ЕҢбек психологиясы» пәнінің оқу-әдістемелік кешені оқытушыға арналған Баспа №1 13. 09. 13 ПӘннің ОҚУ Әдістемелік кешені «ЕҢбек психологиясы» ПӘні бойыншаДата10.09.2017
өлшемі152.5 Kb.
#20019


ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

СЕМЕЙ қаласының ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКТТІК УНИВЕРСИТЕТІ3 деңгейлі СМК құжаты


ПОӘК


ПОӘК

042-18-16.1.28/01-2013«ЕҢБЕК ПСИХОЛОГИЯСЫ» пәнінің оқу-әдістемелік кешені оқытушыға арналған


Баспа № 1 13.09.13ПӘННІҢ ОҚУ ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ


«ЕҢБЕК ПСИХОЛОГИЯСЫ» ПӘНІ БОЙЫНША

ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

5В050300 «Психология» мамандықтарына

ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘННІҢ ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

Семей

2013Алғы сөз


1. ҚҰРАСТЫРЫЛДЫ

Құрастырушы Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің “ Психология” кафедрасының аға оқытушысы Г.Абдуллина

“___13___” _____09_____ 2013 ж.

2. ҚАРАЛДЫ  1. Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің “Психология” кафедрасының отырысында

Хаттама №___1___ «_13_»___09_____ 2013 жыл

Кафедра меңгерушісі ____________ Т. Кунслямова

2.2. ГЗФ оқу-әдістемелік бюросының отырысында талқыланды

Хаттама №___1___ «_17_»___09_____ 2013 жыл

ОӘБ төрағасы___________________ Ш.Кенесбаева

3. БЕКІТІЛДІ

3.1 Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында мақұлданды және баспаға ұсынылды

Хаттама №__1____ «_18_»___09_____ 2013 жыл

ОӘК төрағасы_________________ Г.Искакова

4. Баспа № 1 13.09.13


мазмұны 1. Қолданыс аймағы

 2. Нормативтік сілтемелер

 3. Жалпы ережелер

 4. Оқу пәнінің мазмұны (молдулі)

 5. Студенттің өзіндік жұмысы тақырыптарының тізімі

 6. Пәнге арналған оқу-әдістемелік картасы

 7. Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз ету картасы

 8. Әдебиеттер

1 ҚОЛДАНЫС АЙМАҒЫ
«Еңбек психологиясы» пәнінен оқу - әдістемелік кешеннің құрамындағы оқытушыға арналған бағдарламасы «5В050300»-«Психология» мамандығы студенттеріне арналған. Пәнді оқу барысында студенттер қажетті іскерліктер мен дағдыларды қалыптастыра отырып, пәннің мазмұнын, өзектілігі мен қажеттілігін, саясатын танып біледі. Пәнді терең зерттеуде оқу - әдістемелік бірлестік негізгі басшылық етеді.
2 НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР

Осы «Еңбек психологиясы» пәнінен оқу - әдістемелік кешен төмендегі құжаттардағы барлық талаптар мен ұсыныстар бойынша оқу процесінің ұйымдастыру ретін белгілеп құрастырылған: • 5В050300-«Психология» мамандығы бойынша Мемлекеттік Жалпыға бірдей Оқу Стандарты ҚР МЖМБС 3.08.307-2006 Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігінің бұйрығымен бекітілген және күшіне енгізілген;

 • 5В050300-«Психология» мамандығы бойынша типтік оқу жоспары;

 • СТУ 042-ГУ-4-2013 университет стандарты «Пәннің оқу-әдістемелік кешендерін құрастыру мен безендіруге қойылатын жалпы талаптар»;

 • ДП 042-1.01-2013 Құжатталған процедура «Пәннің оқу-әдістемелік кешендерінің құрылымы мен мазмұны».


3 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
3.1.Пәннің қысқаша мазмұны.

Студенттерді қоғамдағы адамның еңбек әрекетінің барлық сферасында туып отыратын нақты қолданбалы міндеттерді қарауға, оларды шешудің әдістемелік, теориялық және әдістемелік негіздерін зерттеуге, еңбек психологиясымен айналысатын психологтардың іс әрекетін ұйымдастыруға бағыттайды.

Болашақ психолог мамандардың кәсіби әрекеті мен мақсаттары, міндеттері мен кәсіби қызметтері туралы түсініктер мен ұғымдарды қалыптастыруға бағытталған. Ғылыми психологиялық пән ретінде ғылымдар жүйесінде ең негізгі орын алады. Еңбек психологиясы психолгия ғылымының бір саласы ретінде әртүрлі еңбек іс әрекеттерінің психологиялық ерекшеліктерін, еңбек құралдарын оқыту әдістерін және тұлғаның психологиялық ерекшеліктерін оқытады.

3.2.Пәннің мақсаты.

Психика заңдылықтары мен фактілеріне деген қызығушылықты студенттердің бойында дамыту және қалыптастыру. Студенттердің бойында бейімделу жағдайларына деген қабілеттер мен дайындықты ұалыптастыру.

3.3.Пәннің міндеттері:


 • Еңбектің түрлері туралы нақты және ғылыми реттелген түсініктерді;

 • Еңбектің арнайы психологиялық аспектілерін және адамның еңбек субьектісі ретіндегі ерекшеліктерін сипаттаушы ғылыми ұғымдар жүйесі;

 • Болашақ мамандар-психологтар өндірістегі психолог жұмысының әдісін, мазмұнын және формасын, теориялық негізін білу керек.

 • Негізгі кәсіби іскерліктер мен дағдылары меңгеруге қажетті бағдарды алу;

 • Практикалық іс-әрекетінде туындйтын қолданбалы міндеттер туралы нақты ойлар қалыптастыру.

3.4.Пәнді оқып меңгеру нәтижесінде әрбір студенттің негізгі міндеттері:

 • Еңбектің түрлері туралы нақты және ғылыми реттелген түсініктері;

 • Еңбектің спецификалық психологиялық аспектілерін және адамның еңбек субьектісі ретіндегі ерекшеліктерін сипаттаушы ғылыми ұғымдар жүйесін;

 • Болашақ мамандар психологтар өндірістегі психолог жұмысының әдісін. Мазмұнын және формасын, бұл жұмыстың теориялық негізін білуі керек;

 • Негізгі кәсіби іскерліктер мен дағдыларды меңгеруге қажетті бағдарды алу;

 • Практикалық іс әрекетінде туындайтын қолданбалы міндетер туралы нақты ойлар қалыптасуы керек;


3.5. Курс пререквизиттері:

 • Жалпы психология

 • жас ерекшелік физиологиясы

 • жоғары жүйке жүйесі физиологиясы

 • жас ерекшелік психолоогиясы

 • педагогиклық психологиясы

 • дифференциалды психология.


3.6.Курстың постреквизиті:

 • Салыстырмалы психология

 • даму психологиясы

 • әрекет психологиясы

 • заң психологиясы

 • саясат психологиясы.


3.7 Жұмыс оқу жоспарынан үзінді

Кесте-1Курс

Семестр

Кредит

СаныЛК

(сағ.)


СПС

(сағ)


Лаб

СӨЖО

(сағ)


СӨЖ

(сағ)


Барлығы

Қортын.

бақылау


формасы

3

6

3

30

15

-

22,5

67.5

135

емтихан


4 ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘННІҢ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

Кесте 2

Тақырып атауы мен мазмұны

Сағат саны

Дәріс сабақтары

1

Еңбек психологиясы пәні, негізгі міндетері

2

2

Еңбек психологиясының әдіснамалық және теориялық негізі

2

3

Еңбектің психологиялық белгілері

2

4

Еңбек субьектісі және оның құрылымы

2

5

Еңбек субьектісінің ішкі құрылымы

2

6

Еңбектің психологиялық басқарушылары

2

7

Еңбек субьектісінің кәсіби даму кезеңдері

2

8

Психологиялық кәсіпке кіріспе

2

9

Кәсіпті психологиялық топтастыру

2

10

Профессиографиялық зерттеулерді ұйымдастыру мен жүргізу.

2

11

Кәсіби бағдар және кеңес берудің психологиялық негіздері

2

12

Өндірістік оқыту кәсіби дайындық мәселесі

2

13

Кәсіби қабілеттерді жоғарлатудың психологиялық аспектілері

2

14

Еңбек іс-әрекеті кезіндегі адамның психикалық күйі

2

15

Еңбек қауіпсіздігінің психологиялық сұрақтары

2

Практикалық (семинар) сабақтар

1

Еңбек психологиясы пәні, негізгі міндетері

1

2

Еңбек психологиясының әдіснамалық және теориялық негізі

1

3

Еңбектің психологиялық белгілері

1

4

Еңбек субьектісі және оның құрылымы

1

5

Еңбек субьектісінің ішкі құрылымы

1

6

Еңбектің психологиялық басқарушылары

1

7

Еңбек субьектісінің кәсіби даму кезеңдері

1

8

Психологиялық кәсіпке кіріспе

1

9

Кәсіпті психологиялық топтастыру

1

10

Профессиографиялық зерттеулерді ұйымдастыру мен жүргізу.

1

11

Кәсіби бағдар және кеңес берудің психологиялық негіздері

1

12

Өндірістік оқыту кәсіби дайындық мәселесі

1

13

Кәсіби қабілеттерді жоғарлатудың психологиялық аспектілері

1

14

Еңбек іс-әрекеті кезіндегі адамның психикалық күйі

1

15

Еңбек қауіпсіздігінің психологиялық сұрақтары

1


5 СӨЖ тақырыптарының тізімі

5.1. Еңбек психологиясының әдіснамалық және теориялық негіздері.

5.2. Еңбек обьектісі мен субьектісі

5.3. Еңбек субьектісінің сыртқы және ішкі құрылымы.

5.4. Еңбектің психикалық регуляторлары.

5.5. Еңбек психологиясы пәні, негізгі мәселелері.

5.6. Еңбек туралы психологиялық білімнің мәдени-тарихи дамуы.

5.7. Еңбек психологиясы әлеуметтік психологиялық процесс.

5.8. Еңбек адамзат қоғамында бірінші өмірлік қажеттілік.

5.9. Кәсіпті психологиялық зерттеу

5.10. Профессиографиялық зерттеулерді ұйымдастыру мен жүргізу.

5.11.Ықылас пен бейімділікті қалыптастыру.

5.12.Адамның еңбек арқылы дамып, қалыптасуы.

5.13. Кәсіптік әрекеттегі стресстер мен дау-дамайлар

5.14. Психологиялық кәсіпке кіріспе.

5.15. Еңбек іс-әрекет мотивациясы.

5.16. Кәсіби өзін-өзі анықтау.

5.17. Кәсіби таңдау мен кәсіби кеңес беру.

5.18. Еңбек қауіпсіздігінің психологиялық сұрақтары.

6. Пән бойынша оқу-әдістемелік картасы:

Кесте -3


Тақырыптар

Көрнекіліктер, ТСО, плакаттар, лабораториялық стенд

Өздік оқуға арналған сұрақтар

Бақылау формасы

Дәрістер


Лаб

Практикалық (семинар) сабақтар

1


2

3

4

5

6

Еңбек психологиясы пәні, негізгі мәселелеоі
Еңбек псих пәні, міндетері. Зерттеуобъектісі Ғылыми-зерттеу әдістері. Отандық және шетелдік еңбек психологиясына шолу

Оқулықтар

Объективті және субъективті әдістері. Герменевтикалық әдіс. Эргономика.

Жазбаша, конспект

Еңбек психологиясының әдіснамалық және теориялық негізі
Еңбек психологиясына сипаттама. Еңбек психологиясының негізгі әдістері: эмпирикалық танымдық,диагностикалау,өңдеу.

Сызба

Еңбек психологиясының тарихи Тейлор жүйесі. Тейлоризс. М.Вебердің бюрократиялық концепциясы. А.Файолдық әкімшілік концепциясы.

Жазбаша, конспект

Еңбектің психологиялық белгілері
Эргатикалық функцияның негігі түрлері. Еңбек обьектісі және негізгі түрлері Еңбектің обьективті және субьективті жағдайлары

Плакат

Еңбек туралы халықтық, философиялық көзқарастар. Еңбек пен мамандықтың психологиялық түсінігі. Еңбек және еңбек мотивациясы.

Жазбаша, конспект

Еңбек субьектісі және оның құрылымы
.Еңбек субьектісінің сыртқы құрылымы Еңбек субьектісінің ішкі құрылымы: мотивациялық, когнитивті, эмоционалды-ерікті көрсеткіштері

слайдылар

Еңбектің психологиялық белгілері. Еңбек постысының негізгі құраушылары.

Жазбаша, конспект

Еңбек субьектісінің ішкі құрылымы
Кәсіби іс-әрекеттегі басқарушы және коммуникативті процестер Қабілет және интеллект.Адамның еңбек әрекеті.

әдістемелік құралдар

Профессиограманы өңдейдің жалпы схемасы. Кәсіптік іс-әрекетті суреттеу схемасы.

Жазбаша, конспект

Еңбектің психологиялық басқарушылары
Еңбектің психологиялық басқарушылары. Кәсіпкердің өзіндік сана-сезімі. Еңбек әрекетіндегі тұлғаның кәсіби қалыптасуы

Сызба

Жұмысшының жеке қасиеттері және жұмыстың индивидуалдылығы кәсіптік бағдар салалары. Кәсіптік ағарту; ақыл-кеңес

Жазбаша, конспект

Еңбек субьектісінің кәсіби даму кезеңдері
Еңбек субъектісі және оның құрлымы. Еңбек субъектісінің кәсіпке дейінгі дамуы. Д. Эльконин, Эриксон, Е.А. Климов. Кәсіптік бағдар жұмысын бассқарудың мақсаттары мен міндеттері.

плакат

Еңбек субъектісінің кәсіпке дейінгі дамуы. Д. Эльконин, Эриксон, Е.А. Климов. Кәсіптік бағдар жұмысын бассқарудың мақсаттары мен міндеттері.

Жазбаша, конспект

Психологиялық кәсіпке кіріспе
Кәсіп, мамандық, іскерлік, лауазым түсініктері Еңбек постысының құрылымы. Еңбектің заттық және әлеуметтік жағдайлары

сызба

Кәсіптік бағдар жұмысын ұйымдастырудың психологиялық негізі.

Жазбаша, конспект

Кәсіпті психологиялық топтастыру
Кәсіпті топтастыруды құрастырудың психологиялық белгілері. Кәсіптің көп белгілі және көп деңгейлі психологиялық топтастырылуы

плакат

Кәсіптік бағдар беру сабақтарының жүйесі. Профессиографиялық экскурсияларды ұйымдастыру.

Жазбаша, конспект

Профессиографиялық зерттеулерді ұйымдастыру мен жүргізу.
Профессиография туралы түсінік. Кәсіптік бағдар беру сабақтарының жүйесі. Профессиографиялық экскурсияларды ұйымдастыру

әдістемелер

Ынта-ықылас пен бейімділікті қалыптастыру шаралары. Кәсіптік дағдылар мен олардың маңызы.

Жазбаша, конспект

Кәсіби бағдар және кеңес берудің психологиялық негіздері
Кәсіби бағдар кешенді әлеуметтік мәселе. Кәсіби бағдар формасы. Кәсіби кеңес беру әдістері. Кәсіби таңдау және кадрларды іріктеу

Плакат

Қабілетті қалыптастыру жолдары. Еңбек қабілеті адам өмірінің сапалық негізі.

Жазбаша, конспект

Өндірістік оқыту кәсіби дайындық мәселесі.
Өндірістік оқыту аймағындағы еңбек психологиясының міндеттері.Аналитикалық әдістер мен іріктеу.Оқыту мен іскерлікті жоғарлату

Оқулықтар

Адам санасының қалыптасуындағы еңбектің маңызы. Еңбек жетекші әрекет.

Жазбаша, конспект

Кәсіби қабілеттерді жоғарлатудың психологиялық аспектілері
Өнімділік, қабілеттілік түсініктерінің анықтамасы. Өнімділік көрсеткіштері. Адам ағзасындағы жұмысқа қабілеттерінің өзгеруі

әдістемелік құралдар

Еңбекті ғылыми тұрғыда ұйымдастыру

Жазбаша, конспект

Еңбек іс-әрекеті кезіндегі адамның психикалық күйі
Еңбек іс-әрекетіндегі адамның функциональды күйі. Психикалық қажу күйі.Психикалық қажу мен басқа күйлерді өлшеу әдістері. Іс-әрекеттің экстремальды жағдайлары және стресс күйі.

сызба


Стресс жағдайлардың психологиялық негізі. Кәсіптік білім туралы туралы түсінік.

Жазбаша, конспект

Еңбек қауіпсіздігінің психологиялық сұрақтары
Травматизмге байланысты Марбе теориясы. Жүйке жүйесі сапасы және травматизм.Травматизмді анықтайтын психофизиологиялық факторлар

оқулықтар


Кәсіптік білімнің психологиялық негізі.

Жазбаша, конспект


7 ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТТЕРМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ КАРТАСЫ
Кесте 4

№ р/с

Оқулықтар, оқу-әдістемелік құралдар атауы

Саны


Студенттер саны

Қамтамасыз ету пайызы1

Дмитриева М.А., Крылов А.А., Нафтульева А.Н. Психология труда и инженерная психология. Л:ЛГУ, 2009,224с.

Иванова Е.М. Основы психологического изучения профессиональной деятельности. М.:МГУ, 2007.

Климов Е.А. Введение в психологию труда.: МГУ, 2008


1

8

12,5 %

2

Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения. Ростов-на-Дону: Феникс.,2006

2

8

25 %

3

Түрікпенұлы Ж. Кәсіптік бағдар.Алматы.: Санат, 2009

3

8

38 %

4

Толочек В.А. Современная психология труда 2-е издание-СПб.: Питер, 2010.-432 с.

2

8

25 %


8.Әдебиеттер

8.1.Негізгі әдебиеттер

8.1.1. Дмитриева М.А., Крылов А.А., Нафтульева А.Н. Психология труда и инженерная психология. Л:ЛГУ, 2009,224с.

8.1.2. Иванова Е.М. Основы психологического изучения профессиональной деятельности. М.:МГУ, 2007.

8.1.3. Климов Е.А. Введение в психологию труда.: МГУ, 2008

8.1.4. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения. Ростов-на-Дону: Феникс.,2006

8.1.5. Котелова Ю.З. Очерки по психологии труда. М.: МГУ, 2006

8.1.6. Психология труда. Пер.со слвац.//Общ. ред.К.К, Платонова. М.: Профиздат.2009

8.1.7. Столяренко Л.Д. Основы психологии. Ростов-на-Дону: Феникс.,2006

8.1.8. Түрікпенұлы Ж. Кәсіптік бағдар.Алматы.: Санат, 2009

8.1.9. Мажитов Л. Студенттердің кәсіби ынтасын қалыптастыру. Алматы: Республикалық баспа кабинеті., 2004

8.1.10. Демин В. Профессинальная компетенция специалиста: Понятия и виды// Стандарта и мониторинга в образовании.№4,2000

8.1.11.Толочек В.А. Современная психология труда 2-е издание-СПб.: Питер, 2010.-432 с.

8.1.12. Деркач А.А. Акмеология: Личностное и профессиональное развитие человека. Кн. 2.-М.: РАГС, 2010.
8.2.Қосымша әдебиеттер

8.2.1. Асеев В.Г. Преодоление монотонности труда в промышленности. М.: Экономика, 2004.

8.2.2. Гуревич К.М. Профессиональная пригодность и основные свойства нервной системы челоека.М.: Наука, 2000

8.2.3. Зинченко В.П., Мунипов В.М. Основы Эргономики. М.:МГУ,2009

8.2.4. Климов Е.А. Индивидульный стиль деятельности в зависимости от типологических свойств нервной системы. Казань: Каз.унв.,2000

8.2.5. Котик М.А. Психология безопасности. Таллин, 2001

8.2.6. Пряжников Н.С. Психологический смысл труда. М.: Институт практ.психологии; Воронеж: НПО «МОДЭК», 2007

8.2.7. Решетова З.А. Психологические основы профессионального обучения. М.: МГУ, 2005

8.2.8. Стрелков Ю.К. Инженерная и профессиональная психология. М., 2001

8.2.9. Венчер Л.А. Педагогика способностей. М.,2003
Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
umkd -> «Кәсіптік қазақ тілі» ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> «Кәсіптік қазақ тілі» ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Саясаттанумамандығына арналған «КӘсіби қазақ тілі» пәнінің
umkd -> ПӘннің ОҚу бағдарламасы (силлабус)
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі семей қаласының ШӘКӘрім атындағы мемлекеттік
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі семей қаласының ШӘКӘрім атындағы мемлекеттік
umkd -> Доцент Ж. Ш.Әбіш Іскерлік әлемі. Экономикалық терминология негіздері. Сөздің дәлдігі. Тақырыптың тірек сөздері
umkd -> Анкета көмегімен жаппай мәлімет жинау әдісі
umkd -> «ветеринариялық санитариядағЫ Ғылыми зерттеу негіздері»


Достарыңызбен бөлісу:
©melimde.com 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
тоқсан бойынша
рсетілетін қызмет
бағалауға арналған
Сабақ жоспары
Жалпы ережелер
Қазақстан республикасы
қызмет стандарты
бекіту туралы
жиынтық бағалауға
жиынтық бағалаудың
республикасы білім
тоқсанға арналған
бағалау тапсырмалары
Қазақстан республикасының
арналған тапсырмалар
Реферат тақырыбы
білім беретін
арналған жиынтық
бағдарламасына сәйкес
Әдістемелік кешені
болып табылады
мерзімді жоспар
бағалаудың тапсырмалары
туралы хабарландыру
Қазақстан тарихы
сәйкес оқыту
пәнінен тоқсанға
арналған әдістемелік
республикасының білім
Қазақ әдебиеті
оқыту мақсаттары
Мектепке дейінгі
нтізбелік тақырыптық
қазақ тілінде
Жұмыс бағдарламасы
жалпы білім
оқыту әдістемесі
білім берудің
Республикасы білім
әдістемелік ұсыныстар
Инклюзивті білім
пәнінен тоқсан
туралы анықтама
тақырыптық жоспар
Қысқа мерзімді