Дипломдық жұмыстың мақсаты қазіргі уақыттың ағысымен дамытылып

Loading...


Pdf көрінісі
бет5/5
Дата30.03.2020
өлшемі1.96 Mb.
түріДиплом
1   2   3   4   5

3.1-с

ּ

урет – Басты беті 

 

Сайттың  басты бетінде бірнеше сілтемелер бар. «Үлтел  брондау»  деген  батырма  арқылы  біз    брондау  функционалын 

жүзеге асырамыз. 

«Мәзір»  деген  батырма  арқылы  біз  санат  бойынша  бөлінген  тағамдар 

түрлерін көре аламыз. 

«Жоба жайлы» деген батырма көмегімен біз белгілі бір мейрамхана түралы 

сан-алуан мағлұматтарды көре аламыз. 

«Себет» 

батырмасын 

басқан 

жағыдайда, біз 

таңдалынған 

тағамдарымыздың бағасын біле аламыз, 

Айта кетерлік ерекшеліктердің бірі – бұл сайтта тіркелі функционалы жоқ, 

себе  аналитика  мен  статискаға  сүйенетін  болсақ,  көптеген  адамдар  тіркелу 

кезеңдерін  көрген  жағыдайда  парақшаны  жауып  кетеді,  сол  себептен  мен 

қолданушыларға ыңғайлы болу үшін осындай бірегей ерекшеліктерді енгіздім. 

Веб-сайт қазақ тілінде орындалған. 

Төменде 3.2-суретте «Үстел брондау»  терезесі ұсынылған. 

 


46

 

  

 

3.2-сурет – Үстел брондау терезесі  

Бұл  бетке  қолданушылар  үстелді  брондау  үшін  өтеді.  Бұл  бет  ашылған 

кезде,  қолданушы  қандай  үстелдер  бос  екенін  және  қандай  үстелдер  бос  емес 

екенін көреді. Содан кейін, қолданушы бос үстелді таңдап, тапсырыс тастайды. 

Төменде 3.3-суретте «Мәзір» терезесі ұсынылған. 

  

  

3.3-сурет – Мәзір 

 

 Бұл  парақшада  қолданушылар  тағамдар  тізімімен  танысып,  оның 

салмағын көре алады және ұнаған бірнеше тағамдарды себетке қоса алады. 

Төменде 3.4-суретте «Жоба жайлы» терезесі ұсынылған. 

 


47

 

  

 

3.4-сурет – Жоба жайлы терезесі 

 

Бұл бетте қолданушы, жалпы жоба жайлы, мейрамхана туралы кең түрде неше түрлі ақпарттар ала алады. 

Төменде 3.5-суретте Админ панелі көрсетілген. 

 

 

 3.5-сурет – Галерея терезесі 

 

          Сайт  әкімшілік  бөлімі.  Сайт  әкімшілігі  сайттағы  барлық  мәліметтерді 

жаңартуды жүзеге асырады. Яғни, жаңалықтар енгізу, беттердегі мағлұматтарды 

өзгерту, қосу, өшіру. 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

48

 

 ҚОРЫТЫНДЫ 

 

 Қазіргі  уақытта  барлық  іс-әрекет  интернет  арқылы  шешілетіні 

барлығымызға  еш  күмәнсіз  анық  екені  мәлім.  Ғаламтордың  дамуы  көптеген 

жеңілдіктерді ұсынуда, кез-келген уақытта алыс жақтағы адаммен байланысқа 

шығу, керек мәліметті интернеттен іздеп табу, өлең тыңдау, видео топтамаларды 

көру, интернет арқылы қашықтықта оқу немесе жұмыс істеу, т.б.  

Қазақстанда  осындай  интернет  технологияларды  дамытудың  өзінше  бір 

ерекшелік мақсаттары бар. Айтарлық, құрылған веб-сервисті құрудан бөлек, оны 

бір қалыпта ұстау, жаңартып тұру айрықша орын алады.  

Қазіргі таңда, өз елімізді батыс аймақтағы елдермен салыстыратын болсақ, 

едәуір артта қалып келе жатыр. Бірақ, біз осындай күнделікті халықтың үздіксіз 

мейрамханаларға  баруын  барынша  автоматтандырылған  жүйеге  енгізсек, 

экономикалық  тұрғыдан ілгері қарай сомды қадамдар басар едік, міне осындай 

веб-сервисті құру менің қолымнан келіп тұрғаны сөзсіз жеткілікті екені көрініп 

тұр. 


Бұл  сайтты  қарайпайым  адамзат  қолданса,  барлық  ақпаратты  ешқайда 

шықпай көріп, бос орындарға тапсырыс бере алады. Бұндай сервис адамзаттың 

уақытын қолайлықты үнемдейді. 

Бұл дипломдық жұмыста, қазіргі уақытта барлық алға қойылған талаптар 

жүзеге  асырылды.  Мейрамхана  бизнесіне  арналған  веб-сайт  құрылды.  Жұмыс 

істеу барысында алға қойылған ескерімдер каралды. 

Дипломдық жобада мейрамхана бизнесіне арналған сайтты жасау, бизнесті 

автоматтандыру мақсатындағы жұмыстар толығымен аяқталды.  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

  

 


49

 

 ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

 

 

1  Васильев А.Н. Python на примерах. — СПб.: 

Наука и Техника, 2016. – 40 с. 

2  Прохоренок Н. А., Дронов В. А. Python 3 и PyQt 5. Разработка приложений 

на Python  — СПб.: БХВ-Петербург, 2016. – 82 с. 

3  Мэтиз  Э.  Изучаем  Python.

 

Программирование игр, визуализация данных, веб-приложения. — СПб.: Питер, 2017. – 154 с. 

4  P. Viola and M. Jones, "Rapid object detection using a boosted cascade of simple 

features," Proceedings of the 2001 IEEE Computer Society Conference on Computer 

Vision and Pattern Recognition. CVPR 2001, 2001, pp. I-511-I-518 vol.1. 

5  Собель М. Linux. Администрирование и системное программирование. 2-е 

изд. – СПб.: Питер, 2011. – 115 с. 

6  Майк МакГрат. Программирование на Python. — Москва: Эксмо, 2015. – 

85 с. 


7   R. Lienhart and J. Maydt, "An extended set of Haar-like features for rapid object 

detection," Proceedings. International Conference on Image Processing, 2002, pp. I-

900-I-903 vol.1. 

8  Tom  Aratyn.  Building  Django  2.0  Web  Applications.  ––  Birmingham:  Packt 

Publishing, 2018. – 397 p. 

9   Pythonworld сайты: https://pythonworld.ru/ 

10  Django documentation сайты: https://www.django.documentation.com/ 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 


50

 

  

А қосымшасы 

(міндетті) 

 

«Мейрамхана бизнес кестесінің автоматтандырылған жүйесін әзірлеу» web қосымшасын құруға арналған 

 техникалық тапсырма 

 

 

А.1 Кіріспе  

 

Әдеттегі брондау процедурасын өзгертетін стартаптар санының қарқынды 

өсуі  соңғы  уақыттағы  ең  даулы  технологиялық  үрдіс  болып  табылады.  Келесі 

бағдарлама  -  портье  функциясын  орындайды.  Бағдарлама    мейрамханаларда 

нақты  үстелдерді  броньдамайды,  бірақ  оның  көмегімен  пайдаланушылар 

танымал мейрамханаларға ыңғайлы уақытта кіре алады. Мұндай қызметтің құны 

мекеменің уақыты мен танымалдығына байланысты. 

 Сервистер мейрамханаларды ынтымақтастыққа тартуға ұмтылады және өз 

қосымшаларын жақсартуды  жалғастырады, сондықтан болашақта бәсекелестік 

одан  да  қатаң  болады.  Мен  "алыпсатарлық"  брондауға  мейрамханалар  үшін 

жаңа, неғұрлым тиімді сервистер мен шешімдер келеді деп ойлаймын. 

 

 

А.1.1 Жобаның мақсаты мен міндеті 

 

 

Жұмыстың мақсаты – Брондау жүйесін енгізу клиенттерге қызмет көрсету 

уақытын едәуір қысқартуға және онлайн-брондауды қамтамасыз етуге мүмкіндік 

берді, бұл ұсынылатын қызметтердің құнын төмендетуге және олардың сапасын 

жақсартуға мүмкіндік берді. 

Бүгінгі  таңда  кәдімгі  брондау  процедурасын  өзгерткен  стартаптардың 

қарқынды  өсуі  соңғы  кездері  ең  таласып  келе  жатқан  технологиялық  тренд 

болып табылады. 

 

 

А.1.2 Қолдану саласы  

 

Web-қосымша мейрамханада орынды онлайн брондау жасағысы келген, кез-келген қолданушыларға арналған . Оның мүмкіндіктерін келесідей көруге 

болады: 


–  Жүйеде онлайн брондау; 

–  Мәзірді көру; 51

 

 А қосымшасының жалғасы 

 

–  Тағамдардың салмағы мен бағасын көру;  

 

А.1.3 Анықтамалар, терминдер және қысқартулар  

 

Анықтамаларды, терминдер мен қысқартуларды А.1-кестеден көре 

аламыз: 

 

 А.1-кесте – Анықтамалар, терминдер және қысқартулар 

 

Терминдер немесе қысқартулар 

Анықтамалар 

UML 

Unified Modeling Language. Унифицирленген модельдеу тілі 

ER-diagram 

Entity relationship diagram 

CSS 


Cascading Style Sheets. Стильдердің каскадты кестесі 

HTML 


HyperText Markup Language 

SQL 


structured query language – cұраныстардың 

құрылымдық тілі 

 

 

А.2 Жүйенің жалпы сипаттамасы  

А.2.1  «Мейрамхана  бизнес  кестесінің  автоматтандырылған  жүйесін 

әзірлеу» web-қосымшасының жалпы сипаттамасы 

 

 Дипломдық жобаны құру үшін келесі тапсырмалар орындалады: 

–  web-қосымшасы құрылымын құру; 

–  ыңғайлы және түсінікті интерфейс құру; 

–  тапсырыстарды деректер қорына енгізу; 

–  мәзірді енгізу және көрсету; 

 

 А.2.2 Пайдаланушы интерфейстер 

 

 Web-қосымшаның ыңғайлы және түсінікті бағдарламалық интерфейстен 

тұруы қолданушылар  үшін маңызды рөлге ие. Қолданушылардың қосымшаны 

қолдануы осы бағдарламалық интерфейске тікелей қатысты. Қосымша негізгі  

 


52

 

 А қосымшасының жалғасы 

 

екі интерфейстен тұрады.  Қолданушылар интерфейсі барлық қолданушыларға 

қол жетімді. Админ беті тек админ-қолданушыға ғана қол жетімді. 

 

 

А.2.3 Бағдарламалық интерфейстер 

 

 Жобаға қатысты бағдарламалық компоненттер: 

–  Windows 8,10 операциялық жүйесі; 

–  Git бағдарламасы; 

–  Sublime Text 3 бағдарламалық ортасы; 

–  Draw.io сервисі; 

Қолданушы бағдарлама компоненттер: кез келген операциялық жүйе, 

ұялы телефон, интернет желісіне қосыла алу, әр түрлі браузер. 

 

 

А.2.4 Адаптация бойынша талаптар 

 

 

Дипломдық  жобада  жасалған  бағдарлама  халыққа  брондаудың  ыңғайлы, әрі жеңіл болуын ұйымдастыру үшін арналған толық функционалды бағдарлама. 

Веб-қосымша  адаптивтілігі  оның  басқа  құрылғыларда  да  қолданылуын 

қамтамасыз етеді.  

 

  

 

  

 

  

 

  

 


53

 

  

 

 Б қосымшасы 

(міндетті) 

 

Бағдарлама мәтіні  

1. Views.py – брондау бетінің коды 

 

 

from datetime import datetime,timedelta from django.shortcuts import render 

from django.views.generic.base import View 

from tables.forms import TableFilterForm 

from tables.models import Tables 

from .models import TableOrder 

from deskreserve.models import DeskOrder 

# Create your views here. 

 

def OrdersView(request):     if request.method == 'GET': 

        #GET 

        all_orders = DeskOrder.objects.all() 

        content = { 

            'all_orders': all_orders 

        } 

        return render(request,'orders.html',content) 

    elif request.method == 'POST': 

        # POST 

        or_name = request.POST.get('deskordername',None) 

        DeskOrder.objects.filter(name=or_name).delete() 

        all_orders = DeskOrder.objects.all() 

        content = { 

            'deleteditem':or_name, 

            'deletemsg':'Сәтті жойылды!', 

            'all_orders': all_orders 

        } 

        return render(request,'orders.html',content) 

class BronView(View): 

    def get(self,request): 

        table_filter_form = TableFilterForm 

        return render(request, 'bron.html',{'table_filter_form':table_filter_form}) 54

 

     Б қосымшасының жалғасы 

 

       def post(self,request):  table_filter_form = TableFilterForm 

        all_available_tables = Tables.objects.filter(table_is_available=True) 

        if table_filter_form.is_valid(): 

            return render(request, 

'bron.html',{'all_available_tables':all_available_tables}) 

            print("idnisd") 

        else: 

            print("unvalid") 

 

 

 class ReservationView(View): 

    def get(self,request): 

        delta = timedelta(minutes=90) 

        tables = Tables() 

        all_tables = Tables.objects.all() 

        table_order = TableOrder() 

        now = datetime.now() 

        all_table_orders = TableOrder.objects.all() 

        for each_order in all_table_orders: 

            print(each_order) 

        if all_table_orders: 

            print("not black") 

        for each in all_tables: 

            if(now-each.table_occ_end): 

                each.table_is_available = True 

            elif(each.table_occ_end-now>delta): 

                each.table_is_available = True 

            else: 

                each.table_is_available = False 

        tables.save() 

        after_filter = Tables.objects.all() 

        return render(request, 

'reservation.html',{'all_tables':after_filter,'current_time':now}) 

    def post(self,request): 

        table_filter_form = TableFilterForm 

        table_order = TableOrder() 

        tables = Tables() 

        rdate = request.POST.get('rdate') 

        rtime = request.POST.get('rtime') 

selected_table = request.POST.get('table_id') 55

 

  

Б қосымшасының жалғасы 

         

if selected_table: 

            now = datetime.now() 

            current_day = now.strftime("%Y-%m-%d") 

            current_time = now.strftime("%H:%M") 

            if rdate: 

                pass 

            else: 

                rdate = current_day 

            if rtime: 

                pass 

            else: 

                rtime = current_time 

            return render(request, 'bron-  

act.html',{'selected_table':selected_table,'rdate':rdate,'rtime':rtime}) 

        if rdate and rtime: 

             

            delta = timedelta(minutes=90) 

            t_str = rdate+' '+rtime 

            d_time = datetime.strptime(t_str, '%Y-%m-%d %H:%M') 

            tables.table_occ_start = d_time 

            after_delta = d_time +delta 

            tables.table_occ_end = d_time +delta 

            print(d_time) 

            print(after_delta) 

            print(type(d_time)) 

            # table_order.save() 

            return render(request,'reservation.html',{'error':"ok"}) 

        else: 

            if rdate: 

                return render(request,'reservation.html',{'error':"Тапсырыс берілетін 

Үстелні тексеру үшін уақытты таңдаңыз!",'rdate':rdate}) 

            else: 

                return render(request,'reservation.html',{'error':"Тапсырыс берілетін 

Үстелні тексеру үшін күнні таңдаңыз!",'rtime':rtime}) 

 

 

class BronActView(View):     def get(self,request): 

        return render(request,'bron-act.html',{}) 

    def post(self,request): 

        delta = timedelta(minutes=90) 56

 

 Б қосымшасының жалғасы 

         

table  = Tables() 

        table_order = TableOrder() 

        order_client_name = request.POST.get('order_client_name') 

        order_client_mobile = request.POST.get('order_client_mobile') 

        order_client_number = request.POST.get('order_client_number') 

        rdate = request.POST.get('rdate') 

        rtime = request.POST.get('rtime') 

        selected_table = request.POST.get('selected_table') 

        d_time = datetime.now() 

        order_name = str(rdate)+str(rtime)+"Table: 

N0."+str(selected_table)+str(order_client_name) 

        table_order.order_name = order_name 

        TableOrder.ordered_tabel = selected_table 

        TableOrder.order_client_name = order_client_name 

        TableOrder.order_client_mobile = order_client_mobile 

        TableOrder.order_client_number = order_client_number 

        TableOrder.order_start_time = d_time 

        Tables.table_is_available = False 

        Tables.table_occ_start = d_time 

        Tables.table_occ_end = d_time+delta 

        table.save() 

        table_order.save() 

        return 

render(request,'message.html',{'msg':"Сіздің 

брондау 

қабылданды! \nҚолдауыңызға рахмет! \n"})  


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5
Loading...


©melimde.com 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
рсетілетін ызмет
Жалпы ережелер
ызмет стандарты
дістемелік кешені
бекіту туралы
туралы хабарландыру
біліктілік талаптары
кіміні аппараты
Конкурс туралы
жалпы біліктілік
ойылатын жалпы
мемлекеттік кімшілік
жалпы конкурс
Барлы конкурс
білім беретін
республикасы білім
ызмет регламенті
бойынша жиынты
ткізу туралы
конкурс атысушыларына
біліктілік талаптар
атысушыларына арнал
Республикасы кіметіні
идаларын бекіту
облысы кімдігіні
мемлекеттік ызмет
рсетілетін ызметтер
стандарттарын бекіту
Конкурс ткізу
мемлекеттік мекемесі
дебиеті маманды
Мектепке дейінгі
дістемелік сыныстар
дістемелік материалдар
ауданы кіміні
конкурс туралы
жалпы білім
рметті студент
облысы бойынша
білім беруді
мектепке дейінгі
мыссыз азаматтар
Мемлекеттік кірістер
Конкурс жариялайды
дарламасыны титулды
дістемелік кешен
ызметтер стандарттарын
мелетке толма
разрядты спортшы
аласы кіміні
директоры бдиев

Loading...