«Дефектология негізі» пәні бойынша оқу-әдістемелік кешенбет1/7
Дата10.09.2017
өлшемі0.67 Mb.
#20024
  1   2   3   4   5   6   7
М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті

«Бекітемін»

Факультет деканыХ.С.Муханбеткалиев

қолы аты-жөні

«__»__________ 200_ж.


«Дефектология негізі»

_____пәні бойынша оқу-әдістемелік кешен___
«050102 - “Бастауышты оқыту педагогикасы және әдістемесі ” мамандығының

IІ-курс студенттері үшін кредиттік оқыту технологиясы
Курс – 4

Семестр – 8

Кредит саны - 1

Дәріс – 15 сағат

ОЖСӨЖ– 15 сағат

СӨЖ – 15 сағат

Емтихан – 8-ші семестрде


Барлығы – 45 сағатОрал 2010ж.

IІ-курс студенттері үшін кредиттік оқыту технологиясы бойынша «Дефектология негізі» пәнінен оқу-әдістемелік кешен Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университетінде құрастырылған. Типтік оқу бағдарламасы негізінде жасалып, «050102- Бастауышты оқыту педагогикасы және әдістемесі» мамандығы бойынша мемлекеттік білім беру стандарты негізінде құрастырылды. Алматы, 2006 ж.


Құрастырған: оқытушы А.Г. Мұханбетчина
«Педагогика және психология» кафедрасының отырысында талқыланды.
“____” 200_ ж. № __ хаттама.
Кафедра меңгерушісі ___________ А.С.Иргалиев

(қолы) (аты-жөні)

Педагогикалық факультеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында бекітілді.

“___” ___________ 200_ ж. № __ хаттама.


Факультеттің оқу-әдістемелік

кеңесінің төрағасы ___________ А.С.Иргалиев

(қолы) (аты-жөні)

Курс бағдарламасына (Sillabus) 200 / 200_ оқу жылында енгізілген өзгертулер мен толықтырулар.


Курс бағдарламасына келесі өзгертулер (толықтырулар) енгізілді:

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________
Курс бағдарламасы Педагогика және психология кафедрасының отырысында қарастырылып мақұлданды.

“___” ______________200__ ж. № __хаттама.

Кафедра меңгерушісі ___________ А.С.Иргалиев

(қолы) (аты-жөні)

Педагогикалық факультетттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында бекітілді.

“___” ___________ 200_ ж. № __ хаттама.


Факультеттің оқу-әдістемелік

кеңесінің төрағасы ___________ А.С.Иргалиев

(қолы) (аты-жөні)

1. “«Дефектология негізі»” пәнінен оқу-әдістемелік кешен Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінде құрастырылған және типтік оқу бағдарламасы. Алматы, 2006 ж.

2. КУРС БАҒДАРЛАМАСЫ (SILLABUS).

Оқытушы туралы мәлімет:

Оқытушының аты–жөн: Мұханбетчина А.Г.

Офис: «Педагогика және психология» кафедрасы

Жұмыс мекен-жайы: Орал қаласы, Студенттер көшесі, 4

Жұмыс телефоны: 50-32-54

Пән туралы мәлімет:

Дефектология негізі

Семестр 15 оқу аптадан және 2 апта сессиядан тұрады.

Бір аптада 1 кредит сағат, әр кредит-сағат бір байланыс сағаттан (дәріс немесе практика) және екі сағат оқытушының жетекшілігімен студенттің өзіндік жұмысынан (ОЖСӨЖ), студенттің өзіндік жұмысынан (СӨЖ) тұрады.


Кредиттің аптаға бөліну кестесі:


Сабақтар

Өткізу уақыты

Сабақтар

Өткізу уақыты

Байланыс сағаты 1

(1 дәріс)50 мин.

ОЖСӨЖ, СӨЖ

50+50 мин.

Өткізілу орны: №7 оқу ғимараты, сабақ кестесі бойынша.Оқу жоспарынан көшірме:


курс

Семестр

Кредит саны

Дәрістер

Семинарлар

ОЖСӨЖ

СӨЖ

Барлығы

Бақылау

түрі


4

8

1

15

-

15

15

45

емтиханКіріспе
Курс мақсаты: Студенттерге дамуында ерекше психоденелік ақаулықтары бар негізгі категориядағы балалардың ерекшеліктері, қажеттіліктері, оларды оқыту мен тәрбиелеу және түзету жұмыстарының мазмұны жөнінде білім беру.

Міндеттері:

 • ғылымның бір саласы дефектология жөнінде оның тарихы, қазіргі жағдайы және дамуы бағыты туралы түсінік беру;

 • мүмкіндігі шектелген негізгі топ балаларына психологиялық сипаттама беру;

 • білім беру жүйесіндегі әртүрлі типтегі арнаулы мекемелердегі оқыту мазмұнын, принциптерін, формалары мен әдістерін ашу;

 • ерекше қажеттілікті қажет ететін тұлғаларды байланысты оқыту моделін ашу;

 • мүмкіндігі шектелген тұлғалар мен балаларды әлеуметтік еңбек ортасына бейімдеу жолдарын көрсету;

 • қажетті кәсіби және жеке тұлғалық сапаларын қалыптастыру.

 • студенттерді ғылыми көзқрасқа тәрбиелеу;

 • мүмкіндігі шектелген балаларды оқытуда және олардың нәтижесіне жетуде студенттердің болашаққа сеніммен қарау көзқарасына тәрбиелеу;

 • психологиялық – педагогикалық тапсырмаларды шешуде теориялық білімдерін қолдана білу іскерліктерін қалыптастыру.

Төмендегідей білімдермен қамтамасыз ету:

 • дефектология пәні мен оның міндеттері туралы;

 • дефектология ғылымының даму тарихы жайында;

 • дефектология аймағында құрылған әдістемелік және теориялық зерттеу негізі туралы;

 • дефектология ғылымында қолданылатын әдістерді жинақтау және эксперименттік зерттеу кезінде қалыптасқан оқыту мен тәрбиелеу және түзету әсерінен алынған ақпараттық мәліметтерді талдау.

Курсты меңгеру нәтижесінде студенттер міндетті түрде:

 • дамуында ерекше психоденелік ақаулықтары бар негізгі категориядағы балалардың ерекшеліктері бар тұлғалардың психологиялық ерекшеліктері туралы көзқарастары болуы керек;

 • дефектология ғылымының дамуын, оның ғылым ретінде сипаттамасын, міндеттерін, жолдары мен әдістерін білу керек;

 • алған білімдерін практикада қолдана алуы, дамуында ерекше психоденелік ақаулықтары бар негізгі категориядағы балалардың психикалық дамуының жағдайларын толықтай білу керек.

Пререквизиттер:

«Жалпы психология», «Педагогика» «Жас ерекшелік психологиясы» «Тұлғаның психологиялық-педагогикалық диагностикасы» курстары.Постреквизиттер:

Студенттер бұл пәнді оқып бітіргеннен кейін: • дефектология пәні бойынша ұғымдар мен анықтамалардың мәнін түсінеді;

 • арнайы оқытудың мақсаттары мен міндеттерін жүзеге асыруды қамтамасыз ететін әдістермен танысады;

 • оқу-танымдық іс-әрекет үрдісінде алған білімдерін өз бетімен қолдана білуді үйренеді.

 • курс бойынша кәсіби мәдениеттің негіздерін игереді;

Оқыту әдістемесі:

Оқыту дәріс, практикалық сабақ түрінде өтеді. Студенттердің білімін бақылау үй тапсырмаларын тексеру, тесттерді орындау, ауызша сұрау түрінде, жеке семестрлік тапсырмалар оларды қорғау түрінде жүзеге асады. Берілген мәліметтерді талдау әдістері, ұйымдастыру, эмпирикалық, интерпритациялау әдістері қолданылады.Курс аяқталғаннан кейін емтихан тесттік түрде өтеді.


Пәнді оқу бағдарламасы:

1 апта


1 кредит сағат

1 дәрісТақырып: Дефектология-ғылым ретінде.

Дәріс мазмұны:

1.Дефектология ғылымының мақсаты, міндеттері.

2.Дефектологияның салалары.

Әдебиеттер:

1.Специальная педагогика /Под. ред Н.М.Назаровой, М.-2000.3-17б.

2.Настольная книга педагога- дефектолога /Т.Б.Епифанцева, Феникс,2006.

3.Лапшин В.А., Пузанов Б.П. Основы дефектологии, М.-1990.8-17б.

4.Дефектология: словарь – справочник. / Под ред. Б.П. Пузанова, М., 1996.

5.Выготский Л.С. Собрание сочинений в 6-ти томах, М., 1983.ОЖСӨЖ мазмұны:

 1. Дефектология түсінігі

 2. Түзету педагогикасы

СӨЖ мазмұны:

ҚР-ның «Кемтар балаларды әлеуметтік және медициналық-педагогикалық түзеу арқылы қолдау туралы» Заңы.


2 апта

2 кредит сағат

2 дәрісТақырып: Арнайы оқыту мен тәрбиелеу теориясы және практикасының дамуы.

Дәріс мазмұны:

1.Арнайы оқыту мен тәрбиелеу теориясы мен практикасының дамуы

2.Дефектологияның даму мәселелері.

Әдебиеттер:

1.Специальная педагогика /Под. ред Н.М.Назаровой, М.-2000.27-43б.

2.Настольная книга педагога- дефектолога /Т.Б.Епифанцева, Феникс,2006.

3.Лапшин В.А., Пузанов Б.П. Основы дефектологии, М.-1990.8-17б.

4.Дефектология: словарь – справочник. / Под ред. Б.П. Пузанова, М., 1996.

5.Выготский Л.С. Собрание сочинений в 6-ти томах, М., 1983.ӨЖСӨЖ мазмұны:

1. Дефектологияның әдістері

2. Дефектологияның принциптері

СӨЖ мазмұны:

ҚР- ның «Білім туралы» Заңы.3 апта

3 кредит сағат

3 дәрісТақырып: Ақаулығы бар балалар

Дәріс мазмұны:

1.«Ақаулық» түсінігі.

2.Ақаулығы бар балалардың ерекшеліктері

3.Ақаулықтың болу себептеріӘдебиеттер:

1.Специальная педагогика /Под. ред Н.М.Назаровой, М.-2000.

2.Настольная книга педагога- дефектолога /Т.Б.Епифанцева, Феникс,2006.

3.Лапшин В.А., Пузанов Б.П. Основы дефектологии, М.-1990.21-35б.

4.Дефектология: словарь – справочник. / Под ред. Б.П. Пузанова, М., 1996.

5.Выготский Л.С. Собрание сочинений в 6-ти томах, М., 1983.ОЖСӨЖ мазмұны:

 1. Л.С Выготскийдің өмірі мен еңбегі

 2. Л.С Выготскийдің дефектологияның құрылуына және оның дамуына қосқан үлесі.

СӨЖ мазмұны:

Ақаулығы бар балалар категорияларыСӨЖ- мазмұны:

Л.С.Выготский Арнайы психология және дефектология


4 апта

4 кредит сағат

4 дәрісТақырып: Ақыл- ойы баяу дамыған балалар

Дәріс мазмұны:

1.Олигофрения және оның деңгейлері.

2.Ақыл-ойы баяу дамыған балалар

3. Көмекші мектеп және оның негізгі міндеттеріӘдебиеттер:

1.Специальная педагогика /Под. ред Н.М.Назаровой, М.-2000.205б.

2.Настольная книга педагога- дефектолога /Т.Б.Епифанцева, Феникс,2006.7б.

3.Лапшин В.А., Пузанов Б.П. Основы дефектологии, М.-1990.36-58б.

4.Дефектология: словарь – справочник. / Под ред. Б.П. Пузанова, М., 1996.

ОЖСӨЖ мазмұны:


 1. М.С.Певзнер: Олигофренияның формалары

 2. Түзету жұмыстарының негізгі кезеңдеріжәне оның бағыттары

СӨЖ мазмұны:

Энцефалит менингит, мнингоэнцефалит, полиомиелит термин сөздеріне анықтама бер


5 апта

5 кредит сағат

5 дәрісТақырып:Психикалық дамуы баяу балалар

Дәріс мазмұны:

1.Психикалық дамуы баяу түсінігі

2.Психикалық дамуы баяу балаларға психологиялық- педагогикалық сипаттама

3.Психикалық дамуы баяу балаларға кешенді көмек ету жүйесіӘдебиеттер:

1.Специальная педагогика /Под. ред Н.М.Назаровой, М.-2000.205б.

2.Настольная книга педагога- дефектолога /Т.Б.Епифанцева, Феникс,2006.7б.

3.Лапшин В.А., Пузанов Б.П. Основы дефектологии, М.-1990.36-58б.

4.Дефектология: словарь – справочник. / Под ред. Б.П. Пузанова, М., 1996.

ОЖСӨЖ мазмұны:


 1. В.В.Лебединский: Психикалық дамудың бұзылу типтерінің параметрлері

 2. Психикалық дамуы баяу балаларды түзету- тәрбиелеу жұмысы

СӨЖ мазмұны:

Психикалық дамуы баяу балаларды зерттеу боынша психологиялық әдістерді жинақтау


6 апта

6 кредит сағат.

6 дәрісТақырып: Естуі бұзылған балалар

Дәріс мазмұны:

1.Сурдопедагогиканың мақсаты мен міндеттері

2.Есту бұзылысының жіктелу түрлері

3.Естуі бұзылған балаларға арнайы білім беру мазмұныӘдебиеттер:

1.Специальная педагогика /Под. ред Н.М.Назаровой, М.-2000.205б.

2.Настольная книга педагога- дефектолога /Т.Б.Епифанцева, Феникс,2006.7б.

3.Лапшин В.А., Пузанов Б.П. Основы дефектологии, М.-1990.36-58б.

4.Дефектология: словарь – справочник. / Под ред. Б.П. Пузанова, М., 1996.

ОЖСӨЖ мазмұны:


 1. Естудің бұзылу себептері

 2. Естудің бұзылуын диагностикалау

СӨЖ мазмұны:

Естуі бұзылған балалардың тілдік бұзылыстары


7 апта

7 кредит сағат

7 дәрісТақырып:Көруі бұзылған балалар

Дәріс мазмұны:

1.Тифлопедагика пәні, міндеттері

2.Көру бұзылысының түрлері

3.Арнайы мектептің негізгі міндеттеріӘдебиеттер:

1.Специальная педагогика /Под. ред Н.М.Назаровой, М.-2000.205б.

2.Настольная книга педагога- дефектолога /Т.Б.Епифанцева, Феникс,2006.7б.

3.Лапшин В.А., Пузанов Б.П. Основы дефектологии, М.-1990.36-58б.

4.Дефектология: словарь – справочник. / Под ред. Б.П. Пузанова, М., 1996.

ОЖСӨЖ мазмұны:


 1. Тифлопедагогика тарихына шолу

2.Көру ақаулықтары бар балаларды оқыту әдістері

СӨЖ мазмұны:

Брайль әліппесіне түсініктеме беріңдер


8 апта

8 кредит сағат.

8 дәрісТақырып: Тірек –қимыл аппараты бұзылған балалар

Дәріс мазмұны:

1.Тірек-қимыл аппараты бұзылыстарының түрлері

2.Тірек-қимыл аппараты бұзылыстарының болу себептері

3.Әлеуметтік бейімделу бағыттарыӘдебиеттер:

1.Специальная педагогика /Под. ред Н.М.Назаровой, М.-2000.205б.

2.Настольная книга педагога- дефектолога /Т.Б.Епифанцева, Феникс,2006.7б.

3.Лапшин В.А., Пузанов Б.П. Основы дефектологии, М.-1990.36-58б.

4.Дефектология: словарь – справочник. / Под ред. Б.П. Пузанова, М., 1996.

ОЖСӨЖ мазмұны:


 1. Тірек –қимыл аппараты бұзылған балалардыоқыту және дамыту ерекшеліктері

 2. ДЦП кезінде кезінде қимыл-қозғалыстың, психиканың бұзылуы

СӨЖ мазмұны:

Гиперкинез, гипокинезия, гипердинамикалық бұзылыс сөздерінің мағынасын түсіндіріңдер


9 апта

9кредит сағат

9 дәрісТақырып: Сөйлеуі бұзылған балалар

Дәрістің мазмұны

1.Логопедияның мақсаты мен міндеттері

2.Сөйлеу тілінің бұзылу түрлері

3.Тілдік бұзылу себептері


Әдебиеттер:

1.Специальная педагогика /Под. ред Н.М.Назаровой, М.-2000.205б.

2.Настольная книга педагога- дефектолога /Т.Б.Епифанцева, Феникс,2006.7б.

3.Лапшин В.А., Пузанов Б.П. Основы дефектологии, М.-1990.36-58б.

4.Дефектология: словарь – справочник. / Под ред. Б.П. Пузанова, М., 1996.

5.Логопедия. под.ред. Л.С.Волковой:М,1995

6.Селиверстов В.И. Заикание у детей. Психокоррекционные и дидактические основы логопедических занятий.М. Владос, 1994.

ОЖСӨЖ мазмұны:


 1. Логопедияның принциптері

 2. Логопедиялық әдістердің қолданылуы

 3. Логопедиядағы көрнекілік әдістері

СӨЖ мазмұны:

Балалардың сөйлеу тілін зерттеу картасын талдау


10 апта

10 кредит сағат

10 дәрісТақырып: Жалпы тіл кемістігі

Дәрістің мазмұны:

1.Жалпы тіл кемістігі

2.Жалпы тіл кемістігінің деңгейлері

Әдебиеттер:

1.Специальная педагогика /Под. ред Н.М.Назаровой, М.-2000.205б.

2.Настольная книга педагога- дефектолога /Т.Б.Епифанцева, Феникс,2006.7б.

3.Лапшин В.А., Пузанов Б.П. Основы дефектологии, М.-1990.36-58б.

4.Дефектология: словарь – справочник. / Под ред. Б.П. Пузанова, М., 1996.

5.Логопедия. под.ред. Л.С.Волковой:М,1995

6.Селиверстов В.И. Заикание у детей. Психокоррекционные и дидактические основы логопедических занятий.М. Владос, 1994.

ОЖСӨЖ мазмұны:


 1. Жалпы тіл кемістігі бар балаларға психологиялық даму ерекшеліктері

 2. Жалпы тіл кемістігі бар балаларды оқыту жұмысы

СӨЖ мазмұны:

Жалпы тіл кемістігі бар балаларды зерттеу бойынша әдістерді талдаңдар


11 апта

11 кредит сағат

11 дәрісТақырыбы: Жазбаша сөйлеу

Дәріс мазмұны:

1.Жазбаша сөйлеу туралы түсінік

2.Жазбаша сөйлеудің бұзылуын анықтау тәсілдері

Әдебиеттер:

1.Специальная педагогика /Под. ред Н.М.Назаровой, М.-2000.205б.

2.Настольная книга педагога- дефектолога /Т.Б.Епифанцева, Феникс,2006.7б.

3.Лапшин В.А., Пузанов Б.П. Основы дефектологии, М.-1990.36-58б.

4.Дефектология: словарь – справочник. / Под ред. Б.П. Пузанова, М., 1996.

ОЖСӨЖ мазмұны:


 1. Балаларда жазбаша сөйлеудің дамуы

 2. Жазбаша сөйлеуі бұзылған балаларға арналған тапсырмалар жүйесі

СӨЖ мазмұны:

Акустикалық дисграфия түсініктеме беріңдер


12 апта

12 кредит сағат

12 дәрісТақырып: Күрделі ақаулық құрылымы бар балалар

Дәріс мазмұны:

1.Күрделі ақаулық құрылымы туралы түсінік

2.Күрделі бұзылыстағы ақаулық құрылымының топтары

Әдебиеттер:

1.Специальная педагогика /Под. ред Н.М.Назаровой, М.-2000.205б.

2.Настольная книга педагога- дефектолога /Т.Б.Епифанцева, Феникс,2006.7б.

3.Лапшин В.А., Пузанов Б.П. Основы дефектологии, М.-1990.36-58б.

4.Дефектология: словарь – справочник. / Под ред. Б.П. Пузанова, М., 1996.

ОЖСӨЖ мазмұны:


 1. Күрделі бұзылыстағы балалар тобын психологиялық- педагогикалық тұрғыдан зерттеу

 2. Күрделі ақаулық құрылымы бар балаларға көмек ету жолдары

 3. Күрделі ақаулығы бар балаларды арнайы оқыту әдістері

СӨЖ мазмұны:

Күрделі ақаулық құрылымы бар балалардың ата-аналарымен ерте психологиялық- педагогикалық көмек ету жұмысын сипаттаңдар13 апта

13 кредит сағат

13 дәрісТақырып: Ақаулығы бар тұлғаларға көмек ету және оларды қолдау

Дәріс мазмұны:

1.Ақаулығы бар тұлғаларға көмек ету

2.Мүмкіндіктері шектелген тұлғаларды қолдау сипаты

Әдебиеттер:

1.Специальная педагогика /Под. ред Н.М.Назаровой, М.-2000.205б.

2.Настольная книга педагога- дефектолога /Т.Б.Епифанцева, Феникс,2006.7б.

3.Лапшин В.А., Пузанов Б.П. Основы дефектологии, М.-1990.36-58б.

4.Дефектология: словарь – справочник. / Под ред. Б.П. Пузанова, М., 1996.

ОЖСӨЖ мазмұны:


 1. Ақаулығы бар тұлғаларға медициналық тұрғыдан көмек ету

 2. Мүмкіндіктері шектелген тұлғаларды қолдауда басшылыққа алынатын міндеттер

СӨЖ-35 мазмұны:

Ақаулықтары бар тұлғаларға ерте және кешенді көмек ету бағыттарын жіктеңдер


14-апта

14 кредит сабақ

14 дәрісТақырып:Медициналық-педагогикалық-психологиялық комиссия қызметі

Дәріс мазмұны:

1.МППК-ның мақсаты мен міндеттері.

2.МППК-ның қызметінің ұйымдастырылуы.

Әдебиеттер:

1.Специальная педагогика /Под. ред Н.М.Назаровой, М.-2000.205б.

2.Настольная книга педагога- дефектолога /Т.Б.Епифанцева, Феникс,2006.7б.

3.Лапшин В.А., Пузанов Б.П. Основы дефектологии, М.-1990.36-58б.

4.Дефектология: словарь – справочник. / Под ред. Б.П. Пузанова, М., 1996.

ОЖСӨЖ

Медициналық-педагогикалық-психологиялық комиссия құрамы

Мектеп жасына дейінгі балалардың дамуын зерттеу әдістері.

СӨЖ

ПМПК мамандарына қойылатын талаптарды талдау


15 апта

15 кредит сағат

15 дәрісТақырып: Ақаулығы бар балаларға арналған мекемелерді ұйымдастыру

Дәріс мазмұны:

1.Ақаулығы бар балаларға арналған мекемелерді ұйымдастыру

2.Ақаулығы бар бала арналған мекемелердегі арнайы білім беру принциптері

Әдебиеттер:

1.Специальная педагогика /Под. ред Н.М.Назаровой, М.-2000.205б.

2.Настольная книга педагога- дефектолога /Т.Б.Епифанцева, Феникс,2006.7б.

3.Лапшин В.А., Пузанов Б.П. Основы дефектологии, М.-1990.36-58б.

4.Дефектология: словарь – справочник. / Под ред. Б.П. Пузанова, М., 1996.

ОЖСӨЖ


 1. Ақаулығы бар балаларға арналған мекемелерді ұйымдастыру талаптары

 2. Ерте педагогикалық көмек принципіне жалпы сипаттама

СӨЖ

Арнайы мекемелерді ұйымдастырудың жалпы талаптарын жіктеңдер


3. ПӘН БОЙЫНША ТАПСЫРМАЛАРДЫ ОРЫНДАУ ЖӘНЕ ТАПСЫРУ КЕСТЕСІ.
Жұмыс түрі

Тапсырманың мақсаты мен мазмұны


Ұсынылатын әдебиеттер

Орындау мерзімі және тапсыру уақыты (аптасы)

Балл

Бақылау түрі

1

Реферат

Тақырып бойынша негізгі баяндама

Реферат тақырыбына байланысты

3,5,7,9,11,13,15 апталар

100% (үй тапсырмасы түрінде беріледі)

Реферат және баяндама

2

Практикалық сабақтарда үй тапсырмасын сұрау

Білімді тексеру

Семинар тақырыбына байланысты

Практикалық сабақ кестесі бойынша

Әрбір практикалық сабаққа әзірленіп, жауап бергенге-

100 %


Тапсырмалардың орындалуын, сұрақтарға жауап беру қабілетін тексеру

3

ОЖСӨЖ тапсырмаларын орындау

Талдау және танымдық қабілеттерін арттыру

ОЖСӨЖ тақырыбына байланысты

ОЖСӨЖ кестесі бойынша берілген уақыт шеңберінде


Тақырып бойынша

әрбір ОЖСӨЖ-ге 0,4-ұпайдан 100%Тапсырмалардың орындалуын, сұрақтарға жауап беру қабілетін тексеру

4

Жазба жұмыс түрінде аралық бақылау

Ойлау қабілетін және білімін тексеру

Бірінші жұмыс 1 -7 тақырыптарға байланысты

Екінші жұмыс 8 – 15 тақырыптарға байланыстысеминар №7

№14 семинарЖазба жұмысқа -100%

Жазба жұмысын тексеру

5

Емтихан

Білімді кешенді тексеруТест - 100%Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7
©melimde.com 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
тоқсан бойынша
рсетілетін қызмет
бағалауға арналған
Сабақ жоспары
Жалпы ережелер
Қазақстан республикасы
қызмет стандарты
бекіту туралы
жиынтық бағалауға
жиынтық бағалаудың
республикасы білім
тоқсанға арналған
бағалау тапсырмалары
Қазақстан республикасының
арналған тапсырмалар
Реферат тақырыбы
білім беретін
арналған жиынтық
бағдарламасына сәйкес
Әдістемелік кешені
болып табылады
мерзімді жоспар
бағалаудың тапсырмалары
туралы хабарландыру
Қазақстан тарихы
сәйкес оқыту
пәнінен тоқсанға
арналған әдістемелік
республикасының білім
Қазақ әдебиеті
оқыту мақсаттары
Мектепке дейінгі
нтізбелік тақырыптық
қазақ тілінде
Жұмыс бағдарламасы
жалпы білім
оқыту әдістемесі
білім берудің
Республикасы білім
әдістемелік ұсыныстар
Инклюзивті білім
пәнінен тоқсан
туралы анықтама
тақырыптық жоспар
Қысқа мерзімді