«Ғылыми – зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру және жоспарлау»

Loading...


Дата28.05.2017
өлшемі42.52 Kb.

Қазақстан Республикасының Білім Және Ғылым Министрлігі

СЕМЕЙ қаласының ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ


МСЖ құжат 3 деңгейлі


ПОӘК

ПОӘК 042-18-21.1.02/02.2015

ПОӘК

«Ғылыми – зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру және жоспарлау» пәнінен оқытушыларға арналған жұмыс бағдарламасыБасылым №___ ______

6М080100 «Агрономия» мамандығының магистранттарына арналған«Ғылыми – зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру және жоспарлау»

Пәнінің
ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ


ПӘННІҢ ОҚЫТУШЫЛАРҒА АРНАЛҒАН ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

Семей

2015
Алғы сөз


 1. Құрастырған

«Агротехнология және орман ресурстары» кафедрасының профессоры а.ш.ғ. д. Сейлгазина С.М

______ «___ » 20 жыл


ТАЛҚЫЛАНДЫ:

2.1. «Агротехнология және орман ресурстары» кафедрасының мәжілісінде.

Хаттама « » 20____ жыл, №_1_
Кафедра меңгерушісі ________Джаманова Г.И.

2.2. Аграрлық факультетінің оқу-әдістемелік бюро мәжілісінде


Хаттама « » 20____ жыл, №_1_
Төраға ______ Джаманова Г.И.


 1. БЕКІТЕМІН:

Университеттің оқу-әдістемелік кеңес мәжілісінде қаралды және баспаға ұсынылды
Хаттама « » 20 жыл, №_1_
ОӘК төрағасы __________ Искакова Г.К.
4 №1 басылым «___» _____20____ж. ОРНЫНА ЕНГІЗІЛГЕН

Мазмұны
1 Қолданылу саласы

2 Нормативтік сілтемелер

3 Жалпы ережелер

4 Оқу пәннің (модулдің) мазмұны.

5 Студенттің өздік жұмысы үшін тақырыптар тізімі

6 Оқу- әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз ету картасы

7 Әдебиеттер1 ҚОЛДАНУ САЛАСЫ
6М080100 – «Агрономия» мамандығының магистранттарына арналған «Ғылыми – зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру және жоспарлау» пәнінің оқу – әдістемелік кешені. Ол магистранттарды курстың мазмұнымен, оның өзектілігі және қажеттілігі, курс саясаты, дағдылары мен икемділіктерін осы оқыту процестерінде үйренеді. Оқу – әдістемелік кешені пәнді оқытудағы негізгі жетекші болып табылады.
2 НОРМАТИВТІ СІЛТЕМЕЛЕР
«Ғылыми – зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру және жобалау» пәнінің оқытушыларға арналған бағдарламасы пәннің оқу барысын ұйымдастыру ретін келесі құжаттардың талаптары мен ұсыныстарына сәйкес орнатады:

- Жоғары білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты;

- 6М080100 «Агрономия» мамандығының типтік оқу жоспары;

- 6М08100 «Агрономия» мамандығы бойынша элективті пәндер каталогі;

- 6М080100 «Агрономия» мамандығы бойынша магистранттарды дайындау үшін, «Ғылыми – зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру және жоспарлау» пәнінің оқу бағдарламасы;

- 6М080100 «Агрономия» мамандығы бойынша оқу жұмыс жоспары;


- «Пәннің оқу-әдістемелік кешенін әзірлеу және рәсімдеуге қойылатын ортақ талаптар» ТБС 042-ГУ-4-2013 Университет стандарты;

- «Пәннің оқу-әдістемелік кешенінің мазмұны және құрылымы» ҚП 042-1.01-2014 Құжаттық процедура.3 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

3.1 Пәннің қысқаша мазмұны:

«Ғылыми – зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру және жоспарлау» курсы 6М080100 «Агрономия» мамандығының магистранттарына арналған. Агрономияны зерттеудегі негізгі ғылыми бағыттарды оқытуды енгізеді. Ғылыми тәжірибеге талабы және бақылау нәтижесін сипаттау.

Беріліп отырған пәннің мақсаты магистранттарды ғылыми – жұмыстар жасауға үйрету, , олардың сипаттамасын жасау және жасалып жатқан жұмыстары бойынша диссертацияны қорғауға шығу. Ғылыми танымымен және өнердің методологиялық негізі. Ғылыми – зерттеу бағытын таңдау және ғылыми – зерттеу жұмыстарының кезеңі . Ғылыми ақпараттардың өңделуі және жинақталуы. Теориялық зерттеу. Ғылыми және техникалық өнерде модельдеу.
3.2 Пәнді зерттеудің мақсаты:

Ғылыми зерттеу әдістемелерінің элементтерін үйрену, тиімді өнерлі ойлауды дамыту үшін және оңтайлы ойлаудың әрекетін ұйымдастыру.


3.3 Пәнді оқытудың негізгі мақсаты:

Пәнді оқытудың негізгі теориялық және практикалық саласы бойынша магистранттардың арнайы білім алуы ауыл шаруашылығын басқару және экономика саласы бойынша ғылыми зерттеу жұмыстарды басқару және жоспарлау.
  1. Пәнді оқудың нәтижелері:

Пәнді игеру нәтижесінде магистрант білу керек:

 • Іскерлік: мақсатын тұжырымдай білуі, ғылыми – зерттеудің міндеттері және қорытындысы, ғылыми тәжірибенің теориялық алғы шарттарын салыстыру.

 • Дағдылық: Әртүрлі әдістемелерді өңдеудің нәтижесін және кемшілікті бағалауды қолдану.

 • Құзіреттілігі: Теориялық – ғылыми тәжірибелік зерттеуді саралау саласы бойынша базалық білімді көрсету қорытындылар және ұсыныстарды тұжырымдау.
  1. Курстың пререквизиттері:

 • Агрономиядағы ғылыми зерттеу әдістемесі;
  1. Курстың постреквизиттері:

 1. Магистрлік диссертация

3.7 Оқу жұмыс жоспарынан көшірмеКурс

Семестр

Кредит

Дәріс

Тәжірибелік сағат


МОӨЖ

МӨЖ

Барлығы

Қорытынды бақылау түрі

1

2

3

15

30

22,5

67,5

135

емтихан

Кесте 1

4 ОҚУ ПӘНІНІҢ (МОДУЛЬДІҢ) МАЗМҰНЫ
Кесте 2

Тақырыптың атауы және мазмұны

Сағаттар саны

1

2

Модуль 1. Ғылыми – зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру және жоспарлау

Дәріс сабақтары

  1. Кіріспе . Ғылыми – зерттеулер және ғылым туралы жалпы мәлімдеме.

1.Ғылыми – зерттеулер және ғылым туралы жәлпы мәлімет

2. Ғылыми теория және әдіснама

3. Ғылыми әдістеме

4.Теорияның элементтері және ғылыми техникалық өнердің әдіснамасы.1

  1. ЖОО – ғы ғылым

 1. ЖОО – ның ерекше өзгешілігі.

 2. ҒЗЖ –де ЖОО –ның артықшылығы
1

  1. Ғылыми зерттеудің негізгі әдістемесі

 1. Ғылыми зерттеудің бағытын таңдау

 2. Ғылыми зерттеудің жүруі

 3. Ғылыми зерттеудің әдістемесі

 4. Теориялық және тәжірибелік зерттеудің әдістемесі және ғылым нәтижелерін рәсімдеу.
1

  1. Ғылыми техникалық ақпарат

 1. Ғылыми техникалық жүйенің мемлекеттік ақпараты

 2. Ғылыми техникалық патентті ақпарат.
1

  1. Ғылыми әдебиеттер жұмысын ұйымдастыру.

 1. Біріншілік құжаттар жіне шығару.

 2. Екіншілік құжаттар және шығару.

 3. Екіншілік бастырылып шығарылмайтын құжаттар1

Модуль 2.Ғылыми зерттеудің технологиясы

2.1 Ғылыми зерттеудің технологиясы

Ғылым ретіндегі ақпарат

Ақпаратты пайдаланушылар.

Ғылыми құжаттар және шығарылым.
1

2.2 Ғылымның әдіснамалық негізі.

Ғылыми әрекеттің ерекшелігі

Ғылыми білімнің өлшемі

Ғылыми танымның әдісі және амалы

Жаратылыстанудың пайда болуы.


1

  1. Ғылыми білімнің құрылымы

Ғылыми білім

Ғылыми ашылулар

Ғылыми танымның өрнегі


1
  1. Ғылыми дәстүрлер.


Дәстүрлі ғылым.

Ғылыми төңкерілістер.1

2.5 Ғылыми білімнің мұраты


Ғылыми шығарылым

Ғылымның атқарымы

Ғылымның ұлысы

Модуль 3. Ғылыми зерттеудің орындалуы және оның нітижесін рәсімдеудің техникасы

Ғылыми зерттеудің орындалуы және оның нітижесін рәсімдеудің техникасы

Ғылыми зерттеудің мақсаты мен міндеті, олардың логикалық өзара байланысы.

Ғылыми жұмысты орындаудың кезеңі.


1

3.2. Жұмысты бейнелеу және қорғауды рәсімдеу

Магистранттың ғылыи зерттеу жұмыстарының стильі және тілі

Құрылған жоспарлар және жазылған қорытындыларға негізгі талааптар

Жазылған жұмыстың негізгі бөліміне талабы

Қорытынды жасауға, әдебиеттер тізімін бейнелеуге және қосымшаларға талабы


1

  1. Жұмысты рәсімдеуге талабы

Ғылыми жұмысты рәсімдеудің жалпы ережесі

Кейбір материалдардың түрлерін ұсынуды рәсімдеу
1

3.4 Қурстық және бітірушілердің біліктілік жұмыстарын қорғау

Курстық жұмыстарды қорғау

Бітірушінің біліктілік жұмыстарына дайындығын қорғау

1


3.5. Арнаулы тағайындау және ақпарат сипаты бойынша құжаттардың түрлері.

Арнаулы тағайындаулар бойынша құжаттардың типтері

Ақпарат сипаты бойынша ресми шығарылым

Ақпараттардың таңдала – жинақтала өңделуі деңгейі бойынша шығырылым


Барлығы

15

Зертханалық – тәжірибелік сабақтар

Модуль 1.

Ғылым – дамушы әлеуметтік қоғамның өндіруші күші.

Материалдық біліктілікті нығайтудағы ғылымның рөлі1

1


ҒЗЖ ұйымдастыру және жоспарлау

ЖОО – да ғылыми жұмыстың ұйымдастырушылық құрылымы1

1


Ғылыми зерттеудің түрі, мазмұны, түсінігі

Ғылыми зерттеудің нысаны мен заттары1

1


Зерттеудің нысаны мен әдістемесі

Ғылыми зерттеудің жіктелуі1

1


ҒЗЖ болжау және жоспарлау

Әдебиет дереккөздерімен жұмыс1

1


Модуль 2. Ғылыми зерттеудің технологиясы

Ғылыми зерттеудің технологиялық картасының түрі және анықтамасы

ҒЗЖ кезеңі1

1


Тәжірибе жасауға дайындау және жоспарлау

Ғылыми танымның нобайы1

1


Күрделі ғылыми ашылулар

Ғылымның функциялары


1

1Ғылыми зерттеу жұмысына дайындық кезеңі

Күрделі және қолданбалы зерттеулер1

1


Теориялық және эмпирикалық зерттеулерді жүргізудің тәсілдері

Ғылыми зерттеу бағдарламасының жұмыстарын құрастыру

1

2


Модуль 3. Ғылыми зерттеудің орындалуы және оның нәтижесінің орындалуын рәсімдеу

Ғылыми ақпараттардың жинақталуы, жұмысты жазудың дайындығы

2

Кіріспе жазуға және жоспар құруға негізгі талаптары


Кейбір материал түрлерін ұсынуды рәсімдеу

1

1
Жұмысты рәсімдеуге талабы


1

Курстық және бітіруші біліктілік жұмысының қорғауы

2

Арнайы тағайындау және ақпарат сипаты бойынша құжаттырдың түрлері

2

Барлығы

30

5. Өздік жұмыстарына арналған тақырыптардың тізімі (МӨЖ)

 1. «Ғылыми зерттеу» түсінігі

 2. Ғылыми зерттеу әрекет тәрізді, жан – жақты оқытуға бағытталған, процесс немесе туынды.

 3. Ғылыми зерттеудің нысаны мен заты

 4. Ғылыми зерттеудің жіктелуі

 5. Күрделі зерттеудің мазмұны

 6. Қолданбалы зерттеудің мазмұны

 7. Зерттеудің әдістемесі мен формасы

 8. Зерттеудің теориялық және эмпирикалық деңгейі

 9. Зерттеу жүргізудің кезеңі

 10. Ғылыми зерттеудің мазмұнының кезеңі және мазмұны

 11. Теориялық және эмпирикалық зерттеу жүргізудің тәсілі;

 12. Қолжазбамен жұмыс және оның рәсімделуі;

 13. Жұмыстың нәтижесін көрсетудің тәсілдері

 14. Ғылыми зерттеу жұмыстарын енгізудің механизмдері.

 15. Ғылыми зерттеудегі әдістеме жіне әдіснаманың түсінігі.

 16. Ғылыми зерттеудің түсінігі

 17. Философиялық әдістеме танымының мазмұны.

 18. Ғылыми зерттеудің әдістемесі және жосығы, техникасы.

 19. Ғылыми зерттеу тақырыбын таңдаудың жосығы.

 20. Ғылыми зерттеу жұмысын зерттеудің кезеңдері.

 21. Ғылыми зерттеу жұмысының бағдарламасын құрастыру.

 22. Зерттеудің әдіснамалық және рәсімдік бөлімдері.

 23. Ғылыми ақпараттарды жинау тәсілдері – негізгі дереккөздер.

 24. Ғылыми, оқу, анықтамалық шығарылымдар түрлері.

 25. Әдебиетте оқытудың әдістемесі.

 26. Ғылыми жұмыстың құрылымы.

 27. Ғылыми зерттеудің стилі мен тілінің ерекшелігі.

 28. Ғылыми жұмысты қорғау, рәсімдеу, дайындаудың тәсілдері.

 29. Жұмыстың нәтижесін қорғаудың жасалуы және жоспарлануы.

 30. Аудиторияға арнайы назар ұстаудың тәсілдері.


6 ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТТЕРМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ КАРТАСЫ
кесте 3

Оқулық, оқу-әдістемелік анықтамалықтың атаулары

Дана саны

Білім алушылар саны

Қамтамасыз ету пайызы

1

2

3

4

Кузин Ф.А. Кандидатская диссертация: Методика написания, правила оформления и порядок защиты: Практ. пособие для аспирантов и соискателей ученой степени. – М., 2007.


2

2

100

Найн А.Я. Технология работы над диссертацией по гуманитарным наукам. – Челябинск, 2007

2

2

100

Научные работы: Методика подготовки и оформления / Авт.-сост.И.Н. Кузнецов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Минск, 2007

2

2

100


7. Әдебиеттер

7.1. Негізгі әдебиеттер

7.1.1 Кузин Ф.А. Кандидатская диссертация: Методика написания, правила оформления и порядок защиты: Практ. пособие для аспирантов и соискателей ученой степени. – М., 2007.

7.1.2 Кузин Ф.А. Магистерская диссертация: Методика написания, правила оформления и процедура защиты: Практ. пособие для студентов-магистрантов. – М., 2008.

7.1.3 Найн А.Я. Технология работы над диссертацией по гуманитарным наукам. – Челябинск, 2007

7.1.4 Научные работы: Методика подготовки и оформления / Сост. И.Н. Кузнецов. – Минск, 2005.

7.1.5 Научные работы: Методика подготовки и оформления / Авт.-сост.И.Н. Кузнецов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Минск, 2007


7.2 қосымша

7.2.1. Вахрин П.И. Методика подготовки и процедура защиты дипломных работ по специальности «Финансы и кредит»: Учеб. пособие. – М., 2006.

7.2.2 Волков Ю.Г. Диссертация: подготовка, защита, оформление: Практ.пособие. – М., 2007.

7.2.3 Основы научных исследований: Учеб. для техн. вузов / В.И. Крутов, И.М. Грушко, В.В. Попов и др.; Под ред. В.И. Крутова, В.В. Попова. – М., 2004.7.2.4 Подготовка и оформление курсовых, дипломных, реферативных и диссертационных работ: Метод. пособие / Сост. И.Н.Кузнецов. – Минск, 2005.
Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
umkd -> «Кәсіптік қазақ тілі» ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> «Кәсіптік қазақ тілі» ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Саясаттанумамандығына арналған «КӘсіби қазақ тілі» пәнінің
umkd -> ПӘннің ОҚу бағдарламасы (силлабус)
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі семей қаласының ШӘКӘрім атындағы мемлекеттік
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі семей қаласының ШӘКӘрім атындағы мемлекеттік
umkd -> Доцент Ж. Ш.Әбіш Іскерлік әлемі. Экономикалық терминология негіздері. Сөздің дәлдігі. Тақырыптың тірек сөздері
umkd -> Анкета көмегімен жаппай мәлімет жинау әдісі
umkd -> «ветеринариялық санитариядағЫ Ғылыми зерттеу негіздері»


Достарыңызбен бөлісу:
Loading...
©melimde.com 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
Сабақтың мақсаты
бойынша жиынтық
Сабақ тақырыбы
жиынтық бағалау
ғылым министрлігі
рсетілетін қызмет
Жалпы ережелер
тоқсан бойынша
қызмет стандарты
бекіту туралы
бағалауға арналған
Сабақ жоспары
Әдістемелік кешені
Қазақстан республикасы
тоқсанға арналған
жиынтық бағалаудың
туралы хабарландыру
жиынтық бағалауға
арналған жиынтық
бағалау тапсырмалары
арналған тапсырмалар
білім беретін
республикасы білім
Қазақстан республикасының
бағалаудың тапсырмалары
мерзімді жоспар
Қазақстан тарихы
пәнінен тоқсанға
Жұмыс бағдарламасы
арналған әдістемелік
біліктілік талаптары
әкімінің аппараты
Қазақ әдебиеті
туралы анықтама
Мектепке дейінгі
мамандығына арналған
нтізбелік тақырыптық
қойылатын жалпы
жалпы біліктілік
Конкурс туралы
мемлекеттік әкімшілік
болып табылады
оқыту әдістемесі
жалпы конкурс
Реферат тақырыбы
қатысушыларға қойылатын
Қазақстан облысы
әдістемелік ұсыныстар
әдістемелік кешені
тақырыптық жоспар

Loading...