Бухгалтерлік есептің типтік шаруашылық операцияларының шот корреспонденциялары

Loading...


бет2/4
Дата28.03.2020
өлшемі64.99 Kb.
1   2   3   4


Қызметкерлердің дебиторлық берешек есебі
Кәсіпорын өз қызметкерлерінің жауабына ақша босатқандағы (таурлар, материалдар сатыпалуға, бюджетке немесе кредиторларға төлеуге, іс сапар шығындарына...) немесе жауапты тұлғалардың жетіспеушілігі анықталғандағы операциялар қозғалысы 1250,2150 шоттарда есептеліп, бухгалтерлік регистрлардың №7 журнал-ордерінде жүргізіледі.


Шаруашылық операция мазмұны

Шот корреспонденциясы

Дт

Кт

1.Кассадан қызметкерге ақша берілді

1250,2150

1010

2.Іс сапар шығындары есептен шығарылды- әкімшілік қызметкерлердікі

7210

1250,2150

- өнім өткізу саласындағы қызметкерлердікі

7110

1250,2150

- құрылыс саласындағы жұмысшылардікі

2930

1250,2150

- цехтағы жұмысшылардікі

8040

1250,2150

3.Берілген ақшаға аванстық есеп жасалып, кірістелді- МЕА

2700,2730

1250,2150

- материалдар

1310-1320

1250,2150

- тауарлар

1330

1250,2150

- негізгі құралдар

2410

1250,2150

- ҚҚС

1420

1250,2150

4.Пайдаланбаған ақша кассаға тапсырылды

1010

1250,2150

5.Кем шыққан сома еңбекақыдан ұсталынды

3350

1250,2150

Кезеңде операциялық және қаржылық жалдау бойынша ағымдағы жалдау төлемдерін жүзеге асыру жөніндегі шығыстар есепке алынады;

Берілген жал бойынша дебиторлық берешек есебіне бухгалтерлік есеп шоттардың типтік жоспары 1260,2160 шоттар қарастырылған.

1270, 2170 шоттарда акциялар (қатысу үлестері) бойынша есептелген дивидендтер; қаржылық жалдау бойынша есептелген сыйақылар, берілген қарыздар, сатып алынған қаржы инвестициялары, сенімді басқару және өзге есептелген сыйақылар жөніндегі дебиторлық берешектің қозғалысына байланысты операциялар көрсетіледі;
р\рШаруашылық операция

Шот корресподенциясы

Дт

Кт

1

Операциялық жалға берілді

1260,2160

6260

2

Берілген жал сомасы төленді

1010,1030

1260,2160

3

Берілген жалға сыйақы есептелді

1270

6110

4

Есептелген жал соманың сыйақысы төленді

1010,1030

1270


Басқада дебиторлық берешек есебі
Басқада дебиторлық берешек есебіне бухгалтерлік есеп шоттардың типтік жоспары 1280,2180 шоттар қарастырылған.

р\рШаруашылық операция

Шот корресподенциясы

Дт

Кт

1

Алынған вексельдер бойынша берешек төленді

1280

1010,1030

2

Жеткізушілерден тауарлар кірістелу барысында жетіспеушілік анықталды

1280

3310


3

Түгендеу барысында жетіспеушілік анықталды (анықталуға дейін)

1280


1010,1310,

1330,2410...4

Басқада дебиторлық берешек қысқа мерзімдіден ұзақ мерзімдіге ауыстырылды

2180

1280


5

Ағымдағы банктік шоттан валюталық шотқа конвертация жасалды

1280

1030


6

Валюталық шотқа конвертация жасалды

1030/

1280


Қорлар бойынша синтетикалық есебі
Қорлар - қызмет барысында сатуға арналған, немесе сату үшін өндіріс процесінде, немесе өндірістік процесте немесе қызметтер ұсыну кезінде пайдалануға арналған шикізат пен материалдар, дайын өнім, аяқталмаған өндіріс, тауарлар. ХҚЕС №2 «Қорлар», ҰҚЕС №2 12 бөлімінде қарастырылған. Бухгалтерлік есеп шоттардың типтік жоспарында жіктеліп қарастырылады:

1310 – «Шикізат және материалдар», онда өндірістік процесте одан әрі пайдалануға арналған шикізат және материалдар, оның ішінде ауыл шаруашылық шикізаттар және материалдар есепке алынады;

1320 – «Дайын өнім», онда дайын, оның ішінде ауыл шаруашылығы өнімі есепке алынады;

1330 – «Тауарлар», онда тауарлардың, оның ішінде сатып алынған және қайта сатуға сақталған ауыл шаруашылығы тауарларының қозғалысына байланысты операциялар көрсетіледі;

1340 – «Аяқталмаған өндіріс», онда аяқталмаған өндіріс бойынша шығындар есепке алынады;

1350 – «Өзге қорлар», онда алдыңғы топтарда көрсетілмеген өзге қорлар есепке алынады;

1360 – «Қорларды есептен шығару бойынша резерв», онда қорлардың құнын сатудың таза құнына дейін төмендетуге арналған резервтерді құруға және қозғалысына байланысты немесе моральдық жағынан ескеруге байланысты операциялар көрсетіледі.

Қоймадағы қорлар қозғалысының карточкасында, сандық-сомалық карточкада және жауапты тұлғаның есебінде жүргізіледі. Кірістері №6 журнал-ордер, шығыстары №11 журнал- ордерлерде жүргізіледі.
р\р
Шаруашылық операция мазмұны

Шот корреспонденциясы

Дт

Кт

1

Қорлар қоймаға бастапқы құнмен кіріске алынды

1310 -1350

3310

2

Әкімшілік қажетіне пайдаланған қорлар есептен шығарылды

7110, 7210

1310 -1350

3

Қызметкердің кінәсі бойынша жетпейқалған қорлар

шығарылды

1250

1310 -1350

4

Түгендеу барысында артық шыққан қорлар анықталды

1310-1350

6280

5

Аяқталмаған құрылысқа босатылған материалдар есептен шшығарылдыСписаниематериалов, относимых на стоимость незавершенного строительства

2930

1310

6

Қорлардың өзіндік құны есептен шығарылды

7010

1310 -1350

7

Негізгі өндірістің қажетіне пайдаланған материалдар

8100

1310

8

Қосалқы өндірісте пайдаланған материалдар

8300

1310

9

Есептік кезең басында аяқталмаған өндіріс негізгі өндіріске есепке алынды

8100

1340

10

Есептік кезең соңында өндірісте аяқталмаған өндіріс анықталды

8000

8100

11

Есептік кезең соңында өндірісте аяқталмаған өндіріс қоймаға босатылды

1340

8000

12

Қорлар үшін сатыпалушыларға шот ұсынылды

1210

6010

13

Ұсынылған шотқа ҚҚС есептелді

1210

3130

14

Тұрақты сатыпалушыларға баға жеңілдік берілді

1210

6030

15

Өндірістегі дайын өнім қоймаға босатылды

1320

8000

16

Қайтарымсыз қорлар босатылды

7210,

7470

1310-1350

17

Өтеусіз қорлар кірістелді

1310-1350

6230,

6280


Ағымдағы салық активтері бойынша есебі
Бюджетпен есеп айырысу кезінде салық және бюджетке төленетін басқа да төлемдердің артық төленген сомасын, сондай-ақ ұсынылған шот-фактуралар бойынша есепке алуға жататын қосылған құн салығының сомасын есепке алуды есептесулері, сондай-ақ корпорациялық табыс салығын төлеу бойынша аванстық төлемдер. Бухгалтерлік есеп шоттардың типтік жоспарында жіктеліп қарастырылады:

1410 – «Корпорациялық табыс салығы», онда бюджетке артық төленген корпорациялық табыс салығын көрсетуге байланысты операциялар, сондай-ақ корпорациялық табыс салығын төлеу бойынша аванстық төлемдер көрсетіледі;

1420 – «Қосылған құн салығы», онда есепке алуға жататын, оның ішінде салық заңнамасына сәйкес өтеуге жататын қосылған құн салығы, сондай-ақ бюджетке артық төленген қосылған құн салығы бойынша операциялар көрсетіледі;

1430 – «Өзге салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер», онда ұйымның банктік шотына аударуға жататын және салық заңнамасына сәйкес есепке алуға жататын өзге салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер есепке алынады.
Шаруашылық операция мазмұны

Шот корреспонденциясы

Дт

Кт

1.КТС бойынша аванстық есептеме жасалды

1410

3110

2.Аванстық есептеме бюджетке төленді

3110

1030

3.Жеткізушілерден алынған шот-фактура бойынша ҚҚС ескерілді

1420

3310

4.Бюджетке төленетін ҚҚС есептелді

3130

1420

5.Кәсіпкерлік шаруаға қолданған қорлардың ҚҚС ескерілді

7210

1420

6.Салықтар бойынша аванстық есептеме төлемдер есептелді

1430

3160,3170,

3180,31907. Тапсырылған аванстық есептемелер бюджетпен ескерілді

3160,3170,

3180,31901430

8. Кәсіпорында салықтар есептелді

7210,8100

3110-3190

9. Салықтар бюджетке аударылды

3110-3190

1030


Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер есебі
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер дегеніміз - егер олардың теңгерімдік құны жалғастыратын пайдалану жолымен емес, негізінен сату есебінен өтелетін болса, сатуға арналған ретінде жіктелетін ұзақ мерзімді активтерді есепке алуға арналған, бұл ретте сату ықтималдығы жоғары болып табылады. Бухгалтерлік есеп шоттардың типтік жоспарында жіктеліп қарастырылады:

1510 – «Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер», онда сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер есепке алынады, мысалы сатуға дайындалған жабдық;

1520 – «Сатуға арналған істен шығатын топтар», онда сатуға арналған істен шығатын топтар есепке алынады, мысалы сатуға дайындалған жұмыс істейтін зауыт.


Шаруашылық операция мазмұны

Шот корреспонденциясы

дебет

кредит

1.Негізгі құралдардың қалдық құны сатуға ауыстырылды

1510

2410

2. Ауыстырылған негізгі құралдармен МЕА сатылды

1210,

1280


1510

3. Сатуға арналған активтер істен шығарылды

1210,

1280


1520

4. Активтер сату үшін істен шығарылды

1520

2410,2730


Достарыңызбен бөлісу:

1   2   3   4
Loading...


©melimde.com 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
рсетілетін ызмет
Жалпы ережелер
ызмет стандарты
дістемелік кешені
бекіту туралы
туралы хабарландыру
біліктілік талаптары
кіміні аппараты
жалпы біліктілік
Конкурс туралы
ойылатын жалпы
мемлекеттік кімшілік
жалпы конкурс
Барлы конкурс
білім беретін
ызмет регламенті
республикасы білім
ткізу туралы
конкурс атысушыларына
біліктілік талаптар
атысушыларына арнал
бойынша жиынты
Республикасы кіметіні
идаларын бекіту
облысы кімдігіні
мемлекеттік ызмет
рсетілетін ызметтер
Конкурс ткізу
стандарттарын бекіту
дебиеті маманды
мемлекеттік мекемесі
дістемелік сыныстар
дістемелік материалдар
Мектепке дейінгі
ауданы кіміні
конкурс туралы
рметті студент
жалпы білім
облысы бойынша
мыссыз азаматтар
Мемлекеттік кірістер
мектепке дейінгі
Конкурс жариялайды
дарламасыны титулды
білім беруді
дістемелік кешен
разрядты спортшы
ызметтер стандарттарын
мелетке толма
аласы кіміні
директоры бдиев

Loading...