Экзаменационные вопросы по дисциплине «Кормление рыб» специальности «Рыбное хозяйство и промышленное рыболовство»

Loading...


Pdf көрінісі
Дата18.10.2020
өлшемі196.97 Kb.
түріЭкзаменационные вопросы

11.12.2019

QuestionPrint

file:///G:/УМКД 2017 ОСЕНЬ/QuestionPrint.html

1/7


айлары

31.07.2015

22

31.08.201521

30.09.2015

20

31.10.201519

30.11.2015

18

31.12.201518

Өлшенген


күндер

1

балықтыңорташа

салмағы,


г

Балықтар


дың

жалпы


саны,

дана


Балықтар

дың


шығыны,

дана


Балықтар

дың


шығыны,

%

Балықтардың

жалпы


салмағы,

кг

Балықтардың

қосымша


салмағы,

кг

Пайдаланыл-ған азықтың

шығыны, кг

Орыс бекіресі

Утверждаю

Декан факультета биологии и

биотехнологии Заядан Б. К.

_______________ 

«__»_______2017 г.

Экзаменационные вопросы

по дисциплине «Кормление рыб» специальности «Рыбное хозяйство и промышленное рыболовство», 4

курс, язык обучения: казахский , бакалавриат.Вопрос

1

Тауарлы балық өсірудегі балықтарды қоректендірудің биологиялық негіздерін түсіндіріңіз2

Қоректердің негізгі құнарлы компоненттеріне сипаттама беріңіз

3

Балықтарға энергияның жəне липидтердің қажеттілігін дəлелдеңіз. Осы заттардың организмдегі негізгі функцияларын түсіндіріңіз4

Балықтарға көмірсулардың жəне  минералды заттардың қажеттілігін түсіндіріңіз

5

Белоктың биологиялық құндылығын сипаттаңыз6

Балықтарға витаминдердің қажеттілігін сипаттаңыз. Витаминдердің маңызын түсіндіріңіз

7

Өсімдіктектес қоректердің түрлерін атаңыз, сипаттама беріңіз8

Жасанды қоректердің классификациясын беріңіз

9

Жануартектес қоректердің сипаттамасын беріңіз10

Қоректердің физикалық жəне химиялық қасиеттерін атаңыз жəне оларға сипаттама беріңіз

11

Балықтарды қоректендіру тиімділігін анықтайтын көрсеткіштерге сипаттама беріңіз12

Балықтарға көмірсулардың жəне  минералды заттардың қажеттілігін түсіндіріңіз        

13

Балықтарға энергияның жəне липидтердің қажеттілігін дəлелдеңіз. Осы заттардың организмдегі негізгі функцияларын түсіндіріңіз.   14

Аквакультурада өсірілетін жылы су объектілерін атаңыз, биологялық ерекшеліктеріне сипаттама беріңіз

15

Белоктың биологиялық құндылығын сипаттаңыз. Алмастырылатын жəне алмастырылмайтын аминоқышқылдарға сипаттама беріңіз16

Тоған балық шаруашылығында балықтарды қоректендіруді механизациялау процесіне сипаттама беріңіз, тиімділігіне анализ жасаңыз, ойыңызды

білдіріңіз.

17

Индустриалық балық шаруашылығында балықтарды қоректендіруді механизациялау процесінің тиімділігіне анализ жасаңыз, ойыңызды білдіріңіз.18

Тұқы сеголеткаларын тоғандарда қоректендіру технологиясының тиімділігіне анализ жасаңыз, ойыңызды білдіріңіз.

19

Тұқы сеголеткаларын шабақ өсіру тоғандарында қоректендірудің нормаларын анықтаушы факторларға талдау жасаңыз20

Тауарлы тұқы балықтарын қоректендіру технологиясының тиімділігіне анализ жасаңыз, ойыңызды білдіріңіз.

21

Индустриалық аквакультурада тұқыны қоректендіру технологиясының тиімділігіне анализ жасаңыз, ойыңызды білдіріңіз22

Қорек құрамындағы каротиноидтер, дəмдеуіш қоспалар жəне бояғыш қоспаларды пайдалану тиімділігін анықтаңыз жəне оларды өндірісте

қолдануға талдау жасаңыз

23

Индустриалық жағдайларда бекіре балықтарын қоректендіру технологиясы. Нормалары, берілетін қорек түрлеріне талдау жасаңыз24

Қоректің құрамындағы май қоспаларына талдау жасаңыз

25

Тиляпия балықтарын қоректендіру технологиясы. Нормалары, берілетін қорек түрлеріне талдау жасаңыз26

Құбылмалы бахтақтың дернəсілдерін қоректендіру ерекшеліктері. Нормалары, берілетін қорек түрлеріне талдау жасаңыз

27

Бекіре балықтарының дернəсілдерін қоректендіру ерекшеліктері. Нормалары, берілетін қорек түрлеріне талдау жасаңыз28

Балықтарды қоректендіруге əсер ететін сыртқы орта факторларына талдау жасаңыз

29

Қорек құрамындағы антиоксиданттардың, қоректік антибиотиктердің, гормондардың, ферменттік препараттардың маңызына талдау жасаңыз30

Микробиологиялық синтез өнімдерінің қоректің сапасына əсеріне талдау жасаңыз

31

Тапсырма: Берілген1  -2 нормативтік кестелерді пайдалана отырып, бекіре балықтарын қоректендіруге қажетті есептеулерді шығарыңыз, №3

кестені толтырыңыз.  Нормативтік кесте 1 - Бекіре  балықтарын дене салмағына жəне температураға  байланысты құрама қорекпен қоректендірудің тəуліктік 

нормасы

Дене


салмағы, г

Тəуліктік норма, %    температураға байланысты

12-170  C

17-200  C

20-240 C

24-270 C


3-50

8-6


10-5

10-8


8-6

50-100


4

5-4


5

3-4


150-200

3

5-45

3-4


200-250

3

4-34

3-2


250-350

3

4-34

3-2


350-400

2

4-34

3-2


450-500

2

34

3-2


Нормативтік кесте 2 Бекіре шабақарын өсіретін бассендердегі судың  температурасының көрсеткіштері:

 

 

 

 

 

 Кесте 3 – Орыс бекірелерінің шабақтарын қоректендіру бойынша өндірістік есептеулер

11.12.2019

QuestionPrint

file:///G:/УМКД 2017 ОСЕНЬ/QuestionPrint.html

2/7


31.07.2015

28

3131 

31.08.2015

80

2796


 

30.09.2015

113

2288


 

31.10.2015

163

2104


 

30.11.2015

223

2000


 

31.12.2015

263

1900


 

айлары

31.07.2015

22

31.08.201521

30.09.2015

20

31.10.201519

30.11.2015

18

31.12.201518

Өлшенген


күндер

1

балықтыңорташа

салмағы,


г

Балықтар


дың

жалпы


саны,

дана


Балықтар

дың


шығыны,

дана


Балықтар

дың


шығыны,

%

Балықтардың

жалпы


салмағы,

кг

Балықтардың

қосымша


салмағы,

кг

Пайдаланыл-ған азықтың

шығыны, кг

Орыс бекіресі

31.07.2015

28

3131


 

31.08.2015

80

2796


 

30.09.2015

113

2288


 

31.10.2015

163

2104


 

30.11.2015

223

2000


 

31.12.2015

263

1900


 

32

Судың температурасы – 120С, бахтақтың массасы – 35 г. Тəуіліктік берілетін қорек нормасы – 3,4 %. Қоректендіру жиілігі тəуілігіне - 2 рет. Осындайкөрсеткіште 550 кг   сеголеткаларды 1 ай бойы қоректендіруге неше қорек қажет?

33

Шабақ өсіру тоғандарының ауданы - 20га, олардың табиғи балық өнімділігі -- 150кг/га, балықтар 5 еселік жиілікпен отырғызылған. №110-1 қоректіңқоректік коэффициенті-3,5. Тұқы сеголеткаларына қажетті қорек мөлшерін есептеңіз.

34

Тапсырма: Нормативтік кестені пайдалана отырып, келесі компоненттерден тұратын қоректік рецептінің құрамындағы белок мөлшерін есептеңіз:балық фаршы-50%, балық ұны – 16%, қан ұны – 8,5%, етті-сүйекті ұны – 5%, соя шроты-1,5%,  гидролиз ашытқылары – 8,5%, жібек құртының

қуыршағы – 5%, құрғақ көк сүт – 1,5%,күнбағыс фосфатиді – 3,5%, витаминдік премикс – 0,5%.

1. Кесте 1. Азықтардың жимиялық құрамы

Азықтардың

түрі

Белок

Май

АЭЗ

(БЭВ)

Клет-

чатка

Кальций

Фосфор

Натрий

Балық ұны

460-

650


60-

220


11-18

0

80,064,0

27,0


Етті-сүйекті ұн

370-


500

121-


180

43-74


0

71,0


43,0

17,0


Қан ұны

820


25

25

00,2

1,8


8,5

Жібек


құртының

қуыршағы


594

238


78

0

--

-

Құрғақ көк сүт300

20

5100

12,4


9,6

-

Соя шроты430

5

32062

5,5


7,0

5,1


Гидролиздік

ашытқылар

450

12

3847

20,3


12,6

1,3


Күнбағыс

фосфатидтері

0

800


121

0

--

-

35Тапсырма: Берілген нормативтік 1-2 кестелерді пайдалана отырып, бекіре балықтарын қоректендіруге қажетті есептеулерді шығарыңыз, №3 кестені

толтырыңыз.  Нормативтік кесте 1 - Сібір бекіре балықтарын дене салмағына жəне температураға  байланысты құрама қорекпен қоректендірудің

тəуліктік  нормасы

Дене


салмағы, г

Тəуліктік норма, %    температураға байланысты

12-170  C

17-200  C

20-240 C

24-270 C


3-50

8-6


10-5

10-8


8-6

50-100


4

5-4


5

3-4


150-200

3

5-45

3-4


200-250

3

4-34

3-2


250-350

3

4-34

3-2


350-400

2

4-34

3-2


450-500

2

34

3-2


Нормативтік кесте 2 Бекіре шабақарын өсіретін бассендердегі судың  температурасының көрсеткіштері:

 

 

 

 

 

   Кесте 3 – Сібір бекірелерінің шабақтарын қоректендіру бойынша өндірістік есептеулер

36

1. Есеп. Қоректердің химиялық құрамы бойынша анықтамалық кестесін пайдалана отырып, келесі компоненттерден тұратын қоректік рецептініңқұрамындағы майдың мөлшерін жəне кальций мөлшерін есептеңіз: балық фаршы-50%, балық ұны – 16%, қан ұны – 8,5%, етті-сүйекті ұны –

5%, соя шроты-1,5%,  гидролиз ашытқылары – 8,5%, жібек құртының қуыршағы – 5%, құрғақ көк сүт – 1,5%,күнбағыс фосфатиді – 3,5%,

витаминдік премикс – 0,5%.


11.12.2019

QuestionPrint

file:///G:/УМКД 2017 ОСЕНЬ/QuestionPrint.html

3/7


Азықтардың

түрі

Белок

Май

АЭЗ

(БЭВ)

Клет-

чатка

Кальций

Фосфор

Натрий

Балық ұны

460-

650


60-

220


11-18

0

80,064,0

27,0


Етті-сүйекті ұн

370-


500

121-


180

43-74


0

71,0


43,0

17,0


Қан ұны

820


25

25

00,2

1,8


8,5

Жібек


құртының

қуыршағы


594

238


78

0

--

-

Құрғақ көк сүт300

20

5100

12,4


9,6

-

Соя шроты430

5

32062

5,5


7,0

5,1


Гидролиздік

ашытқылар

450

12

3847

20,3


12,6

1,3


Күнбағыс

фосфатидтері

0

800


121

0

--

-

айлары31.07.2015

22

31.08.201521

30.09.2015

20

31.10.201519

30.11.2015

18

31.12.201518

Өлшенген


күндер

1

балықтыңорташа

салмағы,


г

Балықтар


дың

жалпы


саны,

дана


Балықтар

дың


шығыны,

дана


Балықтар

дың


шығыны,

%

Балықтардың

жалпы


салмағы,

кг

Балықтардың

қосымша


салмағы,

кг

Пайдаланыл-ған азықтың

шығыны, кг

Орыс бекіресі

31.07.2015

28

3131


 

 

  

 

31.08.201535

2796


 

 

  

 

30.09.201580

2288


 

 

  

 

31.10.2015110

2104


 

 

  

 

30.11.2015120

2000


 

 

  

 

31.12.2015150

1900


 

 

  

 

Кесте 1 - Қоректердің химиялық құрамы37

2 мың дана құбылмалы бахтақ балығының дернəсілдерін өсіруге қажетті қорек мөлшерін есептеңіз (дернəсілдің массасы-50 мг, судың

температурасы -140С, тəуіліктік қоректендіру жиілігі – 6 рет, дене массасынан дернəсілге берілетін тəуіліктік қорек мөлшері-50 %, өсіру ұзақтығы

15 тəуілікті құрайды).

38

Бастапқы алынған мəліметтер бойынша с1 маусымнан 30 маусым аралығында құбылмалы бахтақтың дернəсілінің дене ұзындығы 5 см – ден 6,25 см– ге дейін өсті. (балықтардың тəуіліктік өсімі 0,042 см (1,25:30). Дернəсілдерді азықтық коэффициенті 1,5 болатын түйіршіктелген жасанды

азықтармен қоректендірген. Берілген көрсеткіштерді пайдалана отырып, Хаскелл формуласы арқылы,  балықтарға 1 маусым, 15 маусым жəне 30

маусымда берілетін тəуіліктік қоректік дозаны есептеңіз.

39

Тауарлы балықтардың орташа массасы-500 г. Балық өсіру кезеңіндегі судың орташа температурасы 26 0С. Шарбақта 200 ц тауарлы тұқыбалықтарын өсіру үшін қажетті қорек мөлшерін қалай есептейді?

40

Төменде берілген көрсеткіштерді ескере отырып, судың температурасы 100С кезінде, массасы 6 г болатын балықты тəуіліктік қоректендірунормасын есептеңіз. X1=3.5 г, X2=18.5 г,  Y1=3.3% (массасы 3,5 г болатын балықтар үшін), Y2=2% (массасы 18,5 г болатын балықтар үшін)

41

Төменде берілген көрсеткіштерді ескере отырып, судың температурасы 100С кезінде, массасы 6 г болатын балықты тəуіліктік қоректендірунормасын есептеңіз. X1=3.5 г, X2=18.5 г,  Y1=3.3% (массасы 3,5 г болатын балықтар үшін), Y2=2% (массасы 18,5 г болатын балықтар үшін)

42

вариант 2:Тапсырма: Берілген1-2 нормативтік кестелерді пайдалана отырып, бекіре балықтарын қоректендіруге қажетті есептеулерді шығарыңыз, №3 кестені

толтырыңыз.  Нормативтік кесте 1 - Бекіре  балықтарын дене салмағына жəне температураға  байланысты құрама қорекпен қоректендірудің тəуліктік 

нормасы

Дене


салмағы, г

Тəуліктік норма, %    температураға байланысты

12-170  C

17-200  C

20-240 C

24-270 C


3-50

8-6


10-5

10-8


8-6

50-100


4

5-4


5

3-4


150-200

3

5-45

3-4


200-250

3

4-34

3-2


250-350

3

4-34

3-2


350-400

2

4-34

3-2


450-500

2

34

3-2


Нормативтік кесте 2 Бекіре шабақарын өсіретін бассейндердегі судың  температурасының көрсеткіштері:

 

 

 

 

 

  Кесте 3 – Орыс бекірелерінің шабақтарын қоректендіру бойынша өндірістік есептеулер

 

43

вариант 2:Тапсырма: Берілген1-2 нормативтік кестелерді пайдалана отырып, бекіре балықтарын қоректендіруге қажетті есептеулерді шығарыңыз, №3 кестені

толтырыңыз.  Нормативтік кесте 1 - Бекіре  балықтарын дене салмағына жəне температураға  байланысты құрама қорекпен қоректендірудің тəуліктік 

нормасы

Дене


салмағы, г

Тəуліктік норма, %    температураға байланысты11.12.2019

QuestionPrint

file:///G:/УМКД 2017 ОСЕНЬ/QuestionPrint.html

4/7


айлары

31.07.2015

22

31.08.201521

30.09.2015

20

31.10.201519

30.11.2015

18

31.12.201518

Өлшенген


күндер

1

балықтыңорташа

салмағы,


г

Балықтар


дың

жалпы


саны,

дана


Балықтар

дың


шығыны,

дана


Балықтар

дың


шығыны,

%

Балықтардың

жалпы


салмағы,

кг

Балықтардың

қосымша


салмағы,

кг

Пайдаланыл-ған азықтың

шығыны, кг

Орыс бекіресі

31.07.2015

28

3131


 

 

  

 

31.08.201535

2796


 

 

  

 

30.09.201580

2288


 

 

  

 

31.10.2015110

2104


 

 

  

 

30.11.2015120

2000


 

 

  

 

31.12.2015150

1900


 

 

  

 

12-170  C17-200  C

20-240 C


24-270 C

3-50


8-6

10-5


10-8

8-6


50-100

4

5-45

3-4


150-200

3

5-45

3-4


200-250

3

4-34

3-2


250-350

3

4-34

3-2


350-400

2

4-34

3-2


450-500

2

34

3-2


Нормативтік кесте 2 Бекіре шабақарын өсіретін бассейндердегі судың  температурасының көрсеткіштері:

 

 

 

 

 

  Кесте 3 – Орыс бекірелерінің шабақтарын қоректендіру бойынша өндірістік есептеулер

 

44

Тапсырма: Нормативтік кестені пайдалана отырып, келесі компоненттерден тұратын қоректік рецептінің құрамындағы белок мөлшерін есептеңіз:балық фаршы-50%, балық ұны – 16%, қан ұны – 8,5%, етті-сүйекті ұны – 5%, соя шроты-1,5%,  гидролиз ашытқылары – 8,5%, жібек құртының

қуыршағы – 5%, құрғақ көк сүт – 1,5%,күнбағыс фосфатиді – 3,5%, витаминдік премикс – 0,5%.

1. Кесте 1. Азықтардың жимиялық құрамы

Азықтардың

түрі

Белок

Май

АЭЗ

(БЭВ)

Клет-

чатка

Кальций

Фосфор

Натрий

Балық ұны

460-

650


60-

220


11-18

0

80,064,0

27,0


Етті-сүйекті ұн

370-


500

121-


180

43-74


0

71,0


43,0

17,0


Қан ұны

820


25

25

00,2

1,8


8,5

Жібек


құртының

қуыршағы


594

238


78

0

--

-

Құрғақ көк сүт300

20

5100

12,4


9,6

-

Соя шроты430

5

32062

5,5


7,0

5,1


Гидролиздік

ашытқылар

450

12

3847

20,3


12,6

1,3


Күнбағыс

фосфатидтері

0

800


121

0

--

-

  

45

Төменде берілген көрсеткіштерді ескере отырып, судың температурасы 100С кезінде, массасы 6 г болатын балықты тəуіліктік қоректендірунормасын есептеңіз. X1=3.5 г, X2=18.5 г,  Y1=3.3% (массасы 3,5 г болатын балықтар үшін), Y2=2% (массасы 18,5 г болатын балықтар үшін)

46

Төменде берілген көрсеткіштерді ескере отырып, судың температурасы 100С кезінде, массасы 6 г болатын балықты тəуіліктік қоректендірунормасын есептеңіз. X1=3.5 г, X2=18.5 г,  Y1=3.3% (массасы 3,5 г болатын балықтар үшін), Y2=2% (массасы 18,5 г болатын балықтар үшін)

47

Бастапқы алынған мəліметтер бойынша с1 маусымнан 30 маусым аралығында құбылмалы бахтақтың дернəсілінің дене ұзындығы 5 см – ден 6,25 см– ге дейін өсті. (балықтардың тəуіліктік өсімі 0,042 см (1,25:30). Дернəсілдерді азықтық коэффициенті 1,5 болатын түйіршіктелген жасанды

азықтармен қоректендірген. Берілген көрсеткіштерді пайдалана отырып, Хаскелл формуласы арқылы,  балықтарға 1 маусым, 15 маусым жəне 30

маусымда берілетін тəуіліктік қоректік дозаны есептеңіз.

48

Толық жүйелі тұқы тоған шаруашылығы. Жалпы жайылымдық итоғандардың ауданы - 300га. Жалпы балық өнімділігі – 2300кг/га, табиғи балықөнімділігі – 150кг/га. Тауарлы балықтардың орташа массасы - 0,6кг, пайдаланатын қоректің азықтық коэффициенті – 4,2. Шаруашылыққа қажетті

жасанды қоректің мөлшерін табыңыз.

49

Тауарлы балықтардың орташа массасы-500 г. Балық өсіру кезеңіндегі судың орташа температурасы 26 0С. Шарбақта 200 ц тауарлы тұқыбалықтарын өсіру үшін қажетті қорек мөлшерін қалай есептейді?

  

50

Шабақ өсіру тоғандарының  ауданы – 20 га. Табиғи балық өнімділігі – 150 кг/га, отырғызу тығыздығы – 5 еселік жиілікті құрайды. №110 – 1 құрамажемінің қоректік коэффициенті – 3,5. Тұқы балықтарын сеголеткаларын өсіру үшін неше тонна қорек қажет?

51

Толық жүйелі тұқы тоған шаруашылығы. Жалпы жайылымдық итоғандардың ауданы - 300га. Жалпы балық өнімділігі – 2300кг/га, табиғи балықөнімділігі – 150кг/га. Тауарлы балықтардың орташа массасы - 0,6кг, пайдаланатын қоректің азықтық коэффициенті – 4,2. Шаруашылыққа қажетті

жасанды қоректің мөлшерін табыңыз.

52

Тапсырма: Берілген нормативтік кесте-1-ді пайдалана отырып, тұқының дернəсілдерін қоректендіруге қажетті есептеулерді шығарыңыз, №2 кестен


11.12.2019

QuestionPrint

file:///G:/УМКД 2017 ОСЕНЬ/QuestionPrint.html

5/7


Өлшенген

күндер


1

балықтың


орташа

салмағы,


мг

Балықтар


дың

жалпы


саны,

дана


Балықтар

дың


шығыны,

дана


Балықтар

дың


шығыны,

%

Судыңтемпературасы,

Балықтардың

жалпы


салмағы,

г

Балықтардың

қосымша


салмағы,

кг

Қоректендіружиілігі,

тəуілігіне

Пайдаланыл-

ған азықтың

шығыны, кг

Тұқының дернəісілі

 

 

31.05.201615

50000


0

0

23 

0

12 

12.06.2016

30

40000


 

 

26 

 

8 

20.06.2016

580

35000


 

 

28 

 

6 

30.06.2016

1000

30000


 

 

29 

 

5 

30.07.2016

2000

25000


 

 

32 

 

5 

Қорытындысы

(орташа

мəліметтер)

0

25000

∑=

∑=

0

0

 

 

∑=

 

 

 

∑=

Өлшенген


күндер

1

балықтыңорташа

салмағы,


мг

Балықтар


дың

жалпы


саны,

дана


Балықтар

дың


шығыны,

дана


Балықтар

дың


шығыны,

%

Судыңтемпературасы,

Балықтардың

жалпы


салмағы,

г

Балықтардың

қосымша


салмағы,

кг

Қоректендіружиілігі,

тəуілігіне

Пайдаланыл-

ған азықтың

шығыны, кг

Тұқының дернəісілі

 

 

31.05.201615

50000


0

0

23 

0

12 

12.06.2016

30

40000


 

 

26 

 

8 

20.06.2016

580

35000


 

 

28 

 

6 

30.06.2016

1000

30000


 

 

29 

 

5 

30.07.2016

2000

25000


 

 

32 

 

5 

Қорытындысы

(орташа

мəліметтер)

0

25000

∑=

∑=

0

0

 

 

∑=

 

 

 

∑=

толтырыңыз.  Нормативтік кесте 1 - Тұқының дернəсілдерін қоректендіруге қажетті тəуіліктік қоректік нормасы   

Дене

салмағы, г

Тəуліктік норма, %    температураға байланысты

20-250  C

25-280  C

29-320 C

3 тен кем

50

50

503-10

50

6075

11-50


70

90

8051-100

50

7080

101-300


25

30

40301-1000

25

3040

1001-2000

15

20

30Кесте 2.

  

53

Тапсырма: Берілген нормативтік кесте-1 пайдалана отырып, тұқының дернəсілдерін қоректендіруге қажетті есептеулерді шығарыңыз, №2 кестені

толтырыңыз.  

Нормативтік кесте 1 - Тұқының дернəсілдерін қоректендіруге қажетті тəуіліктік қоректік нормасы   

Дене

салмағы, г

Тəуліктік норма, %    температураға байланысты

20-250  C

25-280  C

29-320 C

3 тен кем

50

50

503-10

50

6075

11-50


70

90

8051-100

50

7080

101-300


25

30

40301-1000

25

3040

1001-2000

15

20

30Кесте 2.

  

54

Тапсырма: Берілген нормативтік кесте-1 пайдалана отырып, тұқының дернəсілдерін қоректендіруге қажетті есептеулерді шығарыңыз, №2 кестені

толтырыңыз.  

Нормативтік кесте 1 - Тұқының дернəсілдерін қоректендіруге қажетті тəуіліктік қоректік нормасы   

Дене

салмағы, г

Тəуліктік норма, %    температураға байланысты

20-250  C

25-280  C

29-320 C

3 тен кем

50

50

503-10

50

6075

11-50


70

90

8051-100

50

7080

101-300


25

30

40301-1000

25

3040

11.12.2019

QuestionPrint

file:///G:/УМКД 2017 ОСЕНЬ/QuestionPrint.html

6/7


Өлшенген

күндер


1

балықтың


орташа

салмағы,


мг

Балықтар


дың

жалпы


саны,

дана


Балықтар

дың


шығыны,

дана


Балықтар

дың


шығыны,

%

Судыңтемпературасы,

Балықтардың

жалпы


салмағы,

г

Балықтардың

қосымша


салмағы,

кг

Қоректендіружиілігі,

тəуілігіне

Пайдаланыл-

ған азықтың

шығыны, кг

Тұқының дернəісілі

 

 

31.05.201615

50000


0

0

23 

0

12 

12.06.2016

30

40000


 

 

26 

 

8 

20.06.2016

580

35000


 

 

28 

 

6 

30.06.2016

1000

30000


 

 

29 

 

5 

30.07.2016

2000

25000


 

 

32 

 

5 

Қорытындысы

(орташа

мəліметтер)

0

25000

∑=

∑=

0

0

 

 

∑=

 

 

 

∑=

Өлшенген


күндер

1

балықтыңорташа

салмағы,


мг

Балықтар


дың

жалпы


саны,

дана


Балықтар

дың


шығыны,

дана


Балықтар

дың


шығыны,

%

Судыңтемпературасы,

Балықтардың

жалпы


салмағы,

г

Балықтардың

қосымша


салмағы,

кг

Қоректендіружиілігі,

тəуілігіне

Пайдаланыл-

ған азықтың

шығыны, кг

Тұқының дернəісілі

 

 

31.05.201615

50000


0

0

23 

0

12 

12.06.2016

30

40000


 

 

26 

 

8 

20.06.2016

580

35000


 

 

28 

 

6 

30.06.2016

1000

30000


 

 

29 

 

5 

30.07.2016

2000

25000


 

 

32 

 

5 

Қорытындысы

(орташа

мəліметтер)

0

25000

∑=

∑=

0

0

 

 

∑=

 

 

 

∑=

Өлшенген


күндер

1

балықтыңорташа

салмағы,


мг

Балықтар


дың

жалпы


саны,

дана


Балықтар

дың


шығыны,

дана


Балықтар

дың


шығыны,

%

Судыңтемпературасы,

Балықтардың

жалпы


салмағы,

г

Балықтардың

қосымша


салмағы,

кг

Қоректендіружиілігі,

тəуілігіне

Пайдаланыл-

ған азықтың

шығыны, кг

Тұқының дернəісілі

 

 

31.05.201615

50000


0

0

23 

0

12 

12.06.2016

30

40000


 

 

26 

 

8 

20.06.2016

580

35000


 

 

28 

 

6 

1001-2000

15

20

30Кесте 2.

  

55

Тапсырма: Берілген нормативтік кесте-1 пайдалана отырып, тұқының дернəсілдерін қоректендіруге қажетті есептеулерді шығарыңыз, №2 кестені

толтырыңыз.  

Нормативтік кесте 1 - Тұқының дернəсілдерін қоректендіруге қажетті тəуіліктік қоректік нормасы   

Дене

салмағы, г

Тəуліктік норма, %    температураға байланысты

20-250  C

25-280  C

29-320 C

3 тен кем

50

50

503-10

50

6075

11-50


70

90

8051-100

50

7080

101-300


25

30

40301-1000

25

3040

1001-2000

15

20

30Кесте 2.

  

56

Тапсырма: Берілген нормативтік кесте-1 пайдалана отырып, тұқының дернəсілдерін қоректендіруге қажетті есептеулерді шығарыңыз, №2 кестені

толтырыңыз.  

Нормативтік кесте 1 - Тұқының дернəсілдерін қоректендіруге қажетті тəуіліктік қоректік нормасы   

Дене

салмағы, г

Тəуліктік норма, %    температураға байланысты

20-250  C

25-280  C

29-320 C

3 тен кем

50

50

503-10

50

6075

11-50


70

90

8051-100

50

7080

101-300


25

30

40301-1000

25

3040

1001-2000

15

20

30Кесте 2.

11.12.2019

QuestionPrint

file:///G:/УМКД 2017 ОСЕНЬ/QuestionPrint.html

7/7


30.06.2016

1000


30000

 

 29

 

 5

 

30.07.20162000

25000


 

 

32 

 

5 

Қорытындысы

(орташа

мəліметтер)

0

25000

∑=

∑=

0

0

 

 

∑=

 

 

 

∑=

Өлшенген


күндер

1

балықтыңорташа

салмағы,


мг

Балықтар


дың

жалпы


саны,

дана


Балықтар

дың


шығыны,

дана


Балықтар

дың


шығыны,

%

Судыңтемпературасы,

Балықтардың

жалпы


салмағы,

г

Балықтардың

қосымша


салмағы,

кг

Қоректендіружиілігі,

тəуілігіне

Пайдаланыл-

ған азықтың

шығыны, кг

Тұқының дернəісілі

 

 

31.05.201615

50000


0

0

23 

0

12 

12.06.2016

30

40000


 

 

26 

 

8 

20.06.2016

580

35000


 

 

28 

 

6 

30.06.2016

1000

30000


 

 

29 

 

5 

30.07.2016

2000

25000


 

 

32 

 

5 

Қорытындысы

(орташа

мəліметтер)

0

25000

∑=

∑=

0

0

 

 

∑=

 

 

 

∑=

  

57

Тапсырма: Берілген нормативтік кесте-1 пайдалана отырып, тұқының дернəсілдерін қоректендіруге қажетті есептеулерді шығарыңыз, №2 кестені

толтырыңыз.  

Нормативтік кесте 1 - Тұқының дернəсілдерін қоректендіруге қажетті тəуіліктік қоректік нормасы   

Дене

салмағы, г

Тəуліктік норма, %    температураға байланысты

20-250  C

25-280  C

29-320 C

3 тен кем

50

50

503-10

50

6075

11-50


70

90

8051-100

50

7080

101-300


25

30

40301-1000

25

3040

1001-2000

15

20

30Кесте 2.

  

58

2 млн. дана бекіре балығының дернəсілдерін өсіруге қажетті қорек мөлшерін есептеңіз (дернəсілдің массасы-30 мг, судың температурасы -140С,тəуіліктік қоректендіру жиілігі – 6 рет, дене массасынан дернəсілге берілетін тəуіліктік қорек мөлшері-50 %).

59

Судың температурасы – 120С, бахтақтың массасы – 35 г. Тəуіліктік берілетін қорек нормасы – 3,4 %. Осындай көрсеткіште 1 тонна сеголеткаларды 1ай бойы қоректендіруге неше тонна қорек қажет?

60

Судың температурасы – 120С, бахтақтың массасы – 35 г. Тəуіліктік берілетін қорек нормасы – 3,4 %. Осындай көрсеткіште 1 тонна сеголеткаларды 1ай бойы қоректендіруге неше тонна қорек қажет?

Председатель Методического бюро

факультета

Кулбаева М. С.

Заведующий кафедрой

Курманбаева М. С.

Преподаватель

Кегенова Г. Б.
Достарыңызбен бөлісу:
Loading...


©melimde.com 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
рсетілетін ызмет
Жалпы ережелер
ызмет стандарты
дістемелік кешені
бекіту туралы
туралы хабарландыру
біліктілік талаптары
кіміні аппараты
Конкурс туралы
жалпы біліктілік
ойылатын жалпы
мемлекеттік кімшілік
бойынша жиынты
жалпы конкурс
білім беретін
Барлы конкурс
республикасы білім
ызмет регламенті
ткізу туралы
конкурс атысушыларына
біліктілік талаптар
атысушыларына арнал
Республикасы кіметіні
идаларын бекіту
облысы кімдігіні
рсетілетін ызметтер
мемлекеттік ызмет
дістемелік сыныстар
Конкурс ткізу
стандарттарын бекіту
мемлекеттік мекемесі
Мектепке дейінгі
дебиеті маманды
дістемелік материалдар
білім беруді
жалпы білім
ауданы кіміні
конкурс туралы
мектепке дейінгі
рметті студент
облысы бойынша
мерзімді жоспар
мыссыз азаматтар
Мемлекеттік кірістер
Конкурс жариялайды
дарламасыны титулды
дістемелік кешен
ызметтер стандарттарын
разрядты спортшы
мелетке толма
директоры бдиев

Loading...