Білім алушыларды химия туралы жалпы түсінікті қалыптастыру және қазіргі химияның маңызды бөлімдерін оқып, үйрету


Білім алушының сабақ түріне байланысты жұмыс уақытының бөлінісі

Loading...


бет2/11
Дата05.04.2020
өлшемі1.79 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Білім алушының сабақ түріне байланысты жұмыс уақытының бөлінісі


Жалпы сағаты

академиялық сағат саны


Дәріс
Практикалық/
семинар
Зертханалық
БАОӨЖ

БАӨЖ


135

15

-

30

45

45


ІІ. Дәріс сабақтарының мазмұны

Апта

Дәріс тақырыптары

Қолданылатын көрнекі құралдар мен т.б. материалдық-техникалық жабдықтар

Дәріс өткізудің әдістері

Қолданылатын әдебиеттер

1

Жалпы химия туралы ұғым. Химиялық теорияның негіздері

Мультимедиалық пакет материалдары. Сандық білім беру ресурстарын пайдалану

Эвристикалық баяндау.Ассоциограмма.Блум таксаномиясы.

Н.[1-5]

Қ. [1-7]


2

Заттар құрылысы

Слайдтар

Эвристикалық баяндау

Иллюстративті көрнекілік

Блум таксаномиясы.


Н.[1-5]

Қ. [1-7]


3

Химиялық байланыстар және олардың түрлері.

Интерактивті тақта
Эвристикалық баяндау

Иллюстративті көрнекілік

Блум таксаномиясы.


Н.[1-5]

Қ. [1-7]


4

Химиялық процестердің энергетикасы

Слайдтар . Сандық білім беру ресурстарын пайдалану

Эвристикалық баяндау

Иллюстративті көрнекілік

Блум таксаномиясы.


Н.[1-5]

Қ. [1-7]


5

Ерітінділер

Мультимедиалық пакет материалдары Интер-активті тақта қолдану. Сандық білім беру ресурстарын пайдалану

Эвристика

лық Иллюстративті көрнекілікН.[1-5]

Қ. [1-8]


6

Электролиттік диссоциация теориясы

Мультимедиалық пакет материалдары Интерактивті тақта. Сандық білім беру ресурстарын пайдалану

Эвристика

лық Иллюстративті көрнекілік

Блум таксаномиясы.


Н.[1-5]

Қ. [1-8]


7

Тұздар гидролизі

Мультимедиалық пакет материалдары. Интерактивті тақта. Сандық білім беру ресурстарын пайдалану Слайдтар

Иллюстративті көрнекілік

Эвристика

лық

Блум таксаномиясы.Н.[1-5]

Қ. [1-7]


8

КЕшенді қосылыстар

Мультимедиалық пакет материалдары. Интерактивті тақта. Сандық білім беру ресурстарын пайдалану Слайдтар

Иллюстративті көрнекілік Блум таксаномиясы.

Эвристика

ық


Н.[1-5]

Қ. [1-7]


9

Тотығу-тотықсыздану процестері.

Мультимедиалық пакет материалдары. Интерактивті тақта. Сандық білім беру ресурстарын пайдалану Слайдтар

Иллюстративті көрнекілік

Эвристика

лық


Н.[1-5]

Қ. [1-7]


10

Химияның арнай тараулары Оттегі, Күкірт

Мультимедиалық пакет материалдары. Интерактивті тақта. Сандық білім беру ресурстарын пайдалану Слайдтар

Иллюстративті көрнекілік

Эвристика

лық


Н.[1-5]

Қ. [1-7]


11

Азот

Слайдтар . Сандық білім беру ресурстарын пайдалану

Иллюстративті көрнекілік

Эвристика

лық


Н.[1-5]

Қ. [1-7]


12

Фосфор.

Мультимедиалық пакет материалдары. Интерактивті тақта. Сандық білім беру ресурстарын пайдалану Слайдтар

Иллюстративті көрнекілік Блум таксаномиясы.

Эвристика

лық


Н.[1-5]

Қ. [1-7]


13

Кремний

Мультимедиалық пакет материалдары. Интерактивті тақта. Сандық білім беру ресурстарын пайдалану Слайдтар

Иллюстративті көрнекілік

Эвристика

лық


Н.[1-5]

Қ. [1-7]


14

Магний

Мультимедиалық пакет материалдары. Интерактивті тақта. Сандық білім беру ресурстарын пайдалану Слайдтар

Иллюстративті көрнекілік

Эвристика

лық


Н.[1-5]

Қ. [1-7]
ІІІ. Зертханалық сабақтарының мазмұны

Апта

Практика/семинар сабағының тақырыптары

Қолданылатын көрнекі құралдар мен т.б. материалдық-техникалық жабдықтар

Қолданылатын әдебиеттер

1

Химия лабораториясындағы жұмыс істеудің жалпы ережелеріН.[1-3]

Қ. [1-4]


2

Бейорганикалық қосылыстардың алыну жолдары және олардың жалпы қаситтері
Н.[1-3]

Қ. [1-4]


3

Көмір қышқыл газының молярлық массасын анықтауН.[1-4]

Қ. [1-5]


4

Металл эквивалентінің молярлық массасын анықтау
Н.[1-5]

Қ. [1-6]


5

Химиялық реакциялардың жылдамдығы. Химиялық тепе -теңдікН.[1-5]

Қ. [1-6]6

Ерітінділер
Н.[1-5]

Қ. [1-6


7

Электорлиттердің сулы ерітінділерінің қасиеттерің оқып уйренуН.[1-5]

Қ. [1-5] Н.[1-4]

Қ. [1-3]


8

Ортаның рН анықтау және гидролиздің жүру тжағдайлары
Н.[1-5]

Қ. [1-6]


9

Кешенді қосылыстарды алу және қасиеттерін оқып үйренуН.[1-5]

Қ. [1-6


10

Тоты,у тотықсыздану реакциялары
Н.[1-5]

Қ. [1-6]


11

Оттегі
Н.[1-5]

Қ. [1-6]


12

Күкірт
Н.[1-5]

Қ. [1-6]


13

Көміртегі , кремний
Н.[1-5]

Қ. [1-6]


14

Магний
Н.[1-5]

Қ. [1-6]V. Білім алушының оқытушымен бірге орындайтын өзіндік жұмысының жоспары
СОӨЖ тапсырмалары

Химияның негізгі ұғымдары

 1. Қысым 2·105Па тең болғанда газдың көлемі 2 дм3, температура тұрақты болса, қандай қысымда 1м3 көлем алады?

 2. 2 литрлік ыдыста 0℃–да 10 г оттегі жиналған, егер (қ.ж.) оттегінің тығыздығы 1,43 г/л болса, ол қандай қысымда болады?

 3. Ауаның тығыздығы (қ.ж.) 1,29г/л тең. Егер қысым тұрақты болса, қандай температурада оның тығыздығы 1,1 г/л болады?

 4. Ауа ашық ыдыста, тұрақты қысымда 17℃–тан 307℃-қа дейін қыздырылды. Осы кезде ауаның қандай массасы ығысып шығады?

 5. 30мл суттегі 18℃ және 90кПа- да судың үстіне жиналды. Құрғақ сутегінің осы мөлшері (қ.ж.) қандай көлем алады? Су буының қысымы осы температурада 2061Па.

 6. 3 л азоттың 15℃және 90кПа қысымда массасы қандай? Қ.ж азоттың тығыздығы 1,25 г/л.

 7. 20℃және 150 кПа қысымда 1 моль идеал газдың көлемі қандай?

 8. Озонның (қ.ж.) тығыздығын есептеңдер.

 9. 2 кг көміртегі (ІV)оксиді қандай көлем (қ.ж.) алады?

 10. Оттегі молекуласының граммен алынған масасын есептеңдер.

 11. Микроманометр 1·10-8 Па қысымды өлшейді. Осы қысымда және 00-та 1мл сутегінде неше молекула бар?

 12. Қ.ж. 800 мл газдың массасы 1 г. Осы газдың салыстырмалы молекулалық массасын есептеңдер.

 13. Егер қысым 122 кПа- ға тең болса, 1,5 г оттегі қандай температурада 900 мл көлем алады?

Эквивалент және эквивалент заңы

1. Метанның құрамында 25% сутегі, 75% көміртегі бар. Көміртегінің эвиваленттік масасын есептеңдер.

2.Азот оксидінде 25,93 азот және 74,07 оттегі бар. Азоттың эквиваленттік массасын есептеңдер.

3.0,195 г металл (қ.ж.) 56 мл сутегін ығыстырады. Металдың эвиваленттік массасын есептеңдер.

4.0,261 г күміс оксидін қыздырғанда 0,243 г күміс алынады. Күмістің эквиваленттік масасын есептеңдер.

5.Темір хлоридінде 34,42% темір және 65,58% хлор бар. Хлордың эквиваленттік массасы 35,46. Темір хлоридіндегі темірдің эквиваленттік массасын есептеңдер.6. Күміс оксидінде 93,09% күміс және 6,91% оттегі бар, ал иодидінде 45,95% күміс және 54,05% иод бар. Иодтың эквиваленттік массасын есептеңдер.

Салыстырмалы атомдық және мелекулалық массаларды анықтау

1.Азоттың (), хлордың () және көміртегі (ІІ) оксидінің ауа бойынша тығыздығы қандай?

2.Қалыпты жағдайда алынған л газдың массасы г. Газдың мольдік массасын табыңдар.

3.21℃Температурада және 96,23 кПа қысымда 1л газдың массасы 2,52г. Сутегі бойынша газдың тығыздығын және салыстырмалы молекулалық массасын есептеңдер.

4.250 г кальций карбонаты ыдырағанда бөлінген көміртегі (Ⅳ) оксиді 18℃ және 98 кПа- да қандай көлем алады?

5.Қорғансының меншікті жылу сыйымдылығы 0,13Дж/г град. Қорғасынның салыстырмалы атомдық массасын есептеңдер.

6.Оксидінде 56,3% оттегі бар бес валентті элементтің атомдық массасын есептеңдер.

7.Мыстың меншікті жылу сыйымдылығы 0,39Дж/г град, егер мыстың эквиваленттік массалары 31,77г және 63,54 г болса оның салыстырмалы атомдық массасы қандай?

8.Металл оксидінде 7,39% оттегі бар. Металдың меншікті жылу сыйымдылығы 0,13 Дж/г град. Металдың эквиваленттік массасын есептеңдер.

9. Металдың эквиваленттік массасы 56,2 г, ал оның меншікті жылу сыйымдылығы 0,23Дж/ г град. Металдардың салыстырмалы атомдық массасын есептеңдер.

Химиялық формулалар және теңдеулер бойынша есептеулер

1. Заттың құрамында 17,64 % сутегі және 82,36% азот бар. Оның салыстырмалы молекулық массасы 17-ге тең. Қосылыстың химиялық формуласын табындар.

2. Құрамында 24,39 % кальций, 17,07 % азот, 58,54 % оттегі бар. Қосылыстың қарапайым формуласын табыңдар.

3. Құрамында 39,14% көміртегі, 8,7% сутегі, 52,16% оттегі бар. Қосылыстың сутегі бойынша тығыздығы 46. Формуласын табыңдар.

4. 3,8 г зат толық жанғанда 2,2 г көміртегі (ІV) оксиді және 6,4 күкірт (ІV) оксиді түзіледі. Заттың қарапайым формуласын табыңдар.

5. Азот (ІV) оксидінің, аммоний сульфатының, кальций фосфатының және мыс купоросының салыстырмалы молекулалық массаларын есептеңдер.

6. Күкірт қышқылындаға, калий дихроматындағы, калций нитратындағы элементтердің массалық үлестерін %есептеңдер.

7. 15% бөгде қосымшасы бар 1т күкірт колчеданында неше кг темір бар?

8. 150 г мырыш күкірт қышқылымен әрекеттескенде мырыш сульфатының қандай мөлшері түзіледі?

9. 100 г натрий сульфатын алу үшін неше г күкірт қышқылын және натрий гидроксидін алу қажет?

10. 40 г бертолле тұзын қыздырса неше л оттегі түзіледі?

11. Натриймен суға әсер еткенде бөлінген сутегі 20℃және 95кПа қысымда 10л көлем алады. Неше г натрий сумен әрекеттесті?

12. 10г натрий хлориді мен 17г күміс нитраты әрекеттескенде неше г күміс хлориді алынады? Реакйия біткенде қандай заттар және қандай мөлшерде артық қалады?

Периодтық заң және элементтердің периодтық жүйесі

1. Калий мен марганец атомдарының электрондық - графикалық формуласын жазыңыздар. 2. Реттік нөмірі 20 және 35 элементтерінің электрондық және графикалық формуласын жазыңыздар. Бұлар қандай элементтерге жата3. 9 және 27-ші элементтердің графикалық формуласын жазыңыздар. Бұлардың қайсысы р - элементтерге жатады?

4.Бірінші элемент атомының сыртқы энергетикалық деңгейлерінің құрылысы, ал екінші элементтің атом құрылысы . Осы элементтердің толық электрондық формуласын жазыңыздар. Бұлардың қайсысы s-элементтерге жатады?

5. Бейметалдардың тотықтырғыш қасиеті период және топ бойынша реттік нөмірлерінің өсу бағытында қалай өзгереді? Электрон тартқыштық дегеніміз не?

6. Металдардың тотықсыздандырғыш қасиеті период және топ бойынша реттік нөмірлерінің өсу бағытында қалайөзгереді? Иондану энергиясы дегеніміз не?

7. Массасы 10,8 г үш валентті металл жанғанда 20,4 г оксид түзілген. Бұл қай металл?

8. 5,4 г үш валентті металды күйдіргенде 10,2 г оксид түзілді. Бұл - қай металл?

9. Массасы 15 г екі валентті металл сумен әрекеттестірілгенде 0,75 г сутегі бөлінген. Бұл қай металл?10. Бір валентті металл оксидінде 53,3 % оттегі бар. Бұл қай металл?

11. Электрондық құрылымы болатын элементті атаңыздар.

12. Төменде келтірілген конфигурациялардың қайсысы кездесетінін және кездеспейтінін көрсетіңіздер: а)ә) б) в) г)ғ) д) е) ж) з) и)

Химиялық байланыс

1. Химиялық байланыстардың түрлері.

2. Валенттік байланыс әдісінің негізгі ұстанымы.

3. Ковалентті байланыстың сипаттамалар; а) беріктігі, ұзындығы; ә )қанығу себебі; б)бағытталуы.

4. Байланыстың полюстілігі дегеніміз не? Оның сандық сипаттамасы қандай?диполь моменті.

5. Орбиталдардың гибридтенуі.

6. σ-және π- байланыстар.

7. Мына заттар H2, CI2, BCI2, CCI4, CH4, C2H4, H2SO4, BeCI2, HNO3 молекуласындағы химиялық байланыстарды талдаңдар, олардың кеңістіктегі пішіндері қандай?

8. NO2-дегі аззоттың, KJO3-тегі иодтың, Cu(NO3)2-дегі азоттың, KMnO4-дегі марганецтің, K2Cr2O 7-дегі хромның тотығу дәрежесін анықтаңдар.

9. Молекулалық орбиталь әдісі, негізгі қағидалары. Мысалдар келтіріңдер. МО- әдісі бойынша азот, оттегі, көміртегі (ІІ)оксиді мелекулаларының түзілуі.

10. МО- әдісін пайдаланып, мына молекулаларды H2, H2+,N2, O2, F2, CO, NO, NH3 энергетикалық сызбанұсқасын және байланыс еселігін есептеңдер.

11. Иондық байланыс және тотығу дәрежелері туралы түсінік.

12. Сутегіндік байланыс. Мысалдар келтіру.

Химиялық реакциялардың жылдамдығы.

Химиялық тепе теңдік. Катализ

1.Реакция теңдеулері төмендегідей реакциялардың жылдамдығының математикалық түрін жазыңдар.H2+CI2=2HCI; 2H2+O2=2H2O; CuO+H2=Cu+H2O.

2.Егер NO контентрациясы екі есе әссе: ә) NO мен O2-нің концентрациясы бір мезгілде үш есе өссе мына реакция 2NO+O2=2NO2 жылдамдығы қалай өзгереді?

3.Химиялық тепе- теңдіктің тұрақтысының математикалық өрнегін жазыңдар:

N2+3H2=2NH3; 2NO=N2O4

4.Мына тепе теңдік а) температура төмендегенде, ә) қысымды көтергенде қалай ығысады?2CO+O2=2CO2+568,48кДж

2SO2+O2=2SO3+172,38кДж

2HBr=H2+Br2-53,83кДж

2H2+O2=2H2O-56,90кДж

5.Реакцияға қатысқан заттардың концентрациялары мынандай [H2]=0,3 моль/ л; [J2]=0,08моль/л; [HJ2]=0,35моль/л болғанда тепе теңдік орнайды. Иод пен сутектің бастапқы концентрациясын есептеңдер.6.[N2O4]бастапқы концентрациясы 0,02 моль/л және тепе-теңдік кездегі оның диссоциясы 60% болады, N2O4 NO2 реакциясынның тепе теңдік тұрақтысын табыңдар.

Ерітінділер

1. 2%-т і ерітендіні алу үшін 250 г суда неше г AgNO3 еріту керек?

2. Сусыз тұзға есептегенде 5%-ті 200г ерітінді дайындау үшін неше г мыс купоросы CuSO4·5H2O қажет?

3. 500 мл ерітіндіде 30 г алюминий хлориді ерітілген. Ерітіндінің эквиваленттік концентрациясын есептеңдер.

4. 0,02н 100 мл фосфор қышқылы ерітіндісін дайындау үшін неше г H3PO4 қажет?

5. 250мл 1 М ерітінді дайындау үшін неше г натрий тиосульфаты Na2SO3·5H2O қажет?

6. 2 л 0,1н ерітіндіде неше г азот қышқылы еріген?

7. 5% калий хлориді ерітіндісінің молялдық концентрациясын табындар.

8. Тығыздығы 1,14 г/мл 20% күкірт қышқылы ерітіндісінің эквивалентті концентрациясын есептеңдер.

9. Аммоний нитратын өңдіру үшін 60% азот қышқылының ерітіндісін қолданады. Осы ерітіндінің мольдік және моляльдық концентрациясы қандай? Ерітіндінің тығыздығын кестеден қараңдар.

10. 2 л хлор (қ.ж.) 5 л суда ерітілген. Ерітіндінің көлемі судың көлеміне тең етіп алып, осы ерітіндінің проценттік концентрациясын және мольдік концентрациясын есептеңдер.

11. 2 н тең H2SO4 ерітіндісінің (ρ=1,063г/мл) проценттік концентрациясы қандай?

12. 66,8 г күкірт қышқылы 133,2 г суда ерітілген. Алынған ерітіндінің тығыздығы 1,25 г/мл. Осы ерітінің а) проценттік, ә) мольдік, б) эвивалентті концентрацияларын есептеңдер.

13. 1 л 10% (ρ=1,049г/мл) ерітінді дайындау үшін 37 % НCI (ρ=1,19г/мл) ерітіндісінің және судың қанша көлемі қажет?

14. 20% -ті ерітіңдіні алу үшін 96% H2SO4 ерітіндісімен суды қандай қатынаста араластыру қажет?

15. 50 мл 2н азот қышқылы ерітіндісін дайындау үшін 68%-ті НNO3 ерітіндісінің қандай көлемі қажет?

16. 2 н 20 мл H2SO4 ерітіндісімен әрекеттесу үшін 0,5 н BaCI2 ерітіндісінің қандай көлемі қажет?

17. 200 мл 0,5 М темір (ІІ)сульфаты ерітіндісіндегі темір (ІІ) иондарын Fe(OH)2 түрінде толық тұнбаға түсіру үшін 2 М КОН ерітіндісінің қандай көлемі қажет?

18. 25 мл Н2SO4 ерітіндісін бейтараптау үшін 0,1 н 40 мл NaOH жұмсалады. Қышқыл ерітіндісінің нормальдығы қандай?

Комплексті қосылыстар

1. Төмендегі комлексті қосылыстардың құрылысын жазып, ата4дар. Комплекс түзушінің тотығу дәрежесі мен координациялық санын табыңдар.

2. Калийдің гексацианоферратын (ІІІ) қалай алуға болады? Реакция теңдеулерін жазыңдар.

3. Мыс гидроксиді мен тетраамминмыс (ІІ)гидроксидінің қайсысы күштірек.

4. Мыс нитратының калий гексацианоферратымен (ІІ) әрекеттесу теңдеуін молекулалық және иондық түрде жазыңдар.

5. Тұрақсыздық константасы мәні бойынша төменде келтірілген иондарды тұрақтылығы өсу ретімен орналастырыңдар.[Cd(NH3)4]2+; [Cu(CN)4]2+; [Ag(NH3)2]+; [HgJ4]2-.

6. 25 мл 0,1н [Cr(H2O)5CI]CI-нен хлорид иондарын толық тұнбаға түсіру үшін күміс нитратының 0,05 н ерітіндісінің қандай көлемі қажет?

7. Диамминкүміс хлоридіне азот қышқылы немесе калий цианиді ерітінділерін қосса, немесе металл мырышты салса диамминкүміс катионы және жаңа комплексті ион түзіледі. Реакция теңдеулерін молекулалық және иондық түрде жазыңдар. Не себептен осы реакциясы жүретінін түсіндіріңдер.

8. Формуланы мынадай [Cu(NH3)4]2+; [HgJ4]2-; [Ag(CN)2]2-комплексті иондарда лигандалар мен орталық атомның арасындағы химиялық байланысқа сипаттама беріңдер. Орталық атом орбитальдары гибридтенуінің түрі қандай?Тотығу-тотықсыздану реакциялары

1. Төменде келтірілген теңдеулердің коэффициенттерін қойып, тотықтырғыш пен тотықсыздандырғышты көрсетіңдер:

2. Ионды-электронды әдісті қолданып теңестіріңдер:3. Селен қышқылы мен иодсутегі қышқылының ерітінділері бір ерітінді де бола ма?

4. Төменде берілген сызбаларға сәйкес келетін реакциялардың иондық және молекулалық теңдеулерін жазыңыз.Әр реакцияның мәнін түсіндіріп, тотықтырғыш пен тотықсыздандырғышты көрсетіңіз:а)

ә) ;

б) .

5. Метал магний азот қышқылымен әрекеттескенде , нитрат және су түзіледі. Реакция теңдеуін жазып, тотықтырғыш пен тотықсыздандырғышты анықта.

6. Мырыш өте сұйық азот қышқылымен әрекеттескенде екінитрат түзіледі. Реакция теңдеуін жазып, тотықтырғыш пен тотықсыздандырғышты анықта.

7. Қалайы азот қышқылымен әрекеттескенде қалайы қышқылы, азот диоксиді және су түзіледі. Реакция теңдеуін жазып, тотықтырғыш пен тотықсыздандырғышты анықта. 10 г қалайыны тотықтыру үшін қанша қышқыл керек?Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Loading...


©melimde.com 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
рсетілетін ызмет
Жалпы ережелер
ызмет стандарты
дістемелік кешені
бекіту туралы
туралы хабарландыру
біліктілік талаптары
кіміні аппараты
Конкурс туралы
жалпы біліктілік
ойылатын жалпы
мемлекеттік кімшілік
жалпы конкурс
білім беретін
Барлы конкурс
республикасы білім
бойынша жиынты
ызмет регламенті
ткізу туралы
конкурс атысушыларына
біліктілік талаптар
атысушыларына арнал
идаларын бекіту
Республикасы кіметіні
облысы кімдігіні
рсетілетін ызметтер
мемлекеттік ызмет
стандарттарын бекіту
Конкурс ткізу
мемлекеттік мекемесі
дістемелік сыныстар
Мектепке дейінгі
дебиеті маманды
дістемелік материалдар
білім беруді
ауданы кіміні
жалпы білім
конкурс туралы
мектепке дейінгі
рметті студент
облысы бойынша
мыссыз азаматтар
Мемлекеттік кірістер
дарламасыны титулды
Конкурс жариялайды
дістемелік кешен
мерзімді жоспар
разрядты спортшы
мелетке толма
ызметтер стандарттарын
директоры бдиев

Loading...