Білім беру бағдарламасының атауы мен шифры 5В010000 «Білім» тобы Пән циклы атауы және кодыбет3/32
Дата18.11.2021
өлшемі1.24 Mb.
түріБілім беру бағдарламасы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32
1.2 ПӘННІҢ ПРЕКРЕКВИЗИТТЕРІ:Жалпы білім беретін мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті пәні,Тіл біліміне кіріспе

1.3 ПӘННІҢ ПОСТРЕКВИЗИТТЕРІ: Психолингвистика,Жалпы тіл білімі, Қазақ диалектологиясы, Жергілікті тіл ерекшеліктері

2. ББ МОДУЛЬДІК ОҚУ ЖОСПАРЫНАН КӨШІРМЕ


Курс

Семестр

Дәріс

Практика/

семинар

Зертханалық


ОСӨЖ


СӨЖ


Бақылау формасы

І курс

2 семестр

0,7

0,7

-

07

80

Жазбаша емтихан


3. МОДУЛЬ БОЙЫНША ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ
Тақырыптар атауы

Сағат саны

Аптаға сәйкес орындалу мерзімі
I1

1-модуль Психолингвистика пәні. Тіл онтогенезі
Дәріс


1.1.Психолингвистика – тіл қызметі жөніндегі ғылым.

1

1 аптада 1сағат дәріс
1.2.Психолингвистика тарихынан

1

2 аптада 1сағат дәріс
1.3.Сөйлеудің онтогенезі.

1

3 аптада 1сағат дәріс
Сөйлеу модельдері. Мәтін

1

4 аптада 1сағат дәріс
2.1.Сөйлеудің туындауы.

1

5 аптада 1сағат дәріс
2.2.Сөйлеуді қабылдау.

1

6 аптада 1сағат дәріс
2.3.Мәтін психолингвистиканың объектісі ретінде.

1

7 аптада 1сағат дәріс
2.4.Экспериментальды лингвистикадағы стохастикалық модель, тікелей құрастырушы моделі

1

8 аптада 1сағат дәріс


Практикалық сабақтар


1.1. Экспериментальды лингвистика пәнінің қалыптасу кезеңдері.Экспериментальды лингвистика пәнінің В.Гумбольдт, В.Вунд ілімдерімен байланысына қатысты тұжырымдар.

1

1 аптада 1сағат прак.саб
1.2..Экспериментальды лингвистика: тіл онтогенезінің анықтамасыТілдік таңба және ішкі символдар жүйесі. Жануарлар әлеміндегідыбыстық сигналдар.Бала тілі.Адамның тілдік механизмінің табиғаты.Сөйлеу қабілеті

1

2 аптада 1сағат дәріс
1.3.Экспериментальды лингвистика: Тіл – сөйлеу – тілдік қатынас.Тілдік жүйе және тілдік материал.Сөз мағынасы және сөз мазмұны.

Сөз тұлғасы және сөз тұрпаты.1

3 аптада 1сағат прак.саб
1.4.Экспериментальды лингвистика: Табиғаттағы тіл әлемі: Жан-жануарлар тілі және сөйлейтін жануарлар;: сөздік қорының молаюы,грамматиканы меңгеруі,сөз шығармашылығы


1

4 аптада 1сағат прак.саб
1.5 Экспериментальды лингвистика :Сөйлесімнің құрылымдық бөлшектеріЭкспериментальды лингвистика :Тіл дамыту процесі

1

5 аптада 1сағат прак.саб
1.6.Экспериментальды лингвистикадағы стохастикалық модель.Экспериментальды лингвистикадағы тікелей құрастырушы моделі

1

6 аптада 1сағат прак.саб
1.7.Экспериментальды лингвистикадағы Л.С.Выготский моделі. А.Р.Лурия моделі

А.А.Леонтьевтің моделі2

6 аптада 2сағат прак.саб
1.8.Экспериментальды лингвистикадағы әріптерді қабылдау,сөздерді қабылдау сөйлемдерді қабылдау

1
1.9.Экспериментальдылингвистикадағы сөйлеудің шындыққа қатысы

қабылдау және түсіну , мән және мағына2

6 аптада 2сағат прак.саб1.10.Экспериментальды лингвистикадағы қосымша үстеу әдісі,сөйлемді аяқтау әдісі, семантикалық зерттеулердің жанама әдістері

2

7 аптада 2сағат прак.саб1.11.Экспериментальды лингвистикадағы ассоциациялық эксперимент,

2

8 аптада 2сағат прак.саб1 модуль бойынша барлығы

8/15


1 модуль бойынша бақылау түрі

Аралық бақылау

Жазбаша тестІІ модуль Экспериментальді психолингвистика. БилингвизмДәріс2.1..Экспериментальды лингвистика: адамдар арасындағы тілдік қарым-қатынасқа лингвистикалық тұғыдан қарау (подход).

1

1 аптада 1сағат дәріс3.2:Экспериментальды лингвистикадағы сөйлеудің онтогенезі

1

2 аптада 1сағат дәріс3.3.Экспериментальды лингвистикадағы трансформациялық бағыт

1

3 аптада 1сағат дәріс


1

4 аптада 1сағат дәрісПрактикалық сабақ

1

5 аптада 1сағат дәріс3.1.Психолингвистикалық әдістер.

1

6 аптада 1сағат дәріс3.2.Шет тілдерін меңгерудің психолингвистикалық негіздері.

1

7 аптада 1сағат дәріс3.1.Гендерлік жіктеліс және сөйлеу.

2

1 аптада 2 сағат прак.саб3.2.Әлеуметтік жіктеліс және сөйлеу.

2

2 аптада 2сағат прак.саб2.3.Экспериментальды лингвистикадағы трансформациялық бағыт

2

3 аптада 2сағат прак.саб2.4..Психолингвистикада эксперимент рөлі.

2

4 аптада 2сағат прак.саб2.5.Ассоциативті эксперимент. Ассоциативті эксперименттің процедурасы.

2

5 аптада 2сағат прак.саб2.6. .Ассоциативті эксперименттің жауаптарының интерпретациясы.

2

6 аптада2 сағат прак.саб2.7.,Психолингвистикалық әдістер. Семантикалық дифференциаләдіс«Кибернетикалық эйфория» нысаны, салалары.Тілдің дыбыстық құрамы.

3

7 аптада 3 сағат прак.саб2 модуль бойынша

7/15


2 модуль бойынша бақылау түрі

Аралық бақылау


БАРЛЫҒЫ

15/30
ЕСКЕРТУ! Апта мерзімдері акдемиялық күнтізбе негізінде құрылған сабақ кестесіне сәйкес анықталады.
4. ПӘНДІ ОҚЫТУ МАҚСАТЫ:«Экспериментальды лингвистика » тілдің құрылымдық – жүйелілік жағы мен жұмсалымдық жағы психологиялық ерекшеліктері жағынан қарастырылады және басты мақсаты – негізгі ұғымдар жүйесімен және тілдің құрылымдық, жүйелік, танымдық болмысы, мәні жайлы түсінікті қалыптастыру және де студенттерді тілдік талдау дағдысымен қаруландыру болып табылады. ( пәннің мақсаты нақты, түсінікті және 1 сөйлеммен құрылуы тиіс)

5. ПӘН БОЙЫНША ҚАЛЫПТАСТЫН НЕГІЗГІ ҚҰЗІРЕТТІЛІКТЕР:

А) ғылым мен білімнің қоғамдық өмірдегі рөлі туралыәлемдік білім кеңістігіндегі қазіргі тенденциялар жөнінде;

В) қазіргі қоғамдағы педагогтың әлеуметтік мәні мен рөлі туралы;

С) педагогтың үздіксіз кәсіби тұлғалық қалыптасуының факторлары туралы;

D) педагогикалық үдерісте педагогикалық қарым-қатынасты орната алу және өзара әрекеттестікті жүзеге асыру;

Е) педагогикалық үдеріс заңдылықтарына,тәрбиелік тетіктеріне сәйкес оқу-тәрбие жұмыстарын жобалау және жүзеге асыру құзыреттіліктерін меңгеруі қажет.

(құзіреттіліктер әріптік рет (А,В,С,D, F) бойынша пәннің мақсаты мен мазмұнына сәйкес нақты, түсінікті, жинақы болуы керек)
6. ПӘНДІ ОҚЫТУ НӘТИЖЕЛЕРІ:

(бакалавриат деңгейі бойынша)
Блум таксономиясыдеңгейлері

Білу және түсіну

Қолдану

Талдау

Синтез

Бағалау

Оқыту нәтижелері (ОН)

(МББ-ғы пәнге сәйкес ОН көрсетілуі керек)

Негізгі ұғымдарды;

терминдердізаңдылықтарды,қағидаларды әдістерді білу;

интерпретация, жорамалдау әрекетерін меңгеру қажет;

анықтамалармен ұғымдарды түсіну;

өзара байланысын айырмашылығын көрсету, ерекшелігін, айырмашылығын анықтау.


Ұғымдар мен қағидаларды жаңа жағдайларда қолдану; заңдар мен теорияларды практикалық тұрғыдан нақты ситуацияларда қолдану, иллюстрация, жазып көрсету, идеяларға жүгіну.

Талдау мәліметті терең өңдеумен, игерумен ерекшеленеді

Сабақты талдауда оның негізін тану құрамдас бөліктерге жіктей отырып, айтылған ойды дамытып,

астарлы мағынаны ажыратып екі тұжырымның өзара қатынасын көрсете отырып,, мотивация себептерді айқындай отырып, талдау жасап көрсетеді.


Шағын эссе, аналитикалық баяндамалар,

мәнжазбалар жазу,

жоспар құру,

жүйелестіру, болжау, жоспарлау, сөзбен құрастыру, жинақтау, өзгерту, дайындау.Курс бойынша материалдың маңызыдылығына қарап жіктеу, тексеру, салыстыру, шешу,тиянақтау, дәлелдер келтіру.ЕСКЕРТУ!

  • Блум таксомониясы деңгейлері білім алушының әр пән бойынша нақты іс-әрекеттерін сипаттауы керек;

  • деңгейлер сипаттамасында пәннің мазмұнын ашатын ұғымдар қатысуы тиіс;

  • кестеде деңгейлер сипаттамасы мысал ретінде ұсынылды.7.ПӘНДІ ӨТКІЗУ ФОРМАТЫ ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ТАЛАПТАР:7.ПӘНДІ ӨТКІЗУ ФОРМАТЫ ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ТАЛАПТАР:

интерактивті сабақтар, «жеке-топ/жұп-аудитория», «ойлан, жұптас, пікірлес», «проблеманы айқындау», «проблема шешу», «проблема шешімін қолдану», «кластер», «сұрақ-жауап-пікірталас», «эссе», тренинг және оқу процесін ұйымдастыру мен сүйемелдеудің ақпараттық-телекоммуникациялық технологиялары немесе бағдарламалық қамтамасыз етуге арналған техникалық талаптар негізінде ZOOM, YouTube, Classroom, Teams, Gooqe Meat,Univer жүйесі мүмкіндіктерін қолдану.
Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32
©melimde.com 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
Сабақтың мақсаты
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
ғылым министрлігі
рсетілетін қызмет
тоқсан бойынша
Жалпы ережелер
қызмет стандарты
бағалауға арналған
бекіту туралы
Сабақ жоспары
Қазақстан республикасы
жиынтық бағалаудың
тоқсанға арналған
жиынтық бағалауға
Әдістемелік кешені
бағалау тапсырмалары
арналған жиынтық
республикасы білім
арналған тапсырмалар
туралы хабарландыру
білім беретін
Қазақстан республикасының
бағалаудың тапсырмалары
мерзімді жоспар
пәнінен тоқсанға
арналған әдістемелік
Қазақстан тарихы
Реферат тақырыбы
Жұмыс бағдарламасы
Қазақ әдебиеті
болып табылады
Мектепке дейінгі
нтізбелік тақырыптық
бағдарламасына сәйкес
біліктілік талаптары
әкімінің аппараты
мамандығына арналған
туралы анықтама
оқыту әдістемесі
қойылатын жалпы
әдістемелік ұсыныстар
Конкурс туралы
жалпы біліктілік
республикасының білім
жалпы білім
мемлекеттік әкімшілік
білім берудің
қазақ тілінде