Әлеуметтану пәні бойынша 1 рейтинг тест сұрақтары

Loading...


Дата01.12.2019
өлшемі36.37 Kb.
Әлеуметтану пәні бойынша 1 рейтинг тест сұрақтары


Әлеуметтану дегеніміз:

Индивидтердің әлеуметтік өмірі немесе әлеуметтік қарым-қатынас

жүйесіндегі тұлғалар туралы ғылымДіни көзқарастар туралы

Саяси және әлеуметтік өмір туралы

Этикалық құндылықтар туралы

Жеке адамның мінез-құлқы туралы
Микроәлеуметтануға жатады:

символикалық интеракционизм

структуралық функционализм

эволюционизм

позитивизм

Марксизм
Макроәлеуметтануға төмендегілердің қайсысы жатады?

конфликтология

социометрия

әлеуметтік жүйені талдау теориясы

этнометодология

шағын топтар әлеуметтануы.
Әлеуметтік институт дегеніміз:

тарихи қалыптасқан адамдардың біріккен іс-әрекетінің тұрақты түрін

ұйымдастыруәлеуметтік қатынас арқылы біріккен адамдар тобы

белгілі бір әлеуметтік қасиеттердің негізінде қалыптасқан топтың, қауымның үлкен жиынтығы

жоғарғы оқу орны

өзінің тұтастығымен, тарихи және әлеуметтік әрекет, мінез-құлқымен ерекшеленетін субьект, эмпирикалық белгіленетін шын мәнінде бар адамдардың жиынтығы
Социологияның негізін қалаушылардың ойынша қоғамдағы ынтымақтастықты және келісімділікті дамытудың қай жолын көрсетті:

реформалық

социалистік революция

революция

Бүлік

үгіт-насихат
Әлеуметтік шындықтың негізгі көрсеткіші:

Қоғамдағы мәдениет

Қоғамдағы саясат

Өзара пікір- талас

Жеке адам

Индивид
Әлеуметтану ғылым бойынша иерархия термині қандай мағына береді?

Қоғамның әлеуметтік құрылымын анықтау үшін қолданылады

Аз топ

Алғашқы топ

Екінші топ

Әлеуметтік бақылау
Антикалық дәуірдің алғашқы социологтары деген атқа ие болған

әлеуметтік философтарды атаңыз:Платон, Аристотель

О.Конт

Г.Спенсер

Дж.Мид

Т.Парсонс
Әлеуметтанудың негізгі ұғымдарының бірін атаңыз?

Әлеуметтік жүйе

Әлеуметтік философия

Психология

Саяси процесс

Экономикалық факті
«Социология» деген сөз алғаш рет қашан қолданылды?

ХІХғ. 40 ж.

1750 ж.

ХХғ. басында

Б.з. 3 ғ.

Х1Х ғ. соңында
Нормалық жүйенің негізгі элементтері:

салт-дәстүрлі

қарапайым

мақсатты-рациональды

Күрделі

аффективті
Әлеуметтік жүйенің тиімді жағдайы қоғамадағы тұрақтылық пен теңдікті сақтау деп санаған кім?

Т.Парсонс

М.Вебер

А.Тойнби

Ч.Кули

Дж.Мид
Бюрократияны әлеуметтік өмірді рационализациялауға әкеледі деп есептеген:

М.Вебер

О.Конт

С.Липсет

А.Тойнби

Ф.Теннис
Қоғам дамуының қозғаушы күші таптар (класс) болып табылады деген пікірдің иесі:

К.Маркс

М.Вебер

Г.Спенсер

О.Конт

Э.Дюркгейм
Қоғамның еңбек бөлінісінің әлеуметтік мәнін тұжырымдаған:

Э.Дюркгейм

Ф.Теннис

В.Парето

М.Вебер

О.Конт
Қоғамның маңызды әлеуметтік институттарына отбасы, дін, саяси және экономикалық институттарды жатқызған ғалым:

Г.Спенсер

О.Конт

П.Сорокин

Э.Мэйо

Р.Мертон
Мәдениеттер қақтығысындағы мәдениеттердің іріктелуін зерттеуші:

М.Мид

О.Конт

Г.Спенсер

П.Сорокин

И.Кант
Социализм капитализмді жеңіп шығады деген пікірді айтқан:

К.Маркс

Г.Лебон

Т.Парсонс

Э.Дюркгейм

О.Конт
Әлеуметтік институттардың түрін атаңыз?

Діни, білім беру, отбасы және неке

Биресми ұйымдардың институты

Географиялық

Миграциялық

Мәртебелік
Мәдениет дегеніміз:

Салт-дәстүрлердің, әлеуметтік норма, тәртіптердің жиынтығы

Мемлекеттің сыртқы саясаты

Қарым – қатынас

Өзара әңгімелесу

Ішкі саясат
Элита дегеніміз:

Қоғамдағы ең таңдаулы, сұрыпталған адамдар

Қоғамдағы ең төменгі адамдар

Орта тап өкілдері

Төменгі- төменгі тап

Орта таптың төменгі қабаты
Қоғам дамуын өндіріске дейінгі, өндірістік және постөндірістік деп

бөлген ғалым:Д.Белл

О.Конт

Г.Спенсер

Р.Мертон

Г.Тард
О.Конттың пікірінше қоғамның негізгі бірлігі неде?

Отбасы

Жеке адам

Әлеуметтік топ

Қарым –қатынас

Қоғам
К.Маркс қоғам түрлерін қалайша анықтады?

өндірістік тәсілмен

өндірістік құралдармен

өндірістік құрал-саймандармен

еңбек құрал-саймандармен

еңбек құралдарымен
Номинальды қауымдастық дегеніміз:

Белгілі бір мәселені зерттеу үшін бөлінген қауымдастық

Реальды топ

Қарым-қатынас

Жүйе

Жеке тұлға
Алғашқы топ дегеніміз:

Ұзақ әрі берік байланысатын және дәстүрлерді сақтайтын аз топ

Адамдардың жиынтығы

Бір сәтке жиналған адамдар

Жеке адам

Ер адам
Символикалық интеракционизм нені оқытады?

өзара іс- әрекет

сенім

таным

әлеуметтік жүйелер

стратификация (жіктелу)
Этнометодология дамытқан идеяларды көрсетіңіз:

феноменологиялық әлеуметтану

символикалық интеракционизм

құрылымдық функционализм

позитивизм

Марксизм
«Айнадағы мен» теориясын қалыптастырушы:

Ч.Кули

Э.Дюркгейм

Дж.Мид

Г.Тард

Г.Маркузе
«Орташа деңгейлер» теориясы ұғымын енгізуші:

Р.Мертон

В.Парето

О.Конт

Э.Фромм

Т.Парсонс
Р.Мертон мына түсініктерді талдай отырып функционализді толықтырды:

дисфункция

операция

процедура

құрылым

интеракция
Қауым мен қоғамды бөліп көрсеткен:

Ф.Теннис

А.Шюц

Дж. Морене

Э.Мэйо

Дж.Мид
«Адамшылдық қарым –қатынас» концепциясын (тұжырымдамасын) енгізген кім?

Э.Мэйо

Дж.Мид

П.Сорокин

Л.Уорд

Н.Смелзер
«Түсінетін әлеуметтануды» қалыптастырушы:

М.Вебер

Г.Спенсер

З.Фрейд

Г.Тард

Дж.Мид
Позитивизмнің дамуына үлес қосқан ғалым.:

О.Конт

А.Шюц

Дж. Морене

Э.Мэйо

Дж.Мид
Әлеуметтік өзара іс-әрекетті оқыту қай бағыттың пәні болып табылады:

микроәлеуметтану

макроәлеуметтану

орташа деңгейлер теориясы

білім әлеуметтану

психология
Әлеуметтік жанжал теориясының өкілі:

Р.Дарендорф

Э.Дюркгейм

О.Конт

Дж.Хоманс

Дж.Мид
Мына теоретиктердің ішінде эволюцияның мәні дифференциалды және күрделі қызмет процесінде деп санаған кім?

Г.Спенсер

О.Конт

Э.Дюркгейм

П.Сорокин

Э.Гидденс
«Әлеуметтікті әлеуметтік арқылы» оқыту әдісі дегеніміз:

социологизм

Түсіну

диалектикалық логика

сауал

герменевтика
Құрылымдық – функционалдық талдау мектебінің өкілін көрсетіңіз:

Т.Парсонс

Р.Мертон

П.Сорокин

Э.Мэйо

Г.Зиммель
У.Томас және Ф. Знанецкий өкілдері:

эмпирикалық әлеуметтанудың

органикалық мектептің

позитивизмнің,

өндірістік әлеуметтанудың

әлеуметтік айырбас әлеуметтануының
Обьективті мақсат үшін күресте индивидтердің, әлеуметтік топтардың сезімдері мен ұмтылыстарын бейнелейтін әлеуметтік дау-жанжалды идеологиялық құбылыс ретінде анықтаған кім?

Л.Козер

Т.Парсонс

Дж.Хоманс

М.Вебер

О. Конт
Әлеуметтік дау - жанжалды қарастыратын бағытты көрсетіңіз:

конфликтология

позитивизм

постмодернизм

айырбас әлеуметтануы

эволюционизм
Күнделікті оқып – білу әлеуметанудың қай бөлімінің мәселесі:

білім әлеуметтануы

феноменологиялық әлеуметтану

Марксизм

позитивизм

педагогика
«Адамның интелектуалды дамуының үш сатысы» заңын қалыптастырушы:

О.Конт

Г.Спенсер

А.Тойнби

К.Маркс

Р.Мертон
«Өрлеуші және бәсеңдеуші» мобильділік – түрі:

тік ( вертикалды) мобилділік

көлденең (горизанталды) мобильділік

конвергенция

идентификация

әлеуметтендіру
Профессор атағы неге жатады:

статус (мәртебе)

рөлді күту

рөлді атқару

Девиация

рөлдік жанжал
Белгілі-бір әлеуметтік қажеттілікті және қызығушылықтарды қанағаттандыруға бағытталған нормалар жүйесі бұл -- әлеуметтік:

Институт

Процесс

Прогресс

әлеуметтілік

Тексеру
Теңсіздік әлеуметтік дамудың басты негізі деп есептеген кім?

Т.Парсонс

М.Вебер

О.Конт

Г.Спенсер

П.Сорокин
Әлеуметтік мобильділіктің тік (вертикальді) және көлденең (горизонтальді) түрін көрсеткен кім?

П.Сорокин

О.Конт

Т.Парсонс

Э.Дюркгейм

К.Маркс
П.Сорокин стратификацияның қанша түрін көрсетті?

3

2

1

5

7
Әлеуметтік статус дегеніміз:

тұлғаның қоғамдағы орны

топтан топқа ауысу

тұлғаның жеке мамандығы

материалдық және рухани құндылықтарды иемдену

шығу тегіне байланысты
Стратификация термині әлеуметтану ғылымына қай ғылымнан енген?

Геология

Биология

философия

саясаттану

Физика
Стратификацияның қанша өлшемі(критериі) бар?

4

5

8

10

12
Мобильділіктің қандай түрінде статус өзгереді?

Тік

Көлденең

ұрпақаралық

ұрпақішілік

географиялық
Қазіргі батыс қоғамындағы орта таптың саны:

60%

10%

30%

15%

25%
Адамдардың әлеуметтік жіктерге, қабаттарға бөлінуін көрсететін термин:

Әлеуметтік стратификация

Әлеуметтік мобильділік

Әлеуметтік институттар

Әлеуметтік топ

Әлеуметтік шындық
Әлеуметтік құрылымның элементтері:

Кәсіптік топтар

Саяси партия

Діни ұйым

Жеке адам

Мәртебе
Маркстік социологиялық теория бойынша әлеуметтік теңсіздіктің негізгі себебі неде?

Меншіктік қатынастар

Саяси қатынастар

Жеке адамның мінез-құлықы

Элитаға қатысты

Қарым – қатынас
Престиж дегеніміз не?

Құрметке жету

Адамның қоғамдағы орны

Рөл

Қарым-қатынас

Құндылық
«Өрлеуші» мобильділік мобильділіктің қай түріне жатады?

Тік

Көлденең

Ұрпақаралық

Ұрпақішілік

географиялық
Жеке тұлға қоғамдағы индивидтердің орындайтын рөлдері жиынтығының функциясы болып табылады – осы жағдай:

рөлдік теория

айнадғы мен теориясы

Марксизм

айырбас теориясы

дау – жанжал теориясы
Тұлғаны мәдениет (қоғам) арқылы анықтайды:

Микроәлеуметтану

Макроәлеуметтану

Интернализация

Интеракция

Стратификация
Ұлт дегеніміз:

туа біткен статус

шартталған статус

қолы жеткен статус

Роль

Таңдау
Аномия дегеніміз:

ортақ мәндегі тәртіптің болмауы

қоғамның ынтымақтасуы

әлеуметтік адаптация (бейімделу)

Жанжал

өзара әрекет
Әлеуметтік норманы бұзу:

Ауытқушылық

Қалыпты жағдай

Мінез-құлық

Тәртіп

Жүйе
«Идеалды түр» түсінігінің авторы болып табылады:

М.Вебер

Ф.Теннис

Г.Зиммель

О.Конт

Э.Дюркгейм
Адамдардың психоэмоцианальдық әрекеттеріне негізделген әлеумететтік әрекет дегеніміз:

аффективті

дәстүрлі

құндылықты

рациоанльды

қарапайым
Дж.Мид – негізін салушы:

символикалық интеракционизмнің

этнометодологияның

құрылымдық функционализмнің

социометрияның

айырбас әлеуметтануының
Жанжалдың басты себебі біреулердің өзгелерге өкілетті болу фактісінен деген пікірді қалыптастырған:

Р.Дарендорф

К.Маркс

Р.Мертон

Э.Дюркгейм

Г.Спенсер
Адамның ұмтылысына, өз еркіне, таңдауына байланысты берілетін статус:

қолы жеткен

интегральды

Аралас

Басты

туа біткен
Әлеуметтену (социализация) процесіне көмек беруші адамдар мен мекемелер:

Агенттер

Бағыт

Позиция

обьектілер

субьектілер
«Статустар жиынтығын » терминін енгізген кім:

Р.Мертон

О.Конт

Г.Спенсер

Т.Парсонс

Э.Мэйо
«Әлеуметтік айырбас» концепциясының авторы:

Дж. Хоманс

Дж. Мид

О.Конт

Г.Спенсер

Т.Парсонс
Тұлғаралық, топішілік және адамдардың күнделікті өзара іс-әрекетін

зерттейтін:Микроәлеуметтану

Макроәлеуметтану

Әлеуметтік жүйе

Әлеуметтік құрылым

Дәстүрлі іс-әрекетРесоциализация дегеніміз:

Өмірдің әрбір кезеңінде жаңа рөлдерді, құндылықтарды, білімдерді

меңгеру процесі:Өмірді теріс түсіну

Күнделікті іс-әрекет

Әңгімелесу

Қарапайым іс-әрекет
Маркстік социологиялық теория бойынша әлеуметтік теңсіздіктің негізгі себебі неде?

Меншіктік қатынастар

Саяси қатынастар

Жеке адамның мінез-құлықы

Элитаға қатысты

Қарым – қатынас
К.Маркс қоғам түрлерін қалайша анықтады?

өндірістік тәсілмен

өндірістік құралдармен

өндірістік құрал-саймандармен

еңбек құрал-саймандармен

еңбек құралдарымен
Бюрократияны әлеуметтік өмірді рационализациялауға әкеледі деп есептеген:

М.Вебер

О.Конт

С.Липсет

А.Тойнби

Ф.Теннис
Қоғам дамуының қозғаушы күші таптар (класс) болып табылады деген пікірдің иесі:

К.Маркс

М.Вебер

Г.Спенсер

О.Конт

Э.Дюркгейм
Қоғамның еңбек бөлінісінің әлеуметтік мәнін тұжырымдаған:

Э.Дюркгейм

Ф.Теннис

В.Парето

М.Вебер

О.Конт
Капиталистық қоғамға қай жүйе тән?

Таптық

Жабық

Сословиялық

Этакратиялық

Касталық
Әлеуметтік мүмкіншілігіне қарай бөлінетін топ, ол ?

тап

Ұйым

Шағын топ

Қауым

Страта
Кіріс, білім, билік, престиж – қандай жүйенің компоненттері:

Таптық

Сословиялық

физико-генетикалық

Құлдық

КасталықСоциологияның бірінші ғылыми бағыты, ол:

позитивизм

Феноменология

еңбек социологиясы

эмпирикалық социология

жаңамарксизм
Статус жөніңдегі адамдардың тұрақты байланысы дегеніміз не?

әлеуметтік қатынас

Әрекет

өзара әрекет

Еңбек

Жүйе
"Әлеуметтану" терминінің пайда болуын қай еңбекпен сәйкестендіреді?

Позитивті философия курсы

Қауым жыне қоғам

Ақша философиясы

Социология

Макросоциология және микросоциология
«Айнадағы мен» теориясы қандай процесті түсіндіреді?

әлеуметтендіру процесі

Девиацияны

Аномияны

Эволюцияны

Циклді
Адам психикасының құрылымы туралы теорияның негізін салушы - ол?

З. Фрейд

Дж. Хоманс

А. Шюц

Ч. Кули

Э. Мейо
Қоғамда бейімделушілік қызметін атқаратың қандай жүйе?

Әлеуметтік

Саяси

Мәдени

Құқықтық

Ғылыми
Қоғамның мақсатқа жетушілік қызметін атқаратын жүйе?

Саяси

Мәдени

Құқықтық

Ғылыми

Экономикалық
«Әлеуметтік қызмет және әлеуметтік құрылым» еңбегінің авторы?

Р. Мертон

Г. Спенсер

Т. Парсонс

П. Сорокин

О. Конт
Қоғамға, адамға арналған маңызды мақсат – ол?

Құндылық

Норма

Талап

Қажеттілік

Әрекет
О. Конт қоғам дамуын қандай кезеңдерге бөлді?

теологиялық, метафизикалық, позитивтік

метафизикалық, дәстүрлі

классикалық, модерн

теологиялық, модерн, казіргі

модерн, метафизикалық
Қоғам дамуын цикл ретінде қарастырған:

П. Сорокин

О. Конт

М. Вебер

Г. Спенсер

Э. Дюркгейм
Адамның құқықтық жағдайы қандай стратификацияның өлшемі ?

Сословиялық

Касталық

Этакратиялық

Құлдық

Таптық
Қоғамның ережелерін орындайды, бірақ мақсаттарын қабылдамайды:

ритуалист

эскейпист

жаңашыл

Бүлікші

Конформист
Әлеуметтанудың мақсаты- индивидтердің әлеуметтік әрекеттерін зерттеу деген кім ?

Вебер

Мид

Дюркгейм

Парсонс

Конт
Әлеуметтанудың классиалық кезеңінің өкілдері:

О.Конт, Г.Спенсер

М.Вебер, Э.Дюркгейм

Р.Мертон, Т.Парсонс

Д.Мид, Ч.Кули

У.Томас, Ф.Знанецкий
М.Вебердің пікірінше, қандай қоғамда индивидтердің іс-әрекетті рационалды принципке негізделеді:

Дәстүрлі

Аграрлы

Өндірістік

Модернистік

Қазіргі


Достарыңызбен бөлісу:
Loading...


©melimde.com 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
рсетілетін ызмет
Жалпы ережелер
ызмет стандарты
дістемелік кешені
бекіту туралы
туралы хабарландыру
біліктілік талаптары
кіміні аппараты
жалпы біліктілік
Конкурс туралы
ойылатын жалпы
мемлекеттік кімшілік
жалпы конкурс
Барлы конкурс
білім беретін
ызмет регламенті
республикасы білім
ткізу туралы
конкурс атысушыларына
біліктілік талаптар
атысушыларына арнал
бойынша жиынты
Республикасы кіметіні
идаларын бекіту
облысы кімдігіні
рсетілетін ызметтер
мемлекеттік ызмет
стандарттарын бекіту
Конкурс ткізу
дебиеті маманды
мемлекеттік мекемесі
дістемелік сыныстар
дістемелік материалдар
Мектепке дейінгі
ауданы кіміні
конкурс туралы
рметті студент
облысы бойынша
жалпы білім
мыссыз азаматтар
Мемлекеттік кірістер
мектепке дейінгі
Конкурс жариялайды
білім беруді
дарламасыны титулды
разрядты спортшы
мелетке толма
дістемелік кешен
ызметтер стандарттарын
директоры бдиев
аласы кіміні

Loading...