Білім беру бағдарламасы 6В015 Жаратылыстану пәндері бойынша мұғалімдер даярлау В010 Физика мұғалімдерін даярлау 6В01504-Физика

Loading...


бет3/4
Дата05.04.2020
өлшемі480.5 Kb.
түріБілім беру бағдарламасы
1   2   3   4

3.4 Пәндер туралы ақпарат
Пәннің атауы

Курстың қысқаша сипаттамасы (30-50 сөз)

Кредиттер саны

Қалптасқан оқытудың нәтижелері (коды)

ON1

ON2

ON3

ON4

ON5

ON6

ON7

ON8

ON9

ON

10

ON

11

ON

12

Жалпы білім беретін пәндер циклі

Таңдау компоненті

1

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері

Мемлекет және құқық мәні. Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы. Қазақстан Республикасының Құқық қорғау органдары. Әкімшілік және еңбек құқығы. Азаматтық және отбасылық құқық. Қылмыстық құқық. Қаржылық, салықтық, экологиялық және жер құқығы.

"Сыбайлас жемқорлық" ұғымының теориялық-әдіснамалық негіздері. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет ету шарты ретінде қазақстандық қоғамның әлеуметтік-экономикалық қатынастарын жетілдіру. Сыбайлас жемқорлық мінез-құлық табиғатының психологиялық ерекшеліктері. Жастардың жемқорлыққа қарсы мәдениетін қалыптастыру. Жастардың сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетін қалыптастыру ерекшеліктері. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастырудың этникалық ерекшеліктері. Сыбайлас жемқорлық әрекеттері үшін құқықтық жауапкершілік. Сыбайлас жемқорлық әрекеттері үшін моральдық-этикалық жауапкершілік. Діни нормалар мен құндылықтар қоғамның сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетінің принциптері ретінде.5

+
+
+


2

Экология және адам тіршілігінің қауіпсіздігі

Экология ғылымының қазіргі кездегі өзекті мәселелері. Биосфера және оның тұрақтылығы. Биосфера эволюциясы. Тірі зат концепциясы. Заманауи биосфера. Ғаламдық биогеохимиялық айналымдар. Заманауи өркениеттің экологиялық дағдарыстары және мәселелері. Қазақстан Республикасының экологиялық саясаты. Қазақстан Республикасының тұрақты даму концепциясы. Адамға жарақаттаушы зиянды және зақымдаушы факторлардың әсер етуі. Физиология негіздері және қызметтің ұтымды жағдайлары. Стихиялық аппаттар. Өндірістік аварйялар. Зақымдану ошақтарында құтқару және шұғыл қалпына келтіру жұмыстары. Өрттік жағдайды бағалау. Химиялық және радиациялық жағдайды бағалау.

5

+
+
+


3

Кәсіпкерлік іс-әрекетті ұйымдастыру

Кәсіпкерліктің мәні және кәсіпкерліктің ұйымдастырушылық-құқықтық формалары. Кәсіпкерлік іс-әрекеттің құқықтық негізі. Кәсіпкерлік мәмілелерді ұйымдастыру. Коммерциялық құпия және оны қорғау тәсілдері. Кәсіпкерлік іс-әрекеттің психологиялық аспектілері. Кәсіпкерлік мәдениет және этика. Коучинг. Кәсіпкерлік іс-әрекеттің қаржы-экономикалық көрсеткіштері. Кәсіпкерлік іс-әрекеттегі тәуекел. Кәсіпкерлік іс-әрекеттегі маркетинг және менеджмент. Кәсіпкерлік аясындағы бәсеке және бәсекеге қабілеттілік. Кәсіпкерлік іс-әрекетті қаржыландыру. Кәсіпкерлік іс-әрекеттегі бизнес-жоспарлау. Кәсіпкерлік іс-әрекеттегі салық салу.Кәсіпкерлік іс-әрекетті мемлекеттік реттеу және қолдау.

5

+
+
+


Базалық пәндер циклі

ЖОО компоненті

4

Ұлы дала тарихы

Ұлы Дала тарихының қоғамдағы рухани жаңғыру мен тарихи сананы қалыптастырудағы орны. «Арғы түркі – түркі – қазақ» қоғамының саяси-әлеуметтік құрылымы. Арғы түркі – түркі мәдениетінің дүниетанымдық мәні және әлемді түйсінуінің ерекшеліктері. Ұлы Жібек жолы Еуразия құрлығындағы мемлекеттер мен өркениеттердің мәдени сұхбаттастығы мен экономикалық байланыстарының алғышарты. Түркі-қазақ даласындағы араб-мұсылмандық өркениет. Қазақ халқының этногенезі мен ұлттық коды. Ұлы дала аумағындағы әскери өнердің қалыптасуы мен дамуы. Қазақ мәдениетінің тарихи-әлеуметтік негіздері мен мәдени-құндылықтық астарлары. Ұлы даладағы өнегелілік тағылымдар, тәлім-тәрбиелік дәстүрлер, құқықтық ережелер. Ұлттық идеяның тарихи-әлеуметтік негіздері. Би-шешендердің дүниетанымы мен ойтолғау ерекшеліктері және батырлар институты. Патшалық Ресейдің Қазақстанда отарлау саясаты. Тәуелсіздік үшін күрес және ұлттық бірлік пен бірегейлік идеялары.Ұлы даланың ұлы тұлғалары.

3


+

+


+5

Дінтану

Дінтану пәні, құрылымы және анықтамасы. Діннің шығу тарихы. Алғашқы діни-сенімдер: фетишизм, анимизм, тотемизм, магия. Ұлттық діндер: конфуцийшілдік, даосизм, синтоизм, иудаизм, индуизм. Әлемдік діндер: буддизм, христиандық, ислам. Қазіргі дәстүрлі емес діни қозғалыстар мен ағымдар. Конфессиядан тыс синкреттік діни философия. Мұсылмандық философия және теология. Діннің әлеуметтік, гносеологиялық және психологиялық тамырлары. Мемлекет, дін және ар-ождан бостандығы. Діннің функциялары.

+

++


6

Қазақ аруы


"Қазақ аруы "пәнінің мәні мен мазмұны. Ежелгі заманнан бастап хан билігіне дейінгі Ханымның тарихи бейнесі. Қазақ қызы бейнесінің даму кезеңдері. Кеңестік заман кезіндегі әйел - мемлекет қайраткерлерінің бейнесі. Отан қорғаушы әйелдер - ерлік бейнесі . Заманауи ханым бейнесі – үкімет басындағы әйелдер. Отбасылық тәрбие. Отбасы және неке мәселелері бойынша тарихи негіздер мен заңдылықтар. Отбасылық өмірге дайындық. Некелік ақыл-ой дәстүрлерін сақтау және тәрбиелеу. Жаңа отбасын тәрбиелеу. Отбасындағы қалыңдық бейнесі, жаңа туған нәрестенің пайда болуы және оны күту дәстүрі . Отбасында ерлі-зайыптылар, әке бейнесі. Ата мен әкенің, әже мен ананың отбасылық дәстүрлері. Отбасында қыздарды тәрбиелеу қағидаттары. Отбасындағы қыздардың әлеуметтік рөлі. Қыздарды моральдық-этикалық тәрбиелеу.

3

+7

Гендерлік саясат

Гендер ұғымы. Гендерлік теңсіздікті талдау гендерлік зерттеулердің негізгі мақсаты ретінде. Гендерлік қатынастар, гендерлік тәжірибе, гендерлік рөлдер, қоғамның гендерлік құрылымы, гендерлік стереотиптер, гендерлік сана. Гендерлік әдістер. Гендерлік зерттеулердің қоғамдық практикалармен байланысы. Гендер жыныстың әлеуметтік конструкторы ретінде. «Жыныс» және «гендер» ұғымдарының дифференциациясы. Гендер феминистік саясат шеңберінде. Қазіргі Батыс теорияларындағы гендер ұғымын сыни талдау. Теорияның кезеңдері: әйел адамдарға қатысты зерттеулер – гендерлік зерттеулер –постгендерлік зерттеулер. 1960 жылдардың соңында АҚШ-та гендерлік зерттеулердің пайда болуы. Феминизм теориялары (либералды феминизм, социал-феминизм, радикалды феминизм, психоаналитикалық феминизм). Қоғамдағы жыныс мәдениетінің мәселелері, маскулиндік және феминдік стереотиптері. Қоғамдағы әйелдің жыныстық-жастық сипаттамасы және әлеуметтік мәртебесі. Әйел мен саясат: гендерлік аспект. Адам құқықтары контекстіндегі әйелдердің құқықтары. ҚР Отбасы және әйелдер істері жөніндегі ұлттық комиссиясы. Еңбек нарығындағы гендерлік теңдік. Гендерлік теңдік және денсаулық.
+8

Педагогика

Қазіргі білім берудегі білімнің басымдықтары. Педагогикалық мамандық пен іс-әрекеттің жалпы сипаттамалары. Ұстаздың тұлғасы және оның кәсіби құзыреттілігі. Ұстаздың үздіксіз кәсіби өсу факторлары. Педагогикалық зерттеулердің әдіснамасы мен әдістері. Білім беру үдерісінің субъектілері және оның дамыту факторлары. Интеграцияланған педагогикалық үдерістің мәні мен құрылымы. Ғылыми дүниетаным - студенттің ақыл-ой дамуының негізі. Біртұтас педагогикалық үдерісінің мәні мен мазмұны. Қазіргі заманғы мектепте білім беру мазмұнының ғылыми негіздері.

5
+

+

9

Педагогикалық психология

Педагогикалық психологияның қалыптасуы мен қазіргі жағдайы. Педагогикалық психологияның пәні, міндеттері, құрылымы. Педагогикалық психологияның әдістері. Оқу іс-әрекетінің құрылымы, қызметі және даму шарттары. Негізгі психологиялық оқыту теориялары. Оқу мен дамудың өзара қатынасы. Білім беру жүйесіндегі дамыта отырып оқыту. Оқудың іс-әрекет ретіндегі құрылымы және талдануы. Оқудың мотивациясы. Педагогикалық үдеріс субъектілерінің өзара әрекеттесуінің психологиялық негіздері. Тәрбие психологиясы. Педагогикалық іс-әрекет және педагогикалық өзара әрекеттесу психологиясы.+

+

10

Инклюзивті білім беру

Тұжырымдамалық шеңбері. Инклюзияның бағыттары мен көрсеткіштері. Инклюзияның принциптері мен құндылықтары. Білім беру ұйымдарына инклюзивті педагогика қағидаттарын енгізу. Инклюзивті білім беру жағдайында баланың білім беру және кәсіби бағдарлануы. Ерекше білім беру қажеттіліктері бар баланы қолдау үшін мектептен тыс құрылымдар мен мекемелерді тарту. Ата-аналармен ынтымақтастығы. Инклюзивті білім беру менеджменті

3

+

+
11

Шешендік өнер

Шешендік өнердің қалыптасу тарихы. Қазақ шешендік өнерін дәуірлеу, тарихи кезеңдері. Ежелгі түркі шешендігі. Билер шешендігі. Ақын-жыраулар шешендігі. Қазіргі шешендіктің өзіндік белгілері. Қазіргі шешендіктегі сөйлеудің түрлері. Әлеуметтік-саяси және академиялық шебер сөз, олардың түрлері. Соттағы шебер сөз. Әлеуметтік-тұрмыстық және діни уағыз шебер сөз, олардың түрлері. Шешендік сөздегі тіл тазалығы мен тіл көрнекілігі. Шешендік сөздерге тән ерекшеліктер. Шешендік сөздің мазмұндылығы, дәлдігі, ой айқындығы. Шешенге қойылатын талаптар
+

+
12

Оқыту мен бағалаудың жаңа тәсілдері

Білім берудің қазіргі заманғы үрдістері туралы білім беру жүйесі, инновациялық білім беру технологиялары және өзгеретін әлемдегі кәсіби қызметті ұйымдастыруға болашақ мамандардың дайындығын дамыту және 7 өзара байланысты модульдерді зерттеу: Топтық жұмыс, интерактивті оқыту, бірлескен ортаны құру бойынша жаңа тәсілдер. Критериалды бағалау, оқуды бағалау, оқытуға баға беру. Сыни тұрғыдан ойлау. Дарынды және таланттыларды оқыту. АКТ. Білім берудегі көшбасшылық

3
+

+

13

Білім берудегі менеджмент

Білім берудегі менеджменттің теориялық-əдіснамалық негіздері. Менеджмент – адамдарды басқару туралы ғылым. Білім берудегі менеджмент педагогикалық жүйелерді басқару теориясы мен технологиялары ретінде. Педагогикалық менеджменттің заңдылықтары мен ұстанымдары. Мектептегі жаңашылдықты басқару. Мектептің тұтас педагогикалық үдерісін басқару. Мектепті басқарудың педагогикалық жүйесі жəне оның нысаны. Мектептің тұтас педагогикалық үдерісін диагностикалау және жоспарлау. Мектептің педагогикалық ұжымын басқару. Педагогикалық қарым-қатынас жəне басқару этикасы. Мектепттің тұтас педагогикалық үдерісінде қақтығыстарды басқару. Білім беру менеджерінің көшбасшылығы жəне көшбасшылық қасиеті.+

+

14

Оқушылардың даму физиологиясы

Адам организмінің өсуі мен дамуының негізгі заңдылықтары. Қозу физиологиясы. Жүйке жүйесінің құрылысы, қызметі мен дамуы. Жоғарғы жүйке әрекеті, жүйке жүйесінің гигиенасы. Сенсорлық жүйелер. Сезім мүшелерінің гигиенасы. Анализаторлардың маңызы, жалпы құрылысы, ортақ қасиеттері. Ішкі секреция бездері мен гормондар. Жасқа сай ерекшеліктері. Жыныстық тәрбие. Тірек-қимыл жүйесі, оның жас ерекшеліктері. Қан және қан айналысы. Қанның қызметі. Қан топтары. Жүрек және қан тамыр жүйесінің реттелуі. Спорт және дене еңбегінің жүрекке әсері. Бала еңбегін мөлшерлеу. Тыныс алу, оның жас ерекшеліктері. Тыныс гигиенасы. Ас қорыту жүйесі, оның жас ерекшеліктері. Денедегі заттар мен энергия алмасуы, жас ерекшеліктері. Тамақтану гигиенасы. Сыртқа шығару жүйесі. Балалардағы энурез. Тері, оның құрылысы мен жас ерекшеліктері. Мектеп гигиенасы. Балалар ауруы туралы түсінік және оларды болдырмау шаралары.

5

++


15

Өзін-өзі тану

Адамзаттың жаһандық мәселелелері және онышешу жолдары. Қазіргі әлемдегі рухани-адамгершілік білімнің басымдылығы. «Өзін-өзі тану» рухани-адамгершілік білім беру Бағдарламасының тарихи-философиялық негіздері. Қазіргі білім беру кеңістігін ізгілендірудің жаңа бағыттары. Қазіргі ғылымдағы постклассикалық емес кезеңінің дамуы. Рухани-адамгершілік білім беру Бағдарламасының қағидалары. Жалпыадамзаттық құндылықтар «Өзін-өзі тану» рухани-адамгершілік білім беру Бағдарламасы мазмұнының негізі ретінде. Ақиқат өзін-өзі танудың мақсаты ретінде. Дұрыс әрекет тәжірибесіөмірдің негізі ретінде. Тыныштық адамның ішкі табиғаты ретінде. Сүйіспеншілік – өзін-өзі танудың негізін қалаушы қағидасы. Қиянат жасамау – тұлғаның үйлесімді дамуының нәтижесі. ұғалімнің адамгершілік үлгісі. Мұғалімнің адамгершілік үлгісі. Өзін-өзі тану мен басқа оқу пәндерінің интеграциясы. Жалпыадамзаттық құндылықтар негізінде оқудан тыс іс-әрекеттің түрлері. Қазақстан Республикасы азаматын тәрбиелеудің тұжырымдамалық негіздері
++


16

Қолданбалы шетел тілі

Кәсіби қарым-қатынас үшін ауызша және жазбаша түрде ағылшын тіліндегі практикалық білімді жетілдіру. Шет тілінде жазбаша және ауызша кәсіби қарым-қатынастың грамматикалық ерекшеліктері. Шетел тіліндегі сөйлеу үлгілерін және таңбаларын дамытуды қоса алғанда, білім беру саласындағы шетелдік мәтіннің лексикалық ерекшеліктері қарастырылады.

5+
17

Кәсіби бағытталған шетел тілі

Кәсіби қарым-қатынас үшін ауызша және жазбаша түрде ағылшын тіліндегі практикалық білімді жетілдіру. Шет тілінде жазбаша және ауызша кәсіби қарым-қатынастың грамматикалық ерекшеліктері. Шетел тіліндегі сөйлеу үлгілерін және таңбаларын дамытуды қоса алғанда, білім беру саласындағы шетелдік мәтіннің лексикалық ерекшеліктері қарастырылады.

5+

Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4
Loading...


©melimde.com 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
рсетілетін ызмет
Жалпы ережелер
ызмет стандарты
дістемелік кешені
бекіту туралы
туралы хабарландыру
біліктілік талаптары
кіміні аппараты
Конкурс туралы
жалпы біліктілік
ойылатын жалпы
мемлекеттік кімшілік
жалпы конкурс
білім беретін
Барлы конкурс
республикасы білім
ызмет регламенті
бойынша жиынты
ткізу туралы
конкурс атысушыларына
біліктілік талаптар
атысушыларына арнал
Республикасы кіметіні
идаларын бекіту
облысы кімдігіні
мемлекеттік ызмет
рсетілетін ызметтер
стандарттарын бекіту
Конкурс ткізу
дебиеті маманды
мемлекеттік мекемесі
Мектепке дейінгі
дістемелік сыныстар
дістемелік материалдар
ауданы кіміні
конкурс туралы
жалпы білім
рметті студент
облысы бойынша
мектепке дейінгі
мыссыз азаматтар
Мемлекеттік кірістер
білім беруді
дарламасыны титулды
Конкурс жариялайды
дістемелік кешен
мелетке толма
ызметтер стандарттарын
разрядты спортшы
аласы кіміні
директоры бдиев

Loading...