І. физика физика тұрмыста сыныпбет33/33
Дата21.09.2021
өлшемі252.85 Kb.
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   33
Тақырыптық жоспар

(аптасына 1 сағат, барлығы 34 сағат)ТақырыбыСабақ №  1. ЕТ кабинетіндегі техника қауіпсіздік

62

Сағат санытеория

Практика

Семинар

1Сабақтың түрі,

әдіс-тәсілдері

Дәріс


ережелері


2

Ақпарат ұғымы және оның түрлері

1Дәріс, түсіндіру

3

Ақпараттың қасиеттері
1Аралас сабақ
4

Бейнелік және таңбалық ақпарат

1Аралас сабақтүсінігі


5

Ақпаратты сақтау, өңдеу құрылғылары

1Дәріс, түсіндіру
және тәсілдері. Ақпаратты жеткізуарналары


6-7

Кодтар әлемінде. Ақпаратты кодтау

1

1
Дәріс, практикалық
тәсілдері


8

Операциялық жүйеге түсінік

1Дәріс, түсіндіру

9

Қажетті программалар қоры

1Аралас сабақ
10

Қажетті құрылғылар
1Дәріс, түсіндіру

11

Практикалық жұмыс1
Практикалық
12

Мәзір жолы.
1Дәріс, практикалық

13-14

Алмастыру буфері
1

1
Аралас сабақ

15-16

Форматтау тақтасы
1

1
Дәріс, түсіндіру

17-18

Стандарттар тақтасы
1

1
Дәріс, түсіндіру

19-20

Кесте тақтасы
1

1
Практикалық
21-22

MSWord

мәтіндік

редакторында
2
Жалпылау

және
практикалық жұмыс

білімді жүйелеу


23-24

Интернет ауқымды желісі

1Аралас сабақ
25

World Wide Web. Іздестіру жүйелері

1

1
Практикалық
26

Электронды байланыс1
Практикалық

сұрақ-жауап
27

ActivStudio-мен танысу
1Аралас сабақ
28-29

Кітапхана қоры2
Практикалық30

Өшіргішті

және еркін

пернетақтаны
1
Практикалыққолдану


31

Шығармашылық жұмыс


1

Практикалық

32

Ақпаратты кодтау тәсілдері
1
Практикалық

33-34

Құрал-саймандарды пайдалану.
2
практикалық


Барлығы________17'>Барлығы17

16

1


63
ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖӘНЕ WEB-ДИЗАЙН10- сынып
Уалканова Д.А.

Үлкен Нарын ауылдық лицейі, катонқарағай ауданы


Түсінік хат
Информатиканың қолданбалы курсын оқыту оқушылардың бағдарламалау әдістері туралы, сонымен қатар визуалдық: жаңа ақпараттық технологиялар көмегімен қолданбалы бағдарламалық жасақтамаларды өңдеу технологияларын, ақпараттық-логикалық моделдер құру және деректер базасын өңдеу технологиясын парақтар құру құрылымы туралы жалпы түсінікті қалыптастырады. Осының барлығы оқушылардың ақпараттық технологиялар әдістерін меңгеруіне негіз болып табылады.
Бағдарламаның негізгі мақсаты оқушылардың ақпаратты тарату және қолдану, оқушыларды Web-беттер құруға, Интернетте материалды жариялау, Web-дизайн негіздерін білуге, дүниежүзілік ақпараттану әлемі жөнінде түсінік алуға, компьютерлік технологиялардың жаңалықтарын өзінің білімі саласында жүйелі түрде өзін-өзі дамыту ретінде қолдану болып табылады.
Қазіргі кезде компьютерлік дизайн, Web-дизайн, администраторлар, программистер сияқты мамандықтарды таңдау заман талабына айналып отыр. Кез келген қарапайым құжаттардың өздерін компьютерлік бағдарламаламалар арқылы өңдеу талап етілуде. Интернетте ақпаратты жариялау Web-дизайн негіздерін білуді қажет етеді. Демек, осы Web-дизайн негіздерін білу кез келген мамандық иесіне қажет болады.
Берілген курс мазмұны 10 сынып оқушыларының информатика пәніне деген қызығушылығын арттыру және болашақта кәсіптік дағдыларын жүзеге асыру мақсатында көмегін тигізу үшін құрастырылған. Бұл курс 10 сыныпта аптасына 1 сағаттан 34 сағатқа негізделген. Курсты оқыту оқушылардың өз қабілеттерін толық көрсетуіне және Web-беттерді құруды меңгеруге мүмкіндік береді.
Курстың мақсаты: оқушыларды өздері белгілі бір мақсатқа жету кезінде құрған Web-беттерді қолдана отырып, ақпараттық Интернет желісінде тиімді жұмыс істеуге үйрету, ақпараттың Интернетте берілу тәсілдерін үйрету, сайт құру және түрлі жобалар жасау арқылы оқушылардың логикалық және танымдық ойлау қабілеттерін арттыру.

Курстың міндеттері:
-HTML тілінің негіздерін қолданып, қарапайым Web-сайт, Web-жобалар жасау, орналастыру және жүргізуді ұйымдастыру;
-оқушыларды Web-сайт түрлерімен, оның құрылымдық, техникалық ерекшеліктерімен таныстыру.
Бағдарламаның мазмұны Бұл бағдарлама 10 сынып оқушыларына арналған.


  1. Кіріспе (3 сағат). Негізгі түсініктер: ауқымды компьютерлік желі Интернет,WWW-әлемдік өрмек, браузерлер, HTTP-хаттамасы, URL, IP-адрес.

64


  1. Web-сайт құрылымы (2 сағат): сайт дизайны, сайтты басқару, сайтты Интернетке кірістіру.
  1. HTML тілініне кіріспе (8 сағат). HTML-құжаттың құрылымы. Абзацты, тақырыптарды, қаріптің түсін, фондық түсті, жоғарғы, төменгі индекс, астын сызуды пішімдеу.
  1. Oбъектілермен жұмыс (10 сағат). Құжатқа кестелерді қою. Кесте ұяшықтарын біріктіру, бөлу, шекара және кестені бояу. Маркерленген және нөмірленген тізімдер. Дыбыстық сүйемелдеу және сандық бейне.
  1. Гиперсілтеме түсінігі (7 сағат). Сілтеме картасы туралы түсінік. Фреймдер. Web-беттегі формалар.
  1. HTML-құжатты Microsoft Word, Microsoft FrontPage көмегімен жасау (4 сағат).

Басты меню, негізгі құралдары. Көру терезесі және орналастыру.
Тақырыптық жоспар

(аптасына 1 сағат, барлығы 34 сағат)
р/с

Тақырыбы
Сағат саныБар
Тео
Праклығы
рия
тика

1

Негізгітүсініктер:Интернет,WWW,Web-сайт,

1
1


браузерлер, URL, IP-адрес
2-3

Интернет қызметі. Іздеу жүйелерімен жұмыс.

2
1
1

4-5

Web-сайт құрылымы. Дизайн, басқару жүйесі

2
1
1

6-7

HTML тіліне кіріспе. Web-бет құрылымы

2
1
1

8-9

Web-құжатты пішімдеу: абзацтар, тақырыптар, қаріп

2
1
1
параметрлері
10-11

Web-құжатты пішімдеу: қаріп параметрлері

2
1
1

12-13

Жаңа жолға көшу, сызықтар, арнайы символдар қою,

2
1
1
жолды жүгірту.
14-15

Сурет, фотобейнелер, иллюстрациялар қою

2
1
1

16-17

Кестелер. Кесте шекарасы, бояу.

2
1
1

18-19

Кестенің ұяшықтарын біріктіру, бөлу

2
1
1

20-21

Тізімдер: маркерленген және нөмірленген

2
1
1

22-23

Дыбыстық сүйемелдеу және сандық бейне.

2
1
1

24-25

Гиперсілтемелер.

2
1
1

26-27

Сілтеме картасы

2
1
1

28-29

Фреймдер

2
1
1

30

Web-бет формасы

1
1
31-34

Шығармашылық жұмыс

4


4
Жеке сайтты құрастыруБарлығы

34
16
18

65

МАЗМҰНЫ

І. ФИЗИКА

Акманова Қ.С., Хамитова Б.Д.

Физика тұрмыста (7 сынып) 3

Билалова И.С.

Жылу, электр және электромагниттік құбылыстар (8 сынып) 7
Галиева Н.Л.

Болашақ абитуриенттің мектебі (10-11 класс) 12

Игібаев К.Қ.

Физикадан күрделілігі жоғары есептерді шешу (11 сынып) 19

Кубикенова А.А.

Физикалық шамаларды өлшеудің алғашқы қаадамдары (7 сынып) 22

Садықова А.М.
Физика және әлем (11 сынып) 25

Садыкова Г.К.

Физика өмірде (9 сынып) 28

Сакеева К.К.

Биофизика және экология (11 сынып) 34

Сакеева К.К.


Альтернативті энергия көздері және экология (10сынып).. 36

Хасенова Б.А.

Техника және қоршаған орта (10 сынып) 38

ІІ. ИНФОРМАТИКА

Беляева Н.А.
Adobe Photoshop графикалық редакторлары арқылы компьютерлік графиканы оқыту

(8 сынып) 42


Беляева Н.А.

Adobe Photoshop және Macromedia Flash арқылы компьютерлік анимацияларды

оқыту (9 сынып) 45

Масалимова Н.Е.

Фотошоппен анимация (10 сынып) 48

Никишина С.П.


Бағдарламалау есептерін шешу практикумы (8 сынып) 52

Сапарғалиева.К.Б.

Графика және дизайн (10-11 сынып) 56

Токсанбаева Г.К.

Объектіге бағытталған программалау (10 сынып) 58

Туғанбаева Б.

Ақпараттық мәдениет (5 сынып) 61
Уалканова Д.А.

Интернет технологиялар және Web-дизайн (10 сынып) 64
66

Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   33
©melimde.com 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
Сабақтың мақсаты
бойынша жиынтық
Сабақ тақырыбы
жиынтық бағалау
ғылым министрлігі
рсетілетін қызмет
Жалпы ережелер
тоқсан бойынша
қызмет стандарты
бекіту туралы
бағалауға арналған
Сабақ жоспары
Әдістемелік кешені
Қазақстан республикасы
тоқсанға арналған
жиынтық бағалаудың
туралы хабарландыру
жиынтық бағалауға
арналған жиынтық
бағалау тапсырмалары
арналған тапсырмалар
білім беретін
республикасы білім
Қазақстан республикасының
бағалаудың тапсырмалары
мерзімді жоспар
Қазақстан тарихы
пәнінен тоқсанға
Жұмыс бағдарламасы
арналған әдістемелік
біліктілік талаптары
әкімінің аппараты
Қазақ әдебиеті
туралы анықтама
Мектепке дейінгі
мамандығына арналған
нтізбелік тақырыптық
қойылатын жалпы
жалпы біліктілік
Конкурс туралы
мемлекеттік әкімшілік
болып табылады
оқыту әдістемесі
жалпы конкурс
Реферат тақырыбы
қатысушыларға қойылатын
Қазақстан облысы
әдістемелік ұсыныстар
әдістемелік кешені
тақырыптық жоспар