Бухгалтерлік есеп принциптері Еңбек өлшемі арналған

Loading...


Дата03.04.2020
өлшемі74.37 Kb.
Бухгалтерлік есеп принциптері
Еңбек өлшемі арналған:

 1. Жұмсалған шығындардың есебін жүргізу үшін.

 2. Есептен шығарылуға тиісті материалдардың көлемін анықтау.

 3. Кіріске алынуға тиісті негізгі құралдарын санауға.

 4. Кіріске алынуға тиісті материялдардың өлшеуге.

 5. Өнім өндіруге және қызмет көрсетуге жұмсалған уақытты өлшеуге.

 6. Белгілі бір уақыт аралығында өндіріліп шығарылатын өнім санын анықтауға.

 7. Бір дана өнімді өндіруге кеткен уақытты анықтауға.

 8. Құрылысты салуға кеткен барлық шығынның құнын анықтау үшін.

E

F

GЖедел есеп:

 1. Біртекті экономикалық құбылыстар туралы ақпаратты өлшейді.

 2. Жеке шаруашылық операцияларды бақылайды.

 3. Есептік саясатты жүзеге асырады.

 4. Ақпаратты жинақтау жүйесін реттейді.

 5. Жеке шаруашылық операцияларды басқарады.

 6. Жалпы құбылыстарды тіркейді.

 7. Біртекті әлеуметтік құбылыстар туралы ақпаратты жинайды.

 8. Операциялар туралы ақпаратты жинақтайды.

A

F

HҚаржылық жағдайды бағалаумен байланысты қаржылық есептілік элементтері:

 1. Есеп берулер.

 2. Капитал.

 3. Активтер.

 4. Кірістер.

 5. Пайда.

 6. Шығындар.

 7. Міндеттемелер.

 8. Залал.

B

C

GАктивтер:

 1. Міндеттемелердің азаюы.

 2. Біртекті операциялардың жиынтығы.

 3. Ағымдағы есептік жылда экономикалық пайдалардың азаю.

 4. Қызмет көрсетуге бағытталған ресурстар.

 5. Ұйымдармен бақыланатын ресурстар.

 6. Өткен оқиғалар нәтижесі.

 7. Болашақ экономикалық пайдалар күтілетін ресурстар.

 8. Ағымдағы есептік жылда экономикалық пайдалардың ұлғаюы.

E

G

HБаланстың қорытынды сомасына кему жағына әсер ететін операция.

 1. Банк қарызды есебінен жабдықтаушылардың берешегінің өтелуі.

 2. Есеп айырысу шотынан кассаға ақша қаражатының келіп түсуі.

 3. Жұмыскердің еңбек ақысынан есеп беруге тиісті сомалардың ұсталуы.

 4. Есеп беруге тиісті сомалар есебінен жабдықтаушылар берешегінің өтелуі.

 5. Негізгі өндіріс жұмыскерлеріне еңбек ақының есептелуі.

 6. Еншілес ұйымдардан негізгі құралдардың келіп түсуі.

 7. Ағымдағы банктік шоттан еңбек ақының берілуі.

 8. Жабдықтаушылардан тауарлардың келіп түсуі.

C

D

GБаланс қорытындысын өзгеріссіз қалтыратын операция:

 1. Д 3350 К 1030

 2. Д 1030 К 1210

 3. Д 1010 К 1050

 4. Д 2410 К 3320

 5. Д 1010 К 1030

 6. Д 3310 К 1250

 7. Д 3350 К 1250

 8. Д 1330 К 3310

B

C

EКезең бойынша үлестіруші шот:

 1. 3520

 2. 2720

 3. 3310

 4. 1340

 5. 2920

 6. 1310

 7. 3320

 8. 1620

A

E

HКапитал шоттары:

 1. Алдағы кезең шығындары

 2. Жабдықтаушылар мен мердігерлерге қысқа мерзімді берешек

 3. Алдағы кезең кірістері

 4. Сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің қысқа мерзімді берешегі

 5. Алынған аванстар

 6. Салымдар мен пайлар

 7. Резервтер

 8. Эмиссиялық кіріс

F

G

HЕсептік кезең сатысы:

 1. Бастапқы тексеріс балансы

 2. Түзететін жазбалар (есеп айырысу орындары, есептеулер)

 3. Калькуляция әдісімен шоттарды ашу

 4. Шаруашылық операциялар мен құбылыстарды сәйкестендіру мен көрсету

 5. Қаржылық ақпаратты беру

 6. Соңғы тексеріс балансы

 7. Шаруашылық операцияларды ордерлік тіркеу

 8. Бас кітапты түзету

A

D

FТрансформациялық кестені қолдану:

 1. Бухгалтерлік жазулардың жасалуын тексеруге көмектеседі

 2. Түзететін жазулардың санын ұлғайту

 3. Мүлікті ұрлау ықтималдығын ұлғайтады

 4. Бухгалтерлік жазулардың жасалуын жеңілдетеді

 5. Шоттардағы арифметикалық есептеулердің нақтылығын азайтады

 6. Түзететін жазуларды жіберіп алу ықтималдығын азайтады

 7. Мүлікті ұрлау ықтималдығын азайтады

 8. Қаржылық есеп берудің жасалуын жеңілдетеді

A

F

HАқпаратты орналастыру сипаты бойынша есептік регистірлер:

 1. Хронологиялық

 2. Аналитикалық

 3. Жүйелендірілген

 4. Синтетикалық

 5. Аралық

 6. Құрамдастырылған

 7. Ішкі

 8. Сыртқы

B

D

EБір реттік құжат:

 1. Инвентарлық карточка

 2. Аванстық есеп беру

 3. Бас кітап

 4. Кіріс кассалық ордер

 5. Ведомость

 6. Журнал-ордер

 7. Шот-фактура

 8. Кассалық кітап

A

D

GҚолхатпен расталмаған ақшалар кассадан берілгенде:

 1. Жетіспеушілік болып есептеледі

 2. Сома бухгалтерден алынады

 3. Кассирдің атына шығыс кассалық ордер жазылады

 4. Сома кассирден алынады

 5. Сома артық қалған болып есептелінеді

 6. Сома субъектінің шығындарына есептеледі

 7. Кіріс кассалық ордер жазылады

 8. Бухгалтердің атына шығыс кассалық ордер жазылады

A

C

DБанктік шот ашу үшін кәсіпорын ұсынады:

 1. Қолма қол ақшаны салуға өтініштің нотариялды куәландырылған көшірмесі

 2. Басқарушы мен бухгалтердің қолдарының үлгілері бар құжат

 3. Есептік саясаттың нотариялды куәландырылған көшірмесі

 4. Мөрдің үлгісі бар құжат

 5. Бухгалтердің жеке куәлігінің нотариялды нуәландырылған көшірмесі

 6. Бухгалтер мен кассирдің қолдарының үлгілері бар құжат

 7. Кассирдің жеке куәлігінің нотариялды куәландырылған көшірмесі

 8. Жарғының нотариялды куәландырылған көшірмесі

A

B

DКүмәнді дебиторлық берешек:

 1. Кәсіпорын кірістеріне жатады

 2. Вексельдер бойынша берешек

 3. Мерзімінде төленбеген берешек

 4. Саудалық дебиторлық берешек

 5. Бір жыл ішінде орны толтырылуы керек берешек

 6. Кәсіпорын шығындарына жатады

 7. Дебиторды банкрот деп танумен байланысты қанағаттандырылмаған берешек

 8. Аздап кешігіп төленген берешек

C

E

HДебиторлық берешек:

 1. Бюджет алдындағы салықтар бойынша берешек

 2. Еншілес ұйымдарға берешек

 3. Жабдықтаушылар мен мердігерлерге берешек

 4. Алынған аванстар

 5. Жұмыскерлер мен басқа да тұлғалардың берешектері

 6. Сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің берешегі

 7. Берілген аванстар

 8. Алдағы кезең кірістері

E

F

GҚорларды есептеу карточкасы:

 1. Қоймадағы қорлардың қозғалысын есептеу үшін қолданылады

 2. Әрбір материялдардың жеке түріне ашылады

 3. Материялды жауапты тұлғамен жүргізіледі

 4. Материялдық бөлімнің бухгалтермен жүргізіледі

 5. Синтетикалық есеп мәліметтерін аналитикалық есеп мәліметтерімен жалғастыру үшін арналған

 6. Материялдардың кезеңдік есебі үшін қолданылады

 7. Материялдардың шығындарын шығын бағыттары бойынша үлестіру үшін арналған

 8. Бас бухгалтер жүргізеді

A

B

CФИФО әдісінің кемшіліктері:

 1. Қорларды бағалау нақты болмауы мүмкін

 2. Түгендеуді жүргізудің еңбексыйымды процесі

 3. Қорларды нақты емес төмен бағада көрсетеді

 4. Үнемі тексерістерді талап етеді

 5. Қорлардың есебін қиындатады

 6. Ескерген өндірістік шығындарға әкеледі

 7. Пайданы жоғары етіп көрсетеді

 8. Келесі тапсырыстың бағасын анықау кезінде көп күшті талап етеді

A

E

HНегізгі құралдар келіп түскенде жасалатын шоттар корреспонденциясы:

 1. Д 2410 К 2420

 2. Д 2410 К 2710

 3. Д 2410 К 1210

 4. Д 2410 К 5610

 5. Д 2410 К 5110

 6. Д 2410 К 6230

 7. Д 7410 К 2410

 8. Д 2410 К 3310

E

F

HМатериялдық емес активтердің амортизациясын есептегенде жасалған шоттар корреспонденциясы:

 1. Д 2730 К 2740

 2. Д 7410 К 2730

 3. Д 7110 К 2740

 4. Д 8410 К 2740

 5. Д2740 К 6220

 6. Д1280 К 2740

 7. Д 7010 К 2740

 8. Д 7210 К 2740

C

D

HСалық төлемдері есептелгенде жасалатын шоттар корреспонденциясы:

 1. Д 7710 К 3110

 2. Д 3550 К 3120

 3. Д 7010 К 3130

 4. Д 7210 К 3150

 5. Д 3350 К 3120

 6. Д 3310 К 3110

 7. Д 1210 К 3230

 8. Д 7210 К 3220

A

D

EЖанама қызығушылығы бар ақпаратты пайдаланушылар:

 1. аудиторлар

 2. менеджерлер

 3. инвесторлар

 4. сатып алушылар

 5. директорлар

 6. кеңес берушілер

 7. салық органдары

 8. басқарушылар

C

D

HТабиғи өлшемі арналған:

 1. белгілі бір уақыт аралығында өндіріліп шығарылатын өнім санын анықтауға

 2. жұмсалған шығындардың есебін жүргізу үшін

 3. кіріске алынуға тиісті негізгі құралдарын санауға

 4. өнім өндіруге және қызмет көрсетуге жұмсалған уақытты өлшеуге

 5. бір дана өнімді өндіруге кеткен уақытты анықтауға

 6. есептен шығарылуға тиісті материалдарын өлшеуге

 7. кіріске алынуға тиісті материалдарын өлшеуге

 8. құрылысты салуға кеткен барлық шығынның құнын анықтау үшін

C

F

GКірістер:

 1. Ресурстардың шығуына әкеледі

 2. Активтердің өсуі немесе міндеттемелердің азаюы

 3. Ұйымның берешегі

 4. Қызмет көрсетуге бағытталған ресурстар

 5. Активтердің барлық қызметтерді шегергеннен кейін қалатын капитал

 6. Біртекті операциялардың жиынтығы

 7. Ағымдағы есептік кезеңде экономикалық пайданың ұлғаюы

 8. Қатысушылардың салымдарына байланысы жоқ капиталдың ұлғаюы

B

D

GҮздіксіздік қағидасы бойынша жасалған қаржылық есеп беру компания:

 1. өз әрекетінің ауқымын қысқарту керектігін білдіреді

 2. өз әрекетінің ауқымын қысқартқысы келмейтіндігін білдіреді

 3. жойылудың қажеті жоқ екендігін білдіреді

 4. жойылу керек екендігін білдіреді

 5. жойылу керектігін білдіреді

 6. жойылуға дайын екендігін білдіреді

 7. өз әрекетінің ауқымын қысқартқысы келмейтіндігін білдіреді

 8. жойылмайтындығын білідерді

B

C

HКему жағына баланс қорытындысына әсер ететін операция :

 1. Д 3350 К 1030

 2. Д 3310 К 1250

 3. Д 1330 К 3310

 4. Д 2410 К 3320

 5. Д 1210 К 3130

 6. Д 3350 К 1250

 7. Д 1010 К 1030

 8. Д 1010 К 1050

A

B

FБаланс құрылымы:

 1. бес бөліктен

 2. шоттардан

 3. екі бөліктен

 4. үш бөліктен

 5. баптардан

 6. екі жақты жазудан

 7. үш бөлімнен

 8. бес бөлімнен

C

E

HНегізгі құралдар келіп түскенде жасалатын шоттар корреспонденциясы:

 1. Д 2410 К 2420

 2. Д 2410 К 3310

 3. Д 2410 К 1310

 4. Д 2410 К 5110

 5. Д 2410 К 7210

 6. Д 2410 К 3110

 7. Д 2410 К 7010

 8. Д 2410 К 1250

B

C

DҚалдығы болмайтын шот:

 1. 3310

 2. 1330

 3. 2410

 4. 5030

 5. 1310

 6. 6010

 7. 7010

 8. 8110

D

G

HТрансформациялық кестенің мәні:

 1. шоттардағы арифметикалық есептеулерді қозғайды

 2. трансформациялық жазуды қате жіберіп алу ықтималдығын азайтады

 3. қаржылық есеп беруді жасауды жеңілдетеді

 4. өнімнің өзіндік құнын есептеу үшін жасалады

 5. бухгалтерлік есепке қатысы жоқ

 6. трансформациялық жазуды жіберіп алу ықтималдығын ұлғайтады

 7. қаржылық есеп беруді жасауды қиындатады

 8. шоттардағы арифметикалық есептеулердің нақытылығын тексеруге көмектеседі

B

C

FАйналым ведомосінде тең болады:

 1. айналым қорытындылары тең болады

 2. активті шоттардың қорытындылары

 3. тек пассивті шоттардың соңғы қорытындылары

 4. пассивті шоттардың айналымдарының қорытындылары

 5. активтер, капитал және міндеттемелер

 6. тек активті шоттардың соңғы қалдықтары

 7. бастапқы қалдық қорытындыларындағы дебет және кредит бойынша

 8. соңғы қалдықтар дебет пен кредит бойынша

A

G

HЖоспардан тыс түгендеулер жүргізілу себебі:

 1. жоспарға сәйкес

 2. ай сайын

 3. меншік иесі ауысқанда

 4. күнде

 5. бақылаушы органдар шешімі бойынша

 6. алдын ала бекітілген мерзімде

 7. кестеге сәйкес

 8. өрттен кейін

C

E

HБухгалтерия құрылымын ұйымдастыру түрі:

 1. тақырыптық (мәтінді)

 2. көптипті (көп қызметті)

 3. сызықтық (иерархиялық)

 4. құрамдастырылған (функционалдық)

 5. құрылымдық

 6. бір типті

 7. вертикаль бойынша (сызықтық-штабтық)

 8. анархиялық (функционалдық)

B

C

GҚолма-қолсыз есеп айырысу нысандары:

 1. шот-фактуралар

 2. қолма-қол ақшаларды енгізуге хабарландыру

 3. вексель

 4. бас кітап

 5. чектер

 6. накладнойлар

 7. кассалық кітаптар

 8. төлем тапсырмасы

B

E

HАғымдағы банктік шотқа ақша қаражаттарының келіп түсуі:

 1. Д 1010 К 8110

 2. Д 1030 К 1210

 3. Д 1010 К 1030

 4. Д 1030 К 8110

 5. Д 1010 К 1250

 6. Д 1030 К 1010

 7. Д 1030 К 1330

 8. Д 1030 К 6010

B

F

HАлдағы кезең шығындары:

 1. кезеңдік басылымдарға жазылу сомалары

 2. материалдық құндылықтардың жетіспеушілігінен шығындар

 3. еңбекақы бойынша шығындар

 4. сақтандыру полисін сатып алу бойынша шығындар

 5. өнімді өткізу бойынша шығындар

 6. негізгі құралдарды өткізу бойынша шығындар

 7. коммуналдық төлемдерді төлеу

 8. материалдық емес активтерді өткізу бойынша шығындар

C

D

G1250 шотының дебеті:

 1. жұмыскерлерге берілген қарыздар

 2. құрылыс бойынша шығындардың орнын толтыру бойынша сомалар

 3. күмәнді берешек

 4. есеп беруге тиісті тұлғаға берілген сомалар

 5. сатып алушылардың берешегі

 6. жабдықтаушылардың берешегі

 7. банктен несиеге алынған сомалар

 8. материалдық зиянның орын толтыру бойынша сомалар

A

D

HТауарлық - материалдық қорлардың өзіндік құны :

 1. көлік құралдарының амортизациясына шығындар

 2. өнімді қайта өңдеуге шығындар

 3. көлік дайындау шығындары

 4. өнімді өндіруге шығындар

 5. директордың еңбекақысына шығындар

 6. сатып алуға шығындар

 7. құрылыс-жайлардың амортизациясына шығындар

 8. қоймашының еңбекақысына шығындар

B

C

FЭкономикалық мазмұнына сәйкес өнімді (жұмысты, қызметті) өндіруге шығындар элементі:

 1. өнімді өткізу бойынша шығындар

 2. негізгі құралдардың амортизациясына шығындар

 3. сатып алушылардың шағымдарын өтеуге шығындар

 4. материалдық шығындар

 5. өнімді қайта өңдеуге шығындар

 6. заңды шығындар

 7. кеңсе тауарларын сатып алуға шығындар

 8. еңбекті төлеуге шығындар

B

D

HНегізгі құралдар келіп түскенде жасалатын шоттар корреспонденциясы:

 1. Д 2410 К 1210

 2. Д 2410 К 3310

 3. Д 2410 К 2420

 4. Д 7410 К 2410

 5. Д 2410 К 2710

 6. Д 2410 К 5110

 7. Д 2410 К 6230

 8. Д 2410 К 5610

B

F

GМатериалдық емес актив:

 1. дайын өнім

 2. сәйкестендірілген ақшалай емес актив

 3. заттай нысаны жоқ

 4. заттай нысаны бар

 5. өндірісте қолдану үшін арналған

 6. меншікті өндірістің жартылай фабрикаты

 7. өндірісте бір ай қолданылады

 8. кәсіпорынға ешқандай кіріс әкелмейді

B

C

EАлдағы кезең кірістері:

 1. жасалған жұмысқа төлем

 2. алынған аванстар

 3. кезеңдік басылымға жазылу құны

 4. дайын өнім құны

 5. коммуналдық қызметтер үшін төлем

 6. жалдық төлем

 7. көрсетілген қызметке төлем

 8. активтердің шығуынан кіріс

B

C

GЖабдықтаушылардан активтер келіп түскенде жасалатын шоттар корреспонденциясы

 1. Д 1310 К 3310

 2. Д 2410 К 3310

 3. Д 3310 К 2410

 4. Д 1210 К 3310

 5. Д 1610 К 3310

 6. Д 3310 К 1350

 7. Д 1330 К 3310

 8. Д 3310 К 2420

A

B

GЖарғылық капитал жарияланғанда жасалатын шоттар кореспонденциясы:

 1. Д 1350 К 5110

 2. Д 5110 К 1210

 3. Д 2410 К 5110

 4. Д 6010 К 1210

 5. Д 1210 К 5110

 6. Д 5030 к 5110

 7. Д 5020 К 5110

 8. Д 5010 К 5110

F

G

HАкцияларды қайта сатып алғында жасалатын шоттар корреспонденциясы :

 1. Д 1030 К 5210

 2. Д 5030 К 5210

 3. Д 5210 К 1010

 4. Д 1350 К 5210

 5. Д 5210 К 1050

 6. Д 5210 К 5110

 7. Д 5210 К 1030

 8. Д 5010 К 5210

C

F

GҚаржылық әрекеттен ақша қаражаттарының келіп түсуі:

 1. басқа ұйымдарға берілген қарыздарды өтеу

 2. қарыздарды алу

 3. акциялар мен басқа да бағалы қағаздар эмиссиясы

 4. алынған аванстар

 5. фьючерстік және форвардтық келісім- шарттар, опциондар мен своптар

 6. тауарларды өткізу

 7. негізгі құралдарды өткізу

 8. қаржыландырылатын жал бойынша сыйақыларды алу

F

G

HКүрделі еңбек өлшемі:

 1. адам-күн

 2. адам-тонна

 3. норма-сағат

 4. теңге-километр

 5. адам-сағат

 6. сағат

 7. норма-еңбек

 8. еңбек-сағат

D

E

HШаруашылық процесс кезеңі:

 1. жабдықтау

 2. коммуникация

 3. беру

 4. өткізу

 5. айырбас

 6. өндіріс

 7. тұтыну

 8. сатып алу

A

D

FМіндеттемелер:

 1. резервтер

 2. дебиторлық берешек

 3. бөлінбеген пайда

 4. материалдар

 5. банк қарыздары

 6. алынған аванстар

 7. жарғылық капитал

 8. кредиторлық берешек

E

F

HКапитал:

 1. резервтер

 2. жарғылық капитал

 3. алынған аванстар

 4. бөлінбеген пайда

 5. кредиторлық берешек

 6. дебиторлық берешек

 7. материалдар

 8. банк қарыздары

A

B

DОперациялық шот:

 1. 1310

 2. 2740

 3. 1210

 4. 8110

 5. 1340

 6. 3310

 7. 5610

 8. 1620

D

G

HЕсеп айырысулар шоты:

 1. 1030

 2. 2740

 3. 1210

 4. 3310

 5. 5020

 6. 3320

 7. 1310

 8. 1340

C

D

FТрансформаиялық кестені толтыру

 1. түзетілетін жазулардың санын ұлғайтады

 2. мүлікті ұрлау ықтималдығын ұлғайтады

 3. қаржылық есеп берудің жасалуын жеңілдетеді

 4. түзетілетін жазуларды жіберіп алу ықтималдығын азайтады

 5. бухгатерлік жазулардың жасалуын жеңілдетеді

 6. шоттардағы арифметикалық есептеулердің нақтылығын тексеруге көмектеседі

 7. бухгалтерлік жазуладың жасалуын тексеруге көмектеседі

 8. мүлікті ұрлау ықтималдығын азайтады

A

C

D«Жиынтық пайда немесе зиян» шотының мәні:

 1. капиталдың жағдайын анықтауға мүмкіндік береді

 2. шығындарды азайту үшін қолданылады

 3. шоттарды ашу үшін қолданылады

 4. барлық кірістер мен шығыстардың мүмкіндік қорытындысын анықтауға мүмкіндік береді

 5. қаржылық есептілікке қосылады

 6. кіріс және шығыс шоттарын жабу барысында ғана қолданылады

 7. қаржылық есептілікке қосылмайды

 8. барлық активтердің қорытындысын анықтауға мүмкіндік береді

A

D

FЕсептік регистрлер сыртқы түрі бойынша:

 1. сыртқы

 2. қағаздар

 3. кітаптар

 4. бос парақтар

 5. карточкалар

 6. жинақталған

 7. ішкі

 8. біріктірілген

C

D

EАккредетив:

 1. еншілес ұйымдардың есебінен қойылады

 2. сатып алушының меншікті қаражаттар есебінен қойылады

 3. басқа тұлғаға ауыстырыла алады

 4. тек бір жабдықтаушымен ғана есеп айырысу үшін арналған

 5. тек үш жабдықтаушымен есеп айырысу үшін арналған

 6. қолма-қол ақшаларды төлеу үшін арналған

 7. бірнеше жабдықтаушылармен есеп айырысу үшін арналған

 8. банк несиелері есебінен қойылады

A

B

FАқша қаражаттарының баламалары:

 1. ұзақ мерзімде әрекет ететін материалдық активтер

 2. заттай нысаны жоқ, бірақ ұйымға кіріс әкеледі

 3. сатып алушылардың қажеттілігін қанағаттандыру үшін арналған

 4. белгілі бір сомаға жеңіл айналатын ақша қаражаттары

 5. ұзақ мерзімді салымдар

 6. қысқа мерзімді, жоғары өтімді салымдар

 7. қысқа мерзімді міндеттемелерді қанағаттандыру үшін арналған қаражаттар

 8. белгілі бір сомаға ауыр айналатын ақша қаражаттары

C

D

GӨткізілген активтер үшін сатып алушыларға шот көрсетілгенде шоттар корреспонднециясы :

 1. Д 6210 К 1210

 2. Д 1350 К 3310

 3. Д 1210 К 6210

 4. Д 6010 К 1210

 5. Д 2410 К3310

 6. Д 1210 К 6280

 7. Д 1210 К 6010

 8. Д 1310 К 3310

C

F

GАлдағы кезең шығындары 1620 шоттың кредитімен келесі шоттың дебетіне есептен шығарылады:

 1. 1210

 2. 1310

 3. 3310

 4. 8110

 5. 6210

 6. 7210

 7. 2410

 8. 7110

D

F

HҚорларды өткізгенде жасалатын шоттар корреспонденциясы:

 1. Д 7010 К1320

 2. Д1310 К 3310

 3. Д1310 К 6210

 4. Д 1330 К 6280

 5. Д 7010 К 1330

 6. Д 2410 К 1310

 7. Д 1320 К 7210

 8. Д 7410 К 1310

A

E

HНегізгі құралдардың қозғалысы келесілер бойынша шаруашылық операцияларды жүзеге асырумен байланысты:

 1. келіп түсу

 2. жөндеу

 3. ішкі орын ауыстыру

 4. аудару

 5. несиелеу

 6. түгендеу

 7. амортизацияны есептеу

 8. есепке алу

A

B

CЖабдықтаушылар мен мердігерлерге кәсіпорындар:

 1. материалдық қорларды сатып алатын

 2. тауарлар сатып алатын

 3. әртүрлі жұмыстарға тапсырыс беретін

 4. әртүрлі жұмыстарды орындайтын

 5. қызметтер көрсететін

 6. өнімге тапысырыс беретін

 7. материалдық қорларды жеткізетін

 8. қызметтерге тапысырс беретін

D

E

GЖабдықтаушылармен есеп айырысқанда жасалатын шоттар корреспонденциясы:

 1. Д 7110 К 3310

 2. Д 3310 К 1310

 3. Д 1310 К 3310

 4. Д 3310 К 1250

 5. Д 1010 К 3310

 6. Д 3310 К 1030

 7. Д 3310 К 3010

 8. Д 1030 К 3310

D

F

GАктивтерді қосымша бағалағанда жасалатын шоттар корреспонденциясы:

 1. Д 2030 К 5440

 2. Д 2730 К 5110

 3. Д 2410 К 5110

 4. Д 2410 к 1210

 5. Д 2730 К 5430

 6. Д 1350 К 5110

 7. Д 2410 К 5420

 8. Д 1310 К 5410

A

E

GҚұрылтайшылардан нақты келіп түскен салымдарының сомасына жаслатын шоттар корреспонденциясы:

 1. Д 5110 К 1350

 2. Д 1310 К 5110

 3. Д 1030 К 5110

 4. Д 1310 К 7110

 5. Д 1030 К 7110

 6. Д 2410 К 5110

 7. Д 2410 К 7110

 8. Д 5110 К 1310

B

C

FИнвестициялық әрекеттен ақша қаражаттарының келіп түсуі:

 1. фьючерстік және форвардтық келісім-шарттар, опциондар мен своптар

 2. негізгі құралдарды өткізу

 3. көрсетілген қызметтер

 4. қаржыландырылатын жал бойынша сыйақыларды алу

 5. алынған аванстар

 6. акциялар мен басқа да бағалы қағаздардың эмиссиясы

 7. басқа ұйымдарға берілген қарыздарды өтеу

 8. тауарларды өткізу

A

B

DТабиғи өлшегіш:

 1. теңге.

 2. тонна.

 3. сағат.

 4. километр.

 5. центнер.

 6. адам-сағат.

 7. килограмм.

 8. күн.

B

D

GБухгалтерлік есеп әдісінің элементі:

 1. құжаттау.

 2. еңбекақы.

 3. корреспонденция.

 4. екі жақты жазу.

 5. бухгалтерлік есеп шоттары.

 6. инвентарлық карточка.

 7. есептік регистрлер.

 8. әкімшілік.

A

D

EҚаржылық есептіліктің сапалық сипаттамасы:

 1. қол жетімсіздік.

 2. үздіксіздік.

 3. қол жетімділік.

 4. маңыздылық.

 5. шынайылық.

 6. кезеңділік.

 7. қысқалылық.

 8. түсініктілік.

B

D

HМіндеттемелер:

 1. активтерден барлық қызметтерді шегергеннен кейін қалады.

 2. ресурстардың шығуы.

 3. ұйымның берешегі.

 4. капиталды азайтады.

 5. біртекті операциялардың жиынтығы.

 6. қызмет көрсетуге бағытталған ресурстар.

 7. өткен оқиғалардан пайда болатын берешектер.

 8. ағымдағы есептік кезеңде экономикалық пайданың ұлғаюы.

B

C

GМіндеттемелер:

 1. жарғылық капитал.

 2. алынған аванстар.

 3. материалдар.

 4. бөлінбеген пайда.

 5. кредиторлық берешек.

 6. банк қарыздары.

 7. резервтер.

 8. дебиторлық берешек.

B

E

FБаланстың қорытынды сомасына кему жағына әсер ететін операция:

 1. ағымдағы банктік шоттан еңбекақының берілуі.

 2. еншілес үйымдардан негізгі құралдардың келіп түсуі.

 3. негізгі өндіріс жұмыскерлеріне еңбекақының есептелуі.

 4. банк қарыздары есебінен жабдықтаушылардың берешегінің өтелуі.

 5. жұмыскердің еңбекақысынан есеп беруге тиісті сомалардың ұсталуы.

 6. есеп айырысу шотынан кассаға ақша қаражаттарының келіп түсуі.

 7. жабдықтаушылардан тауарлардың келіп түсуі.

 8. есеп беруге тиісті сомалар есебінен жабдықтаушылар берешегінің өтелуі.

A

E

HШоттар корреспонденциясын анықтау үшін қажетті әрекет:

 1. кассирдің қатесін анықтау.

 2. шоттар тәртібін анықтау.

 3. реттеуші шотты анықтау.

 4. есеп объектілерін анықтау.

 5. операциялардың негізделуін анықтау.

 6. шоттардағы өзгерістерді анықтау.

 7. есеп субъектісін анықтау.

 8. шоттар сипатын анықтау.

D

F

HҚалдығы дебеттік қана болатын шот:

 1. 7010

 2. 3350

 3. 5030

 4. 2410

 5. 1330

 6. 3310

 7. 6010

 8. 1310

D

E

HТрансформациялық кестенің адрестік бөлігі:

 1. кәсіпорын басқарушысы.

 2. құжаттың атауы.

 3. есеп түрлері.

 4. кәсіпорын атауы.

 5. есеп өлшегіштері.

 6. шоттар номері.

 7. кесте жасалатын кезең.

 8. кестені жасаушы.

D

E

GТүгендеу:

 1. мүліктің нақты бар болуын растау.

 2. өнімнің өзіндік құнын анықтауды қамтамасыз етеді.

 3. активтерді, капитал, міндеттемелерді топтастыруды қамтамасыз етеді.

 4. бухгалтерлік есеп мәліметтерінің шынайылығын қамтамасыз етеді.

 5. шаруашылық операцияларды бастапқы көрсету тәсілі.

 6. есептік мәлеметтерден ауатқуларды анықтау.

 7. шаруашылық операцияларды көрсету.

 8. ақпаратты сақтау жүйесі.

A

D

FАқпаратты орналастыру сипаты бойынша есептік регистрлер:

 1. сыртқы.

 2. хронологиялық.

 3. жүйелендірілген.

 4. ішкі.

 5. синтетикалық.

 6. құрамдастырылған.

 7. аралық.

 8. аналитикалық.

E

G

HКассаға ақша қаражаттарының келіп түсуі:

 1. Д 1030 К 1010

 2. Д 1030 К 1250

 3. Д 1010 К 1030

 4. Д 1030 К1310

 5. Д 1030 К 8110

 6. Д 1010 К 1210

 7. Д 1010 К 1250

 8. Д 1010 К 8110

C

F

GКассадағы ақшаларды кіріске алмағанда:

 1. бухгалтердің атына шығыс кассалық ордер жазылады.

 2. сома жетіспеушілік болып табылады.

 3. кассирдің атына шығыс кассалық ордер жазылады.

 4. сома субъектінің кірістеріне есептелінеді.

 5. сома кассирден алынады.

 6. кіріс кассалық ордер жазылады.

 7. сома артық қалған болып есептелінеді.

 8. бухгалтерден алынады.

В

C

EӨткізілген активтер үшін сатып алушыларға шот көрсетілгенде шоттар корреспонденциясы:

 1. Д 1310 К3310

 2. Д 1350 К 3310

 3. Д 1210 К 6210

 4. Д 6210 К 1210

 5. Д 1210 К 6280

 6. Д 6010 К 1210

 7. Д 2410 К 3310

 8. Д 1210 К 6010

C

E

HАлдағы кезең шығындары 1620 шоттың кредитінен келесі шоттың дебетіне есептен шығарылады:

 1. 3310

 2. 1310

 3. 1210

 4. 8110

 5. 7210

 6. 6210

 7. 7110

 8. 2410

D

E

GМатериалдық емес активтер келіп түскенде жасалатын шоттар корреспонденциясы:

 1. Д 2730 К 1250

 2. Д 2730 К 1210

 3. Д 2730 К 2420

 4. Д 2730 К 6220

 5. Д 7410 К 2730

 6. Д 2730 К 5610

 7. Д 2730 К 2710

 8. Д 2730 К 5110

A

D

HМатериалдық емес активтер:

 1. материалдар.

 2. патент.

 3. құрылыс жайлар.

 4. ғимараттар.

 5. дайын өнім.

 6. жабдық.

 7. лицензиялық келісімдер.

 8. бағдарламалық қамтамасыз ету.

B

G

HЕңбекақы жүйесі:

 1. кесімді сыйақылы.

 2. негізгі.

 3. кесімді мерзімді.

 4. тікелей мерзімді.

 5. жай мерзімді.

 6. үдемелі мерзімдік.

 7. мерзімдік аккордтық.

 8. кесімді үдемелі.

C

F

HЖұмыскерлердің еңбекақысынан ұсталынатын ұсталымдар:

 1. корпоративтік табыс салығы

 2. медициналық салымдар

 3. міндетті зейнетақы салымдар

 4. кәсіподақ салымдар

 5. көлік салығы

 6. үкіметтік емес ұйымдарға салымдар

 7. әлеуметтік салық

 8. жеке табыс салығы

C

D

HАкциялар бойынша дивиденд төлеуге рұқсат етілмейді:

 1. егер қоғам қабілетсіздік белгілеріне жауап берсе

 2. меншікті капиталдың мөлшері теріс болғанда.

 3. басшылық ауысқанда.

 4. резервтік капитал жоқ болғанда.

 5. егер акцияның нақты құны номаналдыдан жоғары болса.

 6. меншікті капиталдың мөлшері оң болғанда.

 7. егер сотпен кәсіпорынды кәсіпорынды жою туралы шешім қабылданса.

 8. егер акцияның номаналдық құны нақтыдан артық болса.

A

B

GАкцияларды қайта сатып алғанда жасалатын шоттар корреспонденциясы:

 1. Д 1350 К 5210

 2. Д 5210 К 5110

 3. Д 5210 К 1030

 4. Д 5030 К 5210

 5. Д 1030 К 5210

 6. Д 5210 К 1050

 7. Д 5020 К 5210

 8. Д 5210 К 1010

C

F

HСтатистикалық есеп:

 1. Жалпы құбылыстарды тіркейді.

 2. Жеке шаруашылық операцияларды бақылайды

 3. Жеке шаруашылық операцияларды басқарады.

 4. Ақпаратты жинақтау жүйесін реттейді

 5. Біртекті әлеуметтік құбылыстар туралы ақпаратты жинайды

 6. Операциялар туралы ақпаратты жинақтайды

 7. Есепті саясатты жүзеге асырады

 8. Біртекті экономикалық құбылыстар туралы ақпаратты өлшейді.

А

Е


Н

Дебиторлық берешектер:

 1. Банк қарыздары

 2. Алынған аванстар

 3. Тапсырыс берушілердің берешегі

 4. Сатып алушылардың берешегі

 5. Мердігерлерге берешек

 6. Есеп беруге тиісті тұлғалардың берешегі

 7. Жабдықтаушыларға берешек

 8. Еңбек ақы бойынша берешек

C

D


F

Реттеуші шот:

 1. 1340

 2. 5020

 3. 6010

 4. 3310

 5. 5420

 6. 2420

 7. 1320

 8. 2740

E

F


H

Мақсаты бойынша құжаттар:

 1. Біріктірілген

 2. Бухгалтерлік толтырылған, растаушы

 3. Жинақталатын

 4. Ішкі, бастапқы

 5. Растаушы, бұйрықтық

 6. Ішкі, сыртқы

 7. Үкімдік, растаушы

 8. Бастапқы

B

E

GКассаға ақша қаражаттарының келіп түсуі:

 1. Д1010 К8110

 2. Д1010 К1210

 3. Д1030 К8110

 4. Д1030 К1310

 5. Д1030 К1010

 6. Д1010 К1030

 7. Д1030 К1250

 8. Д1010 К1250

B

F

HАлдағы кезең шығындары:

 1. Еңбекақы бойынша шығындар

 2. Материалдық емес активтерді өткізу бойынша шығындар

 3. Сақтандыру полисін сатып алу бойынша шығындар

 4. Материалдық құндылықтардың жетіспеушілігінен шығындар

 5. Кезеңдік басылымдарға жазылу сомалары

 6. Коммуналдық төлемдерді төлеу

 7. Өнімді өткізу бойынша шығындар

 8. Негізгі құралдарды өткізу бойынша шығындар

C

E


F

Тауарлық- материалдық қорлар:

 1. Өндірістік емес салада ғана қолданылады

 2. Бір өндірістік процесте қолданылады.

 3. Өнімге өз құынын бөліп өткереді

 4. Өз құнын жаңадан жасалған өнімге ауыстырады

 5. Өнімді өндіруге қолданылмайды

 6. Бесеуден артық емес циклдарда қолданылады

 7. Біренеше өндірістік циклдарда пайдаланылады

 8. Өндірістік циклда қолданылады

B

D

HНегізгі құралдардың қозғалысы келесілер бойынша шаруашылық операцияларды жүзеге асырумен байланысты:

 1. Амортизацияны есептеу

 2. Аудару

 3. Түгендеу

 4. Келіп түсу

 5. Ішкі орын ауыстыру

 6. Есепке алу

 7. Несиелеу

 8. Жөндеу

D

E


F

Алдағы кезең кірістері:

 1. Алынған аванстар

 2. Көрсетілген қызметке төлем

 3. Жадық төлем

 4. Коммуналдық қызметтер үшін төлем

 5. Жасалған жұмысқа төлем

 6. Активтердің шығуынан кіріс

 7. Дайын өнім құны

 8. Кезеңдік басылымға жазылу құны

C

D

HЖарғылық капиталға салымдар келіп түскенде жасалатын шоттар корреспонденциясы:

 1. Д5020 К 5110

 2. Д5010 К 5110

 3. Д5030 К 5110

 4. Д6010 К 5110

 5. Д1350 К 5110

 6. Д5110 К 1210

 7. Д2410 К 5110

 8. Д1030 К 5110

E

G

HҚаржылық есеп берудің негізгі нысаны:

 1. Қаржылық нәтижелер туралы есеп беру

 2. Міндеттемелер туралы есеп беру

 3. Ақша қозғалысы туралы есеп беру

 4. Материалдардың қозғалысы туралы есеп беру

 5. Бухгалтерлік баланс

 6. Пайдалар мен залалдар туралы есеп беру

 7. Негізгі құралдардың қозғалысы туралы есеп беру

 8. Кассадағы өзгерістер туралы есеп беру

C

E

FҚаржылық есеп беру элементтері келесі құндар бойынша бағаланады:

 1. Бастапқы

 2. Ағымдағы

 3. Бөлу

 4. Дисконтталған

 5. Сенімді

 6. Орташа

 7. Қаржылық

 8. Салыстырмалы

A

B


D

Қаржылық ақпаратты ішкі пайдаланушылар:

 1. Аудиторлар

 2. Менеджерлер

 3. Сатып алушылар

 4. Жабдықтаушылар

 5. Инвесторлар

 6. Басқарушылар

 7. Директорлар

 8. Кредиторлар

B

F

GБаланс қорытындысын өзгеріссіз қалдыратын операция:

 1. Д3350 К1250

 2. Д2410 К3320

 3. Д3350 К1030

 4. Д3310 К1250

 5. Д1010 К1030

 6. Д1330 К3310

 7. Д1010 К1050

 8. Д1030 К1210

E

G


H

Активті шоттар:

 1. Сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің қысқа мерзімді берешегі

 2. Алдағы кезең шығындары

 3. Алдағы кезең кірістері

 4. Еңбек ақы бойынша берешек

 5. Шикізаттар мен материалдар

 6. Жабдықтаушылар мен мірдігерлерге қысқа мерзімді берешек

 7. Банк қарыздары

 8. Алынған аванстар

A

B

EКассадан ақшалар беріледі

 1. Аванстық есеп беру

 2. Төлем ведомостерімен

 3. Кассалық қағазбен

 4. Кіріс касмалық ордерлермен

 5. Қолма қол ақшаны енгізуге өтінішпен

 6. Чектармен

 7. Шығыс кассалық ордерлермен

 8. Төлем тапсырмаларымен

A

B


G

Өткізілетін активтер үшін сатып алушыларға шот көрсетілгенде шоттар корреспонденциясы:

 1. Д6210 К1210

 2. Д6010 К1210

 3. Д1210 К6010

 4. Д1210 К6210

 5. Д1310 К3310

 6. Д1210 К6280

 7. Д1350 К3310

 8. Д2410 К3310

C

D


F

Тауарлық-материалдық қорлардың өзіндік құны :

 1. Қоймашының еңбек ақысына шығындар

 2. Сатып алуға шығындар

 3. Өнімді қайта өңдеуге шығындар

 4. Өнім өндіруге шығындар

 5. Көлік- дайындау шығындары

 6. Көлік құралдарының амортизациясына шығындар

 7. Директордың еңбек ақысына шығындар

 8. Құрылыс-жайлардың амортизациясына шығындар

B

C

EНегізгі құралдардың амортизациясы келесі әдіспен есептеледі:

 1. Құнды бірқалыпты (түзу сызықты) есептеу

 2. Құнды орындалған жұмыс көлеміне пропорционалды есептен шығару

 3. Соңғы сатып алулар

 4. Орташа салмақтандырылған құн

 5. Қалдықты азайту

 6. Бірінші сатып алулар

 7. Таза өткізуден пайыз

 8. Арнайы сәйкестендіру

A

B


E

Қосымша еңбекақы құрамы:

 1. Атқарған жылдарға қосымша ақы

 2. Түнгі уақыттағы жұмыс үшін қосымша ақы

 3. Атқарылған уақытқа есептелген төлем

 4. Жұмыстан шыққан кездегі жәрдемақылар

 5. Уақытша еңбек қабілетсіздігі бойынша жәрдемақы

 6. Артық жасалған уақыттағы жұмыс үшін қосымша ақы

 7. Жұмысшы кінәсінен болмаған тұрып қалуларға төлем

 8. Негізгі және қосымша демалыс уақытына төлем

D

E


H

Достарыңызбен бөлісу:
Loading...


©melimde.com 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
рсетілетін ызмет
Жалпы ережелер
ызмет стандарты
дістемелік кешені
бекіту туралы
туралы хабарландыру
біліктілік талаптары
кіміні аппараты
Конкурс туралы
жалпы біліктілік
ойылатын жалпы
мемлекеттік кімшілік
жалпы конкурс
білім беретін
Барлы конкурс
республикасы білім
ызмет регламенті
бойынша жиынты
ткізу туралы
конкурс атысушыларына
біліктілік талаптар
атысушыларына арнал
Республикасы кіметіні
идаларын бекіту
облысы кімдігіні
мемлекеттік ызмет
рсетілетін ызметтер
стандарттарын бекіту
Конкурс ткізу
дебиеті маманды
мемлекеттік мекемесі
Мектепке дейінгі
дістемелік сыныстар
дістемелік материалдар
ауданы кіміні
конкурс туралы
жалпы білім
рметті студент
облысы бойынша
мектепке дейінгі
мыссыз азаматтар
Мемлекеттік кірістер
білім беруді
дарламасыны титулды
Конкурс жариялайды
дістемелік кешен
мелетке толма
ызметтер стандарттарын
разрядты спортшы
аласы кіміні
директоры бдиев

Loading...