«Диамагнетизм» және «парамагнетизм» терминін енгізген кім? Фарадей

Loading...


Дата14.02.2020
өлшемі87.5 Kb.
«Диамагнетизм» және «парамагнетизм» терминін енгізген кім?**** Фарадей

«Жылусыйымдылық» терминін алғаш енгізген кім?**** Д. Блэк

«Интерференция» терминін ғылымға енгізген ғалым**** Т. Юнг

«Маятникті сағат» шығармасының авторы**** Гюйгенс

«Момент» терминін енгізген кім**** Гвидо Убальдо

«Оптика кітабы» шығармасының авторы**** Алхазен

«Радиоактивті» терминін алғаш физикаға енгізген кім**** М.Склодовская-Кюри

«Фаза» терминин енгізген қай ғалым**** Д.Гиббс

«Энергия» терминін енгізген ғалым**** Т. Юнг

1519-1522жж. Саяхатқа шығу экспедициясында Фердинанда Магеллана қандай жаналық енгізді **** Жердің шар тәрізді лігін

1729ж. Денелердің электрөткізгіштігі құбылысын кім ашты?**** Стефэн Грей

1729ж. Стефэн Грей қандай құбылысты ашты?**** денелердің электрөткізгіштігін

1735ж. Париждің ғылым академиясы ұйымдастырған экспедицияның мақсаты?**** Экватор зонасындағы меридиан доғасын өлшеу

1735ж. Париждің ғылым академиясы ұымдастырған экспедиция нәтижесі кімнің теориясын дәлелдеді?**** Ньютонның

1738ж. Шыққан «Гидродинамиканың» авторы**** Даниил Бернулли

1738ж. шыққан Д.Беррнулидің атақты еңбегі**** Гидродинамика

1777ж. Лавуазье және Лаплас құрастырған зат?**** Мұзды калориметр

1783ж. А.Вольта қандай прибор ойлап тапты**** конденсаторлы электроскоп

1795ж. Т.Юнг қай саланың докторы атағын алды**** медицина

1810 ж. Малюс қандай заң ашты**** Анализатор арқылы өткен поляризацияланған сәуленің интенсивтігінің өзгеретріндігін

1822 ж. Ғылым академиясында Френель қандай жаңа поляризациялық прибор туралы баяндайды **** шыны параллелепипедті

1831 ж. шыққан Фарадейдің үш томдық еңбегі қалай аталады**** «Электр жөнінде эксперименттік зерттеулер»

1843 ж. жарық көрген «Гальваникалық токтан бөлінген жылудың заңдары туралы» Еңбектің авторы**** Э.Х. Ленц

1843 ж. жарық көрген Э.Х. Ленцтің еңбегі**** «Гальваникалық токтан бөлінген жылудың заңдары туралы»

1845ж. Неміс физикалық қоғамы қандай журнал шығара бастады?**** «Успехи физики»

1846ж. Вильям Томсон қай университеттің профессоры атанады?**** Глазго

1847 ж. 23 шілдеде Ф. Гельмгольцтің Берлинде оқыған доклады қалай аталады**** Күштердің сақталуы туралы

1849 ж. қай ғалым жарық жылдамдығы 313000 км/с екендігін анықтады**** И.Физо

1849ж. Физо жарық жылдамдығының мәні қаншаға тең екенін дәлелдеді**** 313000 км/с

1856ж. Петербургте Д.И.Менделеев қандай тақырыпта диссертация қорғады**** «Меншікті көлем туралы»

1858ж. Гельмгольц Гейдельбергте қай саланың профессоры атағын алды?**** физиология

1865ж. Петербург университетінде ашылған физикалық лабораторияны кім құрған?**** Ф.Ф.Петрушевский

1869ж. химиялық элементтердің периодтық жүйесін ашқан кім**** Д.И.Менделеев

1869ж. химиялық элементтің қанша түрі белгілі болды**** 63

1871ж. Н.А. Умовтың қорғаған магистрлік диссертациясының тақырыбы**** «Серпінді қатты денелердің термомеханикалық құбылыс теориясы»

1874 ж. бастап Кембридждің қай зертханасында білім беру жүйесі эксперимент түрінде беріле бастады**** Кавендиш зетрханасында

1874 ж. шыққан «Жылу механикасы» еңбегінің авторы**** Майер

1874 ж. шыққан Майердің еңбегі қалай аталады **** «Жылу механикасы»

1874 ж. шыққан Майердің энергияның айналуы және сақталу заңына байланысты еңбектер жинағы қалай аталады **** «Жылу механикасы»

1874ж. физик Н.А. Умовтың қорғаған докторлық дисертацияның тақырыбы**** «Дененің қозғалыс энергиясының теңдеулері»

1876ж Берлин университетіндегі әлемдік ғылыми мектепті ашқан физик**** Гельмгольц

1879 ж. М.Планк қорғаған докторлық диссертацияның тақырыбы**** Жылудың механикалық теориясының екінші заңы туралы

1882 ж. А.С.Поповтың алғашқы еңбегі неге арналған еді**** Электрлік машинаға

1891 ж. «электрон» терминін енгізген ғалым**** Дж.Стоней

1900 ж. гамма сәулеленуді ашқан ғалым**** Вилар

1901 ж. П.Н.Лебедев қай университеттің профессоры атанады**** Мәскеу университетінде

1902ж. жарық көрген «Статикалық механика негізі» еңбегінің авторы **** Д.Гиббс

1902ж. жарық көрген «Статикалық механика негізі» еңбегінің авторы**** Д.Гиббс

1902ж. жарық көрген Д.Гиббстің фундаментальді еңбегі қалай аталады**** «Статикалық механика негізі»

1903 ж. Пьер Кюри мен М.Склодовская-Кюри қандай ашқан жаналықтары үшін Нобельдік сыйлық алды**** Жаңа радиоактивті элементтер ашуына байланысты

1906 ж. қаңтарда А.Эйнштейннің қорғаған докторлық диссертациясының тақырыбы**** «Молекула өлшемдерінің жаңа анықтамалары»

1907 ж. жылусыйымдылықтың кванттық теориясын қай ғалым жасады**** А.Эйнштейн

1908 ж. Э.Резерфорд қай салс бойынша Нобельдік сыйлыққа ие болды**** химия

1911 ж. көктемде Н.Бордың қорғаған докторлық диссертациясының тақырыбы**** Металдың электрондық теориясының анализі

1918 ж. М.Планкқа қандай жаңалығы үшін Нобельдік сыйлық берілді**** Кванттардың әсерлесуін ашқандығы үшін

1922 ж. Н.Бор қай сала бойынша Нобельдік сыйлық алды. Атақты физик Нильс Бор қай университетте оқыған нәтижесінде қандай жаналық аштыды.**** физика

1923 ж. Р.Э.Милликен қандай зерттеуі үшін Нобельдік сыйлық алды**** Электрон мен фотоэффект зарядтарын анықтаудың классикалық тәжірибесін жасағаны үшін

1925 ж. электрон спинін ашқан ғалым**** Уленбек және Гаудсмит

1927 ж. анықталмағандық принципін ашқан ғалым**** Гейзенберг

1927 ж. Гейзенбергтің ашқан принципі қалай аталады**** Анықталмағандық

1929 ж. Де Бройльге қандай жаңалығы үшін Нобельдік сыйлыққа ие болды**** Электронның толқындық табиғатын ашқандығы үшін

1936 ж. Виктор Гесске қандай жаңалығы үшін Нобельдік сыйлық берілді**** Космостық сәулелерді ашқаны үшін

1936ж. Виктор Гесс қай сала бойынша Нобельдік сыйлық алды**** физика

1942 ж. 2 желтоқсан күні Чикагода Әлемдегі бірінші ядролық реактор кімнің басшылығымен құрастырылды**** Э.Ферми

1942 ж. АҚШ-та алғашқы реактор кімнің басшылығымен құрастырылды**** Ферми

1948 ж. 15 желтоқсанда алғашқы француз ядролық реакторы кімнің басшылығымен жасалынды **** Ф.Жолио-Кюри

1951 ж. Джон Кокрофт пен Э.Уолтонға Нобельдік сыйлықты қандай зерттеулері үшін алды**** Үдеткіште алғаш ядролық реакция жасағаны үшін

1955ж. америкалық ғалымдар ашқан №101 элемент қай ғалымның атымен аталды**** Д.И.Менделеев

1961 ж. 12 сәуірде Ю.Гагарин ұшқан корабль қалай аталды**** «Восток»

XIX ғ. 40 жылдарында Генрих Густав Магнус қай қалада физикалық лаборатория ашты**** Берлинде

XIX ғ. екінші жартысында Европада, кейін Америкада физиктерді дайындаудың артықшылығы неге байланысты болды**** физикалық лабораторияның құрылуына

XI-XVIII ғасырларда Европада халықаралық ғылыми тіл қай тілде болды**** латын

XVII ғасырдағы ғылыми дағдарыстың нәтижесінде физиканың қандай түрі енді**** классикалық физика

XVII ғасырдағы физиканың басты проблемасы **** қозғалыс заңы

ХІІІғ. 70 ж-ғы «Перспектива» кітабының авторы**** Вителло

ХIXғ. 70-ші жылдары Мәскеу университеттіндегі физикалық зертханаға қай ғалым басшылық етті?**** А.Г.Столетов

ХIХ ғ. 70-ші жылдары Киев университетіндегі физикалық зертханаға қай ғалым басшылық етті? **** М.П.Авенариус

ХV ғасырда өмір сүрген гуманист**** Франсуа Рабле

ХV ғасырда өмір сүрген италяндық діндар реформатор**** Лютер

ХV ғасырда өмір сүрген саяхатшы**** Колумб

ХV ғасырдағы италяндық ұлы суретші**** Микеланджело

А.Беккель, Пьер мен Мария Кюри қай жылы Нобельдік сыйлықпен марапатталды**** 1903 ж.

А.Эйнштейн докторлық диссертациясын қай жылы қорғады**** 1906 ж. қаңтарда

А.Эйнштейн қай жылы жылусыйымдылықтың кванттық теориясын жасады**** 1907 ж.

А.Эйнштейн салыстырмалылықтың жалпы теориясын қай қалада жасады**** Берлинде

А.Эйнштейнге қай жылы Нобельдік сыйлық берілді**** 1922 ж.

Алгебра сөзін математика бөліміне енгізген кім? **** аль-Хорезми

Алғаш жылулық сәулеленудің негізгі заңын ашқан ғалым**** Кирхгоф

Алғаш позитрон бөлшегін анықтаған ғалым**** К.Андерсон

Алғаш ядролық реакцияны үдеткіште алған және сол үшін Нобельдік сыйлыққа ие болған ғалым**** Д.Кокрофт пен Э.Уолтон

Алғашқы термоскопты кім ойлап тапты**** Галилей

Александр Григорьевич Столетов қай жылы дүниеге келген**** 1839ж. 10тамыз

Александр Григорьевич Столетов қай университетте оқыған**** Мәскеу университетінде

Александр Степанович Попов қай жылы дүниеге келген**** 1859 ж. 16 наурыз

Александр Степанович Попов қай университетте оқыған**** Петербург университетінде

Алессандро Вольта кай жылы физика профессоры атағын алды**** 1777 ж.

Альберт Эйнштейн қай жылы дүниеге келген**** 1879 ж. 14 наурыз

Ампердің ғылыми творчествасының шыңы не болып табылады**** Элетродинамиканы енгізуі

Андре Мари Ампер қай жылы дүниеге келді**** 1775 ж. 22 қаңтар

Аристотель қай жылы, қайда туылды?**** Б.з.д.384 ж.,Грецияда

Аристотель қай центрлік жүйені жақтаған?**** геоцентрлік

Аристотельдің ұстазы**** Платон

Арифметиканың авторы**** аль-Хорезми

Архимед қай жылы, қайда дүниеге келген**** б.з.д. 287ж., Сицилияда

Атақты ғалым Н.А.Умов қай университтете оқыған**** Мәскеу университетінде

Атақты физик Г.Р.Герцтің ұстазы кім болған**** Гельмгольц

Атақты физик Н.Борға Нобельдік сыйлық қай жылы берілді**** 1922 ж.

Атақты физик Нильс Бор қай университетте оқыған**** Копенгагенск университетінде

Атомдық бомба Лос-Анжелесте қай ғалымның басшылығымен жасалынды**** Р.Оппенгеймер

Атомистиканың негізін салушы**** Демокрит

Әлемде алғаш балып ғарышқа ұшқан ғарышкер**** Ю.А.Гагарин

Әлемді құрайтын элементтер концепциясын жасаған кім?**** Эмпедоклом

Балқу нүктесінің қысымға байланыстылығын тұжырымдаған кім**** Б. Клапейрон

Бирунидің есептеуі бойынша Жер радиусы қаншаға тең**** 6490 км

Бүкіл әлемдік тартылыс заңын ашқан ғалым**** Ньютон

Бэкон өз заманындағы ғалымдарды қанша классқа бөледі**** 2

В.В.Петров Медикохирургиялық академиясында физикалық кабинетті ең алғаш қай жылы ұйымдастырды?**** 1795ж

В.Вебер бөлген физика кафедрасының теориялық бөлімін кім басқарды?**** Листинг

В.Вебер өзі тұсында физика бөлімін қанша кафедраға бөлді?**** 2

В.Вебер физика бөлімінің қай кафедрасын басқарды**** эксперименттік бөлімін

Ван-дер-Ваальс физикадан қандай еңбегі үшін Нобельдік сыйлыққа ие болды**** Газдар мен сұйықтардың күйлері теңдеулеріне қатысты

Виктор Гесске космостық сәулелерді ашқаны үшін Нобельдік сыйлық қай жылы берілді**** 1936 ж.

Вильям Томсон қанша жасында профессор атанады**** 22

Г. Магнустың физикалық лабораториясы қай жылы жеке меншіктен мемлекеттікке өтті**** 1863 ж

Г. Р. Кирхгоф Гейдельбергтегі физикалық лабораторияның жетекшісі ретінде кімнің орнына болды**** Ф. Г. Жолли

Г.Клаузиустің алғашқы статьясы қалай аталады?**** қозғалыстағы күш жылуы туралы

Галилейдің салыстырмалы принципін дамытқан кім**** Эйнштейн

Галилейдің шәкірттері**** Торричелли және Вивиан

Гельгольцтың 1842 ж. қорғаған диссертациясының тақырыбы**** жүйке жүйесінің құрылысы

Гельмгольцтың негізгі білімі қай салаға байланысты?**** медецина

Генрих Рудольф Герц қай жылы дүниеге келген**** 1857ж 22 ақпан

Герман Людвиг Фердинанд Гельмгольц қай жылы дүниеге келген**** 1821 ж. 31 тамыз

Геттингенск университетінде ең алғашқы физикалық лабораторияны кім құрды?**** В.Вебер

Гудольв Клаузиус қай жылы дүниеге келген?**** 1822ж.2 қаңтарда

Гюгенстің ашқан теориясы**** серпінді шарлардың соқтығысуы

Гюйгенс қай планетаның құпиясын ашты және ең алғаш оның сақинасы туралы сипаттама берді**** Сатурн

Ғалым К.Андерсон қандай бөлшекті анықтаған**** Позитрон

Ғылыми метеорология кімнің тәжірибесінен пайда болды**** Торричелли

Д.В.Гиббс Иельск университетінің қай саласы бойынша профессор атағын алды**** математикалық физика

Д.В.Гиббстің ғылыми жұмыстары физиканың қай саласына арналған еді **** Техникалық механикаға

Д.Д.Томсонға 1906 ж. физикадан қандай зерттеуі үшін Нобельдік сыйлыққа ие болды**** Газдар арқылы зарядтың өтуі

Д.Д.Томсонның алғашқы жарық көрген ғылыми еңбегі физиканың қай бөліміне байланысты еді**** Жарықтың электромагниттік теориясына

Д.Д.Томсонның алғашқы жарық көрген ғылыми еңбегі физиканың қай бөліміне байланысты еді**** Жарықтың электромагниттік теориясына

Де Бройльге электронның толқындық табиғатын ашқаны үшін Нобельдік сыйлық қай жылы берілді**** 1929 ж.

Декарт бойынша бөлшектің қанша элементі бар**** 3

Декарттың оптикаға байланысты жарық көрген еңбегі**** Диоптрика

Джеймс Прескотт Джоуль қай жылы дүниеге келген**** 1818 ж. 25 желтоқсан

Джозайя Вилард Гиббс қай жылы дүниеге келген **** 1839ж. 11 ақпан

Джон Дальтон қай жылы дүниеге келген**** 1766ж. 6 қыркүйек

Дюфэ электрлік әсерлесудің қанша түрін анықтады?**** 2

Европа мен Шығыстың экономикалық және мәдениет қарым-қатынастары қай ғасырда басталды**** X

Европада компас қай ғасырда енгізілді **** XII-ХІІІ

Европада қай ғасырда университеттер ашыла бастады?**** XІ

Елімізде радио күні қай күні аталып өтеді**** 7 мамыр

Ең алғаш гелиоцентрлік жүйенің моделін жасаған кім? **** Аристарх Самосский

Ең алғаш күнтізбе қай елде жасалынған?**** Египет

Ең алғаш Медикохирургиялық академияда физикалық кабинетті ұйымдастырған кім?**** В.В. Петров

Ең алғаш Россиядағы физикалық зертхана қай университетте ашылды?**** Петербург университетінде

Ең алғашқы физикалық лаборатория қай жылы құрылды?**** 1831ж

Ең алғашқы физикалық лаборатория қай университетте құрылды?**** Геттингенск университінде

Ең алғашэлектронды ашқан қай ғалым **** Дж. Томсон

Ең бірінші болып екі рет Нобельдік сыйлықпен марапатталған ғалым**** М.Кюри

Ең бірінші Нобельдік сыйлыққа ие болған әйел**** М.Кюри

Ең бірінші практикалық физика кітабы қай университетте жарық көрді**** Геттингенск университінде

Жамен зертханасы кімнің басшылығы кезінде атақты болды?**** Липпман

Жамен зертханасы қандай ғылыми жаңалығымен атақты болды?**** түсті фотосуреттің пайда болуымен

Жаратылыстану ғылымдарының ішінде ең алғаш пайда болған ғылым?**** Астрономия

Жарық спектрлерінің периодтты түрде қайталануын қай ғалым анықтаған**** Ньютон

Жер радиусын анықтау әдісін жасаған**** Бируни

Жылу құбылыстары қай ғасырда толық зерттеле бастады?**** ХVIIIғ.

Инженер, математик Стевин физиканың қай саласын зерттеген**** статика және гидродинамика

Иоганн Кеплердің ашқан заңы**** Планеталардың қозғалыс заңы

Кенигсбергте Ф. Нейман ашқан лабораторияның Магнус лабораториясынан айырмашылығы қандай болды**** эксперимент пен теорияны ұштастыра білді

Кенигсбергте Ф. Нейман құрған физикалық лабораторияны кім қаржыландырды**** Нейманның өзі

Классикалық механика кімнің заңымен дамыды**** Ньютон

Компастың магнит стрелкасы қозғалысына дұрыс түсінік берген**** Гильберт

Космостық сәулелерді ашқан қай ғалым**** В.Гесс

Көру теориясының авторы**** Алхазен

Кімнің лабораториясында Кирхгоф пен бунзен спектрлік анализді зерттеген**** Ф. Г. Жолли

Қазіргі целсия шкаласы кімнің жасаған шкаласы?**** К. Линней

Қай ғасырда Генрих Густав Магнус Берлинде физикалық лаборатория ашты**** XIX ғ. 40 жылдарында

Қай ғасырдан бастап Европада, Америкада физикалық лабораториялар құрыла бастады?**** XIX ғ. екінші жартысында

Қай жылы А.М. Ампер профессор атағын алады**** 1808 ж.

Қай жылы А.С.Попов өзінің құрастырған радиоқабылдағышын Ресей физика-химиялық қоғам отырысында көрсетті**** 1895 ж. 7 мамыр

Қай жылы А.Т.Столетов докторлық диссертациясын қорғады **** 1872 ж

Қай жылы АҚШ-та Ферми басшылығымен алғашқы реактор құрастырылды**** 1942 ж.

Қай жылы Ампер ғылым Академиясының мүшесі болды**** 1814 ж.

Қай жылы Гельмгольц Берлин университетінің профессоры атанады?**** 1871ж. наурызда

Қай жылы Гельмгольц Берлиндік физикалық қоғамның мүшесі болды?**** 1845ж

Қай жылы Гельмгольц Гейдербергте профессор атанады?**** 1858ж

Қай жылы Д.В.Гиббс Иельск университетінің математикалық физика профессоры атағына ие болды **** 1871ж

Қай жылы Д.Гиббс АҚШ-тың ұлттық академиясының мүшелігіне сайланды**** 1879ж. көктемде

Қай жылы Кембридждегі Кавендиш зертханасында білім беру жүйесі эксперимент түрінде жүргізіле бастады**** 1874 ж.

Қай жылы Сорбонда профессор Жамен зертхана ашты?**** 1868ж

Қай жылы Т Юнг медицина докторы атағын алды**** 1795 ж.

Қай жылы Франц Нейман индукция заңының теңдеуін тапты**** 1846 ж.

Лавуазье (6) анықтады?**** Әртүрлі денелердің меншікті жылу сыйымдылығын

Лавуазье(6) құрастырды?**** 1777ж.

Лагранж (4) ата?**** Рычаг принципі, күштерді қосу принципі; витуалды жылдамдықтар принципі

Лагранж (3) негіздеген?**** 3

Логранждың (5) тұрады?**** Статика және динамика

Лос-Анжелесте (7) өткізді**** Нью-мексика

Лос-Анжелесте (7) жасалынды **** 1945 ж. 16 шілде

Лоуренс (6) болды**** Циклотронды ойлап тапқаны үшін

Луиджи (4) келген**** 1849 ж.

Людвиг (6) алады**** 25

М. Фарадейдің (6) **** химия

М.В. Ломоносовтың еңбегі**** Математикалық химияның элементтері

М.Кюри (9) алды.**** Радий, палоний

М.Планк (5) болды**** 1918 ж.

Магнит (11) жасады**** 1820 ж. 30 қазан

Магнит (7) кім**** Био және Савар

Мария (7) алды**** химия

Математикаға (4) философы**** Декарт

Матникті (3) кім**** Гюйгенс

Микроскопиялық (4) дамыды**** Максвелл

Михаил (5) **** 1791 ж. 22 қыркүйек

Мына (4) қорытындысы**** балқу нүктесінің қысымға байланыстығы

Немістің (9) бастады**** 1845ж

Николай (8) сүрген**** ХV

Ньютон (3) бөлді**** 7

Ньютон (4) келген**** 1642ж., Англияда

Ньютонның (7) арналған**** Оптика

Ньютонның (2) нәтижесі**** жарық спектрлерінің периодты түрде қайталануы, түстердің толқын ұзындықтары

Орта (5) оқытылды **** латын

Орта (6) түсіндірген **** Р.Бэкон

Орта (5) астрономы**** Улугбек

Орта (5) үлесі**** нақты жұлдыздар каталогы, планета қозғалысының кестесі

Орта (4) нәтижесі**** нақты жұлдыздар каталогы, планета қозғалысының кестесі

Орта (2) ғалымы**** аль-Хорезми

Орта (2) ғалымы**** Бируни

П.Н.Лебедев (5) атанады **** 1901

Параллель (8) тапқан**** Й. Фраунгофер

Петербург (6) ашты?**** 1865ж

Пироцентрлік (4) центрі**** От

Пироцентрлік (3) бар?**** 9

Пифагорліктердің (4) аталады?**** Пироцентрлік

Планеталардың (6) жасаған**** Евдокс Книдский

Планеталардың (3) ашты**** Иоганн Кеплер

Прибор (4) ғалым**** Ампер

Р. Майердің (2) білімі**** медицина

Р.Оппенгеймер (5) жасалынған**** Лос-Анжелес

Радий (5) кім**** М.Кюри мен П.Кюри

Ресейде (3) ашқан**** Ломоносов

Ресейлік (2) профессоры**** Ломоносов

Роберт (7)болды**** 1923 ж.

Роджер (3)туылған**** Англия

Рычаг (5) ашқан**** Архимед

Сади (4) енгізді**** циклдік

Салыстырмалы (2) ғалым**** Галилей

Совет (8) құрастырылды**** С.П.Королев

Совет (8) ұшырылды**** 1958 ж. 4 қазан

Сорбондағы (6) қолданылады?**** практикалық физикада систематикалық білім беру

Столетов (7) болды? **** актиноэлектрлік зерттеулер нәтижесінде

Сыну (2) математик**** Снеллиус

Т Эпинус (3) ашты?**** Диэлектрлер поляризациясын

Телескопты (3) **** Ньютон

Термодинамикаға (3) кім**** С. Карно

Термометрияны (3) басталды**** ХVІІІ

Томас (4) келген **** 1773 ж.

Томсон (7) тағайындалды**** 1846 ж.

Торричелли (3) жаналығы**** атмосфераның қысымын

Ф. Г. Жалли физикалық лабораторияны қай жылы ашты**** 1846 ж.

Ф. Гельмгольц «Күштердің сақталуы туралы» докладын қай жылы оқыды **** 1847 ж. 23 шілде

Ф. Нейманның атақты шәкіртінің бірі кім болған**** Г. Р. Кирхгоф

Ф.Гельмгольцтің Берлиндегі ұстазы **** И. Мюллер

Ф.Ф.Петрушевскийдің шәкірті кім болды? **** И.И.Боргман

Физик Н.А.Умов қай жылы докторлық диссертациясын қорғады **** 1874ж

Физика тарихында 1895 ж. 7 мамыр қандай күн болып есте қалды**** радионың туған күні

Физиканың термодинамика бөліміне ішкі энергия мен энтропия функцияларын енгізген қай ғалым**** Клаузис

Фотометрияның негізгі салушы?**** П. Бугер

Фридрих Кольрауштың ұстазы кім болған?**** Вебер

Х.К. Эрстедтің есімін мәңгілікке қалдырған жаңалығы**** электрлік әсерлесудің магниттік стрелкаға әсері

Ханс Кристиан Эрстед қай жылы дүниеге келген**** 1777 ж. 14 тамыз

Химиялық жүйедегі элементердің орналасуының фундаментальді заңын ашқан кім**** Д.И.Менделеев

Химиялық элементтің периодтық жүйесі заңдылығын ашқан кім**** Д.И.Менделеев

Целсий зерттеулерінің нәтижесінде нені ойлап тапты?**** Термометр

Целсий судың қайнау нүктесін зерттеу барысында нені анықтады?**** Оның қысымға байланыстылығын

Шығыс шығармалары қай ғасырда латын тіліне аударыла бастады**** XІІ

Э.Резерфорд қай жылы Нобельдік сыйлықпен марапатталды**** 1908 ж.

Э.Резерфорд өзінің ғылыми жолын қай зертханадан бастады**** Кавендиш зетрханасында

Э.Резерфорд Ф.Соддимен біріге отырып жасаған зерттеулер нәтижесінде қандай жаналық ашты**** Радиоактивті ыдырау және оның заңы

Э.Резерфордтың Ресейлік әріптесі әрі досы, атақты физик**** П.Л.Капиц

Э.Фермидің басшылығымен Әлемдегі бірінші ядролық реактор қай жылы құрастырылды**** 1942 ж. 2 желтоқсан

Э.Фермидің басшылығымен Әлемдегі бірінші ядролық реактор қай қалада құрастырылған**** Чикаго

Э.Шредингер кванттық механика бойынша қай жылы Нобельдік сыйлыққа ие болды**** 1933 ж.

Эдмунд Галле 1693 жылы ненің формуласын тапты**** линзаның жалпы формуласы

Эйлердің «Механика» еңбегі қай жылы шықты?**** 1736ж. Петербургте

Электр құбылысының теориясын алғаш жасаған?**** Мария Дюфэ

Электрлік және магниттік әсерлесу заңын кім ашты?**** Кулон

Электрон мен фотоэффект зарядтарын анықтаудың классикалық зерттеулерін жасаған қай ғалым**** Р.Э.Милликен

Эмпедоклом жасаған элементтер концепциясында Әлемді құрайтын элементтер саны**** 4

Энергетикалық бағыттың ғылымға енуіне физиканың қай саласының дамуы ықпал етті **** Термодинамика

Эрвин Шредингер қай жылы дүниеге келген**** 1887 ж. 12 тамыз

Эрнест Резерфорд қай жылы дүниеге келген**** 1871 ж. 30 тамыз

Этьенн-Луи Малюс қай жылы дүниеге келген**** 1775 ж.Ю.Гагарин қай жылы ғарышқа ұшты**** 1961 ж. 12 сәуір

Юлиус Роберт Майер қай жылы дүниеге келген**** 1814 ж. 25 қараша

Достарыңызбен бөлісу:
Loading...


©melimde.com 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
рсетілетін ызмет
Жалпы ережелер
ызмет стандарты
дістемелік кешені
бекіту туралы
туралы хабарландыру
біліктілік талаптары
кіміні аппараты
Конкурс туралы
жалпы біліктілік
ойылатын жалпы
мемлекеттік кімшілік
жалпы конкурс
Барлы конкурс
білім беретін
ызмет регламенті
республикасы білім
ткізу туралы
конкурс атысушыларына
біліктілік талаптар
атысушыларына арнал
бойынша жиынты
Республикасы кіметіні
идаларын бекіту
облысы кімдігіні
рсетілетін ызметтер
мемлекеттік ызмет
стандарттарын бекіту
Конкурс ткізу
мемлекеттік мекемесі
дебиеті маманды
дістемелік материалдар
дістемелік сыныстар
Мектепке дейінгі
ауданы кіміні
конкурс туралы
жалпы білім
рметті студент
облысы бойынша
мыссыз азаматтар
Мемлекеттік кірістер
мектепке дейінгі
білім беруді
дарламасыны титулды
Конкурс жариялайды
мелетке толма
разрядты спортшы
ызметтер стандарттарын
дістемелік кешен
директоры бдиев
аласы кіміні

Loading...