Дұрыс: шағым келіп түскен күннен бастап 20 жұмыс күнбет11/11
Дата01.01.2023
өлшемі122.85 Kb.
#405307
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Байланысты:
гост тест
7 сынып алгебра 2 ток, 7 сынып алгебра 2 ток, 1с өзін-өзі қмж (2), мұғалімнің кәсіби бағдары 170 тест (1), Äåôåêòîëîãèÿ í?ñ?à-1 Èíêëþçèÿ ñèïàòòàìàñûê³ð³êò³ð³ëãåí î?ûòó, SRS-2Culture Sembek Asell, инклюзив матем
дұрыс:пайдаланушыларға орталық және (немесе) жергiлiктi атқарушы органдардың бәсекелес ортаға берiлген функцияларын жүзеге асыру тәртiбi туралы толық және анық ақпарат беруге

104.
Әкімшілік істер бойынша сот актілері Қазақстан Республикасының Жоғарғы Сотында қаралуға жатады 105 бап: • дұрыс:кассациялық тәртіппен

105.
Әкiмшiлiк рәсiмге қатысушы және әкімшілік іске қатысатын өзге де адам тыңдау хаттамасына өз ескертулерін беруге құқылы 74бап: • дұрыс:танысқаннан кейін 3 жұмыс күні ішінде

106.
Осы Кодексте көзделген мемлекеттік органдардың ішкі әкiмшiлiк рәсiмдері, төмен тұрған мемлекеттiк органдар мен лауазымды адамдардың жоғары тұрғандарға бағынуы жағдайларында жүзеге асырылады 36 бап: • дұрыс:мемлекеттік сайлау органдарын қоспағанда

107.
Әкімшілік істі оңайлатылған әкімшілік рәсімде қарау қорытындылары бойынша шешімдердің бірі шығарылады/89бап: • дұрыс:назарға алу

108.
Мемлекеттік органның өз құзыреті шегінде қызметті жүзеге асыруы 41 бап: • дұрыс:мемлекеттік органның функцияла

 • 109.

Орталық атқарушы органдардың құрылымында функцияларды стратегиялық, реттеу, іске асыру және бақылау функциялары деп бөлуді айқындайды:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:Қазақстан Республикасының Үкіметі

110.
Орталық атқарушы органдардың функциялары Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасында белгіленген мемлекеттік тапсырманы әзірлеу және орындау тәртібіне сәйкес не арқылы бәсекелес ортаға беріледі 49 бап:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:мемлекеттік тапсырма

111.
Бірінші сатыдағы соттың ұйғарымына жекеше шағым, прокурордың өтінішхаты беріледі:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:ұйғарым түпкілікті нысанда дайындалған күннен бастап он жұмыс күні ішінде

112.
Сот актілеріне кассациялық шағымдарды, өтінішхаттар мен наразылықтарды кімнің әкімшілік істер жөніндегі сот алқасы қарайды? 169 бап:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының

113.
Материалдардың, объектілердің, құжаттар мен мәліметтердің төлнұсқалығына күмән болған кезде , олардың төлнұсқалығын өзі дербес тексеруге міндетті/15 бап:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:лауазымды адам

114.
Әкімшілік акт қолданысын тоқтатады 83 бап:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:әкімшілік актіде көзделген оқиғалар басталған, оның талаптары орындалған, әкімшілік актінің күші жойылған немесе қолданылу мерзімі өткен кезден бастап

115.
Заңсыз әкімшілік актінің 85 бап:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:толық немесе бір бөлігінде күші жойылуы мүмкін

116.
Құқықтар басымдығының қағидаты – 12 бап:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:Қазақстан Республикасының әкімшілік рәсімдер туралы заңнамасындағы барлық күмәндар, қайшылықтар мен көмескіліктер әкімшілік рәсімге қатысушының пайдасына түсіндіріледі.

117.
Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайларда, жария-құқықтық қатынастардан туындайтын әкімшілік істер бойынша өз құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін жеке өздері қорғауға құқығы бар 27 бап:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:

118.
Жазбаша (қағаз және (немесе) электрондық нысандағы) өтінішхаттарды, қарсылықтарды, түсіндірмелерді және оларға байланысты құжаттарды ұсыну үшін/141 бап:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:судья тараптарға қажетті мерзімдерді белгілейді

119.
Жолданымды қарау –:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:әкімшілік органның, лауазымды адамның өз құзыреті шегінде Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешім қабылдауы

120.
Мемлекеттік органның мәртебесі мен өкілеттіктері айқындалады 40 бап:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:мемлекеттік орган туралы ережеде

121.
Қате жазуларды және (немесе) арифметикалық қателерді түзетулер туралы өтінішхатты қарау жүзеге асырылады:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:арыз келіп түскен күннен бастап 3 жұмыс күні ішінде

122.
Іс іс жүргізуге қабылданады 137 бап:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:талап қоюды беру арқылы

123.
Орталық және (немесе) жергілікті атқарушы органдардың функцияларын бәсекелес ортаға берудің негізгі қағидаттары ? 47 бап:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:азаматтар, бизнес-қоғамдастық және мемлекет мүдделерінің теңгерімін сақтау

124.
Орталық және (немесе) жергілікті атқарушы органдардың бәсекелес ортаға берілген функцияларының жүзеге асырылуына тәуелсіз бағалауды алу үшін Комиссияның ұсыныстары негізінде Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен тартылады:

125.
Әкімшілік рәсімді жүзеге асыру кезінде әкімшілік рәсімге қатысушы ұсынған материалдар, объектілер, құжаттар мен мәліметтер әкімшілік орган, лауазымды адам теріс деп белгілемейінше, қандай деп есептеледі?:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:анық

126.
Лауазымды адамға мәлімделген қарсылық білдіруге (өздігінен бас тартуға) рұқсат беріледі:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:ол мәлімделген күннен бастап 3 жұмыс күні ішінде

127.
Кассациялық сатыдағы сот қаулыларын қайта қарау жөніндегі әкімшілік істерді қарауды Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты Төрағасының немесе оның тапсырмасы бойынша судьялардың біреуінің төрағалық етуімен судьялардың тақ сандағы () алқалы құрамы жүргізеді 24бап:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:кемінде жеті судья

128.
Әкімшілік рәсім әкімшілік органның, лауазымды адамның шешімімен тоқтатылады, бұл туралы әкімшілік рәсімге қатысушыға хабарланады 70 бап:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:шешім қабылданған күннен бастап 3 жұмыс күні ішінде

129.
Осы Кодексте белгіленген әкімшілік рәсімдердің тәртібі қандай заңнамамен реттелетін қатынастарға қолданылмайды?:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:Қазақстан Республикасының сыртқы барлау туралы заңнамасы

130.
Сот актісін қабылдау үшін дауыс берген судьялардың көпшілігінің пікірімен келіспейтін немесе қабылданған сот актісі үшін дауыс берген, бірақ қабылданған сот актісінің қандай да бір басқа мәселесі бойынша немесе уәждемесі бойынша дауыс берген кезде азшылықта қалған судья қол қоюға міндетті 25 бап:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:сот актісіне

131.
Жергілікті атқарушы органдар:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:мемлекеттік басқару жүйесін дамыту саласындағы уәкілетті органға жергiлiктi атқарушы органдардың функцияларын бәсекелес ортаға беру мәселелері жөнінде ұсыныстар енгізеді

132.
Әкімшілік рәсімді козғау үшін негіз болып табылады:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:жолданым

133.
Мемлекеттік органның функцияларына жатпайды/41бап:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:стратегиялық

134.
Маман міндетті:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:сот отырысы кезінде тәртіп сақтауға

135.
Осы Кодексте белгіленген әкімшілік рәсімдердің тәртібі қандай заңнамамен реттелетін қатынастарға қолданылмайды? 3 бап:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:Жоғары Сот Кеңесі туралы Қазақстан Республикасының заңнамасы

136.
Шағымдарды прокуратура органдарының қарауы қандай заңнамамен белгіленген негіздерде және шектерде жүзеге асырылады? 91 бап:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:"Прокуратура туралы" Қазақстан Республикасының Заңында

137.
Орталық және (немесе) жергілікті атқарушы органдардың функцияларын неге сәйкес аутсорсинг арқылы жүзеге асыру үшін олар бәсекелес ортаға беріледі? 48 бап:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасына

138.
мемлекеттік функциялардың іске асырылуын нормативтік құқықтық қамтамасыз ету, нормативтік құқықтық актілерді тіркеу және олардың орындалуына талдау жүргізу, мемлекеттік органдардың қызметін үйлестіру, мемлекеттік активтерді басқару жөніндегі функциялар:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:реттеу функциялары

139.
Ішкі бақылау ненің орындалуын бақылау болып бөлінеді? 38бап:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:жеке қолданылатын құқықтық актілердің

140.
Талап қою Қазақстан Республикасының алқабилер туралы заңнамасына сәйкес азаматтарды алқабилерге кандидаттардың алдын ала тізімдерімен таныстыру мерзімі аяқталған кезден бастап қандай мерзімде сотқа берілуі мүмкін? 165 бап:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:7 жұмыс күні ішінде

141.
Сот әкімшілік процеске қатысушылар дәлелдерінің әрқайсысымен неліктен келіспейтіндігінің негіздемесі көрсетіледі:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:сот шешімінің уәждеу бөлігінде

142.
Мемлекеттiк органға немесе тiкелей осы органның басшылығына арналған қызметтік құжаттар тіркеледі 44 бап:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:iс қағаздарын жүргiзу қызметi

143.
Соттың заңды күшіне енбеген шешімдері мен ұйғарымдарына әкімшілік процеске қатысушылар кассациялық шағым беру арқылы кассациялық тәртіппен шағым жасай алады 169 бап:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:апелляциялық сатының түпкілікті нысандағы сот актісі табыс етілген күннен бастап бір ай ішінде

144.
Прокурор әкімшілік іс бойынша қорытынды бермейді 31 бап:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:егер әкімшілік іс оның талап қоюы негізінде қозғалған болса

145.
Шешiмдерi мемлекеттiк органдар, мүшелерiнiң көпшiлiк даусымен қабылданатын органдар қабылдайтын шешiмдердiң заңдылығы үшiн жауаптылық, шешiмдi қабылдаған кезде қарсы дауыс бергендердi қоспағанда, алқалы органның дауыс беруге қатысқан барлық мүшелерiне жүктеледi 43 бап:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:алқалы

146.
Егер талап қоюшы прокурор мәлімдеген талапты қолдамаса:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:егер мүдделі тұлғалардың құқықтары, бостандықтары мен заңды мүдделері қозғалмайтын болса, сот талап қоюды қайтарады

147.
Жеке және заңды тұлғалар, оның ішінде мемлекеттік мекемелер қызметінің нормативтік құқықтық актілерде белгіленген талаптарға, ал Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайларда, Қазақстан Республикасының заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің жарлықтарында және Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулыларында белгіленген талаптарға сәйкестігі тұрғысынан тексеру және байқау жөніндегі функциялар:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:бақылау функциялары

148.
Әкімшілік органның, лауазымды адамның жолданымда көрсетілген сол нысана туралы және сол негіздер бойынша әкімшілік рәсімге қатысушыға қатысты әкімшілік іс бойынша шешімі бар болса әкімшілік рәсім жатады 70 бап:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:тоқтатылуға

149.
Ішкі бақылау ненің орындалуын бақылау болып бөлінеді? 38 бап:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:Қазақстан Республикасы Президентінің тапсырмаларының

150.
Мемлекеттiк органдарда лауазымды адамдар жүзеге асыратын, уәкiлеттi лауазымды адамдардың жеке қолданылатын құқықтық актiлерге жеке-дара қол қоюынан, қарамағындағы қызметкерлерге нұсқаулар мен тапсырмалар беруiнен, мемлекеттiк функцияларды жүзеге асыру жөнiнде өзге де ұйымдық-өкiмдiк шараларды жеке-дара қабылдауынан тұратын қызмет:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:жеке-дара өкiмдiк қызмет

151.
Кәсіпкерлік немесе кәсіптік қызмет саласындағы өзін-өзі реттейтін ұйымдардың әзірлігі расталғаннан кейін орталық және (немесе) жергілікті атқарушы органдардың функцияларын неге негізделген өзін-өзі реттейтін ұйымдарға беру қамтамасыз етіледі:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:міндетті мүшелікке

152.
Апелляциялық, кассациялық сатылардағы соттар сот актілерін қандай нысанында қабылдайды? 18 бап:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:қаулылар және ұйғарымдар

153.
Тараптардың татуласуына жол беріледі 120 бап:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:жауапкердің әкімшілік қалауы болған кезде

154.
Жауапкер – 4бап:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:сотта талап қою берілген әкімшілік орган немесе лауазымды адам

155.
Әкімшілік іске мүдделі емес, әкімшілік сот ісін жүргізу жүзеге асырылатын тілді білетін, бір тілден екінші тілге аудару үшін қажетті білімі бар адам не саңыраумен, мылқаумен, керең-мылқаумен қарым-қатынас жасау техникасын еркін білетін адам 35 бап:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:аудармашы

156.
Сот күрделі емес мәселелер бойынша сот отырысы залынан шықпастан ұйғарым шығарады, ол енгізіледі? 118 бап:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:хаттамаға

157.
Әкімшілік және әкімшілік-процестік құқығының құрамдас бөлігі 1 бап:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының нормативтік қаулылары

158.
Судья ауыруына, демалыста болуына, оқуда болуына, қызметтік іссапарда жүруіне байланысты ұзақ уақыт болмаған жағдайда не болады:

159.
Мемлекеттік органның функцияларына жатпайды 41 бап:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:іске асыру функциялары

160.
Мемлекеттік орган туралы ережені әзірлеу және бекіту жөніндегі нұсқаулықты бекітеді 40 бап:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:Қазақстан Республикасының Үкіметі

161.
Сот актілерін қаулылар және ұйғарымдар нысанында қабылдайды:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:апелляциялық сатыдағы сот

162.
Осы Кодексте көзделген процестік мәжбүрлеу шараларын қолдануға алып келеді 18 бап:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:Сот актілерін орындамау

163.
Сот шығыстарын бөлу жөніндегі мәселелер ненің қағидалары бойынша қаралады?:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:Қазақстан Республикасы Азаматтық процестік кодексінің

164.
Бірінші сатыдағы соттың қағидалары бойынша Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясының шешімдері мен әрекеттеріне (әрекетсіздігіне), Орталық референдум комиссиясының шешімдері мен әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) дау айту туралы әкімшілік істерді қарайды 105 бап:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:Қазақстан Республикасының Жоғарғы Соты

165.
Әкімшілік процеске қатысушыға жатпайды /26 бап:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:ішкі істер органдарының қызметкер

166.
Мемлекеттік орган туралы үлгілік ережені Қазақстан Республикасының Үкіметі кіммен келісу бойынша бекітеді? 40 бап:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі

167.
Жеке-дара өкімдік қызмет арқылы сеніп тапсырылған органға басшылықты жүзеге асырады және қабылданатын шешімдердің заңдылығына дербес жауаптылықта болады:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:мемлекеттік органның басшысы

168.
Осы бөліктің күші неге сәйкес жүргізілетін, Қазақстан Республикасының Үкіметі ішкі бақылау бойынша уәкілеттік берген орган жүзеге асыратын ішкі бақылауға қолданылмайды? 38 бап:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:Қазақстан Республикасының Бюджет кодексіне

169.
Егер әкімшілік істі осы сотта қарау кезінде оның іс жүргізуге соттылық қағидалары бұзыла отырып қабылданғаны анықталса /108 бап:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:сот әкімшілік істі басқа соттың қарауына береді

170.
Әкімшілік процеске қатысатын адам өзіне жасалған ескерту жарияланғаннан кейін сот отырысының залында тәртіп бұзған жағдайда, төрағалық етуші құқылы:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:оны әкімшілік істі қараудың барлық кезеңінде немесе оның бір бөлігінде шығарып жіберуге

171.
Осы Кодекс қолданысқа енгізілді 175 бап:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:2021 жылғы 1 шілдеден бастап

172.
Қазақстан Республикасының Үкіметі 55 бап:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:орталық және (немесе) жергілікті атқарушы органдардың функцияларын бәсекелес ортаға беру жөніндегі мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттарын әзірлейді

173.
Әкімшілік сотта әкімшілік іс ненің негізінде қозғалады?:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:талап қою

174.
Әкімшілік істер бойынша сот талқылауы соттарда, осы Кодекстің 23-тарауындағы тәртіппен қаралған әкімшілік істер бойынша іс жүргізуді қоспағанда, жүргізіледі 110 бап:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:ауызша

175.
Шағымды лауазымды адам қарайды:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:жеке-дара не алқалы құрамда

176.
Сотты дәлелдемелерді зерттеу міндетінен босатады 142 бап:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:жауапкердің талап қоюды тануы

177.
Әкімшілік органға, лауазымды адамға немесе сотқа жүгіну құқығынан бас тарту 9 бап:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:жарамсыз

178.
Сот орындаушысының атқарушылық құжаттарды орындау жөніндегі әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) талап қою әрекет жасалған (әрекет жасаудан бас тартылған) күннен бастап немесе сот орындаушысының әрекет жасау уақыты мен орны туралы хабарланбаған өндіріп алушыға немесе борышкерге ол туралы белгілі болған күннен бастап ... сотқа беріледі 136 бап:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:он жұмыс күні ішінде

179.
Әртүрлі облыстарда, республикалық маңызы бар қалаларда және астанада орналасқан бірінші сатыдағы соттар арасындағы дауды тиісті облыстық немесе оған теңестірілген соттың ұсынуы бойынша шешеді 109 бап:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:Қазақстан Республикасының Жоғарғы Соты

180.
Соттың шешімі тұрады 152 бап:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:кіріспе, сипаттау, уәждеу және қарар бөліктерінен

181.
Міндетті мүшелікке (қатысуға) негізделген өзін-өзі реттеу мақсаттарына қол жеткізілмеген жағдайда, рұқсат беру немесе хабарлама жасау тәртібі неге сәйкес жойылуға тиіс? 54 бап:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне

182.
Қысқаша шешім тұрады 153 бап:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:

183.
Дауды (жанжалды) медиативті келісім жасасу арқылы реттеу туралы өтінішхатпен бір мезгілде тараптар аталған келісімді ұсынуға тиіс 121 бап:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:Кассациялық сатыдағы сотта

184.
Процестік мәжбүрлеу шараларына жатпайды 123 бап:

185.
Маман құқылы емес:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:зерттеу материалдарын өз бетінше жинауға

186.
Талап қоюшының құқығы бар:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:өтінішхаттарды және қарсылық білдірулерді мәлімдеуге

187.
Өзінің құқықтарын, бостандықтарын немесе заңды мүдделерін әкімшілік акт, әкімшілік әрекет (әрекетсіздік) қозғаған немесе қозғауы мүмкін тұлға кім болып танылады? 23 бап:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:мүдделі тұлға

188.
Сот жауапкерге, ол қайта келмеген жағдайда қолдануға құқылы 112 бап:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:ақшалай өндіріп алуды

189.
Кассациялық сатыдағы сотта әкімшілік іс ақылға қонымды, қандай мерзімдерде қаралады және шешіледі? 169 бап:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:ол сотқа келіп түскен күннен бастап алты айдан аспайтын

190.
Соттың шешімі заңды күшіне енгеннен кейін оны сот орындау үшін жауапкерге жібереді? 171 бап:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:3 жұмыс күні ішінде

191.
Әкімшілік орган, лауазымды адам 20 бап:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:әкімшілік актіні осы Кодексте белгіленген тәртіппен әкімшілік рәсімге қатысушының не олардың өкілдерінің назарына жеткізеді

192.
Жазбаша нысанда не электрондық құжат нысанында берілген жолданымда, хаттамада көрсетілуге міндетті емес ? 63 бап:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:байланыс телефон нөмірі

193.
Отырыстарды өткiзу тәртiбi айқындалады:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:алқалы мемлекеттiк органдардың регламенттерiнде

194.
Күшіне енген жеке қолданылатын құқықтық актінің не Қазақстан Республикасының Президентінің, Қазақстан Республикасы Үкіметінің және мемлекеттік органның басшы лауазымды адамдарының қызметтік сипаттағы өзге де құжаттардан туындайтын тапсырмаларының орындалуын бақылауды жүзеге асыруға уәкілеттік берілген лауазымды адам не мемлекеттік органның тиісті құрылымдық бөлімшесі қажет болған кезде әзірлейді:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:бақылау жөніндегі іс-шараларды

195.
Прокурордың апелляциялық өтінішхаты осы Кодекстің 31-бабында көзделген әкімшілік істер бойынша түпкілікті нысанда шешім шығарылған күннен бастап ... берілуі мүмкін 168 бап:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:екі ай ішінде

196.
Мемлекеттік органдар өз қызметін неге сәйкес жүзеге асырады?/39 бап:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:стратегиялық және операциялық жоспарларға

197.
Сот сот сараптамасын тағайындайды:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:әкімшілік процеске қатысушылардың өтінішхаты бойынша немесе өз бастамасы бойынша

198.
Құжаттардың мемлекеттiк органдарда қаралу мерзiмi, егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше белгiленбесе 44 бап:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:бiр айдан аспауға тиiс

199.
Әкімшілік акт жазбаша нысанда ғана қабылданады 78 бап:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:егер әкімшілік рәсім жолданымның негізінде қозғалған болса

200.
Судьяны немесе бірнеше судьяны ауыстыру судьяның өкілеттіктері қайда көзделген негіздер бойынша тоқтатылған немесе тоқтатыла тұрған жағдайда мүмкін болады? 111 бап:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:"Қазақстан Республикасының сот жүйесі мен судьяларының мәртебесі туралы" Қазақстан Республикасының Конституциялық заңында

201.
Сот жеке процестік әрекетті жасау немесе процестік мәселені шешу үшін тағайындауы мүмкін 149 бап:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:ауызша сот отырысын

202.
Ақшалай өндіріп алупроцестік мәжбүрлеу шараларын қолдану туралы шығарады 124 бап:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:ұйғарым

203.
Ауызша нысанда қабылданған әкімшілік акт әкімшілік рәсімге қатысушының назарына жеткізіледі:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:ауызша хабарлау арқылы

204.
Әкімшілік рәсімге қатысушы шағымды қарайтын орган шағымды қараусыз қалдыру туралы шешім қабылдаған күннен бастап қандай мерзім ішінде хабарландырылады?:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:үш жұмыс күні

205.
Талап қою сотқа беріледі 131 бап:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:жазбаша нысанда не электрондық құжат нысанында

206.
Шағымды қарайтын орган, егер сол адамға қатысты, сол нысана туралы және сол негіздер бойынша шығарылған, заңды күшіне енген сот актісі бар болса:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:шағымды қараусыз қалдырады

207.
Хабарламада (хабархатта) қамтылуға тиіс емес 113:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:хабарламаны (хабархатты) қабылдаған адамның қолы

208.
Әкімшілік іс, әдетте, соттың алқалы құрамын судьялардың біріне медиация жүргізу үшін беріледі? 121 бап:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:Апелляциялық сатыдағы сотта

209.
Бірінші сатыдағы сот әкімшілік істер бойынша сот актілерін қандай нысанында қабылдайды?:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:шешімдер және ұйғарымдар

210.
Материалдардың, объектілердің, құжаттар мен мәліметтердің төлнұсқалығына күмән болған кезде , олардың төлнұсқалығын өзі дербес тексеруге міндетті:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:әкімшілік орган

211.
Заңсыз әкімшілік актінің күші жойылған кезде қабылданады? 84 бап:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:әкімшілік актіні заңсыз деп танудың заңды салдары туралы шешім

212.
Әкімшілік істі басқа сотқа беру немесе әкімшілік істі басқа сотқа беруден бас тарту туралы шығарылады 108 бап:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:соттың ұйғарымы

213.
Хабарлама жіберіле алмайды:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:ауызша

214.
Әкімшілік істі мәні бойынша шешпейтін сот актісі ненің нысанында шығарылады?:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:ұйғарым

215.
Егер әкімшілік процеске қатысушылар ұсынған дәлелдемелер жеткіліксіз болып табылса /130 бап:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:сот оларды өз бастамасы бойынша жинайды

216.
і:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:сұратылып отырған әрекет жасаудан (әрекетсіздік танытудан) бас тарту үшін негіз болып табылған фактілер бөлігінде жауапкер

217.
Куә ретінде жауап алуға жатпайды/32 бап:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:діни қызметші

218.
Сарапшының құқығы бар 33 бап:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:

219.
Кассациялық сатыдағы әкімшілік істер бойынша қаулылар қайта қаралуы мүмкін:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты Төрағасының ұсынуы бойынша, Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының наразылығы бойынша

220.
Сарапшы міндетті:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:сотқа шығыстар сметасын және сот сараптамасын жүргізуге байланысты шеккен шығыстар туралы есепті ұсынуға

221.
Жолданым негізінде қозғалған әкімшілік рәсімнің мерзімі:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:жолданым келіп түскен күннен бастап 15 жұмыс күн

222.
Мемлекеттік органның құқықтары мен міндеттері 41 бап:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:мемлекеттік органның өкілеттіктері

223.
Соттың шешімін, соттың тараптардың татуласу, медиация немесе дауды партисипативтік рәсім тәртібімен реттеу туралы келісімін бекіту туралы ұйғарымын орындамағаны үшін жауапкерге ақшалай өндіріп алуды қолданады:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:50 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде

224.
Жолданымды тіркеу – 4 бап:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:жолданымның мазмұны бойынша қысқаша деректерді есепке алынатын ақпараттық құжатта тіркеп-бекіту және әрбір келіп түскен жолданымға тіркеу нөмірін беру

225.
Жолданымды қарау өкілеттігіне кірмейтін әкімшілік органға, лауазымды адамға келіп түскен жолданым,қандай мерзімде әкімшілік рәсімге қатысушыға бір мезгілде хабардар ете (хабарлай) отырып, уәкілетті әкімшілік органға, лауазымды адамға жолданады? 65 бап:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:келіп түскен күнінен бастап 3 жұмыс күнінен кешіктірілмейтін

226.
Қазақстан Республикасындағы үкіметтік емес ұйымдарға арналған гранттар және сыйлықақылар туралы заңнамасына сәйкес орталық және (немесе) жергілікті атқарушы органдардың функцияларын не арқылы бәсекелес ортаға беру жүзеге асырылады? 50 бап:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс

227.
Әкімшілік істерді сот алқасы төрағасының не оның тапсырмасы бойынша судьялардың біреуінің төрағалық етуімен Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты судьяларының тақ сандағы (кемінде үш судья) алқалы құрамы қарайды 24 бап:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:кассациялық сатыдағы сотта

228.
Қандай тұлға өкiл болуға құқылы емес?:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:әкiмшiлiк рәсімді жүзеге асыратын әкiмшiлiк органның лауазымды адамы немесе қызметкерi

229.
Мемлекеттік басқару жүйесін дамыту саласындағы уәкілетті орган:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:жыл сайынғы негізде Қазақстан Республикасының Үкiметiн орталық және (немесе) жергiлiктi атқарушы органдардың функцияларын бәсекелес ортаға беру жөнінде жүргізіліп жатқан жұмыстың нәтижелерi туралы хабардар етеді

230.
Сарапшы құқылы емес 33 бап:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:зерттеу үшін материалдарды өз бетінше жинауға

231.
Дау айту жөніндегі талап қою бойынша дәлелдеу ауыртпалығын көтереді 129 бап:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:ауыртпалық түсіретін әкімшілік актіні қабылдаған жауапкер

232.
Ақшалай өндіріп алу жеке тұлғаға, лауазымды адамға, заңды тұлғаға не оның өкіліне қандай мөлшерде қолданылады? 127бап:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:10 айлық есептік көрсеткіштен бастап 100 айлық есептік көрсеткішке дейінгі

233.
Түпкілікті нысандағы ұйғарым әзірленуі мүмкін 118 бап:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:оның қарар бөлігі жария етілгеннен кейін бес жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде

234.
Әкімшілік орган, лауазымды адам:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:жолданымдарды қабылдайды және тіркейді, оларды және оларға қоса берілген құжаттарды ресімдеуге жәрдемдеседі, формальды қателерді жоюға және қоса берілетін құжаттарды толықтыруға мүмкіндік береді

235.
Соттың шешімі, егер ол заңның барлық талаптарын сақтай отырып және заңның негізінде шығарылса, қандай болып танылады? 154 бап:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:заңды

236.
Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттар басымдыққа ие 2 бап:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:осы Кодекс алдында

237.
Ауызша немесе өзге нысанда қабылданған әкімшілік акт әкімшілік рәсімге қатысушының өтінішхаты бойынша жазбаша (қағаз және (немесе) электрондық) нысанда ресімделуге тиіс 78 бап:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:осындай өтінішхат мәлімделген күннен бастап 1 жұмыс күні ішінде

238.
Ақшалай өндіріп алу қолданылған кезде сот ұйғарымның орындалуын кейінге қалдыруға немесе қай мерзімге бөліп төлеуді беруге құқылы:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:екі айға дейін

239.
Орталық және (немесе) жергілікті атқарушы органдардың функцияларын Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасына сәйкес не арқылы жүзеге асыру үшін олар бәсекелес ортаға беріледі, 48 бап:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:аутсорсинг

240.
Әкімшілік акт орындалуға тиіс 86 бап:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:егер Қазақстан Республикасының заңдарында немесе әкімшілік актіде өзгеше белгіленбесе, 5 жұмыс күні ішінде

241.
Дауыс беру күніне дейін бес күнге жетпейтін мерзімде, дауыс беру күні және сайлаудың, республикалық референдумның қорытындылары жарияланғанға дейін келіп түскен талап қою қаралуға тиіс 163 бап:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:дереу

242.
Сот талқылауының мерзімін ұзарту туралы ұйғарым кімнің өтінішхаты бойынша шағым жасауға, қайта қарауға жатпайды? 146 бап:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:прокурордың

243.
Әкімшілік акт – 4 бап:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:жария-құқықтық қатынастарда әкімшілік орган, лауазымды адам қабылдайтын, белгілі бір тұлғаның немесе жеке-дара айқындалған тұлғалар тобының Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген құқықтары мен міндеттерін іске асыратын шешім

244.
Комиссияның құрамына кіре алмайды 61 бап:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:Қазақстан Республикасы Үкіметінің депутаттары

245.
Әкімшілік сот ісін жүргізуде өкілдік ету қандай қағидалар бойынша жүзеге асырылады? 26 бап:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:Қазақстан Республикасы Азаматтық процестік кодексінің

246.
Әкімшілік орган, лауазымды адам 20 бап:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:әкімшілік рәсімге қатысушыны өткізілетін тыңдаудың орны мен уақыты туралы күні бұрын хабардар етеді

247.
Инвесторлардың талап қоюларын қарайды 102 бап:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:Нұр-Сұлтан қаласының мамандандырылған ауданаралық әкімшілік соты

248.
Алқалы мемлекеттік органдар қызметінің негiзгi нысаны болып табылады/ 43 бап:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:отырыстары

249.
Сот жауапкерді нақты әрекеттер жасауға міндеттейді және оларды орындау үшін мерзім белгілейді? 158 бап:

250.
Дәлелдемелерді зерттеу, дәлелдеу нысанасы мен шектері жазбаша іс жүргізудің сипаты мен осы бапта белгіленген ерекшеліктері ескеріле отырып, ненің нормаларында белгіленеді? 149 бап:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:Қазақстан Республикасы Азаматтық процестік кодексінің

251.
Арыз иесі –:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:әкімшілік рәсімді жүзеге асыру үшін әкімшілік органға, лауазымды адамға жолданым берген адам, сондай-ақ өзіне қатысты әкімшілік акт қабылданатын, әкімшілік әрекет жасалатын (әрекетсіздік танылатын) адам (әкімшілік актінің адресаты)

252.
Бірінші сатыдағы сотта медиация жүргізу үшін әкімшілік іс нені бекітетін басқа судьяға беріледі? 121 бап:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:медиация туралы келісімді

253.
Жобалық басқаруды жүзеге асыру қағидаларын бекітеді:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:Қазақстан Республикасының Үкіметі

254.
Татуласу, медиация немесе дауды партисипативтік рәсім тәртібімен реттеу туралы келісімді бекіту туралы өтінішхатты қарау нәтижелері бойынша сот шығарады:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:осындай келісімді бекіту не одан бас тарту туралы ұйғарым

255.
Жазбаша (қағаз және (немесе) электрондық) нысанда қабылданған әкімшілік актінің негіздемесі талап етілмейді, егер /80 бап:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:әкімшілік орган, лауазымды адам басқа адамдардың құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін қозғамайтын қолайлы әкімшілік актіні қабылдаса

256.
Мемлекеттік басқару жүйесін дамыту саласындағы уәкілетті орган/56 бап:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:орталық және (немесе) жергілікті атқарушы органдар жүргізген нарықтың дайындығын талдауға олардың сараптамалық қорытындыларын дайындайды және береді

257.
Талап қоюшының құқығы бар:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:дәлелдемелер ұсынуға және оларды зерттеуге қатысуға

258.
Әкімшілік органға, лауазымды адамға бір немесе бірнеше тұлға берген жолданым:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:ұжымдық жолданым

259.
Әкімшілік рәсімге қатысушылардың мемлекеттік органдардың басшыларына және олардың орынбасарларына бейнеконференц-байланыс немесе бейнежолданым арқылы жолданым беру тәртібін айқындайды 64 бап:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:ақпараттандыру саласындағы уәкілетті орган

260.
Әкімшілік акт қолданысқа енгізіледі:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:осы Кодекстің 81-бабында белгіленген тәртіппен әкімшілік рәсімге қатысушының назарына жеткізілген кезден бастап

261.
Жолданым мемлекеттік органға, жергілікті өзін-өзі басқару органына, мемлекет жүз пайыз қатысатын заңды тұлғаға берілген жағдайда арыз иесіне күні мен уақыты, жолданымды қабылдаған адамның тегі мен аты-жөні, лауазымы көрсетілген бірегей нөмірі бар не беріледі? 9 бап:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:талон

262.
Жолданым негізінде қозғалған әкімшілік рәсімнің мерзімін әкімшілік орган басшысының немесе оның орынбасарының уәжді шешімімен қандай мерзімге ұзартылуы мүмкін?:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:2 айдан аспайтын

263.
Мемлекеттік орган қызметінің негізгі бағыттары 41 бап:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:мемлекеттік органның міндеттері

264.
Қызметтiк құжаттар бойынша тапсырмалардың орындалу мерзiмдерiн ішкі бақылауды жүзеге асырады:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:мемлекеттік органның іс қағаздарын жүргізу қызметі орындаушы

265.
Шағым беріледі 93 бап:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:жазбаша нысанда

266.
Мемлекеттiк органдар лауазымды адамдарының өздерінің қызметтік өкiлеттiктерiн жүзеге асыруы кезiнде Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен ақпаратты жөнелтуi және алуы дегеніміз /45 бап:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:ақпарат алмасу

267.
Мәліметтерді таратылуы шектелген қызметтік ақпаратқа жатқызу және онымен жұмыс істеу қағидаларын белгілейді 45 бап:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:Қазақстан Республикасының Үкіметі

268.
Әкімшілік рәсімдердің міндеттеріне жатпайды/5бап:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:адамдарды, қоғамды және мемлекетті қылмыстық құқық бұзушылықтардан қорғау

269.
Әкімшілік процеске қатысушыларға істің қаралатын немесе жекелеген процестік әрекеттердің жасалатын уақыты мен орны туралы хабарланады және сотқа шақырылады ? 113 бап:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:хабарламалармен

270.
Өзге нысанда қабылданған әкімшілік акт әкімшілік рәсімге қатысушының назарына жеткізіледі ? 81 бап:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:оны көріп және (немесе) естіп қабылдау үшін қолжетімділігін қамтамасыз ету арқылы

271.
Әкімшілік істі қарау және шешу үшін маңызы бар нақты мән-жайлар туралы қандай да бір мәліметтер белгілі болуы мүмкін адам кім болып табылады? 32 бап:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:куә

272.
Мемлекеттік орган қызметінің нысанасын айқындайтын оның белгіленген өкілеттіктерінің жиынтығы 41 бап:

273.
Қандай органды қоспағанда, әкімшілік орган, лауазымды адам шағымды қарайтын орган деп танылады:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:Қазақстан Республикасының Премьер-Министрін

274.
Жоспарлы құжаттарды, нормативтік құқықтық актілерді орындауға, мемлекеттік органның жоспарлы құжаттарында көзделген мақсаттар мен міндеттерге қол жеткізуге, мемлекеттік қызметтер көрсетуге, оның ішінде рұқсаттарды, сондай-ақ оларға қосымшаларды беруге, ұзартуға, қайта ресімдеуге, жаңартуға және Қазақстан Республикасының заңнамасында рұқсаттарға, сондай-ақ оларға қосымшаларға қатысты көзделген басқа да әрекеттерді жүзеге асыруға бағытталған функциялар:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:іске асыру функциялары

275.
Маманның құқығы бар? 34 бап:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:егер тиiстi арнаулы бiлiмi мен дағдылары болмаса, әкімшілік іс бойынша iс жүргiзуге қатысудан бас тартуға

276.
Не бойынша талап қоюшы қабылдануынан бас тартылған не әкімшілік органның, лауазымды адамның әрекетсіздігі себебінен қабылданбаған қолайлы әкімшілік актінің қабылдануын талап етуі мүмкін?:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:мәжбүрлеу туралы талап қою

277.
Арыз – 4бап:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:әкімшілік рәсімге қатысушының өз құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін немесе басқа тұлғалардың құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін іске асыруға жәрдемдесу туралы өтінішхаты қамтылған жолданым нысандарының бірі

278.
Мониторинг қандай жағдайларды қоспағанда жеке және заңды тұлғалардың орталық және (немесе) жергілікті атқарушы органдардың бәсекелес ортаға берілген функцияларының жүзеге асырылуы мәселелері жөніндегі жолданымдарын талдауға негізделеді?:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:мемлекеттік әлеуметтік тапсырыстың жүзеге асырылуына

279.
Орталық және (немесе) жергілікті атқарушы органдардың функцияларын бәсекелес ортаға берудің негізгі қағидаттары 47 бап:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:орталық және (немесе) жергілікті атқарушы органдардың функцияларын бәсекелес ортаға берудің негізділігі мен тиімділігі

280.
Әкімшілік істерді апелляциялық сатыдағы сотта судьялардың тақ сандағы .... алқалы құрамы қарайды /24 бап:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:кемінде үш

281.
Әкiмшiлiк істерді, оларды есепке алу журналдарын жүргізуді әкімшілік орган ненің негізінде жүзеге асырады? 69 бап:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:Мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдарда құжаттама жасау, құжаттаманы басқару және электрондық құжат айналымы жүйелерін пайдалану қағидаларының

282.
Әкімшілік сот ісін жүргізу кімнің белсенді рөлі негізінде жүзеге асырылады? 16бап:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:соттың

283.
Судья өзінің ерекше пікірін әкімшілік іс бойынша шешім қабылданған күннен бастап қандай мерзімде баяндауға тиіс?:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:он жұмыс күнінен аспайтын

284.
Орталық және (немесе) жергілікті атқарушы органдардың функцияларын бәсекелес ортаға беру не арқылы жүзеге асырылмайды?:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:мемлекеттік арнайы тапсырыс

285.
өзін-өзі басқару органдарының басшылары және олардың орынбасарлары тиісті мемлекеттік органның басшысы бекітетін қабылдау кестесіне сәйкес азаматтарды және заңды тұлғалардың өкілдерін, оның ішінде осы органдардың қызметкерлерін жеке қабылдауды жүргізуге міндетті 90 бап:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:айына кемінде 1 рет

286.
Өз әрекеттерімен процестік құқықтарды жүзеге асыру, оның ішінде әкімшілік іс жүргізуді өкілге тапсыру және әкімшілік сот ісін жүргізуде процестік міндеттерді орындау қабілеттілігі кімге тиесілі? 27 бап:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:заңды тұлғаларға

287.
Шешімнің қарар бөлігінде сот көрсетеді:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:оны орындамаудың құқықтық салдарларының басталғаны туралы

288.
Орталық және (немесе) жергiлiктi атқарушы органдардың функцияларын бәсекелес ортаға беру мәселелері жөніндегі ұсыныстар мен ұсынымдарды әзiрлеу мақсатында қандай консультативтiк-кеңесші орган құрылады?:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:Комиссия

289.
Егер мониторинг нәтижелері бойынша орталық және (немесе) жергілікті атқарушы органдар орталық және (немесе) жергілікті атқарушы органдардың бәсекелес ортаға берілген функциясының сапасыз жүзеге асырылуын анықтаған жағдайда, орталық және (немесе) жергілікті атқарушы органдар неше күнде бұл туралы мемлекеттік басқару жүйесін дамыту саласындағы уәкілетті органды және Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер палатасын хабардар етеді? 54 бап:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:5 жұмыс күні ішінде

290.
Тану туралы талап қою бойынша дәлелдеу ауыртпалығын көтереді /129 бап:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:қандай да бір құқықтық қатынастың болуын немесе болмауын растайтын фактілер бөлігінде талап қоюшы

291.
Жеке қолданылатын құқықтық актіде көзделген іс-шараларды бақылаудан алуды және олардың орындалу мерзімдерін ұзартуды жүзеге асырады 38 бап:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:мемлекеттік органның басшылығы

292.
Кассациялық өтінішхат келтіру құқығы кімге тиесілі :

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:прокурорға

293.
Бiрнеше орындаушыға берiлген тапсырмалардың орындалуын үйлестiредi 46 бап:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:тапсырмада бiрiншi болып көрсетiлген лауазымды адам

294.
Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер палатасы:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:Орталық және (немесе) жергілікті атқарушы органдардың бәсекелес ортаға берілген функцияларының сапасыз жүзеге асырылуы туралы мәселелерді қарауға қатысады

295.
Орталық және (немесе) жергілікті атқарушы органдардың бәсекелес ортаға берілген функцияларының жүзеге асырылуын байқау ненің мақсаты болып табылады?:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:мониторингтің

296.
Әкімшілік актісіне, әкімшілік әрекетіне (әрекетсіздігіне) шағым жасалатын әкімшілік орган, лауазымды адам оны және әкімшілік істі шағымды қарайтын органға жібереді 91 бап:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:шағым келіп түскен күннен бастап 3 жұмыс күнінен кешіктірмей

297.
Осы Кодексте белгіленген әкімшілік рәсімдердің тәртібі қандай заңнамамен реттелетін қатынастарға қолданылмайды? 3 бап:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:Қазақстан Республикасының сайлау және республикалық референдум туралы заңнамасы

298.
Не бойынша талап қоюшы қандай да бір құқықтық қатынастың бар немесе жоқ екенін тануды талап етуі мүмкін? 135 бап:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:тану туралы талап қою

299.
Төрағалық етуші –:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:әкімшілік істі алқалы түрде қарауға басшылық ететін не әкімшілік істі жеке-дара қарайтын судья

300.
Әкімшілік іс – 4 бап:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:әкімшілік рәсімді жүзеге асыру барысы мен нәтижелерін және (немесе) сотта жария-құқықтық даудың қаралуын тіркеп-бекітетін материалдар

301.
Маман құқылы емес:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:сотқа білдірмей, әкімшілік іске қатысушылармен зерттеулер жүргізуге байланысты мәселелер бойынша келіссөздер жүргізуге

302.
Сайлауды, республикалық референдумды дайындау және өткізу кезеңінде, сондай-ақ дауыс беру күнінен бастап бір ай ішінде келіп түскен талап қою қаралуға тиіс:

 • сіздің жауап:жоқ

 • дұрыс:бес күндік мерзімде


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©melimde.com 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
бағдарламасына сәйкес
Сабақтың мақсаты
тоқсан бойынша
сәйкес оқыту
ғылым министрлігі
бағалауға арналған
Реферат тақырыбы
Сабақ жоспары
оқыту мақсаттары
жиынтық бағалауға
арналған тапсырмалар
білім беретін
бағалау тапсырмалары
Қазақстан тарихы
Қазақстан республикасы
жиынтық бағалаудың
мерзімді жоспар
тоқсанға арналған
жалпы білім
нтізбелік тақырыптық
республикасы білім
арналған жиынтық
Зертханалық жұмыс
бекіту туралы
Жалпы ережелер
арналған әдістемелік
болып табылады
Мектепке дейінгі
Қазақстан республикасының
Қысқа мерзімді
Қазақ әдебиеті
оқыту әдістемесі
Инклюзивті білім
білім берудің
рсетілетін қызмет
бағалаудың тапсырмалары
тақырыптық жоспар
атындағы жалпы
пәнінен тоқсанға
пайда болуы
туралы жалпы
әдістемелік ұсыныстар
коммуналдық мемлекеттік
қарым қатынас
пәнінен тоқсан
қызмет стандарты
мемлекеттік мекемесі