Химия кафедрасы 5В011200 химия

Loading...


бет7/16
Дата30.03.2020
өлшемі1.39 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   16

Дәрістің мазмұны: Элементорганикалық қосылыстар. Классификациясы және номенклатурасы.Жалпы сипаттамасы, алынуы, I, II, III, IV топтар элементтерінің металорганикалық қосылыстардың қасиеттері. Химиялық қасиеттерінің көміртек-металл байланысының иондану дәрежесіне тәуелділігі. Металлорганикалық қосылыстарды органикалық синтезде пайдалану.

Май қатарының қанықпаған қышқылдары,изомериясы және номенклатурасы. Акрил, метакрил, кротон, изокротон, винилсірке қышқылдары. Геометриялық (цис-, транс-) изомерия.Қосылу реакциялары: акрил және метакрил қышқылдарының эфирлерінің полимерленуі ( органикалық шыны). Қанықпаған жоғары карбон қышқылдары (олеин, элаидин, линол және линолен). Қанықпаған дикарбон қышқылдары: қымыздық, малон, янтарь, глутар және адипин қышқылдары.Құрылысы,номенклатурасы, алыну жолдары. Химиялық қасиеттері. Дегидратация. Дикорбоксилдену. Малондық синтез. Полиэфирлі синтетикалық талшықтар. Қолданылуы.

Қанықпаған дикарбон қышқылдары. Малеин және фумар қышқылдары.Қыздырғанда өзгеруі, өнеркәсіптік пайдалану.


Әдебиет:

№1 дәрістегі әдебиет тізімін қараңыз


13 лабораториялық жұмыс

Тақырып: Карбон қышқылдарының туындылары.Қанықпаған және дикарбон қышқылдары.
Лабораториялық жұмыстың мазмұны: Олеин қышқылының қасиеттері. Майлардың қасиеттері. Иодтық санын анықтау. Қымыздық қышқылы алу және оның қасиеттері.

Малон қышқылы.Әдебиет:

 1. Череватова Н.К., Жигалин П.В. Практикум по органической химии.- Уральск,2004. Лабораторная работа № 9-10


ОЖСӨЖ(1-3) мазмұны:. Элементоорганикалық қосылыстар. Екі немесе бірнеше функциялы қосылыстар. Дикарбон қышқылдары.

Дәрістің мазмұны: Элементорганикалық қосылыстар. Классификациясы және номенклатурасы.Жалпы сипаттамасы, алынуы, I, II, III, IV топтар элементтерінің металорганикалық қосылыстардың қасиеттері. Химиялық қасиеттерінің көміртек-металл байланысының иондану дәрежесіне тәуелділігі. Металлорганикалық қосылыстарды органикалық синтезде пайдалану.


Қанықпаған алкилгалогенидтер. Винилхлорид. Аллилхлорид. Электрондық құрылысы, σ- және π- байланыстардың схемасы, электрондыұқ эффектілер, шектелген структуралар, мезоформулалар. Нуклеофильді орынбасу реакциясы, винилхлорид пен аллилхлоридтің реакциялық қабілеттілігін салыстыру.

Майлар.Үшглицеридтің құрылысы. Майлардың гидролизі, гидрогендеу. Сабын. Оны майлардан алу. Синтетикалық жуғыш заттар, детергенттер. Фосфотидтер туралы түсінік.


Әдебиет:

№1 дәрістегі әдебиет тізімін қараңыз


СӨЖ (1-3) мазмұны: Тәжірибе қорытындыларын жазу. Есептер мен жаттығулар орындау.

Конспектілеу: Майлар мен липидтер. Маргарин алу.

Әдебиет:

1. Васильева Н.В Задачи и упражнения по органической химии. – М., 1982.

№ 529, 548, 567, 577, 584, 608, 612, 635, 673, 706, 710.

2 Суворов Н.Н. Задачи и упражнения по органической химии. – М., 1988.

№ 644, 652, 653, 654, 658, 660, 661, 662, 663, 664, 665.

14 апта
3 кредит сағат
27,28 дәріс.

Тақырып: Оксикарбон қышқылдары және оптикалық изомерия.

Дәрістің мазмұны: Изомериясы мен номенклатурасы. Гликоль, сүт қышқылдары. Алыну жолдары. Гидроксил және карбоксил топтарының өзара әсері, электрондық эффектілер. Химиялық қасиеттері. α-, β-, γ-, δ-оксиқышқылдарының қыздрғанда өзгеруі.

Оксиқышқылдардың оптикалық изомериясы. Ассириялы көміртек атомы. Бұрылу таңбасы және конфигурациясы. Поляриметрдің құрылысы. Оптикалық изомерлер, антиподтар, рацематтар, диастереометрлер. Фишердің проекциялық формуласы, D- және L- қатарлар. Шарап, мезошарап қышқылдары. Рацематтарды ажырату жолдары. Табиғатта таралуы. Маңызды өкілдері.Әдебиет:

№1 дәрістегі әдебиет тізімін қараңыз


14 лабораториялық жұмыс

Тақырып: Оксикарбон қышқылдары.
Лабораториялық жұмыстың мазмұны: Оксикарбон қышқылдарының қасиеттерімен танысу.

Әдебиет:

 1. Череватова Н.К., Жигалин П.В. Практикум по органической химии.- Уральск,2004. Лабораторная работа № 12


ОЖСӨЖ(1-3) мазмұны:. Оксиқышқылдардың оптикалық изомериясы. Ассириялы көміртек атомы. Бұрылу таңбасы және конфигурациясы. Поляриметрдің құрылысы. Оптикалық изомерлер, антиподтар, рацематтар, диастереометрлер. Фишердің проекциялық формуласы, D- және L- қатарлар. Шарап, мезошарап қышқылдары. Рацематтарды ажырату жолдары. Табиғатта таралуы. Маңызды өкілдері.
Әдебиет:

№1 дәрістегі әдебиет тізімін қараңыз


СӨЖ (1-3) мазмұны: Тәжірибе қорытындыларын жазу. Есептер мен жаттығулар орындау.

Конспектілеу: Күрделі эфирлер – әтір иісті заттар.

Әдебиет:

1 Васильева Н.В.Задачи и упражнения по органической химии. – М., 1982.

№ 713, 714, 718, 721, 726, 736, 739, 742, 746, 750.

2 Суворов Н.Н. Задачи и упражнения по органической химии. – М., 1988.

№ 670, 676, 682, 684, 692, 693, 694, 697, 700, 704.
15 апта
3 кредит сағат
29,30 дәріс.

Тақырып: Альдегид- және кетоқышқылдар, таутомерия. Амин қышқылдары.

Дәрістің мазмұны: Қарапайым альдегид және кетонқышқылдары: глиоксил және пирожүзім қышқылдары. Биологиялық маңызы. Ацетосірке қышқыл. Карбонил тобының қышқылдық қасиетке әсері. Ацетосірке эфирінің алынуы. Таутомерия. Ацетосірке эфирі – таутомерлер қоспасы. Ацетосірке эфирінің негізінде синтездеу.

Амин қышқылдарының изомериясы номенклатурасы, α-аминқышқылдарының оптикалық изомериясы. Амин қышқылдарын синтездеу. Белокты синтездеу. Микробиологиялық синтез. Амин қышқылдарының химиялық қасиеттері. Амфотерлік, биополюсті иондардың түзілуі. Тұздар. Мыс иондарының комплексті қосылыстары. Карбоксил және амин топтарының реакциялары. α-, β-, γ-, δ-аминқышқылдарының қыздырғанда өзгеруі. Лактам-лактимді таутомерия. Полипептир туралы түсінік. Полиамидті полимерлер: капрон, энант.Әдебиет:

№1 дәрістегі әдебиет тізімін қараңыз


15 лабораториялық жұмыс

Тақырып: Альдегид- және кетоқышқылдар, таутомерия. Амин қышқылдары.
Лабораториялық жұмыстың мазмұны:

Әдебиет:

 1. Череватова Н.К., Жигалин П.В. Практикум по органической химии.- Уральск,2004. Лабораторная работа № 13


ОЖСӨЖ(1-3) мазмұны: Қарапайым альдегид және кетонқышқылдары: глиоксил және пирожүзім қышқылдары. Биологиялық маңызы. Ацетосірке қышқыл. Карбонил тобының қышқылдық қасиетке әсері. Ацетосірке эфирінің алынуы. Таутомерия. Ацетосірке эфирі – таутомерлер қоспасы. Ацетосірке эфирінің негізінде синтездеу.

Амин қышқылдарының изомериясы номенклатурасы, α-аминқышқылдарының оптикалық изомериясы. Амин қышқылдарын синтездеу. Белокты синтездеу. Микробиологиялық синтез. Амин қышқылдарының химиялық қасиеттері. Амфотерлік, биополюсті иондардың түзілуі. Тұздар. Мыс иондарының комплексті қосылыстары. Карбоксил және амин топтарының реакциялары. α-, β-, γ-, δ-аминқышқылдарының қыздырғанда өзгеруі. Лактам-лактимді таутомерия. Полипептир туралы түсінік. Полиамидті полимерлер: капрон, энант.


Әдебиет:

№1 дәрістегі әдебиет тізімін қараңыз


СӨЖ (1-3) мазмұны: Тәжірибе қорытындыларын жазу. Есептер мен жаттығулар орындау.

Конспектілеу: Ақуызды анализдеу әдістері мен қасиеттері.

Әдебиет:

1 Васильева Н.В.Задачи и упражнения по органической химии. – М., 1982.

№ 777, 778, 785, 790, 793, 801, 807, 811, 814, 832, 859.

2 Васильева Н.В.Задачи и упражнения по органической химии. – М., 1982.

№ 753, 766, 767, 773, 774, 874, 888, 890, 893, 895.

3 Суворов Н.Н. Задачи и упражнения по органической химии. – М., 1988.№ 708, 710, 712, 716, 726, 730, 735, 740, 742, 744.

1.5 Әдебиеттер тізімі
Негізгі:

 1. Органикалық химия 050113 «Биология» мамандығы үшін типтік оқу бағдарламасы.-Алматы, 2005.

 2. Васильева Н.В., Куплетская Н.Б., Смолина Т.А. Практические работы по органической химии: Малый практикум .-М.:Просвещение, 1978.-304 с.

 3. Нейланд О.Я. Органическая химия.-М.:Высш. школа,1990.-751 с.

 4. Перекалин В.В., Зонис С.А. Органическая химия.-Изд-е 3-е.-М.:Просвещение,1977.-622 с.

 5. Петров А.А., Бальян Х.В., Трощенко А.Т. Органическая химия.-Учеб.-М.:Высш. школа,1981.

 6. Смолина Т.А.,Васильева Н.В.,Куплетская Н.Б. Практические работы по органической химии:Малый практикум.-2-е изд.-М.: Просвещение,1986.-303 с.Қосымша:


 1. Березин Б.Д. Курс современной органической химии. – М., 1999

 2. Васильева Н.В. и др. Задачи и упражнения по органической химии. –М.: Просвещение, 1973.-239 с.

 3. Вопросы и задачи по органической химии/ Под ред. Н.Н.Суворова.-2-е изд.-М.:Высш.школа, 1988.-255 с.

 4. Гауптман З.,Грефе Ю.,Ремане Х.Органическая химия.-М.:Химия,1979.-832 с.

 5. Череватова Н.К. Органическая химия. ч.I. Уральск, 2003

 6. Череватова Н.К. Органическая химия. ч. II Уральск, 2004

 7. Череватова Н.К. Органическая химия. ч. I-III Уральск, 2005

 8. Череватова Н.К. Органическая химия. ч. I-IV, Уральск, 2007

 9. Череватова Н.К., Жигалин П.В. Практикум по органической химии. Уральск, 2004

 10. Ибраев М.И., Сарманова К.А. Органикалық химия негіздері: көмекші құрал.-Алматы: Рауан, 1990.-168 бет.

 11. Иванов В.Г. Органическая химия. М., 2003

 12. Иванов В.Г., Гева О..Н., Гаверова Ю.Г. Практикум по органической химии.-М.:Изд.центр «Академия», 2000.-288 с.

 13. Ингольд К. Теоретические основы органической химии.-М.:Мир,1973.-1056 с.

 14. Ким А.М. Органическая химия. Новосибирск, 2002

 15. Крам Д., Хэммонд Дæ. Органическая химия. М.: Мир,1964.-715 с.

 16. Матье Ж., Панико Р. Курс теоретических основ органической химии.-М.:Мир,1975.-556 с.

 17. Мусабеков С. Органикалық химия есептерi мен жаттығулары.- Алматы: Мектеп,1987.-192 бет.

 18. Некрасов В.В. Руководство к малому практикуму по органической химии.-М.-Л.:1975

 19. Несмеянов А.Н., Несмеянов Н.А. Начала органической химии. Кн.1,2.-Изд.2-е.-М.:Химия,1974.-624 с.

 20. Пальм В.А. Введение в теоретическую органическую химию.-М.: Высш. школа,1974.-446 с.

 21. Патсаев А., Жайлауов С. Органикалық химия негіздері.-Алматы: Білім, 1996.-420 бет.

 22. Петров А.А. т.б. Органикалық химия.-Алматы, 1975.

 23. Реутов О.А. Теоретические основы органической химии.-Л.:1968

 24. Реутов О.А. Органическая химия. ч. 1, ч. 2 – М., МГУ, 1999

 25. Робертс Дж.,Касерио М. Основы органической химии.- М.:Мир,1978.- Т.1.- 844 с. Т.2.-

 26. Сайкс П.Механизмы реакций в органической химии.-4-е изд.-М.:Химия,1991.-448 с.

 27. Темникова Т.И. Теоретические основы органической химии.-Л.:1968

 28. Терней А. Современная органическая химия.-.-М.:Мир,1981.- Т.1.-680 с. Т.2.

 29. Травень В.Ф. Органическая химия в 2-х томах. М., 2000.- Т.1, Т.2

 30. Тюкавкина Н.А. Биоорганическая химия. М., 1985

 31. Тюкавкина Н.А. Органическая химия. Книга 1. М., 2003

 32. Физер Л.,Физер М. Органическая химия.-Т.1.-М.:Химия,1970.-688 с.

 33. Шайхутдинов Е.М., Төреханов Т.М., Шәріпханов А.Ш. Органикалық химия: оқулық.-Алматы: Білім, 1999.-408 б.

 34. Ыбыраев М.И. Органикалық химияның жаттығулары мен есептерi.-Алматы:Рауан,1993.-88 бет.

 35. Яновская А.А. Современные теоретические основы органической химии.-М.:Химия,1978.-360 с.1.6 Білімді бағалау жөніндегі мәлімет
Семестр барысында екі аралық бақылау жүргізіледі 7(8) және 15 апталарда.

Аралық бақылаулар бойынша студенттің максималды үлгерім көрсеткіші 70% құрайды. Семестр аяғында оқу пәні бойынша қорытынды аттестациялау – емтихан өткізіледі (максималды көрсеткіші - 30%).

Пән бойынша қорытынды емтихан бағасы аралық бақылаулар және қорытынды аттестациялаудың максималды көрсеткіштер сомасы ретінде анықталады.

Қорытынды емтихан пәннің негізгі теориялық және практикалық материалдарын қамтитын нұсқауларға бөлінген тест тапсырмалары түрінде өтеді.1.6 Білімді бағалау жөніндегі мәлімет

«Білімді бағалау схемасы»


Бағалау критериясы

Бағалау түрі

Жұмысқа қойылатын балл

Орындалған жұмыстың саны

1

Дәрістегі белсенділік

100

15

2

Семинар (практикалық)сабақтағы белсенділік

100

15

3

Зертханалық сабақтағы белсенділік

100

15

4

ОСӨЖ сабақтарында белсенділік

100

15

5

СӨЖ тапсырмаларын орындау

100

15

6

Жеке тапсырмалар

100

6

7

Жазбаша жұмыстар

100

2

...

және басқа да бақылау түрлері

100

N
Рубеждік бақылау

100

2
Аралық бақылау (Р1,Р2)

100

Барлық бағалаудың орташа арифметикалық сомасы
Ағымдық бақылау

(Р1+Р2)/2Рейтингілік бақылау

Ағымдық бақылау*0,6Емтихан

100*0,4Барлығы

Рейтингілік бақылау+емтиханӘріптік бағалау және оның балдардағы цифрлік эквиваленті дұрыс жауаптардың пайыздық көрсеткіші бойынша анықталады (кесте бойынша)


Студенттердің білімі келесі кесте бойынша бағаланады:


Бағалау

Бағаның әріптік баламасы

Бағаның сандық баламасы

Бағаның проценттік баламасы

Бағалаудың дәстүрлі жүйесі

A

4,0

95-100

өте жақсы

A-

3,67

90-94

B+

3,33

85-89

жақсы

B

3,0

80-84

B-

2,67

75-79

C+

2,33

70-74

қанағаттанарлық

C

2,0

65-69

C-

1,67

60-64

D+

1,33

55-59

D

1,0

50-54

F

0

0-49

қанағаттанарлықсыз


1.7 Курс саясаты және іс-жосығы (процедурасы)

Курс саясаты оқу процесінің жоғарғы тиімділігін қамтамасыз етуге тиісті және барлық студенттер үшін міндетті. Әрбір оқытушы студенттерге сабақ барысында тәртіп ережелерін, оқытушымен және басқа студенттермен өзара қатынастарын ұстаудағы өзіндік жүйесін талап етеді.
Студенттерге қойылатын талаптар:

Курс бойынша жоғары балл алу үшін әрдайым жұмыстану қажет. Себебі пән бойынша баға жалпы семестр бойы жинақталады. Сабаққа белсенді қатысып, барлық тапсырмаларды нақты, дұрыс, ұқыпты, толық орындаған жағдайда студентке жоғары баға қойылады. Студент әрбір кредит сағат бойынша жинаған балдарын есептеп жүру қажет (жоғарыда көрсетілген пән бойынша білімді бағалау және апталық тақырыптық кесте бойынша)1. Сабаққа қатысу

Студент сабаққа қатысуға міндетті. Қалдырылған сабақтар пәннің оқу-әдістемелік кешенінде көрсетілгендей толық көлемде орындалу қажет. Пәннің 3/1 себепсіз қалдырса, курстан шығарылады.2. Аудиториядағы тәртіп

Студент сабаққа кешікпеу, сабақ уақытында сөйлеспеу, газет оқымау, ұялы телефоның сөндіру, оқу үрдісіне белсенді қатысуы қажет.


3. Үй тапсырмасы

Үй тапсырмасы міндетті түреде көрсетілген мерзімде орындалуы қажет. Үй тапсырмалары негізінде қорытынды баға шығарылады.
4. Жеке тапсырмалар

Семестрлік жеке тапсырмалар міндетті болып табылады. Олар реферат (баяндама, хабарлама т.б.) ретінде орындалып, қорғалады. Бұл тапсырмалардың әрқайсысы бағаланып, қорытынды баға шығарылады.5. Бақылау жұмысы.

Бақылау жұмысы сабақ уақытында орындалып, тапсырылады. Студенттердің білімін бақылау негізінен тест тапсырмаларын орындату арқылы тексеріледі.6. Пікірлесу.

Пікірлесу әр топта кесте бойынша жүзеге асады. Студенттердің білімін бақылау тест тапсырмаларын орындату арқылы жүргізілуі мүмкін.


1.8 Студенттердің білімін тақырыптар бойынша тексеру және емтихан сұрақтары


   1. 1-7 апталардағы тақырыптар бойынша тексеру сұрақтары. 1. Органикалық қосылыстардың құрылыстық теориялар. А.М.Бутлеровтың химиялық құрылыс теориясы

 2. Химия байланыстың электрондық теориялары.

 3. Кванттік органикалық химиясының негізгі принциптері. Бағытталған валенттліктердің теориясы. Гибридтену теориясы

 4. Көмірсутектер .Алыну әдістер. Химиялық қасиеттері

 5. Галогеналкандар.Құрамында оттегі бар алифатты қөмірсутектердің туындылары

 6. Құрамында азот атомы бар алифатты қөмірсутектердің туындылары1.8.2 8-15 апталардағы тақырыптар бойынша тексеру сұрақтары.


 1. Алканолдар ( бір атомды спирттер)

 2. Көп атомды спирттер. Жай эфирлер.

 3. Алифатты қатардың аминдері мен нитроқосылыстары.

 4. Монокарбон қышқылдары. Карбон қышқылдарының туындылары

 5. Элементоорганикалық қосылыстар. Екі немесе бірнеше функциялы қосылыстар. Дикарбон қышқылдары.

 6. Оксикарбон қышқылдары және оптикалық изомерия.

 7. Альдегид- және кетоқышқылдар, таутомерия. Амин қышқылдары.


1.8.3 Емтиханға дайындық сұрақтары.
Органикалық химияның теориялық негіздері бойынша тест тапсырмалары
1.9 Курс бойынша рефераттардың тақырыптары


 1. Галогеналкандар. Нуклеофилді орын басудың, ыдырауының моно- және бимолекулярлы реакциялар

 2. Спирттер. Алыну, реакция механизмдері. Бренстед-Лоури теориясы, Льюис теориясы.

 3. Циклды көмірсутектердің конформациялық изомериясы.

 4. Органикалық қосылыстардың оптикалық изомериясы.

 5. Биологиялық активті табиғи қосылыстар.

 6. Органикалық химияда электрондық эффектілері

 7. Органикалық реакциялардағы карбаниондар мен карбкатиондар.

 8. Органикалық химияда реакция механизмдері.

 9. Заттарды бөлу және тазарту әдістері. Фильтрлеу. Айдау.

 10. Органикалық қосылыстардың құрылысын зерттеуіне УК-спектроскопиясын қолдануы.

 11. Органикалық қосылыстардың құрылысын зерттеуіне ПМР–спектроскопиясын қолдануы.

   1. Ашық тізбекті көмірсутектері мен олардың туындылары
 1. Органикалық химияда электрондық эффектілері

 2. Органикалық қосылыстардың оптикалық изомериясы

 3. Галогеналкандар. Нуклеофилді орын басудың, ыдырауының моно- және бимолекулярлы реакциялар

 4. Органикалық реакциялардағы карбаниондар мен карбкатиондар

 5. Органикалық химияда реакция механизмдері.

 6. Ашық тізбекті көмірсутектер

 7. Спирттер. Алыну, реакция механизмдері. Бренстед-Лоури теориясы, Льюис теориясы.

 8. Алифатты қатардың аминдері мен нитроқосылыстары.

 9. Монокарбон қышқылдары. Карбон қышқылдарының туындылары

 10. Элементоорганикалық қосылыстар. Екі немесе бірнеше функциялы қосылыстар. Дикарбон қышқылдары.

 11. Оксикарбон қышқылдары және оптикалық изомерия.

 12. Альдегид- және кетоқышқылдар, таутомерия. Амин қышқылдары
Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   16
Loading...


©melimde.com 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
рсетілетін ызмет
Жалпы ережелер
ызмет стандарты
дістемелік кешені
бекіту туралы
туралы хабарландыру
біліктілік талаптары
кіміні аппараты
Конкурс туралы
жалпы біліктілік
ойылатын жалпы
мемлекеттік кімшілік
жалпы конкурс
білім беретін
Барлы конкурс
республикасы білім
бойынша жиынты
ызмет регламенті
ткізу туралы
конкурс атысушыларына
біліктілік талаптар
атысушыларына арнал
идаларын бекіту
Республикасы кіметіні
облысы кімдігіні
рсетілетін ызметтер
мемлекеттік ызмет
стандарттарын бекіту
Конкурс ткізу
мемлекеттік мекемесі
дістемелік сыныстар
Мектепке дейінгі
дебиеті маманды
дістемелік материалдар
білім беруді
ауданы кіміні
жалпы білім
конкурс туралы
мектепке дейінгі
рметті студент
облысы бойынша
мыссыз азаматтар
Мемлекеттік кірістер
дарламасыны титулды
Конкурс жариялайды
дістемелік кешен
мерзімді жоспар
разрядты спортшы
мелетке толма
ызметтер стандарттарын
директоры бдиев

Loading...