Бухгалтерлік есептің типтік шаруашылық операцияларының шот корреспонденциялары

Loading...


бет1/4
Дата28.03.2020
өлшемі64.99 Kb.
  1   2   3   4
Бухгалтерлік есептің типтік шаруашылық операцияларының шот корреспонденциялары

Кассадағы ақша қаражат есебінің синтетикалық есебі.

Кассадағы қолма қол ақша есебін жұргізу тәртібі ХҚЕС №7 «Ақша қаражат қозғалысының есебі», ҰҚЕС №2 бойынша 7 бөлімде қарастырылған, бухгалтерлік есеп шоттардың үлгілік жоспарында 1010шот арналған, қозғалысы № 1 журнал-ордерде жүргізіледі.
Шаруашылық операция мазмұны

Дт

Кт

1.Өткізілген өнімнің түсімі (негізгі қызмет) - ККО

1010

6010

2.Негізгі емес қызметтердің кірісі - ККО

1010

6280

3. Ағымдағы банктік шоттан кіріске алынды - чек, ККО

1010

1030

4. Қызметкер, түгендеу барысында жетпей қалған немесе пайдаланбаған соманы тапсырды - ККО

1010

1250

5. Құрылтайшыдан салым ретінде түсті - ККО

1010

5110

6. Өң бағам айырмашылығы анықталды - есептеме

1010

6250

7. Сатыпалушылардан аванстар алынды - ККО

1010

3510,4410

8. Теріс бағам айырмашылығы анықталды – есептеме

7430

1010

9.Ағымдағы банктік шотқа тапсырылда – хабарлама,

1030

1010

10.Еңбек ақы төленді – төлем ведомос, ШКО

3350

1010

11.Пошта бөліміне тапсырылды – ШКО

1020

1010

12.Түгендеу барысында кем шыққан сома (белгісіз жағдайда)

1280

1010

13.Жеткізушімен мердігерлерге төленді

3310,4110

1010

14.Банктік қарызы төленді

3010,4010

1010

15.Заң тұлғаның қарызы төленді

3020,4020

1010

16. Сатылған акциялардың түсімі түсті

1010,1020

5210

17.Құрылтайшыларға есептелген дивидендтер төленді

3380

1010

18.Қызметкерге жаупқа берілді немесе жетпейқалған сома жауапты тұлғаның мойынына апарылды

1250

1010

19. Жеткізушілерге аванс берілді

1610

1010


Жолдағы ақша қаражаты есебінің синтетикалық есебі
Инкассаторға, пошта байланыс бөлімшесіне немесе банктің кешкі кассасына салынған ақша, бірақ өз бағытына түспеген ақша есебі үшін арналған шот. Жолдағы ақша қаражатпен есептесудің есебін жүргізу тәртібі ХҚЕС №7 «Ақша қаражат қозғалысының есебі», ҰҚЕС №2 бойынша 7 бөлімде қарастырылған, бухгалтерлік есеп шоттардың үлгілік жоспарында 1020шот арналған, қозғалысы № 3 журнал-ордерде жүргізіледі.


Шаруашылық операция мазмұны

Дт

Кт

1.Жолдағы ақша қаражаты анықталды

1020

1210,1280

2. Қызметкер пошта байланыс бөліміне тапсырды

1020

1250

3. Кассир инкассаторға тапсырды

1020

1010

4. Жолдағы ақша ағымдағы банктік шотқа түсті

1030

1020

5. Инкассатор дүкеннен ақша қаражатын алды

1020

6010

6. Инкассатор ақшаны банктік шотқа тапсырды

1030

1020Ағымдағы банктік шоттардағы ақша қаражаты есебінің синтетикалық есебі
Кәсіпорынның ағымдағы банктік шоттарындағы қолма -қол ақшасыз есептесудің есебін жүргізу тәртібі ХҚЕС №7 «Ақша қаражат қозғалысының есебі», ҰҚЕС №2 бойынша 7 бөлімде қарастырылған, бухгалтерлік есеп шоттардың үлгілік жоспарында 1030шот арналған, қозғалысы № 2 журнал-ордерде жүргізіледі.


Шаруашылық операция мазмұны

Дт

Кт

1.Өткізілген өнімнің түсімі

1030

6010

2. Сатыпалушылармен тапсырысберушілерден түсті

1030

1210

3. Кәсіпорын кассасынан түсті

1030

1010

4. Банктен қарыз түсті

1030

3010,4020

5. Құрылтайшыдан салым ретінде түсті

1030

5110

6. Қайтарымсыз заң тұлғалардан түсті

1030

6220

7. Аванстар түсті

1030

3510,4410

8. Кәсіпорын кассасына алынды

1010

1030

9. Пошта бөлімінен жолдағы ақша алынды

1030

1020

10. Жеткізушімен мердігерлерге төленді

3310,4110

1030

11. Банктік қарызы төленді

3010,4010

1030

12. Есептелген сыйақылар аударылды

3380

1030

13. Өз акцияларының сатылғаннан түсімі кірістелді

1030

5210

14. Корпорациялық табыс салығы төленді

3110

1030

15. Бюджетке айып төленді

7210,7470

1030

16. Валюталық шоттан бантік шотқа түсті

1031

1032

17.Оң бағам айырмашылығы анықталды

1032

6250

18.Теріс бағам айырмашылығы анықталды

7430

1032

19. Теңгемен банктік шоттан конвертация жасалды

1280

1031


Карт-шоттардағы ақша қаражаты есебінің синтетикалық есебі
Кәсіпорынның карт- шоттарындағы қолма -қол ақшасыз есептесудің есебін жүргізу тәртібі ХҚЕС №7 «Ақша қаражат қозғалысының есебі», ҰҚЕС №2 бойынша 7 бөлімде қарастырылған, бухгалтерлік есеп шоттардың үлгілік жоспарында 1040шот арналған, қозғалысы №3 журнал-ордерде жүргізіледі.


Шаруашылық операция мазмұны

Дт

Кт

1. Карт- шотқа ақша түсті

1040

1030

2.Карт- шотағы ақша қызметкермен қолданылса

1250

1040

3. Іс сапар шығындарға

7210,8010

1250

4. Карт-шотқа еңбекақы түсті

1040

1030

5. Еңбекақы қызметкермен алынды

3350

1040

6. Карточкадан банктік шотқа түсті

1030

1040

7. Карточкадан жеткізушіге төленді

3310

1040


Жинақ шоттардағы ақша қаражаты есебінің синтетикалық есебі
Кәсіпорынның карт- шоттарындағы қолма -қол ақшасыз есептесудің есебін жүргізу тәртібі ХҚЕС №7 «Ақша қаражат қозғалысының есебі», ҰҚЕС №2 бойынша 7 бөлімде қарастырылған, бухгалтерлік есеп шоттардың үлгілік жоспарында 1050шот арналған, қозғалысы №3 журнал-ордерде жүргізіледі.


Шаруашылық операция мазмұны

Дт

Кт

1. Жинақ шотқа ақша түсті

1050

1030,3390

2. Жинақ шоттағы ақша қаражатқа % есептелді

3380

6280

3. Жинақ шотағы ақша клиентпен қолданылса

1030,3390

1050

4. Жинақ шотқа пайыз түсті

1050

3380

5. Есептелген пайыз алынды

1030

1050

6. Жинақ шоттан жеткізушіге төленді

3310

1050


Өзге шоттардағы ақша қаражаты есебінің синтетикалық есебі
Кәсіпорынның карт- шоттарындағы қолма -қол ақшасыз есептесудің есебін жүргізу тәртібі ХҚЕС №7 «Ақша қаражат қозғалысының есебі», ҰҚЕС №2 бойынша 7 бөлімде қарастырылған, бухгалтерлік есеп шоттардың үлгілік жоспарында 1050шот арналған, қозғалысы №3 журнал-ордерде жүргізіледі.


Шаруашылық операция мазмұны

Дт

Кт

1. Аккредитив шот ашылды несие арқылы

1060

3010,4010

2. Аккредитив шот ашылды меншікті қаражатына

1060

1030

3. Сатыпалушылардан түсті

1060

1210

4. Жеткізушілерге төленді

3310

1060

5. Пайдаланбаған ақша қайтарылды банктік шотқа

1030

1060Қысқа және ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялар

есебінің синтетикалық есебі
Қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді ұсынылған қарыздар, ұйым берген қарыздар мен дебиторлық берешек; өтеуге дейін ұсталатын инвестициялар;

саудаға арналған қаржы активтері, бағалардың қысқа мерзімді ауытқуларынан пайда алу мақсатында сатып алынған қысқа мерзімді активтер есепке алынады. Қаржы активтерін егер ол құрылымы қысқа мерзімді перспективада пайда алуға ынталандыру туралы куәландыратын портфельдің бір бөлігі болып табылса, оны сатып алу себептеріне қарамай саудаға арналған ретінде жіктеген жөн. Туынды қаржы активтері хеджерлеудің тиімді құралдары ретінде анықталған жағдайларды қоспағанда саудаға арналған ретінде қаралады.
Шаруашылық операция мазмұны

Дт

Кт

1.Кәсіпорын кассасынан қысқа мерзімді қарыз берілді

1110

1010

2. Ағымдағы банктік шоттан ұзақ мерзімді қарыз аударылды

2010

1030


3. Саудаға арналған қысқа мерзімді қаржылық активтер кіріске алынды

1120


3310,

3390


4. Саудаға арналған қысқа мерзімді қаржылық активтердің бастапқы құны нарықтық құнға тең ұлғайды

1120

6150


5. Саудаға арналған қысқа мерзімді қаржылық активтердің бастапқы құны нарықтық құнға теңестіруге қарай азайды

7330


1120


6. Өтеуге дейін ұсталатын қысқа мерзімді инвестициялар кірістелді

1130


3310,

3390


7. Өтеуге дейін ұсталатын қысқа мерзімді инвестициялар сатылды

1210,

1280


1130

8. Өтеуге дейін ұсталатын қысқа мерзімді инвестицияларға сыйақы есептелді

1270

6110

9. Өтеуге дейін ұсталатын қысқа мерзімді инвестициялар ұзақ мерзімдіге ауыстырылды

2030

1130

10. Сатуға арналған қолда бар қысқа мерзімді қаржылық инвестициялар кірістелді

1140

3310,

3390


11. Сатуға арналған қолда бар қысқа мерзімді қаржылық инвестицияларда оң бағам айырмашылық анықталды

1140

6250


12. Сатуға арналған қолда бар қысқа мерзімді қаржылық инвестицияларда теріс бағам айырмашылық анықталды

7430

1140


13. Сату үшін қолда бар ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялардың бастапқы құны ұлғайды

2030

6150
Қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді дебиторлық берешек бойынша

синтетикалық есебі
Сатыпалушылармен тапсырысберушілерге босатылған немесе өткізілген тауарлар, өнімдер және басқада ағымдағы активтер үшін есептесуге арналған 1200, 2100шоттар. Есептік регистрлардан № 11 журнал-ордер қолданылады.


р\рШаруашылық операция

Шот корресподенциясы

Дт

Кт

1

Келісім баға бойынша сатыпалушыларға шот ұсынылды

ҚҚС ұсынылды %1210-1240
1210-1240

6010
3130

2

Он бағам айырмашылығы бойынша сатыпалушылардың берешегі көбейді (ұлғайды)

1210-1240


6250


3

Сатыпалушылардан өткізілген өнімдер үшін түсім түсті

1010,1030,

1040,10501210-1240

4

Ұзақ мерзімді дебиторлық берешек қысқа мерзімдегіге ауысуы

1210-1240

2110 -2140

5

Бірлескен к\орындар және еншілес ұйымдар мен филиалдардан түсім түсті

1010,1030,

1040,10501220-1240

6

Жасалған төлемдер ағымдағы банктік шотқа түспеуі

1020

1220-1240

7

Акт- сверка бойынша немесе айырбас нәтижесінде міндеттемелер шот жабылуы

3310- 3340

1210-1240

8

Алдын ала төленген аванс бойынша сатыпалушылармен есептесу

3510

1210

9

Сатылға өнімнің қайтарылуы:

  • келісім құнға

  • ҚҚС сомасына

  • Берілген жеңілдіктер

6020


3130

1210-1240


1210-1240

1210-1240

6030


10

Дебиторлық берешек сома күмәнді болып танылды

1290

1210-1240

11.

Күмәнді дебиторлық берешек сомасы қайтарылды

1210

1290

12

Күмәнді талаптар бойынша резерв қалыптасты

7440

1290

13

Жойылған сатыпалушылардың берешегі күмәнді болып танылды

1210,

1280

1290


14

Күмәнді болып танылған сатыпалушылардың берешегіне резерв сомасы қолданылды

12901210,1280


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4
Loading...


©melimde.com 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
рсетілетін ызмет
Жалпы ережелер
ызмет стандарты
дістемелік кешені
бекіту туралы
туралы хабарландыру
біліктілік талаптары
кіміні аппараты
Конкурс туралы
жалпы біліктілік
ойылатын жалпы
мемлекеттік кімшілік
жалпы конкурс
Барлы конкурс
білім беретін
ызмет регламенті
республикасы білім
ткізу туралы
конкурс атысушыларына
біліктілік талаптар
атысушыларына арнал
бойынша жиынты
Республикасы кіметіні
идаларын бекіту
облысы кімдігіні
рсетілетін ызметтер
мемлекеттік ызмет
стандарттарын бекіту
Конкурс ткізу
мемлекеттік мекемесі
дебиеті маманды
дістемелік материалдар
дістемелік сыныстар
Мектепке дейінгі
ауданы кіміні
конкурс туралы
жалпы білім
рметті студент
облысы бойынша
мыссыз азаматтар
Мемлекеттік кірістер
мектепке дейінгі
білім беруді
дарламасыны титулды
Конкурс жариялайды
мелетке толма
разрядты спортшы
ызметтер стандарттарын
дістемелік кешен
директоры бдиев
аласы кіміні

Loading...