Білім беру бағдарламасы: 6В01503 -биология Курсы: 1, семестрі: 2


Ерекше білім беру қажеттіліктері бар тұлғаларды қолдауды қамтамасыз етубет8/8
Дата10.06.2022
өлшемі449.96 Kb.
#267759
түріБілім беру бағдарламасы
1   2   3   4   5   6   7   8
Байланысты:
Оқушылардың физиологиялық дамуы
Абайдын кара создери 20, Документ Microsoft Word, физиканы силлабус, лаборатория-2019-2020, AZhK3324 Ақпараттық жүйелер құрылымы, ЫТЖС оқу құралы Егізбаева Ж., Сабақ жоспары, мхэжә прог, Таубай.Б 5.4, Акпараттык техн УМКД, ОБ АДҚП англ , Analysis and selection of CRM systems на конкурс, Дінтану силл, 1-2 саб ХПЗН, балалар әдебиеті сил
5.5 Ерекше білім беру қажеттіліктері бар тұлғаларды қолдауды қамтамасыз ету
5.5.1 Психофизикалық даму ерекшеліктерін, жеке мүмкіндіктер мен денсаулық жағдайын ескере отырып, оқу процесін ұйымдастырудағы жеке сараланған тәсіл.
5.5.2 Сабақтың барлық түрлеріне жеке сараланған тәсіл.
5.5.3 Сабақтарда материалды толық игеру үшін ерекше білім беру қажеттіліктері бар тұлғаларды қажетті техникалық құралдармен қамтамасыз ету.
*Ескерту: білім алушының таңдауы бойынша оның жеке ерекшеліктеріне байланысты нақты білім алушы үшін ыңғайлы нысанда тапсырмалардың барлық түрлерін тапсыру мүмкіндігі көзделеді.
6 Тапсырмаларды орындау және тапсыру кестесіАйы

ақпан

наурыз

сәуір

мамыр

Күні

7-11.02

14-18.02

21-25.02

28.02-4.03

7-11.03

14-18.03

21-25.03

28.03-01.04

4-8.04

11-15.04

18-22.04

25-29.04

2-6.05

9-13.05

16-20.05

Т апсыр-
малар
Апта

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Лекция0-1000-100
Практ./семин. сабақтар
0-100
0-100

0-100
0-100
0-100
0-100

0-100
0-100
Зертхан./жеке сабақтар


БӨЖ0-100
0-100
0-1000-100
0-1000-100

Межелік бақылау0-100


0-100

Балдық бағалау, max30


60

Балдық бағалау, min15


307. Білім алушылардың оқу жетістіктерінің нәтижелерін бағалау жүйесі
7.1 Оқу жетістіктерінің бағалау өлшемдері
Білім алушылардың оқу жетістіктері (білімі, іскерліктері, дағдылары мен құзыреттері) халықаралық тәжірибеде қабылданған цифрлық эквиваленті бар әріптік жүйеге және дәстүрлі жүйедегі бағаларға сәйкес келетін 100 балдық шкала бойынша (оң бағалар «А»-дан «D»-ға дейін азаю арқылы және «қанағаттанарлықсыз» - «FX», «F») балдармен бағаланады.Әріптік жүйе бойынша бағалау

Балдардың сандық эквивален ті

Пайыздық мазмұны

Дәстүрлі жүйе бойынша бағалау

Бағалау өлшемдері

А

4,0

95-100

Өте жақсы

Білім алушы көрсетті:
- тақырып/пән бойынша материалдарды толық және терең меңгеруі;
- сабақтың барлық түрі бойынша толық, дәйекті, қисынды жауап беруі;
- алға қойған міндерттерді еркін орындауы;
- дұрыс әрі негізді шешімдер қабылдауы;
- пәнді оқуда негізгі және қосымша арнайы әдебиеттерден ақпараттарды қолдана алу дағдысы;
- оқытылған материалдарын өз бетінше жүйелей алуы;
- барлық тапсырмаларды орындауда әртүрлі тәсілдерді және дағдыларды меңгеруі;
- ғаламтордағы ақпараттық ресурстармен және шетелдік әдебиеттермен жұмыс жасай алуы;
- барлық тапсырмаларды уақытылы және сапалы орындауы.

А-

3,67

90-94

Білім алушы көрсетті:
- тақырып/пән бойынша материалдарды толық және терең меңгеруі;
- сабақтың барлық түрі бойынша толық, дәйекті, қисынды жауап беруі;
- алға қойған міндерттерді еркін орындауы;
- дұрыс шешім қабылдауы;
- пәнді оқуда арнайы әдебиеттерді қолдану дағдысы;
- оқытылған материалдарын өз бетінше жүйелей алуы;
- барлық тапсырмаларды орындауда әртүрлі тәсілдерді және дағдыларды меңгеруі;
- барлық тапсырмаларды уақытылы және сапалы орындауы.

В+

3,33

85-89

жақсы

Білім алушы көрсетті:
- тақырып/пән бойынша материалдарды меңгеруі;
- сабақтың барлық түрі бойынша жауап толық, бірізді, сауатты және баяндауда елеулі дәйексіздіктер жоқ болса;
- теориялық білімді дұрыс қолдану;
- қолданбалы есептерді шешу барысында қажетті дағдыларды қолдану;
- пәнді оқуда ұсынылған әдебиеттерден қолдана алу дағдысы;
- оқытылған материалдарын өз бетінше жүйелей алуы;
- барлық тапсырмаларды орындауда әртүрлі тәсілдерді және дағдыларды меңгеруі;
- барлық тапсырмаларды уақытылы орындауы.

В

3,0

80-84

Білім алушы көрсетті:
- тақырып/пән бойынша материалдарды меңгеруі;
- сабақтың барлық түрі бойынша жауапты елеусіз қателіктермен баяндауы;
- оқытушының жетекшілігімен теориялық білімді қолдану дағдысы;
- практикалық тапсырмаларды орындау барысында қажетті дағдыларды қолдану;
- пәнді оқуда ұсынылған әдебиеттерден қолдана алу дағдысы;
- оқытушының жетекшілігімен оқытылған материалдарын жүйелей алуы;
- барлық тапсырмаларды орындауда дағдыларды меңгеруі;
- жіберілген қателіктерді өзбетінше түзету қабілеттілігі;

В-

2,67

75-79

Білім алушы көрсетті:
- тақырып/пән бойынша материалдарды меңгеруі;
- жауаптарды баяндауда елеусіз қателіктерге жол беруі;
- оқытушының жетекшілігімен теориялық білімді қолдану дағдысы;
- практикалық тапсырмалар орындау барысында қажетті дағдыларды қолдану;
- пәнді оқуда ұсынылған әдебиеттерді қолдана алу дағдысы;
- оқытушының жетекшілігімен оқытылған материалдарын қорытындылап, жүйелей алуы;
- оқытушының көмегімен жіберілген қателіктерді түзете білуі;
- тапсырмалардың барлық түрі бойынша жіберілген қателіктерді уақытылы жою.

С+

2,33

70-74

Білім алушы көрсетті:
- тақырып/пән бойынша материалдарды меңгеруі;
- тапсырмалардың барлық түрі бойынша жауап беру барысында дұрыс тұжырымдаманың толық болмауы;
- оқытылған материалдарын баяндау барысында бірізділіктің болмауы;
- практикалық тапсырмаларды өз бетінше орындау барысында туындайтын қиындықтардың болуы;
- практикалық тапсырмаларды орындауда жеке тәсілдерді меңгеруі;
- оқытушының ұсынылған әдебиеттерін қолдану дағдысы;
- оқытушының жетекшілігімен оқытылған материалдарынының жеке бөлімдерін қорытындылау дағдысы;
- оқытушы көмегімен жіберілген қателіктерді түзете білуі;
- тапсырмалардың барлық түрі бойынша жіберілген қателіктерді уақытылы жою.

С

2,0

65-69

қанағаттанарлық

Білім алушы көрсетті:
- тақырып/пән бойынша негізгі материалды меңгеруі;
- тапсырманың барлық түрлері бойынша жауапап беруде тұжырымдаманың толық болмауы;
- материалды баяндауда бірізділіктің болмауы;
- практикалық тапсырмаларды өз бетінше орындау барысында туындайтын қиындықтардың болуы;
- практикалық тапсырмаларды орындауда жеке тәсілдерді меңгеруі;
- оқытушының ұсынылған әдебиеттерін қолданудағы қиындықтардың болуы;
- оқытылған материалдарынының жеке бөлімдерін қорытындылаудағы қиындықтардың болуы;
- оқытушының көмегімен жіберілген қателіктерді түзете білуі;
- барлық тапсырмалар түрі бойынша жіберілген қателіктерді уақытылы жою.

С-

1,67

60-64

Білім алушы көрсетті:
- тақырып/пән бойынша негізгі материалды меңгеруі;
- тапсырманың барлық түрлері бойынша жауапап беруде тұжырымдаманың толық болмауы;
- материалды баяндауда бірізділіктің болмауы;
- практикалық тапсырмаларды өз бетінше орындау барысында туындайтын қиындықтардың болуы;
- практикалық тапсырмаларды орындауда жеке тәсілдерді меңгеруі;
- оқытушының ұсынылған әдебиеттерін қолданудағы қиындықтардың болуы;
- оқытылған материалдарынының жеке бөлімдерін қорытындылаудағы қиындықтардың болуы;
- оқытушының көмегімен жіберілген қателіктерді түзете білуі;
- барлық тапсырмалар түрі бойынша жіберілген қателіктерді уақытылы жою.

Д+

1,33

55-59

Білім алушы көрсетті:
- тақырып бойынша немесе жалпы пән бойынша негізгі материалдың жеке бөлімдерін меңгеру;
- тапсырманың барлық түрлері бойынша жауапап беруде тұжырымдаманың толық болмауы;
- берілген материалдарда бірізділіктің болмауы;
- практикалық тапсырмаларды өзбетінше орындау барысында туындайтын қиындықтардың болуы;
- оқытылған материалдарынының жеке бөлімдерін қорытындылаудағы қиындықтардың болуы;
- оқытушы ұсынған әдебиеттерді пайдаланудағы елеулі қиындықтардың болуы;
- зерттелген материалдың жеке бөлімдерін қорытындылауда елеулі қиындықтардың болуы;
- оқытушы көрсеткен өрескел қателерді түзету кезіндегі қиындықтардың болуы;
- жіберілген қателерді жоя отырып, тапсырмалардың барлық түрлерін уақтылы орындамау.

Д

1,0

50-54

Білім алушы көрсетті:
- негізгі материалдардың жеке бөлімдерін игеру қиындығы;
- материалдарды баяндау барысында бірізділіктің болмауы;
- практикалық тапсырмаларды өз бетінше орындау барысында туындайтын елеулі қиындықтардың болуы;
- оқытушының ұсынылған әдебиеттерін қолданудағы қиындықтардың болуы;
- оқытылған материалдардың жеке бөлімдерін қортындылай алмауы;
- оқытушының көрсетілген қателіктерді түзету барысындағы өрескел қателердің болуы;

FX

0,5

25-49

қанағаттанарлықсыз

Білім алушыкөрсетті:
- барлық сабақ түрі бойынша жауап кезінде тұжырымдарды түсінбеу;
- тапсырманы орындаудың жекелеген тәсілдерін қолдана білмеу;
- жіберілген қателіктерді жоя отырып барлық тапсырма түрлерін уақтылы орындамау.

F

0

0-24

Білім алушыкөрсетті:
- тақырып/пән бойынша материалын білмеуі;
- барлық тапсырмалар түрі бойынша өрескел қателіктердің жіберілуі;
- тапсырмаларды орындауда жеке тәсілдерді мүлдем игермеуі;
- ағымды, межелік және қорытынды бақылау түрлері бойынша тапсырмаларды мүлдем орындамауы.7.2 Білім алушылардың қорытынды бағасын есептеу


7.2.1 Ағымдық бақылаудың орташа арифметикалық мәні СрТ (семестр бойынша)
СрТ = СрТК1+ СрТК2… + …СрТКN , мұндағы
Nвз
СрТ – семестрдегі ағымдық бақылаудың орташа арифметикалық мәні,
СрТКN – сабақ түрлері бойынша семестрдегі ағымдағы бақылаудың орташа арифметикалық бағасы (мысалы, СрТК1 – лекция сабақтары үшін, СрТК2-практикалық сабақтар үшін, СрТК3 – зертханалық сабақтар үшін, СрТК4 - МӨЖ үшін),
Nвз – пән бойынша сабақ түрлерінің саны.

СрТКN = ТК1+ ТК2… + …ТКN , мұндағы


N
ТКN – бір сабақ түрі бойынша семестрдегі ағымдағы бақылауды бағалау,
N – бағалардың саны.


7.2.2 Межелік бақылаудың орташа арифметикалық бағасы (рейтинг) РКср
РКср = РК1+ РК2 , мұндағы
2
РКср - межелік бақылаудың орташа арифметикалық бағасы
РК 1 – межелік бақылау 1
РК 2 – межелік бақылау 2


7.2.3 Рейтинг рұқсат (50% және одан жоғары) РД:

РД  , немесе


РД 


РД- емтиханға кіруге рейтинглік-рұқсат (емтиханға 50% және одан жоғары жинаған білім алушылар жіберіледі)


7.2.4 Қорытынды баға ҚБ:
ИО  , немесе
ИО  .
ИО – қорытынды баға (50% - дан асқанда оң нәтиже болып есептелінеді).

Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8
©melimde.com 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
тоқсан бойынша
бағдарламасына сәйкес
бағалауға арналған
Сабақ жоспары
Реферат тақырыбы
жиынтық бағалауға
сәйкес оқыту
арналған тапсырмалар
Қазақстан республикасы
білім беретін
оқыту мақсаттары
бағалау тапсырмалары
республикасы білім
Жалпы ережелер
жиынтық бағалаудың
рсетілетін қызмет
бекіту туралы
тоқсанға арналған
Қазақстан тарихы
мерзімді жоспар
Қазақстан республикасының
арналған жиынтық
қызмет стандарты
болып табылады
жалпы білім
арналған әдістемелік
Мектепке дейінгі
оқыту әдістемесі
бағалаудың тапсырмалары
Қазақ әдебиеті
пәнінен тоқсанға
Инклюзивті білім
нтізбелік тақырыптық
Зертханалық жұмыс
Әдістемелік кешені
білім берудің
республикасының білім
туралы жалпы
Қазақстанның қазіргі
Қысқа мерзімді
Жұмыс бағдарламасы
атындағы жалпы
қазақ тілінде
қазіргі заман
туралы хабарландыру