«Еңбекке уақытша жарамсыздық туралы парағын беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты Жалпы ережелер «Еңбекке уақытша жарамсыздық туралы парағын беру»

Loading...


Дата09.09.2017
өлшемі30.1 Kb.
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің

2014 жылғы


№____қаулысымен

бекітілген «Еңбекке уақытша жарамсыздық туралы парағын беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

1. Жалпы ережелер
1. «Еңбекке уақытша жарамсыздық туралы парағын беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет (бұдан әрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).

2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі (бұдан әрі – Министрлік) әзірледі.

3. Мемлекеттік көрсетілетін қызметті медициналық ұйымдар (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті беруші) меншік нысаны мен ведомстволық тиістілігіне қарамастан көрсетеді.


2. Мемлекеттік қызметті көрсету тәртібі

4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімі::

1) көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасын тапсырған сәттен бастап – 30 (отыз) минуттан аспайды;

2) құжаттар топтамасын тапсыру үшін күтудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 30 (отыз) минуттан аспайды.

5. Көрсетілетін мемлекеттік қызметтің нысаны: қағаз түрінде.

6. Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі – еңбекке жарамсыздық ұзақтығына қарай Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2010 жылғы 23 қарашадағы № 907 бұйрығымен бекітілген 036/е нысанының еңбекке жарамсыздық парақтарын тіркеу кітабында еңбекке уақытша жарамсыздық туралы парақты тіркеумен дәрігер, бөліше меңгеруішісі, бас дәрігер орынбасары қол қойған, ұйымның мөрімен және бұрыштама мөртабанымен расталған осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша қағаз түрінде еңбекке уақытша жарамсыздық туралы парағы.

7. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет тегін көрсетіледі.

8. Көрсетілетін қызметті берушінің жұмыс кестесі – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес демалыс (жексенбі) және мереке күндерінен басқа, дүйсенбі – жұма аралығында үзіліссіз 8.00-ден бастап 20.00-ге дейін.

Қабылдау кезек тәртібімен жүзеге асырылады, алдын ала жазылу мен жеделдетіп қызмет көрсету көзделмеген.      

9. Көрсетілетін қызметті берушіге өтініш берген кезде мемлекеттік көрсетілетін қызметті көрсету үшін қажетті құжаттар (не сенімхат бойынша оның өкілі) - жеке басын куәландыратын құжат.
3. Мемлекеттік қызметті көрсету мәселелері бойынша көрсетілетін қызметті берушінің және (немесе) оның лауазымды адамдарының шешімдеріне, әрекетіне (әрекетсіздігіне) шағымдану тәртібі
10. Мемлекеттік қызметті көрсету мәселелері бойынша көрсетілетін қызметті берушінің және (немесе) оның лауазымды адамдарының шешімдеріне, әрекетіне (әрекетсіздігіне) шағымдану : шағым осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 12-тармағында көрсетілген мекенжай не 010000, Астана қаласы, Орынбор көшесі, 8-үй, Министрліктер үйі, № 5 кіреберіс мекенжайы бойынша көрсетілетін қызметті берушінің немесе Министрлік басшысының атына беріледі.

Шағым почта арқылы жазбаша нысанда немесе қолданыстағы заңнамада көзделген жағдайларда электрондық түрде не көрсетілетін қызметті берушінің немесе Министрліктің кеңсесі арқылы қолма-қол қабылданады.

Шағымды қабылдаған адамның тегі мен аты-жөні, берілген шағымға жауап алу мерзімі мен орны (мөртаңба, кіріс нөмірі мен күні) көрсетіле отырып, шағымның тіркелуі, көрсетілетін қызметті берушінің, немесе Министрліктің кеңесінде оның қабылданғанын растау болып табылады. Шағым тіркелгеннен кейін жауапты орындаушыны айқындау және тиісті шаралар қабылдау үшін көрсетілетін қызметті берушінің немесе Министрліктің басшысына жіберіледі.

Көрсетілетін қызметті берушінің атына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап бес жұмысы күні ішінде қаралуға жатады. Көрсетілетін қызметті берушіге шағымды қарау нәтижелері туралы дәлелді жауап почта арқылы жіберіледі не көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесіне қолма-қол беріледі.

Көрсетілген мемлекеттік қызметтің нәтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілген қызметті алушы мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органға шағыммен жүгіне алады.
      Мемлекеттік қызметтер көрсетудің сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органның атына келіп түскен көрсетілген қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап он бес жұмыс күні ішінде қаралады.
      11. Көрсетілген мемлекеттік қызметтің нәтижелерімен келіспеген жағдайда көрсетілген қызметті алушы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен сотқа жүгінуге құқылы.

4. Мемлекеттік, оның ішінде электрондық нысанда көрсетілетін қызметті көрсету ерекшеліктері ескеріле отырып қойылатын өзге де талаптар
12. Мемлекеттік қызмет көрсету орындарының мекенжайлары Министрліктің www.@mzsr.gov.kz, интернет-ресурсында «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер» бөлімінде орналастырылған.

13. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі анықтамалық қызметтің байланыс телефондары Министрліктің www.@mzsr.gov.kz, интернет-ресурсында көрсетілген, Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс-орталығы: 8-800-080-7777, 1414.

____________________________

«Еңбекке уақытша жарамсыздық туралы парағын беру»

мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандартына

1-қосымша

 

Форма


Нысан

 


Дәрігер толтырады да емдеу мекемесінде қалдырады / Заполняется врачом и остается в лечебном учреждении

Еңбекке уақытша жарамсыздық парағы

Лист о временной нетрудоспособности

Алғашқы - жалғасы / Первичный - продолжение

(тиістісінің астын сызу / соответствующее подчеркнуть)

____________________________________________________________________________________

(еңбекке уақытша жарамсыз адамның тегі аты және әкесінің аты /

фамилия, имя и отчество временно нетрудоспособного)

____________________________________________________________________________________

(мекенжайы / домашний адрес)

____________________________________________________________________________________

(жұмыс орны - кәсіпорынның немесе мекеменің атауы /

место работы - наименование предприятия или учреждения)

Берілді _______________________________ 20_____ ж.

Выдан    (күні, айы, жылы / число, месяц, год)


серия № 0000000

 

  

_________________________________

(дәрігердің тегі / фамилия врача)
Сырқатнаманың №

№ истории болезни

_________________________________

(алушының қолхаты / расписка получателя)Емдеу мекемесінің дәрігері толтырады / Заполняется врачом лечебного учреждения

Еңбекке уақытша жарамсыздық парағы

Лист о временной нетрудоспособности

Алғашқы - парақтың жалғасы / Первичный - продолжение листка № _________

(тиістісінің астын сызу - соответствующее подчеркнуть )

Серия № 0000000

_______________________________________________________________________

(емдеу мекемесінің атауы және мекен жайы / наименование и адрес лечебного учреждения)

Берілді ___________________ 20_______ ж. ____________

Выдан күні, айы / число, месяц 20 ________г. АХЖ-10 коды

Жасы _________________________

Возраст (толық жасы / полных лет)

_______________________________________________________________________

Еңбекке уақытша жарамсыз адамның тегі, аты, әкесінің аты /

Фамилия, имя, отчество временно нетрудоспособного

_______________________________________________________________________

жұмыс орны, кәсіпорынның не мекеменің атауы, лауазымы /

место работы, наименование предприятия или учреждения, должность

АХЖ-10 коды

Код МКБ-10         Қорытынды АХЖ-10 коды / Заключительный код МКБ-10

(қазақ не орыс тілінде / на казахском или русском языке)


 

Емдеу мекемесінің мөрі /

Печать лечебного учреждения 

Ер - Муж. /

Әйел -Жен.

Тиістісінің астын сызу / Соответствующее подчеркнуть


 

Еңбекке уақытша жарамсыздықтың түрін көрсету (ауру, жарақаттар мен уланулар, жүктілікті жасанды үзу, ұл/қыз баланы асырап алу, карантин, науқасты күту, санаторийлік-курорттық емдеу, босануға дейінгі немесе босанудан кейінгі демалыс)

Указать вид временной нетрудоспособности (заболевание, травмы и отравления, искусственное прерывание беременности, усыновление/удочерение ребенка, карантин, уход за больным, санаторно-курортное лечение, дородовой или послеродовой отпуск)Күтім жасау бойынша демалыс кезінде АХЖ-10 бойынша науқастың жасы, диагнозы көрсетілсін, карантин бойынша демалыс кезінде АХЖ-10 бойынша карантинді туындатқан аурудың атауын көрсету

При отпуске по уходу указать возраст больного и диагноз по МКБ-10, при отпуске по карантину указать название заболевания по МКБ-10, вызвавшего карантинСанаторийлік-курорттық емдеу кезінде жолдама мерзімінің басталатын және аяқталған уақытын керсету.

При санаторно-курортном лечении указать дату начала и окончании срока путевкиРежим: Режимді бұзушылық туралы белгі / Отметки о нарушении режима

Дәрігердің қолы / Подпись врача _________________________Стационарда болды / Находился в стационаре

20 _____ж. _______20 __________ж. __________ дейін

с __________ 20____ г. по ________ 20______ г.

Уақытша басқа жұмысқа ауыстырылсын /

Перевести временно на другую работу

с 20____ж. _______ ден 20_______ ж. ________ дейн

20_______ г. по________ 20 _________ г.

Бас дәрігердің қолы /Подпись главного врача

______________________________________________


МӘС-ға жіберілді / Направлен на МСЭ 20________ ж. ________ 20_________ г.

Дәрігердің қолы / Подпись врача

__________________________________________________

Куәландырылды / Освидетельствован

 

20_____ ж._________ 20_________ г.Сараптама қорытындысы / Экспертное заключение

__________________________________________________

МӘС бөлімі бастығының қолы

Подпись начальника отдела МСЭ

____________________________

 


МӘС-тің мөрі / Печать МСЭ
 

 

 

 
Қай күннен бастап / С какого числа (күні, айы / число, месяц)

Қай күнді қоса алғанда қай күнге дейін / По какое число включительно (күні мен айы жазумен / число и месяц прописью)

Дәрігердің лауазымы мен тегі / Должность и фамилия врача

Дәрігердің қолы / Подпись врача

 

 

 

 

 

 

 

 

Жұмыстан босатылу / Освобождение от работы

 

Жұмысқа кірісу / Приступить к работе____________________________________________________

(күні мен айы жазумен / число и месяц прописью)

Жаңа парақ берілді (жалғасы) / Выдан новый лист (продолжение) №________       ___________________________________

Дәрігердің лауазымы, тегі, қолы/

Должность, фамилия и подпись врача

 


Емдеу мекемесінің мөрі /

Печать лечебного учрежденияоборотная сторона

сыртқы беті

Табельші толтырады / Заполняется табельщиком

(кәсіпорынның немесе мекеменің атауы / наименование предприятия или учреждения)

Бөлім / отдел ______________ Лауазымы / Должность ____________ Таб / Таб № ________

Тұрақты, уақытша, маусымдық жұмыс (тиістісінің асты сызылсын). Жұмыс істемеді 20___ ж. _________ дан 20____ ж. ________ дейін

Работа постоянная, временная, сезонная (нужное подчеркнуть). Не работал с ______ 20_____ г. по _________ 20______ г.

Еңбекке жарамсыз уақытындағы демалыс күндері ______________ Жұмысқа кірісті 20_______ ж. _________ дейін

Выходные дни за период нетрудоспособности          (күні / дата)

Мастердің немесе цех (бөлім) бастығының қолы _____________ Табельшінің қолы _________ Күні

Подпись мастера или начальника цеха (отдела) ______________

Подпись табельщика ________________ Дата


Жәрдемақы тағайындау жөніндегі комиссия толтырады/ Заполняется комиссией по назначению пособия

Жәрдемақы тағайындау жөніндегі комиссияның шешімі / Решение комиссии по назначению пособия _______________ 20 _______ж. / г.

Хаттама / Протокол № ____________ Азамат / Гражданин (ка) ___________________________________

Жәрдемақы тағайындалды / Назначено пособие:

Еңбекке уақытша жарамсыздығы бойынша - мөлшерінде / По временной нетрудоспособности - в размере ___________ % за _________ жұмыс күніне / рабочих дней

Жүктілігі және босануы бойынша- мөлшерінде / По беременности или родам - в размере ________ % за _________ жұмыс күніне / рабочих дней

Жәрдемақы беруден бас тартылды, себебі / В пособии отказано по причине

_________________________________________________________________________________________

Өндірістегі жазатайым оқиға туралы акт / Акт о несчастном случае на производстве от ________________ 20________ ж. / г. № ________

Комиссия төрағасының немесе жауапты адамның қолы / Подпись председателя комиссии или ответственного лица _________


Кәсіпорынның немесе мекеменің бухгалтериясы (есеп айырысу бөлімі) толтырады / Заполняется бухгалтерией (расчетной частью) предприятия или учреждения

Жалақы туралы анықтама / Справка о заработной плате

Бір айлық / Месячный _____________ теңге / тенге. Орташа күндік жалақы / Средний дневной заработок ______ теңге / тенге.

Барлық жағдайларда нақты табыс сомаларына мыналар қосылмайды мерзімнен тыс жұмыс қоса атқару үшін төлемдер мен біржолғы төлемдер.

Во всех случаях в сумму фактического заработка не включаются: плата за сверхурочную работу, за совместительство и единовременные выплаты.Айлар / Месяцы

Жұмыс күндерінің саны / Число рабочих дней

Нақты табыстың сомасы / Сумма фактического заработка

Орташа күндік нақты табысы / Средний дневной фактический заработок

Екі айлық қызмет ақы не екі тарифтік ставка сомасына қарай есептегенде, орташа күндік жалақы / Средний дневной заработок, исходя из суммы двойного месячного оклада или двойной тарифной ставки

 

 

 

}_______тг. _____ тн.

___}_______тг. _____ тн.

 

 

 

 

 

 

Ауырған кезінде 20______ ж.________ 20 ______ж. дейін басқа жұмысқа ауыстырылғанда ________ күн ішіндегі жалақы __________ теңге болды

При переводе во время болезни на другую работу с __________ 20___г. по __________ 20______ г. заработок за ______ дней составил _________ тенге

Тиесілі жәрдемақы / причитающееся пособие


Қай уақыттан қай уақытқа дейін / С какого и по какое время

Неше күнге/ За число дней

Жалақысына % жәрдем -ақының мөлшері / Размер пособия в % к зарплате

Күндік жәрдемақының мөлшері, теңге, тиынмен / Размер дневного пособия в тенге, тиын

Берілуге тиісті сома/ Сумма к выдаче

Басқа жұмысқа ауысқан кездегі жалақыны есептегенде берілуге тиісті сома/ Сумма к выдаче с учетом заработка при переводе на другую работу

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________

(берілуге тиісті сома жазумен / сумма к выдаче прописью)

__________ айының төлем ведомосына қосылды / включено в платежную ведомость за ___________ месяц________________________________________________________

(бас (аға) бухгалтердің қолы / подпись главного (старшего) бухгалтера)Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
2016 -> АҚпараттық хат 5 мамыр 2016 жылы
2016 -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің
2016 -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің
2016 -> Силлабус пән: Психология тарихы Курс
2016 -> Силлабус пән: Практикалық психология Курс
2016 -> Мамандық бойынша оқУ – Әдістемелік кешен
2016 -> Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және
2016 -> «Мүгедектікті және/немесе еңбек ету қабілетінен айырылу дәрежесін белгілеу және/немесе қажетті әлеуметтік қорғау шараларын айқындау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты Жалпы ережелер


Достарыңызбен бөлісу:
Loading...
©melimde.com 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
Сабақтың мақсаты
бойынша жиынтық
Сабақ тақырыбы
жиынтық бағалау
ғылым министрлігі
рсетілетін қызмет
Жалпы ережелер
тоқсан бойынша
қызмет стандарты
бекіту туралы
бағалауға арналған
Сабақ жоспары
Әдістемелік кешені
Қазақстан республикасы
тоқсанға арналған
жиынтық бағалаудың
туралы хабарландыру
жиынтық бағалауға
арналған жиынтық
бағалау тапсырмалары
арналған тапсырмалар
білім беретін
республикасы білім
Қазақстан республикасының
бағалаудың тапсырмалары
мерзімді жоспар
Қазақстан тарихы
пәнінен тоқсанға
Жұмыс бағдарламасы
арналған әдістемелік
біліктілік талаптары
әкімінің аппараты
Қазақ әдебиеті
туралы анықтама
Мектепке дейінгі
мамандығына арналған
нтізбелік тақырыптық
қойылатын жалпы
жалпы біліктілік
Конкурс туралы
мемлекеттік әкімшілік
болып табылады
оқыту әдістемесі
жалпы конкурс
Реферат тақырыбы
қатысушыларға қойылатын
Қазақстан облысы
әдістемелік ұсыныстар
әдістемелік кешені
тақырыптық жоспар

Loading...