«Физика» пәнінен тоқсандық жиынтық бағалаудың спецификациясы 7-сыныпбет6/8
Дата10.06.2022
өлшемі1.22 Mb.
#267881
1   2   3   4   5   6   7   8
Байланысты:
!22-ОШ ТЖБ Физика 7-сын қаз
9КЛ ХИМИЯ, 756 с ра физика -2019 (1)
Жалпы: [20]

Балл қоюкестесі

Жауап

Балл

Қосымша ақпарат

1

D

1

Жауап дұрыс берілсе ғана 1 баллқойылады

2

A

1

3

C

1

4

C

1

5

A

1

6


Траектория – материялықнүктеніңөзқозғалысыкезіндесызатын біртұтассызығы. 

1

Келесі жауаптарды да ескеруге болады:

  1. Берілген санақ жүйесінде қозғалыстағы дененің немесе материялықнүктенің басып өткен нүктелерінің жиыны;

  2. Дене қозғалысы кезінде артында қалдырған үздіксіз ізі;

  3. Денеқозғалып бара жатқансызық1
7

а) 0,1 см

1
b) 13,2 ±0,1см

2

Жіп ұзындығын дәл өлшесе 1 балл;
Абсолют қателікті дәл анықтап жазса, 1 балл қойылады

c) 6

1
d) 0,114 см немесе 0,11 см

1
8

а) 600 м

1
b) 320 м

1
c) 5,75 м/с немесе 6 м/с

1
9

а) бірқалыпты түзусызықты кемімелі қозғалыс

1
b) 4 м/с

1
c) х0 бастапқы координатаның 0-ге тең екендігін ескерсе
x=4t

1

1

d) 10 с

1

Жауапты дұрыс деп қабылдауға болады егер 5-15 сек интервалы деп жазса

Жалпы балл

20


2-тоқсанның жиынтық бағалау спецификациясы
2-тоқсанның жиынтық бағалауына шолу


Ұзақтығы - 40 минут
Балл саны - 20


Тапсырма түрлері:
КТБ – көп таңдауы бар тапсырмалар;
ҚЖ – Қысқа жауапты қажет ететін тапсырмалар;
ТЖ – Толық жауапты қажет ететін тапсырмалар.


Жиынтық бағалаудың құрылымы


Берілген нұсқа көп таңдауы бар тапсырмаларды, қысқа және толық жауапты сұрақтарды қамтитын 8 тапсырмадан тұрады.


Көп таңдауы бар тапсырмаларға оқушылар ұсынылған жауап нұсқаларынан дұрыс жауабын таңдау арқылы жауап береді.
Қысқа жауапты қажет ететін сұрақтарға оқушылар есептелген мәні, сөздер немесе қысқа сөйлемдер түрінде жауап береді.
Толық жауапты қажет ететін сұрақтарда оқушыдан максималды балл жинау үшін тапсырманың шешімін табудың әр қадамын анық көрсетуі талап етіледі. Оқушының математикалық тәсілдерді таңдай алу және қолдана алу қабілеті бағаланады. Тапсырма бірнеше құрылымдық бөліктерден/сұрақтардан тұруы мүмкін.

2-тоқсан бойынша жиынтық бағалау тапсырмаларының сипаттамасыБөлім

Тексерілетін мақсат

Ойлау дағдыларының деңгейі

Тапсырма саны*

тапсырма*

Тапсырма түрі*

Орындау уақыты, мин*

Балл*

Бөлім бойынша балл

Тығыздық

7.2.2.13- тығыздықтың физикалық мағынасын түсіндіру

Білу және түсіну

2

2

КТБ

3

1

7

7.2.2.12 - әртүрлі пішіндегі қатты дененің немесе сұйықтың көлемін өлшеу үшін өлшеуіш цилиндрді (мензурка) қолдану
7.2.2.15 - тығыздықтың формуласын есептер шығаруда қолдану

Қолдану
Жоғары деңгей дағдылары

6

ТЖ

12

6

Денелердің өзара әрекеттесуі

7.2.2.1 - инерция құбылысын түсіндіру және мысалдар келтіру

Білу және түсіну

6

3

КТБ

2

1

13

4

ҚЖ

4

2

7.2.2.10 - масса, салмақ және ауырлық күші ұғымдарын ажырату

Білу және түсіну

1

КТБ

3

1

7.2.2.4 - серпімділік күшінің серіппенің ұзаруына тәуелділік графигінен қатаңдық коэффициентін анықтау

Қолдану

8

ҚЖ

6

2

7.2.2.5 - Гук заңының формуласы бойыншасерпімділік күшін есептеу

Қолдану

7

ҚЖ

6

5

7.2.2.6 - тыныштық, домалау және сырғанау үйкелістерін сипаттау

Білу және түсіну

5

ҚЖ

4

2

Барлығы:840

20

20

Ескерту: * - өзгеріс енгізуге болатын бөлімдерТапсырмаүлгілері және балл қою кестесі


«Физика» пәнінен2-тоқсанға арналған
жиынтық бағалаудыңтапсырмалары  1. Қай суретте ауырлық күшінің векторы дұрыскескінделген?  1. 1

  2. 2

  3. 3

  4. 4

[1]
2. Суретте әр түрлі заттардан жасалған көлемдері бірдей үш дене көрсетілген. Олардың тығыздықтары . Ең кіші массаға ие денені табыңыз.А) 1 дене
В) 2 дене
С) 3 дене
D) Денелердің массалары бірдей
[1]
3. Жүріп келе жатқан адам жолдың ернеуіне сүрінген кезде ...
A) Артқа қарай қозғалады
B) Тыныштықта қалады
C) Алға қарай қозғалады
D) Оңға қарай қозғалады
[1]
4. Күнделікті өмірден инерция құбылысына екі мысал келтіріңіз.

[2]
5. Неліктен жолға мұз қатқан кезде автокөліктің тежелу жолы өте үлкен болады? Жол апатынан қалай құтылуға болады?


[2]

6. Суретте бос мензурка, сұйық құйылған мензурка және мензуркадағы сұйыққа бірдей шарлар салынған сурет көрсетілген.

а) Суретте берілген мәліметтер бойынша сұйықтың тығыздығын анықтаңыз.
[2]
b) Бір шардың көлемін, массасын және шар жасалған материалдың тығыздығын табыңыз.
[4]

7. Суретте серіппенің қатаңдығын анықтау жолы көрсетілген.
a) Серіппенің ұзаруын анықтаңыз.

___________________________________________________[1]


b) Жүк салмағын анықтаңыз.


__________________________________________________ [2]


c) Серіппе қатаңдығын анықтаңыз.


__________________________________________________[2]8. Графикте серпімділік күшінің серіппенің ұзаруына тәуелділігі көрсетілген.

Серіппенің k қатаңдық коэффициентін анықтаңыз.[2]
Жалпы: [20]
Балл қою кестесі

Ответ

Балл

Дополнительная информация

1

А

1
2

В

1
3

C

1
4

Көліктің жедел тежелуі кезінде жолаушылардың алға қарай ұмтылуы және т.б. мысалдар

2

Әрмысалүшін 1 баллқойылады

5

Үйкеліс аз болғандықтан
Үйкелісті көбейту керек

1
1
6

а) V=40 см3, m=40 г
ρ=m/V=1 г/см3

1
1
b) V=30 см3, m=234 г
V1=6 см3
m1=46,8 г
ρ=m/V=7,8 г/см3

1
1
1
1
7

2 см

1
m=2 кг
Р=mg=20 Н

1
1
k=F/Δl
k=20/0,02=1000 Н/м

1
1
8

Графиктен күш пен серіппенің ұзаруының мәндерін алады
k=F/Δl=5 Н/м

1

1

Жалпы балл

203-тоқсанның жиынтық бағалау спецификациясы
3-тоқсанның жиынтық бағалауына шолу


Ұзақтығы - 40 минут
Балл саны –20


Тапсырма түрлері:
КТБ – көп таңдауы бар тапсырмалар;
ҚЖ – Қысқа жауапты қажет ететін тапсырмалар;
ТЖ – Толық жауапты қажет ететін тапсырмалар.


Жиынтық бағалаудың құрылымы


Берілген нұсқа көп таңдауы бар тапсырмаларды, қысқа және толық жауапты сұрақтарды қамтитын 9 тапсырмадан тұрады.


Көп таңдауы бар тапсырмаларға оқушылар ұсынылған жауап нұсқаларынан дұрыс жауабын таңдау арқылы жауап береді.
Қысқа жауапты қажет ететін сұрақтарға оқушылар есептелген мәні, сөздер немесе қысқа сөйлемдер түрінде жауап береді.
Толық жауапты қажет ететін сұрақтарда оқушыдан максималды балл жинау үшін тапсырманың шешімін табудың әр қадамын анық көрсетуі талап етіледі. Оқушының математикалық тәсілдерді таңдай алу және қолдана алу қабілеті бағаланады. Тапсырма бірнеше құрылымдық бөліктерден/сұрақтардан тұруы мүмкін.
3-тоқсан бойынша жиынтық бағалау тапсырмаларының сипаттамасыБөлім

Тексерілетін мақсат

Ойлау дағдыларының деңгейі

Тапсырма саны*

тапсырма*

Тапсырма түрі*

Орындау уақыты, мин*

Балл*

Бөлім бойынша балл

Қысым

7.3.1.2 - қысымныңфизикалықмағынасынтүсіндіружәнеөзгертуәдістерінсипаттау

Білу және түсіну

6

1

КТБ

2

1

16


7.3.1.3 - есептершығарудақаттыдененіңқысымыныңформуласынқолдану

Қолдану

8 (а)

ҚЖ

5

2

7.3.1.4 - газ қысымын молекулалық құрылым негізінде түсіндіру

Білу және түсіну

6

ҚЖ

5

2

7.3.1.5 - сұйықтардағы гидростатикалық қысымның формуласын шығару және оны есептер шығаруда қолдану

Қолдану

9

ТЖ

10

5

7.3.1.8 - гидравликалық машиналарды қолдану кезіндегі күштен ұтысты есептеу

Қолдану

8 (B)

ҚЖ

5

1

7.3.1.13 - есептер шығаруда Архимед заңын қолдану

Қолдану

4

КТБ

2

1

7.3.1.14 - дененің сұйықта жүзу шарттарын зерттеу

Жоғары деңгей дағдылары

7

ҚЖ

4

4

Жұмыс және қуат

7.2.3.1 - механикалық жұмыс ұғымының физикалық мағынасын түсіндіру

Білу және түсіну

3

2

КТБ

2

1

4

7.2.3.7 - қуат ұғымының физикалық мағынасын түсіндіру

Білу және түсіну

3

КТБ

1

1

7.2.3.8 - механикалық жұмыс пен қуаттың формулаларын есептер шығаруда қолдану

Қолдану

5

ҚЖ

4

2Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8
©melimde.com 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
тоқсан бойынша
бағдарламасына сәйкес
бағалауға арналған
Сабақ жоспары
Реферат тақырыбы
жиынтық бағалауға
сәйкес оқыту
арналған тапсырмалар
Қазақстан республикасы
білім беретін
оқыту мақсаттары
бағалау тапсырмалары
рсетілетін қызмет
Жалпы ережелер
жиынтық бағалаудың
республикасы білім
бекіту туралы
тоқсанға арналған
Қазақстан тарихы
Қазақстан республикасының
мерзімді жоспар
арналған жиынтық
қызмет стандарты
болып табылады
жалпы білім
арналған әдістемелік
бағалаудың тапсырмалары
Мектепке дейінгі
оқыту әдістемесі
Қазақ әдебиеті
нтізбелік тақырыптық
пәнінен тоқсанға
Зертханалық жұмыс
Инклюзивті білім
Әдістемелік кешені
республикасының білім
білім берудің
туралы жалпы
Қазақстанның қазіргі
Қысқа мерзімді
Жұмыс бағдарламасы
қазақ тілінде
қазіргі заман
туралы хабарландыру
атындағы жалпы