Химия кафедрасы 5В011200 химия

Loading...


бет6/16
Дата30.03.2020
өлшемі1.39 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Әдебиет:


№1 дәрістегі әдебиет тізімін қараңыз.
СӨЖ (1-3)мазмұны: Тәжірибе қорытындыларын жазу.Есептер мен жаттығулар орындау.

Конспектілеу: Алкен, алкин және олардың туындылары негізінде полимерлерді синтездеу және олардың қасиеттері

Әдебиет:

Васильева Н.В.Задачи и упражнения по органической химии. – М., 1982.

№№713, 714, 718, 721, 726, 736, 739, 742, 746, 750 есептер..
8 апта
3 кредит сағат
15,16 дәріс.

Тақырып: Алканолдар ( бір атомды спирттер)

Дәрістің мазмұны: Спирттердің гомологтік қатары. Көмертік тізбегінің функционалдық топтың орналасуының изомериясы. Тарихи, рационалды және систематикалық номенклатура .Біріншілік, екіншілік және үшіншілік спирттер.


Этил спиртінің электрондық құрылысы. σ – байланыс схемасы және оның полюстілігі.

Спирттердің физикалық қасиеттері. Қышқылдар мен негіздерінің Бренстед-Лоури теориясы. Н – Наl, Н – О, Н – N, Н – С қышқылдарының қышқылдық күшін салыстыру. Спирттердің қышқыл негіздік қасиеттері. ОН тобын нуклеофильді орынбастыру. Минералды қышқылдардың ( күкірт, азот, фосфор ) күрделі эфирлері, қышқыл және орта эфирлер.Қышқылдық және сілтілік ортада спирттерді алкилдеу.Спирттерді дегидратациялау( молекула ішінде, молекулалар арасында) реакциялары.Зайцев ережесі.


Біріншілік, екіншілік және үшіншілік спирттердің тотығуы. Эльтеков ережесі.

Әдебиет:

№1 дәрістегі әдебиет тізімін қараңыз


8 лабораториялық жұмыс

Тақырып: Алканолдар ( бір атомды спирттер)

Лабораториялық жұмыстың мазмұны: Спирттердің қасиетімен танысу. Минералды қышқылдардың жай және күрделі эфирлері.

Әдебиет:

  1. Васильева Н.В., Куплетская Н.Б., Смолина Т.А. Практические работы по органической химии: Малый практикум .-М.:Просвещение, 1978.-304 с.

№№33(а,б,в,д,е), 34(б,в), 38(а,б,в,г) тәжірибелер.

  1. Смолина Т.А.,Васильева Н.В.,Куплетская Н.Б. Практические работы по органической химии: Малый практикум.-2-е изд.-М.: Просвещение,1986.-303 с

  2. Череватова Н.К., Жигалин П.В. Практикум по органической химии.- Уральск,2004. Лабораторная работа №6


ОЖСӨЖ(1-3) мазмұны: Спирттердің физикалық қасиеттері. Галогеналкандармен салыстырғандағы спирттердің қайнау температурасының жоғарылау жағдайы. Суда ерігіштігі. Спирттердегі молекулааралық сутектік байланыс.Спирттердің спектрлі сипаттамасы.

Спирттерді идентификациялау. Маңызды өкілдері, табиғатта таралуы, практикада қолданылуы.

Жай және күрделі эфирлер.Электрондық құрылысы. Спирттер мен эфирлердің реакционды қабілеттерін салыстыру.

Әдебиет:

№1 дәрістегі әдебиет тізімін қараңыз


СӨЖ (1-3) мазмұны: Тәжірибе қорытындыларын жазу.

Спирттерді өндіру және олардың қолданылуы.“Метанол, этанол, физиологиялық активтілік ” тақырыбына реферат жазу. Есептер мен жаттығулар орындау.Конспектілеу: Синтетикалық каучуктер..

Әдебиет:

1. Васильева Н.В.Задачи и упражнения по органической химии. – М., 1982.

№ 342, 344, 348, 353, 364, 413, 419, 398, 423, 448;

9 апта
4 кредит сағат
17,18 дәріс.

Тақырып: Көп атомды спирттер. Жай эфирлер.

Дәрістің мазмұны: Екі және үш атомды спирттер. Гликольдер, изомериясы, номенклатурасы. Гликольдердің алынуы. Глицерин, оның алыну жолдары. Диолдар мен триолдардың физикалық және химиялық қасиеттері, қышқылдық- негіздік қасиеттері. Глицериннің тотығуы, мыс глицераты. Пинакон-пинаколинді қайта топтастыру. Полигликольдер.


Әдебиет:

№1 дәрістегі әдебиет тізімін қараңыз


9 лабораториялық жұмыс

Тақырып: Көп атомды спирттер. Жай эфирлер.

Лабораториялық жұмыстың мазмұны: Көп атомды спирттермен жай эфирлердің қасиеттерімен танысу.

Әдебиет:

  1. Череватова Н.К., Жигалин П.В. Практикум по органической химии.- Уральск,2004. Лабораторная работа №7


ОЖСӨЖ(1-3) мазмұны: Абсолютті эфир. Циклді эфирлер ( диоксан). Тиоспирттер ( тиолдар немесе меркаптандар) Галогеналкандардан алынуы. Тиоспирттердің дисульфидтерге айналуы және кері ауысуы.Тиоэфирлер. Спирттердің, тиоспирттердің, эфирлердің және тиоэфирлердің қышқылдық пен негіздік қасиеттерін салыстыру.

Әдебиет:

№1 дәрістегі әдебиет тізімін қараңыз


СӨЖ (1-3) мазмұны: Тәжірибе қорытындыларын жазу.

Табиғи көп атомды спирттер.Есептер мен жаттығулар орындау.

Тиоспирттер мен эфирлер тақырыбына реферат жазу.

Конспектілеу: Галогеналкандардың өндірісі мен медицицнада қолданылуы.

Әдебиет:

1. Васильева Н.В.Задачи и упражнения по органической химии. – М., 1982.

№ 342, 344, 348, 353, 364, 413, 419, 398, 423, 448;
10 апта
3 кредит сағат
19,20 дәріс.

Тақырып: Алифатты қатардың аминдері мен нитроқосылыстары.

Дәрістің мазмұны: Изомериясы және номенклатурасы. Біріншілік, екіншілік және үшіншілік аминдер, олардың электрондық құрылысы. Төртіншілік аммоний тұздары. Аминдердің алынуы. Аминдердің химиялық қасиеттері. Аминдер мен спирттердің қышқыл-негіздік қасиеттерін салыстыру. Алкилдеу, ацилдеу реакциялары, азотты қышқылдың әрекеті. Төртіншілік аммоний тұздарының термиялық ыдырауы.


Нитротопшаның электрондық құрылысы, шектелген структуралар, мезоформулалар, зарядтардың таралуы, N-O байланысының ұзындығы мен реті.Нитроқосылыстардың таутомериясы. Нитроқосылыстарды тотықсыздандыру.

Әдебиет:

№1 дәрістегі әдебиет тізімін қараңыз


10 лабораториялық жұмыс

Тақырып: Алифатты қатардың аминдері мен нитроқосылыстары.
Лабораториялық жұмыстың мазмұны: Аминдерді алу және ның қасиетімен танысу. Нитроқосылыстардың қасиеттерімен танысу.

Әдебиет:

  1. Череватова Н.К., Жигалин П.В. Практикум по органической химии.- Уральск,2004. Лабораторная работа №11


ОЖСӨЖ(1-3) мазмұны: Ди-, три-, тетра-, полиаминдер. Табиғатта таралуы және практикадағы маңызы.

Аминспирттер. Этаноламин. Холин. Синтез. Ацетилхолин. Фосфатидтер. Биологиялық маңызы.Әдебиет:

№1 дәрістегі әдебиет тізімін қараңыз


СӨЖ (1-3) мазмұны: Тәжірибе қорытындыларын жазу.

Есептер мен жаттығулар орындау.Конспектілеу: Спирттердің өндірілуі мен қолданылуы.

Әдебиет:

1. Васильева Н.В.Задачи и упражнения по органической химии. – М., 1982.

№ 777, 778, 785, 790, 793, 801, 807, 811, 814, 832, 859.
11 апта
3 кредит сағат
21,22 дәріс.

Тақырып: Алифатты қатардың аминдері мен нитроқосылыстары.

Дәрістің мазмұны: Функционалдық карбонил тобы.Альдегидтер мен кетондардың гомологтік қатарлары. Изомериясы мен номенклатурасы. Альдегидтер мен кетондардың спектрлік сипаттамасы.

Карбонил тобының электрондық құрылысы (І-, М-эффектілер) оның көмірсутек радикалына әсері. Карбонил тобының полюстілігі оның полыризацияланғыштығы. Карбонил тобының құрылысы мен қасиеттері арсындағы байланыс.

Альдегидтер мен кетондардың алыну жолдары. Альдегидтер мен кетондардың физикалық және химикалық қасиеттері. Карбонил тобына нуклеофильді қосылу, АN механизмі, мысал реакциялар.Кетондардың гидроаксиламинмен әрекеттесуі, бекмандық қайта топтысу. σ – жағдайдағы сутек атомының қатысуында жүретін реакциялар.

Альдегидтер мен кетондардың сілтілік жэәне қышқылдық ортада қолданылуы.Альдолды конденсациялау механизмі, кротонды кетондардың тотығуы.Тотығу-тотықсыздану реакциялары. Альдегидтер мен кетондардың тотығуы, Попов ережесі. Альдегидтердің сапалық реакциялары:"күміс айна" реакциясы, альдегидтердің мыс (ІІ) гидроксидімен және фуксинкүкіртті қышқылмен әрекеттесуі. Альдегидтердің полимерленуі: триоксан, паральдегид параформ, полиформальдегид. Маңызды өкілдері: формальдегид, сірке альдегиді. Ацетон. Кетен. Қолданылуы.


Әдебиет:

№1 дәрістегі әдебиет тізімін қараңыз


11 лабораториялық жұмыс

Тақырып: Альдегидтер мен кетондар.
Лабораториялық жұмыстың мазмұны: Альдегидтер мен кетондардың алынуы. альдегидтеге арналған сапалық реакцияларын жүргізу. Ацетонның қасиеттерін зерттеу.

Әдебиет:

  1. Череватова Н.К., Жигалин П.В. Практикум по органической химии.- Уральск,2004. Лабораторная работа №8


ОЖСӨЖ(1-3) мазмұны: Альдегидтер мен кетондардың сілтілік жэәне қышқылдық ортада қолданылуы.Альдолды конденсациялау механизмі, кротонды кетондардың тотығуы.Тотығу-тотықсыздану реакциялары. Альдегидтер мен кетондардың тотығуы, Попов ережесі. Альдегидтердің сапалық реакциялары:"күміс айна" реакциясы, альдегидтердің мыс (ІІ) гидроксидімен және фуксинкүкіртті қышқылмен әрекеттесуі. Альдегидтердің полимерленуі: триоксан, паральдегид параформ, полиформальдегид. Маңызды өкілдері: формальдегид, сірке альдегиді. Ацетон. Кетен. Қолданылуы.

Әдебиет:

№1 дәрістегі әдебиет тізімін қараңыз


СӨЖ (1-3) мазмұны: Тәжірибе қорытындыларын жазу. Есептер мен жаттығулар орындау.

Конспектілеу: Табиғи көп атомды спирттер.

Әдебиет:

1. Васильева Н.В.Задачи и упражнения по органической химии. – М., 1982.

№ 469, 484, 498, 503, 512, 518, 525;

12 апта
3 кредит сағат
23,24 дәріс.

Тақырып: Монокарбон қышқылдары. Карбон қышқылдарының туындылары

Дәрістің мазмұны: Карбон қышқылдарының гомологтік қатары, изомериясы және номенклатурасы (тарихи, рационалды, систематикалық).

Карбон қышқылдарының синтездеу әдістері. Карбоксил тобының электрондық құрылысы: -І- эффек, +М- эффект (p-π қосарлану), шектелген структуралар, мезоформула. Гидроксил жәнекарбоксил топтарының өзара әсері. Карбоксилат анионының электрондық құрылысы, шектелген структура, мезоформула.

Химиялық қасиеттері. Қышқылдық қасиеттері.Минералды қышқылдардың, органикалық қышқылдардың, судың, спирттердің, аминдердің қышқылдық қасиеттерін салыстыру. Көмірсутек тізбегіндегі орынбасушылардың және радикалдар құрылысының карбон қышқылдарының қышқылық қасиетіне әсері. Сілтілік металдармен тұздарының қасиеттері, олардың суда және органикалық еріткіштерде ерігіштігі.Қышқылдың көмірсутек радикалының қасиетіне карбоксил тобының әсері. Карбоксил тобының α- жағдайдағы сутек атомының қозғалғыштығына әсері. Карбоксил тобындағы ОН- нуклеофильді орынбастыру. Альдегидтерді, кетондардағы және карбон қышқылдарындағы карбонил тобының қасиеттерін салыстыру.

Карбон қышқылдарының күрделі эфирлері, олардың синтездеу механизмін таңбалы атомдар әдісімен дәлелдеу. Табиғаттағы күрделі эфирлер, олардың өнеркәсіптегң маңызы.

Карбон қышқылдарының амидтері. Амидтердің электрондық құрылысы. Амидтер мен аминдердің қышқылдық және негіздік қасиеттерін салыстыру. Химиялық қасиеттері.Мочевина.Функционалдық топтардағы индукциялық және мезомерлік эффектілерді ескере отырып карбон қышқыл туындыларының нуклеофильді орынбасу реакцияларындағы реакциялық қабілеттерін салыстыру.
Әдебиет:

№1 дәрістегі әдебиет тізімін қараңыз


12 лабораториялық жұмыс

Тақырып: Монокарбон қышқылдары, карбон қышқылдарының туындылары.
Лабораториялық жұмыстың мазмұны: Карбон қышқылдарының және оның туындыларының алынуы, химиялық қасиеттерімен танысу Жоғары қосылысты карбон қышқылдарын алынуы және қасиеттері. Сабын және оның қасиеттерімен танысу. Күрделі эфирлер.
Әдебиет:

  1. Череватова Н.К., Жигалин П.В. Практикум по органической химии.- Уральск,2004. Лабораторная работа № 9-10


ОЖСӨЖ(1-3) мазмұны:. Карбон қышқылдарының физикалық қасиеттері. Структура және қайнау температурасы, молекулааралық сутектік байланыс (димерлер). Карбон қышқылдарының спектрлік сипаттамасы.

Жеке өкілдері: құмырсқа және сірке қышқылдары, алынуы және қасиеттері, қолданылуы. Пальмитин, стеарин және синтетикалық жоғары май қышқылдары.

Карбонт қышқылдарының амидтері. Амдтік электрондық құрылысы.Амидтер мен аминдердің қышқылдық және негіздік қасиеттерін салыстыру. Химиялық қасиеттері. Мочевина.
Әдебиет:

№1 дәрістегі әдебиет тізімін қараңыз


СӨЖ (1-3) мазмұны: Тәжірибе қорытындыларын жазу. Есептер мен жаттығулар орындау.

Конспектілеу: Альдегид, кетон және күрделі эфир негізіндегі полимерлі материалдар.

Әдебиет:

1. Васильева Н.В.Задачи и упражнения по органической химии. – М., 1982.

№ 529, 548, 567, 577, 584, 608, 612, 635, 673, 706, 710;

13 апта
3 кредит сағат
25,26 дәріс.

Тақырып: Элементоорганикалық қосылыстар. Екі немесе бірнеше функциялы қосылыстар. Дикарбон қышқылдары.Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
Loading...


©melimde.com 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
рсетілетін ызмет
Жалпы ережелер
ызмет стандарты
дістемелік кешені
бекіту туралы
туралы хабарландыру
біліктілік талаптары
кіміні аппараты
Конкурс туралы
жалпы біліктілік
ойылатын жалпы
мемлекеттік кімшілік
жалпы конкурс
білім беретін
Барлы конкурс
республикасы білім
ызмет регламенті
бойынша жиынты
ткізу туралы
конкурс атысушыларына
біліктілік талаптар
атысушыларына арнал
Республикасы кіметіні
идаларын бекіту
облысы кімдігіні
мемлекеттік ызмет
рсетілетін ызметтер
стандарттарын бекіту
Конкурс ткізу
дебиеті маманды
мемлекеттік мекемесі
Мектепке дейінгі
дістемелік сыныстар
дістемелік материалдар
ауданы кіміні
конкурс туралы
жалпы білім
рметті студент
облысы бойынша
мектепке дейінгі
мыссыз азаматтар
Мемлекеттік кірістер
білім беруді
дарламасыны титулды
Конкурс жариялайды
дістемелік кешен
мелетке толма
ызметтер стандарттарын
разрядты спортшы
аласы кіміні
директоры бдиев

Loading...