Дипломдық жұмыстың мақсаты қазіргі уақыттың ағысымен дамытылып

Loading...


Pdf көрінісі
бет1/5
Дата30.03.2020
өлшемі1.96 Mb.
түріДиплом
  1   2   3   4   5

8

 

  

9

 

  

10

 

  

 

 

11

 

  

12

 

  

 

 

 

 

13

 

 АҢДАТПА 

 

 

Бүгінгі күнде веб-сервистерді құру тұрақты өмір тіршілігіміздің заманауи 

дамуында  ажырамас  бір  бөлігі  екеніне  күмәніміз  жоқ.  Қазіргі  уақытта 

жобаланып  жатқан  және  қарқынды  дамып  жатқан  технологиялардың  бәрі  де 

адамзат өмірін жеңілдету үшін жасалынған дүние.  

Дипломдық  жұмыстың  мақсаты  қазіргі  уақыттың  ағысымен  дамытылып 

жатқан озық технологиялардың қолданылуымен, халықтың үйден шықпай кез-

келген  мейрамханалардан  орын  брондауға  және  мәзірді  көріп  тағам  таңдауға 

арналған программалық жабдықтама айқындалған.  

Ұсынылып  отырған  қосымша  ресторанда  болып  жатқан  жаңалықтар 

туралы    білуге  және  де  алдын-ала  үстелге  тапсырыс  беруге  өте  ыңғайлы 

мүмкіндік  болып  табылады.  Қосымша  арнайы  жеңіл  үлгідегі  қолданушылық 

дизайнда жасалынған.  

Бұл  программалық  жабдықтама  коммерциялық  идеяда  жасалынған 

бағдарлама және алдыңғы уақытта да жетілдіріледі.  

«Мейрамхана  бизнес  кестесінің  автоматтандырылған  жүйесін  әзірлеу» 

түсініктеме жазбасы жалпы 48 бет, оның ішінде 15 сурет, 1 қосымшадан тұрады. 

Жұмысты жазуға 10 әдебиеттер мен мақалалар қоданылды. 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

14

 

 АННОТАЦИЯ 

 

 

Нет  сомнений  в  том,  что  создание  веб-сервисов  сегодня  является 

неотъемлемой  частью  современного  жизненного  цикла.  Все  разработанные  в 

настоящее время и динамично развивающиеся технологии призваны облегчить 

жизнь человечества. 

Целью  дипломной  работы  является  применение  передовых  технологий, 

которые  разрабатываются  в  современном  мире,  программное  обеспечение  для 

бронирования мест из любого ресторана, не выходя из дома и выбора меню. 

Предлагаемое  дополнение  -  отличная  возможность  узнать  о  новостях  и 

заказать столик в ресторане. Разработан с особым легким дизайном. 

Это  программное  обеспечение  является  коммерческой  концептуальной 

идеей и будет улучшено в будущем. 

Пояснительная  записка  «Разработка  автоматизированной  системы 

расписания  ресторанного  бизнеса»  состоит  из  48  страниц,  в  том  числе  15 

изображений и 1 приложение. К написанию работ использовано 10 литературы 

и статей. 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 


15

 

  

ANNOTATION 

 

 

There is no doubt that the creation of web services today is an integral part of 

the  modern  life  cycle.  All  currently  developed  and  dynamically  developing 

technologies are designed to facilitate the life of mankind. 

The aim of the thesis is the use of advanced technologies that are developed in 

the  modern  world,  software  for  booking  seats  from  any  restaurant  without  leaving 

home and choosing a menu. 

The proposed addition - a great opportunity to learn about the news and book a 

table in the restaurant. Designed with a special lightweight design. 

This software is a commercial concept idea and will be improved in the future. 

Explanatory note "Development of an automated system of restaurant business 

schedule" consists of 48 pages, including 15 images and 1 application. 10 literature and 

articles were used to write the works. 

 

 

 16

 

 МАЗМҰНЫ 

 

 

 

  

 

 

Кіріспе Аналитикалық бөлім 1.1 


Мейрамхана қызметтері мен мейрамханадағы IT-жүйелерге 

зе

ּрттеу 

1.2 Мейрамхана қызметтерін ақпараттандыру жүйелері 

12 


1.3 

Брондау веб-сайтын   құрастырудағы Фреймворк 

13 

1.4 


Мейрамхана қызметтерін ұсынатын қосымшаларды талдау 

17 


1.5 

Тапсырма қойылымы 

19 Теориялық бөлім 20 

2.1 


Мейрамхана сайтының құрылымы 

20 


2.2 

Бағдарламалық тілдер және асּпаптық құралдар сипаттамасы 

21 

2.3 


Веб- сайт функциялары 

26 


2.4 

Жобаны жо

ּ

балау 


31 

Практикалық бөлім 35 

3.1 


Мейрамхана бизнес кестесінің автоматтандырылған жүйесін 

әзірлеу сайтын жасау жұмыстары. 

35 

3.2 


Колданушыға нұсқаулық 

36 


 

Қорытынды 

39 

 

Пайдаланылған әдебиеттер 40 

 

А қосымшасы – техникалық тапсырма 41 

 

Б қосымшасы – бағдарлама мәтіні 44 

 

Спецификация беті 48 

17

 

 КІРІСПЕ 

 

 

Қазіргі  заманғы  мейрамханада  қызмет  көрсету  сапасын  жақсартуға бағытталған  жаңа  қосымшалар  мен  қызметтер  қарқынды  дамуда. 

Мейрамханалар  үнемі  тапсырыс  беруге,  төлеуге  және  брондауға  баламалы 

шешімдер ұсынады. Жақында көптеген жаңа технологиялар нарықта нақты сезім 

тудырды. 

Брондау  жүйесін  енгізу  клиенттерге  қызмет  көрсету  уақытын  едәуір 

қысқартуға  және  онлайн-брондауды  қамтамасыз  етуге  мүмкіндік  берді,  бұл 

ұсынылатын  қызметтердің  құнын  төмендетуге  және  олардың  сапасын 

жақсартуға мүмкіндік берді. 

Бүгінгі  таңда  кәдімгі  брондау  процедурасын  өзгерткен  стартаптардың 

қарқынды  өсуі  соңғы  кездері  ең  таласып  келе  жатқан  технологиялық  тренд 

болып табылады.   

Келесі  кезектегі  бағдарлама  -  тіркеуші  функцияларын  орындайды. 

Бағдарламадағы  мейрамханаларда  арнайы  кестелер  сақталмайды,  бірақ  оның 

көмегімен  пайдаланушылар  танымал(кез-келген)  ресторандарға  ыңғайлы 

уақытта  бара  алады.  Бұл  қызметтің  бағасы  мекеменің  уақыты  мен 

танымалдылығына байланысты. Резервте сіз үшін үстел сақтайды, мейрамханаға 

атыңызды және фотосуретіңізді береді және шотқа бұрын енгізілген деректерді 

пайдаланып  төлейді.  Басқа  төлем  қосымшаларынан  айырмашылығы, резервтік 

жүйе арқылы телефонды тапсырысқа ақы төлеудің қажеті жоқ. 

Брондау  саласындағы  тағы  бір  жаңалық  театр  билеттеріне  ұқсас 

мейрамханаға «билеттер» сатып алу болып табылады. Бұл қызметтің арқасында 

клиенттер  өздерінің  тапсырысына  қосылатын  барлық  нәрселерді  алдын-ала 

төлей  алады.  Технология,  сөзсіз,  мұндай  идеяны  жүзеге  асыруға  көмектеседі, 

бірақ  бұл  үшін  күрделі  техникалық  құралдар  қажет  емес,  өйткені  мұндай 

жобаның басты мақсаты клиенттерді сандық брондау қызметтеріне байланысты 

проблемалардан құтқару болып табылады. Мейрамхананың ең танымал брондау 

жүйесі  Tock  болып  табылады,  ол  Grant  Achatz  және  Nick  Kokonas.  Қызмет 

өздерінің  ресторандарында  іске  қосылып,  жақын  арада  басқа  мекемелерге 

лицензияны сатып ала алады. Концертке билетті сатып алу принципі өте қатты 

ерекшеленбейді: сіз күні мен уақытын таңдайсыз, содан кейін тапсырысыңызды 

төлеңіз. Бірақ, басқа біреудің тапсырыстарын қайта сату мүмкіндігін шектейді 

және  тұтынушылар  кестені  жазғаннан  кейін  келмейтін  жағдайды  азайтуға 

мүмкіндік береді.  

Қызметтер  ресторандарды  ынтымақтастыққа  тартуға  және  олардың 

қосымшаларын жақсартуға тырысады, сондықтан болашақта бәсекелестік одан 

да қатаң болады.

  

Болашақта  тағы  да  басқа  мейрамханалар  алдығыңы  мысалдағы мейрамханаларға қарап брондау жүйесін енгізеді. 

 

  

18

 

           1 Аналитакалық бөлім 

 

1.1 Мейрамхана  қызметтері  мен  мейрамханадағы  IT-жүйелерге зе

ּ

рттеу 

 

 Мейрамхана     бизнесінде жаңа технологияларды қолдану қажет қызмет 

көрсету  саласының  бірі.  Қазіргі  өмірдің  қарқынды  өсуін  ескере  отырып,  әр 

секунд  сайын  көптеген  адамдар  мейрамханадағы  қызмет  сапасына 

қанағаттанбайды, ал кейде мейрамханаларда орын жетіспеу жағдайлары пайда 

болады.  Бұл  мәселені  шешуге  Ақпараттық  технологиялар  көмектеседі.  Осы 

жылдар  ішінде  оны  өзінің  мейрамхана  бизнесінде  пайдаланатын  елдер 

бәсекелестік  артықшылықтарға  ие  болып,  елеулі  табыстарға  қол  жеткізді.Әр 

түрлі елдердегі мейрамхана бизнесінде қандай жаңа технологияларды қолдануға 

болатындығын анықтайық. 

Біріншіден,  бұл  Интернет  желісіндегі  өзіндік  веб-сайттың  болуы,  онда 

мейрамхана туралы ақпаратты ғана емес, сонымен қатар азық-түлікке тапсырыс 

беріп, электронды төлем жүйелерін пайдаланып төлем жасай алуға болады. 

Қосымша бәсекелестік артықшылықтарды алу үшін туристерді тарту үшін 

мейрамханаларда Wi-Fi орнатып, оған тегін қол жеткізе алады. Шынында да, сол 

деңгейдегі  бірнеше  мейрамханалар  арасында  келуші  тегін  Wi-Fi  бар 

мейрамхананы  таңдайды.  Мұндай  мейрамханада  адам  тек  түскі  ас  ішіп  қана 

қоймайды,  сондай-ақ  әрдайым  демалып,  желіде  тұра  алады:  электрондық 

поштаны  тексеріп,  достарымен  әңгімелесу.  Қазіргі  уақытта  мейрамхананың 

келушілеріне Wi-Fi нүктесін тегін пайдалануға мүмкіндік беру қалыпты жағыдай 

ретінде қарастырылған қарастырылған. 

Екіншіден,  тапсырысты  автоматтандыру.  Технология  дәстүрлі  мәзірдің 

орнына  әрбір  үстелде  планшетті  компьютерге  негізделген  электрондық  мәзір 

бар.  Жапонияда  ұқсас  жүйені  Aska  T3  компаниясы  шығарады.  Ал  Microsoft 

корпорациясы  Microsoft  Surface  шешімін  әзірледі,  ол  бүкіл  кестені  үлкен 

сенсорлық  экранға  айналдырады.  Еуропа  мен  Америка  Құрама  Штаттарында 

2000-шы  жылдары  осындай  гаджеттерді  енгізу  туралы  шешім  қабылдады.  Бұл 

мейрамханада клиентке оңай және ыңғайлы кіруге мүмкіндік берді. 

Кестелерді  On-line  брондау  клиент  пен  мейрамхана  үшін  өте  пайдалы 

болуы  мүмкін.  Мейрамхананың  иесі  үшін  бұл  функция  ыңғайлы,  себебі  ол 

мекеменің аумағымен шектелетін қызмет саласын кеңейтеді, жаңа қонақтарды 

тартады, мекемеде бос орын жоқ кезде жағдайдың ықтималдығын азайтады. 

Өтініш беру үшін, клиент сәйкестендірілген ресторанға келгенде проблема 

жоқ болу үшін, ресторанның веб-сайтындағы: аты-жөні; телефон нөмірі; тиісті 

кестені таңдайтын адамдардың санын толтыруы қажет. 

2013 жылдың тамызында R-Keeper V7-мен біріктірілген кестені брондау 

жүйесі  іске  қосылды.  Бұл  жүйе  бірқатар  мүмкіндіктерді  ұсынады:  залдардың 

жоспарларын қарау, кезекті басқару, қонақтарға кесте тегін екендігі туралы SMS 

хабарлама жіберу (мысалы, қонақтар ресторанда кезекке тұрса және сатып алса). 19

 

 Белгілі бір адам саны үшін үстелді тапсырыс жасағанда, жүйе өзі статистикалық 

деректерге негізделген кестенің ұзақтығын есептейді. 

Брондау әлемнің барлық елдеріндегі өмірдің ажырамас бөлігі болды. Тіпті 

кедей  елдерде,  Чад  пен  Сомалиядағы    барларда  және  мейрамханаларда  бар.

 

Әлемнің  түрлі  мекемелерінде  14  млн.  –  нан  астам  бронь  күн  сайын  жүзеге асырылады:  олардың  95%  -  ы  телефон  қоңырауы  арқылы,  ал  5%  -  ы  ғана 

Интернет арқылы жүргізіледі. 

On-line  брондау  бойынша  ең  озық  қалалар  Токио,  Осака,  Лос-Анджелес, 

Нью-Йорк  және  Сан-Франциско  болып  табылады.  Мұнда  online-резервтер 

телефондық  қорлардан  айналып,  өтінімдердің  жалпы  санының  55%  -  дан 

астамын құрады.

 

Қазіргі уақытта әлемде 37 мейрамхана бар,оларға тек интернет арқылы өтінім арқылы ғана кіруге болады. Оның 22-сі Азияда орналасқан. 

Әлемдегі ең ірі бронератор-Opentable Сервисі - оның базасында 28000-нан 

астам мекеме. Ал, Қазақстанда 500-ден астам кафе, бар және мейрамханалар бар 

Stoliki сервисі бірінші орынды алады. 

Егер  мейрамханаларды  брондауды  дамыту  сол  қарқынмен  жүрсе,  онда 

2025  жылға  қарай  әлемдегі  10  өтінімнің  9-ы  интернет-резервтеу  арқылы 

қалдырылады. 

Америкалық  Open  Table  порталының  мәліметтері  бойынша,  әлемде  325 

млн.адам интернет арқылы мейрамханаларда орын алады. Қазақстанда мұндай 

статистика жоқ. Мұндай қызметті ұсынатын бірнеше сайт бар ("Stoliki"), бірақ 

олар  іс  жүзінде  жұмыс  істемейді,  себебі  тіпті  мейрамханаларда  бос  орындар 

туралы ақпарат жоқ. 

Клиент  үшін  күресте  операторлар  қонақ  үшін  қосымша  экраны  бар  R-

Keeper  кассалық  станциялары  сияқты  кассалық  аймақта  жаңа  технологиялық 

шешімдерді  белсенді  енгізе  бастайды.  Кассир  тапсырысты  жүйеге  енгізгенде, 

қонақ екінші экранда өз тапсырысын толық көреді және қажет болған жағдайда

егер бір нәрсе дұрыс енгізілмесе, оны түзете алады. 

Көптеген мейрамханалар санитарлық нормалар мен қауіпсіздік ережелерін 

сақтамауды тіркеуге көмектесетін web-мониторинг жүйесін енгізеді. Sealed Air 

компаниясы  әзірлеген  бұл  технологиялық  әзірлемелер  қызметкердің 

жұмысында, мысалы, персонал тамақ өңдеу кезінде қолғапсыз немесе бас киімсіз 

жұмыс  істейтін  кезде  бұзушылықтарды  тіркеуге  қабілетті.  Осындай 

технологияның  арқасында  басшылықта  өз  қызметкерлерін  дайындау  деңгейі 

туралы дұрыс түсінік қалыптасады. 

Шағын  кәсіпорындарға  бәсекеге  қабілетті  болу  үшін  өз  икемділігін 

пайдалана  отырып,  нарықта  үлкен  белсенділік  танытуға  тура  келеді.  Жылдам 

қайта бағдарлау қабілеті. Шағын кәсіпорындар түрлі салаларда жаңа өнімдер мен 

жаңа технологияларды алғашқы болып ашуға қолайлы мүмкіндіктер туғызады. 

Жаңа ақпараттық технологиялардың негізгі енгізілуі: 

– 

Ы

шаруашылықтың  жүргізуші  субъектісінің  бәсекеге  қабілеттілігі  мен 

беделін арттыру; 

–  келешекте, бүгінгі күні салынған капиталдан табыс алу;  


20

 

 Интерактивті  мейрамхана  -  бәсекелестері  жоқ  бірегей  мекеме.  Мұндай 

мейрамханалардың  иелері  автоматты  түрде  фора  алады,  қызметкерлерді  ұстау 

шығындары едәуір қысқарады. Интерактивті беттер сіздің клиенттеріңізге тағам 

құрамын  айтып,  гарнир  таңдауға  кеңес  береді,  сусын  таңдауға  көмектеседі. 

Даяшыларды  айналып  өтіп,  барлық  тапсырыстар  тікелей  деректер  базасына 

түседі,  бұл  есеп  жүйесінің  ашықтығын  қамтамасыз  етеді.

 

Барлығы  қоса, интерактивті мейрамхана өзіне жарнама береді. Алғашқы клиенттер өз достары 

мен жақындарын таң қалдырғысы келеді. Бірегей формат және функционалдық 

шешімдер мейрамхана бизнесіндегі біріншілікке кепілдік береді. Интерактивті 

мекеме  назар  аударарлық,  бәрін  көргісі  келетін  ғылымның  жетістігі  болып 

табылады. 

Қазіргі таңда әлемде төрт интерактивті мейрамхана бар: Yoshi Innovation 

(Лимассол, Кипр), Novy (Мәскеу), Inamo (Лондон), MOJO (Тайвань). Олардың 

әрқайсысының  өзіндік  бірегей  тұжырымдамасы  мен  идеясы  бар,  әрбір 

мейрамхананың интерактивті панельдері де әртүрлі. Бірақ олардың барлығы біз 

үшін үйреншікті классикалық мекемелерден ерекшеленеді. Саяхатқа барғанда, 

интербелсенді мейрамханаға баруды назар аударарлық орындар тізіміне қосуды 

ұмытпаңыз. Жыл өткен соң, сіз немерелеріңізбен мақтана аласыз: "өз кезімде, 

мен  интерактивті  мейрамханалар  әлемінде  алғашқылардың  бірі  болып 

келдім,сол кезде мұндай мекемелер әлі таңқаларлық инновация және арманның 

іске асырылуы болды". 

Мейрамхана  жүйесін  кешенді  дамыту  жәּ

не  оның  алдына  қойылған 

ма

ּ

қсаттар  мен  міндеттер  мейрамханалық  бизнес  саясатының  технологияның 

әрбір  тү

ּ

рі  үшін  тең  дәрежеде  маּ

ңызды  мынадай  негізгі  бағыттарын  атּ

ауға 


мүмкіндік береді:  

– 

ּ

мейрамхана қызметін құқықтық реттеу жү

ּ

йесін жетілдіру;  

–  мейрамхана қызметтері нарығын дамыту; 

ּ

 

–  мейрамхана жүйесін өңּ

ірлік дамыту;  

–  мейрамхана процестерінің қауіпсіздігін арттыру; 

ּ

 

–  мейрамханалардың  технологиялық  әлּ

еуетін  пайдалану  тиімділігін 

арттыру; 

ּ

 

–  мейрамхана саласындағы инּ

новациялық даму;  

–  мейрамхана саласындағы ғылыми және ка

ּ

дрлік әлеуетті арттыру.  

Мейрамхана  жүйесінің  дамуы  мен  ти

ּ

імді  жұмыс  істеуінің  барынша 

ма

ּ

ңызды  шарттары  оның  теңгерімділігі  меּ

н  өзіндік  жеткіліктілігі  болып 

та

ּ

былады.  Нақ  осы  екּ

і  шартты  орындау  қандай  даּ

  бір  міндеттерді  шешуге 

ар

ּ

налған бағыттар мен күш-жּ

ігерді шоғырландыру дәрежесін анықтай отּ

ырып, 


экономика мен ха

ּ

лықтың мейрамхана қызметтеріне қажеттіліктерінің өзּ

геруіне 


уақытылы және жеделден қо

ּ

ю қабілетін қамтамасыз етуге мүּ

мкіндік береді. 

 

 

  

 

21

 

 1.2 Мейрамхана қызметтерін ақпараттандыру жүйелері 

 

 Бизнесте  инновациялық  технологияларды  қолдану  –  бұл  өндірісті 

дамытудағы  немесе  өндірісті  басқарудағы  жаңа  технологиялармен  қатар  озық 

технологияларды  қолдану  есебінен  оның  тиімділігін  едәуір  арттыра  алады. 

Басқару  әдістері  немесе  ғылыми  білім.  Инновациялар  туралы  айтатын  болсақ, 

жиі барлығы жоғары немесе ғылымды қажет ететін технологияларды білдіреді. 

Бірақ инновациялық әзірлемелер әрдайым  үлкен шығындарды талап етпейді. 

Мейрамханалар  жаңа  жоғары  технологиялық  ғасырға  кіретіндіктен, 

мысалы,  жаңа  технологиялар  тиімділікті  арттырады  және  келушілерге  қызмет 

көрсетуді жақсарта түседі. 

Бүгінгі  күні  "цифрлық  қызмет  көрсету"  жедел  түрде  енгізілуде.  Ірі 

мейрамханалар  мен  шағын  дәмхана,  ал  жалпы  қабылданған  ас  ішу  мүмкіндігі 

үйден тыс жерде қауіп төндіреді. Жаңа тренд - электрондық мейрамхана пайда 

болады. 

Тапсырыстарды  автоматтандыру  тәсілдерін  үш  негізгі  топқа  бөлуге 

болады.  

Бірінші  топ  -  өзіне-өзі  қызмет  көрсету.  Технологияның  ерекшелігі, 

мәзірдің  орнына  сізге  планшеттік  компьютер  негізіндегі  электрондық  мәзір 

әкеледі.  Клиент  өзіне  қажетті  тағамдарды  таңдайды,  олар  мәзірден  тапсырыс 

өрісіне  тасымалданады,  өзінің  таңдауын  растайды  және  тапсырыс  туралы 

ақпарат  дереу  дайындау  жеріне  жіберіледі.  Даяшы  тапсырысты  қабылдауға 

қатыспайды. 

Екінші топ - қызмет көрсетуші персоналдың, мобильді тапсырысты енгізу 

құрылғылары.  Қонақ  тапсырыс  жасайды  және  бұл  тапсырыс  үстелдегі  даяшы 

жүйесіне тікелей енгізіледі, содан кейін ас электрондық жолмен жіберіледі. 

Үшінші  топқа  қонақтың  телефонына  арнайы  қосымшаны  орнату 

технологиясы  жатады.

 

Мейрамхана  үшін  бизнес-қосымшаларды  әзірлеу саласындағы көшбасшы  бизнес - OCS компаниясы iOS (Apple iPod және iPad) 

операциялық жүйелері үшін қосымшаларды әзірлеуді жариялады, жақын арада 

ұқсас  шешімдер  Android  үшін  де  шығады.  Олар  қонақтарға  үстелдерді 

брондауға,  тағамдарға  алдын  ала  тапсырыс беруге  және  т.б.  мүмкіндік береді. 

Бұл қосымшалар жеткізу үшін де жұмыс істейді, онда адалдық жүйесінің блогын 

(қонақ оның қанша ұпай жинағанын көре алады) енгізуге болады, ал ең құндысы 

– бұл сіздің тұрақты клиенттеріңізбен интерактивті қарым-қатынас тәсілі. 

Электрондық  қызмет  көрсету  жүйесінің  кейбір  артықшылықтарын 

қарастырайық. 

Біріншіден,  қызмет  көрсету  жылдамдығы  артады,  штатты  қысқарту 

арқылы шығындар үнемделеді. 

Екіншіден,  сандық  мәзірлерді  енгізумен  байланысты  келушілердің  өсуі, 

қонақтар даяшылардың қателіктері мен дөрекіліктерінен сақтандырылған. 


22

 

 Үшіншіден, электрондық мәзірден табыс табуға болады - ақшаға немесе 

қосымша жеңілдіктерге, сондай-ақ кез келген басқа жарнаманы орналастыруға 

болады. 

Төртіншіден,  көп  тілді  қолдау,  электрондық  мәзірдегі  тілдердің  саны 

мүлде шектеусіз және сіздің қонақтарыңыздың ерекшеліктеріне байланысты; 

Электрондық  гаджеттер  болашақта  жаңа  мүмкіндіктер  береді.  Мәселен, 

Интернетке қосылу, такси шақыру, орындар арасында сөйлесу, музыка тыңдау 

және 


т.б., 

мобильді 

құрылғыларды 

пайдаланудың 

бәсекелестік 

артықшылықтарын арттырады. 

 

 Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5
Loading...


©melimde.com 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
рсетілетін ызмет
Жалпы ережелер
ызмет стандарты
дістемелік кешені
бекіту туралы
туралы хабарландыру
біліктілік талаптары
кіміні аппараты
Конкурс туралы
жалпы біліктілік
ойылатын жалпы
мемлекеттік кімшілік
жалпы конкурс
білім беретін
Барлы конкурс
республикасы білім
ызмет регламенті
бойынша жиынты
ткізу туралы
конкурс атысушыларына
біліктілік талаптар
атысушыларына арнал
Республикасы кіметіні
идаларын бекіту
облысы кімдігіні
мемлекеттік ызмет
рсетілетін ызметтер
стандарттарын бекіту
Конкурс ткізу
дебиеті маманды
мемлекеттік мекемесі
Мектепке дейінгі
дістемелік сыныстар
дістемелік материалдар
ауданы кіміні
конкурс туралы
жалпы білім
рметті студент
облысы бойынша
мектепке дейінгі
мыссыз азаматтар
Мемлекеттік кірістер
білім беруді
дарламасыны титулды
Конкурс жариялайды
дістемелік кешен
мелетке толма
ызметтер стандарттарын
разрядты спортшы
аласы кіміні
директоры бдиев

Loading...