Химия кафедрасы 5В011200 химия


НСОН муравьиный альдегид – формальдегид

Loading...


бет15/16
Дата30.03.2020
өлшемі1.39 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

НСОН муравьиный альдегид – формальдегид


СН3СОН уксусный альдегид – ацетальдегид

СН3СН2СОН пропионовый альдегид – пропаналь

СН3 СН2СН2СОН масляный альдегид – бутаналь

СН3СН2 СН2СН2СОН валериановый альдегид – пентаналь

Простые кетоны называются по названию радикалов, связанных с карбонильной группой, и слова кетон.

СН3 СН2 –С –СН2СН3 СН3 –С – СН3

׀׀ ׀׀

О диэтилкетон (пентанон –3) О ацетон – диметилкетон пропанонМетоды получения

1. Дегидрирование и окисление спиртов:

а) СН3 СН2 ОН → СН3 СОН

б) СН3 СН СН3 → СН3 –С – СН3

׀ ׀׀

ОН О


2. Гидратация ацетилена (При взаимодействии ацетилена с водой образуется…)112

(Кучерова) С2Н2 + Н2О → СН3 – СОН ( уксусный альдегид)Химические свойства.

Альдегиды окисляются до карбоновых кислот СН3СОН → СН3СООН (№124)Применение

Водный раствор формальдегида называется формалином, используют как дезинфицирующее средство в медицине.

Из уксусного альдегида получают уксусную кислоту, этиловый спирт, бутиловый спирт.

Ацетон – жидкость с характерным запахом, применяют как растворитель в производстве лаков и красок.Дәріс 29,30

Карбон қышқылдардың функционалды туындылары

 1. Тұздар

 2. Күрделі эфирлер

 3. Галогенангидридтер

 4. Ангидридтер

 5. Амидтер

 6. Нитрилдер

1. Тұздар:

СH3СООNaНатрий ацетаты

2.3.

Пән бойынша дәрістердің конспектілерінің материалдары силлабуста және көрсетілген әдебиетте келтірілген.


6. ПРАКТИКАЛЫҚ, СЕМИНАРЛЫҚ ЖӘНЕ ЛАБОРАТОРИЯЛЫҚ САБАҚТАРҒА ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР

Әдістемелік нұсқауда оқу әрекетін орындау әдістемесі, оқу процесін жүзеге асыруы көрсетіледі немесе нақты тапсырманы орындау барысы түсіндіріледі. Олар оқу әрекетінің мақсатын анықтайды және материалға қойылатын нормативті талаптарды белгілеуге тиісті.

Хабдулхаликова М.З Органикалық химия пәні бойынша әдістемелік құрал 1- бөлім.: Оқу-әдістемелік құрал. Орал қ. – ББК 24.2я7 -2006 ж.Хабдулхаликова М.З Органикалық химия пәні бойынша әдістемелік құрал.: 2-бөлім:.-Орал қ., БҚАТУ баспа бөлімі. 2004 ж.-95 бет. ISBN 9965-681-13-9
Әдістемелік нұсқаулар материалдары силлабуста және көрсетілген әдебиетте келтірілген.
7. СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА (СӨЖ) АРНАЛҒАН МАТЕРИАЛДАР

СӨЖ – дидактикалық тапсырмаларды өз бетімен орындауға, танымдық қабілетті арттыруға және белгілі бір ғылым саласысына байланысты білімін толықтыруға негізделген оқу процесінің ерекше бір түрі.

СӨЖ шығармашылық белсендікті, логикалық ойлауды дамытуды қамтамасыз ететін практикалық тапсырмаларды жүзеге асырумен байланысты болып табылады.

СӨЖ оқытушының қатысуымен (ОЖСӨЖ) аудиториядан тыс және оқытушысыз аудиториядан тыс (СӨЖ) сабақтардан тұрады.

СӨЖ материалдарының түрлері кафедраның профессор-оқытушылар құрамымен жасалып, келесі құжаттарды қамтиды:

 • пәннің оқытылу кезеңін түгел қамтитын сөж кестесі

 • типтік және жұмыс оқу бағдарламарының негізгі бөлімдеріне сай келетін тапсырмалар жүйесі

 • рефераттардың, баяндамалардың, шығармашылық жұмыстардың тақырыптары

 • негізгі және қосымша әдебиеттердің тізімі

 • кеңес түрлері

 • бақылау түрлері

 • бағалау критериялары, орындалатын жұмыстың көлемі және оны тапсыру уақыты т.б.

СӨЖ ЖОО-ның нормативті құжаттарының негізінде (оқу бағдарламасы) ұйымдастырылады.

СӨЖ-дің ұйымдастырылуы

 • библиографиялық мәліметтерді өңдеумен (картотеканы дайындау),

 • жазбаша жұмыстарды дайындаумен (реферат, баяндама, бақылау тапсырмалары, аннотация),

 • ғылыми жобаны өндеумен (семестрлік, курстық, дипломдық жұмыстар, проблемалық мақалалар),

 • виртуальдық жұмыстарды іздестірумен (интернет жүйесі және локальды желі арқылы),

 • жеке аудированиямен (лингофон жүйесі және медиатека арқылы),

 • электрондық курстың материалын меңгерумен (компьютерлік жүйе арқылы),

лабораториялық тәжірибені еңгізумен (спортық кешен арқылы) байланысты.

Тақырыптары, тапсырмалары, түрлері, сағат саны көрсетілген өзіндік жұмыстар силлабусқа енгізілген.
Өзіндік жұмыстарының тақырыптары.


 1. Химиялық байланыс. Органикалық қосылыстарда химиялық байланыстардың түрлері.

 2. Органикалық қосылыстардың жіктелуі және номенклатурасы (жаттығулар орындау, есептер шығару).

 3. Органикалық қосылыстарда изомерия түрлері.

 4. Органикалық химияда электрондық эффетілері. Индукциялық және мезомерлық эффектілері.

 5. Реакция және реагенттер типтері. Қышқылдық және негіздік концепциясы.

 6. Алкандардың конфигурациясы және конформациясы.

 7. Алифатты көмірсутектердің құрылысы және қасиеттері. SR, AE, SN реакциялары.

 8. Алициклды көмірсутектер. Алициклды көмірсутектердің құрылысы.

 9. Циклогексанның конформациясы. Орта циклдер мен макроциклдер.

 10. Спирттер.

 11. Жай эфирлер.

 12. Альдегидтер мен кетондар.

 13. Карбон қышқылдар. Қаныққан монокарбон қышқылдар.

 14. Қанықпаған және дикарбон қышқылдар..

 15. Карбон қышқылдардың туындылары: галогенангидридтер, ангидридтер, күрделі эфирлер, майлар, қышқылдардың амидтер.

 16. Көмірсутектердің галогентуындылары, олардың құрылысы. Химиялық қасиеттері. SN1 және SN 2 реакциялары.

 17. Алифатты азоторганикалық қослыстар.

 18. Оптикалық изомериясы.

 19. Альдегидо-және кетоқышқылдар, таутомерия.

 20. Амин қышқылдар.

Өзіндік жұмыстардың тақырыптары, тапсырмалары, түрлері, сағат саны көрсетілген өзіндік жұмыстар пән бойынша силлабусқа енгізілген.


8. БІЛІМДІ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН МАТЕРИАЛДАР

Студенттердің білімін тексеру және бағалау жүйесі – оқу процесінін құрамдас бөлігі.

Студенттердің білімін бағалау және тексеру жүйесі:

 • диагностикалық қызметті,

 • басқару қызметін,

 • оқу- тәрбиелік қызметін,

 • даму қызметін,

 • профилактикалық қызметті жүзеге асыру керек.

Оқытушы студенттің оқудағы жетістіктерін бақылау және тексеру үшін жазбаша бақылау тапсырмаларын, тест тапсырмаларын, өз бетімен дайындалу сұрақтарын, емтихан сұрақтарын т.б. дайындау қажет.
Материалдары силлабуста келтірілген.

Органикалық химияның теориялық бастаулары бойынша тест тапсырмалары
1. 2-метилбутанди қыздырып хлорлағанда келесі реакция онім түзіледі:

 1. 2-хлор-2-метилбутан;

 2. 3-хлор-2-метилбутан;

 3. 2-хлор-3-метилбутан;

 4. 1-хлор-2-метилбутан.

2. 2-метилбутанди сульфохлориоғанда келесі реакция онімі тузіледі:

А) 1-сульфохлорид-2-метилбутан

В) 2-сульфохлорид-3-метилбутан;

С)2-сульфохлорид-2-метилбутан

D) 3-сульфохлорид-2-метилбутан;
3. Гександы а) термиялық крекиніге және б) катализдін крекинигі ұшыратқанда в) пропен және пропан г) этен және изобутан д) метан және пентен-1; е) сутегі және гексен-2 түзіледі . Сәгінестікті табу керек .

А) ав және бг;

В) аг және бв;

С) ад және бе;

D) ае және бд.
4. Алкандарды ауа оттегісімен қыздырдып тотықтырғанда оксидті радикалдар түзіледі, олар әртірлі реакция өнілідерін береді: а) үшіншілік оксидті радикалдар б) екіншілік оксидтік радикалдар в) біріншілік оксидті радикалдар г) спиртті д) кетондарды е) альдегидтерді түзеді .


 1. а,г,д; б,г,д,е,; в,г,е,ж;

 2. а,г,д; б,г,д,ж; в,г,д,е;

 3. а,г,ж; б,г,д,е; в,г,е,д;

 4. а,г,е; б,г,д,е; в,г,е,ж.

5. а) алкандарға б) алкендерге в) алкиндерге көміртегі аталынын д) sp3 е) sp2 ж) sp гибритенді тән . Сәйкесікті тап.

A) ад; бе; вж; ге;

B) ад; бж; ве; гж

C) аж; бд; ве; ге;

D) ае; бе; вж; гд.


6. а) индуктивті эффект және б) мезомерный эффект –бұл в) молекула тізбегі бойынша электрон тығыздығының электртерістілігі жоғары жағына қарай ығысуп г) п-байтанысы қатысында молекулада электрон тығыздығының теңесуі д) молекула тізбегі бойынша өшеді е) молекула тізбегі бойынша ошпейді.
7. Радикалдардың тұрақтылығы келесі қатарда кобееді.

CH3 -, CH3-CH2-, CH3-CH- , СН-С- CH3

А)сн3- < сн3-сн2- < (сн3)2сн- < (сн3)3с-

B)сн3->сн3-сн2->(сн3)2сн->(сн3)3с-

С)сн3-сн2- > сн3- > (сн3)2сн- > (сн3)3с-

D) (сн3)3с- < (сн3)2сн- < сн3-сн2- < сн3-

8. Бромдағанда алкандардың реакцияға кобілеттілігі кемесі қатарда келіді:
А) (сн3)3сн > (сн3)2сн2 > сн3-сн3

B) сн3-сн3 > (сн3)3сн > (сн3)2сн2

C) (сн3)3сн<сн3-сн3<(сн3)2сн2

D) (сн3)2сн2 > (сн3)3сн > сн3-сн3

9. Көрсетілген қосылыстардың ішінен а)гомологтар б) изомерледі тап.

в) сн3- сн2-сн3;


сн3

|

г) сн3-сн-сн3 ; д) сн3-сн-сн2-сн3 ; е) сн3-с-сн3| | |

сн3 сн3 сн3


A) а – в,г ; в,д; в,е; г,д; г,е; д,е

б – д,е


B). а – в,д; г,е;

б - д,г


C). а – г,е; д,в

б – в,г


D). а – в,е; в,г

б – в,д
10. Корсетіген қосылыстардан а) гомольтарда б) изомерледі тап: в) сн2=сн-сн2-сн2-сн3;

г) сн2=с-сн2-сн3; д) сн3-с=сн-сн3 е) сн2=сн-сн-сн3; ж) сн2=сн2; з) сн2=с-сн3

A). а – в,ж; в,з; г,ж; г,з; д,ж; д,з; е,ж; е,з

б – в,г,д,е

B). а- в,г; в,з:

б- г, з,e:

C) а – в,д; д,з; д,ж

б – в,з,г

D) а – в,з; г,ж; д,з

б – ж,з,в

11. Еске асыру теңдеуідегі соңғы өнімдері қандай:нон (н+)

Е, to пр. Марковникова В

сн3-сн - сн-сн3 А

| | пр. Зайцева нон (н2о2)
Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
Loading...


©melimde.com 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
рсетілетін ызмет
Жалпы ережелер
ызмет стандарты
дістемелік кешені
бекіту туралы
туралы хабарландыру
бойынша жиынты
біліктілік талаптары
кіміні аппараты
Конкурс туралы
жалпы біліктілік
ойылатын жалпы
мемлекеттік кімшілік
білім беретін
жалпы конкурс
Барлы конкурс
республикасы білім
ызмет регламенті
ткізу туралы
конкурс атысушыларына
біліктілік талаптар
атысушыларына арнал
дістемелік сыныстар
Республикасы кіметіні
идаларын бекіту
облысы кімдігіні
мемлекеттік ызмет
рсетілетін ызметтер
мемлекеттік мекемесі
стандарттарын бекіту
Конкурс ткізу
Мектепке дейінгі
дебиеті маманды
білім беруді
жалпы білім
дістемелік материалдар
мектепке дейінгі
ауданы кіміні
мерзімді жоспар
конкурс туралы
облысы бойынша
рметті студент
мыссыз азаматтар
Мемлекеттік кірістер
дарламасыны титулды
Конкурс жариялайды
дістемелік кешен
разрядты спортшы
мелетке толма
ызметтер стандарттарын
аласы кіміні

Loading...