллергия

 3. +көзбен көру, фотопериодизм

 4. фотоулану,көру

 5. фотосинтез,фотоуланау

349. Негативті фотобиологиялық үрдістерге жатады

 1. көзбен көру, фотопериодизм

 2. +фотоаллергиялық, фотоулану

 3. фотоулану, фотопериодизм

 4. фотоулану, көру

 5. фотоулану, фотосинтез

350. Фотохимиялық реакция мына түрлерге бөлінеді:

 1. +жарық және қараңғы

 2. Поляризациялық және жарық

 3. Реполяризациялық және қараңғы

 4. Поляризациялық және реполяризациялық

 5. Жарық және деполяризациялық

351. Биологиялық жүйелер сәуле шығару энергиясын жұтқанда фотобиологиялық үрдістер мына түрлерге бөлінеді:

 1. +фотосинтез, деструкция, фотореактивация

 2. Фототүрленгіштер, деструкция,фотокедергі

 3. Фотокедергі, фотореактивация

 4. Фотореактивация, фотокедергі, фототүрлендіргіш

 5. Фотореактивация, фотосинтез,фототүрлендіргіш


Люминесценция

352.Жарықталынуы қоздырушының әсері аяқталғаннан кейін бірден тоқталатын люминесценцияның түрі: 1. Люминофорлар

 2. Фосфоресценция

 3. +Флуоресценция

 4. Резонанстық сәуле шығару.

 5. Католюминесценция

353. Жарықталынуы қоздырушының әсері аяқталғаннан кейін ұзақ уақыт сақталатын люминесценцияның түрі:

 1. Люминофорлар

 2. +Фосфоресценция

 3. Флуоресценция

 4. Резонанстық сәуле шығару.

 5. Католюминесценция

354. Люминесценция:

 1. Дене суыған кезде пайда болатын жарқырау құбылысы

 2. Заттың атомдары мен молекулаларының жылулық қозғалысының нәтижесiнде пайда болатын сәуле шығару құбылысы

 3. Затты қыздырған кезде пайда болатын жарқырау құбылысы

 4. +Жылулық сәуле шығарудан артық қалған энергия есебінен, белгiлi бiр температурада денелердiң жарық шығару құбылысы

 5. Температуралық сәуле шығару

355. Стокс заңының тұжырымдасы:

1.люминесценцияның кванттық шығуы қозу спектрінен тәуелді емес;

2.люминесцкенция спектрі қозу люминесценциясымен сәйкес келеді

3.Сәуле шығару спектрі жұтылған сәуленің спектріне қарағанда қысқа толқындар жағына ығысады;

4.+Сәуле шығарудың спектрi жұтылған сәуленiң спектрiне қарағанда ұзын толқындар жағына қарай ығысады

5.люминесценцияның кванттық шығауы арқанда спектрінің ұзын толқындар жағына қарай ығысуы

356. Заттардың ультракүлгiн немесе одан да қысқа толқынды сәулелердiң әсерiнен екiншi реттi жарық шығаруы:


 1. рентгенолюминисценция

 2. радиолюминисценция

 3. катодолюминисценция

 4. электролюминисценция

 5. +фотолюминисценция

357 Электродтармен жасалынатын люминесценция: 1. +Катодолюминесценция

 2. Ионолюминесценция

 3. Радиолюминесценция

 4. Фотолюминесценция

 5. Электрлi люминесценция

358. Лазер сәулесінiң қасиетi:

1. +монохроматтылығы, қуаты үлкен, когеренттілігі

2. қуаты аз, қарқындылығы күштi немесе әлсiз

3. қуаты үлкен, әлсіз қарқындылықты, когеренттілігі

4. қарқындылығы күштi немесе әлсiз, жарық жылдамдығынан жоғары

5. монохроматтылығы, әлсіз қарқындылықты359.Лазер:

 1. рентген сәуле шығаруының кванттық генераторы

 2. +көрінетін сәуле шығаруының оптикалық кванттық генераторы

 3. ультрадыбыс сәулесінің генераторы

 4. электрлік емес шамаларды электрлік сигналға айнадырушы

360.Лазер сәулесінің монохроматтылығын (когеренттілігін) білдіретін:

 1. +Қатаң толқын ұзындығы бар сәуле шығару

 2. кристалдың оптикалық жазықтығымен сәуле шығару

 3. Тек жоғарғы энергия тығыздығына ие болатын сәуле шығару

 4. кең диапазоны бар жиіліктік сәуле шығару

 5. кең диапазоны бар толқын ұзындықты сәуле шығару


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   42
Loading...


©melimde.com 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
рсетілетін ызмет
Жалпы ережелер
ызмет стандарты
дістемелік кешені
бекіту туралы
туралы хабарландыру
біліктілік талаптары
кіміні аппараты
Конкурс туралы
жалпы біліктілік
ойылатын жалпы
мемлекеттік кімшілік
жалпы конкурс
Барлы конкурс
білім беретін
республикасы білім
ызмет регламенті
бойынша жиынты
ткізу туралы
конкурс атысушыларына
біліктілік талаптар
атысушыларына арнал
Республикасы кіметіні
идаларын бекіту
облысы кімдігіні
мемлекеттік ызмет
рсетілетін ызметтер
стандарттарын бекіту
Конкурс ткізу
мемлекеттік мекемесі
дебиеті маманды
Мектепке дейінгі
дістемелік сыныстар
дістемелік материалдар
ауданы кіміні
конкурс туралы
жалпы білім
рметті студент
облысы бойынша
білім беруді
мектепке дейінгі
мыссыз азаматтар
Мемлекеттік кірістер
Конкурс жариялайды
дарламасыны титулды
дістемелік кешен
ызметтер стандарттарын
мелетке толма
разрядты спортшы
аласы кіміні
директоры бдиев

Loading...