Білім алушының мемлекеттік тілге деген құрмет сезімін қазақ халқының мәдениетімен танысу арқылы тәрбиелеубет3/3
Дата20.05.2022
өлшемі165.76 Kb.
#256554
түріБағдарламасы
1   2   3
Байланысты:
5. Оқу бағдарламасы Қазақ тілі мен әдебиеті 10-11 сынып орыс мектебі

4) жазылым:

Білім алушылар:
10-сынып

11-сынып

1. Әртүрлі стильде мәтіндер құрастыру10.4.1.1 публицистикалық және ғылыми стильдің жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне сай тілдік құралдарды орынды қолданып, шағын мақала, баспасөз парағы, тезис, интервью жазу

11.4.1.1 ғылыми және публицистикалық стильдің жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне сай тілдік құралдарды орынды қолданып, шағын мақала, баспасөз парағы, аннотация, үндеу жазу

2. Эссе жазу

10.4.2.1 қажетті клишелер мен лексикалық құрылымдарды қолданып, көтерілген мәселе бойынша өз ойын дәлелдеп эссе жазу («келісу, келіспеу» эссесі, дискуссивті эссе, аргументативті эссе)

11.4.2.1 қажетті ақпараттарды орынды қолданып, көтерілген мәселе бойынша өз ойын дәлелдеп эссе жазу («келісу, келіспеу» эссесі, дискуссивті эссе, аргументативті эссе)

3. Шығармашылық жазба жұмысы

10.4.3.1 шығармашылық жазба жұмыстарында көркемдегіш құралдар мен айшықтау амалдарын тиімді қолданып жазу

11.4.3.1 шығармашылық жазба жұмыстарындакөркемдегіш құралдар мен айшықтау амалдарын тиімді қолданып жазу

4. Мәліметтерді жинақтау

10.4.4.1 тақырып бойынша мәтінге жоспар құрып, әр тармақшаға қажетті негізгі және қосымша мәліметтерді жинақтап ұсыну (тірек-схема, менталды карта, презентация)

11.4.4.1 тақырып бойынша мәтінге жоспар құрып, әр тармақшаға қажетті негізгі және қосымша мәліметтерді жинақтау, дереккөздерге сілтеме көрсетіп таныстыру (тірек-схема, менталды карта, презентация)

5. Жинақы мәтін құрастыру (компрессия)

10.4.5.1 ғылыми-көпшілік және публицистикалық стильдегі мәтіндерден негізгі ұғымдарды анықтай отырып, жинақы мәтін (компрессия) құрастыру11.4.5.1 ғылыми және публицистикалық стильдегі мәтіндерден басты лексикалық бірліктерді нақтылап, мәтіннің ақпараттық-маңызды фрагменттерін анықтап, (компрессия) жинақы мәтін құрастыру

6. Орфография және пунктуация10.4.6.1 мәнмәтін бойынша тілдік бірліктерді орфографиялық нормаға сай жазу, сөйлем деңгейінде тыныс белгілерін қолдана білу

11.4.6.1 мәнмәтін бойынша тілдік бірліктерді орфографиялық нормаға сай жазу, мәтін деңгейінде тыныс белгілерін қолдана білу
  1. тілдік бағдар:
Білім алушылар:
10-сынып

11-сынып

1. Сөз таптары

10.5.1.1 тәуелдік жалғауды (оңаша және ортақ тәуелдеу) және көптік мәнді есімдер мен көптік жалғауларды ажырата танып, дұрыс қолдану

11.5.1.1 ғылыми және кәсіби мәтіндер құрауда грамматикалық омонимдерді ажырата танып, ауызша және жазбаша дұрыс қолдану

10.5.1.2 сын есімнің жасалу жолдарын білу, мәтін құрауда орынды қолдану

11.5.1.2 сын есім сөздердің синонимдік қатарын стильдік ерекшеліктеріне сәйкес қолдану

10.5.1.3 сан есімнің жасалу жолдарын білу, мәтін құрауда орынды қолдану

11.5.1.3 мәтін құрауда сан есімнің мағыналық түрлерін стильдік ерекшеліктеріне сай қолдану

10.5.1.4 есімдіктердің жасалу жолдарын білу, мәтін құрауда орынды қолдану

11.5.1.4 мәтін құрауда есімдіктердің мағыналық түрлерін стильдік ерекшеліктеріне сай қолдану

10.5.1.5 мәтін құрауда есімше сөздерді стильдік қызметіне сай орынды қолдану

11.5.1.5 мәтіндерден көсемше оралымды сөйлемдерді анықтап,оларды ауызша және жазбаша мәтіндер құрауда орынды қолдану

10.5.1.6 үстеудің жасалу жолы мен сөйлемдегі қызметін білу, мәтін құрауда орынды қолдану

11.5.1.6 мәтін құрауда үстеудің мағынанылқ түрлерін стильдік ерекшеліктеріне сай орынды қолдану

10.5.1.7 шылаулардың сөйлемдегі қызметін білу, мәтін құрауда орынды қолдану

11.5.1.7 мәтін құрауда шылаудың мағыналық түрлерін стильдік қызметіне сай орынды қолдану

2. Сөйлем

10.5.2.1 мәтін құрауда сөздердің байланысу түрлері мен тәсілдерін орынды қолдану

11.5.2.1 оқшау сөздердің қызметін білу,жазба жұмыстарында орынды қолдану

10.5.2.2 құрмалас сөйлемдердің (аралас) жасалу жолдарын білу, жазба жұмыстарында орынды қолдану

11.5.2.2 айқындауыш мүшелелер (қосалқы, қосарлы, оңашаланған) жасалу жолдарын білу, жазба жұмыстарында орынды қолдану

17. Осы оқу бағдарламасы қосымшада берілген жалпы орта білім беру деңгейінің (жаратылыстану-математикалық бағыттағы, қоғамдық-гуманитарлық бағыттағы) 10-11-сыныптарына арналған «Қазақ тілі мен әдебиеті» оқу пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасының ұзақ мерзімді жоспарына сәйкес жүзеге асырылады.
18. Тоқсандағы бөлімдер және бөлімдер ішіндегі тақырыптар бойынша сағат сандарын бөлу мұғалімнің еркіне қалдырылады.

Жалпы орта білім беру деңгейінің


10-11-сыныптарына арналған
«Қазақ тілі мен әдебиеті» оқу пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасына қосымша
Жалпы орта білім беру деңгейінің 10-11-сыныптарына арналған
(жаратылыстану-математикалық бағыт, қоғамдық-гуманитарлық бағыт)
«Қазақ тілі мен әдебиеті» оқу пәнінен жаңартылған мазмұндағы
үлгілік оқу бағдарламасын жүзеге асыру бойынша
ұзақ мерзімді жоспар  1. 10-сынып:
Тақырыптар

Көркем шығармалар

Коммуникативтік дағдылар

Оқу мақсаттары

1-тоқсан

Еңбек нарығы және сұраныс

Балғабек Қыдырбекұлы
«Теміржолшы»Тыңдалым

10.1.1.1 мәтін үзінділері бойынша болжам жасау, өз біліміне сүйеніп тақырыпты жалғастыру;
10.1.3.1 оқу-кәсіби, қоғамдық-саяси, әлеуметтік-мәдени тақырыптар аясында
қолданылған сөздер мен термин сөздердің мағынасын түсіну

Айтылым

10.2.2.1 ғылыми-көпшілік және публицистикалық мәтіндерге сүйеніп, монолог және диалог құрау, сөз әдебі мен сөйлеу этикеті формаларын орынды қолданып, тыңдаушыға әсер ету;
10.2.3.1 сөйлеу ағымындағы интонацияның құрамдас бөліктері: әуен, әуез, тембр, қарқын, кідірісті сөйлеу мәнеріне сай қолдану

Оқылым

10.3.2.1 ғылыми-көпшілік және публицистикалық стильдегі мәтіндердің (мақала) құрылымы мен рәсімделуін білу, жанрлық және тілдік ерекшеліктерін талдау;
10.3.3.1 әдеби шығармада көтерілген әлеуметтік-қоғамдық мәселені талдау және кейіпкерлерді шынайы өмірмен салыстырып бағалау

Жазылым

10.4.1.1 публицистикалық және ғылыми стильдің жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне сай тілдік құралдарды орынды қолданып, шағын мақала жазу;
10.4.6.1 мәнмәтін бойынша тілдік бірліктерді орфографиялық нормаға сай жазу

Тілдік бағдар

10.5.1.1 тәуелдік жалғауды (оңаша және ортақ тәуелдеу) дұрыс қолдану

Отандық өнеркәсіп өніміҒабиден Мұстафин «Қарағанды» романынан үзінді

Тыңдалым

10.1.4.1 прозалық шығарманы тыңдау, шығармада көтерілген жалпыадамзаттық мәселені айқындау;
10.1.6.1 көтерілген мәселе бойынша әртүрлі дереккөздерден алынған мәтіндерді тыңдау және салыстыру, өз көзқарасын аргументтер негізінде дәлелдеу

Айтылым

10.2.1.1 ғылыми-көпшілік және публицистикалық стильдегі мәтіндерден күрделі сөздердің жасалу жолын анықтау, ауызша мәтін құрауда орынды қолдану;
10.2.6.1 әртүрлі графиктік мәтіндердегі (иллюстрация, фотосурет, сызба, шартты белгі) ақпараттарды салыстыру, негізгі идеясын түсіндіру

Оқылым

10.3.2.1 ғылыми-көпшілік және публицистикалық стильдегі мәтіндердің (интервью) құрылымы мен рәсімделуін білу, жанрлық және тілдік ерекшеліктерін талдау;
10.3.1.1 мәтіндегі негізгі және қосымша ақпараттарды анықтай отырып, факті мен көзқарасты ажырату, мәтін идеясымен байланысын анықтау

Жазылым

10.4.1.1 публицистикалық және ғылыми стильдің жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне сай тілдік құралдарды орынды қолданып, интервью жазу;
10.4.4.1 тақырып бойынша мәтінге жоспар құрып, әр тармақшаға қажетті негізгі және қосымша мәліметтерді жинақтап ұсыну (тірек-схема, менталды карта, презентация)

Тілдік бағдар

10.5.1.1 көптік мәнді есімдер мен көптік жалғауларды ажырата танып, дұрыс қолдану

Қазақ киносы мен театрының қазіргі келбеті

Дулат Исабеков «Әпке» драмасы

Тыңдалым

10.1.4.1 драмалық шығарманы тыңдау, шығармада көтерілген жалпыадамзаттық мәселені айқындау;
10.1.5.1 мәтіннен автордың көзқарасын (негізгі ойын) негіздейтін аргументтерді талдай отырып, астарлы ойды анықтау

Айтылым

10.2.2.1 ғылыми-көпшілік және публицистикалық мәтіндерге сүйеніп, монолог және диалог құрау, сөз әдебі мен сөйлеу этикеті формаларын орынды қолданып, тыңдаушыға әсер ету;
10.2.3.1 сөйлеу ағымындағы интонацияның құрамдас бөліктері: әуен, әуез, тембр, қарқын, кідірісті сөйлеу мәнеріне сай қолдану

Оқылым

10.3.4.1 ғылыми-көпшілік және публицистикалық стильдегі мәтіндер (эссе) бойынша салыстырмалы (жанры, құрылымы, тілдік құралдары, мақсатты аудиториясы) талдау жасау;
10.3.3.1 әдеби шығармада көтерілген әлеуметтік-қоғамдық мәселені талдау және кейіпкерлерді шынайы өмірмен салыстырып бағалау

Жазылым

10.4.2.1 қажетті клишелер мен лексикалық құрылымдарды қолданып, көтерілген мәселе бойынша өз ойын дәлелдеп эссе жазу («келісу, келіспеу» эссесі);
10.4.3.1 шығармашылық жазба жұмыстарында көркемдегіш құралдар мен айшықтау амалдарын тиімді қолданып жазу

Тілдік бағдар

10.5.1.2. сын есімнің жасалу жолдарын білу, мәтін құрауда орынды қолдану

2-тоқсан

Ұлттық экологиялық мәдениетҚадыр Мырзалиев «Аралым» өлеңіТыңдалым

10.1.2.1 мәтінді тыңдай отырып, негізгі идеяларды (ақпараттарды) қысқаша түртіп жазу (конспектілеу), жазбаға сүйеніп мәтін мазмұнын түсіндіру;
10.1.4.1 поэзиялық шығарманы тыңдау, шығармада көтерілген жалпыадамзаттық мәселені айқындау

Айтылым

10.2.2.1 ғылыми-көпшілік және публицистикалық мәтіндерге сүйеніп, монолог және диалог құрау, сөз әдебі мен сөйлеу этикеті формаларын орынды қолданып, тыңдаушыға әсер ету;
10.2.5.1 пікірталастың «пікірталас -монолог», «пікірталас-диалог», «пікірталас-полилог» түрлерінде сенімді және еркін сөйлеу

Оқылым

10.3.2.1 ғылыми-көпшілік және публицистикалық стильдегі мәтіндердің (тезис) құрылымы мен рәсімделуін білу, жанрлық және тілдік ерекшеліктерін талдау;
10.3.5.1 мәтін тақырыбына байланысты қосымша материалдарды энциклопедиялардан тауып, ортақ қорытындылар жасау

Жазылым

10.4.1.1 публицистикалық және ғылыми стильдің жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне сай тілдік құралдарды орынды қолданып, тезис жазу;
10.4.6.1 сөйлем деңгейінде тыныс белгілерін қолдана білу

Тілдік бағдар

10.5.1.3 сан есімнің жасалу жолдарын білу, мәтін құрауда орынды қолдану

Мұхит – тіршілік мекені

Әбдіжәміл Нұрпейсов «Қан мен тер»

Тыңдалым

10.1.2.1 мәтінді тыңдай отырып, негізгі идеяларды (ақпараттарды) қысқаша түртіп жазу (конспектілеу), жазбаға сүйеніп мәтін мазмұнын түсіндіру;
10.1.3.1 оқу-кәсіби, қоғамдық-саяси, әлеуметтік-мәдени тақырыптар аясында
қолданылған сөздер мен термин сөздердің мағынасын түсіну

Айтылым

10.2.1.1 ғылыми-көпшілік және публицистикалық стильдегі мәтіндерден күрделі сөздердің жасалу жолын анықтау, ауызша мәтін құрауда орынды қолдану;
10.2.6.1 әртүрлі графиктік мәтіндердегі (иллюстрация, фотосурет, сызба, шартты белгі) ақпараттарды салыстыру, негізгі идеясын түсіндіру

Оқылым

10.3.2.1 ғылыми-көпшілік және публицистикалық стильдегі мәтіндердің (баспасөз парағы) құрылымы мен рәсімделуін білу, жанрлық және тілдік ерекшеліктерін талдау;
10.3.3.1 әдеби шығармада көтерілген әлеуметтік-қоғамдық мәселені талдау және кейіпкерлерді шынайы өмірмен салыстырып бағалау

Жазылым

10.4.1.1 публицистикалық және ғылыми стильдің жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне сай тілдік құралдарды орынды қолданып, баспасөз парағын жазу;
10.4.2.1 қажетті клишелер мен лексикалық құрылымдарды қолданып, көтерілген мәселе бойынша өз ойын дәлелдеп эссе жазу (дискуссивті эссе)

Тілдік бағдар

10.5.1.4 есімдіктердің жасалу жолдарын білу, мәтін құрауда орынды қолдану

Ұлттық таным және мерекелер

Жүсіпбек Аймауытов «Әнші» әңгімесі

Тыңдалым

10.1.4.1 прозалық шығарманы тыңдау, шығармада көтерілген жалпыадамзаттық мәселені айқындау;
10.1.5.1 мәтіннен автордың көзқарасын (негізгі ойын) негіздейтін аргументтерді талдай отырып, астарлы ойды анықтау

Айтылым

10.2.2.1 ғылыми-көпшілік және публицистикалық мәтіндерге сүйеніп, монолог және диалог құрау, сөз әдебі мен сөйлеу этикеті формаларын орынды қолданып, тыңдаушыға әсер ету;
10.2.3.1 сөйлеу ағымындағы интонацияның құрамдас бөліктері: әуен, әуез, тембр, қарқын, кідірісті сөйлеу мәнеріне сай қолдану

Оқылым

10.3.4.1 ғылыми-көпшілік және публицистикалық стильдегі мәтіндер (мақала, интервью) бойынша салыстырмалы (жанры, құрылымы, тілдік құралдары, мақсатты аудиториясы) талдау жасау;
10.3.1.1 мәтіндегі негізгі және қосымша ақпараттарды анықтай отырып, факті мен көзқарасты ажырату, мәтін идеясымен байланысын анықтау

Жазылым

10.4.1.1 публицистикалық және ғылыми стильдің жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне сай тілдік құралдарды орынды қолданып, интервью жазу;
10.4.3.1 шығармашылық жазба жұмыстарында көркемдегіш құралдар мен айшықтау амалдарын тиімді қолданып жазу

Тілдік бағдар

10.5.1.5 мәтін құрауда есімше сөздерді стильдік қызметіне сай орынды қолдану

3-тоқсан

Сауда мен көмек: екі жақты келісімді сауда

Ыбырай Алтынсарин «Дүние қалай етсең табылады?»

Тыңдалым

10.1.3.1 оқу-кәсіби, қоғамдық-саяси, әлеуметтік-мәдени тақырыптар аясында
қолданылған сөздер мен термин сөздердің мағынасын түсіну;
10.1.6.1 көтерілген мәселе бойынша әртүрлі дереккөздерден алынған мәтіндерді тыңдау және салыстыру, өз көзқарасын аргументтер негізінде дәлелдеу

Айтылым

10.2.4.1 мәтіндегі бөлімдердің, абзацтардың орналасу тәртібін, ақпараттың тақырыппен байланысын анықтау, оған түсініктеме беру;
10.2.6.1 әртүрлі графиктік мәтіндердегі (иллюстрация, фотосурет, сызба, шартты белгі) ақпараттарды салыстыру, негізгі идеясын түсіндіру

Оқылым

10.3.2.1 ғылыми-көпшілік және публицистикалық стильдегі мәтіндердің (мақала, баспасөз парағы) құрылымы мен рәсімделуін білу, жанрлық және тілдік ерекшеліктерін талдау;
10.3.6.1 мәтін мазмұнындағы деректі ақпаратты толық анықтап, негізгі ойға өз көзқарасын білдіру және оны бағалау

Жазылым

10.4.2.1 қажетті клишелер мен лексикалық құрылымдарды қолданып, көтерілген мәселе бойынша өз ойын дәлелдеп эссе жазу (аргументативті эссе);
10.4.5.1 ғылыми-көпшілік және публицистикалық стильдегі мәтіндерден негізгі ұғымдарды анықтай отырып, жинақы мәтін (компрессия) құрастыру

Тілдік бағдар

10.5.1.6 үстеудің жасалу жолы мен сөйлемдегі қызметін білу, мәтін құрауда орынды қолдану

Бұқаралық ақпарат құралдарын
дағы гендерлік бейне

Жанболат Ауыпбаев
«Ашылмаған аралдар» кітабынан «Диктор» деректі әңгімесі

Тыңдалым

10.1.1.1 мәтін үзінділері бойынша болжам жасау, өз біліміне сүйеніп тақырыпты жалғастыру;
10.1.5.1 мәтіннен автордың көзқарасын (негізгі ойын) негіздейтін аргументтерді талдай отырып, астарлы ойды анықтау

Айтылым

10.2.2.1 ғылыми-көпшілік және публицистикалық мәтіндерге сүйеніп, монолог және диалог құрау, сөз әдебі мен сөйлеу этикеті формаларын орынды қолданып, тыңдаушыға әсер ету;
10.2.3.1 сөйлеу ағымындағы интонацияның құрамдас бөліктері: әуен, әуез, тембр, қарқын, кідірісті сөйлеу мәнеріне сай қолдану

Оқылым

10.3.1.1 мәтіндегі негізгі және қосымша ақпараттарды анықтай отырып, факті мен көзқарасты ажырату, мәтін идеясымен байланысын анықтау;
10.3.5.1 мәтін тақырыбына байланысты қосымша материалдарды энциклопедиялардан тауып, ортақ қорытындылар жасау

Жазылым

10.4.3.1 шығармашылық жазба жұмыстарында көркемдегіш құралдар мен айшықтау амалдарын тиімді қолданып жазу;
10.4.2.1 қажетті клишелер мен лексикалық құрылымдарды қолданып, көтерілген мәселе бойынша өз ойын дәлелдеп эссе жазу («келісу, келіспеу» эссесі)

Тілдік бағдар

10.5.1.7 шылаулардың сөйлемдегі қызметін білу, мәтін құрауда орынды қолдану

Жер планетасын
дағы қауіпті қалдықтар

Думан Рамазан «Соңғы дем» әңгімесі,
Қайнар Олжай «Жер мен аспан арасындағы дастан» кітабы

Тыңдалым

10.1.4.1 прозалық шығарманы тыңдау, шығармада көтерілген жалпыадамзаттық мәселені айқындау;
10.1.2.1 мәтінді тыңдай отырып, негізгі идеяларды (ақпараттарды) қысқаша түртіп жазу (конспектілеу), жазбаға сүйеніп мәтін мазмұнын түсіндіру

Айтылым

10.2.1.1 ғылыми-көпшілік және публицистикалық стильдегі мәтіндерден күрделі сөздердің жасалу жолын анықтау, ауызша мәтін құрауда орынды қолдану;
10.2.4.1 мәтіндегі бөлімдердің, абзацтардың орналасу тәртібін, ақпараттың тақырыппен байланысын анықтау, оған түсініктеме беру

Оқылым

10.3.4.1 ғылыми-көпшілік және публицистикалық стильдегі мәтіндер (мақала, тезис) бойынша салыстырмалы (жанры, құрылымы, тілдік құралдары, мақсатты аудиториясы) талдау жасау;
10.3.6.1 мәтін мазмұнындағы деректі ақпаратты толық анықтап, негізгі ойға өз көзқарасын білдіру және оны бағалау

Жазылым

10.4.1.1 публицистикалық және ғылыми стильдің жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне сай тілдік құралдарды орынды қолданып, шағын мақала жазу;
10.4.5.1 ғылыми-көпшілік және публицистикалық стильдегі мәтіндерден негізгі ұғымдарды анықтай отырып, жинақы мәтін (компрессия) құрастыру

Тілдік бағдар

10.5.2.1 мәтін құрауда сөздердің байланысу түрлері мен тәсілдерін орынды қолдану

Әлеуметтік теңсіздік: адам құқықтары және көмек

Ұлықбек Есдәулет «Қара пима» поэмасыТыңдалым

10.1.3.1 оқу-кәсіби, қоғамдық-саяси, әлеуметтік-мәдени тақырыптар аясында
қолданылған сөздер мен термин сөздердің мағынасын түсіну;
10.1.5.1 мәтіннен автордың көзқарасын (негізгі ойын) негіздейтін аргументтерді талдай отырып, астарлы ойды анықтау

Айтылым

10.2.2.1 ғылыми-көпшілік және публицистикалық мәтіндерге сүйеніп, монолог және диалог құрау, сөз әдебі мен сөйлеу этикеті формаларын орынды қолданып, тыңдаушыға әсер ету;
10.2.5.1 пікірталастың «пікірталас -монолог», «пікірталас-диалог», «пікірталас-полилог» түрлерінде сенімді және еркін сөйлеу

Оқылым

10.3.1.1 мәтіндегі негізгі және қосымша ақпараттарды анықтай отырып, факті мен көзқарасты ажырату, мәтін идеясымен байланысын анықтау;
10.3.3.1 әдеби шығармада көтерілген әлеуметтік-қоғамдық мәселені талдау және кейіпкерлерді шынайы өмірмен салыстырып бағалау

Жазылым

10.4.2.1 қажетті клишелер мен лексикалық құрылымдарды қолданып, көтерілген мәселе бойынша өз ойын дәлелдеп эссе жазу («келісу, келіспеу» эссесі, дискуссивті эссе, аргументативті эссе);
10.4.4.1 тақырып бойынша мәтінге жоспар құрып, әр тармақшаға қажетті негізгі және қосымша мәліметтерді жинақтап ұсыну (тірек-схема, менталды карта, презентация)

Тілдік бағдар

10.5.2.1 мәтін құрауда сөздердің байланысу түрлері мен тәсілдерін орынды қолдану

4-тоқсан

Жастардың денсаулығы - қоғам байлығы

Бердібек Соқпақбаев «Он алты жасар чемпион» әңгімесіТыңдалым

10.1.4.1 прозалық шығарманы тыңдау, шығармада көтерілген жалпыадамзаттық мәселені айқындау;
10.1.6.1 көтерілген мәселе бойынша әртүрлі дереккөздерден алынған мәтіндерді тыңдау және салыстыру, өз көзқарасын аргументтер негізінде дәлелдеу

Айтылым

10.2.1.1 ғылыми-көпшілік және публицистикалық стильдегі мәтіндерден күрделі сөздердің жасалу жолын анықтау, ауызша мәтін құрауда орынды қолдану;
10.2.4.1 мәтіндегі бөлімдердің, абзацтардың орналасу тәртібін, ақпараттың тақырыппен байланысын анықтау, оған түсініктеме беру

Оқылым

10.3.2.1 ғылыми-көпшілік және публицистикалық стильдегі мәтіндердің (мақала, эссе, баспасөз парағы) құрылымы мен рәсімделуін білу, жанрлық және тілдік ерекшеліктерін талдау;
10.3.6.1 мәтін мазмұнындағы деректі ақпаратты толық анықтап, негізгі ойға өз көзқарасын білдіру және оны бағалау

Жазылым

10.4.2.1 қажетті клишелер мен лексикалық құрылымдарды қолданып, көтерілген мәселе бойынша өз ойын дәлелдеп эссе жазу (дискуссивті эссе, аргументативті эссе);
10.4.3.1 шығармашылық жазба жұмыстарында көркемдегіш құралдар мен айшықтау амалдарын тиімді қолданып жазу

Тілдік бағдар

10.5.2.2 құрмалас сөйлемдердің (аралас) жасалу жолдарын білу, жазба жұмыстарында орынды қолдану

Сандық технология
ны пайдаланудағы теңсіздік

Мұхтар Шаханов «Өркениеттің адасуы» романынан үзінді «Компьютер басты жарты адамдар»Тыңдалым

10.1.1.1 мәтін үзінділері бойынша болжам жасау, өз біліміне сүйеніп тақырыпты жалғастыру;
10.1.3.1 оқу-кәсіби, қоғамдық-саяси, әлеуметтік-мәдени тақырыптар аясында
қолданылған сөздер мен термин сөздердің мағынасын түсіну

Айтылым

10.2.5.1 пікірталастың «пікірталас -монолог», «пікірталас-диалог», «пікірталас-полилог» түрлерінде сенімді және еркін сөйлеу;
10.2.6.1 әртүрлі графиктік мәтіндердегі (иллюстрация, фотосурет, сызба, шартты белгі) ақпараттарды салыстыру, негізгі идеясын түсіндіру

Оқылым

10.3.1.1 мәтіндегі негізгі және қосымша ақпараттарды анықтай отырып, факті мен көзқарасты ажырату, мәтін идеясымен байланысын анықтау;
10.3.3.1 әдеби шығармада көтерілген әлеуметтік-қоғамдық мәселені талдау және кейіпкерлерді шынайы өмірмен салыстырып бағалау

Жазылым

10.4.2.1 қажетті клишелер мен лексикалық құрылымдарды қолданып, көтерілген мәселе бойынша өз ойын дәлелдеп эссе жазу (дискуссивті эссе, аргументативті эссе);
10.4.4.1 тақырып бойынша мәтінге жоспар құрып, әр тармақшаға қажетті негізгі және қосымша мәліметтерді жинақтап ұсыну (тірек-схема, менталды карта, презентация)

Тілдік бағдар

10.5.2.2 құрмалас сөйлемдердің (аралас) жасалу жолдарын білу, жазба жұмыстарында орынды қолдану

Қоғам және заң

Ермек
Өтетілеуұлы «Ата Заң»,
Шешендік сөздерТыңдалым

10.1.4.1 драмалық, прозалық, поэзиялық шығарманы тыңдау, шығармада көтерілген жалпыадамзаттық мәселені айқындау;
10.1.6.1 көтерілген мәселе бойынша әртүрлі дереккөздерден алынған мәтіндерді тыңдау және салыстыру, өз көзқарасын аргументтер негізінде дәлелдеу

Айтылым

10.2.1.1 ғылыми-көпшілік және публицистикалық стильдегі мәтіндерден күрделі сөздердің жасалу жолын анықтау, ауызша мәтін құрауда орынды қолдану;
10.2.4.1 мәтіндегі бөлімдердің, абзацтардың орналасу тәртібін, ақпараттың тақырыппен байланысын анықтау, оған түсініктеме беру

Оқылым

10.3.4.1 ғылыми-көпшілік және публицистикалық стильдегі мәтіндер (мақала, интервью,баспасөз парағы) бойынша салыстырмалы (жанры, құрылымы, тілдік құралдары, мақсатты аудиториясы) талдау жасау;
10.3.6.1 мәтін мазмұнындағы деректі ақпаратты толық анықтап, негізгі ойға өз көзқарасын білдіру және оны бағалау

Жазылым

10.4.3.1 шығармашылық жазба жұмыстарында көркемдегіш құралдар мен айшықтау амалдарын тиімді қолданып жазу;
10.4.6.1 мәнмәтін бойынша тілдік бірліктерді орфографиялық нормаға сай жазу, сөйлем деңгейінде тыныс белгілерін қолдана білу

Тілдік бағдар

10.5.2.2 құрмалас сөйлемдердің (аралас) жасалу жолдарын білу, жазба жұмыстарында орынды қолдану

2) 11-сынып:

Тақырып
тар

Көркем шығармалар

Коммуника
тивтік дағдылар

Оқу мақсаттары

1-тоқсан

Қазіргі қоғамдағыәлеуметтік теңсіздік

Ерболат Әбікенұлы «Пәтер іздеп жүр едік» әңгімесі

Тыңдалым

11.1.1.1 мәтін үзінділері бойынша болжам жасау, тиісті ақпаратты анықтай білу;
11.1.3.1 оқу-кәсіби, қоғамдық-саяси, әлеуметтік-мәдени тақырыптар аясында және мамандандырылған тар аядағы арнайы мәтіндердегісөздер мен термин сөздердің мағынасын түсіну

Айтылым

11.2.4.1 кәсіби бағыттағы түпнұсқа мәтіндерден қажетті ақпаратты (деректерді, сипаттамаларды, сандық көрсеткіштерді, сілтемелерді) анықтау, олардың қолданылу мақсатын талдау;
11.2.5.1 көпшілік алдында сөз сөйлеуде маңызды орын алатын тілдік (вербалдық) және бейвербалдық элементтерді қолданып, сенімді және еркін сөйлеу

Оқылым

11.3.2.1 ғылыми және публицистикалық стильдегі мәтіндердің (мақала) құрылымы мен рәсімделуін білу, жанрлық және тілдік ерекшеліктерін талдау;
11.3.3.1 әдеби шығармада көтерілген әлеуметтікқоғамдық мәселеге баға беру және әлем әдебиеті үлгілерімен салыстыру

Жазылым

11.4.1.1 ғылыми және публицистикалық стильдің жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне сай тілдік құралдарды орынды қолданып, шағын мақалажазу;
11.4.6.1 мәнмәтін бойынша тілдік бірліктерді орфографиялық нормаға сай жазу

Тілдік бағдар

11.5.1.1 ғылыми және кәсіби мәтіндер құрауда грамматикалық омонимдерді ажырата танып, ауызша және жазбаша дұрыс қолдану

Экология.Мұнай және атомдық индустрияГауһар Сейітжан «Қара алтыны халқымның ...»Тыңдалым

11.1.3.1 оқу-кәсіби, қоғамдық-саяси, әлеуметтік-мәдени тақырыптар аясында және мамандандырылған тар аядағы арнайы мәтіндердегі сөздер мен термин сөздердің мағынасын түсіну;
11.1.5.1 мәтін бойынша автор позициясын және көтерілген мәселеге қарым-қатынасын, тыңдаушыға ықпал ету тәсілін талдай отырып, негізгі ойды анықтау

Айтылым

11.2.1.1 ғылыми және кәсіби мәтіндердегі күрделі сөздер мен терминдердің жасалу жолын анықтау, ауызша мәтін құрауда орынды қолдану;
11.2.4.1 кәсіби бағыттағы түпнұсқа мәтіндерден қажетті ақпаратты (деректерді, сипаттамаларды, сандық көрсеткіштерді, сілтемелерді) анықтау, олардың қолданылу мақсатын талдау

Оқылым

11.3.2.1 ғылыми және публицистикалық стильдегі мәтіндердің (аннотация) құрылымы мен рәсімделуін білу, жанрлық және тілдік ерекшеліктерін талдау;
11.3.3.1 әдеби шығармада көтерілген әлеуметтік-қоғамдық мәселеге баға беру және әлем әдебиеті үлгілерімен салыстыру

Жазылым

11.4.1.1 ғылыми және публицистикалық стильдің жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне сай тілдік құралдарды орынды қолданып, аннотация жазу;
11.4.2.1 қажетті ақпараттарды орынды қолданып, көтерілген мәселе бойынша өз ойын дәлелдеп эссе жазу («келісу, келіспеу» эссесі);
11.4.4.1 тақырып бойынша мәтінге жоспар құрып, әр тармақшаға қажетті негізгі және қосымша мәліметтерді жинақтау, дереккөздерге сілтеме көрсетіп таныстыру (тірек-схема, менталды карта, презентация)

Тілдік бағдар

11.5.1.1 ғылыми және кәсіби мәтіндер құрауда грамматикалық омонимдерді ажырата танып, ауызша және жазбаша дұрыс қолдану

Тіл. Өнер. ӘдебиетІлияс Жансүгіров «Күй» поэмасыТыңдалым

11.1.2.1 мәтінді тыңдай отырып, негізгі идеяларды (ақпараттарды) қысқаша түртіп жазу (конспектілеу) және берілген ақпараттарды жүйелеу;
11.1.4.1 көркем шығарманы тыңдау, басқа өнер туындыларымен (кино, театр, музыка, би, сурет-мүсін өнері, сәулет) салыстырып, тақырып ортақтығына сипаттама жасау

Айтылым

11.2.1.1 ғылыми және кәсіби мәтіндердегі күрделі сөздер мен терминдердің жасалу жолын анықтау, ауызша мәтін құрауда орынды қолдану;
11.2.2.1 ғылыми және кәсіби мәтіндерге сүйеніп, монологпен диалогті үйлестіре қолдану, сөз әдебі мен сөйлеу этикеті формаларын орынды қолданып, тыңдаушылармен қарым-қатынас орнату

Оқылым

11.3.4.1 ғылыми және публицистикалық стильдегі мәтіндер (дәріс) бойынша салыстырмалы (құрылымы, қызметі, мақсатты аудиториясы, оқырманға әсері) талдау жасау;
11.3.6.1 мәтіндегі негізгі ойды анықтап, көтерілген мәселеге баға беру, өзіндік көзқарасын жүйелі, дәлелді жеткізу

Жазылым

11.4.3.1 шығармашылық жазба жұмыстарында көркемдегіш құралдар мен айшықтау амалдарын тиімді қолданып жазу;
11.4.6.1 мәтін деңгейінде тыныс белгілерін қолдана білу

Тілдік бағдар

11.5.1.2 сын есім сөздердің синонимдік қатарын стильдік ерекшеліктеріне сәйкес қолдану

2-тоқсан

Қоғамдағы жұмыссыздық мәселесіЫбырай Алтынсарин «Атымтай жомарт»

Тыңдалым

11.1.2.1 мәтінді тыңдай отырып, негізгі идеяларды (ақпараттарды) қысқаша түртіп жазу(конспектілеу) және берілген ақпараттарды жүйелеу;
11.1.6.1 көтерілген мәселе бойынша әртүрлі дереккөздерден алынған мәтіндерді тыңдау және салыстыру, өз ойын логикалық дұрыс, аргументті және айқын жеткізу

Айтылым

11.2.4.1 кәсіби бағыттағы түпнұсқа мәтіндерден қажетті ақпаратты (деректерді, сипаттамаларды, сандық көрсеткіштерді, сілтемелерді) анықтау, олардың қолданылу мақсатын талдау;
11.2.6.1 әртүрлі графиктік мәтіндердегі (кесте, диаграмма, сызба, шартты белгі) мәліметтерді салыстырып талдау, негізгі үрдістерді анықтау

Оқылым

11.3.2.1 ғылыми және публицистикалық стильдегі мәтіндердің (үндеу) құрылымы мен рәсімделуін білу, жанрлық және тілдік ерекшеліктерін талдау;
11.3.3.1 әдеби шығармада көтерілген әлеуметтік-қоғамдық мәселеге баға беру және әлем әдебиеті үлгілерімен салыстыру

Жазылым

11.4.1.1 ғылыми және публицистикалық стильдің жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне сай тілдік құралдарды орынды қолданып, үндеу жазу;
11.4.4.1 тақырып бойынша мәтінге жоспар құрып, әр тармақшаға қажетті негізгі және қосымша мәліметтерді жинақтау, дереккөздерге сілтеме көрсетіп таныстыру (тірек-схема, менталды карта, презентация);
11.4.2.1 қажетті ақпараттарды орынды қолданып, көтерілген мәселе бойынша өз ойын дәлелдеп эссе жазу (дискуссивті эссе)

Тілдік бағдар

11.5.1.3 мәтін құрауда сан есімнің мағыналық түрлерін стильдік ерекшеліктеріне сай қолдану

Тәуелсіз еліміздің өткені мен келешегі

Дүкенбай Досжан
«Төрт патшаны көрген кейуана» хикаятыТыңдалым

11.1.4.1 көркем шығарманы тыңдау, басқа өнер туындыларымен (кино, театр, музыка, би, сурет-мүсін өнері, сәулет) салыстырып, тақырып ортақтығына сипаттама жасау;
11.1.5.1 мәтін бойынша автор позициясын және көтерілген мәселеге қарым-қатынасын, тыңдаушыға ықпал ету тәсілін талдай отырып, негізгі ойды анықтау

Айтылым

11.2.2.1 ғылыми және кәсіби мәтіндерге сүйеніп, монологпен диалогті үйлестіре қолдану, сөз әдебі мен сөйлеу этикеті формаларын орынды қолданып, тыңдаушылармен қарым-қатынас орнату;
11.2.5.1 көпшілік алдында сөз сөйлеуде маңызды орын алатын тілдік (вербалдық) және бейвербалдық элементтерді қолданып, сенімді және еркін сөйлеу

Оқылым

11.3.2.1 ғылыми және публицистикалық стильдегі мәтіндердің (очерк) құрылымы мен рәсімделуін білу, жанрлық және тілдік ерекшеліктерін талдау;
11.3.1.1 мәтіннен детальді ақпараттарды, факті мен көзқарасты, астарлы ойды анықтау, берілген ақпараттың оқырманға әсерін және автор позициясын талқылау

Жазылым

11.4.3.1 шығармашылық жазба жұмыстарында көркемдегіш құралдар мен айшықтау амалдарын тиімді қолданып жазу;
11.4.5.1 ғылыми және публицистикалық стильдегі мәтіндерден басты лексикалық бірліктерді нақтылап, мәтіннің ақпараттық-маңызды фрагменттерін анықтап, (компрессия) жинақы мәтін құрастыру

Тілдік бағдар

11.5.1.4 мәтін құрауда есімдіктердің мағыналық түрлерін стильдік ерекшеліктеріне сай қолдану

Ұлттық театр –өнер ордасыСәбит Оразбай «Өмірдің өзі театр» әңгімесі

Тыңдалым

11.1.1.1 мәтін үзінділері бойынша болжам жасау, тиісті ақпаратты анықтай білу;
11.1.4.1 көркем шығарманы тыңдау, басқа өнер туындыларымен (кино, театр, музыка, би, сурет-мүсін өнері, сәулет) салыстырып, тақырып ортақтығына сипаттама жасау

Айтылым

11.2.1.1 ғылыми және кәсіби мәтіндердегі күрделі сөздер мен терминдердің жасалу жолын анықтау, ауызша мәтін құрауда орынды қолдану;
11.2.3.1 сөйлеу ағымындағы интонацияның құрамдас бөліктері: әуен, әуез, тембр, қарқын, кідірісті сөйлеу мәнеріне сай қолдану

Оқылым

11.3.2.1 ғылыми және публицистикалық стильдегі мәтіндердің (баспасөз парағы) құрылымы мен рәсімделуін білу, жанрлық және тілдік ерекшеліктерін талдау;
11.3.5.1 қосымша ғылыми-анықтамалық ақпарат көздерінен алынған материалдар негізінде мәтін мазмұнына сыни тұрғыдан талдау жасау

Жазылым

11.4.3.1 шығармашылық жазба жұмыстарында көркемдегіш құралдар мен айшықтау амалдарын тиімді қолданып жазу;
11.4.1.1 ғылыми және публицистикалық стильдің жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне сай тілдік құралдарды орынды қолданып, баспасөз парағын жазу

Тілдік бағдар

11.5.1.5 мәтіндерден көсемше оралымды сөйлемдерді анықтап, оларды ауызша және жазбаша мәтіндер құрауда орынды қолдану

3-тоқсан

Туризм: экотуризм

Сәкен Сейфуллин «Көкшетау»
поэмасы,
Ілияс Жансүгіров «Жетісу суреттері» өлеңі

Тыңдалым

11.1.4.1 көркем шығарманы тыңдау, басқа өнер туындыларымен (кино, театр, музыка, би, сурет-мүсін өнері, сәулет) салыстырып, тақырып ортақтығына сипаттама жасау;
11.1.6.1 көтерілген мәселе бойынша әртүрлі дереккөздерден алынған мәтіндерді тыңдау және салыстыру, өз ойын логикалық дұрыс, аргументті және айқын жеткізу

Айтылым

11.2.1.1 ғылыми және кәсіби мәтіндердегі күрделі сөздер мен терминдердің жасалу жолын анықтау, ауызша мәтін құрауда орынды қолдану;
11.2.4.1 кәсіби бағыттағы түпнұсқа мәтіндерден қажетті ақпаратты (деректерді, сипаттамаларды, сандық көрсеткіштерді, сілтемелерді) анықтау, олардың қолданылу мақсатын талдау

Оқылым

11.3.4.1 ғылыми және публицистикалық стильдегі мәтіндер (мақала, аннотация, үндеу) бойынша салыстырмалы (құрылымы, қызметі, мақсатты аудиториясы, оқырманға әсері) талдау жасау;
11.3.1.1 мәтіннен детальді ақпараттарды, факті мен көзқарасты, астарлы ойды анықтау, берілген ақпараттың оқырманға әсерін және автор позициясын талқылау

Жазылым

11.4.1.1 ғылыми және публицистикалық стильдің жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне сай тілдік құралдарды орынды қолданып, үндеу жазу;
11.4.2.1 қажетті ақпараттарды орынды қолданып, көтерілген мәселе бойынша өз ойын дәлелдеп эссе жазу (аргументативті эссе)

Тілдік бағдар

11.5.1.5 мәтіндерден көсемше оралымды сөйлемдерді анықтап,оларды ауызша және жазбаша мәтіндер құрауда орынды қолдану

Әлемдегі ерлер мен әйелдердің құқықтары мен теңдігі

Мұхтар Әуезов «Абай жолы» романы
1,2-кітабы

Тыңдалым

11.1.1.1 мәтін үзінділері бойынша болжам жасау, тиісті ақпаратты анықтай білу;
11.1.3.1 оқу-кәсіби, қоғамдық-саяси, әлеуметтік-мәдени тақырыптар аясында және мамандандырылған тар аядағы арнайы мәтіндердегі сөздер мен термин сөздердің мағынасын түсіну

Айтылым

11.2.3.1 сөйлеу ағымындағы интонацияның құрамдас бөліктері: әуен, әуез, тембр, қарқын, кідірісті сөйлеу мәнеріне сай қолдану;
11.2.5.1 көпшілік алдында сөз сөйлеуде маңызды орын алатын тілдік (вербалдық) және бейвербалдық элементтерді қолданып, сенімді және еркін сөйлеу

Оқылым

11.3.4.1 ғылыми және публицистикалық стильдегі мәтіндер (мақала, баспасөз парағы) бойынша салыстырмалы (құрылымы, қызметі, мақсатты аудиториясы, оқырманға әсері) талдау жасау;
11.3.3.1 әдеби шығармада көтерілген әлеуметтік-қоғамдық мәселеге баға беру және әлем әдебиеті үлгілерімен салыстыру

Жазылым

11.4.2.1 қажетті ақпараттарды орынды қолданып, көтерілген мәселе бойынша өз ойын дәлелдеп эссе жазу (дискуссивті эссе, аргументативті эссе);
11.4.5.1 ғылыми және публицистикалық стильдегі мәтіндерден басты лексикалық бірліктерді нақтылап, мәтіннің ақпараттық-маңызды фрагменттерін анықтап, (компрессия) жинақы мәтін құрастыру
Тілдік бағдар

11.5.1.6 мәтін құрауда үстеудің мағыналық түрлерін стильдік ерекшеліктеріне сай орынды қолдану

Жастар мәселесі
нің түйіткіл
дері

Мұхтар Әуезов «Абай жолы» романы
3,4-кітабыТыңдалым

11.1.4.1 көркем шығарманы тыңдау, басқа өнер туындыларымен (кино, театр, музыка, би, сурет-мүсін өнері, сәулет) салыстырып, тақырып ортақтығына сипаттама жасау;
11.1.6.1 көтерілген мәселе бойынша әртүрлі дереккөздерден алынған мәтіндерді тыңдау және салыстыру, өз ойын логикалық дұрыс, аргументті және айқын жеткізу

Айтылым

11.2.1.1 ғылыми және кәсіби мәтіндердегі күрделі сөздер мен терминдердің жасалу жолын анықтау, ауызша мәтін құрауда орынды қолдану;
11.2.2.1 ғылыми және кәсіби мәтіндерге сүйеніп, монологпен диалогті үйлестіре қолдану, сөз әдебі мен сөйлеу этикеті формаларын орынды қолданып, тыңдаушылармен қарым-қатынас орнату

Оқылым

11.3.1.1 мәтіннен детальді ақпараттарды, факті мен көзқарасты, астарлы ойды анықтау, берілген ақпараттың оқырманға әсерін және автор позициясын талқылау;
11.3.6.1 мәтіндегі негізгі ойды анықтап, көтерілген мәселеге баға беру, өзіндік көзқарасын жүйелі, дәлелді жеткізу

Жазылым

11.4.2.1 қажетті ақпараттарды орынды қолданып, көтерілген мәселе бойынша өз ойын дәлелдеп эссе жазу («келісу, келіспеу» эссесі, дискуссивті эссе);
11.4.4.1 тақырып бойынша мәтінге жоспар құрып, әр тармақшаға қажетті негізгі және қосымша мәліметтерді жинақтау, дереккөздерге сілтеме көрсетіп таныстыру (тірек-схема, менталды карта, презентация)

Тілдік бағдар

11.5.1.7 мәтін құрауда шылаудың мағыналық түрлерін стильдік қызметіне сай орынды қолдану

Жаһандық мәселелер: көші-қон саясаты

Қабдеш Жұмаділов «Қаздар қайтып барады»

Тыңдалым11.1.2.1 мәтінді тыңдай отырып, негізгі идеяларды (ақпараттарды) қысқаша түртіп жазу (конспектілеу) және берілген ақпараттарды жүйелеу;
11.1.3.1 оқу-кәсіби, қоғамдық-саяси, әлеуметтік-мәдени тақырыптар аясында және мамандандырылған тар аядағы арнайы мәтіндердегі сөздер мен термин сөздердің мағынасын түсіну

Айтылым

11.2.4.1 кәсіби бағыттағы түпнұсқа мәтіндерден қажетті ақпаратты (деректерді, сипаттамаларды, сандық көрсеткіштерді, сілтемелерді) анықтау, олардың қолданылу мақсатын талдау;
11.2.6.1 әртүрлі графиктік мәтіндердегі (кесте, диаграмма, сызба, шартты белгі) мәліметтерді салыстырып талдау, негізгі үрдістерді анықтау

Оқылым

11.3.3.1 әдеби шығармада көтерілген әлеуметтік-қоғамдық мәселеге баға беру және әлем әдебиеті үлгілерімен салыстыру;
11.3.1.1 мәтіннен детальді ақпараттарды, факті мен көзқарасты, астарлы ойды анықтау, берілген ақпараттың оқырманға әсерін және автор позициясын талқылау

Жазылым

11.4.5.1 ғылыми және публицистикалық стильдегі мәтіндерден басты лексикалық бірліктерді нақтылап, мәтіннің ақпараттық-маңызды фрагменттерін анықтап, (компрессия) жинақы мәтін құрастыру;
11.4.6.1 мәнмәтін бойынша тілдік бірліктерді орфографиялық нормаға сай жазу, мәтін деңгейінде тыныс белгілерін қолдана білу

Тілдік бағдар

11.5.1.7 мәтін құрауда шылаудың мағыналық түрлерін стильдік қызметіне сай орынды қолдану

4-тоқсан

Толерант тылық – ел бірлігіСайын Мұратбеков «Телі өскен ұл» повесі

Тыңдалым

11.1.4.1 көркем шығарманы тыңдау, басқа өнер туындыларымен (кино, театр, музыка, би, сурет-мүсін өнері, сәулет) салыстырып, тақырып ортақтығына сипаттама жасау;
11.1.5.1 мәтін бойынша автор позициясын және көтерілген мәселеге қарым-қатынасын, тыңдаушыға ықпал ету тәсілін талдай отырып, негізгі ойды анықтау

Айтылым

11.2.2.1 ғылыми және кәсіби мәтіндерге сүйеніп, монологпен диалогті үйлестіре қолдану, сөз әдебі мен сөйлеу этикеті формаларын орынды қолданып, тыңдаушылармен қарым-қатынас орнату;
11.2.5.1 көпшілік алдында сөз сөйлеуде маңызды орын алатын тілдік (вербалдық) және бейвербалдық элементтерді қолданып, сенімді және еркін сөйлеу

Оқылым

11.3.2.1 ғылыми және публицистикалық стильдегі мәтіндердің (мақала, дәріс,очерк) құрылымы мен рәсімделуін білу, жанрлық және тілдік ерекшеліктерін талдау;
11.3.5.1 қосымша ғылыми-анықтамалық ақпарат көздерінен алынған материалдар негізінде мәтін мазмұнына сыни тұрғыдан талдау жасау

Жазылым

11.4.1.1 ғылыми және публицистикалық стильдің жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне сай тілдік құралдарды орынды қолданып, баспасөз парағын жазу;
11.4.3.1 шығармашылық жазба жұмыстарында көркемдегіш құралдар мен айшықтау амалдарын тиімді қолданып жазу

Тілдік бағдар

11.5.2.1 оқшау сөздердің қызметін білу,
жазба жұмыстарында орынды қолдану

Ұлт мұраты - ұлттық қауіпсіздік

Несіпбек Айтұлы «Бәйтерек»

Тыңдалым

11.1.1.1 мәтін үзінділері бойынша болжам жасау, тиісті ақпаратты анықтай білу;
11.1.3.1 оқу-кәсіби, қоғамдық-саяси, әлеуметтік-мәдени тақырыптар аясында және мамандандырылған тар аядағы арнайы мәтіндердегісөздер мен термин сөздердің мағынасын түсіну

Айтылым

11.2.1.1 ғылыми және кәсіби мәтіндердегі күрделі сөздер мен терминдердің жасалу жолын анықтау, ауызша мәтін құрауда орынды қолдану;
11.2.4.1 кәсіби бағыттағы түпнұсқа мәтіндерден қажетті ақпаратты (деректерді, сипаттамаларды, сандық көрсеткіштерді, сілтемелерді) анықтау, олардың қолданылу мақсатын талдау

Оқылым

11.3.3.1 әдеби шығармада көтерілген әлеуметтік-қоғамдық мәселеге баға беру және әлем әдебиеті үлгілерімен салыстыру;
11.3.6.1 мәтіндегі негізгі ойды анықтап, көтерілген мәселеге баға беру, өзіндік көзқарасын жүйелі, дәлелді жеткізу

Жазылым

11.4.2.1 қажетті ақпараттарды орынды қолданып, көтерілген мәселе бойынша өз ойын дәлелдеп эссе жазу («келісу, келіспеу» эссесі, дискуссивті эссе, аргументативті эссе);
11.4.5.1 ғылыми және публицистикалық стильдегі мәтіндерден басты лексикалық бірліктерді нақтылап, мәтіннің ақпараттық-маңызды фрагменттерін анықтап, (компрессия) жинақы мәтін құрастыру

Тілдік бағдар

11.5.2.1 оқшау сөздердің қызметін білу, жазба жұмыстарында орынды қолдану

Бос уақыт – қоғам дамуыныңкөрсеткіші

Мұқағали Мақатаев «Сағатым қайда, сағатым?» өлеңі

Тыңдалым

11.1.1.1 мәтін үзінділері бойынша болжам жасау, тиісті ақпаратты анықтай білу;
11.1.4.1 көркем шығарманы тыңдау, басқа өнер туындыларымен (кино, театр, музыка, би, сурет-мүсін өнері, сәулет) салыстырып, тақырып ортақтығына сипаттама жасау

Айтылым

11.2.1.1 ғылыми және кәсіби мәтіндердегі күрделі сөздер мен терминдердің жасалу жолын анықтау, ауызша мәтін құрауда орынды қолдану;
11.2.3.1 сөйлеу ағымындағы интонацияның құрамдас бөліктері: әуен, әуез, тембр, қарқын, кідірісті сөйлеу мәнеріне сай қолдану

Оқылым

11.3.1.1 мәтіннен детальді ақпараттарды, факті мен көзқарасты, астарлы ойды анықтау, берілген ақпараттың оқырманға әсерін және автор позициясын талқылау;
11.3.6.1 мәтіндегі негізгі ойды анықтап, көтерілген мәселеге баға беру, өзіндік көзқарасын жүйелі, дәлелді жеткізу

Жазылым

11.4.4.1 тақырып бойынша мәтінге жоспар құрып, әр тармақшаға қажетті негізгі және қосымша мәліметтерді жинақтау, дереккөздерге сілтеме көрсетіп таныстыру (тірек-схема, менталды карта, презентация);
11.4.2.1 қажетті ақпараттарды орынды қолданып, көтерілген мәселе бойынша өз ойын дәлелдеп эссе жазу (дискуссивті эссе, аргументативті эссе);
11.4.6.1 мәнмәтін бойынша тілдік бірліктерді орфографиялық нормаға сай жазу, мәтін деңгейінде тыныс белгілерін қолдана білу

Тілдік бағдар

11.5.2.2 айқындауыш мүшелелер (қосалқы, қосарлы, оңашаланған) жасалу жолдарын білу, жазба жұмыстарында орынды қолдану

10-сыныпқа арналған лексикалық минимум

I тоқсан – 68 сөз
Еңбек нарығы және сұраныс.
Балғабек Қыдырбекұлы «Теміржолшы»
Лексикалық минимум (актив)

CT

Абсолютті жиілік


уақытша

үс

698


бағам

зт

87


біліктілік

зт

1808


жалақы

зт

434


қала

ет

3456


келісімшарт

зт

590


нарық

зт

2166


несие

зт

837


жайлы

шл

1225


салық

зт

1616


кәсіподақ

зт

256


серіктестік

зт

296


өндірістік

сн

447


тәртіп

зт

4144


сыйақы

зт

188


тез

үс

1978


жанама

сн

169


жарамды

сн

170


көтерме

сн

12


қысқамерзімді

сн

6


пысық

сн

85


үстеме

сн

59


айырбаста

ет

156


саудалас

ет

13
Отандық өнеркәсіп.
Ғабиден Мұстафин «Қарағанды» романынан үзінді


бөлшек

зт

834


кәсіпорын

зт

2805


серпін

зт

162


өнеркәсіп

зт

1420


кеден

зт

178


жекеменшік

зт

200


одақ

зт

1858


қосалқы

сн

10


отандық

сн

480


жабдықта

ет

239


күшейт

ет

260


құрастыр

ет

1236


өндіріл

ет

24


ілгері

үс

30


кеңейт

ет

706


тігіншілік

зт

12


тұс

зт

1830


бәсекелестік

зт

491


барабар

сн

40


әртараптандыру

зт

71
Қазақ киносы мен театрының қазіргі келбеті.
Дулат Исабеков «Әпке» драмасы


жетекші

зт

1057


бойынша

шл

12861қаламгер

зт

352аудармашы

зт

225орда

зт

934өнертанушы

зт

22сыншы

зт

253деректі

сн

202қолтаңба

зт

142тұсаукесер

зт

121үгіт-насихат

зт

62шабыт

зт

180астарлы

сн

21тарихи-рухани

сн

6көкейкесті

сн

114түсірілім

зт

37шығармашылық

зт

1720әсерлен

ет

7сомда

ет

164сүйсін

ет

149түй

ет

593ғылыми-көпшілік

сн

73қазы

зт

302ойландыр

зт

3

II тоқсан – 52 сөз
Ұлттық экологиялық мәдениет.
Қадыр Мырзалиев «Аралым» өлеңі


ғалам

зт

269


арт

ет

925


жер-ана

зт

35


зардап

зт

299


қуаңшылық

зт

50


өзгеріс

зт

2082


өкілеттік

зт

317


өркениет

зт

444


экожүйе

зт

23


жойқын

сн

101


мұздақ

зт

8


жігерлендір

ет

20


өрші

ет

167


нұқсан

зт

204


тапшылық

зт

137
Мұхит – тіршілік мекені.
Әбдіжамал Нұрпейсов «Қан мен тер»


бұғаз

зт

63


балдыр

зт

72


игілік

зт

365


құрлық

зт

325


мүйіс

зт

60


ғаламат

сн

80


себеп-салдар

зт

47
  1. е


сүңгі

ет

227


шығанақ

зт

100


айдын

зт

95


қырыл

ет

217


оқшаула

ет

76


гауһар

зт

287


бат

ет

597


уылдырық

зт

30


қайшылық

зт

350
Ұлттық таным және мерекелер.
Жүсіпбек Аймауытов «Әнші» әңгімесі


ағым

зт

634


азап

зт

510


айт

зт

63


ғибадатхана

зт

60


күнә

зт

293


қажылық

зт

39


құдірет

зт

353


құлшылық

зт

77


мешіт

зт

326


құрбандық

зт

154


сабыр

зт

377


төзім

зт

184


шіркеу

зт

250


от

зт

1527


мүшкіл

сн

57


тылсым

зт

80


өкін

ет

303


сен

ет

2006


табын

ет

364


ұстан

ет

506


ұсын

ет

3260
III тоқсан – 76 сөз
Сауда мен көмек: екіжақты келісімді сауда.
Ыбырай Алтынсарин «Дүние қалай етсең табылады?»


әріптес

зт

707


басымдық

зт

403бедел

зт

726делдал

зт

62қожалық

зт

263өтемақы

зт

147екіжақты

сн

110мәміле

зт

149әлі

үс

3087ақшалай

үс

116бөгде

сн

297көпсалалы

сн

18үшін

шл

22598кіріс

зт

596барлық

ес

8146қаржылай

үс

28көмек

зт

3322тарап

зт

2228толыққанды

сн

1825берешек

зт

88

Бұқаралық ақпарат құралдарындағы гендерлік бейне.
Жанболат Ауыпбаев «Ашылмаған аралдар» кітабынан «Диктор» әңгімесі


әлеует

зт

660


хабарлама

зт

437


бөлініс

зт

86


бейне

зт

1647


зорлық-зомбылық

зт

104


хабар

зт

1676


теңдік

зт

330


байыпты

сн

33


жеткілікті

сн

458


тән

сн

1622


дамушы

сн

329


екіталай

үс

76


шамамен

үс

697


екіұшты

сн

30


бұқаралық

сн

168


шиеленіс

зт

171


ізгілендір

ет

28


тапта

ет

291


бері

шл

1169
Жер планетасындағы қауіпті қалдықтар.
Думан Рамазан «Соңғы дем», Қайнар Олжай «Жер мен аспан»


айыппұл

зт

183


қауіпсіздік

зт

1192


қалдық

зт

547


өрте

ет

374


сарапшы

зт

728


үйінді

зт

51


жұмыр

сн

64


кері

үс

635


бықсы

ет

30


жарыл

ет

718


залалсыздандыру

ет

13


тірлік

зт

367


өңде

ет

1386


сұрыпта

ет

19


шірі

ет

149


жарамсыз

сн

105


орай

шл

281


талпыныс

зт

111


төтенше

сн

212


көм

ет

281
Әлеуметтік теңсіздік: адам құқықтары және көмек.
Ұлықбек Есдәулет «Қара пима» поэмасы


бірдей

үс

3537


дәйек

зт

70


жарлық

зт

344


жат

ет

14144


қақтығыс

ет

40


қарар

зт

149


мұқтаж

зт

252


нәсіл

зт

120


саты

зт

953


тепе-теңдік

зт

490


түсіністік

зт

622


дәулетті

сн

72


жарлы

сн

98


кемсіт

ет

98


ұғын

ет

246


ұлтаралық

сн

342


сот

зт

3781
IV тоқсан – 60 сөз
Жастардың денсаулығы – қоғам байлығы.
Бердібек Соқпақбаев «Он алты жасар чемпион» әңгімесі


әл-ауқат

зт

110


екпе

зт

17


емші

зт

61


есірткі

зт

94


жүйке

зт

178


құмарлық

зт

85


жігерлі

сн

62


ем

зт

686


айырыл

ет

1155


шарасыз

сн

31


амал

зт

955


ширақ

сн

54


арыл

ет

303


әуестен

ет

41


сырқаттан

ет

34


әрбір

ес

2595


душар

үс

74
Сандық технологияны пайдаланудағы теңсіздік.
Мұхтар Шаханов «Өркениеттің адасуы» романынан үзінді
«Компьютер басты жарты адамдар»


бейнежазба

зт

32


бейнетаспа

зт

78


ұшқыр

сн

62


адас

ет

446


біркелкі

сн

584


желілік

сн

23


сандық

сн

375


қарышта

ет

57


тиіс

мд

9179


теңсіздік

зт

112


ілгеріле

ет

129


жарты

сн

1457


шектеулі

сн

184


ұялы

сн

176


бүкіләлемдік

сн

1204
Қоғам және заң.
Ермек Өтетілеуұлы «Ата Заң». Шешендік сөздер


айыпталушы

зт

171


бостандық

зт

985


қатаң

сн

537


жәбірленуші

зт

156


қорғаушы

зт

474


жоқшылық

зт

92


кек

зт

377


қастандық

зт

118


қорлық

зт

218


сотталушы

зт

98


түрме

зт

634


үкім

зт

281


үстемдік

зт

280


бейкүнә

сн

26


бейхабар

сн

123


даулы

сн

19


кінәлі

сн

395


отырыс

зт

383


құзырлы

сн

71


бұз

ет

1928


жүгін

ет

567


кесіл

ет

346


қамау

зт

310


әділетті

сн

53


ізгі

сн

159


ұрын

ет

162


қасақана

үс

80


тәркіле

ет

289
11-сыныпқа арналған лексикалық минимумI тоқсан – 68 сөзҚазіргі қоғамдағы әлеуметтік теңсіздік.
Ерболат Әбікенұлы «Пәтер іздеп жүр едік» әңгімесі

Лексикалық минимум (актив)

CT

Абсолютті жиілік

ауқатты

сн

108

аянышты

сн

93

әлсіз

сн

265

жіктел

ет

237

садақа

зт

55

баршылық

зт

116

бейшара

сн

267

билеп-төсте

ет

33

жарылқа

ет

117

жетім-кедей

зт

1

жоқтық

зт

365

кәріп

зт

10

күйзеліс

зт

54

күйлі

сн

9

қарыз

зт

1273

қиын-қыстау

сн

95

құнсыздан

ет

53

шағым

зт

434

сес

зт

48

сүйеніш

зт

52

тоқ

сн

170

шиеттей

сн

7

бақытсыз

сн

87

панасыз

сн

37

жанталас

ет

87Экология. Мұнай және атомдық индустрия.
Гауһар Сейітжан «Қара алтыны халқымның...»

қыр

ет

320

жаңашыл

сн

70

бастама

зт

788

тоқтат

ет

1039

биоәртүрлілік

зт

2

жанармай

зт

80

жарылыс

зт

106

залал-зардап

зт

1

ұңғыма

зт

21

кемтар

сн

31

қайғылы

сн

86

қару

зт

940

қасірет

зт

312

қират

ет

98

қозғалыс

зт

1271

қою

сн

297

құлдыра

ет

213

мұнайлы

сн

54

мұншалықты

сн

9

нәрсе

зт

2834

ерітінді

зт

1962

шаң-тозаң

зт

42

қошқыл

сн

19Тіл. Өнер. Әдебиет.
Ілияс Жансүгіров «Күй» поэмасы

арқау

зт

314


ойшыл

сн

269әуезді

сн

27бедерле

ет

7жөн-жоралғы

зт

12зерле

ет

15қағида

зт

1202нақыш

зт

120өнегелі

сн

66өрнекте

ет

97өткір

сн

443жазу

зт

1034тоқыма

сн

247шешендік

зт

278сырла

ет

44сондай-ақ

мд

1522шанақ

зт

27ғажап

зт

450бойы

шл

2340шытырман

сн

32

II тоқсан – 52 сөзҚоғамдағы жұмыссыздық мәселесі.
Ыбырай Алтынсарин «Атымтай жомарт»

асыра

ет

1168


асыраушы

зт

28боса

ет

272тіркеу

зт

420даярла

ет

888жалдан

ет

99жұмыскер

зт

64жұмыссыздық

зт

160жұмысшы

зт

1040кеңсе

зт

327қызметкер

зт

2242қысқарт

ет

405кепілдік

зт

470қоғам

зт

4463өтіл

зт

13мәселен

мд

1254түйіндеме

зт

18

Тәуелсіз еліміздің өткені мен келешегі.
Дүкенбай Досжан «Төрт патшаны көрген кейуана» хикаяты

айғақ

зт

366


наразылық

зт

461баяндама

зт

389бекем

сн

62буын

зт

2842еңселі

сн

39төңкеріс

зт

520желбіре

ет

80бірегей

сн

190қарбалас

ет

30мәртебе

зт

791некен-саяқ

сн

27өрескел

сн

95өскелең

сн

103серпіліс

зт

264тұғырлы

сн

33ізбасар

зт

28

Ұлттық театр – өнер ордасы.
Сәбит Оразбай «Өмірдің өзі театр» әңгімесі

қошемет

зт

122

әзіл-оспақ

зт

15


есептік

сн

181


жаңғыр

ет

172


көрнекі

сн

134


қойылым

зт

283


маусымдық

сн

25


әншілік

зт

87


сабақтастық

зт

170


тарлан

сн

45


ұстаным

зт

573


үзінді

зт

660


шапалақ

зт

112


шымылдық

зт

163


саңлақ

сн

55


ықылас

зт

395


ынтызар

сн

10


ілтипат

зт

91
III тоқсан – 76 сөзТуризм: экотуризм.
Сәкен Сейфуллин «Көкшетау» поэмасы, Ілияс Жансүгіров «Жетісу суреттері» өлеңі

бүлін

ет

120

алыс-жақын

сн

65


күдіктен

ет

39


күмәндан

ет

67


қажетсін

ет

13


қыруар

сн

190


ойластыр

ет

113


сәт

зт

1688


солай

үс

1923


таңсық

сн

37


тапаталтүс

үс

14


тап-тұйнақтай

сн

18


төңірек

зт

574


түрлі-түрлі

сн

21


тамсан

ет

118


ішінара

үс

100


ізденімпаз

сн

344


заң

зт

5799


керісінше

үс

606


сағым

зт

65
Әлемдегі ерлер мен әйелдердің құқықтары мен теңдігі.
Мұхтар Әуезов «Абай жолы» 1,2-кітабы

дәстүршілдік

зт

2

белсенділік

зт

719


жабырқау

сн

9


жанжал

зт

181


зайырлы

сн

220


итермеле

ет

117


ғана

шл

18395


сыйластық

зт

171


татулас

ет

81


тұрпайы

сн

43


ұйытқы

зт

121


өзін-өзі

үс

1517


ұрыс-төбелес

зт

2


әлеумет

зт

124


ерік-жігер

зт

113
Жастар мәселесінің түйіткілдері.
Мұхтар Әуезов «Абай жолы» 3,4-кітабы

бозбала

зт

124

нашақорлық

зт

68


елікте

ет

210


ескір

ет

122


тәкаппар

сн

86


жора-жолдас

зт

14


жылжы

ет

555


жіті

сн

84


келбет

зт

253


қамсыздандыр

ет

29


мәңгүрт

зт

23


сауалнама

зт

322


субмәдениет

зт

2


жалғыз

сн

2213


тоғыс

ет

224


бастамашыл

сн

36


түйткіл

зт

101


бұзақы

сн

77
Жаһандық мәселелер: көші-қон саясаты
Қабдеш Жұмаділов «Қаздар қайтып барады»

ас

ет

2511

әділеттілік

зт

51


белең

зт

83


біржолата

ус

55


жемқор

сн

35


жырақ

сн

58


теңқұқылы

сн

8


көші-қон

зт

170


қоныс

зт

901


жалынды

сн

60


шенеунік

зт

440


сатқындық

зт

40


сылтау

зт

186


талан-тараж

зт

62


тәлкек

зт

40


тәрк ет

ет

15


келімсек

сн

70


атажұрт

зт

133


қатынас

ет

184


мәжбүрлі

сн

26


ушық

ет

397


жаппай

үс

517


теже

ет

238
IV тоқсан – 60 сөзТолеранттылық – ел бірлігі.
Сайын Мұратбеков «Тел өскен ұл» повесі

алауыздық

зт

30

демеулік

зт

11


төзімсіз

сн

4


қандас

зт

1


құт-қазына

зт

1


ауызбіршілік

зт

31


көнбіс

сн

17


отандас

сн

121


қарама-қайшы

сн

106


ниет

зт

451


сән-салтанат

зт

32


тауқымет

зт

74


төз

ет

129


тұс-тұстан

үс

10


ұлттық-этностық

сн

5


шегаралас

сн

1277


сіңір

ет

1379


қызуқанды

сн

8


сенімділік

зт

107
Ұлт мұраты - ұлттық қауіпсіздік.
Несіпбек Айтұлы «Бәйтерек»

абзал

сн

301

аңса

ет

431


ая

зт

1506


бақуатты

сн

3


берекесіздік

зт

3


мағлұмат

зт

242


төлтума

зт

16


кедендік

сн

547


қайталанбас

сн

27


қауіптілік

зн

23


құрдым

зт

103


лаңкес

зт

85


мәңгілік

зт

489


өміршең

сн

101


текті

сн

103


түйсін

ет

70


түпқазық

сн

10


ұлықта

ет

89
Бос уақыт – қоғам дамуының көрсеткіші.
Мұқағали Мақатаев «Сағатым қайда, сағатым?» өлеңі

мөлшер

зт

1349

рақат

зт

360

бесін

зт

240

ғұмыр

зт

337

елең-алаң

үс

81

енжар

сн

9

зер

зт

121

зерік

ет

58

кәсіби

сн

908

көңілсіз

сн

85

күйтабақ

зт

9

кірбің

зт

22

қанағаттандыр

ет

335

қаяу

зт

25

мезет

зт

102

құлшын

ет

87

құштарлық

зт

179

сәске

зт

70

сергі

ет

67

бағыт-бағдар

зт

120

теңдессіз

сн

39

ымырт

зт

71

іңір

зт

22
Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3
©melimde.com 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
тоқсан бойынша
бағдарламасына сәйкес
бағалауға арналған
Сабақ жоспары
Реферат тақырыбы
жиынтық бағалауға
сәйкес оқыту
арналған тапсырмалар
Қазақстан республикасы
білім беретін
оқыту мақсаттары
бағалау тапсырмалары
рсетілетін қызмет
Жалпы ережелер
жиынтық бағалаудың
республикасы білім
бекіту туралы
тоқсанға арналған
Қазақстан тарихы
Қазақстан республикасының
мерзімді жоспар
арналған жиынтық
қызмет стандарты
болып табылады
жалпы білім
арналған әдістемелік
бағалаудың тапсырмалары
Мектепке дейінгі
оқыту әдістемесі
Қазақ әдебиеті
нтізбелік тақырыптық
пәнінен тоқсанға
Зертханалық жұмыс
Инклюзивті білім
Әдістемелік кешені
республикасының білім
білім берудің
туралы жалпы
Қазақстанның қазіргі
Қысқа мерзімді
Жұмыс бағдарламасы
қазақ тілінде
қазіргі заман
туралы хабарландыру
атындағы жалпы