Білім беру бағдарламасы- компьютерлік жүйелерді ұйымдастыру және архитектурасы

Loading...


Дата22.03.2020
өлшемі283.58 Kb.
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
«БОЛАШАҚ» УНИВЕРСИТЕТІ
«КОМПЬЮТЕРЛІК ҒЫЛЫМДАР, МАТЕМАТИКА» КАФЕДРАСЫ


«Келісілді» «GRANT master» оқу орталығының



директоры ______________ А.Ж.Куанышбаев

«_____» «____________» 2019 ж





«Бекітемін» Бизнес, техника және технология жоғары мектебінің деканы, э.ғ.к. ______________ Г.А.Муратбаева

«_____» «____________» 2019 ж






КОМПЬЮТЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕРДІ ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ АРХИТЕКТУРАСЫ ПӘНІНІҢ

ЖҰМЫСТЫҚ БАҒДАРЛАМАСЫ(СИЛЛАБУС)

Білім беру бағдарламасы-Компьютерлік жүйелерді ұйымдастыру және архитектурасы


Курс, семестр- 2 курс, Семестр: 4

Оқыту тілі-қазақ

Пәннің мәртебесі-міндетті

Кредиттер саны-5

Сағаттардың жалпы саны-150

Лекция-15

Практикалық-

Зертханалық-30

БОӨЖ-30

СӨЖ-15


Лектор:

Мұханова Жамал Әбдешқызы, жаратылыстану ғылымдарының магистрі



Тел: 87014212612, e-mail: jamal.m86@mail.ru. Аудитория: 510 А





Қызылорда, 2019 ж
I. ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ (Syllabus) ДАЙЫНДАЛДЫ

Орындаушы

«Компьютерлік ғылымдар, математика» кафедрасының магистр, аға оқытушысы ________________ Ж.Ә.Мұханова

(қолы)

«________»_________________2019 ж.


II. КАФЕДРАНЫҢ ОҚУ- ӘДІСТЕМЕЛІК СЕМИНАРЫ ОТЫРЫСЫНДА ТАЛҚЫЛАНДЫ

Семинар төрайымы_______________ Қ.Қ.Дәуренбеков

Хаттама № ______«__» ________ 2019 ж.

ІІІ.ФАКУЛЬТЕТТІҢ ЖҰМЫС ОҚУ ЖОСПАРЛАРЫ ЖӘНЕ ОҚУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ КОМИТЕТІНІҢ ОТЫРЫСЫНДА БЕКІТІЛІП, ЕНГІЗІЛДІ

Комитет төрайымы _______________ А.Г.Муратбаева

Хаттама № ________ «___» _____________ 2019 ж.

Курстың сипаттамасы: Компьютерлік жүйелердің негізгі архитекурасына сипаттама беріліп, үйрену.

Курстың қызметі: Жоғары деңгейдегі маман программисттерге қажетті компьютер жұмысын басқарушы программалық жабдықтарды құруды үйрету.

Курстың мақсаттары: «Компьютерлік жүйелерді ұйымдастыру және архитектурасы» пәнінің негізгі мақсаты: студенттерге қазіргі заманауи компьютерлер архитектурасы және негізгі түсініктері жайында, коммпьютерлік жүйелер мен желілер жайында білімдерді үйрену, сондай-ақ алған білімдерін тәжірибе жүзінде қолдана алуды біліктендіру болып табылады. Курс барысында студенттер қазіргі заманғы компьютерлік жүйелердің негізгі жобалану принциптеріне талдау жасап, ең маңызды ерекшеліктерін үйреніп меңгеру.
І. Сабақ түрі және кредит бойынша сағаттардың бөлінуі


Семестр

Кредит саны

Сабақ түрлері

Барлығы

Бақылау түрі

Бөлінген сағаттар

Лекция

Лабораториялық сабақ

СОӨЖ

4

2

15

30

45

150

емтихан


І. Пән мазмұнын жүзеге асырудың Академиялық күнтізбесі



Апта

Тақырып атауы

Са

ғат

саны

Тапсырмалар

Әдебиет

1

ЛЕКЦИЯ1. Кіріспе. Есептеуіш техникасының даму тарихы


1


Сұрақ-жауап, тест тапсырмалар

1,2,3,4,5,6

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMEnXscyCJn7mdgFM4FFXCuLjJ-EWG1EhL40_SqGJ4d_wkYA/viewform



ЗЕРТХАНАлық жұмыс 1. «Есептеу техникасының даму тарихы. Есептеу техникасының классификациясы


1


Синквейн, тест тапсырмалар, Венна Диаграммасы, топтық жұмыс

1,2,3,4,5,6

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMEnXscyCJn7mdgFM4FFXCuLjJ-EWG1EhL40_SqGJ4d_wkYA/viewform




БОӨЖ 1-2. Компьютерлік жүйелердің сәулетін дамытудың

қысқаша тарихи очеркі




2

Сындарлы әдебиеттермен жұмыс жасау, конспект

1,2,3,4,5,6

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMEnXscyCJn7mdgFM4FFXCuLjJ-EWG1EhL40_SqGJ4d_wkYA/viewform




БӨЖ 1. Кеңестік компьютерлер



1

Глоссарий

1,2,3,4,5,6

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMEnXscyCJn7mdgFM4FFXCuLjJ-EWG1EhL40_SqGJ4d_wkYA/viewform




2

ЛЕКЦИЯ 2. Компьютер архитектурасы

1


Сұрақ-жауап, тест тапсырмалар

1,2,3,4,5,6

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMEnXscyCJn7mdgFM4FFXCuLjJ-EWG1EhL40_SqGJ4d_wkYA/viewform







ЗЕРТХАНАлық жұмыс 2. Сандарды бір жүйеден келесі жүйеге ауыстыру


2

Синквейн, тест тапсырмалар, Венна Диаграммасы, топтық жұмыс

1,2,3,4,5,6




БОӨЖ 1-2. ЭЕМ-ді үйымдастыру негіздері. Компьютерлік жүйелердің әлементтерінің құрамы мен белгіленуі. ЭЕМ жіктелуі. ЭЕМ-нің негізгі құрылғылары мен оның белгіленуі.

2


Сындарлы әдебиеттермен жұмыс жасау, конспект

1,2,3,4,5,6

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMEnXscyCJn7mdgFM4FFXCuLjJ-EWG1EhL40_SqGJ4d_wkYA/viewform







БӨЖ 1. Қазіргі заманғы компьютер

архитектурасының

ерекшеліктері



1

Глоссарий

1,2,3,4,5,6

3

ЛЕКЦИЯ 3. Компьютер түрлері



1


Сұрақ-жауап, тест тапсырмалар

1,2,3,4,5,6

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMEnXscyCJn7mdgFM4FFXCuLjJ-EWG1EhL40_SqGJ4d_wkYA/viewform







ЗЕРТХАНАлық жұмыс 3. Сандарды компьютерде ұсыну



2

Синквейн, тест тапсырмалар, Венна Диаграммасы, топтық жұмыс

1,2,3,4,5,6




БОӨЖ 1-2. ЭЕМ-нің функционалдық түйіндері. ЭЕМ-нің есте сақтау

құрылғылары (ЕСҚ).




2


Сындарлы әдебиеттермен жұмыс жасау, конспект

1,2,3,4,5,6

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMEnXscyCJn7mdgFM4FFXCuLjJ-EWG1EhL40_SqGJ4d_wkYA/viewform







БӨЖ 1. Әр заманғы компьютерлердің салыстырмалы сипаттамасы


1


Глоссарий

1,2,3,4,5,6

4


ЛЕКЦИЯ 4. Компьютерлік желілер классификациясы

1

Сұрақ-жауап, тест тапсырмалар

1,2,3,4,5,6

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMEnXscyCJn7mdgFM4FFXCuLjJ-EWG1EhL40_SqGJ4d_wkYA/viewform






ЗЕРТХАНАлық жұмыс 4.

Адрестік кеңістіктің құрылымы және бағдарламалық қол жетімді микропроцессорлық регистрлар



2

Синквейн, тест тапсырмалар, Венна Диаграммасы, топтық жұмыс

1,2,3,4,5,6




БОӨЖ 1-2. Жедел жады (RAM).Статикалык (SRAM) және динамикалық (DRAM) типті есте сактау құрылғьшары. Динамикалык жады бакылаушысы. Кәш-жады, Жедел жадыны бүркемелеу.


2


Сындарлы әдебиеттермен жұмыс жасау, конспект

1,2,3,4,5,6

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMEnXscyCJn7mdgFM4FFXCuLjJ-EWG1EhL40_SqGJ4d_wkYA/viewform







БӨЖ 1. Ақпаратты кодалау: тікелей, кері және қосымша кодалары

1

Глоссарий

1,2,3,4,5,6

5

ЛЕКЦИЯ 5. Компьютердегі ақпараттың ұсынылу амалдары


1

Сұрақ-жауап, тест тапсырмалар

1,2,3,4,5,6

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMEnXscyCJn7mdgFM4FFXCuLjJ-EWG1EhL40_SqGJ4d_wkYA/viewform







ЗЕРТХАНАлық жұмыс 5.

Дербес компьютердің конфигурациясының анықтамасы




2


Синквейн, тест тапсырмалар, Венна Диаграммасы, топтық жұмыс

1,2,3,4,5,6




БОӨЖ 1-2. Тізбекті қатынасты жады. Бейнежады. FIFO типті

буферлік жады. Стектік жады (LIFO)



2



Сындарлы әдебиеттермен жұмыс жасау, конспект

1,2,3,4,5,6

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMEnXscyCJn7mdgFM4FFXCuLjJ-EWG1EhL40_SqGJ4d_wkYA/viewform







БӨЖ 1. NTFS рұқсаттылығы

Компьютер жадысының түрлері



1

Глоссарий

1,2,3,4,5,6

6

ЛЕКЦИЯ 6. Компьютердің функционалды құрылғылары



1



Сұрақ-жауап, тест тапсырмалар

1,2,3,4,5,6

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMEnXscyCJn7mdgFM4FFXCuLjJ-EWG1EhL40_SqGJ4d_wkYA/viewform







ЗЕРТХАНАлық жұмыс 6.

Жүйелік монитор




2



Синквейн, тест тапсырмалар, Венна Диаграммасы, топтық жұмыс

1,2,3,4,5,6




БОӨЖ 1-2. ЭЕМ санашықтары. Шағын санашықты жүйенің құрылымы. Шағын санашықтың өңделетін бөлігін ұйымдастыру. RISC -командалары қысқартылған жүйелі санашықтар және CISC (Complete Instruction Set Computer) командалары толық жүйелі санашықтар

2

Сындарлы әдебиеттермен жұмыс жасау, конспект

1,2,3,4,5,6

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMEnXscyCJn7mdgFM4FFXCuLjJ-EWG1EhL40_SqGJ4d_wkYA/viewform







БӨЖ 1. Кэш-жады сипаттамасы

1

Глоссарий

1,2,3,4,5,6

7

ЛЕКЦИЯ 7. Компьютерлік жады құрылымы



1

Сұрақ-жауап, тест тапсырмалар

1,2,3,4,5,6

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMEnXscyCJn7mdgFM4FFXCuLjJ-EWG1EhL40_SqGJ4d_wkYA/viewform







ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫС 7.

Дербес компьютердің конфигурациясын таңдау




2

Синквейн, тест тапсырмалар, Венна Диаграммасы, топтық жұмыс

1,2,3,4,5,6




БОӨЖ 1-2. Жадыны ұйымдастыру тәсілдері. Жадының сыйымдылығын көтеру тәсілдері.

2


Сындарлы әдебиеттермен жұмыс жасау, конспект

1,2,3,4,5,6

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMEnXscyCJn7mdgFM4FFXCuLjJ-EWG1EhL40_SqGJ4d_wkYA/viewform







БӨЖ 1. Жүйелік блок үшін корпус түрлері (шасси)

1


Глоссарий

1,2,3,4,5,6

Аралық бақылау №1

8.

ЛЕКЦИЯ 8. Жүйелік блок және оның құрамы





1



Сұрақ-жауап, тест тапсырмалар

1,2,3,4,5,6

ЗЕРТХАНАлық жұмыс 8. Басқарудың орталық құрылғылары (БОҚ).


2

Синквейн, тест тапсырмалар, Венна Диаграммасы, топтық жұмыс

1,2,3,4,5,6

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMEnXscyCJn7mdgFM4FFXCuLjJ-EWG1EhL40_SqGJ4d_wkYA/viewform




БОӨЖ 1-2. ЭЕМ санашықтары. Шағын санашықты жүйенің құрылымы. Шағын санашықтың өңделетін бөлігін ұйымдастыру.


2



Сындарлы әдебиеттермен жұмыс жасау, конспект

1,2,3,4,5,6

БӨЖ 1. Компьютер интерфейсінің даму тарихы


1


Глоссарий

1,2,3,4,5,6

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMEnXscyCJn7mdgFM4FFXCuLjJ-EWG1EhL40_SqGJ4d_wkYA/viewform



9.

ЛЕКЦИЯ 9. Интерфейс, типі, белгіленуі, құрылғының принципі


1



Сұрақ-жауап, тест тапсырмалар

1,2,3,4,5,6




ЗЕРТХАНАлық жұмыс 9.

Дербес компьютер санашықтарының сәулеті.




2



Синквейн, тест тапсырмалар, Венна Диаграммасы, топтық жұмыс

1,2,3,4,5,6

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMEnXscyCJn7mdgFM4FFXCuLjJ-EWG1EhL40_SqGJ4d_wkYA/viewform







БАӨЖ 1-2. RISC -командалары қысқартылған жүйелі санашықтар және CISC (Complete Instruction Set Computer) командалары толық жүйелі санашықтар

2

Сындарлы әдебиеттермен жұмыс жасау, конспект

1,2,3,4,5,6




БӨЖ 1. Әмбебап компьютерлік шинаның белгіленуі және түрлері



1

Глоссарий

1,2,3,4,5,6

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMEnXscyCJn7mdgFM4FFXCuLjJ-EWG1EhL40_SqGJ4d_wkYA/viewform




10.

ЛЕКЦИЯ 10. Периферийндық құрылғылар


1



Сұрақ-жауап, тест тапсырмалар

1,2,3,4,5,6




ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫС 10.

Pentium санашықтары.




2

Синквейн, тест тапсырмалар, Венна Диаграммасы, топтық жұмыс

1,2,3,4,5,6

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMEnXscyCJn7mdgFM4FFXCuLjJ-EWG1EhL40_SqGJ4d_wkYA/viewform







БОӨЖ 1-2. Енгізу-шығаруды ұйымдастыру. Енгізу-шығарудың интерфейстері, қурсымдарды кеңейту.

2


Сындарлы әдебиеттермен жұмыс жасау, конспект

1,2,3,4,5,6




БӨЖ 1. Бағдараламалау жүйелерінің түрлері


1


Глоссарий

1,2,3,4,5,6

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMEnXscyCJn7mdgFM4FFXCuLjJ-EWG1EhL40_SqGJ4d_wkYA/viewform




11.

ЛЕКЦИЯ 11. Компьютерлер үшін бағадарлама түрлері

1


Сұрақ-жауап, тест тапсырмалар

1,2,3,4,5,6




ЗЕРТХАНАлық жұмыс 11.

Операциялық жүйені іске қосу және инициализациялау. Опреациялық жүйені пішінін үйлесімдіру




2


Синквейн, тест тапсырмалар, Венна Диаграммасы, топтық жұмыс

1,2,3,4,5,6

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMEnXscyCJn7mdgFM4FFXCuLjJ-EWG1EhL40_SqGJ4d_wkYA/viewform







БОӨЖ 1-2. Ақпаратты алмастыру тәсілдері.



2



Сындарлы әдебиеттермен жұмыс жасау, конспект

1,2,3,4,5,6




БӨЖ 1. Қазіргі заманғы операционды жүйесі туралы түсінік

1


Глоссарий

1,2,3,4,5,6

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMEnXscyCJn7mdgFM4FFXCuLjJ-EWG1EhL40_SqGJ4d_wkYA/viewform



12.

ЛЕКЦИЯ 12. Операциондық жүйе (ОЖ) түсінігі, оның жұмыс мақсаты.



1



Сұрақ-жауап, тест тапсырмалар

1,2,3,4,5,6




ЗЕРТХАНАлық жұмыс 12.

Буль алгебрасының негізгі зандары және операциялары.




2

Синквейн, тест тапсырмалар, Венна Диаграммасы, топтық жұмыс

1,2,3,4,5,6

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMEnXscyCJn7mdgFM4FFXCuLjJ-EWG1EhL40_SqGJ4d_wkYA/viewform







БОӨЖ 1-2. Дербес компьютер (ДК) интерфейстері. Параллелді интерфейстер. LPT-порт.


2


Сындарлы әдебиеттермен жұмыс жасау, конспект

1,2,3,4,5,6




БӨЖ 1. UNIX жүйесіндегі командалы интерпретатордың және командалы тілінің айырмашылығы және қысқаша шолу

1


Глоссарий

1,2,3,4,5,6

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMEnXscyCJn7mdgFM4FFXCuLjJ-EWG1EhL40_SqGJ4d_wkYA/viewform




13.

ЛЕКЦИЯ 13. Әртүрлі классты компьютерлік жүйелерге арналған ОЖ ерекшеліктері.


1



Сұрақ-жауап, тест тапсырмалар

1,2,3,4,5,6




ЗЕРТХАНАлық жұмыс 13.

Құрылымы EDORAM, BEDORAM, MDRAM, SDRAM, RDRAM, DRDRAM және CDRAM тииті динамикалық есте сақтау құрылғылары



2


Синквейн, тест тапсырмалар, Венна Диаграммасы, топтық жұмыс

1,2,3,4,5,6

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMEnXscyCJn7mdgFM4FFXCuLjJ-EWG1EhL40_SqGJ4d_wkYA/viewform







БОӨЖ 1-2. Ақпаратты алмастыру режимдері: дуплексті, жартылай дуплексті және симплексті.


2

Сындарлы әдебиеттермен жұмыс жасау, конспект

1,2,3,4,5,6




БӨЖ 1. Қалта компьютерлері мен мобильді компьютерлер үшін ОЖ


1


Глоссарий

1,2,3,4,5,6

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMEnXscyCJn7mdgFM4FFXCuLjJ-EWG1EhL40_SqGJ4d_wkYA/viewform




14.

ЛЕКЦИЯ 14. Қазіргі кездегі ОЖ. Бұлтты есептеулерге арналған ОЖ


1


Сұрақ-жауап, тест тапсырмалар

1,2,3,4,5,6




ЗЕРТХАНАлық жұмыс 14.

ЭЕМ санашықтары. Санашықтардың негізгі блоктары. Санашықтар жұмысы.




2

Синквейн, тест тапсырмалар, Венна Диаграммасы, топтық жұмыс

1,2,3,4,5,6

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMEnXscyCJn7mdgFM4FFXCuLjJ-EWG1EhL40_SqGJ4d_wkYA/viewform







БОӨЖ 1-2. Дербес компьютерлердің сыртқы қүрылғыларына шолу.

2


Сындарлы әдебиеттермен жұмыс жасау, конспект

1,2,3,4,5,6




БӨЖ 1. MS DOS операционды жүйенің архитектурасы мен мүмкіндіктері


1


Глоссарий

1,2,3,4,5,6

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMEnXscyCJn7mdgFM4FFXCuLjJ-EWG1EhL40_SqGJ4d_wkYA/viewform




15.


ЛЕКЦИЯ 15. Операциялық жүйелердің түрлері


1

Сұрақ-жауап, тест тапсырмалар

1,2,3,4,5,6




ЗЕРТХАНАлық жұмыс 15.

Орталық құрылғыны басқару.



2


Синквейн, тест тапсырмалар, Венна Диаграммасы, топтық жұмыс

1,2,3,4,5,6

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMEnXscyCJn7mdgFM4FFXCuLjJ-EWG1EhL40_SqGJ4d_wkYA/viewform







БОӨЖ 1-2. Компьютерлік жүйенің даму жетістіктері.


2


Сындарлы әдебиеттермен жұмыс жасау, конспект

1,2,3,4,5,6




БӨЖ 1. Тұлғаға компьютердің әсері


1


Глоссарий

1,2,3,4,5,6

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMEnXscyCJn7mdgFM4FFXCuLjJ-EWG1EhL40_SqGJ4d_wkYA/viewform




Аралық бақылау №2

Экзамен

II. Сабақтардың түрлеріне сәйкес білім алушының жұмыс уақытын бөлу



Сағаттардың жалпы саны

Академиялық сағаттар саны

Лекциялар

Практикалық / семинарлық

зертханалық

БОӨЖ

БӨЖ

150

15

15

-

30

30


III. Аралық бақылаулар сұрақтары:
1-ші ағымдық (аралық) бақылау бойынша сұрақтар


 1. Есептеу техникасының даму тарихы. ЭЕМ кезеңдері.

 2. Заманға сай ДЭЕМ-нің аппараттық мінездемелері.

 3. ДЭЕМ-нің бағдарламалық қамтамасыздандыру құрылымы.

 4. ЭЕМ-де ақпараттардың көрсетілуі. Файлдық жүйе.

 5. ДК құрылымының мінездемелері.

 6. ЭЕМ-нің функциялдануының құрылымдық сызбасы. Фон Нейман приницптері.

 7. Жеке тораптардың тағайындалуы.

 8. ЭЕМ жұмысының физикалық және логикалық негіздері.

 9. Қосалқы және ішкі құрылғылар.

 10. Жады: ішкі және сыртқы.

 11. Оперативті жады (ұяшық, адрес, бит, сөз).

 12. Жадының өлшену бірліктері мен мінездемелері.

 13. Орталық процессор.

 14. IBM-тектес компьютерлердің ашық архитектуралық ұстанымдары.

 15. Микропроцессор, микропроцессорлердің маркалары, негізгі мінездемелері.

 16. Жады, жады түрлері, жады мінездемелері.

 17. Үзіліс жүйесі, жадыға қатынас құру регистрлері мен моделдері.

 18. Процессор жұмысының көп тапсырмаларды жүзеге асырушы құрал ретінде қорғалған режимі.

 19. ДК-дің ішкі құрылғыларын басқару ұстанымы.

 20. Енгізу-шығарудың базалық жүйесі.

 21. Жадыны үлестіру командалары. Регистрлермен жұмыс.

 22. Компьютерлік нарықтағы қазіргі заманғы жағдай. Даму тенденциялары.

2 Модуль


 1. Цифрлік машиналардың арифметикалық және логикалық негіздері

 2. ЭЕМ-нің элементтері мен тораптары;

 3. ЭЕМ-де мәліметтердің көрсетілуі және олармен жұмыс жасау;

 4. Қосалқы жабдықтар;

 5. ДЭЕМ архитектурасы;

 6. Микропроцессорлар;

 7. ДЭЕМ-нің жұмыс істеу принцптері мен архитектурасы;

 8. Кәзіргі заманға сай микропроцессорлердің маркалары туралы конспекті жазу;

 9. Мамандандырылған ЭЕМ;

 10. Жұмыс станциялары мен серверлерінің архитектурасы.

 11. Сандарды бір жүйеден екінші жүйеге ауыстыру;

 12. ЭЕМ-де мәліметтердің көрсетілуі және олармен жұмыс жасау;

 13. ДЭЕМ архитектурасы;

 14. Кәзіргі заманға сай микропроцессорлердің маркалары туралы конспекті

 15. Есептеу техникасының даму тарихы. ЭЕМ буындары.

 16. Қазіргі кездегі ДЭЕМ аппараттың сипаттамалары.

 17. ДЭЕМ бағдарламалық жасақтама құрылымы

 18. Ақпараттардың ЭЕМ-да көрсетілімі. Файылдық жүйе.

 19. ДК құрылғылар сипаттамасы.

 20. ЭЕМ функциялануының құрылымдық сызбасы. Фон Нейман принциптері.

 21. Жеке тораптардың белгіленуі.

 22. ЭЕМ физикалық немесе логикалық жұмыс істеуінің негіздері.

 23. Периферийлік немесе ішкі құрылғылар.

 24. Жад: ішкі және сыртқы

 25. Оперативтік жад (ұяшық, адрес, бит, сөз);

 26. Жадты өлшеу бірліктері мен сипаттамалары.

 27. Орталық процессор

 28. IBM сәйкес компьютерлердің ашық архитектура принциптері.

 29. Микропроцессор, микропроцессорлар маркасы, негізгі сипаттамалары.

 30. Жад, жад түрлері, сипаттамалары.

 31. Үзіліс жүйесі, регистрлер және жадқа қатынау модельдері.

 32. ДК сыртқы құрылғыларын басқару принциптері.

 33. Енгізу/шығарудың базалық жүйесі.

 34. Жадты бөлу командалары. Регистрлермен жұмыс.

 35. Макробағдарламалау туралы түсінік.

 36. Компьютерлік нарықтың қазіргі кездегі жағдайы. Даму тенденциясы.

Негізгі әдебиеттер

 1. Шафрин Ю. Основы компьютерных технологии / Учебное пособие – М.: ABF, 1997 г.

 2. Могилев А.В., Хеннер Е.К., Пак Н.И. «Информатика», М-2000 г.

 3. Ефимова О, Моисеева М., Шафрин Ю. Практикум по компьютерной технологии / Примеры и упражнения. – М.: ABF, 1997 г.

 4. Фигурнов В. Е. IBM PC для пользователя. – М.: Инфра, 1997 г.

 5. Информатика и образование, 1997-2005 гг.

 6. Инчин А. С. Рекомендации по работе на персональном компьютере – Алматы, 1999 г.

 7. Жаров А. Железо IBM PC-2003, М-2003

 8. Таненбаум Э., Остин Т. Архитектура компьютера. М: Вильямс, 2013

 9. М.Пошехонов. Архитектура современных GPU.//электронная версия на сайте Radeon.ru

Қосымша әдебиеттер

1. Вычислительные машины, системы и сети. Под ред. П.А. Пятибратова.-М: «Финансы и статистика», 2000г.

2. Архитектура компьютера. Э. Таненбаум. –Спб.: Питер, 2002г.

3. Структурная организация и архитектура компьютерных систем, 5-изд.:Пер.анг.-М.:Издательскии дом «Вильямс», 2002г.

4. Введение в компьютерные науки. Брукшир Д.Г.-М.: Вильямс, 2001г.

5.Аналоговая и цифровая электроника.Ю.Ф. Опадчии, О.П. Глудкин, А.И. Гуров. –М.:Горячая линия-Телеком, 2002г.



V. Бағалау критерийлері

Студенттің лекциялық сабақтағы жұмысын бағалау критерийлері:



Бағалау критерийлері

Балл (max)

апталар

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

Сабаққа қатысу

20

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

2

Конспект

10

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

3

Белсенділік, Сыни ойлау және басқа критерийлер

70

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+




Барлығы

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100


Студенттің практикалық сабақтағы жұмысын бағалау критерийлері:



Бағалау критерийлері

Балл (max)

апталар

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

Сабаққа қатысу

20

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

2

Белсенділік

10

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

3

Конспект

10

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

4

Тапсырмалар орындау

60

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+




Барлығы

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100


Студенттің БОӨЖ бағалау критерийлері :



Бағалау критерийлері

Балл (max)

апталар

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

Сабаққа қатысуы

20

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

2

Конспект,

Эссе, Жеке таныстырылымы



Топтық жоба, және басқа.

80

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+




Барлығы

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100


Студенттің БӨЖ бағалау критерийлері:



Бағалау критерийлері

Балл (max)

апталар

Бар-лы

ғы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15




1

Глоссарий

25

+







+










+
















+




100

2

Топтық жоба қорғау

100


































100










100

3

Презентация жасау

20




+




+







+




+










+







100

4

Реферат қорғау

10




+

+

+




+




+

+

+

+

+







+

100


VI. ПӘННІҢ АКАДЕМИЯЛЫҚ САЯСАТЫ
Академиялық тәртіп (мінез-құлық) ережесі: Барлық сабақтарға міндетті қатысу. Кешігуге жол бермеу. Жұмыстардың барлық түрлерін көрсетілген мерзімде орындап, қорғау қажет. Кезекті тапсырманы орындамаған немесе одан 50% баллдан кем алған білім алушылар көрсетілген тапсырманы қосымша дедлайн-кесте бойынша қайта тапсыра алады.

Егер дәлелді себептерге байланысты білім алушы сабаққа қатысып алалмаса, жіберіп алған тақырыптың қысқаша мазмұнының түйіндемесін ұсынуға міндетті.Зертханалық сабақтарға дәлелді себептермен қатыспаған білім алушылар оқытушы рұқсат еткеннен кейін, лаборанттың қатысуымен қосымша уақыт ішінде өтейді.

Жұмыстардың барлық түрлерін орындамаған білім алушылар емтиханға жіберілмейді.

Академиялық құндылықтар. Білім алушылар Болашақ университетінің Академиялық адалдық кодексін орындауға міндетті. Толерантты, өзгелердің пікірімен санасатын болуы тиіс. Наразалығын әдепті түрде жеткізуі керек. Плагиат және басқа теріс жұмыс түрлеріне жол берілмейді. Аралық және шептік бақылаулар, midterm және қорытынды емтихан өткізу кезінде сыбырлап айтып жіберуге, көшіріп жазуға және шпаргалкалар пайдалануға, басқа біреулер шығарған есептерді көшіріп алуға, басқа біреудің орнына емтихан тапсыруға жол берілмейді. Курстың кез келген ақпаратын бұрмалаудан, интернетке рұқсатсыз кіруден, шпаргалкаларды пайдаланудан әшкереленген білім алушы «F» қорытынды бағасын алады.

Өзіндік жұмыстарды орындау (БӨЖ), оларды тапсырып, қорғау жөнінде кеңестер алу, сондай-ақ өтілген материалдар бойынша қосымша ақпараттар алу және оқитын курс бойынша туындаған барлық басқа сұрақтар бойынша білім алушылар оқытушыға оның офис-сағаттары кезінде жүгінуге құқылы.



Критерийлік бағалау: дескрипторларға қатысты барлық оқыту нәтижелерін бағалау. Аралық бақылауларда және емтихандарда құзіреттіліктің қалыптасуын тесеру.

Суммативті бағалау: Лекциялық, практикалық, зертханалық БОӨЖ, БӨЖ сабақтардың баллдары дескрипторларға сәйкес Платонус бағдарламасында апта сайын бекітілген сабақ кестесі бойынша көрсетеді.

Білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалаудың дәстүрлі бағалар

шәкілі және ECTS аударылған балдық-рейтингтік әріптік жүйесі

Әріптік жүйе бойынша бағалар

Балдардың сандық эквиваленті

Балдар (%-тік құрамы)

Дәстүрлі жүйе бойынша бағалар

А

4,0

95-100

Өте жақсы

А-

3,67

90-94

В+

3,33

85-89

Жақсы

В

3,0

80-84

В-

2,67

75-79

С+

2,33

70-74

С

2,0

65-69

Қанағаттанарлық

С-

1,67

60-64

D+

1,33

55-59

D-

1,0

50-54

FX

0,5

25-49

Қанағаттанарлықсыз

F

0

0-24




   Пән оқытушысы

_____________

Мұханова Ж.Ә.


Достарыңызбен бөлісу:
Loading...


©melimde.com 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
рсетілетін ызмет
Жалпы ережелер
ызмет стандарты
дістемелік кешені
бекіту туралы
туралы хабарландыру
біліктілік талаптары
кіміні аппараты
Конкурс туралы
жалпы біліктілік
ойылатын жалпы
мемлекеттік кімшілік
жалпы конкурс
Барлы конкурс
білім беретін
ызмет регламенті
республикасы білім
ткізу туралы
конкурс атысушыларына
біліктілік талаптар
атысушыларына арнал
бойынша жиынты
Республикасы кіметіні
идаларын бекіту
облысы кімдігіні
рсетілетін ызметтер
мемлекеттік ызмет
Конкурс ткізу
стандарттарын бекіту
дебиеті маманды
мемлекеттік мекемесі
дістемелік материалдар
дістемелік сыныстар
Мектепке дейінгі
ауданы кіміні
конкурс туралы
рметті студент
жалпы білім
облысы бойынша
мыссыз азаматтар
Мемлекеттік кірістер
мектепке дейінгі
Конкурс жариялайды
дарламасыны титулды
білім беруді
ызметтер стандарттарын
разрядты спортшы
дістемелік кешен
мелетке толма
директоры бдиев
аласы кіміні

Loading...