Емтихан билеті Интегралды есептеңіз: а б теңдеуді шешіңіз: а cos2x = б а призма, Призма бетінің аданы, көлемі. Б тік призманың табаны катеттері см және см болып келген тікбұрышты үшбұрыш. Егер призманың биіктігі см болсаДата10.06.2022
өлшемі73.63 Kb.
#267411
Байланысты:
емтихан 2021-2022
Фармацевтикалық-менеджмент-және-маркетинг, Документ, 7-сын.02.02., 1513512790, Ікурс емтихан билеттері

1___емтихан билеті
1. Интегралды есептеңіз:
А)
Б)
2. Теңдеуді шешіңіз:
А) 2cos2x - 1 = 0.
Б) .
3. А) Призма, Призма бетінің аданы, көлемі.
Б) Тік призманың табаны катеттері 6 см және 8 см болып келген тікбұрышты үшбұрыш . Егер призманың биіктігі 7 см болса, онда толық бетінің ауданын тап.
___2___емтихан билеті
1. Теңдеуді шешіңіз:
А) .
Ә) 2  3x + 1+  3x = 55
2. функцияның туындысын тап:
А) f(x) =
Ә) y = cosx.
3. Түзу мен жазықтықтың перпендикулярлығы
____3___емтихан билеті
1. Мынадай сызықтармен шектелген фигураның ауданын есептеп шығарыңыз:
у=х2+1; у=0; х=0; х=1.
2. Теңдеулер жүйесін шешіңіз:
А) .
Б)
3. А) Пирамиданың табаны - катеттері 6 см және 8 см болатын тік үшбұрыш. Пирамиданың әрбір қыры 13 см. Пирамиданың биіктігін табыңыз.
Б) Пирамиданың анықтамасы, ауданы, көлемі.
____4__емтихан билеті
1. Функцияның экстремумдерін тап:
А) y=x4-2x2-8
Б)
2. Теңсіздікті шешіңіз:
А) 6x2+2x> 63.
Б) lg(x + 1) > lg(5 - x).
3. А) Параллелепипед, параллелепипедтің көлемі
Б) Тік бұрышты параллелепипед үш өлшемдері 6 см, 6 см және 7 см. диагоналын табыңыз.
___5___емтихан билеті
1. Теңдеулер жүйесін шешіңіз:
А) .
Б) log2 = 0
2. f(x) = 4x2 + 7x - 3 функциясының туындысын тауып
f ' (0) + f ' (-1) өрнегінің мәнін есептеңіз.
3. А) Цилиндрдің осьтік қимасының диагоналі см тең, ал табан шеңбер радиусы 3 см. Цилиндрдің биіктігін табыңыз.
Б) Цилиндр, цилиндр бетінің ауданы, көлемі.
____6__емтихан билеті
1. Интегралын есепте:
А)

2. Функцияның туындысын табыңыз:

А) f(x) = x5 - 2 .


Б) f(x) =
3. А) Цилиндр, цилиндр бетінің ауданы, көлемі.
Б) Цилиндрдің көлемі 112 см3-ге тең, ал оның биіктігі 28 см. Осьтік қимасының диагоналінің ұзындығын табыңыз.
7___емтихан билеті

1. Интегралды есептеңіз:


А)
Б)
2. Функцияның экстремумдерін тап:
А)
Б)
3. А) Перпендикуляр және көлбеу
Б) Жазықтықтан 8 см қашықтықта жатқан бір нүктеден үшбұрыштың төбелеріне өзара тең көлбеулер түсірілген. Егер үшбұрышқа сырттай сызылған шеңбердің ауданы 225П см2 болса, көлбеудің ұзындықтарын тап.
____8___емтихан билеті
1. Теңдеуді шешіңіз:
А) 2cos =
Б) .
2. Функцияның туындысын табыңыз:
А) у(х) = 5.
Б) f(x) = sіn3x + cos5x
3. А) Пирамиданың анықтамасы, ауданы, көлемі.
Б) Табан қабырғасы 6 см-ге және бүйір қыры 30 см-ге тең төртбұрышты дұрыс пирамиданың биіктігін табыңыз.
9___емтихан билеті
1. Функцияның өсу аралықтарын, кему аралықтарын анықтаңыз.
А)
Б)
2. Теңдеуді шешіңдер.
А)
Б)
3. А) Қиық пирамида, ауданы, көлемі
Б) Пирамиданың табаны-тік төртбұрыш, оның қабырғалары 4см және 6 см, ал әрбір бүйір қыры 7 см-ге тең. Пирамиданың көлемін тап.
____10___емтихан билеті
1. Теңсіздіктерді шешіңіздер:
А)
Б)

2. Ықшамда:


А)
Б)
3. А) Конус, конус бетінің ауданы, көлемі
Б) Конустың жасаушысы 13 см-ге, биіктігі 12 см-ге тең. Конустың бүйір
бетінің ауданын табу керек.
____11___емтихан билеті
1. Функцияның алғашқы функциясын тап.
А)
Б)
2. А) функциясы туындысының х=4 нүктесіндегі мәнін тап.
Б) функциясы туындысының х=1,5 нүктесіндегі мәнін тап.
3. А) Параллелепипед, параллелепипедтің ауданы, параллелепипедтің көлемі
Б) Тікбұрышты паралелепипедтің ұзындығы 6 см, ені 7 см, диагоналі 11
см. тікбұрышты паралелепипедтің көлемін тап.
____12___емтихан билеті
1. Мына сызықтармен шектелген фигураның ауданын тап.
у=х2 , у=0, х=4
2. Теңсіздіктерді шешіңдер.
А)
Б)
3. А) Қиық конус, қиық конустың аданы, көлемі.
Б) Конус жасаушысы 5 см, табанының радиусы 4 см. Толық бетінің ауданын тап.
13___емтихан билеті
1. Теңдеуді шеш.
А)
Б)
2. Есептеңіз.
А)
Б)
3. А) Қиық пирамида, қиық пирамиданың ауданы, көлемі.
Б) Дұрыс төртбұрышты пирамиданың бүйір қыры 5 см, ал биіктігі 4 см. Пирамиданың көлемін тап.
____14___емтихан билеті
1. Интегралды есепте.
А)
Б)
2. А) функциясының х=2 нүктесіндегі туындысын есепте.
Б) функциясының х=2 нүктесіндегі туындысын есепте.
3. А) Куб, кубтың ауданы, кубтың көлемі.
Б) Куб бетінің ауданы 96 см2. Көлемін тап.
15___емтихан билеті

1. Теңсіздікті шешіңіз:


А) log (x-3) +log (x-5) <1.
Б)
2. Есептеңіз:
А) .
Б) cosх dx.
3. А) Шар, шардың ауданы.
Б) Диаметрі 12 см шардың көлемі неге тең?
___16___емтихан билеті
1. Интегралды есепте.
А)
Б)
2. Өрнекті ықшамда.
А)
Б)
3. А) Куб, кубтың ауданы, кубтың көлемі.
Б) Кубтың көлемін табыңыз, егер бетінің ауданы 150 см2 болса.
17___емтихан билеті
1. Функцияның туындысын табыңыз:
А) f(x) = x5 - 2 .
Б) y = (4x + 7)-6
2. Теңдеуді шешіңіз:
А) .
Б) 7(x+1)(x-2) = 1.
3. А) Кубтың диагональдық қимасының ауданы 25 см . Кубтың көлемін табыңыз.
Б) Куб, кубтың ауданы, кубтың көлемі.
____18___емтихан билеті
1. Теңсіздікті шеш:
А)
Б) log4(3x - x2)  log42.
2. Материалдық нүкте түзу сызық бойымен S(t) = 3 + 4cos(0,5t) заңы бойына қозғалады. Уақыт t = 2c болғандағы жылдамдықты табыңыз.
3. А)Шардың көлемі 288 см3. Шардың бетінің ауданын табу керек.
Б) Шар, шардың ауданы.
____19___емтихан билеті
1. Теңдеуді шеш:
А)

Б)
2 . Есептеңдер:
А)Б)

3. А) Конус, конустың ауданы, көлемі.


Б) Конустың жасаушысы 13 см, биіктігі 5 см. Конус бетінің ауданын тап.
____20__емтихан билеті
1. Функцияның туындысын тап:
А)

Б)


2 . Берілген қисықтармен шектелген жазық фигураның ауданын тап:

3. А) Конус, конустың ауданы, көлемі.


Б) Конустың осьтік қимасы қабырғасы 8 см-ге тең теңбүйірлі үшбұрыш болып табылады. Конустың радиусын және биіктігін тап.
____21___емтихан билеті
1. Теңсіздіктерді шеш:
А)

Б)


2. Есептеңіз:
А)
Б)
3. А) Цилиндр, цилиндрдің көлемі, ауданы.
Б) Цилиндрдің биіктігі 4см, диаметрі 12см-ге тең цилиндрдің көлемін тап.
____22__емтихан билеті
1 .Теңсіздіктерді шеш:
А)
Б)
2 Функцияның туындысын тап:
А )
Б)
3. А) Конус, конус ауданы, көлемі.
Б) Конустың биіктігі 20 см, табанының радиусы 15 см. Бүйір бетінің ауданын табыңыз.
____23___емтихан билеті
1 . Өрнектің мәнін тап:
А)
Б)
2. Интегралды есепте:
А)
Б)
3. А) Қиық конус, қиық конустың ауданы, көлемі.
Б) Қиық конустың табандарының радиустары 5дм және 10дм, ал жасаушысы 13дм. Қиық конустың биіктігін тап.
24__емтихан билеті
1. Өрнектің мәнін тап:
А)
Б)
2. Функцияның туындысын тап:
А)
Б)
3. А) Шар, шап аданы, көлемі.
Б) Шардың радиусы 3,5дм. Шар бетінің ауданы мен көлемін тап.
__25___емтихан билеті
1. Теңдеулер жүйесін шеш:
А)
Б)
2. Функцияның алғашқы функциясын тап:

А)
Б)
3. А) Пирамида, пирамиданың ауданы, көлемі.
Б) Дұрыс пирамиданың табаны диагоналі 6дм-ге тең квадрат және пирамиданың биіктігі 15дм. Осы пирамиданың көлемін тап.
____26___емтихан билеті
1. Теңдеуді шеш:
А)

Б)


2. Өрнекті ықшамда:
А)

Б)


3. А) Цилиндр, цилиндрдің көлемі, ауданы.
Б) Көлемі 64, ал табан диаметрі 16-ға тең дөңгелек тік цилиндрдің биіктігін тап.
____27___емтихан билеті
1. Есептеңіз:
А)
Б)
2. Теңсіздіктер жүйесін шеш:

3. А) Конус, конустың ауданы, көлемі
Б) Конустың табан радиусы 20см, биіктігі 60см. Конустың көлемін және бүйір бетінің ауданын тап.
____28___емтихан билеті
1. Теңдеуді шеш:
А)
Б)
2. Интегралды есепте:
А)

Б)


3.А) Пирамида, пирамиданың ауданы, көлемі.
Б) Бүйір қыры 24 см-ге және табанының диагоналі 16 см-ге тең, төртбұрышты дұрыс пирамиданың биіктігін тап.
____29___емтихан билеті
1. Есептеңіз:
А)
Б)
2. Теңдеуді шеш:
А)
Б)
3. А) Шар, шар бетінің ауданы, көлемі.
Б) Шар бетінің ауданы 72 Псм2, көлемін тап.
____30___емтихан билеті
1. Теңсіздікті шеш:
А)
Б)
2. Функцияның туындысын тап:
А)
Б)
3. А) Цилиндр, цилиндрдің көлемі, ауданы.
Б) Цилиндрдің осьтік қимасының ауданы 120 см2, ал биіктігі 15 см-ге тең. Цилиндрдің толық бетінің ауданын тап.


Достарыңызбен бөлісу:
©melimde.com 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
тоқсан бойынша
бағдарламасына сәйкес
бағалауға арналған
Сабақ жоспары
Реферат тақырыбы
жиынтық бағалауға
сәйкес оқыту
арналған тапсырмалар
Қазақстан республикасы
білім беретін
оқыту мақсаттары
бағалау тапсырмалары
Жалпы ережелер
республикасы білім
рсетілетін қызмет
жиынтық бағалаудың
бекіту туралы
тоқсанға арналған
Қазақстан тарихы
Қазақстан республикасының
мерзімді жоспар
арналған жиынтық
қызмет стандарты
болып табылады
жалпы білім
арналған әдістемелік
Мектепке дейінгі
оқыту әдістемесі
бағалаудың тапсырмалары
Қазақ әдебиеті
пәнінен тоқсанға
Инклюзивті білім
нтізбелік тақырыптық
Зертханалық жұмыс
Әдістемелік кешені
білім берудің
республикасының білім
туралы жалпы
Қазақстанның қазіргі
Қысқа мерзімді
Жұмыс бағдарламасы
қазақ тілінде
қазіргі заман
атындағы жалпы
туралы хабарландыру