«бжзқ» АҚ Басқармасының 2013 жылғы 04 қазандағы №40 хаттамасымен бекітілгенДата15.01.2017
өлшемі148 Kb.
#103

«БЖЗҚ» АҚ Басқармасының

2013 жылғы 04 қазандағы №40 хаттамасымен бекітілгенМіндетті зейнетақы жарналары есебінен зейнетақымен

қамсыздандыру туралы

ШАРТ

(қосылу шарты)
Кіріспенің екінші азат жолына Басқарманың 2015.02.10. №51 хаттамасымен бекітілген міндетті зейнетақы жарналары есебінен зейнетақымен қамсыздандыру туралы шартқа (қосылу шарты) өзгерістер мен толықтыруларға сәйкес өзгерістер енгізілді.

«Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамы мен салымшының (алушының) арасында міндетті зейнетақы жарналары  есебінен зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарт (қосылу шарты) (бұдан әрі - Шарт) соңғысының шарт талаптарына қосылуы арқылы жасалады және тараптардың құқықтарын, міндеттері мен жауапкершілігін, сондай-ақ БЖЗҚ мен салымшылардың (алушылардың) арасындағы құқықтық қатынастардың өзге де ерекшеліктерін белгілейді.

БЖЗҚ (БЖЗҚ филиалы) мен Салымшы (Алушы) туралы мәліметтер Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 18 қыркүйектегі № 984 қаулысымен бекітілген, Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы қағидаларының (бұдан әрі – БЖЗҚ зейнетақы қағидалары) 1-қосымшасына сай нысан бойынша жасалған, міндетті зейнетақы жарналары есебінен жеке зейнетақы шотын ашу өтінішінде көрсетіледі.
1. Шарттың мәні

 

1. Осы Шартқа сәйкес Салымшы (Алушы) міндетті зейнетақы жарналарын енгізуге міндеттенеді, ал Қор оларды қабылдауға және міндеттерін Қазақстан Республикасының заңнамасына және Шарттың талаптарына сәйкес орындауға міндеттенеді.2. Шарт Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 389-бабының, «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» 2013 жылғы 21 маусымдағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі-Заң), БЖЗҚ зейнетақы қағидаларының талаптарына сәйкес жасалатын қосылу шарты болып табылады.

Шарт, оған өзгерістер мен толықтырулар БЖЗҚ-ның интернет-ресурсында және БЖЗҚ филиалдарында шолу үшін қолжетімді жерге орналастырылады.3-тармаққа Басқарманың 2015.02.10. №51 хаттамасымен бекітілген міндетті зейнетақы жарналары есебінен зейнетақымен қамсыздандыру туралы шартқа (қосылу шарты) өзгерістер мен толықтыруларға сәйкес өзгерістер енгізілді.

3. Салымшы (Алушы) Шартқа БЖЗҚ зейнетақы қағидаларының 1-қосымшасына сай нысанда жасалған міндетті зейнетақы жарналары есебінен жеке зейнетақы шотын ашу туралы өтінішке қол қою арқылы қосылады.

Міндетті зейнетақы жарналары есебінен жеке зейнетақы шотын ашу туралы өтініштің үлгілік нысаны:

БЖЗҚ Басқарма төрағасының бұйрығымен бекітіледі;

БЖЗҚ интернет-ресурсына орналастырылады және оның жаңа редакциясының бекітілуіне қарай ауыстырылып отырады.

БЖЗҚ уәкілетті ұйымнан (бұдан әрі - Орталық) міндетті зейнетақы жарналары есебінен зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарт бойынша мәліметтердің міндетті зейнетақы жарналары есебінен зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарт жасасқан жеке тұлғалардың бірыңғай тізіміне енгізілгендігі туралы электрондық мәлімдеме алған күннен бастап салымшы (алушы) Шартқа қосылған болып есептеледі.  


2. Тараптардың құқықтары мен міндеттері

 

4. БЖЗҚ-ның:1) өзінің қызметі үшін комиссиялық сыйақы алуға;

2) зейнетақымен қамсыздандыруға байланысты мәселелер бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен сотта салымшының (алушының) мүддесін білдіруге;

3) өзінің мұқтажы үшін иемденген мүлікті жалға беруге;

4) Қазақстан Республикасының аумағында филиалдары мен өкілдіктерін ашуға;

5) БЖЗҚ-ның зейнетақы қағидаларына сәйкес өзге де құқықтарды жүзеге асыруға құқығы бар.

5-тармаққа Басқарманың 2015.02.10. №51 хаттамасымен бекітілген міндетті зейнетақы жарналары есебінен зейнетақымен қамсыздандыру туралы шартқа (қосылу шарты) өзгерістер мен толықтыруларға сәйкес өзгерістер енгізілді.

5. БЖЗҚ:


1) міндетті зейнетақы жарналарын тартуға;

2) Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген тәртіппен алушыларға зейнетақы төлемдерін жүзеге асыруға;

3) зейнетақы жинақтарын және төлемдерін жеке есепке алуды жүзеге асыруға;

4) Салымшыға (Алушыға) зейнетақы жинақтарының жай-күйі туралы ақпарат жылына кем дегенде бір рет, сондай-ақ оның сұрауы бойынша кез-келген сұрау салып отырған мерзімге ақысыз берілуі және Заңның 57-бабында көзделген ережелерді ескере отырып, ол зейнетақы жинақтары туралы ақпаратқа қол жеткізудің электрондық және басқа да тәсілдерімен қамтамасыз етілуі керек.

БЖЗҚ-ның зейнетақы жинақтарының жай-күйі туралы ақпарат беру тәсілдері БЖЗҚ зейнетақы қағидаларында айқындалады.

Ағымдағы жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша жеке зейнетақы шотында ақша болмаған немесе салымшы (алушы) тұрғылықты мекенжайының өзгергендігі туралы БЖЗҚ-ға зейнетақы қағидасына сәйкес хабарлама бермеген жағдайда, БЖЗҚ салымшыға (алушыға) өткен жыл үшін зейнетақы жинақтарының жай-күйі туралы ақпарат жолдамайды;5) уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген тәртіппен және мерзімдерде зейнетақы активтері есебінен БЖЗҚ-ның инвестициялық портфелінің құрылымы туралы мәліметтерді бұқаралық ақпарат құралдарында, оның ішінде өзінің БЖЗҚ интернет-ресурсында жариялауға;

6) салымшыларға (алушыларға) жинақтаушы зейнетақы жүйесінің жұмыс істеуі және инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметінің мәселелері бойынша өтеусіз консультациялық қызметтер көрсетуге;

7) салымшының (алушының) зейнетақы жинақтарының жай-күйі туралы ақпараттың құпиялылығын қамтамасыз етуге;

8) Қазақстан Республикасының зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңнамасын және БЖЗҚ-ның зейнетақы қағидаларын бұзғаны үшiн Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауапты болуға;

9) салымшының (алушының) зейнетақы жинақтарын осы Заңда және уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде көзделген тәртіппен сақтандыру ұйымына аударуға;

10) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен зейнетақы активтерін сенімгерлік басқару туралы шарт жасасуға;

11) бұқаралық ақпарат құралдарында уәкілетті орган белгiлеген және Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасында белгіленген тәртiппен және мерзімдерде қаржылық есептілік пен аудиторлық есепті, уәкiлетті орган айқындаған тәртіппен өзге де есептілік пен өзінің қызметi туралы ақпаратты жариялауға және өзінің интернет-ресурсында орналастыруға мiндеттi. Бұл ретте, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына жарналар бойынша табысқа кепiлдiктер немесе уәделер қамтылған ақпаратты, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынған өзге де мәліметтердi жариялауға жол берiлмейдi;

12) өзінің барлық салымшыларына (алушыларына) теңдей жағдайларды қамтамасыз етуге;

13) Қазақстан Республикасының орталық атқарушы органы белгілеген тәртіппен салымшылардың (алушылардың) жеке зейнетақы шоттары туралы Орталықпен ақпарат алмасуды жүзеге асыруға;

14) Алушы, сондай-ақ БЖЗҚ-да зейнетақы жинағы бар және зейнетақы жасына толмаған адам қайтыс болған жағдайда, Заңның 11-бабының 1-3 тармақтарына сәйкес, оның отбасына не жерлеуді жүзеге асырған адамға Заңмен белгіленген мөлшер шегінде біржолғы төлем жасалсын;15) Алушы, сондай-ақ БЖЗҚ-да зейнетақы жинақтары бар және осы Заңның 11-бабының 1-3 тармақтарына сәйкес зейнеткерлiк жасқа толмаған адам қайтыс болған жағдайда, оның жеке зейнетақы шотындағы зейнетақы жинақтарының барлық сомасын Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасында белгіленген тәртіппен Алушының мұрагер(лер)іне төлеуге;

16) БЖЗҚ-ның зейнетақы активтерін басқару жөніндегі кеңестің қарауына БЖЗҚ-ның қызметі туралы жыл сайынғы есепті ұсынуға;

17) өзінің қызметінде сертификатталған жабдық пен бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалануға;

18) ақпарат сақтауға арналған резервтік орталығының болуы;

19) бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры өзінің қызметінде пайдаланатын ақпараттық, коммуникациялық жүйелер мен технологияларды қоса алғанда, кемінде үш жылда бір рет бағдарламалық-техникалық қамтамасыз ету аудитін жүргізуге;

20) ішкі аудит қызметінің болуы міндетті.

6. Салымшының (Алушының):

1) өзінің зейнетақы жинақтарының жай-күйі туралы ақпарат алуға;

2) БЖЗҚ-ның іс-қимылына сот тәртібімен шағымдануға;

3) зейнетақы төлемдерін жүзеге асыру кезіне Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан төленетін зейнетақы төлемдерін алуға;

4) өздерінің зейнетақы жинақтарын Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мұраға қалдыруға;

5) Қазақстан Республикасынан тысқары жерлерге тұрақты тұруға кетер кезінде зейнетақы жинақтарын Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес алуға;

6) өзінің зейнетақы жинақтарының есебінен сақтандыру ұйымымен зейнетақы аннуитеті шартын жасасуға;

7) БЖЗҚ-дан жинақтаушы зейнетақы жүйесінің жұмыс істеуі және инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметі мәселелері бойынша өтеусіз консультациялық қызметтерді алуға;

8) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де құқықтарды жүзеге асыруға құқығы бар.

7. Салымшы (Алушы):

1) БЖЗҚ-ның міндеттемелерін орындауға әсер ететін өзгерістер болған күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген тәртіппен БЖЗҚ-ға осындай барлық өзгерістер туралы хабарлауға;

2) осы Заңда көзделген жағдайларда зейнетақы аннуитеті шартын жасасуға;

3) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен және мерзімде міндетті зейнетақы жарналарын төлеуге;

4) Қазақстан Республикасының зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңнамасына сәйкес өзге де міндеттемелерді орындауға міндетті.3. Міндетті зейнетақы жарналарын енгізу
8. Салымшы (Алушы) Шарт бойынша міндетті зейнетақы жарналарын оларды міндетті зейнетақы жарналарын төлеу жөніндегі агенттің ұстап қалуы арқылы енгізеді.

9. Салымшы (Алушы) БЖЗҚ-ға міндетті зейнетақы жарналарын Заңмен айқындалған мөлшерлемелер бойынша төлейді.

10. Міндетті зейнетақы жарналары Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында төленедi. Мiндеттi зейнетақы жарналарын басқа адамдардың пайдасына төлеуге болмайды.

11. Мiндеттi зейнетақы жарналарын есептеу, ұстап қалу (есебiне жазу) және аудару тәртiбi мен мерзiмдерi Қазақстан Республикасының Үкіметімен және Заңмен белгіленеді.


4. Зейнетақы төлемдері
12. Міндетті зейнетақы жарналары есебінен қалыптастырылған зейнетақы жинақтарынан төленетін зейнетақы төлемдерін жүзеге асыру тәртібі Қазақстан Республикасы Үкіметі және Заңмен белгіленеді.

13. Зейнетақы төлемдеріне Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес салық салынады.

14. Қазақстан Республикасының Үкіметі бекіткен зейнетақы төлемдерін тағайындау туралы өтініштердің нысандарына тиісті зейнетақы төлемдерін тағайындау туралы өтініштердің, сондай-ақ қосымша келісімдердің, банктік деректемелерді өзгерту өтініштерінің үлгілік нысандары БЖЗҚ Басқарма төрағасының бұйрығымен бекітіледі;

БЖЗҚ-ның интернет-ресурсында орналастырылады және оларды жаңа редакцияда бекітілуіне қарай ауыстырылады.
 1. Зейнетақы жинақтарын сақтандыру ұйымына аудару тәртiбi

15. Заңның 59-бабында көрсетілген тұлғалардың зейнетақы аннуитеті шарты бар болса өзінің зейнетақы жинақтарын сақтандыру ұйымына аударуға құқығы бар.

16. Салымшының (алушының) зейнетақы жинақтарын сақтандыру ұйымына аудару уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісі мен Заңмн көзделген тәртіппен жүзеге асырылады.

17. Уәкілетті органның нормативтік актісімен бекітілген зейнетақы жинақтарын аудару туралы өтініштердің нысандарына тиісті зейнетақы жинақтарын аудару туралы өтініштердің үлгілік нысандары БЖЗҚ Басқарма төрағасының бұйрығымен бекітіледі;

БЖЗҚ-ның интернет-ресурсында орналастырылады және оларды жаңа редакцияда бекітілуіне қарай ауыстырылады.
6. Салымшыға (алушыға) зейнетақы жинақтарының жай-күйi туралы хабарлау тәртiбi

18. Салымшыға (алушыға) зейнетақы жинақтарының жай-күйi туралы хабарлау тәртiбi мен тәсілі Заңмен және БЖЗҚ-ның зейнетақы қағидаларымен көзделген.

19. БЖЗҚ-ның зейнетақы жинақтарының жай-күйі туралы ақпаратты беру тәсiлi салымшымен (алушымен) келiсім бойынша жеке зейнетақы шотын ашу туралы өтініш не салымшы (алушы) зейнетақы жинақтарының жай-күйі туралы жыл сайын хабардар ету тәсілін өзгерткен немесе зейнетақы жинақтарының жай-күйі туралы хабардар етудің қосымша тәсілін белгілеген жағдайларда жеке келісім шеңберінде айқындалады.
7. Салымшылардың (алушылардың) өтініштерін қарау
20. Салымшы (алушы) БЖЗҚ-ға жазбаша, ауызша нысанда не өзінің электрондық цифрлық қолтаңбасымен куәландырылған электрондық құжат түріндегі нысанда:

1) салымшының (алушының) өз құқықтары мен бостандықтарын немесе басқа адамдардың құқықтары мен бостандықтарын іске асыруда жәрдем көрсету туралы өтініші не заңдардың және өзге де нормативтік құқықтық актілердің бұзылуы, БЖЗҚ-ның, лауазымды тұлғалардың жұмысындағы кемшіліктер туралы хабарлама не олардың қызметін сынау;

2) салымшының (алушының) құқықтары, бостандықтары және заңды мүдделерi бұзылғаны, БЖЗҚ қызметкерлері мен басқа адамдардың заңсыз іс-әрекеттері немесе әрекетсіздігі  туралы шағымы;

3) Салымшының (алушының) Шарт аясында ақпарат беру туралы сұранысы;

4) «Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 12 қаңтардағы Заңында көзделген басқа да өтініш түрлері түрінде өтініш білдіруге құқылы.

21. «Жеке және заңды тұлғалардың өтiнiштерiн қарау тәртiбi туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 12 қаңтардағы Заңында белгіленген тәртіппен және мерзімдерде салымшылардың (алушылардың) өтініштерін қарау жүзеге асырылады.


8. Комиссиялық сыйақылар
22. БЖЗҚ комиссиялық сыйақыны есептелген инвестициялық табыстың 7,5 пайызынан, зейнетақы активтерінің айына 0,025 пайызынан аспайтын шекте алады, шамасы жылына бiр реттен артық өзгертiлмеуге тиіс және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің басқармасы жыл сайын бекітеді.

БЖЗҚ комиссиялық сыйақының шамасын «Казахстанская правда» және «Егемен Қазақстан» баспасөз басылымдарында, сондай-ақ БЖЗҚ-ның интернет-ресурсында жариялау арқылы салымшыларға (алушыларға) күнтiзбелiк жыл басталғанға дейін бiр айдан кешіктірмей хабарлайды.


9. Тараптардың мiндеттемелердi орындамаған жағдайлардағы жауапкершiлiгi
23. Шарт бойынша қабылдаған міндеттемелерін орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін тараптар Шартта және Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен жауапты болады.

24. БЖЗҚ-ның кінәсінен зейнетақы жинақтарын аударуды кешіктірген жағдайда, БЖЗҚ Салымшының (Алушының) пайдасына аударылуға жататын зейнетақы жинақтарының сомасына әрбір кешіктірілген күнге (аударым жасау күнін қоса алғанда) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің қайта қаржыландыру мөлшерлемесінің 2,5-еселенген мөлшерінде өсімпұл төлейді.

25. Зейнетақы төлемдерін уақтылы жүзеге асырмағаны үшін БЖЗҚ құқықтары бұзылған тұлғаның пайдасына төлемдер сомасына әрбір кешіктірілген күнге (төлем жүргізу күнін қоса алғанда) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банктің қайта қаржыландыру мөлшерлемесінің 1,5 еселенген мөлшерінде өсімпұл төлеуге міндетті.

26. Өсімпұлды төлеу БЖЗҚ зейнетақы жинақтарын аудару (зейнетақы төлемдерін жүргізу) бойынша міндеттемелерін орындаудан босатпайды.

27. Шартта реттелмеген жауапкершілік мәселелері Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес реттеледі.
10. Төтенше жағдайлар
28. Егер Шарт бойынша міндеттемелерді тиісінше орындау еңсерілмейтін күштiң салдарынан мүмкін болмаса, егер бұл жағдайлар осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындауына тiкелей әсер етсе, Шарттың тараптары өз мiндеттемелерiн ішінара немесе толық орындамау жауапкершілігінен босатылады.

Шарт бойынша мiндеттемелердi орындау осы жағдайлар орын алған шамалас мерзiмге тоқтатыла тұрады.

29. Мына оқиғалармен шектелмей, оларды қоса алғанда: өрт, су тасқыны, зілзала, толқулар, ереуілдер, әскері іс-қимылдары, Шартта көрсетілген қызметтерге тыйым салатын заңдардың, қаулылардың және мемлекеттік органдардың өзге де актілерінің қабылдануы еңсерілмейтін күш жағдайлары болып табылады.

30. БЖЗҚ Салымшының (Алушының) сұратуы бойынша Шартқа сәйкес қабылдаған БЖЗҚ-ның міндеттемелерін орындауға мүмкіндік бермейтін төтенше жағдайлардың туындауын растайтын құжаттардың көшірмелерін ұсынуға тиіс.


11. Шартты өзгерту және бұзу тәртібі мен талаптары
31. Зейнетақы төлемдерін жүзеге асыру туралы Салымшымен жасалған қосымша келісімді қоспағанда, Шартқа өзгерістер мен толықтырулар енгізілген жағдайда, БЖЗҚ Салымшыны (алушыны) осындай өзгерістер мен толықтырулар жөнінде аталған өзгерістер мен толықтыруларды, сондай-ақ шарттың жаңартылған редакциясын БЖЗҚ-ның интернет-ресурсында және БЖЗҚ-ның филиалдарында көзбен шолуға оңтайлы орындарға орналастыру арқылы хабардар етеді.

32. Шарт зейнетақы жинақтарының төлемі бойынша салымшының алдында БЖЗҚ міндеттемелерін толық орындағаннан кейін немесе:

1) салымшының (алушының) жеке зейнетақы шотында ақша болмаған жағдайда, сақтандыру ұйымына зейнетақы жинақтарын аудару жүзеге асырылған күннен бастап он екі ай өткен соң;

2) төленген зейнетақы жинақтары және зейнетақы жарналарының түсімдері қайтарылмаған жағдайда, зейнетақы жинақтары төлеу және (немесе) алу жүзеге асырылған күннен бастап он бес жұмыс күні өткеннен кейін;

3) жеке зейнетақы шоты ашылған күннен бастап салымшының (алушының) жеке зейнетақы шотында зейнетақы түсімдері және жинақтары болмаған жағдайда, жеке зейнетақы шоты ашылған күннен бастап отыз алты ай өткен соң зейнетақы аннуитеті шартының негізінде зейнетақы жинақтарын сақтандыру ұйымына аударғаннан кейін өз қолданысын тоқтатады.


12. Қорытынды ережелер
33. Тараптардың Шарт бойынша реттелмеген дауларын Қазақстан Республикасының соттары Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қарайды.

34. Тараптар Қазақстан Республикасының осы Шарттың мәніне қатысты және Шарт бойынша тараптардың қатынастарын реттейтін заңдарын сақтауға міндеттенеді.

35. Шарт заңды күші бірдей, қазақ және орыс тілдерінде жасалған.

36. Заңды қолданысқа енгізгенге дейін салымшымен жасалған зейнетақымен қамсыздандыру шарты шартқа және БЖЗҚ-ның зейнетақы қағидаларына қайшы келмейтін бөлігінде қолданылады.

Шарт және БЖЗҚ-ның зейнетақы қағидаларын бекіткен күнге дейін салымшымен жасалған зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарт БЖЗҚ-да жеке зейнетақы шотын ашқан күннен бастап Шартқа қосылды деп саналады.

ДОГОВОР

о пенсионном обеспечении за счет обязательных

пенсионных взносов

(договор присоединения)
Во второй абзац преамбулы внесены изменения в соответствии с Изменениями и дополнениями в Договор о пенсионном обеспечении за счет обязательных пенсионных взносов (договор присоединения), утвержденными протоколом Правления № 51 от 02.10.2015 г.

Договор о пенсионном обеспечении за счет обязательных пенсионных взносов (договор присоединения) (далее – Договор) заключен между Акционерным обществом «Единый накопительный пенсионный фонд» (далее – ЕНПФ) и Вкладчиком (Получателем) путем присоединения последнего к условиям Договора и устанавливает права, обязанности и ответственность сторон, а также иные особенности правоотношений между ЕНПФ и Вкладчиком (Получателем).

Сведения о ЕНПФ и Вкладчике (Получателе) указываются в заявлении об открытии индивидуального пенсионного счета за счет обязательных пенсионных взносов, составленном по форме, соответствующей приложению 1 к Пенсионным правилам единого накопительного пенсионного фонда, утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 сентября 2013 года №984 (далее – пенсионные правила ЕНПФ).

 1. Предмет Договора
 1. В соответствии с Договором Вкладчик (Получатель) обязуется своевременно вносить обязательные пенсионные взносы, а ЕНПФ обязуется их принимать и выполнять обязанности в соответствии с законодательством Республики Казахстан и условиями Договора.

 2. Договор является договором присоединения, заключаемым в соответствии с требованиями статьи 389 Гражданского кодекса Республики Казахстан, Закона Республики Казахстан от 21 июня 2013 года «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» (далее – Закон), пенсионных правил ЕНПФ.

Договор, изменения и дополнения к нему размещаются на интернет-ресурсе ЕНПФ и в Филиалах ЕНПФ в доступном для обозрения месте.

В пункт 3 внесены изменения в соответствии с Изменениями и дополнениями в Договор о пенсионном обеспечении за счет обязательных пенсионных взносов (договор присоединения), утвержденными протоколом Правления № 51 от 02.10.2015 г.

 1. Вкладчик (Получатель) присоединяется к Договору путем подписания заявления об открытии индивидуального пенсионного счета за счет обязательных пенсионных взносов, составленного по форме, соответствующей приложению 1 к пенсионным правилам ЕНПФ.

Типовая форма заявления об открытии индивидуального пенсионного счета за счет обязательных пенсионных взносов:

утверждается приказом Председателя Правления ЕНПФ;

размещается на интернет-ресурсе ЕНПФ и подлежит замене по мере утверждения ее новой редакции.

Вкладчик (Получатель) считается присоединившимся к Договору со дня получения ЕНПФ электронного уведомления уполномоченной организации (далее – Центр) о внесении сведений о договоре о пенсионном обеспечении за счет обязательных пенсионных взносов в единый список физических лиц, заключивших договор о пенсионном обеспечении за счет обязательных пенсионных взносов.

 1. Права и обязанности сторон
 1. ЕНПФ имеет право:

  1. получать комиссионное вознаграждение за свою деятельность;

  2. по вопросам, связанным с пенсионным обеспечением, представлять интересы Вкладчика (Получателя) в суде в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;

  3. сдавать в аренду имущество, приобретенное для собственных нужд;

  4. открывать филиалы и представительства на территории Республики Казахстан;

  5. осуществлять иные права согласно пенсионным правилам ЕНПФ.

В пункт 5 внесены изменения в соответствии с Изменениями и дополнениями в Договор о пенсионном обеспечении за счет обязательных пенсионных взносов (договор присоединения), утвержденный протоколом Правления № 51 от 02.10.2015 г.

 1. ЕНПФ обязан:

 1. привлекать обязательные пенсионные взносы;

 2. осуществлять пенсионные выплаты Получателю в порядке, установленном Правительством Республики Казахстан;

 3. осуществлять индивидуальный учет пенсионных накоплений и выплат;

 4. предоставлять Вкладчику (Получателю) информацию о состоянии его пенсионных накоплений не реже одного раза в год, а также по его запросу на любую запрашиваемую дату без взимания платы и обеспечивать электронный и иные способы доступа к информации о его пенсионных накоплениях с учетом положений, предусмотренных статьей 57 Закона.

Способ передачи ЕНПФ информации о состоянии пенсионных накоплений определяется пенсионными правилами ЕНПФ.

ЕНПФ не направляет Вкладчику (Получателю) информацию о состоянии пенсионных накоплений за истекший год в случаях отсутствия денег на индивидуальном пенсионном счете по состоянию на 1 января текущего года или неуведомления Вкладчиком (Получателем) ЕНПФ об изменении места жительства в соответствии с пенсионными правилами ЕНПФ; 1. публиковать в средствах массовой информации, в том числе на собственном интернет-ресурсе ЕНПФ, сведения о структуре инвестиционного портфеля ЕНПФ за счет пенсионных активов в порядке и сроки, установленные нормативным правовым актом уполномоченного органа;

 2. оказывать безвозмездные консультационные услуги Вкладчику (Получателю) по вопросам функционирования накопительной пенсионной системы и деятельности по управлению инвестиционным портфелем;

 3. обеспечивать конфиденциальность информации о состоянии пенсионных накоплений Вкладчика (Получателя);

 4. нести ответственность за нарушение законодательства Республики Казахстан о пенсионном обеспечении и пенсионных правил ЕНПФ в соответствии с законами Республики Казахстан;

 5. переводить пенсионные накопления Вкладчика (Получателя) в страховую организацию в порядке, предусмотренном Законом и нормативным правовым актом уполномоченного органа;

 6. заключать договор о доверительном управлении пенсионными активами с Национальным Банком Республики Казахстан;

 7. публиковать в средствах массовой информации и размещать на собственном интернет-ресурсе ЕНПФ финансовую отчетность и аудиторский отчет в порядке и сроки, установленные уполномоченным органом и законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, иную отчетность и информацию о своей деятельности в порядке, определенном уполномоченным органом. При этом не допускается публикация информации, содержащей гарантии или обещания доходов по взносам в ЕНПФ, а также иных сведений, запрещенных законодательством Республики Казахстан;

 8. обеспечивать равные условия всем своим Вкладчикам (Получателям);

 9. осуществлять обмен информацией с Центром об индивидуальном пенсионном счете Вкладчика (Получателя) в порядке, установленном центральным исполнительным органом Республики Казахстан;

 10. в случае смерти Получателя, а также лица, имеющего пенсионные накопления в ЕНПФ и не достигшего пенсионного возраста в соответствии с пунктами 1-3 статьи 11 Закона, выплатить его семье либо лицу, осуществившему погребение, единовременную выплату на погребение в пределах размера, установленного Законом;

 11. в случае смерти Получателя, а также лица, имеющего пенсионные накопления в ЕНПФ и не достигшего пенсионного возраста в соответствии пунктами 1-3 статьи 11 Закона, выплатить всю сумму, находящуюся на его индивидуальном пенсионном счете, наследнику(-ам) Получателя в порядке, установленном гражданским законодательством Республики Казахстан;

 12. представлять ежегодный отчет о деятельности ЕНПФ для рассмотрения Совету по управлению пенсионными активами ЕНПФ;

 13. использовать в своей деятельности сертифицированные оборудования и программное обеспечение;

 14. иметь резервный центр для хранения информации;

 15. проводить аудит программно-технического обеспечения, включая информационные, коммуникационные системы и технологии, используемые ЕНПФ в своей деятельности, не реже одного раза в три года;

 16. иметь службу внутреннего аудита.

 1. Вкладчик (Получатель) имеет право:

 1. получать информацию о состоянии своих пенсионных накоплений;

 2. обжаловать в судебном порядке действия ЕНПФ;

 3. получать пенсионные выплаты из ЕНПФ в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан на момент осуществления пенсионных выплат;

 4. завещать свои пенсионные накопления в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

 5. изымать пенсионные накопления при выезде на постоянное место жительства за пределы Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

 6. заключать договор пенсионного аннуитета со страховой организацией за счет своих пенсионных накоплений;

 7. получать от ЕНПФ безвозмездные консультационные услуги по вопросам функционирования накопительной пенсионной системы и деятельности по управлению инвестиционным портфелем;

 8. осуществлять иные права согласно законодательству Республики Казахстан.

 1. Вкладчик (Получатель) обязан:

  1. в порядке, установленном Правительством Республики Казахстан, сообщать в ЕНПФ обо всех изменениях, влияющих на выполнение обязательств ЕНПФ, в течение десяти календарных дней с даты таких изменений;

  2. заключать договор пенсионного аннуитета в случаях, предусмотренных Законом;

  3. уплачивать обязательные пенсионные взносы в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан;

  4. выполнять иные обязательства в соответствии с законодательством Республики Казахстан о пенсионном обеспечении. 1. Внесение обязательных пенсионных взносов
 1. Обязательные пенсионные взносы по Договору вносятся Вкладчиком (Получателем) путем их удержания агентом по уплате обязательных пенсионных взносов.

 2. Обязательные пенсионные взносы в ЕНПФ подлежат уплате Вкладчиком (Получателем) по ставкам, определяемым Законом.

 3. Обязательные пенсионные взносы уплачиваются в национальной валюте Республики Казахстан. Обязательные пенсионные взносы не могут быть уплачены в пользу других лиц.

 4. Порядок и сроки исчисления, удержания (начисления) и перечисления обязательных пенсионных взносов устанавливаются Правительством Республики Казахстан и Законом. 1. Пенсионные выплаты
 1. Порядок осуществления пенсионных выплат из пенсионных накоплений, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов, устанавливается Правительством Республики Казахстан и Законом.

 2. Пенсионные выплаты подлежат налогообложению в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.

 3. Типовые формы заявлений о назначении пенсионных выплат, соответствующие форме заявления о назначении пенсионных выплат, утвержденной Правительством Республики Казахстан, а также дополнительных соглашений, заявления на изменение банковских реквизитов:

утверждаются приказом Председателя Правления ЕНПФ;

размещаются на интернет-ресурсе ЕНПФ и подлежат замене по мере утверждения их новой редакции.

 1. Перевод пенсионных накоплений в страховую организацию
 1. Право переводить свои пенсионные накопления в страховую организацию при наличии договора пенсионного аннуитета имеют лица, указанные в статье 59 Закона.

 2. Перевод пенсионных накоплений Вкладчика (Получателя) в страховую организацию осуществляется в порядке, предусмотренном Законом и нормативным правовым актом уполномоченного органа.

 3. Типовые формы заявлений о переводе пенсионных накоплений, соответствующие формам заявлений о переводе пенсионных накоплений, утвержденным нормативным правовым актом уполномоченного органа:

утверждаются приказом Председателя Правления ЕНПФ;

размещаются на интернет-ресурсе ЕНПФ и подлежат замене по мере утверждения их новой редакции. 1. Информирование Вкладчика (Получателя) о состоянии

пенсионных накоплений


 1. Порядок и способы информирования Вкладчика (Получателя) о состоянии пенсионных накоплений предусмотрены Законом и пенсионными правилами ЕНПФ.

 2. Способ передачи ЕНПФ информации о состоянии пенсионных накоплений определяется по соглашению с Вкладчиком (Получателем) в рамках заявления об открытии индивидуального пенсионного счета за счет обязательных пенсионных взносов либо отдельного соглашения в случаях изменения Вкладчиком (Получателем) способа ежегодного информирования о состоянии пенсионных накоплений или установления дополнительного способа информирования о состоянии пенсионных накоплений. 1. Рассмотрение обращений Вкладчиков (Получателей)
 1. Вкладчик (Получатель) вправе обратиться в ЕНПФ с обращением в письменной, устной форме либо в форме электронного документа, заверенного своей электронной цифровой подписью, в виде:

1) заявления Вкладчика (Получателя) о содействии в реализации его прав и свобод или прав и свобод других лиц либо сообщения о нарушении законов и иных нормативных правовых актов, недостатках в работе ЕНПФ, должностных лиц, либо критики их деятельности;

2) жалобы Вкладчика (Получателя) о нарушении прав, свобод и законных интересов, неправомерных действиях или бездействии работников ЕНПФ и иных лиц;

3) запроса Вкладчика (Получателя) о представлении информации в рамках Договора;

4) иной формы обращения, предусмотренной Законом Республики Казахстан от 12 января 2007 года «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц». 1. Рассмотрение обращений Вкладчика (Получателя) осуществляется в порядке и сроки, установленные Законом Республики Казахстан от 12 января 2007 года «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц», и Договором. 1. Комиссионное вознаграждение
 1. ЕНПФ взимает комиссионное вознаграждение в пределах не выше 7,5 процента от начисленного инвестиционного дохода и 0,025 процента в месяц от пенсионных активов, величина которого может изменяться не чаще одного раза в год и утверждается постановлением правления Национального Банка Республики Казахстан.

Величина комиссионного вознаграждения объявляется ЕНПФ Вкладчику (Получателю) не позднее одного месяца до начала календарного года путем публикации в печатных изданиях «Казахстанская правда» и «Егемен Қазақстан», а также на интернет-ресурсе ЕНПФ. 1. Ответственность сторон в случаях невыполнения обязательств
 1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых по Договору, стороны несут ответственность в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

 2. В случае задержки по вине ЕНПФ переводов пенсионных накоплений ЕНПФ обязан уплатить неустойку на сумму пенсионных накоплений, подлежащих переводу, в пользу Вкладчика (Получателя) в размере 2,5-кратной официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан за каждый день просрочки (включая день перевода).

 3. За несвоевременное осуществление пенсионных выплат ЕНПФ обязан уплатить неустойку на сумму выплат в пользу лица, чьи права нарушены, в размере 1,5-кратной официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан за каждый день просрочки (включая день выплаты).

 4. Уплата неустойки не освобождает ЕНПФ от исполнения обязательств по переводу пенсионных накоплений (осуществлению пенсионных выплат).

 5. Вопросы ответственности, не урегулированные Договором, регламентируются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.10. Форс-мажорные обстоятельства


 1. Стороны Договора освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение обязательств по Договору.

Исполнение обязательств по Договору приостанавливается соразмерно действию таких обстоятельств.

 1. Обстоятельствами непреодолимой силы являются, включая, но не ограничиваясь, следующие обстоятельства: пожары, наводнения, землетрясения, волнения, забастовки, военные действия, принятие законов, постановлений и иных актов государственных органов, запрещающих, указанную в Договоре деятельность.

 2. По запросу Вкладчика (Получателя) ЕНПФ должен предоставить копии документов, подтверждающих возникновение форс-мажорных обстоятельств, вследствие которых не представляется возможным исполнение ЕНПФ обязательств, принятых в соответствии с Договором.11. Порядок и условия изменения и расторжения Договора


 1. В случае внесения изменений и дополнений в Договор, за исключением заключения с Вкладчиком (Получателем) дополнительного соглашения об осуществлении пенсионных выплат, ЕНПФ информирует о таких изменениях и дополнениях Вкладчика (Получателя) путем размещения указанных изменений и дополнений, а также обновленной редакции Договора на интернет-ресурсе ЕНПФ и в Филиалах ЕНПФ в доступном для обозрения месте.

 2. Договор прекращает свое действие после полного выполнения обязательств ЕНПФ перед Вкладчиком (Получателем) по выплате пенсионных накоплений или переводу пенсионных накоплений в страховую организацию на основании договора пенсионного аннуитета:

1) по истечении двенадцати месяцев со дня осуществления перевода пенсионных накоплений в страховую организацию при условии отсутствия денег на индивидуальном пенсионном счете Вкладчика (Получателя);

2) по истечении пятнадцати рабочих дней со дня осуществления выплаты и (или) изъятий пенсионных накоплений при условии отсутствия возврата выплаченных пенсионных накоплений и поступлений пенсионных взносов;3) по истечении тридцати шести месяцев с даты открытия индивидуального пенсионного счета при условии отсутствия поступлений и пенсионных накоплений на индивидуальный (индивидуальном) пенсионный (пенсионном) счет (счете) Вкладчика (Получателя) с даты открытия индивидуального пенсионного счета.

12. Заключительные положения


 1. Неурегулированные споры сторон по Договору рассматриваются судами Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

 2. Стороны обязуются соблюдать законодательство Республики Казахстан, касающееся предмета Договора и регулирующее отношения сторон по Договору.

 3. Договор составлен на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу.

 4. Договор о пенсионном обеспечении, заключенный Вкладчиком (Получателем) до введения в действие Закона, действует в части, не противоречащей Договору и пенсионным правилам ЕНПФ.

Вкладчик (Получатель), заключивший договор о пенсионном обеспечении до даты утверждения пенсионных правил ЕНПФ и Договора, считается присоединившимся к Договору с даты открытия индивидуального пенсионного счета в ЕНПФ.Каталог: download
download -> Жұмыс бағдарламасы негізінде 5В051100 Маркетинг мамандығы үшін құрастырылған
download -> Жұмыс бағдарламасы «Кәсіби қазақ тілі»
download -> Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
download -> Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
download -> Э н. профессор М. Д. Жұмабаева. Силлабус «5В090800 «Бағалау» мамандығының студенттеріне/магистранттарына арналған ««Іскерлік қазақ тілі» курсының типтік бағдарламасы
download -> Меббм қазақстан-ресей нуо казахстанско- российский медициналық
download -> «бжзқ» АҚ Басқармасының 2013 жылғы 04 қазандағы №40 хаттамасымен бекітілген
download -> Тараз мемлекеттік педагогикалық институтының хабаршысы ғылыми-педагогикалық журнал вестник таразского государственного педагогического института научно-педагогический журнал
download -> Педагогиканы ң жалп ы негіздер І
download -> Мекен жайы


Достарыңызбен бөлісу:
©melimde.com 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
тоқсан бойынша
Сабақ жоспары
бағдарламасына сәйкес
бағалауға арналған
Реферат тақырыбы
жиынтық бағалауға
Қазақстан республикасы
рсетілетін қызмет
арналған тапсырмалар
сәйкес оқыту
Жалпы ережелер
білім беретін
бағалау тапсырмалары
бекіту туралы
республикасы білім
оқыту мақсаттары
жиынтық бағалаудың
қызмет стандарты
тоқсанға арналған
Қазақстан республикасының
мерзімді жоспар
Қазақстан тарихы
арналған жиынтық
болып табылады
бағалаудың тапсырмалары
арналған әдістемелік
жалпы білім
Әдістемелік кешені
нтізбелік тақырыптық
Қазақ әдебиеті
пәнінен тоқсанға
Мектепке дейінгі
Зертханалық жұмыс
республикасының білім
оқыту әдістемесі
Инклюзивті білім
туралы хабарландыру
білім берудің
Жұмыс бағдарламасы
туралы жалпы
қазақ тілінде
Қысқа мерзімді
тақырыптық жоспар
пайда болуы
пәнінен тоқсан