Бюллетень ай сайын (жаз айларынан басқа) шығып тұрады

Loading...


Дата18.02.2017
өлшемі53.25 Kb.
түріБюллетень
Құрастырушылардан

«Жаңа кітаптар» бюллетені оқырмандарға университеттің ғылыми кітапханасына бір айдың ішінде түскен жаңа кітаптар жайында хабарлайды. Бюллетень ай сайын (жаз айларынан басқа) шығып тұрады.

Библиографиялық сипаттама қабылданған мемлекеттік стандарт - 7.1-2003 «Құжатқа библиографиялық сипаттама беру». Сипаттаманың ережесі мен талаптары» бойынша құрастырылады.

Библиографиялық сипаттамаға мыналар кіреді:  • кітаптың шифры,

  • библиографиялық сипаттама,

  • пәндік айдар,

  • түйін сөздер,

  • сақталу орны.

Библиографиялық жазулар Жан-жақты ондық жіктеу (ЖОЖ) және Кітапханалық-библиографиялық жіктеу бойынша топтастырылады. Бөлімнің ішінде кітаптар алдымен қазақ тілінде, сонан соң орыс тілінде орналасқан. Кітаптар авторлардың және бас тақырыптардың алфавиті бойынша орналасады. Сақталатын орны туралы ерекше белгіден соң құжаттың қанша дана екені көрсетіледі.

Бюллетеньде қысқартылған сөздер тізімі мен мазмұны бар.

«Жаңа кітаптар» бюллетені профессор-оқытушылар құрамына, студенттерге және қызметкерлерге арналған.
От составителей


Бюллетень «Новые книги» информирует читателей о новых книгах, поступивших в научную библиотеку университета за месяц. Бюллетень выходит ежемесячно, кроме летних месяцев.

Библиографическое описание составляется в соответствии с ГОСТом 7.1-2003 «Библиографическое описание документа. Общие требования и правила описания».

Библиографическая запись включает:


  • шифр книги

  • библиографическое описание,

  • предметную рубрику,

  • ключевые слова,

  • место хранения.

Группировка библиографических записей осуществляется по Универсальной десятичной классификации (УДК) и Библиотечно-библиографической классификации (ББК). Внутри раздела вначале располагаются книги на казахском языке, затем на русском языке. Книги располагаются в алфавите авторов и заглавий. После сиглы о месте хранения указывается количество экземпляров данного документа. Бюллетень содержит список сокращений и содержание.

Бюллетень «Новые книги» предназначен для профессорско-преподавательского состава, студентов и сотрудников.


Қысқартулар тізімі

Список сокращений


АСФ - архитектурно-строительный факультет

АБ - абонемент

ББК - библиотечно-библиографическая классификация

МФ - факультет металлургии, машиностроения и транспорта

НБО - научно-библиографический отдел

ППС - читальный зал профессорско-преподавательского состава и иностранной литературы

СКЛ - сектор казахской литературы

СХЛ - сектор художественной литературы

УДК - универсальная десятичная классификация

ФРК - фонд редкой книги

ХР - хранение (абонемент)

ЧЗ - читальный зал главного учебного корпуса (ГУК)

География

б 26.8

Г35

География. Дүниежүзінің экономикалық және әлеуметтік географиясы. Физикалық география [Электрондық ресурс] : [Жалпы білім беретін мектептің 6-11-сыныптарына арналған оқулықтар] / Е. Ахметов [және т. б.]. - Электрон. дер. (57,2 Мб.). - Павлодар : С. Торайғыров атындағы ПМУ Ғылыми кітапханасы, 2014. - 1 эл. опт. дискИмеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
б 26.8

М86

Мұстафаев, Ж. С.

Ландшафттар және табиғи-техногендік кешендер [Электрондық ресурс] : оқулық / Ж. С. Мұстафаев, Ә. Т. Қозыкеева. - Электрон. дер. (3,47 Мб.). - Алматы : Экономика, 2013. - 1 эл. опт. диск. - (АВ. ҚР Жоғары оқу орындарының Қауымдастығы).Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
б 26.8(5К)

С22

Сарыарқа маржаны Ертістің Павлодар өңірі = Павлодарское Прииртышье Жемчужина Сарыарки = Pavlodar Priirtyshye is a pearl of Saryarka : [фотокнига] / ред. В. Титенев. - Алматы : Тау Қайнар, 2008. - 320 б.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЧЗ (1)
Биология
б 28

Б40

Бектұрғанов, Б. Б.

Таксидермия [Электрондық ресурс] : оқулық / Б. Б. Бектұрғанов, Қ. Ж. Сейтбаев, Б. Т. Абдибеков. - Электрон. дер. (86,2 Мб.). - Алматы : Дәуір, 2011. - 1 эл. опт. диск. - (АВ. ҚР Жоғары оқу орындарының Қауымдастығы).Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)

б 28

Б56

Биогеография [Электрондық ресурс] : оқулық / Ж. Б. Шілдебаев [және т. б.]. - Электрон. дер. (18,9 Мб.). - Алматы : Дәуiр, 2012. - 1 эл. опт. диск. - (АВ. ҚР Жоғары оқу орындарының Қауымдастығы).

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
б 28.0

Б56

Биология. Жалпы биология [Электрондық ресурс] : [Жалпы білім беретін мектептің 9-11-сыныптарына арналған оқулықтар] / Н. Г. Асанов [және т. б.]. - Электрон. дер. (48,9 Мб.). - Павлодар : С. Торайғыров атындағы ПМУ Ғылыми кітапханасы, 2014. - 1 эл. опт. дискИмеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
б 28

Г48

Глейзер, А. Н.

Микроағзалық биотехнология: қолданбалы микробиологияның негізгі қағидалары [Электрондық ресурс] : оқулық / А. Н. Глейзер, Х. Никайдо ; қазақ тіліне ауд. Г. П. Погосян [және т. б.]. - Электрон. дер. (85,9 Мб.). - Алматы : Дәуір, 2012. - 1 эл. опт. диск. - (АВ. ҚР Жоғары оқу орындарының Қауымдастығы).Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
б 28.6

Ж27

Жануарлар алуан түрлілігі [Электрондық ресурс] : оқулық / К. Ә. Дәуітбаева [және т. б.]. - Электрон. дер. (73,7 Мб.). - Алматы : Дәуір, 2011. - 1 эл. опт. диск. - (АВ. ҚР Жоғары оқу орындарының Қауымдастығы).Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
Статистика
б 60.6

М86

Мұханбетова, С. М.

Статистика [Электрондық ресурс] : оқулық / С. М. Мұханбетова. - Электрон. дер. (4,13 Мб.). - Алматы : Дәуір, 2011. - 1 эл. опт. диск. - (АВ. ҚР Жоғары оқу орындарының Қауымдастығы)Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
Тарих

История
б 63(5К)

Қ18

Қазақстан тарихы: [Жалпы білім беретін мектептің 8-11-сыныптарына арналған оқулықтар] [Электрондық ресурс] / С. Жолдасбаев [және т.б.]. - Электрон. дер. (46,0 Мб.). - Павлодар : С. Торайғыров атындағы ПМУ Ғылыми кітапханасы, 2014Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
б 63(5К)

С89

Сұлтанғалиұлы, Қ.

Есен Тасқынбаев / Қ. Сұлтанғалиұлы. - Алматы : Мұнайшы қоғамдық қоры, 2007. - 304 б. - (Қазақ мұнайының ардақтылары) (Өмірбаян сериясы).Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЧЗ (1)
б 63(5К)

Т13

Тағзым / ред. Ғ. Жұматов. - Павлодар: ҒӨФ-ЭКО, 2003. - 72 б.

"Қ. И. Сәтбаев атындағы тарихи-географиялық қоғам" қоғамдық қорыИмеются экземпляры в отделах: _всего 1 : АБ (1)
б 63

Т26

Тарих. Ежелгі дүние тарихы. Дүние жүзі тарихы [Электрондық ресурс] : [Жалпы білім беретін мектептің қоғамдық-гуманитарлық, жаратылыстану-математика бағытындағы 6-11- сыныптарына арналған оқулықтар] / Қ. Қожахметұлы [және т.б.]. - Электрон. дер. (65,8 Мб.). - Павлодар : С. Торайғыров атындағы ПМУ Ғылыми кітапханасы, 2014. - 1 эл. опт. диск

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
б 63(5К)

Т89

Тұрлығұлов, Т.

Қазақ елінің қысқаша тарихы : 5 сыныпқа арналған оқулық / Т. Тұрлығұлов. - 2-басылым. - Алматы : Рауан, 1996. - 256 б.Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : АБ (1)
Экономика
б 65.26

А63

Ансабаева, Р. С.

Шетел мемлекеттерінің қаржылары [Электрондық ресурс] : оқулық / Р. С. Ансабаева. - Электрон. дер. (1,48 Мб.). - Алматы : Дәуір, 2011. - 1 эл. опт. диск. - (АВ. ҚР Жоғары оқу орындарының Қауымдастығы)Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
б 65.29

Б45

Бердалиев, К. Б.

Стратегиялық менеджмент [Электрондық ресурс] : оқулық / К. Б. Бердалиев. - Электрон. дер. (11,1 Мб.). - Алматы : Дәуiр, 2011. - 1 эл. опт. диск. - (АВ. ҚР Жоғары оқу орындарының Қауымдастығы).Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
б 65.5

Г83

Гриффин, Рикки У.

Халықаралық бизнес [Электрондық ресурс] : оқулық / Рикки У. Гриффин, Майкл У. Пастей ; қазақ тіліне ауд.: А. М. Бержанова, Э. Ж. Шалбулова. - Электрон. дер. (38,4 Мб.). - Алматы : Дәуір, 2012. - 1 эл. опт. диск. - (АВ. ҚР Жоғары оқу орындарының Қауымдастығы).Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)

б 65.05

Д29

Демесінов, Т. Ж.

Қаржылық талдау [Электрондық ресурс] : оқулық / Т. Ж. Демесінов. - Электрон. дер. (4,41 Мб.). - Алматы : Дәуір, 2011. - 1 эл. опт. диск. - (АВ. ҚР Жоғары оқу орындарының Қауымдастығы).Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
б 65.29

Е79

Есенгельдин, Б. С.

Қаржылық менеджмент [Электрондық ресурс] : оқулық / Б. С. Есенгельдин, Е. Т. Ақбаев. - Электрон. дер. (1,85 Мб.). - Алматы : Дәуір, 2011. - 1 эл. опт. диск. - (АВ. ҚР Жоғары оқу орындарының Қауымдастығы).Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
б 65.29

К59

Корпоративтік қаржы [Электрондық ресурс] : оқулық / Э. Э. Михель [және т. б.]. - Электрон. дер. (1,50 Мб.). - Алматы : Полиграфкомбинат, 2012. - 1 эл. опт. диск. - (АВ. Жоғары оқу орындарының Қауымдастығы).

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
б 65.29

К85

Купешова, С. Т.

Инновациялық менеджмент [Электрондық ресурс] : оқулық / С. Т. Купешова. - Электрон. дер. (2,01 Мб.). - Алматы : Дәуір, 2011. - 1 эл. опт. диск. - (АВ. ҚР Жоғары оқу орындарының Қауымдастығы).Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
б 65(5К)

Қ25

Қалдыбаев, Е. Қ.

Салықтық бақылау: теориясы және жүргiзу әдiсi [Электрондық ресурс] : оқулық / Е. Қ. Қалдыбаев, Л. М. Маткаримова. - Электрон. дер. (2,23 Мб.). - Алматы : Дәуiр, 2011. - 1 эл. опт. диск. - (АВ. ҚР Жоғары оқу орындарының Қауымдастығы).Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
б 65(5К)

Қ74

Құлпыбаев, С.

Қаржы [Электрондық ресурс] : оқулық / С. Құлпыбаев, С. Ж. Ынтықбаева, В. Д. Мельников. - Электрон. дер. (3 Мб.). - Алматы : Дәуір, 2011. - 1 эл. опт. диск. - (АВ. ҚР Жоғары оқу орындарының Қауымдастығы).Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
б 65.01

С14

Сагинова, Б. К.

Баға және баға белгілеу [Электрондық ресурс] : оқулық / Б. К. Сагинова. - Электрон. дер. (2,39 Мб.). - Алматы : Дәуір, 2011. - 1 эл. опт. диск. - (АВ. ҚР Жоғары оқу орындарының Қауымдастығы).Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
б 65.43

С89

Сұрағанова, С. К.

Туризм менеджменті [Электрондық ресурс] : туризм мамандығына арналған оқулық / С. К. Сұрағанова, Б. О. Сабатаева. - Электрон. дер. (6,13 Мб.). - Алматы : Полиграфкомбинат, 2012. - 1 эл. опт. диск. - (АВ. ҚР Жоғары оқу орындарының Қауымдастығы).Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
б 65(5К)

Ұ43

Ұлттық экономика [Электрондық ресурс] : оқулық / ред.: А. В. Сидорович, Ә. Ә. Әбішев. - Электрон. дер. (3,89 Мб.). - Алматы : Дәуір, 2011. - 1 эл. опт. диск. - (АВ. ҚР Жоғары оқу орындарының Қауымдастығы).

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
б 65.43

Ш17

Шаекина, Ж. М.

Туризм маркетингі [Электрондық ресурс] : оқулық / Ж. М. Шаекина, Ә. Ж. Қойтанова. - Электрон. дер. (7,59 Мб.). - Алматы : Дәуір, 2012. - 1 эл. опт. диск. - (АВ. ҚР Жоғары оқу орындарының Қауымдастығы).Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
б 65(5К)

Д67

Донцов, С. С.

Теория и практика портфельного инвестирования в Республике Казахстан : учебное пособие для экон. спец. / С. С. Донцов. - 2-е изд. - Павлодар : Кереку, 2014. - 238 с.Имеются экземпляры в отделах: всего 50: ППС (2),ЧЗ (2), АБ (46)
б 65.012

М16

Макроэкономика : в 2 ч.: учебное пособие / сост. Л. П. Кривощекова. - Павлодар : Кереку.

Ч. 2. - 2014. - 91 с.

Имеются экземпляры в отделах: всего 10 : ППС (2), ЧЗ (2), АБ (6)
Құқық

Право
б 67(5К)

К33

Киздарбекова, А. С.

Кәсіпкерлік құқық [Электрондық ресурс] : оқулық / А. С. Киздарбекова, Г. Б. Асетова. - Электрон. дер. (1,74 Мб.). - Алматы : ЖШС РПБК "Дәуір", 2011. - 1 эл. опт. диск. - (АВ. ҚР Жоғары оқу орындарының Қауымдастығы).Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
б 67(5К)

Л43

Лепесова, А. К.

Қазақстан Республикасының Азаматтық құқығы [Электрондық ресурс] : оқулық / А. К. Лепесова. - Электрон. дер. (18,9 Мб.). - Алматы : "Дәуір" ЖШС, 2012. - 1 эл. опт. диск. - (АВ. ҚР Жоғары оқу орындарының Қауымдастығы).Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
б 67(5К)

Р24

Рахметова, Г. Р.

Қазақстан Республикасының нотариаты [Электрондық ресурс] : оқулық / Г. Р. Рахметова. - Электрон. дер. (2,19 Мб.). - Алматы : Дәуір, 2012. - 1 эл. опт. диск. - (АВ. ҚР Жоғары оқу орындарының Қауымдастығы).Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
б 67

С22

Сарсембаев, Б. Ш.

Криминалистикалық техника [Электрондық ресурс] : оқулық / Б. Ш. Сарсембаев. - Электрон. дер. (6,1 Мб.). - Алматы : Экономика, 2012. - 1 эл. опт. диск. - (АВ. ҚР Жоғары оқу орындарының Қауымдастығы).Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
Соғыс ісі

Военное дело
б 68(5К)

К17

Калиев, И. А.

Оборонная политика Республики Казахстан : учебное пособие для магистрантов по спец. 6М050200 - Политология / И. А. Калиев. - Павлодар : Кереку, 2013. - 142 с.Имеются экземпляры в отделах: _всего 18 : ППС (2), ЧЗ (2), АБ (14)

Білім. Педагогика

Образование. Педагогика
б 74(5К)

Қ18

Қазақстан Республикасында кадрларды үздіксіз даярлау жүйесі туралы = О непрерывной подготовке кадров Республике Казахстан. - [Б. м. : б. и.], 2014. - 96 б.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 2 : ППС (2)
б 74(5К)

О-72

Орта Азия мен Қазақстанның білімі мен мәдениетін дамытудағы Т. Жүргеновтың рөлі мен рухани мұрасы = Роль Т. Жургенова в развитии образования и культуры средней Азии и Казахстана и его духовное наследие : халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның еңбектер жинағы / ред. Қ. А. Бисенов [және т. б.]. - Қызылорда : Тұмар, 2014. - 302 б. - (Мемлекеттік және қоғам қайраткері Т. Жүргенов)

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ППС (1)
б 74(5К)

С31

Сейталиев, Қ.

Педагогиканың жалпы негіздері : [оқу құралы] / Қ. Сейталиев. - Алматы : Өлке баспасы, 2009. - 232 б.Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЧЗ (1)
б 74.261

Т90

Түсіпова, Қ. Д.

Қазақ тілін оқыту. (Жазба жұмыстары) : оқулық / Қ. Д. Түсіпова. - Павлодар : Brand Print, 2010. - 130 б.Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : АБ (1)
б 74.2

А13

Абдуллин, Э. Б.

Основы исследовательской деятельности педагога-музыканта [Электронный ресурс] : учебное пособие / Э. Б. Абдуллин. - Электрон. дан. (4,95 Мб.). - СПб. : Лань, 2014. - 1 эл. опт. диск. - (Электронно-библиотечная система).Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
б 74(5К)

П72

Преподаватели Павлодарского государственного университета им. С. Торайгырова за 50 лет : справочник: в 2 ч. - Павлодар : Кереку.

Ч. 1. - 2010. - 259 с. - ISBN 9965-842-97-3.

Имеются экземпляры в отделах: всего 30 : ППС (2), ЧЗ (2), АБ (26)
б 74(5К)

П72

Преподаватели Павлодарского государственного университета им. С. Торайгырова за 50 лет : справочник: в 2 ч. - Павлодар : Кереку.

Ч. 2. - 2010. - 253 с. - ISBN 9965-842-97-3.

Имеются экземпляры в отделах: всего 30 : ППС (2), ЧЗ (2), АБ (26)
Кітапхана ісі

Библиотечное дело
б 78

У59

Универсальная десятичная классификация [Электронный ресурс] = Universal Decimal Classification : База данных. - Полное издание. - Электрон. дан. (857 Кб.). - М. : Ассоциация ЭБНИТ; ВИНИТИ РАН, 2013. - 1 эл. опт. диск

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
Тіл білімі

Языкознание
б 81.2Англ

А23

Ағылшын тілі [Электрондық ресурс] = English : жалпы білім беретін мектептің қоғамдық-гуманитарлық бағытындағы 10-сыныбына арналған оқулық / Т. Аяпова [және т.б.]. - 2 басылымы өңделіп, толықтырылған. - Электрон. дер. (16,5 Мб.). - Алматы : Мектеп, 2010. - 1 эл. опт. диск. - (Қоғамдық гуманитарлық бағыт)Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
б 81.2Рус

Ж31

Жанпеисова, У. А.

Орыс тілі [Электрондық ресурс] : қазақ тілінде жалпы білім беретін мектептің қоғамдық-гуманитарлық бағытындағы 10-сыныбына арналған окулық / У. А. Жанпеисова, Ш. Т. Қожакеева. - 2-басылым, өңделген. - Электрон. дер. (9,27 Мб.). - Алматы : Мектеп, 2010. - 1 эл. опт. дискИмеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
б 81.2Каз

Қ17

Қазақ тілі: [жалпы білім беретін мектептің 5-11-сыныптарына арналған оқулықтар] [Электрондық ресурс] / Р. Әмір [және т.б.]. - Электрон. дер. (77,4 Мб.). - Павлодар : С. Торайғыров атындағы ПМУ Ғылыми кітапханасы, 2014. - 1 эл. опт. дискИмеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
б 81.2Каз

Ф80

Франк, В.

Қазақ тілі = Казахский язык : жоғары сынып оқушылары мен талапкерлерге және студенттерге арналған жан-жақты анықтама сөздігі / В. Франк. - Алматы : Балалар шығармашылығы мен балалар Баспасөзінің мемлекеттік емес мекемесі "Болашақ балапандары", 2006. - 178 б.

Орысша-қазақша-ағылшынша пәндік-тақырыптық сөздік

Имеются экземпляры в отделах: _всего 3 : СКЛ (2), АБ (1)
б 81.2Каз

Х23

Хасанов, Ғ. Қ.

Қазақ тілінің лексикалық синтагматикасы : [монография] / Ғ. Қ. Хасанов. - Алматы : Үш қиян, 2009. - 488 б.Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : СКЛ (1)
б 81.2

Ш72

Шнайдер, В. А.

Түркі және қазақ тілдері вокализм жүйесіне қатысты В. В. Радлов ұстанымдарының интерпретациясы : (В. В. Радловтың "Phonetik der nordlichen Turksprachen" еңбегінің негізінде): [оқу құралы] / В. А. Шнайдер. - Павлодар : Инновациялық Еуразия университеті, 2010. - 128 б.Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : АБ (1)
Әдебиеттану

Литературоведение
б 83(5К)

Ә22

Әдебиет. Қазақ әдебиеті [Электрондық ресурс] : [Жалпы білім беретін мектептің 5-11-сыныптарына арналған оқулықтар] / К. Әбдезұлы [және т.б.]. - Электрон. дер. (123 Мб.). - Павлодар : С. Торайғыров атындағы ПМУ Ғылыми кітапханасы, 2014. - 1 эл. опт. диск

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
Көркем әдебиет

Художественная литература
84(Каз)

С34

Семерьянов, В.

Мәшһүр шыңы : поэма / В. Семерьянов ; ауд. К. Салықов. - Павлодар : ЭКО, 2008. - 58 б.Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : СКЛ (1)
84(Каз)

Т24

Тауасаров, Ә.

Махаббат аралы : шығармалар жинағы / Ә. Тауасаров. - Алматы : Өнер, 2001. - 528 б.Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : СКЛ (1)
Өнер

Искусство
б 85

Б14

Багрунов, В. П.

Азбука владения голосом. Методика, основанная на раскрытии трех секретов феномена Шаляпина [Электронный ресурс] / В. П. Багрунов. - Электрон. дан. (3,68 Мб.). - СПб. : Композитор-Санкт-Петербург, 2010. - 1 эл. опт. диск. - (Издательство "Лань") (Электронно-библиотечная система)Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
Дін

Религия
б 86

С31

Сейтбеков, С.

Иман негіздері / С. Сейтбеков. - Алматы : Көкжиек - Б, 2010. - 376 б.Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЧЗ (1)
б 86

С31

Сейтұлы, Е. Қ.

Пайғамбарларға иман / Е. Қ. Сейтұлы. - Алматы : Көкжиек - Б, 2010. - 120 б.Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЧЗ (1)
б 86

С95

Сыр еліндегі діни-ағартушылық ой-сана : Марал Ишан Құрманұлының 230 жылдық мерейтойына арналған республикалық ғылыми-теориялық конференция материалдары: ғылыми басылым / ред. Б. Кәрібозұлы [және т. б.]. - Алматы : Орхон, 2010. - 440 б.Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ППС (1)
б 86

Т49

Тобашев, Ғ. М.

Құран әліппесі және тәжуид қағидалары / Ғ. М. Тобашев. - Алматы : Көкжиек - Б, 2010. - 80 б.Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЧЗ (1)
Ақпараттық технологиялар

Информационные технологии
004

С31

Сейітқұлов, О.

Программалау Visual Basic 6. Visual Basic 6 ортасында программалауға кіріспе : [оқу құралы] / О. Сейітқұлов. - Алматы : Атамұра.1- бөлім. - 2010. - 240 б. - ISBN 978-601-282-136-9.

Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : ЧЗ (2)
004

С31

Сейітқұлов, О.

Программалау Visual Basic 6. Visual Basic 6 ортасында программалауға кіріспе : [оқу құралы] / О. Сейітқұлов. - Алматы : Атамұра.2- бөлім. - 2010. - 384 б. - ISBN 978-601-282-137-6.

Имеются экземпляры в отделах:всего 1 : ЧЗ (1)
Экология
50

Қ71

Қуатбаев, А. Т.

Жалпы экология [Электрондық ресурс] : оқулық / А. Т. Қуатбаев. - Электрон. дер. (16,8 Мб.). - Алматы : Дәуір, 2012. - 1 эл. опт. диск. - (АВ. ҚР Жоғары оқу орындарының Қауымдастығы)Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
50

Ү83

Үсен, Қ.

Геоэкология [Электрондық ресурс] : оқулық / Қ. Үсен, Р. А. Мирзадинов, Н. Б. Байшалов. - Электрон. дер. (20,6 Мб.). - Алматы : Дәуір, 2012. - 1 эл. опт. диск. - (АВ. ҚР Жоғары оқу орындарының Қауымдастығы)Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
Математика
512

А39

Алгебра. Алгебра және анализ бастамалары [Электрондық ресурс] : [Жалпы білім беретін мектептің қоғамдық гуманитарлық бағытындағы 10-11-сыныптарына арналған оқулықтар] / А. Е. Әбілқасымова [және т.б.]. - Электрон. дер. (14,4 Мб.). - Павлодар : С. Торайғыров атындағы ПМУ Ғылыми кітапханасы, 2014. - 1 эл. опт. дискИмеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
514

Г32

Геометрия [Электрондық ресурс] : [жалпы бiлiм беретiн мектептiң гуманитарлық, жаратылыстану-математика бағытындағы 8-11-сыныптарына арналған оқулықтар] / В. Гусев [және т.б.]. - Электрон. дер. (13,3 Мб.). - Павлодар : С. Торайғыров атындағы ПМУ Ғылыми кітапханасы, 2014. - 1 эл. опт. диск

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
Геодезия
528

Т53

Тоқпанов, Е. А.

Картография және топография негіздері [Электрондық ресурс] : оқулық / Е. А. Тоқпанов, О. Б. Мазбаев. - Электрон. дер. (11,5 Мб.). - Алматы : Дәуір, 2012. - 1 эл. опт. диск. - (АВ. ҚР Жоғары оқу орындарының Қауымдастығы).Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
Химия
544

Б57

Бирди, К. С.

Беттік және коллоидтық химия. Ұстанымдары мен қолданылуы [Электрондық ресурс] : оқулық / К. С. Бирди ; ауд. Қ. Ж. Әбдиев. - Электрон. дер. (3,56 Мб.). - Алматы : Дәуір, 2013. - 1 эл. опт. диск. - (АВ. ҚР Жоғары оқу орындарының Қауымдастығы)Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
547

Б82

Бруис, П. Ю.

Органикалық химия негіздері [Электрондық ресурс] : оқулық / П. Ю. Бруис ; қазақ тіліне ауд. К. Б. Бажықова. - Электрон. дер. (30,4 Мб.). - Алматы : ҚР. Жоғары оқу орындарының қауымдастығы. - Тақырыбы контейнерден.

1- бөлім. - 2013. - 1 эл. опт. диск.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : Медиатека (1)
544

Е65

Ерғожин, Е. Е.

Полимерлердің физикасы мен химиясы [Электрондық ресурс] : оқулық / Е. Е. Ерғожин, М. Қ. Құрманәлиев. - Электрон. дер. (13,7 Мб.). - Алматы : Дәуір, 2012. - 1 эл. опт. диск. - (АВ. ҚР Жоғары оқу орындарының Қауымдастығы)Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
544

Қ61

Қоқанбаев, Ә. Қ.

Коллоидтық химия курсы. Беттік құбылыстар. Дисперстік жүйелер [Электрондық ресурс] : оқулық / Ә. Қ. Қоқанбаев. - Электрон. дер. (4,22 Мб.). - Алматы : Полиграфкомбинат, 2013. - 1 эл. опт. диск. - (АВ. ҚР Жоғары оқу орындарының Қауымдастығы).Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
546

Қ74

Құлажанов, Қ. С.

Бейорганикалық химия. Дәрістердің негізгі конспектісі [Электрондық ресурс] : технологиялық мамандықтардың кредиттік жүйе бойынша оқитын студенттеріне арналған оқулық / Қ. С. Құлажанов, М. Ш. Сүлейменова, Қ. И. Иманбеков. - Электрон. дер. (124 Мб.). - Алматы : Дәуір, 2011. - 1 эл. опт. диск. - (АВ. ҚР Жоғары оқу орындарының Қауымдастығы)Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
54

Х46

Химия: [Жалпы білім беретін мектептің қоғамдық гуманитарлық бағытындағы 10-11 сыныптарға арналған оқулықтар] [Электрондық ресурс] / Б. А. Мансуров [және т.б.]. - Электрон. дер. (35,8 Мб.). - Павлодар : С. Торайғыров атындағы ПМУ Ғылыми кітапханасы, 2014. - 1 эл. опт. диск

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
Геология
55

Қ78

Құсайынов, С. А.

Жалпы геоморфология [Электрондық ресурс] : оқулық / С. А. Құсайынов. - Электрон. дер. (31,3 Мб.). - Алматы : Дәуір, 2012. - 1 эл. опт. диск. - (АВ. ҚР Жоғары оқу орындарының Қауымдастығы)Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
Ветеринария
619

Д44

Диагностика, профилактика и меры борьбы при туберкулезе сельскохозяйственных животных [Электронный ресурс] : методическое пособие к практическим занятиям / сост.: М. Ф. Агапова, Н. А. Донченко, В. Т. Вольф. - Электрон. дан. (1,29 Мб.). - Новосибирск : Новосиб. гос. аграр. ун-т, 2011. - 1 эл. опт. диск. - (Издательство "Лань") (Электронно-библиотечная система)

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
619

Л58

Лимаренко, А. А.

Кормовые отравления сельскохозяйственных животных [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / А. А. Лимаренко, А. Г. Бажов, А. И. Бараников. - Электрон. дан. (5,27 Мб.). - СПб. : Лань, 2007. - 1 эл. опт. диск. - (Издательство "Лань") (Электронно-библиотечная система)Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
619

М31

Максимов, Н. А.

Инфекционные болезни пушных зверей [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. А. Максимов, Х. С. Горбатова, И. А. Калистратов. - Электрон. дан. (1,70 Мб.). - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2013. - 1 эл. опт. диск. - (Издательство "Лань") (Электронно-библиотечная система).Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
619

Н13

Набиев, Ф. Г.

Современные ветеринарные лекарственные препараты [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ф. Г. Набиев, Р. Н. Ахмадеев. - Электрон. дан. (14,3 Мб.). - СПб. ; М. ; Каснодар : Лань, 2011. - 1 эл. опт. диск. - (Издательство "Лань") (Электронно-библиотечная система).Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)


Байланыс

Связь
621.39

Т32

Телекоммуникация желілерінің желілік құрылыстарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу жөніндегі анықтама құралы. - [Б. м. : б. и.]. - 484 б.

ҚазақтелекомИмеются экземпляры в отделах: _всего 1 : АБ (1)
Электротехника
621.39

С21

Саулебеков, А. О.

Теория электрической связи [Электронный ресурс] : учебник / А. О. Саулебеков, Г. П. Амочаева. - Электрон. дан. (28,8 Мб.). - Алматы : Дәуiр, 2011. - 1 эл. опт. диск. - (АВ. Ассоциация высших учебных заведений РК).Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
Санитарлық техника

Санитарная техника
628

Қ45

Қасымбеков, Ж. Қ.

Су алу ғимараттары және сорап станциялары [Электрондық ресурс] : оқулық / Ж. Қ. Қасымбеков. - Электрон. дер. (26,1 Мб.). - Алматы : Дәуір, 2011. - 1 эл. опт. диск. - (АВ. ҚР Жоғары оқу орындарының Қауымдастығы).Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
Орман шаруашылығы

Лесное хозяйство
630

К56

Ковязин, В. Ф.

Основы лесного хозяйства [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. Ф. Ковязин, А. С. Аникин, А. Н. Мартынов. - Электрон. дан. (6,13 Мб.). - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2012. - 1 эл. опт. диск. - (Электронно-библиотечная система).Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
630

М55

Механизация лесного хозяйства и садово-паркового строительства [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. А. Александров [и др.] ; под ред. В. А. Александрова. - Электрон. дан. (13,6 Мб.). - СПб. ; М. ; Каснодар : Лань, 2012. - 1 эл. опт. диск. - (Издательство "Лань") (Электронно-библиотечная система).

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
Ауыл шаруашылығы

Сельское хозяйство
636

Қ59

Қой шаруашылығы [Электрондық ресурс] : оқулық / [Қ. С. Сәбденов және т. б.]. - Электрон. дер. (9,39 Мб.). - Алматы : Дәуір, 2011. - 1 эл. опт. диск. - (АВ. ҚР Жоғары оқу орындарының Қауымдастығы).Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
633

Ш21

Шалғындық және жайылымдық мал азығы өндірісі [Электрондық ресурс] : оқулық / С. Ә. Оразбаев [және т. б.]. - Электрон. дер. (5,8 Мб.). - Алматы : Полиграфкомбинат, 2012. - 1 эл. опт. диск. - (АВ. ҚР Жоғары оқу орындарының Қауымдастығы).Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
636

К89

Кузнецов, А. Ф.

Современные технологии и гигиена содержания птицы [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / А. Ф. Кузнецов, Г. С. Никитин. - Электрон. дан. (4,42 Мб.). - М. ; СПб. ; Краснодар : Лань, 2012. - 1 эл. опт. диск. - (Электронно-библиотечная система).Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
639

М19

Маловастый, К. С.

Диагностика болезней и ветсанэкспертиза рыбы [Электронный ресурс] : учебное пособие / К. С. Маловастый. - Электрон. дан. (6,44 Мб.). - СПб. : Лань, 2013. - 1 эл. опт. диск. - (Электронно-библиотечная система).Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
Тамақ өндірісі

Пищевая промышленность
664

Ө-52

Өңдеу өндірістерінің технологиясы [Электрондық ресурс] : [оқулық] / С. Т. Жиенбаева [және т.б.] ; ред. Ә. Ізтаев. - Электрон. дер. (17,7 Мб.). - Алматы : Дәуір, 2012. - 1 эл. опт. диск. - (АВ. ҚР Жоғары оқу орындарының Қауымдастығы).

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
Химиялық технология

Химическая технология
66

Қ74

Құлажанов, К. С.

Органикалық заттардың химиялық технологиясы [Электрондық ресурс] : "Органикалық заттардың химиялық технологиясы", "Мұнай-газ ісі", "Пайдалы қазбалардың геологиясы мен кен орындарын игеру" мамандықтарына арналған оқулық / К. С. Құлажанов, О. А. Алмабеков, Ә. М. Нұралы. - Электрон. дер. (20,1 Мб.). - Алматы : Дәуір, 2012. - 1 эл. опт. диск. - (АВ. ҚР Жоғары оқу орындарының Қауымдастығы).Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
66

Х45

Химиялық технология негіздері [Электрондық ресурс] : оқулық / Ы. Қ. Тойбаев [және т.б.]. - Электрон. дер. (3,26 Мб.). - Алматы : Дәуір, 2011. - 1 эл. опт. диск. - (АВ. ҚР Жоғары оқу орындарының Қауымдастығы).

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
ПМУ ғалымдарының еңбектері

Труды ученых ПГУ
519

А95

Ахметов, Г. Б.

Численные методы : учебное пособие / Г. Б. Ахметов. - Павлодар : Кереку, 2014. - 46 с.Имеются экземпляры в отделах: _всего 4 : ППС (2), ЧЗ (2)
б 65(5К)

Б41

Бейсембаева, Г. М.

Стратегия развития депозитной политики банков второго уровня (на примере АО "Альянс-банк") : монография / Г. М. Бейсембаева. - Павлодар : Кереку, 2014. - 103 с.Имеются экземпляры в отделах:всего 19 : ППС (2), ЧЗ (2),АБ (15)
512

Д75

Дроботун, Б. Н.

Методологическое введение в алгебру : учебное пособие для вузов. Ч. 1 / Б. Н. Дроботун. - Павлодар : Кереку, 2014. - 189 с.Имеются экземпляры в отделах:всего 90 : ППС (2), ЧЗ (2),АБ (86)
б 72

Е56

Ельмуратов, С. К.

Основы научных исследований и планирование эксперимента : учебное пособие для строит. спец. вузов / С. К. Ельмуратов, А. Ф. Ельмуратова. - Павлодар : Кереку, 2014. - 78 с.Имеются экземпляры в отделах: _всего 27 : ППС (2), АСФ (10), АБ (15)
б 63

З-32

Зимони, И.

Монгольское завоевание Дешт-и кипчака : монография / И. Зимони, Н. Кузембаев. - Павлодар : Кереку, 2014. - 118 с.Имеются экземпляры в отделах:всего 10 : ППС (2), ЧЗ (2), АБ (6)
691

З-33

Заполнители бетона : методические указания к курсовому проектированию / сост.: В. Г. Никифорова, Т. В. Кутина. - Павлодар : Кереку, 2014. - 31 с.

Имеются экземпляры в отделах:_всего 22 : ППС (2), АСФ (10), АБ (10)
004

И52

Имитационное моделирование : методические указания / сост. О. В. Загребельная. - Павлодар : Кереку, 2014. - 9 с.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 20 : ППС (2), ЧЗ (2), АБ (16)
744

И62

Инженерная и компьютерная графика : методические указания / сост. С. Р. Гирнис. - Павлодар : Кереку, 2014. - 51 с.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 20 : ППС (2), ЧЗ (2), АБ (16)
б 67(5К)

К17

Калимуллина, К. Ж.

Налоговое право Республики Казахстан : учебное пособие / К. Ж. Калимуллина. - Павлодар : Кереку, 2014Имеются экземпляры в отделах: _всего 30 : ППС (2), ЧЗ (2), АБ (26)
б 81.2Р

К85

Крылова, Н. Ф.

Уровневое описание лингвистических единиц : учебное пособие / Н. Ф. Крылова. - Павлодар : Кереку, 2014. - 98 с.Имеются экземпляры в отделах: _всего 45 : ППС (2), ЧЗ (2), АБ (41)
51

М34

Математика : типовые задания и методические указания для самостоятельной работы студентов 5, 6, 7: учебно-методическое пособие. - Павлодар : Кереку, 2014. - 128 с.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 183 : ППС (2), ЧЗ (2), АБ (179)
681

М34

Материаловедение в приборостроении : учебное пособие / сост.: Н. А. Испулов, А. К. Сейтханова, Ж. Д. Оспанова. - Павлодар : Кереку, 2014. - 91 с.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 29 : ППС (2), ЧЗ (2), АБ (25)
631

М91

Мустафаев, Б. А.

Основы земледелия : учебное пособие / Б. А. Мустафаев, З. Е. Какежанова, Н. Б. Мустафаева. - Павлодар : Кереку, 2014. - 207 с.Имеются экземпляры в отделах: _всего 17 : ППС (2), ЧЗ (2), АБ (13)
662

Н62

Никифоров, А. С.

Топливо и теория горения : учебное пособие / А. С. Никифоров. - Павлодар : Кереку, 2014. - 260 с.Имеются экземпляры в отделах: _всего 39 : ППС (2), ЧЗ (2), АБ (35)
656

О-64

Организация грузовой и коммерческой работы : методическое указание / сост. З. А. Усенбаева. - Павлодар : Кереку, 2014. - 43 с.

Имеются экземпляры в отделах:всего 10: ППС (2), МФ (2), АБ (6)
666

С86

Строительная керамика : методические указания к курсовому проектированию / сост.: В. Т. Станевич, Б. Ч. Кудрышова, В. И. Данилов. - Павлодар : Кереку, 2014. - 40 с.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 36 : ППС (2), АСФ (10), АБ (24)
б 28.7

Ш25

Шарипова, А. К.

Лабораторный практикум по анатомии человека : учебно-методическое пособие / А. К. Шарипова. - Павлодар : Кереку, 2014. - 129 с.Имеются экземпляры в отделах: _всего 22 : ППС (2), ЧЗ (2), АБ (18)

б 65

Э40

Экономическая политика : учебное пособие / сост. А. С. Темирханова. - Павлодар : Кереку, 2014. - 90 с.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 80 : ППС (2), ЧЗ (2), АБ (76)

681.5

Э45

Элементы и устройства автоматики : методические указания / сост. Н. Н. Пудич. - Павлодар : Кереку, 2014. - 29 с.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 18 : ППС (2), ЧЗ (2), АБ (14)
Каталог: images
images -> Қазақстан республикасының Ұлттық банкі №22 баспасөзрелиз І
images -> Нұрсұлтан Назарбаев елімізге мемлекеттік сапармен келген Корея Республикасының Президенті Пак Кын Хемен кездесті
images -> Ш. Жақсылықова №6 Хромтау гимназиясының директордың инновациялық жұмысы жөніндегі орынбасары Педагогикалық іс- әрекетті талдауға дайындықты ұйымдастырудағы әдістемелік нұсқаулар
images -> Педагогиканы ң жалп ы негіздер І
images -> Құжатты библиографиялық сипаттау Әдістемелік ұсыныстар Терминдер мен анықтамалар
images -> Тіл біліміндегі “концепт” ұғымы Орындаған: доцент Досова А. Т
images -> Мұханбетжанова Ә. Молдағалиев Б. Ерниязов О
images -> Ата-аналар жадынамасы ұлттық бірыңғай тестілеу
images -> Оқу жылындығы №6 гимназиясының 11- сынып оқушыларының Ұбт-ға дайындығы туралы анықтама


Достарыңызбен бөлісу:
Loading...


©melimde.com 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
рсетілетін ызмет
Жалпы ережелер
ызмет стандарты
дістемелік кешені
бекіту туралы
туралы хабарландыру
біліктілік талаптары
кіміні аппараты
Конкурс туралы
жалпы біліктілік
ойылатын жалпы
мемлекеттік кімшілік
жалпы конкурс
білім беретін
Барлы конкурс
республикасы білім
ызмет регламенті
бойынша жиынты
ткізу туралы
конкурс атысушыларына
біліктілік талаптар
атысушыларына арнал
Республикасы кіметіні
идаларын бекіту
облысы кімдігіні
мемлекеттік ызмет
рсетілетін ызметтер
стандарттарын бекіту
Конкурс ткізу
дебиеті маманды
мемлекеттік мекемесі
Мектепке дейінгі
дістемелік сыныстар
дістемелік материалдар
ауданы кіміні
конкурс туралы
жалпы білім
рметті студент
облысы бойынша
мектепке дейінгі
мыссыз азаматтар
Мемлекеттік кірістер
білім беруді
дарламасыны титулды
Конкурс жариялайды
дістемелік кешен
мелетке толма
ызметтер стандарттарын
разрядты спортшы
аласы кіміні
директоры бдиев

Loading...