Білім алушыларды химия туралы жалпы түсінікті қалыптастыру және қазіргі химияның маңызды бөлімдерін оқып, үйрету

Loading...


бет11/11
Дата05.04.2020
өлшемі1.79 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

1. Комплексті катион. а) Сынауықка 1-2 мл , ерітіндісін құйып шамалыерітіндісін қосыңдар. Түзілген тұнба ерігенше аммиак ерітіндісін қосыңдар. Күміс катионының координациялық саны 2-ге тең екенін ескеріп, реакция теңдеуін жазыңдар. Ерітіндіні 4-ші тәжірибеге сақтаңдар.

ә) Сынауықка 1-2 мл мыс (II) хлориді ерітіндісін кұйып, тамшылатып аммиак ерітіндісін қосыңдар. Алдымен мыс (П) гидроксиді тұнбаға түседі, аммиакты тұнба ерігенше косыңдар. Мыс катиондарының түсін түзілген ерітіндінің түсімен салыстырыңдар, ерітіндінің, түсі кандай ион бар екенін көрсетеді. Комплексті негіздің түзілу реакциясының тендеуін жазып, катионының координациялық саны 4-ке тең екенін көрсетіңдер.

Алынған ерітінділерді 4-тәжірибеге сақтап қойыңдар. Түзілген комплексті қосылыстарды атап, диссоциация тендеуін жазыңдар2. Комплексті ионмен темір (ІП) иондарының ерітіндідегі айырмашылығы. а) Сынауықта темір (III) хлоридінің 1-2 тамшы ерітіндісіне калий роданидінің ерітіндісін қосыңдар. Не байқалады? Реакдия теңдеуін молекулалық, иондык түрде жазыңдар. Бұл реакция темір (III) катионына тән және оны аныктау үшін қолданылады.

е) Сынауықка 1-2 мл калийдің (III) гексацианоферратын және ерітіндісін құйып, әрқайсысына темір (II) сулъфатын қосыңдар. Бірінші сынауықта өзгеріс болмайды, ал екіншіде турнбулл көгі деп аталатын көк тұнбаның түзілуін түсіндіріңдер. Реакция теңдеулерін молекулалық және иондық түрінде жазыңдар. Турнбулл көгі тұнбасының түзілуі - комплекстіионға тән реакция.

4. Комплексті иондардың беріктігі.

а) Екі сынауыққа күміс нитратының ерітінділерін құйып, біреуіне натрий гидроксидінің, екіншісіне калий иодидінің ерітіндісін қосыңдар. Байқалған құбылыстарды жазыңдар. Бұл реакциялар күміс катионына тән. Реакция теңдеулерін жазыңдар. Енді екі сынауыққа диаминкүміс (I) хлоридінің ерітіндісін құйып, (4а-тәжірибеде бөлінген) біреуіне натрий гидроксидінің, екіншісіне калий иодидінің ерітіндісін қосыңдар. Не байқалады? Комплексті диамминкүміс катионының диссоциациялану теңдеуін жазып,тұрақсыздық константасын көрсетіңдер. Оны күміс иодидінің ерігіштік көбейтіндісімен салыстырып, реакция нәтижесін түсіндіріңдер.

Бақылау сұрақтары:

1.Комплексті қосылыстар қалай жіктеледі ?

2.Комплексті қосылыстардың тұрақсыздық константасы қалай анықталады?
10 зертханалық жұмыс

Тотығу-тотықсыздану реакциялары

Жұмыстың мақсаты: тотығу-тотықсыздандыру реакцияларын жүргiзу. Элементтердiң тотығу дәрежесiн анықтау арқылы реакцияны электрондық немесе иондық-электрондық әдiстері бойынша теңестiру. Тотығу-тотықсыздандыру реакциясының жүруі оның өткізу жағдайларына тәуелді екенін зерттеу.


Тәжірибелер:Кажетті аспаптар мен реактивтер: сынауықтар, штативтер; ерітінділер:

Тотығу-тотықсыздану реакцияларының өнімдерінің ерітінді ортасына тәуелділігі.

1. Үш сынауық алып үшеуіне де ерітіндісін құйыңдар. Біріншісіне , екіншісіне , үшіншісіне ерітіндісін қосыңдар. Содан соң үш сынауыққа да шамалыерітіндісін құйыңдар. Әр сынауықта не байқалады? Калий перманганаты қышқыл ортада ионына, бейтарап ортада , сілтілік ортада ионына дейін тотықсызданатынын ескеріп, жүрген тотығу-тотықсыздану реакциялары теңдеулерін электрондық теңдеу құру арқылы екі әдісті қолданып құрыңдар. Тотықтырғышты, тотықсыздандырғышты анықтаңдар және олардың эквиваленттерін есептеңдер. Осындай тәжірибені -тің орнына , алып жүргізіңдер. Реакция теңдеулерін құрыңдар.

Бақылау сұрақтары:

1.Электрондық баланс әдісінің ерекшелігі неде?

2.Ионды-электронды баланс әдісінің артықшылығы қандай ?

3.Тотығу-тотықсыздану реакцияларының электр қозғаушы күштері қалай анықталады?Химия ғылымы нені зерттейді?

заттырдың құрамын ,құрылысын,қасиеттерін,олардың бір түрлерден екінші түрге айналуын және осы айналу кезінде байқалатын құбылыстарды.

бейорганикалық қосылыстарды

алхимия дәуірін

барлық заттар корпускулаларын
Д.И.Менделеевтің айтуынша,химия қандай ілім?

элементтер мен олардың қосылыстары туралы ілім?

ауыл шаруашылығы туралы ілім

әртүрлі химиялық элемент

Дальтонның атомистикалық ілімі
Химияның негізі мақсаты?

Халық шаруашылығына қажеттісапалы өнімдер алу,қалдықсыз заттар өндіру

химиялық әдістерді пайдалану

химиялық тыңайтқыштарды арттыру

металдар,қышқылдар,тұздар
Химияның арабша аты

алхимия

негіздер

ядро

изобара
Алхимия дәуірі:

ІІІ-ІVғасырлардан XVI ғасырға дейін

V-VI ғасырлардан XVII ғасырға дейін

VIII-IX ғасырдан XVIII ғасырға дейін

X-XI ғасырдан XIХғасырға дейін
Заттар массасының сақталу заңын кім ашты

А.Л. Лавуазье (1743-1794)

И.Бехер (1635-1682)

Г.Кавендиш(1731-1810)

Д.Пристли(1733-1804)
Периодтық заң қай жылы ашылды

1871ж

1828ж

1861ж

1874ж
Органикалық қосылыстардың химиялық құрылымы теориясының негізін жасаушы химик

А.М.Бутлеров 1861ж

Д.И.Менделеев 1862ж
О.А.Сонгина 1869ж

Н.С.Курнаков1860ж
Атом-молекулалық ілімінің негізі қай ғасырда қаланды

18ғ

19ғ

17ғ

16ғ

Атом-молекулалық ілімінің негізгі қағидасын көрсет

Барлық заттар корпускула-н тұрады

химияның негізгі заңдарынан

инертті элементтерден

химиялық реакциялардан
Бір не одан да көп атомдардан тұратын және хим-қ элемент/ң қасиет-н сақтайтын заттың ең ұзақ бөлшегі

молекула

атом

изобара

газ
Дальтонның атомистикалық теориясының негізі

атомдар-онан әрі бөлшектеуге болмайтын,бір- біріне айнала алмайтын заттың ұсақ бөлшектері

химияның негізгі заңдары

бөлшектер молекулалар мен атомдардан тұрады

оң зарядталған атом ядросы
”Химиядағы жаңа дәуір атомистикадан басталады” деп жазған философ

Энгельс

Дальтон

Ломоносов

Бутлеров
материяның сақталу заңы қай жылы ашылды

1748 ж

1849ж

1658ж

1919 ж
Материяның кез-келген формасы үшін масса мен энергияның арасындағы байланысты көрсететін формуланы көрсет

Е=mc2

Э=fэкв∙М

fэкв=1:В

m=v∙M
Еселік қатынас заңын кім,қай жылы ашты

М.В.Ломоносов 1903 ж

Дальтон 1803 ж

Бутлеорв 1748 ж

Энгельс 1714 ж
газдардың көлемдік қатынас заңы қай жылы ,кім ашты

Ж.Л.Гей- Люссак 1808 ж

Авогадро 1814ж

Д.Далбтон 1803 ж

авогадро 1856 ж
Авогадро заңының бір салдарын көрсет

газдың не будың молекулалық массасы басқа газбен салыстырылған оның тығыздығын молекулалық массасына көбейткенге тең

массасы 0,012 кг көміртекте 6,02∙10 23 атом болатынын анықталды

заттар молекулалардан, атомдардан не иондардан тұруы мүмкін

Авогадро заңы б-ша бірдей жағдайда әртүрлі газдардың молекула сандары бірдей болса,олар бірдей көлем алады
”Бойль-Мариотт ” заңы мен Гей-Люссак заңы қай жылы ашылды?

1676 ж

1717 ж

1618 ж

1684 ж

Газ көлемің қалыпты жағдайын көрсет

101,325 кПа

104,417 к Па

102,310 кПа

109,219к Па
Заттың өлшем бірлігі

моль

кг

литр

қысым
Авогадро санын көрсет

6,02∙10 23

5,07∙9 10

7,04∙ 8 9

9,05∙10 23
зат массасының, зат мөлшерінің ,молярлық массасының арасындағы байланыс формуласы

m=v∙M

m=vл

pv/t=p∙v/T

C∙A=26
Аллотропиялық құбылыс дегеніміз не ?

бір элементтің бірнеше жай зат түзуі

жай заттың молекулалары екі атомнан тұруы

элементтің салыстырмалы атомдық массасы

атомдық массасын анықтау тәсілі


көміртек элементінің түзген жай заттар қатарын көрсет

алмаз,графит,карбин

сутек,оттек ,мыс

фосфор,галоген,актиноид

натрий,магний,бром
Бейорганикалық қосылыстар неше класка бөлінеді

4

5

6

3
Оксидтер дегеніміз не ?

молекулардың біреуі оттек болып келетін әртүрлі екі элементтен құралған күрделі заттар

негіздермен және негіздік оксидтермен әрекеттесіп тұз түзуші және гидраттық қосылыстары қышқыл болатын оксидтер

сілтілік және сілтілік жер металдар гидроксиді

екідайлы гидроксидтер
негіздік оксидтер мен қышқылдық оксидтердің әрекеттесу реакциясын көрсет

CaO+CO2=CaCo3

C+O2=CO2

2Al+Cr2O3=2Cr+Al2O3

KOН+HCl=KCl+H2O
Молекула құрамында металл атом мен алмаса алатын бір немесе бірнеше атом сутек болатын күрделі заттар не деп аталады?

тұздар

қышқыл

оксид

негіз

Элемент атомының химиялық байланыс түзу қабілеті не деп аталады?

валенттілік

формула

аллотропия

графика
Бойль-Мариотт заңын көрсет

тұрақты темперада берілген газдың көлемі оның қысымына кері пропроционал

газдың қалыпты жағдайдағы қысымы

масса мен

энергияның байланысы


Фарадей саны

96500 кулон

26,3/с

0,093 моль

66,7 к Па
формулалар нешеге бөлінеді

2

3

4

5
Хром оксидінде 68,4 хром бар.Оксидтің қарапайым формуласы қандай?

Cr2O3

CO2

Cr
Газ көлемің қалыпты жағдайын көрсет

101,325 кПа

104,417 к Па

102,310 кПа

109,219к Па
Заттың өлшем бірлігі

моль

кг

литр

қысым
Авогадро санын көрсет

6,02∙10 23

5,07∙9 10

7,04∙ 8 9

9,05∙10 23
зат массасының, зат мөлшерінің ,молярлық массасының арасындағы байланыс формуласы

m=v∙M

m=vл

pv/t=p∙v/T

C∙A=26
Аллотропиялық құбылыс дегеніміз не ?

бір элементтің бірнеше жай зат түзуі

жай заттың молекулалары екі атомнан тұруы

элементтің салыстырмалы атомдық массасы

атомдық массасын анықтау тәсілі


көміртек элементінің түзген жай заттар қатарын көрсет

алмаз,графит,карбин

сутек,оттек ,мыс

фосфор,галоген,актиноид

натрий,магний,бром
Бейорганикалық қосылыстар неше класка бөлінеді

4

5

6

3
Оксидтер дегеніміз не ?

молекулардың біреуі оттек болып келетін әртүрлі екі элементтен құралған күрделі заттар

негіздермен және негіздік оксидтермен әрекеттесіп тұз түзуші және гидраттық қосылыстары қышқыл болатын оксидтер

сілтілік және сілтілік жер металдар гидроксиді

екідайлы гидроксидтер
негіздік оксидтер мен қышқылдық оксидтердің әрекеттесу реакциясын көрсет

CaO+CO2=CaCo3

C+O2=CO2

2Al+Cr2O3=2Cr+Al2O3

KOН+HCl=KCl+H2O
Молекула құрамында металл атом мен алмаса алатын бір немесе бірнеше атом сутек болатын күрделі заттар не деп аталады?

тұздар

қышқыл

оксид

негіз

Элемент атомының химиялық байланыс түзу қабілеті не деп аталады?

валенттілік

формула

аллотропия

графика
Бойль-Мариотт заңын көрсет

тұрақты темперада берілген газдың көлемі оның қысымына кері пропроционал

газдың қалыпты жағдайдағы қысымы

масса мен

энергияның байланысы


Фарадей саны

96500 кулон

26,3/с

0,093 моль

66,7 к Па
формулалар нешеге бөлінеді

2

3

4

5
Хром оксидінде 68,4 хром бар.Оксидтің қарапайым формуласы қандай?

Cr2O3

CO2

Cr
question> Атом-молекулалық ілімінің негізгі қағидасын көрсет

Барлық заттар корпускула-н тұрады

химияның негізгі заңдарынан

инертті элементтерден

химиялық реакциялардан
Бір не одан да көп атомдардан тұратын және хим-қ элемент/ң қасиет-н сақтайтын заттың ең ұзақ бөлшегі

молекула

атом

изобара

газ
Дальтонның атомистикалық теориясының негізі

атомдар-онан әрі бөлшектеуге болмайтын,бір- біріне айнала алмайтын заттың ұсақ бөлшектері

химияның негізгі заңдары

бөлшектер молекулалар мен атомдардан тұрады

оң зарядталған атом ядросы
”Химиядағы жаңа дәуір атомистикадан басталады” деп жазған философ

Энгельс

Дальтон

Ломоносов

Бутлеров
материяның сақталу заңы қай жылы ашылды

1748 ж

1849ж

1658ж

1919 ж
Материяның кез-келген формасы үшін масса мен энергияның арасындағы байланысты көрсететін формуланы көрсет

Е=mc2

Э=fэкв∙М

fэкв=1:В

m=v∙M
Еселік қатынас заңын кім,қай жылы ашты

М.В.Ломоносов 1903 ж

Дальтон 1803 ж

Бутлеорв 1748 ж

Энгельс 1714 ж
газдардың көлемдік қатынас заңы қай жылы ,кім ашты

Ж.Л.Гей- Люссак 1808 ж

Авогадро 1814ж

Д.Далбтон 1803 ж

авогадро 1856 ж
Авогадро заңының бір салдарын көрсет

газдың не будың молекулалық массасы басқа газбен салыстырылған оның тығыздығын молекулалық массасына көбейткенге тең

массасы 0,012 кг көміртекте 6,02∙10 23 атом болатынын анықталды

заттар молекулалардан, атомдардан не иондардан тұруы мүмкін

Авогадро заңы б-ша бірдей жағдайда әртүрлі газдардың молекула сандары бірдей болса,олар бірдей көлем алады
MnO2 мен NaCl –ң қоспасына күкірт қышқылын құйса хлор бөлінеді.Егер қ.ж100 г NaCl реакцияға түссе,бөлінген хлордың көлемі қандай болады?

19,5 л

20,2 л

17,9

15,6
У элементінің атомдық нөмірін көрсет

53

61

50

51
Көміртек -14 радиоактивті изотобының жартылай ыдырау периоды -5700 жыл,осы изотоптың активтілігі 25% ға дейін төмендеу үшін қанша уақыт керек?

11400 ж

11200 ж

907 ж

9200 ж
Pb элементінің атомдық нөмірі нешеге тең?

82

35

27

91
Бастапқы санмен салыстырғанда ядроның жартысының ыдырауы қалай аталады?

жартылай ыдырау

Паули ұстанымы

лантаноидтар

октаноидтар
газдардың көлемдік қатынас заңы қай жылы ,кім ашты

Ж.Л.Гей- Люссак 1808 ж

Авогадро 1814ж

Д.Далбтон 1803 ж

авогадро 1856 ж


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Loading...


©melimde.com 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
рсетілетін ызмет
Жалпы ережелер
ызмет стандарты
дістемелік кешені
бекіту туралы
туралы хабарландыру
біліктілік талаптары
кіміні аппараты
Конкурс туралы
жалпы біліктілік
ойылатын жалпы
мемлекеттік кімшілік
жалпы конкурс
білім беретін
Барлы конкурс
республикасы білім
бойынша жиынты
ызмет регламенті
ткізу туралы
конкурс атысушыларына
біліктілік талаптар
атысушыларына арнал
идаларын бекіту
Республикасы кіметіні
облысы кімдігіні
рсетілетін ызметтер
мемлекеттік ызмет
стандарттарын бекіту
Конкурс ткізу
мемлекеттік мекемесі
дістемелік сыныстар
Мектепке дейінгі
дебиеті маманды
дістемелік материалдар
білім беруді
ауданы кіміні
жалпы білім
конкурс туралы
мектепке дейінгі
рметті студент
облысы бойынша
мыссыз азаматтар
Мемлекеттік кірістер
дарламасыны титулды
Конкурс жариялайды
дістемелік кешен
мерзімді жоспар
разрядты спортшы
мелетке толма
ызметтер стандарттарын
директоры бдиев

Loading...