Бұл курстық жоба келесі тақырыптарды қамтиды: Электр энергиясын өндіру мен тұтынушылардың сипаттамасыбет3/3
Дата24.12.2021
өлшемі73.73 Kb.
#148028
1   2   3
Байланысты:
курсовой Булатов (копия)Ержан
7сынып БЖБ №2
/4,5 =12,6

РП3 nэ = 2∙36/9 = 9

РП4 nэ = 2 4,4/2,2 = 4

РП5 nэ = 2∙7,6/3,8 = 4

РП6 nэ = 2 15,2/12 = 2,5
Электр қуатын тұтынушылардың тиімді саны


№ РП

ng

m1

8

6,8

9,3

2

8

6,4

12,6

3

6

3

8

4

2

1

4

5

2

1

4

6

2

3,75

2,5

3.6 Кмакс максималды коэффициентін анықтау


11-кесте

Ки пайдалану коэффициентімен максималды коэффициент Kmax№ РПКи

Кmax

1

9,3

0,42

1,47

2

12,6

0,54

1,28

3

8

0,4

1,52

4

4

0,16

3,11

5

4

0,6

1,46

6

2,5

0,1

3,43

Есептеу әдістемесі бойынша жүргізілді [3, б. 103]


.7 ЖҚ-да максималды жүктемелерді анықтау
Pmax = Kmax * ∑Pcm, [2, c.57] (3,8)

мұндағы Pmax – максималды белсенді қуат

Kmax – максимум коэффициенті

∑Psm - RP-дегі жалпы, активты, өзгермелі қуат

Qmax = Kmax * ∑Qcm, [2, c.57] (3,9)

мұндағы Qmax – максималды реактивті қуат

∑Qсм – RP-дегі жалпы, реактивті, өзгермелі қуат

Smax = √Pmax2 + Qmax2, [2, б.57] (3.10)

мұндағы Smax – максималды, көрінетін қуат

I max = Smax / Unom √3, [2, 57 б.] (3.11)

мұндағы Imax – максималды ток

Unom - номиналды кернеу

Pmax = Kmax∑Pcm Вт


Kmax

∑Pсм

РП

1,47

8,04

1

1,28

15,62

2

1,52

14,4

3

3,11

0,74

4

1,46

4,56

5

3,43

1,82

6

Pmax1 = Kmax∑Pсм=1,47∙8,04=11818 Вт

Pmax2 = Kmax·∑Pсм=1,28∙15,62=20000 Вт

Pmax3 = Kmax·∑Pсм=1,52∙14,4=22000 Вт

Pmax4 = Kmax·∑Pсм=3,11∙0,74=2300 Вт

Pmax5 = Kmax∑Pсм=1,46∙4,56=6657 Вт

Pmax6 = Kmax∑Pсм=3,43∙1,82=6242 Вт

Qmax= Kmax·∑Qсм Вар
Kmax∑QсмРП1,47

6,4

1

1,28

12,46

2

1,52

11,52

3

3,11

0,86

4

1,46

2,92

5

3,43

4,19

6

Qmax1= Kmax·∑Qсм=1,47∙6,4=9400 Вар

Qmax2= Kmax·∑Qсм=1,28∙12,46=16000 Вар

Qmax3= Kmax·∑Qсм =1,52∙11,52=17500 Вар

Qmax4= Kmax·∑Qсм=3,11∙0,86=2600 Вар

Qmax5= Kmax∑Qсм=1,46∙2,92=4200 Вар

Qmax6= Kmax∑Qсм=3,43∙4,19=14300 Вар

Smax=√Pmax2+Qmax2 ВА
PmaxQmaxРП11818

9400

1

20000

16000

2

22000

17500

3

2300

2600

4

7000

4200

5

6200

14300

6

Smax1=√Pmax2+Qmax2=√118002+9400=15086 ВА

Smax2=√Pmax2+Qmax2=√200002+16000=25612 ВА

Smax3=√Pmax2+Qmax2=√220002+17500=28111 ВА

Smax4=√Pmax2+Qmax2=√23002+2600=3471 ВА

Smax5=√Pmax2+Qmax2=√70002+4200=8163 ВА

Smax6=√Pmax2+Qmax2=√62002+14300=15586 ВА

Imax= Smax/Uном√3 АРПSmaxUном1

15086

380

2

25612
3

28111
4

3471
5

8163
6

15586Imax1 = Smax/Uном√3=15086/380∙1,7=23,3А

I max2 = Smax /Uном√3=25612/380∙1,7=39А max3 = Smax /Uном√3=28111/380∙1,7=43А max4 = Smax /Uном√3=3471/380∙1,7=5,3А max5 = Smax /Uном√3=8163/380∙1,7=12,6Аmax6 = Smax/Uном√3=15586/380∙1,7=24А

RP-дегі максималды жүктемелер


1

2

3

4

5

6

Pmax

11800

20000

22000

2300

7000

6200

Qmax

9400

16000

17500

2600

4200

14300

Smax

15086

25612

28111

3471

8163

15586

Imax

23,3

39

43

5,3

12,6

24

5. ЖАРЫҚ БЕРУ БІРЛІГІН ЕСЕПТЕУ


.1 Жарық ағынын анықтау

Бұл шеберхана үшін LB-40X2 екі люминесцентті лампалары бар төбелік шамдар (таңдау [2] бойынша жасалған) қарастырылған.

Жұмыс бетінің деңгейі - 0,8 метр.

h = 0,8 м

H = 9 м

Нh = 9 - 0,8 = 8,2м

Шамдарды орналастырудың ең тиімді коэффициенті:

L = 1,4x Hh = 1,4x8,2 = 10

Қабырға мен шамдардың сыртқы қатарлары арасындағы қашықтық:

ℓ = 0,5xL = 0,5x10 = 5

Шамдар қатарларының саны:

n = β / L = 30 / 11,48 = 30 000 / 4,48 = 3

Бұл өндірістік үй-жайлар үшін жарықтандыру жылдамдығы En = 400lx мәніне орнатылған.

Үй-жайдың күрделі сипаттамалары:

Бөлме индексі:

= A • B / N • (A + B) [1, 60 б.] (4)

i = 40 • 30/9 • (40 + 30) = 2.1

Жарық ағыны:

Ф = Еmin • (P • Kz • Z) / n • η [1, б.60] (4.1)

мұндағы: η - жарық ағынын пайдалану коэффициенті - 0,38

Еmin - ең аз жарықтандыру 160лx

Z - біркелкі емес жарықтандыруды сипаттайтын коэффициент - 1,11

S - орнатылған шамның қуаты 40 Вт

К3 - қауіпсіздік коэффициенті - 1,48;

Ф = 160 • (40 • 1,48 • 1,11) / 3 • 0,38 = 27668 лм

Шамдар саны:

N = Е • (А • В) Жанама • Кз / Ф • n • η [1, б.60] (4.2)

N = 400 • 1560 • 1,11 • 1,48 / 27668 • 0,38 • 3 = 66 шамдар

.2 ЖП-дан СШО-ға дейінгі жарықтандыру желісін есептеу

а) Жарықтандыру жүктемесінің қуатын анықтау

Rosv = n • Rl • nw жол [1, б.60] (4.3)

мұндағы: n – шамдар саны

Росв - жарықтандыру жүктемесінің қуаты, кВт

Rl - орнатылған шамның қуаты, Вт

Kpo - қатардағы шамдар саны

Росв = 66 • 40 • 3 = 3840 Вт = 7,9 кВт

б) Номиналды жүктеме тогын есептеңіз:

Ios = Pos / Unom • cosφ [1, s.60] (4.4)

Уном = 220 В

cosφ = 0,95

Iosv = 7920/380 • 0,95 = 20 А

сым өзегінің көлденең қимасының ауданын таңдаңыз s = 2,5 мм2 ID0P = 21A

Таңдалған сым қимасын кернеу жоғалуымен тексереміз:

∆U = Алдыңғы • l • ρ • 100 / Unom2 • S [1, б.60] (4.5)

мұндағы: l - желінің ұзындығы, м;- өткізгіштің көлденең қимасы, мм2;

ρ - кедергі = 0,0175 [Ом • м / мм2] 5 Реактивті қуаттың өтемі

Біз бүкіл желі үшін QK есептейміз:

[4, c.169] (5)

RP1 - cosφ = 0,75 - компенсациялық құрылғының қуат коэффициенті

RP2 - cosφ = 0,75

RP3 - cosφ = 0,75

RP4 - cosφ = 0,65

RP5 - cosφ = 0,8

RP6 - cosφ = 0,4

∑QK = -1006 + (- 1638) + (- 6041) + 88 + 1050 + 94 = -7453квар

оптимальная мощность БК на 220 В QK = -0,3 квар


6. ТРАНСФОРМАТОРЛАРДЫ ТАНДАУ
.1 Жалпы цех жүктемесін табу

∑S = √∑Pmax2 + (∑Qmax- Qк) 2 [3, s 281] (6)

мұндағы: Рмах – ауысымдағы барлық RP-нің жиынтық белсенді қуаты.

Qmax - ауысымдағы барлық RP-нің жалпы реактивті қуаты.

Qk – өтемдік қондырғының қуаты.

∑Qmax = 9400 + 16000 + 17500 + 2600 + 4200 + 14300 = 63800

∑Pmax = 1180 + 20000 + 22000 + 2300 + 7000 + 6200 = 69300

∑S = √ 693002+ (63800 + (- 7453)) 2 = 89316 = 89 кВ • A


.2 Бүкіл цехтың жалпы жүктеме тогын анықтау:

[3, с 281] (6.1)


.3 Трансформатордың жүктеме коэффициентін анықтау,

I вариант: Sном. = 100 кВА

II вариант: Sном. = 126 кВА
І нұсқаны таңдау

Трансформаторлардың техникалық деректері:Тип

РномкВ*А

Uном кВ

Uкз%

Ixx%ВН

ННТМ-100/6-10

100

6;10

0,4

4,5

2,5

II нұсқаны таңдауТип

РномкВ*А

Uном кВ

Uкз%

Ixx%ВН

ННТМ -160/6-10-66

160

6

0,23 - 0,4

2,4

4,5

Қорғаныс құралдарын таңдау
Номер РП и наименование электрооборудования

Тип защитного аппарата

I ном защитного аппарата, А

Iпуск

IН0М плавкой вставки
РП1

ВА51-31-1

45

292,5

117
1,24

ВА 51Г-25

1,7

11,5

4,6
2,3,25,26

ВА 51-31-1

9,7

63,2

25,3
4,27

ВА 51Г-25

1,4

9,2

3,7
РП2

ВА 51Г-31

67

435,5

174,2
11,17,23,28,13,19

ВА 51-31-1

10,6

69

27,6
12,18

ВА 51Г-25

1,7

11,5

4,6
РП3

ВА 51-35

85,2

553,8

221,5
14,20

ВА 51-25

14,2

92,3

40
15,21

ВА 51-25

21,3

138,4

55,36
16,22

ВА 51-31-1

7,1

46,1

18,4
РП4

ВА 51-25

12,5

81,9

32,7
6,7

ВА 51-31-1

6,3

41

16,4
РП5

ВА 51-25

17,2

111,8

44,7
9,10

ВА 51-31-1

8,6

56

22,4
РП6

ВА 51Г-31

67,5

438,7

175,5

5

ВА 51Г-31

53,3

348

138,4

8

ВА 51-25

14,2

92,5

37

8. ЖЕРЛЕНДІРУ ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ЕСЕПТЕЛУІ


Трансформаторлық қосалқы станция ұзындығы 10 км болатын қоректендіру кабельдік желісі бар 10 кВ электр жүйесімен қоректенеді. Трансформаторлық қосалқы станцияның жоғары жағында оқшаулағыш бейтарап, ал төменгі жағында қатты жерге тұйықталған бейтарап бар.

а) [4, 245] кестеден меншікті кедергісі ρ өлшемі = 300 Ом ∙ м топырақ – сазды таңдаймыз.Қосалқы станцияның айналасындағы контурдың периметрі P = 24м.

Шағын жерге тұйықталулары бар оқшауланған бейтарапты 1 кВ жоғары электр қондырғыларында кедергі келесі шарттарды қанағаттандыруы керек:

мұндағы: I сам – жерге тұйықталудың номиналды тогы;

Узам - жерге тұйықталудың номиналды кернеуі (1 кВ дейін Узам = 10 кВ)

б) 10 кВ желідегі бір фазалы жерге тұйықталу тогын анықтаңыз:


I заг = U (35

[4, c.216] (8.1)


мұндағы: U – желідегі кернеу;

э каб - кабельдік желінің ұзындығы.

ev - әуе желісінің ұзындығы Ом
мұндағы: Uз - жерге тұйықталудың номиналды кернеуі;

Ιз - номиналды жерге тұйықталу тогы.

Өлі тұйық бейтараптағы 0,4 В желі үшін жерге қосу құрылғысының кедергісі 4 Ом аспауы керек. Біз сондай-ақ бұл кедергіні жалпы жермен 10 кВ жағы үшін қабылдаймыз.

Жерге қосу электродтары ретінде контур бойымен орналасқан ұзындығы 1,5 м және диаметрі 12 мм штангалы электродтарды таңдаймыз.


L = [4, c.216] (8.3)

NV = 0,49

Ng = 0,65

Rw = 117 [4, c.216] (8.4)

Av = V / nv-1 = 10

Aa = A / na-1 = 6,5

NV = 5

Na = 10


Ұзындығы A = 52 м

Ені B = 30м

9. ЖАБДЫКТАУ ЖАНЕ ТАРАТУ ЖЕЛІЛЕРІН ТАНДАУ
.1 1000В дейінгі электр сымдарын есептеу және таңдау

Жабдықтау және тарату желілерін таңдауНомер РП электроприемника

Длительно допустимая токовая нагрузка, А

Сечение токопроводящей жилы, мм2

Длительно допустимый ток данной жилы, А

Марка провода; кабеля

Вид электропроводки

до РП-1
РП1

45

1,24

1,7

2,3,25,26

9,7

4,27

1,4

до РП-2
РП2

67

11,17,23,28, 13,19

10,6

12,18

1,7

до РП-3
РП3

85,2

14,20

14,2

15,21

21,3

16,22

7,1

До РП-4
РП4

12,5

6,7

6,3

До РП-5
РП5

17,2
9,10

8,6
До РП-6РП6

67,5
5

53,3
8

14,2
8.2 Кернеу жоғалуына электр желілерін есептеу


∆U=(√3*100/Uном)*(r0*cosφ*x0*sinφ)*I*L

мұндағы ∆U – кернеудің жоғалуы (%)

r0 – меншікті активты кедергі [5, кесте 1.9.5]

x0 – меншікті реактивтілік [5, кесте 1.9.5]

sinφ - cosφ арқылы анықталатын реактивті қуат коэффициенті

I - ток күші (A)

L - сызық ұзындығы (км)

Уном = 380 В


RP1


, 24) ∆U=(1,73*100/380)*(1,84*0,4*0,099*2,5)*43,71*0,7345=2,6 %

,3,25,26) ∆U=(1,73*100/380)*(1,84*0,4*0,099*2,5)*34,97*0,7345=2,08 %

,27) ∆U=(1,73*100/380)*(1,16*0,4*0,095*2,5)*65,57*0,7345=2,4 %

РП2


,17,23,28) ∆U=(1,73*100/380)*(4,63*0,4*0,107*2,5)*27,97*0,7345=4,5

,18) ∆U=(1,73*100/380)*(0,74*0,4*0,091*2,5)*78,68*0,7345=1,6 %

,19) ∆U=(1,73*100/380)*(0,74*0,4*0,091*2,5)*78,68*0,7345=2,2 %

РП3


,20) ∆U=(1,73*100/380)*(1,84*0,4*0,099*2,5)*40,21*0,7345=2,4 %

,21) ∆U=(1,73*100/380)*(0,37*0,4*0,085*2,5)*152,99*0,7345=1,5 %

,22) ∆U=(1,73*100/380)*(0,37*0,4*0,085*2,5)*152,99*0,7345=1,5 %

РП4


,7) ∆U=(1,73*100/380)*(1,16*0,4*0,095*2,5)*54,64*0,7345=1,9 %

РП5


,10) ∆U=(1,73*100/380)*(4,63*0,5*0,107*2)*23,26*0,7345=3,7 %

РП6


) ∆U=(1,73*100/380)*(7,4*0,85*0,116*1,17)*10,6*0,7345=2,9 %

) ∆U=(1,73*100/380)*(7,4*0,85*0,116*1,17)*10,6*0,7345=2,9 %


10. ҚЫСҚА ТҰЙЫҚТАЛУ ТОКТАРЫН ЕСЕПТЕУ
а) Есептелген эквиваленттік схеманы саламыз


б) Жүйенің индуктивті реактивтілігін табыңыз

, Ом [4, c.257] (10)

Ом

хтр– трансформатордың индуктивті кедергісі, Ом

Uк.з.%- трансформатор деректері,%

хл- кабель желісінің индуктивті кедергісі, Ом

x0 - [4] -тен табамыз

Біз екі нұсқа үшін есептеуді бірдей деп қабылдаймыз. Usc% және кабель желісінің ұзындығы тең.

в) Қысқа тұйықталу тогын табыңыз. К нүктесінде

11.Таңдалған электрмен жабдықтау нұсқаларының техникалық-экономикалық негіздемесі

Біз цехты электрмен жабдықтаудың екі нұсқасын салыстырамыз:

I нұсқа – цехтың қоректенуін номиналды қуаты 100 кВ ∙ А – ТМ-100/6 бір трансформатор жүзеге асырады.

а) электр энергиясын жоғалту саны:

∆W = ∆Рмеди∙(Кзаг)2∙τ+ ∆Рст∙Т

∆W = 2,6∙0,892∙1600 + 4,5∙4500 = 21852Вт

мұндағы: Рмеди – мыстағы жоғалтулар (трансформатордың паспорттық деректері);

Рст – болаттағы ысыраптар;жылдағы электр энергиясының ысыраптарының саны;

T – трансформатордың жылына жұмыс істеу уақыты (санатқа байланысты

қуат көзі) = 2250 сағат [4];

τ – трансформатордағы жоғалту уақыты = 1600 сағ [4];

Кзаг - трансформатордың жүктеме коэффициенті.

б) Жоғалған электр энергиясының құны:

С W = W∙Ц= 21852∙3 = 65556ТГ

мұндағы: С - 1 кВт құны = 3тг; С W - электр энергиясын жоғалту құны.

в) жалпы құны:

100кВА = 220 000 + 65556 = 285556 ТГ

II нұсқа – цехты электрмен жабдықтау номиналды қуаты 160 кВ ∙ А – ТМ-160/10 екі трансформатор арқылы жүзеге асырылады.

а) электр энергиясын жоғалту саны:

∆W = (1,97 ∙ 0,62 ∙ 1050 + 0,365 ∙ 2250) 2 = 20757 Вт

б) Жоғалған электр энергиясының құны:

С W = W∙Ц= 20757∙3 = 62271тг

в) жалпы құны:

126кВА = 314000 + 62271 = 376271тг I

ҚОРЫТЫНДЫ
Курстық жоба «Қызанақ шырыны кешенін электрмен жабдықтау» тақырыбы бойынша жүзеге асырылады.

Жобаны жүзеге асыру барысында томат шырыны кешенінің электр жүктемелері есептелді, есептеу кезінде алынған жалпы максималды қуат Smax = 89 кВА, оның негізінде ТМ 100 / 6-10 қуат трансформаторы таңдалды.

Жобалар бойынша жұмыс нәтижесі:

Электр энергиясын өндіру және тұтынушылар туралы қысқаша сипаттама жазу

- Ток түрін, кернеуді, жиілікті таңдау

Таңдалған айнымалы кернеу 380 В, жиілігі 50 Гц.

- электр жүктемелерін есептеу

Осы тармақта келесілер есептеледі:) m анықтау - электр қабылдағыштардың барлық тобы үшін жүктеме көрсеткіштерінің критерийі, яғни. әрбір RP үшін. Максималды m = 6,8, ең аз m = 1.) Әр топтағы әрбір тұтынушы үшін tgφ анықтау, максимум tgφ = 2,3, минимум tgφ = 0,75Топтағы әрбір электр қабылдағыш үшін активті және реактивті орташа ауысу қуаттарын есептеу, активті орташа ауысу қуаты ∑ Псм = 45,63 кВт, реактивті орташа ауысым қуаты ∑Qсм = 41,93 кВар.) Қуатты тұтынушылардың тиімді (қысқартылған) санын табу: максимум ne = 12,6, минимум ne = 2,5.) RP максималды жүктемелерді анықтау, Pmax = 22000W, Qmax = 17500Var, Smax = 28111VA, Imax = 39A- Жарықтандыру қондырғысын есептеу:Бұл цехқа орнатылған қуаты 40 Вт LB-40X2 екі люминесцентті лампалары бар төбелік шамдар қарастырылған, шамдар қатары 3, шамдар саны 66, 1 қатардағы шамдар саны 22, сым өзегінің көлденең қимасының ауданы ID0P = 21А болғанда s = 2,5 мм2.Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3
©melimde.com 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
тоқсан бойынша
рсетілетін қызмет
бағалауға арналған
Сабақ жоспары
Жалпы ережелер
Қазақстан республикасы
қызмет стандарты
бекіту туралы
жиынтық бағалауға
жиынтық бағалаудың
республикасы білім
тоқсанға арналған
бағалау тапсырмалары
Қазақстан республикасының
арналған тапсырмалар
Реферат тақырыбы
білім беретін
арналған жиынтық
бағдарламасына сәйкес
Әдістемелік кешені
болып табылады
мерзімді жоспар
бағалаудың тапсырмалары
туралы хабарландыру
Қазақстан тарихы
сәйкес оқыту
пәнінен тоқсанға
арналған әдістемелік
республикасының білім
Қазақ әдебиеті
оқыту мақсаттары
Мектепке дейінгі
нтізбелік тақырыптық
қазақ тілінде
Жұмыс бағдарламасы
жалпы білім
оқыту әдістемесі
білім берудің
Республикасы білім
әдістемелік ұсыныстар
Инклюзивті білім
пәнінен тоқсан
туралы анықтама
тақырыптық жоспар
Қысқа мерзімді