Геометриялыќ жѕне толќындыќ оптикабет2/5
Дата05.05.2023
өлшемі157 Kb.
#561029
1   2   3   4   5
Байланысты:
физика-2
Реферат дарумен, Отчёт по производственной практики-04 09 2013, TOPIC QUESTIONS PRE-INTERM (1), 1 Технологиялық бөлім, VPN-TZKI, Зияудин Реферат, Лекция №1 Здоровый человек и его окружение леч. дело, Сейдан Мейірхан Құралбайұлы өндірістік тәжірибе бойынша есеп, Сейдан Мейірхан Құралбайұлы өндірістік тәжірибе бойынша есеп, Образец титульного листа для отчета по практике на 3 языках, Отчет куралбек, Титулки, Косымша 17, tkt-module-1-sample-paper-document, Adobe Photoshop шолу
3.4Дифракция

 1. Гюйгенс-Френель принципінің тұжырымын жазыңыз.

 2. Гюйгенс принципінің көмегімен жарықтың жолындағы бөгетің көлеңке жағына өтуін түсіндіріңіз.

 3. Дифракция дегеніміз не. Оған мысал келтіріңіз.

 4. Френель дифракциясы мен Фраунгофер дифракциясына анықтама беріңіз.

 5. Дифракциялық тордың ажырата алу қабілеті дегеніміз не?

 6. Жарық толқындарының жол айырымы мен фазалар айырымының арасындағы байланыс қандай?

 7. Дифракциялық тордың периоды дегеніміз не?

 8. Өзіне түскен сәуленің поляризация жазықтығын бұратын затты қалай атайды?

 9. Егер дифракция торының периоды 3,6 мкм болса, дифракцияның 3-ретінде қандай толқын ұзындығы байқалады?

 10. Дифракция торының штрихтарының арақашықтығы d = 4 мкм. Торға толқын ұзындығы λ = 0,6 мкм сәуле тік келіп түседі. Тордың максимумдарының ең көп реттік санын анықтандар.

 11. Когерентті жарық көздерінің кезіккенде максимумдардың пайда болуының шартын жол айырымдары арқылы көрсет.

 12. Когерентті жарық көздері кезіккенде минимум болуының шартын жол айырымдары арқылы көрсет.

 13. Саңылауға толқын ұзындығы λ монохроматты жарық сәулелері параллель келіп түседі. Саңылаудың ені 6 λ болса, спектрдің үшінші минимумы қандай бұрышпен көрінеді?

 14. Вульф-Бреггтердің кристалл заттар үшін формуласын жаз. Оған енетін өлшемдерді ата.

 15. Егер дифракция торының периоды d = 2 мкм болса, онда, толқын ұзындығы λ = 5890 Ǻ сары спектр сызығының ең үлкен ретін анықта.

72. Спектрлік аспаптарда жарықты жіктеу үшін призма орнына дифракция торын пайдалануға болатынын түсіндір.


Кванттық оптика 1. Энергиялық жарқырау дегеніміз не?

 2. Энергиялық шарқыраудың спектірлік тығыздығы дегеніміз не?

 3. Жұту коэффициенті дегеніміз не?

 4. Шағылу коэффициенті дегеніміз не?

 5. Жылу шығарудың Кирхгоф заңы

 6. Кирхгофтың универсал (әмбебап) функциясының физикалық мәні

 7. Абсолют қара дене дегеніміз не ?

 8. Стефан- Больцман заңы

 9. Виннің ығысу заңы

 10. Температураның әртүрлі екі мәндері үшін абсолют қара дененің энергиялық жарқырауының спектрлік тығыздығының U (λ,T) толқын ұзындығына тәуелділігінің графигін сыз, қайсысы үлкен температураға сәйкес келеді

 11. Рэлей- Джинс заңы

 12. Сыртқы фотоэффект дегеніміз не?

 13. Ішкі фотоэффект дегеніміз не?

 14. Фотоэффект үшін Эйнштейн теңдңеуі

 15. Фотоэффектінің вольтамперлік сипаттамасын сыз. Суреттен қанығу тоғын және бөгеуші патенциал айырымын (кернеуді ) көрсет

 16. Фотоэффектің қызыл шегі дегеніміз не?

 17. Фотоэлектронның кинетикалық энергиясы мен бөгеуші кернеу арасындағы байланысты тап

 18. Сыртқы фототэффектерде қанығу тогы неге тәуелді ?

 19. Фотоэлектронның кинетикалық энергиясының түскен жарық жиілігіне тәуелдігінің графигін сыз

 20. Фотон массасының формуласын жаз

 21. Фотон энергиясының формуласын жаз

 22. Фотон импульсінің формуласын жаз

 23. Комптон эффектісінің мәні неде?

 24. Комптондық шашыраудың қандай бұрышына түскен сәуленің ең үлкен толқын ұзындығының өзгерісі сәйкес келеді?

 25. Комптондық шашыраудың қандай бұрышына түскен сәуленің ең кіші толқын ұзындығының өзгерісі сәйкес келеді?

 26. Еркін электрондардың комптондық шашырауы кезіндегі сәуле шығарудың толқын ұзындығының ең үлкен өзгерісін көрсететін өрнекті жаз

 27. Жарық қысымының формуласын жаз

 28. Сәулелену дегеніміз не?

 29. Толқын ұзындығына сәйкес келсе 16 см 2 абсолют қара дене 1 минутта қанша энергия шығарады?

 30. Қандай температурада энергиялық жарықтанудың спектрлік тығыздығының максимумы 0,642 мкМ толқын ұзындығына сәйкес келеді?

 31. Егер энергиялық жарықтанудың спектрлік тығыздығының сәйкес толқын ұзындықтары λ1=720 нм ден λ2 = 400 нм ге өзгерсе , қара дененің сәуле шығаруының қуаты қанша есе өзгереді?

 32. Қара денені Т1= 600 к нан Т 2 = 2400 к дейін қыздырды. Энергиялық жарқыраудың спектрлік тығыздығының максимумына сәкес келетін толқын ұзындығы қаншаға өзгереді?

 33. Жылулық сәуле шығаратын екі абсолют қара денелердің біреуінің температурасы 2500 К . Егер екінші қара дененің сәуле шығарғыштық қабілетінің максимумына сәйкес келетін толқын ұзындығы бірінші денемен салыстырғанда, 0,5 мкм көп болса, онда екінші дененің температурасы қндай?

 34. Энергиясы 3 эВ фотонның толқын ұзындығы қандай?

 35. Толқын ұзындығы 720 нм қызыл сәуленің фотонының импульсі қнша?

 36. Энергиясы 50*10-19 Дж фотонның сәулесінің жиілігі қанша?

 37. Жарық толқынының жиілігі 2 есе ұлғайса фотон импульсі қалай өзгереді ?

 38. Толқын ұзындығы 500 нм көрінетін фотон массасы қандай ?

 39. Толқын ұзындыығы 0,7*10-6 нм қызыл сәуленің фотонының массасын анықта

 40. Тыныштық күйден үдемелі 3,3 В патенциялдар айырымының көмегімен қозғалған электронның кинетикалық энергиясына тең болатын фотон энергиясының толқын ұзындығын анықта

 41. Фотонның масасасы 3,31 *10-36 кг жарық толқынның тербеліс жиілігін анықта

 42. Еркін электрон мен протондарда фотондар шашыраған кездегі олардың толқын ұзындықтарының максимум комптондық өзгерілулерінің қатынасын табындар

 43. Толқын ұзындв\ығы 15 пм фотон электронда шашырады. Комптондық шашыраған фотонның толқын ұзындығы 16 пм шашырау бұрышын анықта

 44. Фотонның еркін электрондар шашырауының комптондық Δλ ығысуы 1,2 пм шашырау бұрышын тап

 45. Егер рентген сәленің комптондық шашырау бұрышы 60 градус шашыраған сәуленің толқын ұзындығы 57 нм болса, онда рентген сәуленің толқын ұзындығын анықта

 46. Металл табақшаға түскен жарық жиілігі 2*1015 Гц . Егер шығу жұмысы 13,2 *10-19 Дж болса , табақшадан шыққан фотоэлектронның кинетикалық энергиясын анықта

 47. Калий элементінде фотоэффект құбылысы байқалатын толқын ұзындығы λ1=6,2*10-5 см . Электронның шығу жұмысын анықта

 48. Электронның платинаддан шығу жұмысы 9,1*10-19 Дж. Жарықтың электронды платинадан бөліп шығаратын толқын ұзындығы 0,5 мкм болса , фотоэлектронның кинетикалық энергиясы қандай?

 49. Толқын ұзындығы λ=3*10-7 м жарық зат бетіне түседі . Оның фотоэффектісінің қызыл шегі υ= 4,3 * 1014 Гц . Фотоэлектронның кинетикалық энергиясын анықта.

 50. Толқын ұзындығы 490 нм монохраматты жарық шоғы бетке перпендикуляр түсіп, оған 4,9 мкПа жарық қысымын түсіреді. Бұл беттің бірлік ауданына 1 секундта қанша фотон түседі. Фотонның шағылу коэффиценті 0,25.

 51. Толқын ұзындығы 500 нм монохраматты жарық бетке перпендикуляр түсіп , 0,12 мкПа қысым түсіреді. 1 м 2 ауданға 1 секундта түсетін фотон санын анықта

 52. Ауданы 5 см2 идеал шағылдыратын бетке 3 минутта перпендикуляр түсетін монохраматты жарықтың энергиясы 9 Дж жарықтың сәулеленуді (олученность) анықта

Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5
©melimde.com 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
бағдарламасына сәйкес
Сабақтың мақсаты
тоқсан бойынша
сәйкес оқыту
Реферат тақырыбы
бағалауға арналған
ғылым министрлігі
оқыту мақсаттары
Сабақ жоспары
жиынтық бағалауға
арналған тапсырмалар
білім беретін
бағалау тапсырмалары
Қазақстан тарихы
Қазақстан республикасы
мерзімді жоспар
жиынтық бағалаудың
тоқсанға арналған
жалпы білім
Зертханалық жұмыс
арналған жиынтық
нтізбелік тақырыптық
республикасы білім
арналған әдістемелік
Қысқа мерзімді
болып табылады
бекіту туралы
Қазақ әдебиеті
оқыту әдістемесі
Мектепке дейінгі
Қазақстан республикасының
Жалпы ережелер
Инклюзивті білім
білім берудің
бағалаудың тапсырмалары
атындағы жалпы
тақырыптық жоспар
пәнінен тоқсанға
туралы жалпы
рсетілетін қызмет
әдістемелік ұсыныстар
пайда болуы
қарым қатынас
коммуналдық мемлекеттік
пәнінен тоқсан
Суммативное оценивание
мемлекеттік мекемесі