Бухгалтерлік есептің типтік шаруашылық операцияларының шот корреспонденциялары

Loading...


бет3/4
Дата28.03.2020
өлшемі64.99 Kb.
1   2   3   4


Өзге қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді активтер есебі
Бухгалтерлік есеп шоттардың типтік жоспарында жіктеліп қарастырылады:

1610 – «Берілген қысқа мерзімді аванстар», онда активтерді жеткізу негізінде берілген, сондай-ақ есепті кезең ішінде тапсырысшылардан ішінара дайын бойынша қабылданған өнімдерге, қызметтерге ақы төлеу жөніндегі аванстар және өзге берілген қысқа мерзімді аванстар есепке алынады;

1620 – «Алдағы кезеңдердің шығыстары», онда есепті жылдың ішінде қазіргі кезеңде жүргізілген, бірақ алдағы кезеңдерге қатысты шығыстар (сақтандыру ұйымдарына төленген сақтандыру сыйлықтары, жалдау ақысы және т.б.) есепке алынады;

2910 – «Берілген ұзақ мерзімді аванстар», онда активтерді беруге берілген, сондай-ақ тапсырысшылардан ішінара дайын өнімге, көрсетілетін қызметтерге мерзімі бір жылдан асатын аванстар және өзге берілген ұзақ мерзімді аванстар есепке алынады;

2920 – «Алдағы кезеңдердің шығыстары», онда қазіргі есепті кезеңде жүргізілген, бірақ алдағы есепті кезеңдерге жататын шығыстар есепке алынады;

2930 – «Аяқталмаған құрылыс», онда аяқталмаған құрылыс бойынша шығындар есепке алынады, мысалы:

негізгі құралдарды салуға байланысты;

келешекте жылжымайтын мүлікке инвестиция ретінде пайдалану болжанатын объектінің құрылысымен байланысты шығындар;

2940 – «Өзге ұзақ мерзімді активтер», онда алдыңғы топтарда көрсетілмеген ұзақ мерзімді активтердің өзге топтары есепке алынады.


Шаруашылық операция мазмұны

Шот корреспонденциясы

Дт

Кт

1. Алынатын қорлар үшін аванс аударылды

1610,2910

1030

2.Бұрын төленген аванс жеткізушіге есекерілді

3310

1610,2910

3.Пайдаланбаған аванс қайтарылды

1030,1010

1610,2910

4.Қысқа мерзімді аванс ұзақ мерзімдіге ауыстырылды

2910

1610

5.Сақтандыру ұйымдардан сақтандыру құжаттар алынды

1620

1030

6.Алдынала жал төлемдер жасалды

1620

1030

7.Ағымдағы баспасөз үшін аударылды

1620

1030

8. Қысқа мерзімді алдағы кезеңдердің шығыстары ұзақ мерзімдіге ауыстырылды

2920

1620

9.Ағымдағы баспасөз шығындары есептен шығарылды

7210

1620,2910


Негізгі құралдар есебі
Негізгі құралдар дегеніміз - материалдық активтер, оларды ұйым өндірісте пайдалану немесе тауарларды болмаса көрсетілетін қызметтерді беру үшін, басқа тұлғаларға жалға беру немесе әкімшілік мақсаттар үшін ұстап тұрады және бір кезеңнен көп пайдалану болжанады да өз құнын амортизация арқылы шығарылған өнімнің өзіндік құнына ауыстырады.

Негізгі құралдардың амортизациясын шоғырландыру үшін 2420 «Негізгі құралдардың амортизациясы» шоттар тобы арналған.

Негізгі құралдардың құнсыздануынан болатын шығындарды шоғырландыру үшін 2430 «Негізгі құралдардың құнсыздануынан болатын шығындар» шоттар тобына арналған.


р\р



Шаруашылық операция

Шот корресподенциясы

Дт

Кт

1

Құрылыс аяқталғаннан кейін акті бойынша объект кіріске алынды

2410

2930

2

Негізгі құралдарға жөндеу жұмыстар жасалғаннан кейін бастапқы құны ұлғайды

2410

8300

3

Негізгі құралдардың кіріске алынуы:







3.1

Бұрын берілген аванс есебінен

2410

1610

3.2

Басқа заңды және жеке тұлғалардан

2410

3390

3.3

Бірлескен және еншілес ұйымдардан

2410

3320,

3330


4

Ұзақ мерзімді қаржылық жал есебінен

2410

4150

5

Құрылтайшылардан жарғылық капитал салым ретінде

2410

5110

6

Қайтарымсыз заңды тұлғалардан

2410

6220

7

Түгендеу барысында артық шыққанда

2410

6280

8

Жылжымайтын мүлікке инвестициялар негізгі құралдарға салынды

2410

2310

9

Қайта бағаланудан бастапқы құнның ұлғаюы

2410

5420

10

Негізгі құралдарды жылжымайтын мүлікке салуы

2310

2410

11

Қайта бағалану бойынша бастапқы құнның азаюы

Жиналған тозу сомаға түзету жасау



5420

2420


2410

5420


12

Бұрын қайта бағалану жасалғаннаның үстіне :

Бастапқы құнның өзгеруі

Жиналған тозу соманың түзетілуі

7420


2420

2410


7420

13

Бұрын жасалған қайта бағалануды қайта қалпына келтірсе

7420 шотты – кіріс бойынша

- ұлғаю сомаға (7420 шотта)

2410


2410

6240


5320

14

Қаржыландырылған ұзақ мерзімді жалдың қайтарылуы

2410

2160

15

Үлестік қатысу әдісімен акциялардың өтелуі

2030,2210

2410

16

Ұзақ мерзімді қаржыландырылған жалдың жал берушіге қайтарылуы (жалға алушының балансында)

4150

2410


17

Негізгі құралдың есептен шығарылуы (жоюдан,қаржылық жал және жетіспеушілікте)

- баланстық құнға

- жиналған тозу сомаға


7410


2420

2410


2410

18

Кәсіпорынның қызметін тоқтату бойынша негізгі құралды есептен шығару

- баланстық құнға

- жиналған тозу сомаға


7510


2420

2410


2410

19

Тозу соманың есептелуі:

 • құрылыс салу бойынша

 • алдағы кезең шығындарға

 • тауарларды өткізудегі негізгі құралдарға

 • әкімшіліктің негізгі құралдарына

 • өндірістік цех негізгі құралдарына

 • операциялық жалдағы негізгі құралдарға

2930


1620

7110


7210

8400


7450

2420


2420

2420


2420

2420


2420



МЕА синтетикалық есебі
Физикалық формасы жоқ бірақ ақшалай құндылығы бар кәсіпорынға табыс түсіру маңызы бар актив пайдалану мерзімде өз құнын бірте-бірте шығарылған өнімге ауыстырады.

«Материалдық емес активтер» кіші бөлімі материалдық емес активтерді есепке алуға арналған.

Осы кіші бөлім мынадай шоттардың топтарын қамтиды:

2710 – «Гудвилл», онда гудвиллдің болуымен және қозғалысымен байланысты операциялар көрсетіледі;

2720 – «Гудвиллдің құнсыздануы», онда құнсызданудан болуы мүмкін залалдар тұрғысынан жүйелі жүргізілетін тестілеу қорытындылары бойынша гудвиллдің құнсыздануын көрсету жөніндегі операциялар ескеріледі;

2730 – «Өзге материалдық емес активтер», онда сипаты және ұйымның қызметінде қолданылу жағынан ұқсас активтер тобы есепке алынады, мысалы:

тауарлық белгілер;титулдық және баспа құқықтары; компьютерлік бағдарламалық қамсыздандыру; лицензиялар мен франшизалар;

өнеркәсіптік меншікке арналған авторлық құқықтар, патенттер және басқа құқықтар, көрсетілетін қызметтерге және пайдалануға арналған құқықтар; рецептілер, формулалар, модельдер, сызбалар және тәжірибелік үлгілер; және әзірлеу процесіндегі материалдық емес активтер.

2740 – «Өзге материалдық емес активтердің амортизациясы», онда материалдық емес активтердің амортизациясы сомасы шоғырландырылады, бұл ретте пайдалы қолданудың анықталмаған мерзімі бар материалдық емес активтерге амортизация есептелмейді, ал жыл сайын құнсыздануға тест жүргізіледі;

2750 – «Өзге материалдық емес активтердің құнсыздануынан болатын шығындар», онда өзге материалдық емес активтердің құнсыздануынан болатын шығындар сомасы шоғырландырылады.




р\р



Шаруашылық операция

Шот корресподенциясы

Дт

Кт

1

МЕА кіріске алынды:

-қызметкердің дебиторлық берешегі бойынша

ҚҚС сомасына %


 • бірлескен, еншілес кәсіпорындардан

ҚҚС сомасына %

 • басқа заңды және жеке тұлғалардан

ҚҚС сомасына %

 • қайтарымсыз мемлекет ұйымдардан

 • қайтарымсыз басқа заңды тұлғалардан және түгендеуде артық шыққанда

 • қайта бағалануда бастапқы құнның ұлғаюы

2730


1420

2730


1420

2730


1420

2730
2730

2730

1250


1250

3320,3330

3320,3330

3310,3390

3310,3390

6230
6220,6280

5420


2

МЕА қайта бағаланудан бастапқы құны азаюы

- тозу соманың түзетілуі



5420

2740


2730

5420


3

Қайта бағалану бұрын жасалмаса немесе жасалған үстіне қайта жасалса

7440

2730


4

Табиғи апатты жағдайларда немесе қызмет тоқтатылса

Жиналған тозуы



7410,

7510,


2740

2730


2730

5

МЕА сатыпалушыларға келісім құнмен есептелсе

1210

6210


Биологиялық активтер есебі
Ауыл шаруашылық өндірісі кәсіби мамандырлу бойынша - өсімдіктер және мал шаруашылығы болып танылады

Мал басының (өсімдіктер) синтетикалық есебі үшін кәсіпорынның Есеп саясатына сәйкес бухгалтерлік есеп шоттардың типтік жоспарының екінші бөлімінде 2500-«Биологиялық активтер» кіші бөлімі ауылшаруашылық қызметімен байланысты биологиялық активтерді есепке алуға арналған шоттар тобынан тұрады:

2510-«Өсімдіктер»,

2520-«Жануарлар».

Биологиялық актив дегеніміз – жануар ( мал басы) немесе өсімдік. Биологиялық актив бастапқы таныған сәтте және баланстың әрбір күнгі жағдайы бойынша әділ құнын жеткілікті сенімді деңгейде өлшеуге болмайтын жағдайлардан басқа есеп айырысу өткізу шығыстарын қоспай әділ құны бойынша өлшенеді.

Бұл шоттар активті, негізгі, инвентарлық шоттар болып саналады; олардың дебеті бойынша есепті кезеңнің басы мен аяғындағы, есепті кезең ішінде түскен малдардың тірілей салмағының нақты өзіндік құны көрсетіледі, кредит бойынша – шығарылып тасталған (кеткен) малдардың нақты өзіндік құны көрсетіледі. Бухгалтерлік есеп шоттарында жасалатын шаруашылық операциялар бейнеледі:




р\р



Шаруашылық операция

Шот корресподенциясы

Дт

Кт

1

Жеткізушілерден мал кіріске алынды:

 • келісім құнмен

 • ҚҚС сомасына

2520


1420

3310


3310

2

Негізгі табыннан бордақыға мал іріктелді

8100/1

2520

3

Негізгі табыннан төл малы іріктелді

8100/2

2520

4

Төлге қойылған малдан төл алынды

1340,1350

8100/2

5

Бордақыға қойлған малға жем-шөп босатылды

8100/1

1310

6

Бордақыға қойылған малдан өнім (ет) алынды

1320

8100/1

7

Төл малы негізгі табынға ауыстырылды

2520

1340

8

Өсімдіктер өндірісінің өнімі кірістелді

1320

8100/3

9

Жеткізушілерден түқым кірістелді

1310

3310

10

Сатыпалушыларға мал үшін шот ұсынылды

ҚҚС сомасына

Малдың өзіндік құны есептен шығарылды


1210

1210


7010

6010

3130


2520,1350

11

Негізгі табыннан мал негізгі құрал ретінде іріктелді

2410

2520


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4
Loading...


©melimde.com 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
рсетілетін ызмет
Жалпы ережелер
ызмет стандарты
дістемелік кешені
бекіту туралы
туралы хабарландыру
біліктілік талаптары
кіміні аппараты
Конкурс туралы
жалпы біліктілік
ойылатын жалпы
мемлекеттік кімшілік
жалпы конкурс
Барлы конкурс
білім беретін
ызмет регламенті
республикасы білім
ткізу туралы
конкурс атысушыларына
біліктілік талаптар
атысушыларына арнал
бойынша жиынты
Республикасы кіметіні
идаларын бекіту
облысы кімдігіні
рсетілетін ызметтер
мемлекеттік ызмет
стандарттарын бекіту
Конкурс ткізу
мемлекеттік мекемесі
дебиеті маманды
дістемелік материалдар
дістемелік сыныстар
Мектепке дейінгі
ауданы кіміні
конкурс туралы
жалпы білім
рметті студент
облысы бойынша
мыссыз азаматтар
Мемлекеттік кірістер
мектепке дейінгі
білім беруді
дарламасыны титулды
Конкурс жариялайды
мелетке толма
разрядты спортшы
ызметтер стандарттарын
дістемелік кешен
директоры бдиев
аласы кіміні

Loading...