Білім алушылардың үлгерімін ағымдағы бақылау, аралық және қорытынды мемлекеттік аттестаттау жүргізудің үлгі ережесін бекіту туралы


Оқу жетістіктері бағаларының балдық-рейтингтік әріптік жүйесібет5/6
Дата16.01.2017
өлшемі1.58 Mb.
#248
1   2   3   4   5   6

Оқу жетістіктері бағаларының балдық-рейтингтік әріптік жүйесі

Әріптік жүйе бойынша бағалар

Балдардың сандық эквиваленті

%-тік құрамы

Дәстүрлі жүйе бойынша бағалар

А

4,0

95-100

Өте жақсы

А-

3,67

90-94

В+

3,33

85-89

Жақсы

В

3,0

80-84

В-

2,67

75-79

С+

2,33

70-74

Қанағаттанарлық

С

2,0

65-69

С-

1,67

60-64

D+

1,33

55-59

D

1,0

50-54

F

0

0-49

Қанағаттанарлықсыз

Білім алушылардың үлгерімін
ағымдық бақылау, аралық және
қорытынды мемлекеттік аттестаттау
жүргізудің үлгі ережесіне
2-қосымша

20___20___ оқу жылының _________________емтихандық сессия

(қысқы, жазғы)

қорытындысы

_____________________________________________________________
(ЖОО атауы)

Күндізгі (немесе сырттай) оқу түріШифр

Мамандықтар тобы және мамандықтар

Курс

Бөлімі (қаз., орыс, шетел)

Оқу негізі: грант/ақылы

Сессия басындағы барлық студенттер

Соның ішінде академиялық демалыста

Емтихан тапсыруға міндетті

Емтиханға жіберілгендер

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Білім1
барлығы

соның ішінде грант

ақылы

2
барлығы

соның ішінде грант

ақылы

3
барлығы

соның ішінде грант

ақылы

4
барлығы

соның ішінде грант

ақылы
Келген жоқ

Тапсырғандар

Дәлелді себеппен

Дәлілсіз себеппен

Оқу жоспарының барлық пәндері бойынша

Соның ішінде

Тек қана A, A-

Тек қана A, A-, B+, B, B-

A, A-, B+, B, B-, C+, C, C-, D+, D

Тек қана C+, C, C-, D+, D

F алғандар

10

11

12

13

14

15

16

17
GPA

Абсолюттік үлгерім

Келесі оқу курсына көшірілгендер

Қайта оқу жылына қалдырылды

Оқудан шығарылғандар

18

19

20

21

22Білім алушылардың үлгерімін
ағымдық бақылау, аралық және
қорытынды мемлекеттік аттестаттау
жүргізудің үлгі ережесіне
3-қосымша

«Қазақстан тарихы» пәні бойынша Мемлекеттік емтихан комиссиясы отырысының №___ХАТТАМАСЫ

(әрбір студентке толтырылады)

20__ж. «___»______________сағ. ____ минуттан ___сағ. ____минутке дейін

Қатысқандар: Мемлекеттік емтихан комиссиясының төрағасы ___________

____________________________________________________________________

(аты-жөні, тегі, ғылыми деңгейі, ғылыми атағы

____________________________________________________________________

ұйым атауы, атқаратын қызметі)

Комиссия мүшелері: __________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

«Қазақстан тарихы» пәні бойынша мемлекеттік емтихан тапсыру туралы

1. Емтихан тапсырушы студент ________________________________________

(аты-жөні, тегі, мамандығы)

_____________________________________________________________________

2. Сұрақтар: (тестілеу қорытындылары)

1 ___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

2 ___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

3 ___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

3. Студент __________________________________________________________

(аты-жөні, тегі)

Рұқсат беру рейтингі ________________________________________________

(жіберілу рейтингі балдық-рейтингтік жүйеде: әріптік

_____________________________________________________________________

баға, сандық эквивалент, пайыздық құрамы және дәстүрлік баға)

4. Студент __________________________________________________________

(аты-жөні, тегі)

«Қазақстан тарихы» пәні бойынша мемлекеттік емтиханды _______________ бағасымен тапсырды __________________________________________________

(баға әріптік балдық-рейтингтік жүйе бойынша көрсетіледі)

5. Мемлекеттік емтихан комиссиясының ерекше пікірлері _______________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Төраға ________________________ (қолы)

Комиссия мүшелері ______________(қолдары)

мүшелері ________________________(қолдары)

мүшелері ________________________(қолдары)

мүшелері ________________________(қолдары)

Хатшы ________________________(қолы)

Білім алушылардың үлгерімін


ағымдық бақылау, аралық және қорытынды
мемлекеттік аттестаттау
жүргізудің үлгі ережесіне
4-қосымша

Мемлекеттік аттестаттау комиссиясы отырысының

(әр білім алушыға толтырылады)

____ ХАТТАМАСЫ

20__ж. «___»______________сағ.____ минуттан ____сағ.____минутке дейінҚатысқандар: Мемлекеттік аттестаттау комиссиясының төрағасы ________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

мамандық немесе пән бойынша мемлекеттік емтиханды тапсыру туралы

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Емтихан тапсырушы студент ________________________________________________________________________________________________________________Сұрақтар:(пән блоктары бойынша тестілеу нәтижелері)

1. __________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

2. __________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

3. __________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

1. Студент мемлекеттік емтиханды __________________________ бағасымен тапсырғанын растау __________________________________________________

_____________________________________________________________________

(жіберу рейтингі балдық-рейтингтік жүйе бойынша)

2.___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

__________________________________________________ екенін ескеру

3. Мемлекеттік аттестаттау комиссиясы мүшелерінің ерекше пікірлері

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Төраға ________________________ (қолы)

Комиссия мүшелері _______________(қолдары)

мүшелері ________________________(қолдары)

мүшелері ________________________(қолдары)

мүшелері ________________________(қолдары)

Хатшы ________________________(қолы)

Білім алушылардың үлгерімін


ағымдық бақылау, аралық және
қорытынды мемлекеттік аттестаттау
жүргізудің үлгі ережесіне
5-қосымша

Мемлекеттік аттестаттау комиссиясы отырысының
№ ____ХАТТАМАСЫ

20__ж. «___»_____________сағ. ___ минуттан ____сағ. ___минутке дейін

Студент _____________________________________________________________

(аты-жөні, тегі)

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

тақырыбында жазылған дипломдық жұмысының қаралуы бойынша ____________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Қатысқандар:

Төраға ______________________________________________________________

(аты-жөні, тегі)

Мүшелер _____________________________________________________________

(аты-жөні, тегі)

_____________________________________________________________________ (аты-жөні, тегі)

_____________________________________________________________________

(аты-жөні, тегі)

_____________________________________________________________________

(аты-жөні, тегі)

Дипломдық жоба (жұмыс) ___________________________________ кеңесімен

_____________________________________________________________________

(аты-жөні, тегі)______________________________________________________________________________________________________________ басшылығымен орындалды

Мемлекеттік атестаттау комиссиясында келесі мәліметтер қаралды:

1. Дипломдық жұмыс (жоба) бойынша есептік-түсіндірме хат немесе дипломдық жұмыстың (жобаның) _______________бетте жазылған мәтіні;

2. Дипломдық жұмысқа (жобаға) арналған_______________ беттегі сызбалар, таблицалар.

3. Дипломдық жобаның (жұмыстың) ғылыми жетекшісінің пікірі.

4. Дипломдық жобаға (жұмысқа) пікір.

Орындалған жұмысты хабарлағаннан кейін студентке ___________ мин. ішінде келесі сұрақтар қойылды:

1. _______________________________________________________________

(сұрақ қоюшының аты-жөні және қойылған сұрағы)

__________________________________________________________________

2. _______________________________________________________________

(сұрақ қоюшының аты-жөні және қойылған сұрағы)

__________________________________________________________________

3. _______________________________________________________________

(сұрақ қоюшының аты-жөні және қойылған сұрағы)

__________________________________________________________________

4. _______________________________________________________________

(сұрақ қоюшының аты-жөні және қойылған сұрағы)

__________________________________________________________________

5. _______________________________________________________________

(сұрақ қоюшының аты-жөні және қойылған сұрағы)

__________________________________________________________________

Студенттің пікір мен қойылған сұрақтарға жауабының жалпы сипаттамасы ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дипломдық жұмысты (жобаны) қорғау барысында студент ________________Каталог: download -> prikazy
download -> Педагогиканы ң жалп ы негіздер І
prikazy -> Егемен Қазақстан
prikazy -> "Балаларды мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқыту объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы
prikazy -> Жалпы білім беру ұйымдарының (бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру) түрлері бойынша қызметінің үлгілік қағидаларын бекіту туралы
prikazy -> Білім беру қызметінде білім беру ұйымдары пайдаланатын қатаң есептегі құжаттардың нысандарын бекіту туралы
prikazy -> Ауылдық елді мекендерге жұмыс істеу және тұру үшін келген денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет, спорт және агроөнеркәсіптік кешен
prikazy -> Ауылдық елді мекендерге жұмыс істеу және тұру үшін келген денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет, спорт және агроөнеркәсіптік кешен саласындағы мамандарға әлеуметтік қолдау шараларын ұсыну қағидаларын бекіту
prikazy -> Мемлекеттік орта білім беру ұйымдарының басшыларын конкурстық тағайындау қағидасын бекіту туралы
prikazy -> Педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген тұлғалардың лауазымдарының үлгілік біліктілік сипаттамаларын бекіту туралы


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6
©melimde.com 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
тоқсан бойынша
бағдарламасына сәйкес
бағалауға арналған
Сабақ жоспары
Реферат тақырыбы
жиынтық бағалауға
арналған тапсырмалар
сәйкес оқыту
Қазақстан республикасы
оқыту мақсаттары
білім беретін
бағалау тапсырмалары
рсетілетін қызмет
Жалпы ережелер
республикасы білім
жиынтық бағалаудың
бекіту туралы
тоқсанға арналған
Қазақстан республикасының
Қазақстан тарихы
мерзімді жоспар
қызмет стандарты
арналған жиынтық
болып табылады
арналған әдістемелік
бағалаудың тапсырмалары
жалпы білім
Мектепке дейінгі
Қазақ әдебиеті
Зертханалық жұмыс
оқыту әдістемесі
пәнінен тоқсанға
нтізбелік тақырыптық
Әдістемелік кешені
Инклюзивті білім
республикасының білім
туралы жалпы
білім берудің
Қазақстанның қазіргі
туралы хабарландыру
Қысқа мерзімді
Жұмыс бағдарламасы
қазақ тілінде
қазіргі заман
пайда болуы